Maladaptief dagdromen

Gepubliceerd:

Maladaptief dagdromen is een minder bekende maar in toenemende mate erkende psychische aandoening die wereldwijd veel mensen treft. Het gaat om levendige, meeslepende dagdromen die aanzienlijke hoeveelheden tijd en energie kunnen opslokken en vaak het dagelijks leven verstoren. In deze blogpost verdiepen wij ons in de complexiteit van onaangepaste dagdromen door de verschillen met gewone dagdromen te onderzoeken en de emotionele betrokkenheid bij deze fantasieën te onderzoeken.

Wij zullen de frequentie van Maladaptive Daydreaming Disorder (MDD) bij verschillende groepen onderzoeken, met inbegrip van groepen die beïnvloed worden door elementen van buitenaf, zoals pandemieën. Daarnaast onderzoeken we mogelijke oorzaken van MDD, zoals jeugdtrauma's en de relatie met andere psychische aandoeningen.

Verder belichten we de gevolgen van overmatig fantaseren voor persoonlijke relaties en professionele of academische prestaties. Tot slot verkennen we behandelingsmogelijkheden om MDD te overwinnen door middel van mindfulnesstraining en concentratie op de externe realiteit, terwijl we de rol belichten die online platforms spelen bij het vergroten van het publieke bewustzijn over deze aandoening.

onaangepast dagdromen

Inzicht in onaangepast dagdromen

Maladaptief dagdromen is een fenomeen dat wordt gekenmerkt door een buitensporige, dwangmatige onderdompeling in levendige en complexe fantastische dagdromen. Dit soort dagdromen leidt tot intense emotionele betrokkenheid van de persoon die het meemaakt. Eli Somer ontdekte voor het eerst dat zes patiënten in deze levendige fantasieën opgingen om hun psychologische pijn te verzachten.

Verschil tussen gewone dagdromen en onaangepast dagdromen

Terwijl iedereen van tijd tot tijd regelmatig dagdroomt, verdwalen maladaptieve dagdromers urenlang in hun eigen wereld. Deze mensen hebben vaak moeite om onderscheid te maken tussen werkelijkheid en fantasie, waardoor ze diep opgaan in hun fantasierijke scenario's. Maladaptieve dagdromen kunnen zo allesoverheersend zijn dat ze dagelijkse activiteiten, zoals werk of school, belemmeren.

Emotionele betrokkenheid bij onaangepaste dagdromen

De emotionele investering tijdens het onaangepaste dagdromen kan variëren van gevoelens van geluk en opwinding tot verdriet of woede, afhankelijk van de inhoud van het ingebeelde scenario. Bij sommige mensen die aan deze aandoening lijden, kunnen deze emoties zelfs fysiek tot uiting komen door handelingen als ijsberen of handgebaren terwijl ze in gedachten verzonken zijn.

In veel gevallen gebruiken mensen die last hebben van onaangepast dagdromen het als een ontsnappingsmechanisme wanneer zij worden geconfronteerd met stressfactoren uit de echte wereld, zoals slechte slaapkwaliteit, jeugdtrauma's of andere psychische aandoeningen zoals obsessieve-compulsieve stoornis (OCD) en aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD). Als gevolg daarvan kunnen zij het moeilijk vinden om met de uitdagingen van het dagelijks leven om te gaan en gezonde relaties te onderhouden.

Voor mensen die niet bekend zijn met het begrip onaangepast dagdromen, kan het een uitdaging zijn om de invloed ervan op iemands geestelijke gezondheid te begrijpen. Het verschil herkennen tussen gewone dagdromen en deze intensere vorm van fantaseren is echter cruciaal voor wie hulp of ondersteuning zoekt bij het beheersen van zijn klachten.

Schaal voor onaangepast dagdromen

Om de ernst van iemands maladaptieve dagdroomneigingen te beoordelen, hebben onderzoekers de Maladaptive Daydreaming Scale (MDS) ontwikkeld. Deze zelfrapportagevragenlijst meet verschillende aspecten zoals frequentie, duur en emotionele intensiteit van deze levendige fantasieën. Door deze schaal te gebruiken, kunnen professionals beter begrijpen hoe diep deze gedragingen in de dagelijkse routine van een persoon zijn geworteld, en op basis daarvan geschikte behandelingsopties bepalen.

Het verkrijgen van inzicht in onaangepast dagdromen kan een complexe en emotionele onderneming zijn, maar met de juiste informatie is het mogelijk om inzicht te krijgen in dit fenomeen. Als zodanig biedt onderzoek naar de prevalentie van dagdroomstoornissen in verschillende populaties de mogelijkheid om de effecten ervan op individuen verder te onderzoeken.

Oorzaken achter de dagdroomstoornis

Inzicht in de onderliggende oorzaken van de maladaptieve dagdroomstoornis (MDD) is essentieel voor het ontwikkelen van effectieve behandelstrategieën. Hoewel er niet één definitieve oorzaak is voor MDD, zijn er verschillende factoren geïdentificeerd die kunnen bijdragen aan de ontwikkeling ervan. In dit hoofdstuk zullen we enkele van deze mogelijke oorzaken en hun verband met andere psychische aandoeningen onderzoeken.

Verband met jeugdtrauma

Een aanzienlijk aantal maladaptieve dagdromers maakt melding van jeugdtrauma's, wat een factor zou kunnen zijn die bijdraagt tot het ontstaan van MDD. Deze personen zouden levendige dagdromen kunnen gebruiken als een copingmechanisme om te ontsnappen aan pijnlijke herinneringen of overweldigende emoties in verband met vroegere traumatische gebeurtenissen. Door zich onder te dompelen in uitgebreide fantasieën, kunnen zij tijdelijk afstand nemen van de echte wereld en troost vinden in een alternatieve realiteit waarin zij meer controle hebben over hun ervaringen.

Relatie met andere psychische aandoeningen

MDD wordt in verband gebracht met een reeks andere geestelijke gezondheidsproblemen, zoals angst, depressie, OCD, dissociatieve stoornissen en PTSS; deze kunnen zich uiten in onaangepaste dagdromen als symptoom of bijwerking. Personen die aan deze aandoeningen lijden, kunnen onaangepaste dagdromen ervaren als een symptoom of bijwerking van hun primaire diagnose:

 • Angst: Overmatige zorgen en angst kunnen ertoe leiden dat mensen met angststoornissen hun toevlucht zoeken in gedetailleerde denkbeeldige werelden waarin zij zich veilig en geborgen voelen.
 • Depressie: Mensen die worstelen met depressie ervaren vaak gevoelens van hopeloosheid en wanhoop; het bezig zijn met onaangepaste dagdromen kan tijdelijke verlichting bieden van deze negatieve emoties.
 • OCD: Het dwangmatige karakter van MDD kan verband houden met de repetitieve gedachten en gedragingen die kenmerkend zijn voor OCD, waardoor het voor de patiënten moeilijk is om zich los te maken van hun levendige dagdromen.
 • Dissociatieve stoornissen: Onaangepast dagdromen kan een vorm van dissociatie zijn, waarbij mensen zich losmaken van de werkelijkheid om met overweldigende stress of trauma's om te gaan.
 • PTSS: Levendige fantasieën kunnen dienen als een ontsnappingsmechanisme voor mensen die te maken hebben met onopgeloste traumatische ervaringen, waardoor zij hun verontrustende herinneringen tijdelijk kunnen vergeten en zich in plaats daarvan op aangenamere scenario's kunnen richten.

Bovendien is het voor mensen met een aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD) bijzonder moeilijk om hun ervaringen met onaangepast dagdromen te delen vanwege het stigma rond dit onbegrepen psychische probleem. Zorgverleners en onderzoekers zouden de verbanden tussen MDD en andere psychische stoornissen verder moeten onderzoeken om op maat gesneden behandelplannen op te stellen die zowel gericht zijn op de onderliggende oorzaken van het probleem als op het extreme dagdromen dat ermee gepaard gaat.

Om de onaangepaste dagdroomstoornis effectief aan te pakken, is het belangrijk de onderliggende oorzaken ervan te identificeren. Laten we eens onderzoeken hoe ongecontroleerd dagdromen iemands dagelijks functioneren kan verstoren.

Gevolgen van overmatig fantaseren

Maladaptieve dagdromers worden vaak geconfronteerd met aanzienlijke uitdagingen in hun persoonlijke en professionele leven als gevolg van de buitensporige tijd die zij doorbrengen in levendige fantasieën. Het obsessieve fantaseren kan schadelijke gevolgen hebben, zoals problemen op het werk of op school, verbroken banden met anderen, en een onvermogen om om te gaan met de onderliggende factoren die deze psychische aandoening veroorzaken.

Impact op persoonlijke relaties

De intense emotionele betrokkenheid die maladaptieve dagdromers ervaren, kan ertoe leiden dat zij zich afsluiten van de echte wereld en belangrijke aspecten van hun dagelijks leven verwaarlozen. Mensen met maladaptief dagdromen kunnen moeite hebben om banden te onderhouden met mensen die zij kennen, waardoor zij zich genegeerd of over het hoofd gezien kunnen voelen. Bovendien kan de sterke gehechtheid aan personages in deze uitgebreide dagdromen onrealistische verwachtingen scheppen voor interacties in het echte leven, wat leidt tot teleurstelling en frustratie wanneer de werkelijkheid niet aan die hoge normen voldoet. Onderzoek heeft aangetoond dat mensen die last hebben van onaangepast dagdromen vaak slechter sociaal functioneren dan mensen zonder deze aandoening.

Uitdagingen op het werk of op school

 • Slechte concentratie: Onaangepaste dagdromers kunnen het moeilijk vinden om zich te concentreren op lopende taken, omdat zij voortdurend in hun innerlijke wereld worden getrokken. Dit gebrek aan concentratie kan de werkprestaties of academische prestaties negatief beïnvloeden.
 • Onvermogen om taken uit te voeren: Als gevolg van frequente onderbrekingen door immersieve dagdromen, kan het voltooien van opdrachten of projecten een uitdaging zijn voor mensen die worstelen met MDD.
 • Slaapgebrek: De drang om te fantaseren kan ook de slaapkwaliteit aantasten, omdat veel mensen zich tijdens het slapen gaan met deze levendige fantasieën bezighouden in plaats van te herstellen. De gevolgen van onvoldoende slaap kunnen verstrekkend zijn, met symptomen als uitputting, ergernis en een verminderd geestelijk functioneren overdag.

Naast deze directe gevolgen kan overmatig fantaseren ook de persoonlijke groei en ontwikkeling belemmeren, doordat het mensen ervan weerhoudt zich volledig in te laten met echte ervaringen. De tijd die wordt besteed aan fantasieën kan beter worden gebruikt voor het nastreven van hobby's, het leren van nieuwe vaardigheden of het onderhouden van relaties met dierbaren.

Om de schadelijke effecten van onaangepast dagdromen op het dagelijks leven tegen te gaan, is het essentieel dat de betrokkenen een specialist raadplegen en therapieën onderzoeken die eventuele onderliggende geestelijke gezondheidsproblemen die deze stoornis veroorzaken, kunnen behandelen. Op die manier kunnen zij hun autonomie terugwinnen en het effect van hun oncontroleerbare fantasieën op hun algemene geestelijke gezondheid verminderen.

Te veel fantaseren kan nadelige gevolgen hebben voor zowel het fysieke als het psychische welzijn, dus hulp zoeken is van vitaal belang. Behandelingsmogelijkheden zoals mindfulness training en het focussen op de externe realiteit kunnen een weg bieden om het onaangepaste dagdromen te overwinnen.

Behandelopties voor het overwinnen van onaangepast dagdromen

Hoewel ongeveer 2,5% van de volwassenen last heeft van onaangepast dagdromen, is er weinig bekend over de behandelingsmogelijkheden voor deze niche maar in toenemende mate erkende psychische aandoening. Samenwerking met een geestelijk verzorger om eventuele onderliggende aandoeningen op te sporen en te behandelen kan van cruciaal belang zijn om de symptomen onder controle te houden.

Mindfulness Opleiding

Mindfulnesstraining helpt mensen hun gevoelens, gedachten en fysieke toestand te herkennen zonder kritiek of afwijzing. Door mindfulness te beoefenen kunnen onaangepaste dagdromers leren hun aandacht af te leiden van fantasierijke fantasieën en naar het heden. Enkele populaire mindfulnesstechnieken zijn meditatie, diepe ademhalingsoefeningen en progressieve spierontspanning.

 • Meditatie: Door dagelijks te mediteren kunt u uw geest trainen om zich te concentreren op het huidige moment in plaats van te vervallen in uitgebreide fantasieën.
 • Diepe ademhalingsoefeningen: Langzaam en diep ademhalen terwijl u zich concentreert op elke in- en uitademing helpt de geest te kalmeren en vermindert de angst die kan bijdragen tot overmatig dagdromen.
 • Progressieve spierontspanning: Door verschillende spiergroepen in uw lichaam aan te spannen en te ontspannen kunt u spanning loslaten en tegelijkertijd de aandacht afleiden van opdringerige gedachten of fantasieën.

Focussen op de externe realiteit

Om te stoppen met overmatig dagdromen, is het essentieel voor onaangepaste dagdromers om zich actief bezig te houden met hun externe werkelijkheid. Door deel te nemen aan activiteiten die volledige aandacht vereisen of mentaal stimulerend zijn, zoals sport, hobby's of sociale evenementen, kan men gemakkelijker de drang om te dagdromen weerstaan. Daarnaast kunnen een gestructureerde dagelijkse routine en het stellen van specifieke doelen mensen helpen zich te concentreren op echte taken in plaats van te verdwalen in hun fantasieën.

Therapie en medicijnen

Hoewel er geen specifieke medicatie bestaat voor onaangepast dagdromen, kan de behandeling van onderliggende psychische aandoeningen zoals angst, depressie of obsessief-compulsieve stoornis (OCD) de symptomen verlichten. Psychotherapie, met name cognitieve gedragstherapie (CGT), is effectief gebleken bij het aanpakken van emotieregulatieproblemen die vaak gepaard gaan met onaangepast dagdromen.

 • Cognitieve gedragstherapie: CGT richt zich op het identificeren en veranderen van negatieve denkpatronen en leert gezonde copingstrategieën voor het omgaan met stressoren die verband houden met overmatig fantaseren.
 • Traumageïnformeerde therapie: Voor mensen met een verleden van jeugdtrauma's of andere negatieve ervaringen die bijdragen aan hun onaangepaste dagdroomgewoonten, kan trauma-geïnformeerde therapie waardevolle ondersteuning bieden bij het verwerken van deze gebeurtenissen en het ontwikkelen van gezondere copingmechanismen.

Kortom, het overwinnen van onaangepast dagdromen vereist geduld en doorzettingsvermogen van zowel de persoon die aan deze aandoening lijdt als van zijn of haar geestelijk verzorger. Door mindfulness technieken te gebruiken, actiever met de externe werkelijkheid om te gaan en zo nodig de juiste therapeutische interventies te zoeken, kan iemand de controle over zijn leven terugkrijgen door dwangmatige fantasieën te beteugelen. Het is belangrijk op te merken dat onaangepast dagdromen ook de slaapkwaliteit en het algehele dagelijkse leven kan beïnvloeden, dus hulp zoeken voor deze psychische stoornis is cruciaal voor het algehele welzijn.

Eén manier om de symptomen van MDD te beheersen en de levenskwaliteit te verbeteren is door middel van de beschikbare behandelingsopties. Vervolgens zullen we de rol van online platforms en sociale media onderzoeken bij het aanpakken van onaangepast dagdromen.

De rol van online platforms en sociale media

Nu het bewustzijn rond onaangepast dagdromen groeit via online platforms en sociale media, moet er meer onderzoek worden gedaan naar effectieve behandelingsmethoden voor mensen die de slopende effecten ervan ondervinden. Dit zal hen helpen de controle over hun leven terug te krijgen door dwangmatige fantasieën te beteugelen. Het internet heeft een belangrijke rol gespeeld in het verbinden van onaangepaste dagdromers, waardoor zij ervaringen kunnen delen, steun kunnen vinden en kunnen leren over mogelijke copingstrategieën.

Belang van bewustmaking van het publiek

Bewustmaking van het publiek is cruciaal voor het aanpakken van de problemen waarmee personen die last hebben van onaangepast dagdromen worden geconfronteerd. Een betere bewustwording kan leiden tot een betere herkenning van de symptomen, een vroegtijdige behandeling en een betere toegang tot geschikte geestelijke gezondheidszorg. Online communities zoals forums of subreddits gewijd aan MDD zijn veilige plekken geworden waar mensen openlijk over hun problemen kunnen praten zonder angst voor veroordeling of spot.

 • Educatieve inhoud: Het delen van informatieve artikelen op websites als Psychology Today helpt zowel lijders als niet-lijders te informeren over deze vaak onbegrepen aandoening.
 • Campagnes op sociale media: Het creëren van hashtags zoals #MaladaptiveDaydreamAwareness op Twitter of Instagram kan de zichtbaarheid vergroten en tegelijkertijd conversaties rond het onderwerp stimuleren.
 • Onderzoek bevorderen: Het aanmoedigen van onderzoekers die psychische stoornissen zoals OCD of ADHD bestuderen om maladaptief dagdromen in hun onderzoek op te nemen, zal waardevolle inzichten opleveren in mogelijke oorzaken en behandelingen van MDD.

Mogelijke gevolgen voor toekomstig onderzoek en behandelingen

Naarmate de erkenning van onaangepast dagdromen toeneemt, zal de behoefte aan effectieve behandelingen naar verwachting volgen. Deze groeiende belangstelling kan leiden tot extra financieringsmogelijkheden voor onderzoekers die MDD of verwante psychische aandoeningen zoals obsessieve-compulsieve stoornis en aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit bestuderen. Hierdoor kunnen nieuwe behandelingsmogelijkheden ontstaan die specifiek gericht zijn op de unieke uitdagingen waarmee mensen die last hebben van onaangepaste dagdromen worden geconfronteerd.

Naast klassieke behandelplannen, zoals CGT of mindfulness technieken, kunnen op technologie gebaseerde behandelingen helpen bij de behandeling van MDD. Bijvoorbeeld:

 • Virtuele realiteit (VR): Op VR gebaseerde therapieën zijn veelbelovend gebleken bij de behandeling van verschillende psychische stoornissen; ze zouden mogelijk kunnen worden aangepast om personen met MDD te helpen leren hoe ze hun emoties beter kunnen reguleren en zich kunnen concentreren op de externe realiteit.
 • Apps voor de geestelijke gezondheidszorg: Smartphone-applicaties die zijn ontworpen voor emotieregulatie of stressvermindering kunnen nuttige hulpmiddelen bieden voor het beheersen van dwangmatige fantasieën die gepaard gaan met onaangepast dagdromen.
 • Telementale gezondheidszorg: Online counselingplatforms kunnen mensen met MDD in contact brengen met gekwalificeerde therapeuten die gespecialiseerd zijn in deze aandoening, en bieden toegankelijke ondersteuning ongeacht de geografische locatie.

De voortdurende groei van online gemeenschappen gewijd aan het begrijpen en ondersteunen van mensen die lijden aan onaangepast dagdromen is essentieel, niet alleen voor het vergroten van het publieke bewustzijn, maar ook voor het bevorderen van toekomstige onderzoeksinspanningen gericht op het ontwikkelen van gerichte interventies die de algemene levenskwaliteit verbeteren.

Is onaangepast dagdromen een echte stoornis?

Ja, maladaptief dagdromen is een echte, maar niet officieel erkende psychische aandoening. Het gaat om buitensporige en levendige dagdromen die het dagelijks leven en functioneren belemmeren. Hoewel het nog niet is opgenomen in de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM), blijft het onderzoek naar dit fenomeen groeien.

Welke geestesziekte is onaangepast dagdromen?

Onaangepast dagdromen wordt niet geclassificeerd als een specifieke geestesziekte; het wordt eerder beschouwd als een gedragssymptoom of copingmechanisme dat vaak geassocieerd wordt met andere aandoeningen zoals angst, depressie, obsessieve-compulsieve stoornis (OCD), aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD) of trauma-gerelateerde stoornissen.

Wat veroorzaakt onaangepast dagdromen?

De precieze aanleiding tot onaangepast dagdromen kan van persoon tot persoon verschillen. Veel voorkomende factoren zijn stress, verveling, eenzaamheid, emotionele nood of onopgeloste problemen uit het verleden. Daarnaast kan blootstelling aan bepaalde stimuli zoals muziek of films bij sommige mensen ook leiden tot meeslepende en uitgebreide fantasieën.

Conclusie

Maladaptief dagdromen kan een ingrijpend effect hebben op iemands gewone leven en prestaties. Hoewel de oorzaken van deze stoornis niet volledig worden begrepen, zijn veel voorkomende psychische aandoeningen zoals angst en depressie in verband gebracht met onaangepast dagdromen. Het is belangrijk om samen te werken met professionals uit de geestelijke gezondheidszorg om mogelijke therapeutische interventies en beheerstechnieken te onderzoeken, waaronder mindfulnesspraktijken en handhaving van de focus op de externe realiteit.

Als u of iemand die u kent worstelt met onaangepast dagdromen, is het essentieel om hulp te zoeken bij een gekwalificeerde zorgverlener. Bij Cibdol begrijpen we het belang van geestelijke gezondheid en welzijn. Bezoek onze website voor meer informatie over hoe wij u kunnen helpen op weg naar een optimaal welzijn.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en ontvang 10% korting op één order

Welk product heb ik nodig?
As Seen On:
 • https://www.deondernemer.nl/actueel/retail/cibdol-opent-brandstore-stap-ideaal~2659792
 • https://retailtrends.nl/item/62892/cibdol-het-highend-cbd-merk-waar-je-niet-high-van-wordt
 • https://www.dailybase.nl/thegoodlife/lifestyle-thegoodlife/cibdol-opent-cbd-brandstore-amsterdam/
 • https://www.ad.nl/regiosport-den-haag/karlien-sleper-heeft-spelen-in-monobob-als-missie-ik-voel-me-vrijer-bij-deze-nieuwste-bobsleediscipline~a0db0ffe/
 • https://www.womenshealthmag.com/nl/beauty/g34723687/cbd-producten/
 • https://www.libelle.nl/