Is CBD in te nemen in combinatie met alcohol?

Gebruik je regelmatig CBD, bijvoorbeeld voor therapeutische doeleinden? Dan wil je waarschijnlijk graag weten of het veilig te combineren is met alcohol. Het korte antwoord is ja, maar het lange antwoord is wat ingewikkelder.

Er is maar weinig onderzoek gedaan naar de combi alcohol en CBD. Wetenschappers gaan er echter van uit dat de twee middelen absoluut op elkaar reageren. Bovendien geloven sommige experts dat het bedwelmende effect van beide stofjes erdoor versterkt. En dat maakt de ervaring nog intenser.

Is het veilig om CBD en alcohol tegelijkertijd te consumeren?

Misschien ben je van plan om dit weekend uit te gaan en wat te drinken. Is het dan gewoon mogelijk je dagelijkse dosis CBD te nemen? Onderzoek wijst uit dat er beperkte risico’s zijn bij inname van cannabidiol onder invloed van alcohol.

In 1979 publiceerde het Journal of Psychopharmacology daarover een onderzoek. Een groep proefpersonen werd daarbij in tweeën gesplitst. De ene kreeg CBD in combinatie met alcohol; de andere groep alleen alcohol. Er bleek weinig verschil te zijn tussen beide groepen. Zo vertoonden ze allebei “significante beperkingen van motorische en psychomotorische prestaties". Ook hadden beide groepen last van “overschatting van tijd”. Met andere woorden, de twee leken op dezelfde wijze te zijn geremd en belemmerd.

Een verschil werd echter wel duidelijk toen de onderzoekers de bloedmonsters van beide groepen met elkaar vergeleken. Allebei werden ze in dezelfde mate belemmerd, maar de groep die beide middelen had gekregen, bleek lagere alcoholwaarden in het bloed te hebben.

CBD verlaagt dus wellicht de alcoholwaarde in je bloed, maar daarmee is het niet veiliger om onbesuisd te handelen. Het is geen vrijbrief om meer alcohol te consumeren of te rijden als je onder invloed bent. De studie geeft aan dat je net zoveel last hebt van alcohol, zo niet meer, als je het tegelijkertijd met CBD gebruikt. Cannabidiol beperkt het risico op negatieve bijwerkingen of consequenties van alcoholconsumptie dus niet.

Wat gebeurt er als je CBD en alcohol mixt?

Zowel cannabis als alcohol zijn kalmerende middelen. Daarom versterken beide elkaar vaak. Je voelt je dus meer ontspannen, verdoofd en bedwelmd als je ze tegelijkertijd consumeert. CBD is echter niet bewustzijnsverruimend. Toch maakt de combinatie met alcohol en het subtiele bedwelmende effect dat ze elkaar versterken.

Over het algemeen geldt dat het effect van alcohol intenser is als je het binnen 4-8 uur na het consumeren van CBD gebruikt. Reageren ze daarbij met elkaar? Dan zorgt dat voor minder remming, minder controle en een slechtere motorische functie. Simpel gesteld, zijn de effecten van beide middelen intenser dan het effect van een van de twee.

Is CBD in staat alcoholschade te beperken?

Anderzijds geloven onderzoekers ook dat CBD in staat is de schade die alcohol in het lichaam veroorzaakt te beperken. Uit onderzoek met proefdieren blijkt dat het wellicht bescherming biedt tegen zowel neurodegeneratie als leverschade.

In 2014 publiceerde Free Radical Biology and Medicine hierover een onderzoek. Men onderzocht de effecten van CBD op leververvetting als gevolg van alcoholgebruik bij muizen. De onderzoekers ontdekten dat cannabidiol acute leverschade door alcohol voorkwam. Dit doordat het oxidatieve stress afremde. Bovendien verminderde het autolyse als gevolg van alcohol.

Ook veronderstellen onderzoekers dat CBD wellicht helpt bij alcoholproblemen en alcoholmisbruik. In 2019 is bijvoorbeeld een review verschenen over onderzoek hiernaar bij dieren en mensen. Daarin meldt men dat CBD in staat is stressgerelateerd drinken en uit gewoonte naar alcohol grijpen te verminderen. Toediening van cannabidiol zou ook voor een afname van “ontwenningsverschijnselen, zoals stuipen”, zorgen. Bovendien zou het gebruikers helpen om alcohol langer te laten staan. Het lijkt erop dat CBD helpt om zowel fysieke als mentale prikkels te remmen die ervoor zorgen dat je naar alcohol snakt of een terugval krijgt.

CBD en alcohol — het is ingewikkeld

Met de kennis die we tot dusver hebben, lijkt het erop dat het combineren van CBD met alcohol de kenmerkende effecten versterkt. Toch gebruikt men cannabidiol in talloze alcoholische drankjes, met name in bier. Op de Noord-Amerikaanse markt is dat geleidelijk in opkomst. Er is echter nader onderzoek nodig naar CBD en alcohol. We raden je dan ook niet aan om het tegelijkertijd te gebruiken. Wil je toch meer weten over het combineren van deze twee middelen? Spreek er dan eerst over met je huisarts.

Welk product heb ik nodig?
As Seen On: