Lactose-intolerantie: Symptomen, beheer en alternatieven

Gepubliceerd:

Miljoenen mensen wereldwijd lijden aan lactose-intolerantie, een spijsverteringsstoornis waarbij het lichaam niet in staat is melksuiker af te breken. Deze aandoening treedt op wanneer het lichaam lactose, de suiker in melk en zuivelproducten, niet goed kan verteren. In deze gids duiken we diep in de oorzaken en gevolgen van lactose-intolerantie, van het verkennen van de biologische basis tot het onderzoeken van de symptomen die het kan veroorzaken.

Van inzicht in de rol van het lactase-enzym bij de spijsvertering tot onderzoek naar factoren die een verminderde lactaseactiviteit veroorzaken, onze discussie gaat in op de biologische onderbouwing van deze aandoening. We schetsen ook de gebruikelijke symptomen die mensen met lactose-intolerantie ervaren en bespreken de factoren die van invloed zijn op de duur ervan.

Naast een overzicht van diagnostische methoden zoals waterstofademtests en zuurgraadtests voor de ontlasting om lactose-intolerantie vast te stellen, geven wij praktisch advies over symptoombestrijding door aanpassingen in de voeding. Verder bespreken we alternatieve melkopties zoals amandelmelk en havermelk voor wie zuivelvervangers zoekt.

Tot slot bespreken we de rol van probiotica bij het bevorderen van de darmgezondheid van personen met lactasedeficiëntie en belichten we de unieke uitdagingen van congenitale lactasedeficiëntie, die speciale zorg vereisen voor kinderen met lactasedeficiëntie.

Meisje dat melk drinkt heeft pijn door lactose-intolerantie

Inzicht in lactose-intolerantie

Dit onvermogen om lactose te verteren is het gevolg van verminderde niveaus van lactaseactiviteit, het enzym dat verantwoordelijk is voor het afbreken van lactose in eenvoudigere suikers die door het lichaam kunnen worden opgenomen.

De rol van lactase in de spijsvertering

Lactase is een essentieel enzym dat in de dunne darm wordt geproduceerd en een cruciale rol speelt bij de afbraak van lactose in glucose en galactose - twee eenvoudige suikers die gemakkelijk door ons lichaam worden opgenomen. Wanneer er onvoldoende productie of activiteit van dit enzym is, blijft onverteerde lactose achter in het spijsverteringsstelsel, wat leidt tot verschillende onaangename symptomen die geassocieerd worden met lactose-intolerantie.

Factoren die verminderde lactaseactiviteit veroorzaken

 • Genetica: Sommige mensen erven genen waardoor ze minder actieve vormen van het enzym produceren naarmate ze ouder worden. Dit type genetische aanleg staat bekend als lactase persistentie/niet-persistentie.
 • Gastro-intestinale aandoeningen: Bepaalde gastro-intestinale aandoeningen, zoals coeliakie of de ziekte van Crohn, kunnen leiden tot schade in het slijmvlies van uw dunne darm, wat resulteert in een verminderde productie/activiteit van enzymen die nodig zijn voor een goede spijsvertering (inclusief die welke nodig zijn voor de afbraak van lactose).
 • Small Intestinal Bacterial Overgrowth (SIBO): Een onevenwicht van bacteriën in de dunne darm kan een verminderde lactaseactiviteit veroorzaken, wat leidt tot symptomen die lijken op die van personen met lactose-intolerantie. Meer informatie over SIBO en de invloed ervan op de spijsvertering.
 • Vroeggeboorte: Te vroeg geboren kinderen kunnen een onderontwikkeld spijsverteringsstelsel hebben dat onvoldoende enzymen produceert die nodig zijn voor een goede spijsvertering, waaronder lactase. Deze aandoening is meestal tijdelijk als hun spijsverteringsstelsel rijpt.

In sommige gevallen kunnen mensen een tijdelijke lactose-intolerantie ervaren als gevolg van een ziekte of verwonding van hun dunne darm. Zodra het onderliggende probleem is opgelost, zou de normale productie/activiteit van enzymen weer op gang moeten komen, zodat zij weer zuivelproducten kunnen consumeren zonder ernstige symptomen te ervaren die met deze aandoening gepaard gaan.

Vaak voorkomende symptomen van lactose-intolerantie.

Gemeenschappelijke symptomen van lactose-intolerantie zijn onder meer een opgeblazen gevoel, winderigheid, buikpijn en diarree. Als u vermoedt dat u lactose-intolerant bent, kunnen lactosetolerantietests helpen bij de diagnose. Als behandeling kunt u zuivelproducten vermijden of lactosevrije melk en andere lactosevrije producten consumeren.

Het is belangrijk op te merken dat lactose-intolerantie niet hetzelfde is als een melkallergie. Een melkallergie is een immuunreactie op eiwitten in melk, terwijl lactose-intolerantie een spijsverteringsstoornis is die wordt veroorzaakt door het onvermogen om lactose te verteren.

Het is belangrijk op te merken dat lactose-intolerantie niet hetzelfde is als een melkallergie.

Inzicht in lactose-intolerantie en de symptomen ervan kan mensen helpen weloverwogen beslissingen te nemen over hun dieet en levensstijl. Door zuivelproducten te vermijden of lactosevrije alternatieven te gebruiken, kunnen personen met lactose-intolerantie toch genieten van een gezonde en evenwichtige voeding.

Inzicht in lactose-intolerantie

Dit onvermogen om lactose te verteren is het gevolg van verminderde niveaus van lactaseactiviteit, het enzym dat verantwoordelijk is voor het afbreken van lactose in eenvoudigere suikers die door het lichaam kunnen worden opgenomen.

infographic lactose-intolerantie

De rol van lactase in de spijsvertering

Als het goed werkt, breekt het deze complexe suiker af in twee eenvoudiger vormen - glucose en galactose - waardoor ze gemakkelijk door onze bloedbaan kunnen worden opgenomen. Mensen met lactose-intolerantie hebben echter onvoldoende hoeveelheden van dit essentiële enzym, waardoor onverteerde lactose in hun spijsverteringsstelsel achterblijft.

Factoren die verminderde lactaseactiviteit veroorzaken

 • Genetica: Sommige mensen erven van hun ouders genen die verband houden met een lagere productie of activiteit van het lactase-enzym. Door deze genetische aanleg hebben zij meer kans om lactase persistentie of niet-persistentie te ontwikkelen.
 • Ethniciteit: Bepaalde etnische groepen hebben een grotere kans om deze aandoening te ontwikkelen vanwege de hogere prevalentie onder hun bevolking; voorbeelden hiervan zijn mensen van Aziatische, Afrikaanse, Indiaanse en Hispanic afkomst die de neiging hebben om meer gevallen te hebben in vergelijking met blanken die tegenwoordig wereldwijd in vergelijkbare geografische regio's wonen (bron).
 • Gastro-intestinale aandoeningen: Aandoeningen zoals coeliakie, de ziekte van Crohn en bacteriële overgroei van de dunne darm kunnen het slijmvlies van de dunne darm, waar lactase wordt geproduceerd, beschadigen. Dit kan leiden tot verminderde lactaseactiviteit en daaruit voortvloeiende symptomen van lactose-intolerantie.
 • Veroudering: Naarmate we ouder worden, produceert ons lichaam van nature minder lactase doordat de productie van enzymen na verloop van tijd afneemt - waardoor het voor oudere volwassenen steeds moeilijker wordt om onaangename symptomen te ervaren bij het consumeren van zuivelproducten die veel van deze specifieke suikerverbinding bevatten (bron).

Samengevat dragen verschillende factoren bij aan het vermogen of onvermogen van een persoon om lactose effectief te verteren. Inzicht in deze onderliggende oorzaken kan helpen bij de juiste behandelopties en aanpassingen van de levensstijl die nodig zijn om deze veel voorkomende, maar vaak verkeerd begrepen aandoening effectiever te beheren en de volwassenheid tegemoet te treden.

Inzicht in lactose-intolerantie is een complexe aandoening die kennis vereist van de rol van lactase in de spijsvertering en mogelijke factoren die een verminderde activiteit veroorzaken. Nu kunnen we kijken naar de indicaties en het tijdsbestek van deze kwaal.

Symptomen en duur van lactose-intolerantie

Lactose-intolerantie is een veel voorkomende aandoening waar veel mensen wereldwijd last van hebben. Het treedt op wanneer het lichaam lactose, een suiker in melk en zuivelproducten, niet goed kan verteren. Dit onvermogen om lactose af te breken leidt tot verschillende gastro-intestinale symptomen die kunnen variëren van licht ongemak tot ernstige pijn.

Common Symptoms Experienced by Those with This Condition

De meest voorkomende symptomen van lactose-intolerantie zijn:

 • Overgeven
 • Gas
 • Diarree
 • Darmpijn en krampen
 • Nausea of braken (minder vaak voorkomend)

De aanwezigheid van lactase, genetica, leeftijd en darmgezondheid kunnen allemaal van invloed zijn op de mate waarin iemand buikpijn of krampen, misselijkheid of braken ervaart als gevolg van lactose-intolerantie.

Factoren die de duur van de symptomen beïnvloeden

De duur van de symptomen van lactose-intolerantie kan ook aanzienlijk verschillen tussen individuen. Over het algemeen kunnen deze onaangename effecten van 30 minuten tot enkele uren aanhouden na het nuttigen van voedingsmiddelen die lactase bevatten. Factoren die de duur van de symptomen beïnvloeden zijn:

 1. Frequentie van zuivelconsumptie: Frequente consumptie van zuivelproducten kan leiden tot meer langdurige of ernstige symptomen als gevolg van een verhoogde blootstelling na verloop van tijd.
 2. Small intestinal bacterial overgrowth (SIBO): SIBO kan soortgelijke symptomen als lactose-intolerantie veroorzaken en kan de symptomen van lactose-intolerantie verergeren.
 3. Andere onderliggende aandoeningen: Aandoeningen zoals coeliakie of de ziekte van Crohn kunnen soortgelijke symptomen veroorzaken als lactose-intolerantie en kunnen het moeilijk maken om de aandoening nauwkeurig te diagnosticeren.
 4. De hoeveelheid geconsumeerde lactose:De ernst van de symptomen kan afhangen van de hoeveelheid geconsumeerde lactose. Kleine hoeveelheden lactose kunnen geen symptomen veroorzaken, terwijl grotere hoeveelheden kunnen leiden tot ernstiger symptomen.
 5. Type lactose: De ernst van de symptomen kan afhangen van de hoeveelheid lactose die u binnenkrijgt.
 6. Type zuivelproduct:Sommige zuivelproducten, zoals harde kazen of lactosevrije melk, worden beter verdragen dan andere, zoals ijs of gewone melk.

Als u vermoedt dat u lactose-intolerant bent, is het raadzaam om met uw arts te praten. Die kan u lactosetolerantietests of andere diagnostische tests aanbevelen om vast te stellen of u lactose-intolerantie hebt. Bovendien zijn er veel lactosevrije melk- en zuivelproducten verkrijgbaar die mensen met lactose-intolerantie kunnen helpen genieten van de smaak van melkproducten zonder onaangename symptomen te ervaren.

Het is noodzakelijk om op de hoogte te zijn van de indicatoren en de periode die bij lactose-ongevoeligheid een rol spelen om deze aandoening nauwkeurig te kunnen diagnosticeren. In de volgende rubriek worden twee tests besproken die worden gebruikt voor het diagnosticeren van lactose-intolerantie: een waterstofademtest en een zuurgraadtest voor de ontlasting.

labtest lactose-intolerantie

Lactose-intolerantie diagnosticeren

Lactose-intolerantie kan verschillende ongemakkelijke symptomen veroorzaken, waardoor het essentieel is om een nauwkeurige diagnose te stellen en andere mogelijke oorzaken van maagdarmklachten uit te sluiten, zoals irritable bowel syndrome (IBS), coeliakie of de ziekte van Crohn. Raadpleeg hiervoor uw zorgverlener, die u waarschijnlijk testmethoden zal aanbevelen, zoals een waterstofademtest of een zuurgraadtest voor de ontlasting.

Waterstofademtest uitgelegd

De waterstofademtest is een niet-invasieve diagnostische procedure die de hoeveelheid waterstof in uw adem meet na het nuttigen van een lactosehoudende drank. Aangezien onverteerde lactose waterstofgas produceert bij fermentatie door bacteriën in de dunne darm, kan een verhoogd waterstofgehalte in uw adem wijzen op een lactasetekort en dus op lactose-intolerantie.

 • Voorbereiding: Voorafgaand aan de test moet u specifieke voedingsrichtlijnen van uw arts volgen om nauwkeurige resultaten te verkrijgen.
 • Procedure: Op de dag van de test drinkt u een vloeistof die lactose bevat en ademt u gedurende enkele uren met regelmatige tussenpozen in een apparaat. Het apparaat meet het waterstofgehalte in uw adem.
 • Resultaten interpretatie: Uw arts zal de verzamelde gegevens analyseren om te bepalen of er een toename is van de waterstofproductie die overeenkomt met een lactasedeficiëntie en vaststellen of u lactose-intolerantie hebt of niet.

Overzicht ontlastingstest

Een stoelzuurgraadtest is een andere diagnostische methode die kan worden gebruikt, met name voor zuigelingen en jonge kinderen die mogelijk geen waterstofademtest kunnen ondergaan. Deze test meet de hoeveelheid zuur in ontlastingmonsters, omdat onverteerde lactose melkzuur produceert bij fermentatie door bacteriën in de dunne darm.

 • Voorbereiding: Uw zorgverlener zal u instructies geven over hoe u een ontlastingmonster van uw kind verzamelt.
 • Procedure:Het verzamelde monster wordt naar een laboratorium gestuurd waar de zuurgraad wordt geanalyseerd.
 • Resultaten interpretatie: Als hoge niveaus van melkzuur worden gedetecteerd in het ontlastingmonster, kan dit duiden op een lactasetekort en suggereren dat uw kind lactose-intolerantie heeft.

Uw arts kan ook andere factoren in overweging nemen, zoals vroegere medische gegevens, familieleden met lactose-intolerantie of zuivelallergieën, en voedingsgewoonten alvorens een definitieve diagnose te stellen. Vergeet niet dat alleen een gekwalificeerde zorgverlener deze aandoening kan diagnosticeren; zelfdiagnose op basis van symptomen alleen kan leiden tot onnodige dieetbeperkingen of het over het hoofd zien van andere onderliggende gezondheidsproblemen die behandeling vereisen.

Het nauwkeurig vaststellen van lactose-intolerantie is essentieel voor een effectieve behandeling van de aandoening. Voor succesvolle dieetaanpassingen is het belangrijk om te begrijpen hoe u de symptomen van lactose-intolerantie kunt beheersen.

infographic lactose-intolerantie

Symptoombestrijding via dieetaanpassingen

Als de diagnose lactose-intolerantie eenmaal is gesteld, moeten de symptomen worden aangepakt door de voeding aan te passen op basis van de individuele tolerantie voor verschillende voedingsmiddelen die verschillende hoeveelheden natuurlijke of toegevoegde bronnen van lactose bevatten. Dit kan onaangename symptomen helpen verlichten en de algehele gezondheid van de darmen verbeteren.

Vind uw lactose tolerantieniveau

Elimineer alle zuivel uit uw dieet voor een korte periode (gewoonlijk 1-2 weken) om uw lactoseweerbaarheidsniveau te bepalen. Introduceer geleidelijk weer kleine hoeveelheden van verschillende zuivelproducten in uw dieet terwijl u eventuele reacties in de gaten houdt. Houd bij welke soorten en hoeveelheden zuivel de symptomen veroorzaken om vast te stellen welke melkproducten u zonder ongemak kunt verdragen.

Dairy Alternatives for Lactose Intolerant Individuals

 • Lactosevrije melk: Veel merken bieden lactosevrije koemelk aan, die is behandeld met het enzym lactase om de lactose vóór consumptie af te breken. Hierdoor kunnen mensen met een intolerantie genieten van de smaak en voedingswaarde van gewone melk zonder spijsverteringsproblemen te ondervinden.
 • Gerijpte kazen: Sommige gerijpte kazen zoals cheddar, Zwitserse kaas en Parmezaanse kaas bevatten minder lactose door het langere gistingsproces. Deze worden mogelijk beter verdragen door personen met een lichte tot matige intolerantie.
 • Nondairy-yoghurt: Yoghurt op basis van amandel- of kokosmelk is een lactosevrij alternatief voor mensen die wel van yoghurt houden, maar geen traditionele zuivelproducten kunnen verdragen. Zoek naar merken die levende en actieve culturen bevatten, want die kunnen de darmgezondheid ondersteunen.
 • Ice cream substitutes: Er zijn veel zuivelvrije ijsalternatieven beschikbaar, gemaakt van amandelmelk, kokosmelk of sojamelk. Deze kunnen uw zoete trek bevredigen zonder maagdarmklachten te veroorzaken die gepaard gaan met lactose-intolerantie.

In incorporatinglactasesupplements

Als u ondanks uw lactose-intolerantie toch bepaalde zuivelproducten wilt consumeren, overweeg dan het gebruik van vrij verkrijgbare lactasesupplementen. Deze supplementen leveren het enzym dat nodig is om lactose in de dunne darm af te breken en kunnen worden ingenomen voordat een maaltijd met zuivel wordt genuttigd. Het is echter belangrijk om uw arts te raadplegen voordat u met een nieuw supplementenschema begint.

Door aanpassingen in de voeding kunnen personen met lactose-intolerantie hun symptomen beter beheersen en een gezondere levensstijl leiden. Verder kunnen mensen met lactose-intolerantie geschikte alternatieven vinden in melkvervangers zoals amandel- of havermelk.

Alternatieve melkopties voor lactose-intolerantie

Voor degenen die geen lactose kunnen verdragen, is het vinden van melkalternatieven essentieel om ervoor te zorgen dat de symptomen niet worden uitgelokt. Enkele populaire keuzes zijn amandelmelk, havermelk en lactosevrije koemelk, die kunnen worden geconsumeerd zonder symptomen te veroorzaken. In dit stuk worden de mogelijke voordelen van lactosevrije melkvervangers besproken en hoe ze kunnen worden gebruikt om een voedzaam voedingspatroon te behouden en tegelijkertijd ongewenste symptomen te vermijden.

Mandelmelk voordelen voor de lactose-intolerant

Amandelmelk is een populair plantaardig alternatief voor koemelk, gemaakt van amandelen en water. Het bevat geen lactose of zuivelproducten, waardoor het een ideale keuze is voor personen die lactose-intolerant zijn. Amandelmelk biedt ook verschillende gezondheidsvoordelen, zoals:

 • Laag in calorieën in vergelijking met gewone koemelk.
 • Natuurlijk hoog in vitamine E die de gezondheid van de huid ondersteunt.
 • Een goede bron van calcium indien verrijkt - essentieel voor sterke botten en tanden.
 • Zuivelvrije en veganistische optie, geschikt voor verschillende dieetvoorkeuren.

havermelk als zuivelvervanger

havermelk, een andere plantaardige optie die aan populariteit wint onder mensen met lactose-intolerantie, wordt gemaakt door haver te mengen met water en vervolgens de vaste stoffen eruit te zeven. Dit proces resulteert in een romige vloeistof die lijkt op traditionele koemelk, maar geen lactose of andere problematische bestanddelen bevat voor mensen met lactose-intolerantie. Enkele voordelen van havermelk zijn:

 • Rijk aan vezels, die een gezonde spijsvertering bevorderen en kunnen helpen bij de symptomen van lactose-intolerantie.
 • Natuurlijk laag in vet en cholesterolvrij - goed voor de gezondheid van het hart.
 • Verrijkte versies leveren essentiële voedingsstoffen zoals calcium, vitamine D en B-vitaminen.

Naast amandel- en havermelk zijn er ook andere zuivelalternatieven beschikbaar, zoals sojamelk, rijstmelk, kokosmelk, of zelfs lactosevrije koemelk, speciaal samengesteld om de lactose te verwijderen, maar met behoud van de smaak en voedingswaarde van gewone koemelk. Door te experimenteren met verschillende opties kunt u een geschikt alternatief vinden dat voldoet aan uw persoonlijke voorkeuren zonder onaangename symptomen als gevolg van lactose-intolerantie te veroorzaken.

Voor mensen met lactose-intolerantie kunnen alternatieve melkproducten een voedzame en smakelijke vervanging zijn voor zuivelproducten. Verder zijn probiotica ook belangrijk voor de gezondheid van de darmen bij lactose-intolerantie.

meisje met lactose-intolerantie

Probiotica voor darmgezondheid bij lactose-intolerantie

Individuen met lactose-intolerantie kunnen baat hebben bij het consumeren van probiotica-rijke voedingsmiddelen of supplementen die levende micro-organismen bevatten die bekend staan om het bevorderen van de algehele darmgezondheid door het handhaven van een gezond evenwicht van de darmflora. Het opnemen van deze nuttige bacteriën in iemands dieet kan helpen bij het verlichten van sommige onaangename symptomen in verband met lactose-intolerantie en het verbeteren van de spijsvertering.

De rol van probiotica in de spijsvertering

Probiotica zijn levende organismen, voornamelijk bacteriën en gisten, die talrijke gezondheidsvoordelen bieden wanneer ze in voldoende hoeveelheden worden geconsumeerd. Door de activiteit van nuttige bacteriën in het darmmicrobioom te bevorderen, kunnen probiotica bijdragen tot een optimale spijsvertering. Deze vriendelijke microben helpen bij het afbreken van voedseldeeltjes, produceren essentiële vitaminen en beschermen tegen schadelijke ziekteverwekkers.

Bij personen met lactose-intolerantie kunnen probiotica helpen bij het verteren van onverteerde lactose door het verhogen van lactase-activiteit. Dit helpt bij het verminderen van een opgeblazen gevoel, gasproductie, buikpijn en diarree die vaak voorkomen na het consumeren van zuivelproducten die lactose bevatten.

Best Probiotic Strains for Lactase Deficiency

De selectie van geschikte probiotische stammen is cruciaal voor optimale resultaten bij de behandeling van symptomen die verband houden met lactasedeficiëntie. Enkele goed onderzochte stammen zijn:

 • Lactobacillus acidophilus:Een veel voorkomende stam die van nature voorkomt in de menselijke darmen; er is aangetoond dat deze stam zijn eigen vorm van lactase-enzym produceert, dat helpt bij het afbreken van lactose.
 • Bifidobacterium bifidum: Deze stam staat bekend om zijn vermogen om de algehele gezondheid van de darmen te verbeteren en is effectief gebleken bij het verlichten van symptomen van lactose-intolerantie door het verbeteren van de vertering van zuivelproducten.
 • Lactobacillus bulgaricus:Deze probiotische stam wordt vaak gebruikt als startercultuur bij de productie van yoghurt en kan helpen lactose af te breken tot eenvoudigere suikers die gemakkelijker door het lichaam worden opgenomen.

Om deze gunstige stammen in uw dieet op te nemen, kunt u overwegen voedingsmiddelen zoals yoghurt met actieve culturen te consumeren of probiotische supplementen van hoge kwaliteit te nemen. Voordat u met een nieuw supplementenprogramma begint, is het essentieel om uw zorgverlener te raadplegen - vooral als u ernstige symptomen ervaart of een onderliggende medische aandoening hebt, zoals coeliakie of de ziekte van Crohn.

Voor mensen met lactose-intolerantie kunnen probiotica een nuttig hulpmiddel zijn om de spijsvertering gezond te houden; bovendien hebben zuigelingen met een aangeboren lactasedeficiëntie speciale zorg nodig. Door de beschikbare alternatieve voedingsmethoden te begrijpen, kunnen ouders ervoor zorgen dat hun kind voldoende voeding krijgt en tegelijkertijd eventuele overgevoeligheden onder controle houden.

Congenitale lactasedeficiëntie en speciale zorg

Congenitale lactasedeficiëntie is een uiterst zeldzame autosomaal recessieve ziekte die wordt gekenmerkt door afwezige of verminderde enzymactiviteit vanaf de geboorte. Kinderen bij wie deze aandoening is vastgesteld, hebben speciale zorg nodig, waaronder het gebruik van alternatieve voedingsmethoden en formules die speciaal zijn afgestemd op hun unieke voedingsbehoeften gedurende de hele zuigelingen- en peuterperiode. Dit zorgt ervoor dat de juiste groei- en ontwikkelingsmijlpalen worden gehaald zonder dat er complicaties ontstaan door ondervoeding als gevolg van onvoldoende inname of absorptiecapaciteit bij blootstelling aan alleen de standaard zuigelingenvoeding op basis van koemelk die tegenwoordig in de handel verkrijgbaar is.

Identificatie van aangeboren lactasedeficiëntie bij zuigelingen

Een vroege diagnose van aangeboren lactasedeficiëntie is cruciaal voor het uitvoeren van passende dieetinterventies die gezondheidsproblemen op lange termijn als gevolg van een slechte nutriëntenabsorptie kunnen voorkomen. Enkele veel voorkomende symptomen van deze aandoening zijn failure to thrive, diarree, braken, uitdroging, en buikpijn na het consumeren van moedermelk of conventionele zuigelingenvoeding die lactose bevat. Als u vermoedt dat uw kind een aangeboren lactasedeficiëntie heeft, is het essentieel om een kinderarts te raadplegen die u waarschijnlijk diagnostisch onderzoek zal aanbevelen, zoals bloedonderzoek, een zuurgraadtest van de ontlasting of genetisch onderzoek om de diagnose te bevestigen.

Alternatievevoedingsmethodenenformules

Als de diagnose eenmaal is gesteld, werken zorgverleners nauw samen met de ouders om een individueel voedingsplan te ontwikkelen dat speciaal is afgestemd op zuigelingen met een aangeboren lactasedeficiëntie. Enkele mogelijke alternatieven zijn:

 • Lactosevrije zuigelingenvoeding: Deze speciaal geformuleerde producten bevatten alle noodzakelijke voedingsstoffen die nodig zijn voor een gezonde groei, maar sluiten alle bronnen van lactose uit die voorkomen in traditionele zuivelproducten zoals koemelk.
 • Soy-based infant formulas: Gemaakt van soja-eiwitisolaat, zijn deze formules lactosevrij en geschikt voor zuigelingen met een aangeboren lactasedeficiëntie. Het is echter essentieel om uw arts te raadplegen voordat u producten op basis van soja gebruikt, aangezien sommige kinderen een allergie of intolerantie voor soja-eiwitten kunnen hebben.
 • Gehydrolyseerde eiwitformules: Ook bekend als hypoallergene formules, gehydrolyseerde eiwitopties breken eiwitten af in kleinere peptiden die gemakkelijker door het spijsverteringsstelsel kunnen worden verwerkt. Voor zuigelingen met lactose-intolerantie en andere voedselallergieën/overgevoeligheden kunnen gehydrolyseerde eiwitformules nuttig zijn omdat zij eiwitten afbreken in kleinere peptiden die gemakkelijker te verteren zijn.

Naast alternatieve voedingsmethoden en gespecialiseerde zuigelingenvoeding moeten ouders ook nauw samenwerken met hun kinderarts of geregistreerde diëtist om te zorgen voor een adequate inname van voedingsstoffen via passende aanvullende voeding zodra vaste voeding wordt geïntroduceerd tijdens de speenfase van de ontwikkeling. Als kinderen ouder worden en overgaan naar de adolescentie/volwassenheidfase, waarin meer verschillende voedingskeuzes beschikbaar zijn - waaronder verschillende alternatieven voor niet-zuivelproducten zoals amandelmelk, havermelk, enzovoort - blijft het behoud van goede voeding van het grootste belang om mogelijke complicaties te voorkomen die direct of indirect verband houden met aanhoudende problemen die voortkomen uit onderliggende aangeboren lactasetekorten die sinds de geboorte aanwezig zijn.

Vragen over Lactose-intolerantie

Wat is het meest recente onderzoek naar lactose-intolerantie?

Het recente onderzoek naar lactose-intolerantie richt zich op genetische factoren, verbeterde diagnostische methoden en mogelijke behandelingen. Een belangrijke studie identificeerde een enkel nucleotide polymorfisme dat verband houdt met lactase persistentie/niet-persistentie in verschillende populaties. Andere studies onderzoeken de doeltreffendheid van probiotica en enzymvervangingstherapieën om de symptomen te verlichten.

What are the Four Types of Lactose Intolerance?

De vier soorten lactose-intolerantie zijn:

 1. Congenitaal: veroorzaakt door een genetische mutatie die resulteert in weinig of geen productie van lactase sinds de geboorte.
 2. Primair: door een verminderde productie van lactase in de loop der tijd als onderdeel van het natuurlijke verouderingsproces.
 3. Secundair: een tijdelijke aandoening als gevolg van een verwonding of ziekte van de dunne darm.
 4. Dieetgeïnduceerd: een zeldzame vorm die wordt veroorzaakt door overmatige consumptie van zuivelproducten, waardoor tijdelijk onvoldoende lactase-enzymen worden aangemaakt.

Wat is de hoofdoorzaak van lactose-intolerantie?

De hoofdoorzaak in de meeste gevallen (primair) is een afname van de lactase-enzymproductie, die van nature optreedt bij het ouder worden. Lactase breekt melksuiker (lactose) af in eenvoudiger suikers voor opname. In andere gevallen kan het te wijten zijn aan aangeboren factoren, secundaire oorzaken zoals gastro-intestinale ziekten of verwondingen, of dieetgerelateerde redenen in verband met overmatige zuivelinname.

Conclusie

Hereditaire factoren of niet-genetische oorzaken kunnen leiden tot het onvermogen om lactose goed te verteren, wat leidt tot ongemakkelijke symptomen zoals een opgeblazen gevoel, winderigheid en diarree. Beheersing van lactose-intolerantie door veranderingen in de voeding en supplementen kan de spijsvertering echter sterk verbeteren en gezondheidsrisico's op lange termijn, zoals ondervoeding en osteoporose, voorkomen.

Als u vermoedt dat u lactose-intolerantie hebt of symptomen ervaart die verband houden met een slechte vertering van melkproducten, is het belangrijk een arts te raadplegen voor een juiste diagnose en behandelingsmogelijkheden. Met de juiste aanpak kunnen degenen die lactose-intolerant zijn, toch genieten van zuivelproducten zonder last te hebben van onaangename symptomen.

Om een gezonde spijsvertering in het algemeen te ondersteunen, kunt u overwegen probiotica in uw dagelijkse routine op te nemen. Cibdol biedt hoogwaardige probioticasupplementen die de darmgezondheid bevorderen en de immuniteit stimuleren. Probeer ze vandaag nog uit!

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en ontvang 10% korting op één order

Welk product heb ik nodig?
As Seen On:
 • https://www.deondernemer.nl/actueel/retail/cibdol-opent-brandstore-stap-ideaal~2659792
 • https://retailtrends.nl/item/62892/cibdol-het-highend-cbd-merk-waar-je-niet-high-van-wordt
 • https://www.dailybase.nl/thegoodlife/lifestyle-thegoodlife/cibdol-opent-cbd-brandstore-amsterdam/
 • https://www.ad.nl/regiosport-den-haag/karlien-sleper-heeft-spelen-in-monobob-als-missie-ik-voel-me-vrijer-bij-deze-nieuwste-bobsleediscipline~a0db0ffe/
 • https://www.womenshealthmag.com/nl/beauty/g34723687/cbd-producten/
 • https://www.libelle.nl/