Sint-Janskruid: Gebruik, voordelen en interacties

Gepubliceerd:

Janskruid, een bloeiende plant met een lange geschiedenis van medicinaal gebruik, heeft de laatste jaren aan populariteit gewonnen vanwege de potentiële voordelen voor de geestelijke gezondheid en het algehele welzijn. In deze uitgebreide gids gaan wij dieper in op de verschillende toepassingen en voordelen van het opnemen van Janskruid in uw dagelijkse routine.

Wij zullen onderzoeken hoe dit kruidensupplement kan dienen als vervangende behandeling voor obsessieve-compulsieve stoornissen, de symptomen van het premenstrueel syndroom kan verlichten en mogelijk de ongemakken van de menopauze kan verminderen. Verder onderzoeken we de wetenschap achter Janskruid door de invloed ervan op het serotonineniveau en de remming van monoamine oxidase activiteit te bespreken.

Naast het begrijpen hoe het werkt, is het cruciaal om bewust te zijn van mogelijke interacties tussen Janskruid en andere medicijnen zoals SSRI's of MAO-remmers; een goede controle door zorgverleners is dus essentieel bij het gebruik van dit kruid naast voorgeschreven medicijnen.

Tot slot vergelijken we de effectiviteit van extracten van Johanneskruid met die van voorgeschreven antidepressiva bij de behandeling van depressiesymptomen, en belichten we de ideale kweekomstandigheden voor het thuis kweken van uw eigen voorraad, samen met aanbevelingen voor de dosering en de duur die nodig is om verbeteringen in de stemming of het algemene welzijn te merken.

 St. John's Wort : Uses, Benefits, and Interactions

Gebruik en voordelen van Janskruid

Janskruid is een kruidengeneesmiddel dat al vele jaren wordt gebruikt voor verschillende aandoeningen, waaronder psychologische en concentratieproblemen bij kinderen, en ontstekingsremmende en antitumoreffecten. De laatste jaren heeft het aan populariteit gewonnen als voedingssupplement voor de mogelijke behandeling van depressie.

Alternatieve behandeling voor dwangneurose

Studies hebben aangetoond dat Janskruid effectief kan zijn bij de behandeling van symptomen van de obsessieve-compulsieve stoornis (OCD) wanneer het wordt ingenomen naast conventionele behandelingen zoals selectieve serotonine heropnameremmers (SSRI's). Hoewel meer onderzoek nodig is om de werkzaamheid ervan te bevestigen, hebben sommige patiënten met OCD verbeteringen gemeld na het innemen van supplementen met John's Wort.

Verlichting van de symptomen van het premenstrueel syndroom

PMS komt vaak voor bij vrouwen over de hele wereld en leidt tot lichamelijke pijn en psychisch leed in de dagen voorafgaand aan de menstruatie. Onderzoek wijst uit dat het innemen van Janskruid kan helpen bij het verlichten van PMS-symptomen zoals stemmingswisselingen, prikkelbaarheid, angst en vermoeidheid door de hormonale onevenwichtigheden in het lichaam te reguleren.

Mogelijke verlichting van symptomen van de menopauze

 • Vasomotorische symptomen: Opvliegers zijn een van de meest voorkomende klachten bij vrouwen in de overgang naar de menopauze als gevolg van schommelende hormoonspiegels; uit sommige onderzoeken is echter gebleken dat Janskruid kan helpen de frequentie en ernst van opvliegers bij vrouwen in de overgang te verminderen.
 • Stemmingsstoornissen: De menopauze kan ook stemmingswisselingen, prikkelbaarheid en depressie veroorzaken als gevolg van hormonale veranderingen. Onderzoek heeft aangetoond dat het innemen van Janskruid deze symptomen kan verbeteren door het serotonineniveau in het lichaam te verhogen - een neurotransmitter die verantwoordelijk is voor het reguleren van stemming en emoties.
 • Slaapproblemen: Slapeloosheid is een andere veel voorkomende klacht bij vrouwen in de menopauze; er zijn echter aanwijzingen dat het innemen van Janskruid de slaapkwaliteit kan helpen verbeteren door ontspanning te bevorderen via de invloed op het serotonineniveau in de hersenen.

Het opnemen van deze bloeiende plant in uw dagelijkse routine kan mogelijk verlichting bieden bij diverse gezondheidsproblemen, waardoor het een aantrekkelijke optie is voor mensen die natuurlijke alternatieven zoeken voor traditionele medicijnen. Het is echter essentieel dat u een arts raadpleegt voordat u een nieuw supplementenkuur begint of kruidenproducten combineert met voorgeschreven medicijnen.

Uw eigen janskruid kweken: Een lonende ervaring

Het kweken van uw eigen Janskruid kan een lonende ervaring zijn, omdat u toegang krijgt tot dit veelzijdige kruid voor persoonlijk gebruik of zelfs als alternatieve geneesmiddelbron. Om met succes uw eigen voorraad van deze heilzame plant te kweken en te oogsten:

 • Kies een plek met goed doorlatende grond en volle zon;
 • Zaai zaden direct buiten in het vroege voorjaar nadat het vorstgevaar is geweken;
 • Geef de planten voorzichtig water en bemest ze indien nodig;
 • Controleer op ongewenste plagen, zoals bladluizen en spint, die de bladeren en bloemen van de plant kunnen aantasten.

Door deze eenvoudige stappen te volgen, bent u snel op weg om te profiteren van de potentiële voordelen van Janskruid.

Janskruid wordt al eeuwenlang gebruikt voor de behandeling van verschillende medische aandoeningen, en de potentiële voordelen ervan worden nog steeds bestudeerd. Naarmate we meer inzicht krijgen in dit natuurlijke middel, is het belangrijk om te begrijpen hoe Janskruid op het lichaam werkt, zodat we de eigenschappen ervan beter kunnen benutten voor maximaal voordeel.

Growing Your Own John's Wort: A Rewarding Experience

Begrijpen hoe Janskruid werkt

Janskruid, een populair kruidensupplement, wordt al eeuwenlang gebruikt voor de behandeling van verschillende kwalen en aandoeningen. Ondanks het wijdverbreide gebruik blijft het exacte mechanisme achter de werking onduidelijk. Onderzoekers denken dat janskruid het serotonineniveau beïnvloedt, waarvan bekend is dat het de stemming, eetlust, slaap en andere essentiële functies regelt.

Invloed op het serotonineniveau

Serotonine, een neurotransmitter die toezicht houdt op emoties, honger, sluimering en andere belangrijke processen in het lichaam. Sommige studies suggereren dat Janskruid kan helpen het serotonineniveau te verhogen door de heropname van deze neurotransmitter in zenuwcellen te remmen [1]. Dit betekent dat er meer serotonine beschikbaar blijft in de hersenen om gevoelens van welzijn en geluk te bevorderen.

Dit effect is vergelijkbaar met de werking van selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI's), zoals Prozac® (fluoxetine) of Zoloft® (sertraline), als antidepressiva [2]. SSRI's zijn algemeen voorgeschreven medicijnen voor de behandeling van depressie en angststoornissen, vanwege hun vermogen om de beschikbaarheid van serotonine in de hersenen te verhogen.

Remming van Monoamine Oxidase activiteit

Naast de directe invloed op het serotonineniveau door remming van de heropname, suggereert bepaald onderzoek dat Janskruid ook de activiteit van monoamine-oxidase (MAO) kan beïnvloeden [3]. MAO's zijn enzymen die verantwoordelijk zijn voor de afbraak van neurotransmitters, waaronder serotonine, noradrenaline en dopamine. Door de MAO-activiteit te remmen, kan Janskruid helpen de niveaus van deze neurotransmitters in de hersenen op een hoger peil te houden.

Het is belangrijk op te merken dat dit werkingsmechanisme mogelijk kan leiden tot levensgevaarlijke verhogingen van de serotoninespiegel in combinatie met bepaalde antidepressiva zoals SSRI's of monoamine-oxidaseremmers (MAO-remmers) [4]. Deze gevaarlijke interactie kan leiden tot een aandoening die het serotoninesyndroom wordt genoemd en zich uit in symptomen als agitatie, verwarring, snelle hartslag, hoge bloeddruk en zelfs toevallen.

Andere mogelijke mechanismen

Naast de hierboven genoemde effecten op serotonine en MAO-activiteit blijkt Janskruid ook ontstekingsremmende eigenschappen te bezitten [5], wat kan bijdragen aan de algehele effectiviteit bij de behandeling van verschillende aandoeningen. Verder hebben sommige studies gesuggereerd dat het andere neurotransmittersystemen in het lichaam zou kunnen moduleren, zoals GABA-erge of glutamaterge signaalwegen [6].

Er is echter meer onderzoek nodig voordat definitieve conclusies kunnen worden getrokken over deze aanvullende werkingsmechanismen.

Interactions Between John's Wort and Other Medications

Interacties tussen Janskruid en andere geneesmiddelen

Een groot probleem bij het gebruik van Johanneskruid is de mogelijke interactie met andere medicijnen - met name SSRI's of MAO-remmers. Zoals eerder vermeld kan de combinatie van Johanneskruid met dit soort geneesmiddelen leiden tot gevaarlijk hoge serotoninespiegels en het risico op het ontwikkelen van het serotoninesyndroom verhogen [4].

Risico's verbonden aan het combineren van Janskruid en SSRI's of MAO-remmers

 • Serotoninesyndroom: Deze levensbedreigende aandoening treedt op wanneer er een te grote hoeveelheid serotonine in het lichaam aanwezig is, wat leidt tot symptomen als agitatie, verwarring, snelle hartslag, hoge bloeddruk en toevallen. Het kan worden veroorzaakt door het combineren van Janskruid met SSRI's of MAO-remmers.
 • Verminderde effectiviteit van andere medicijnen: Janskruid blijkt een wisselwerking te hebben met verschillende andere medicijnen zoals anticoagulantia (bloedverdunners), orale anticonceptiva (anticonceptiepillen) en zelfs sommige HIV-medicijnen, waardoor ze minder effectief zijn [7]. Raadpleeg altijd uw arts voordat u met een nieuw supplementenschema begint.

Belang van goed toezicht door zorgverleners

Als u overweegt om Janskruid te gebruiken voor depressie of een andere aandoening, is het van cruciaal belang dat u deze beslissing bespreekt met een gekwalificeerde zorgverlener die kan helpen bij het controleren van mogelijke interacties tussen dit kruidensupplement en eventuele voorgeschreven medicijnen die u gebruikt. Zij kunnen u ook adviseren over de juiste dosering op basis van factoren als leeftijd, gewicht, ernst van de symptomen, enz., zodat u verzekerd bent van een veilige en effectieve behandeling, terwijl de risico's van het combineren van meerdere geneesmiddelen zonder de juiste begeleiding van ervaren artsen, die op de hoogte zijn van de beide beschikbare CAM-opties en hun mogelijke voordelen en beperkingen.

Janskruid is een krachtig natuurlijk supplement met het potentieel om de geestelijke gezondheid en het welzijn te verbeteren, maar het moet voorzichtig worden gebruikt omdat er interacties kunnen optreden tussen SJW en andere geneesmiddelen. Het is belangrijk voor zorgverleners om toezicht te houden op patiënten die janskruid gebruiken om ervoor te zorgen dat eventuele risico's bij combinatie met SSRI's of MAO-remmers tot een minimum worden beperkt.

Inname van Janskruid naast SSRI's zoals Prozac® (fluoxetine), Zoloft® (sertraline), Paxil® (paroxetine), Celexa® (citalopram), Lexapro® (escitalopram) kan leiden tot een buitensporige stijging van de serotoninespiegel, bekend als het Serotoninesyndroom, dat dodelijk kan zijn als het niet wordt behandeld. Tekenen kunnen zijn: rusteloosheid, desoriëntatie, snelle hartslag, hypertensie, vergrote pupillen, gebrek aan spiercontrole of schokkende spieren.

Naast een wisselwerking met SSRI's, is ook een negatieve wisselwerking vastgesteld tussen Janskruid en MAO-remmers zoals Nardil® (fenelzine), Parnate® (tranylcypromine) en Marplan® (isocarboxazide). De combinatie van deze medicijnen kan leiden tot een gevaarlijke verhoging van de bloeddruk, bekend als hypertensieve crisis.

Bovendien kan Janskruid ook een wisselwerking hebben met andere geneesmiddelen, zoals anticonceptiepillen, anticoagulantia zoals warfarine, HIV/AIDS-medicijnen zoals indinavir of ritonavir, en chemotherapiemiddelen. Het is van cruciaal belang dat u uw zorgverlener raadpleegt voordat u begint met kruidenproducten die Janskruid bevatten als u voorgeschreven medicijnen gebruikt.

Comparison between SJW extracts vs prescription antidepressants

Belang van goed toezicht door zorgverleners

Vanwege de mogelijke risico's van het combineren van Janskruid en bepaalde medicijnen, is het essentieel dat personen die overwegen dit kruid te gebruiken voor depressie of andere gezondheidsproblemen, hun opties bespreken met een deskundige zorgverlener. Dit zal ervoor zorgen dat zij de juiste begeleiding krijgen over de vraag of Janskruid een geschikte behandelingsoptie is gezien hun specifieke medische geschiedenis en huidige medicatieregime.

 • Uw zorgverlener kan de mogelijke voordelen en risico's van het toevoegen van Janskruid aan uw behandelplan beoordelen op basis van uw unieke situatie.
 • Een deskundige kan u nauwlettend volgen bij het gebruik van zowel conventionele antidepressieve behandelingen als aanvullende therapieën, zoals supplementen op basis van John's Wort, en zorgen voor optimale veiligheid en doeltreffendheid bij elke stap van het proces om psychische stoornissen vandaag de dag effectief te beheersen.
 • Als er bijwerkingen optreden als gevolg van interacties tussen voorgeschreven geneesmiddelen en kruidenmiddelen, wordt het nog belangrijker dan ooit om onmiddellijk hulp te zoeken bij ervaren artsen, omdat vroegtijdig ingrijpen vaak leidt tot betere resultaten en ook tot succes op lange termijn.

Kortom, het is essentieel dat u zich bewust bent van de mogelijke risico's van het combineren van Janskruid en andere geneesmiddelen, met name SSRI's of MAO-remmers. Het raadplegen van een zorgverlener voordat u begint met kruidenproducten die sint-janskruid bevatten, kan ervoor zorgen dat u de juiste begeleiding krijgt over de vraag of dit kruid een geschikte behandelingsoptie is voor uw specifieke situatie. Goed toezicht door zorgverleners zal ook helpen bij het minimaliseren van mogelijke bijwerkingen en het optimaliseren van de algehele effectiviteit van uw behandelplan.

Het is belangrijk om bewust te zijn van de mogelijke interacties tussen Janskruid en andere medicijnen, omdat dit ernstige bijwerkingen kan veroorzaken of de effectiviteit van beide stoffen kan verminderen. Daarom is het essentieel om met een zorgverlener te overleggen voordat u een combinatie van geneesmiddelen, waaronder SJW extracten, inneemt. Na dit onderwerp zullen we nu bekijken hoe effectief SJW kan zijn bij de behandeling van depressieve symptomen.

Doeltreffendheid bij de behandeling van depressiesymptomen

Janskruid heeft aan populariteit gewonnen als een mogelijke behandeling van depressies, en er zijn talrijke onderzoeken gedaan naar de effectiviteit ervan in vergelijking met traditionele antidepressiva. In dit hoofdstuk bespreken we de resultaten van deze onderzoeken en hoe Johanneskruid zich verhoudt tot voorgeschreven medicijnen bij de behandeling van depressieve symptomen.

Vergelijking tussen SJW-extracten en voorgeschreven antidepressiva

Uit een systematisch onderzoek van verschillende klinische studies bleek dat Janskruid gepaard ging met een statistisch significante verbetering van depressieve symptomen in vergelijking met placebobehandelingen. Bovendien waren er minder bijwerkingen dan bij patiënten die traditionele antidepressiva zoals Prozac® (fluoxetine) gebruikten. Dit suggereert dat Johanneskruid een effectief alternatief kan zijn voor mensen die verlichting zoeken voor lichte tot matige depressies zonder de bijwerkingen te ervaren die gewoonlijk met farmaceutische opties worden geassocieerd.

In een ander onderzoek vergeleken onderzoekers de werkzaamheid van het extract van Johanneskruid rechtstreeks met die van fluoxetine (Prozac) en imipramine - twee veel voorgeschreven antidepressiva. Het onderzoek concludeerde dat er geen significante verschillen waren in termen van effectiviteit tussen de drie behandelingen; patiënten die behandeld werden met Johanneskruid ondervonden echter aanzienlijk minder bijwerkingen dan degenen die conventionele medicijnen gebruikten.

FAQs in Relation to St John's Wort

Doeltreffendheid voor lichte tot matige depressies

Het meeste onderzoek naar Johanneskruid richt zich vooral op het gebruik voor de behandeling van lichte tot matige gevallen van depressie en niet op ernstige of chronische vormen. Uit een uitgebreide meta-analyse van 27 klinische onderzoeken bleek dat sint-janskruid significant effectiever was dan een placebo bij de behandeling van lichte tot matige depressies en even effectief als standaard antidepressiva. Het is echter essentieel om op te merken dat de werkzaamheid van Johanneskruid bij ernstige of chronische depressie onduidelijk blijft vanwege het beperkte onderzoek naar deze specifieke populatie.

Het is ook vermeldenswaard dat veel studies positieve resultaten hebben aangetoond bij het gebruik van Johanneskruid tegen depressieve symptomen, maar dat sommige onderzoeken geen significant verschil tussen het kruid en placebo's hebben aangetoond. Deze discrepantie kan worden toegeschreven aan verschillen in onderzoeksopzet, steekproefgrootte en kwaliteit van de gebruikte extracten - wat het belang benadrukt van verder onderzoek om definitieve conclusies te trekken over de effectiviteit.

In het licht van deze bevindingen is het van cruciaal belang dat personen die Janskruid overwegen als behandelingsoptie voor depressie, hun arts raadplegen voordat zij met een nieuw supplementenschema beginnen. Hoewel het bewijsmateriaal wijst op mogelijke voordelen van het gebruik ervan, kan een goede begeleiding door ervaren medici bijdragen aan een veilig en passend gebruik dat specifiek is afgestemd op individuele behoeften.

In het algemeen is het duidelijk dat Johanneskruid een effectieve behandeling kan zijn voor lichte tot matige depressies in vergelijking met voorgeschreven antidepressiva. Het succes van deze behandeling hangt echter af van de kweek- en oogstomstandigheden en de dosering; het is dus essentieel om te weten hoe Johanneskruid op de juiste manier gekweekt en geoogst moet worden om de effectiviteit ervan te maximaliseren.

Doseringsaanbevelingen en duur van de behandeling

Bij het gebruik van Johanneskruid als natuurlijk geneesmiddel is het bepalen van de juiste dosering van cruciaal belang om de effectiviteit te waarborgen en mogelijke bijwerkingen te minimaliseren. De aanbevolen dosering is afhankelijk van verschillende factoren zoals leeftijd, gewicht en ernst van de symptomen. In dit hoofdstuk bespreken we deze factoren in detail en geven we aanwijzingen over hoe lang u kunt wachten voordat u verbeteringen in uw aandoening merkt.

Factoren die de aanbevolen dosering beïnvloeden

 • Leeftijd: Hoewel Johanneskruid al eeuwenlang door mensen van alle leeftijden wordt gebruikt, moeten er bepaalde voorzorgsmaatregelen worden genomen bij toediening aan kinderen of ouderen vanwege hun mogelijk verhoogde gevoeligheid voor de effecten van het kruid. Voordat u met een supplementenkuur begint, is het verstandig medisch advies in te winnen.
 • Gewicht: Zoals bij veel medicijnen en supplementen kan het lichaamsgewicht van een persoon van invloed zijn op de optimale dosering die nodig is om maximaal profijt te hebben van de supplementatie van Johanneskruid - grotere personen hebben doorgaans hogere doses nodig dan kleinere om de gewenste resultaten te bereiken zonder nadelige gevolgen van overmatige consumptie.
 • Ernst van de symptomen: De ernst van iemands depressieve symptomen speelt een belangrijke rol bij het bepalen van de juiste dosering; wie lijdt aan een lichte tot matige depressie kan lagere doseringen nodig hebben dan wie te maken heeft met ernstigere gevallen, die wellicht hogere doseringen nodig hebben onder goed medisch toezicht om de veiligheid en doeltreffendheid tijdens de duur van de behandeling te waarborgen (National Center for Complementary and Integrative Health).

Naast deze factoren is het essentieel dat gebruikers zich bewust zijn van de mogelijke risico's van het combineren van meerdere geneesmiddelen zonder de juiste begeleiding van ervaren artsen die goed op de hoogte zijn van zowel de complementaire en alternatieve geneeswijzen (CAM) die tegenwoordig beschikbaar zijn, als de voordelen en beperkingen ervan (National Center for Complementary and Integrative Health).

Typische duur die nodig is voordat verbeteringen worden opgemerkt

De duur van de behandeling met Johanneskruid voordat verbeteringen in de depressieve symptomen worden opgemerkt, varieert van persoon tot persoon, maar over het algemeen kunnen de meeste mensen binnen een paar weken na consequent gebruik positieve veranderingen verwachten. Volgens de National Library of Medicine hebben klinische onderzoeken aangetoond dat patiënten die extracten van Johanneskruid gebruikten na vier tot zes weken een aanzienlijke verbetering van hun depressiescores ondervonden in vergelijking met degenen die een placebobehandeling kregen.

Het is belangrijk om niet alleen de potentiële voordelen van het gebruik van dit kruidensupplement te overwegen, maar ook om inzicht te krijgen in mogelijke bijwerkingen en interacties met andere medicijnen om de veiligheid en werkzaamheid ervan gedurende de gehele behandelingsduur te garanderen - vooral wanneer men overweegt SJW te combineren met SSRI's of MAO-remmers, wat kan leiden tot levensgevaarlijke verhogingen van de serotoninespiegel en een syndroom kan veroorzaken(Mayo Clinic). Raadpleeg altijd een zorgverlener die op de hoogte is van de beschikbare CAM-opties en hun beperkingen voordat u met een nieuwe behandeling begint, om de risico's te minimaliseren en de resultaten te maximaliseren, zodat het gewenste resultaat kan worden bereikt zonder dat dit ten koste gaat van uw algehele gezondheid en welzijn.

Kortom, het bepalen van de juiste dosering en duur van de behandeling met Johanneskruid hangt af van verschillende factoren zoals leeftijd, gewicht, ernst van de symptomen en mogelijke interacties met geneesmiddelen. Door deze overwegingen te begrijpen en overleg te plegen met een gekwalificeerde zorgverlener die bekend is met de huidige complementaire en alternatieve geneeswijzen en hun voordelen en beperkingen tijdens de therapieperiode die nodig is om verbeteringen op te merken, kunnen gebruikers dit veelzijdige kruid veilig en effectief gebruiken om de gewenste resultaten te bereiken zonder nadelige gevolgen van overmatige consumptie of onjuiste combinaties met andere geneesmiddelen.

Veelgestelde vragen over sint-janskruid

Waarom schrijven artsen geen Janskruid voor?

Artsen mogen Janskruid niet voorschrijven vanwege de mogelijke wisselwerking met andere medicijnen, de wisselende effectiviteit bij de behandeling van depressies en het gebrek aan standaardisering van de dosering. Bovendien is het een voedingssupplement en geen receptgeneesmiddel, wat betekent dat het niet door de FDA wordt gereguleerd.

Wat doet Janskruid met het lichaam?

Janskruid beïnvloedt het lichaam door het serotonineniveau te beïnvloeden en de activiteit van monoamine-oxidase te remmen. Dit kan de symptomen van lichte tot matige depressie, premenstrueel syndroom (PMS) en problemen in verband met de menopauze helpen verlichten.

Is er wetenschappelijk bewijs voor Janskruid?

Ja, er is wetenschappelijk bewijs dat het gebruik van Johanneskruid ondersteunt bij de behandeling van lichte tot matige depressies; er is echter meer onderzoek nodig om de werkzaamheid ervan vast te stellen bij andere aandoeningen zoals PMS of symptomen van de menopauze.

Wat doet Janskruid met de hersenen?

In de hersenen verhoogt Janskruid het serotonineniveau â€" een neurotransmitter die de stemming regelt â€" en remt het monoamine oxidase â€" een enzym dat verantwoordelijk is voor de afbraak van neurotransmitters zoals serotonine â€" wat kan leiden tot een betere stemming en minder depressieve symptomen.

Is het veilig om elke dag janskruid te nemen?

Voor sommige mensen kan het veilig zijn om dagelijks janskruid in te nemen, maar het is essentieel om een arts te raadplegen voordat u met een nieuw supplementenschema begint. Langdurig gebruik kan leiden tot bijwerkingen en mogelijke interacties met andere medicijnen.

Wie moet Janskruid vermijden?

Personen die SSRI's, MAO-remmers of bepaalde andere medicijnen gebruiken, moeten het gebruik van Johanneskruid vermijden vanwege het risico op wisselwerkingen. Zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven en mensen met een bipolaire stoornis wordt het gebruik ook afgeraden.

Conclusie

Concluderend kan worden gesteld dat Janskruid veelbelovend is als alternatieve behandeling voor obsessieve-compulsieve stoornissen en verlichting van symptomen van het premenstrueel syndroom. Het kan mogelijk ook verlichting bieden bij overgangsverschijnselen door zijn invloed op het serotonineniveau en remming van de monoamine oxidase activiteit. Voorzichtigheid is echter geboden bij het combineren van SJW met bepaalde medicijnen en zorgverleners moeten worden geraadpleegd voor een goede controle.

Bovendien is gebleken dat SJW-extracten effectief zijn bij de behandeling van lichte tot matige depressies in vergelijking met voorgeschreven antidepressiva, maar factoren zoals ideale groeiomstandigheden en aanbevolen doseringen moeten in overweging worden genomen voordat ze worden gebruikt.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en ontvang 10% korting op één order

Welk product heb ik nodig?
As Seen On:
 • https://www.deondernemer.nl/actueel/retail/cibdol-opent-brandstore-stap-ideaal~2659792
 • https://retailtrends.nl/item/62892/cibdol-het-highend-cbd-merk-waar-je-niet-high-van-wordt
 • https://www.dailybase.nl/thegoodlife/lifestyle-thegoodlife/cibdol-opent-cbd-brandstore-amsterdam/
 • https://www.ad.nl/regiosport-den-haag/karlien-sleper-heeft-spelen-in-monobob-als-missie-ik-voel-me-vrijer-bij-deze-nieuwste-bobsleediscipline~a0db0ffe/
 • https://www.womenshealthmag.com/nl/beauty/g34723687/cbd-producten/
 • https://www.libelle.nl/