Wordt CBD in het menselijk lichaam omgezet in THC?

Gepubliceerd:

Is CBD in staat te veranderen in THC?

Dit onderwerp ontvangt veel aandacht. Maar als je de onderzoeken individueel bekijkt, kom je niet tot een eenduidige conclusie. Is er een risico dat CBD wordt omgezet in THC? Hiervoor zouden we al het bewijs moeten beoordelen. Gelukkig hebben we de Wereldgezondheidsorganisatie die ons een handje helpt. Dit is een wereldwijd orgaan dat zich toelegt op het welzijn van de mensheid. De organisatie heeft alle relevante info verzameld voor een uitgebreide review van CBD.

Welke onderzoeken bestaan er die beide kanten van de discussie ondersteunen?

Voordat we naar de resultaten kijken, is het de moeite waard eerst de termen "in vivo" en "in vitro" te definiëren. De eerste term betekent dat het experiment is uitgevoerd in een gehele biologische entiteit. Denk aan dieren, mensen of planten. In vitro, het tegenovergestelde, houdt in dat testen zijn uitgevoerd op geïsoleerde cellen of weefsel uit een biologische entiteit.

Deze twee termen spelen een cruciale rol in ons begrip van de beschikbare data. Het concept van de conversie van CBD in THC komt voornamelijk uit studies die "in vitro" zijn uitgevoerd. Dus niet in een levend lichaam.

In vitro uitgevoerde studies

Momenteel zijn er twee onderzoeken die suggereren dat CBD in staat is te veranderen in THC. In het eerste onderzoek is gesimuleerd maagzuur gebruikt, zonder pepsine. Hiermee wilde men de omstandigheden repliceren na orale inname van CBD. De onderzoekers ontdekten dat delta-9-THC aanwezig was met een omzetpercentage van 2,9% (CBD:THC).

Een soortgelijk onderzoek is uitgevoerd aan de Universiteit van Californië, in samenwerking met Zynerba Pharmaceuticals. Hierin is CBD drie uur lang blootgesteld aan maagzuur zonder enzymen. Uit de resultaten blijkt dat 98% van de CBD na 120 minuten afgebroken is. De restanten bestaan voornamelijk uit delta-9-THC en delta-8-THC. Het uiteindelijke monster is geanalyseerd met behulp van chromatografie en massaspectrometrie. Dit om accuratesse te garanderen.

De resultaten van beide onderzoeken lijken overtuigend. Maar als je CBD blootstelt aan gesimuleerd maagzuur, boots je niet alle processen in een menselijk lichaam na. Maagzuren bevatten in werkelijkheid namelijk ook pepsine en verschillende enzymen. Deze hebben waarschijnlijk invloed op de snelheid van de afbraak en de achtergebleven verbindingen. Er is ook een follow-up gepubliceerd, waarin de mogelijke implicaties van de conversie van CBD zijn genoemd.

Het onderzoek "Conversion of Cannabidiol Following Oral Administration” impliceert dat de omzetting van CBD een exclusief proces is. Het komt uitsluitend voor als CBD oraal is ingenomen. In het rapport suggereert men ook dat de resultaten van eerdere in vivo studies mogelijk aangeven dat minuscule niveaus THC psychologische bijwerkingen bij de mens veroorzaken.

Het probleem hiervan is dat het niet onpartijdig is. Het is ondersteund door Zynerba Pharmaceuticals. Dit bedrijf ontwikkelt momenteel transdermale CBD-gel. Nadelige resultaten bij oraal ingenomen CBD komen hun inspanningen uiteraard ten goede.

In vivo uitgevoerde studies

We hebben de in vitro onderzoeken besproken. Hoog tijd voor de resultaten uit testen die uitgevoerd zijn op levende organismen.

Recentelijk bracht GW Pharmaceuticals een review uit van maag- en plasmaconcentraties van cannabinoïden in minivarkens. Het principe achter het onderzoek is gelijk aan de in vitro papers. Ze wilden uitvinden of CBD verandert in THC wanneer het verteert. Deze keer was er geen bewijs voor de aanwezigheid van THC in de plasmamonsters. Dit terwijl de proefdieren gedurende 5 dagen 15 mg/kg/dag kregen toegediend.

De gebruikte dosis CBD was aanzienlijk hoger dan in eerdere onderzoeken. Het is ook veel meer dan de meeste mensen zouden innemen. De equivalente dosis voor de mens zou grofweg 1000mg per dag zijn. Dat is veel meer dan de aanbeveling van dagelijks een aantal druppels. Door het gebruik van een buitensporig hoge dosis en minivarkens, mogen we de resultaten als overtuigender beschouwen.

Minivarkens genieten de voorkeur in onderzoeken naar het maagdarmkanaal. De gelijkenis met mensen is beter, vergeleken met rattenmodellen. Met simulatie van de consumptie van CBD en het volgen van het volledige spijsverteringsproces, zijn de uitkomsten beter toepasbaar op mensen. Ook hier moeten we echter opmerken dat dit onderzoek niet geheel objectief is. GW Pharmaceuticals ontwikkelt momenteel orale CBD-producten.

De resultaten van GW Pharmaceuticals gaan echter hand in hand met afzonderlijke, objectieve onderzoeken met mensen. In een paper, gepubliceerd op NCBI, heeft men "geen delta-1-THC in het plasma bij personen met de ziekte van Huntington" ontdekt, "de belangrijkste psychoactieve cannabinoïde in cannabis". Dit was nadat ze een dagelijkse dosis CBD toegediend hadden gekregen. Daarnaast trok men in 2017 in een uitgebreide review de volgende conclusie: "Ondanks intensief onderzoek, hebben we geen in vivo conversies van CBD naar THC gevonden."

Met behulp van al dit bewijs, kwam de Wereldgezondheidsorganisatie tot een definitieve conclusie

Het algemene beeld van de omzetting van CBD naar THC lijkt ingewikkeld. Het merendeel van de onderzoeken uitgevoerd op levende organismen laat echter geen teken van conversie zien. We geven toe dat er kanttekeningen te zetten zijn bij alle studies. Er zijn verschillende papers gepubliceerd onder leiding van farmaceutische bedrijven. Na evaluatie van deze bevindingen naast meer sluitend onderzoek, heeft de Wereldgezondheidsorganisatie echter een definitief oordeel geveld.

"Over het algemeen is er geen bewijs dat deze transformatie plaatsvindt bij mensen na orale toediening van CBD". Ze voegt nog toe: "Het is niet bewezen dat orale inname van CBD bij mensen resulteert in klinisch relevante THC-achtige effecten."

Wellicht dat toekomstige, meer uitgebreide onderzoeken meer inzicht bieden. Maar op dit moment mogen we aannemen dat CBD niet wordt omgezet in THC na consumptie en vertering door ons spijsverteringsstelsel.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en ontvang 10% korting op één order

Welk product heb ik nodig?
As Seen On:
  • https://www.deondernemer.nl/actueel/retail/cibdol-opent-brandstore-stap-ideaal~2659792
  • https://retailtrends.nl/item/62892/cibdol-het-highend-cbd-merk-waar-je-niet-high-van-wordt
  • https://www.dailybase.nl/thegoodlife/lifestyle-thegoodlife/cibdol-opent-cbd-brandstore-amsterdam/
  • https://www.ad.nl/regiosport-den-haag/karlien-sleper-heeft-spelen-in-monobob-als-missie-ik-voel-me-vrijer-bij-deze-nieuwste-bobsleediscipline~a0db0ffe/
  • https://www.womenshealthmag.com/nl/beauty/g34723687/cbd-producten/
  • https://www.libelle.nl/