Mondtapen om te slapen: Voordelen, risico's en alternatieven

Gepubliceerd:

Mouth taping voor de slaap heeft de laatste jaren veel aandacht gekregen als mogelijke oplossing voor nachtelijke mondademhaling en de daarmee samenhangende problemen. Bij deze praktijk wordt speciaal ontworpen tape gebruikt om de mond tijdens de slaap gesloten te houden en de neusademhaling te bevorderen. In deze uitgebreide blogpost verdiepen wij ons in het concept achter mouth taping en bespreken wij de toenemende populariteit ervan op basis van anekdotisch bewijs.

Verder zullen we de voordelen van neusademhaling tijdens de slaap onderzoeken, zoals luchtfiltratieprocessen, preventie van gezichtsgroeiproblemen bij kinderen en vermindering van slechte adem. Wij zullen ook het huidige onderzoek naar de effectiviteit van mondtaping voor de slaap en mogelijke toekomstige richtingen op dit gebied onderzoeken.

Daarom moeten we rekening houden met mogelijke gevaren van neusademhaling en huidirritatie door mondtapproducten voordat we alternatieve oplossingen onderzoeken om de slaapkwaliteit te verbeteren. Daarom gaan we in op ademhalingsproblemen wanneer we uitsluitend rekening houden met de risico's van neusademhaling en huidirritatie door de kleefstoffen die in mondtape-producten worden gebruikt. Tot slot presenteren we alternatieve oplossingen om uw algehele slaapkwaliteit te verbeteren, voordat we u begeleiden bij het kiezen van de juiste tape voor uw specifieke behoeften.

mondtapijt voor de slaap

Inzicht in mondtaping voor de slaap

Mouth taping is een techniek waarbij tape wordt gebruikt om de mond tijdens de slaap gesloten te houden, zodat de neusademhaling wordt gestimuleerd in plaats van de mondademhaling. Mouth taping is onlangs een populaire thuisbehandeling geworden om mogelijk snurken te verminderen en de slaapkwaliteit te verbeteren, hoewel er weinig onderzoek is gedaan naar de doeltreffendheid of mogelijke bijwerkingen.

Het concept achter mondtaping

Het belangrijkste idee achter mondtaping is het aanpakken van de nachtelijke mondademhaling, die kan leiden tot verschillende problemen zoals een droge mond, keelpijn, slechte adem en zelfs ernstigere aandoeningen zoals obstructieve slaapapneu (OSA). Voorstanders beweren dat het dichthouden van de mond met tape tijdens het slapen de neusademhaling bevordert - die als gezonder wordt beschouwd vanwege de luchtfilteringsprocessen in de neuspassages - en sommige van deze problemen kan helpen verlichten. Deze techniek mag echter niet worden beschouwd als vervanging van professioneel medisch advies of behandeling door gekwalificeerde zorgverleners die gespecialiseerd zijn in slaapgeneeskunde.

Populariteit en anekdotisch bewijsmateriaal

Mondtaping wordt steeds populairder onder mensen die alternatieve oplossingen zoeken om hun slaap te verbeteren zonder hun toevlucht te nemen tot medicijnen of dure behandelingen zoals CPAP-machines (Continuous Positive Airway Pressure) die worden gebruikt door mensen met de diagnose OSA. Veel mensen die deze methode hebben geprobeerd, melden dat ze 's nachts minder snurken en een betere algemene rust ervaren; anekdotisch bewijs moet echter altijd met de nodige voorzichtigheid worden benaderd, aangezien individuele ervaringen aanzienlijk kunnen verschillen.

De laatste jaren zijn er verschillende producten op de markt gekomen die speciaal zijn ontworpen voor nachtelijk gebruik, zoals speciale mondtape en neusstrips, die beweren de mond gesloten te houden en de neusademhaling te bevorderen. Bij het kiezen van een product om de mond gesloten te houden en de neusademhaling te bevorderen, is het belangrijk dat het geschikt is voor iemands huidtype en geen irritatie of ongemak veroorzaakt.

Terwijl sommige mensen zweren bij mondtaping als een effectieve manier om hun slaapkwaliteit te verbeteren, vinden anderen het niet nuttig of kunnen zelfs negatieve bijwerkingen ondervinden. Het is cruciaal om te onthouden dat iedereen andere behoeften heeft als het gaat om het bereiken van optimale nachtrust; wat voor de ene persoon werkt, werkt dus niet noodzakelijkerwijs voor de andere.

Als u overweegt mouth taping te proberen als mogelijke oplossing voor nachtelijke ademhalingsproblemen of andere slaapgerelateerde problemen, zorg er dan voor dat u een arts raadpleegt voordat u met een nieuwe behandeling begint - vooral als u reeds bestaande ademhalingsproblemen hebt, zoals allergieën of astma, die mogelijk kunnen verergeren door beperkte luchtwegen als u met gesloten mond slaapt.

Voordelen van neusademhaling tijdens de slaap

Ademen door de neus biedt verschillende voordelen ten opzichte van mondademhaling, zoals het filteren en bevochtigen van de lucht voordat deze de longen binnenkomt. Het kan ook veranderingen in de gezichtsgroei bij kinderen helpen voorkomen, slechte adem als gevolg van verhoogde bacteriegroei door 's nachts mondademen verminderen, en positief bijdragen aan de mondgezondheid.

Luchtfiltratieproces bij neusademhaling

De neusademhaling is essentieel voor het behoud van een optimale ademhalingsfunctie tijdens de slaap. Kleine, haarachtige structuren, cilia en slijmvliezen, werken samen om stofdeeltjes, allergenen en bacteriën te filteren wanneer u door uw neus ademt. Dit filtratieproces beschermt niet alleen uw longen, maar helpt ook de luchtvochtigheid in uw neusholten op peil te houden (bron). Bovendien stimuleert neusademhaling de productie van stikstofmonoxide, een molecuul dat een cruciale rol speelt bij vasodilatatie (verwijding van bloedvaten) en een betere zuurstoftoevoer door het hele lichaam (bron).

Preventie van gezichtsgroeiproblemen bij kinderen

Mondademhaling is in verband gebracht met een abnormale gezichtsontwikkeling bij kinderen door de constante neerwaartse druk op hun kaken tijdens de slaap (bron). Door kinderen aan te moedigen hun mond 's nachts gesloten te houden â€" met technieken zoals mondtape of andere hulpmiddelen die voor dit doel zijn ontworpen â€" kunt u de juiste kaakuitlijning bevorderen en mogelijke orthodontische problemen later tot een minimum beperken.

Vermindering van slechte adem

 • Droge mond: Nachtelijke mondademhaling leidt vaak tot een droge mond, een toestand die een ideale omgeving creëert voor bacteriën om te gedijen. Deze bacteriën kunnen vluchtige zwavelverbindingen produceren, die verantwoordelijk zijn voor de onaangename geur die vaak met een slechte adem wordt geassocieerd (bron).
 • Verstopte neus: Chronische neusverstopping kan u dwingen om 's nachts door uw mond te ademen, waardoor de droge mond en slechte adem worden verergerd. Door de onderliggende oorzaken van neusverstopping aan te pakken, zoals allergieën of sinusinfecties, kunt u uw nachtelijke ademhalingspatronen verbeteren en halitose verminderen.

Kortom, neusademhaling tijdens de slaap biedt vele voordelen ten opzichte van mondademhaling â€" van betere luchtfiltratie en zuurstoftoevoer tot het voorkomen van groeiafwijkingen in het gezicht bij kinderen en het verminderen van een slechte adem. Door uw mond gesloten te houden tijdens het slapen met behulp van technieken zoals mondtape of andere hulpmiddelen die hiervoor zijn ontworpen, kunt u deze voordelen aan den lijve ondervinden.

Onderzoek naar de effectiviteit van mondtapijt

Hoewel voorstanders suggereren dat mouth taping mogelijk het snurken kan verminderen en de slaapkwaliteit kan verbeteren, zijn er maar weinig studies gedaan naar de effecten van de techniek op mensen zonder obstructieve slaapapneu (OSA). Toekomstige studies zijn nodig om te bepalen of deze methode gunstig kan zijn voor mensen die snurken maar geen OSA hebben.

Huidige stand van de wetenschappelijke kennis

Het merendeel van het beschikbare onderzoek richt zich voornamelijk op obstructieve slaapapneu, een aandoening die wordt gekenmerkt door herhaalde episodes van gedeeltelijke of volledige obstructie van de bovenste luchtwegen tijdens de slaap. Sommige onderzoeken suggereren dat het tapen van de mond kan bijdragen tot een verbetering van de ademhalingspatronen bij mensen met lichte tot matige OSA, wanneer het wordt gebruikt naast andere behandelingen zoals continue positieve luchtwegdruktherapie(CPAP). Er is echter beperkt bewijs voor de effectiviteit bij gezonde personen die 's nachts mondademhaling ervaren, moeite hebben met ademen door hun neus als gevolg van neusverstopping of poliepen, of af en toe snurken.

Mogelijke toekomstige onderzoeksrichtingen

 • Neus- versus mondademhaling: Onderzoek waarin de voor- en nadelen van neus- versus mondademhaling tijdens de slaap worden vergeleken, zou waardevolle inzichten verschaffen in de vraag of het aanmoedigen van neusademhaling via methoden als mondtaping werkelijk voordelig is.
 • Mondtaptechnieken: Studies die verschillende soorten en technieken van mondtaping onderzoeken (bijv. het gebruik van hypoallergene tape) kunnen duidelijkheid verschaffen over welke aanpak het meest effectief is om symptomen zoals een droge mond 's nachts te verminderen en tegelijkertijd mogelijke risico's zoals huidirritatie rond de lippen als gevolg van kleefmateriaal dat elke nacht herhaaldelijk wordt gebruikt, tot een minimum te beperken.
 • Effecten op lange termijn: Onderzoek naar de langetermijneffecten van mondtaping op de slaapkwaliteit, de mondgezondheid (waaronder slechte adem en keelpijn) en het algehele welzijn zou helpen bepalen of deze praktijk een duurzame oplossing is voor mensen die hun nachtelijke ademhalingsgewoonten willen verbeteren.

Naast toekomstig onderzoek is het essentieel dat mensen die het tapen van de mond als mogelijke oplossing overwegen, een arts of specialist in slaapgeneeskunde raadplegen. Zij kunnen persoonlijke begeleiding bieden op basis van iemands unieke omstandigheden en kunnen aanbevelen een slaaponderzoek te ondergaan of een slaaplaboratorium te bezoeken om een beter inzicht te krijgen in onderliggende problemen die bijdragen aan een slechte slaapkwaliteit of ademhalingsproblemen tijdens de slaap. Door nauw samen te werken met zorgverleners kunnen mensen weloverwogen besluiten of het tapen van de mond voor hen een geschikte interventie is en er tegelijkertijd voor zorgen dat zij de juiste zorg en ondersteuning krijgen voor bestaande aandoeningen die van invloed kunnen zijn op hun vermogen om 's nachts comfortabel door de neus te ademen.

Risico's van mondtaping voor het slapen gaan

Hoewel sommige mensen verlichting van het snurken kunnen vinden door het oefenen van mondtapetechnieken tijdens de slaap, moeten anderen voorzichtig zijn of vooraf een arts raadplegen, vooral mensen met reeds bestaande ademhalingsproblemen zoals allergieën of astma. Mogelijke complicaties zijn verergering van bestaande aandoeningen of huidirritatie rond de lippen door het kleefmateriaal dat elke nacht herhaaldelijk wordt gebruikt.

Ademhalingsproblemen bij uitsluitend neusademhaling

Neusademhaling wordt over het algemeen als gezonder beschouwd dan mondademhaling; het is echter essentieel te beseffen dat niet iedereen comfortabel door zijn neus kan ademen tijdens het slapen. Mensen die last hebben van een verstopte neus als gevolg van allergieën, verkoudheid, sinusinfecties of neuspoliepen kunnen moeite hebben met ademhalen als zij 's nachts hun mond dichtplakken. In dergelijke gevallen kan het dwingen om uitsluitend door de neus te ademen leiden tot onvoldoende zuurstofopname en de slaapkwaliteit eerder verslechteren dan verbeteren.

Astmapatiënten moeten ook voorzichtig zijn met het tapen van de mond, omdat deze techniek een astma-aanval kan uitlokken doordat de toegang tot de luchtwegen tijdens de slaap wordt beperkt. Het is cruciaal dat personen met reeds bestaande ademhalingsproblemen een arts raadplegen alvorens deze methode uit te proberen.

Risico's van huidirritatie door kleefstoffen

 • Allergische reacties: Sommige mensen kunnen allergische reacties ontwikkelen op de kleefstoffen in bepaalde soorten tape die voor mondtaping worden gebruikt. Tekenen van een mogelijke allergische reactie kunnen variëren van een kleine ontsteking en jeuk tot ernstigere zwellingen, blaren of ademhalingsproblemen. Als u een allergische reactie vermoedt, stop dan onmiddellijk met het tapen van de mond en raadpleeg een arts.
 • Huidirritatie: Het herhaaldelijk aanbrengen van tape op de gevoelige huid rond de lippen kan na verloop van tijd leiden tot irritatie of zelfs kleine schaafwondjes. Om dit risico tot een minimum te beperken, kunt u overwegen hypoallergene tape te gebruiken die speciaal is ontworpen voor de gevoelige huid of alternatieve methoden proberen, zoals neusstrips die geen direct contact met de lippen vereisen.
 • Infecties: In zeldzame gevallen kunnen door langdurig gebruik van mondtape bacteriën in bestaande wondjes of zweertjes rond de lippen terechtkomen en infecties veroorzaken. Zorg er altijd voor dat uw huid schoon is voordat u tape aanbrengt en let op tekenen van infectie zoals roodheid, zwelling, pusafscheiding of toegenomen pijn in het getapete gebied.

Kortom, hoewel mondtaping voor sommige mensen een nuttige techniek kan zijn om het snurken te verminderen en de neusademhaling te bevorderen, is het niet voor iedereen geschikt. Mensen met reeds bestaande ademhalingsproblemen of een gevoelige huid moeten voorzichtig zijn en een arts raadplegen voordat zij deze methode uitproberen. Bovendien is het essentieel om te controleren op eventuele bijwerkingen of infecties en zo nodig het gebruik te staken.

Alternatieve oplossingen om de slaapkwaliteit te verbeteren

In plaats van alleen te vertrouwen op mondtapijt, moeten mensen die hun slaapkwaliteit willen verbeteren, alternatieve oplossingen overwegen. Andere manieren om de slaap te verbeteren kunnen nuttig zijn, zoals het aanschaffen van een nieuwe matras en kussen, slapen in een luchtige ruimte of het raadplegen van een arts om eventuele problemen aan te pakken die bijdragen aan een slechte nachtrust.

Beddengoed upgraden

Een essentieel aspect van een goede slaap is comfortabel en ondersteunend beddengoed. Investeren in een hoogwaardig matras en kussen kan uw algehele slaapervaring aanzienlijk beïnvloeden door een goede uitlijning van de wervelkolom en vermindering van drukpunten. Als u bovendien kiest voor ademende lakens van natuurlijke vezels zoals katoen of bamboe, kunt u de lichaamstemperatuur tijdens de nacht beter reguleren, wat het comfort nog verder verhoogt.

Zorgen voor een goede ventilatie tijdens de slaap

 • Luchtcirculatie: Een goede luchtcirculatie in uw slaapkamer kan overmatige warmteontwikkeling voorkomen en een betere ademhaling tijdens het slapen bevorderen. Dit omvat het openhouden van ramen wanneer dat mogelijk is of het gebruik van ventilatoren om de luchtstroom te bevorderen.
 • Vochtigheidsregeling: Het beheren van de vochtigheidsgraad in uw leefruimte is ook cruciaal, want een te droge of vochtige omgeving kan leiden tot neusverstopping en ademhalingsproblemen 's nachts. Indien nodig kunt u luchtbevochtigers of ontvochtigers gebruiken om de luchtvochtigheid binnenshuis optimaal te houden.
 • Luchtzuivering: Voor mensen met allergieën of gevoeligheden voor irriterende stoffen in de lucht, zoals pollen, huisstofmijt, huidschilfers van huisdieren of schimmelsporen, kan een investering in een effectieve luchtreiniger de nachtelijke mondademhaling aanzienlijk verminderen en de algehele slaapkwaliteit verbeteren. Luchtreinigers die ontworpen zijn om deze veel voorkomende allergenen uit te filteren, kunnen bijdragen aan een schonere en gezondere slaapomgeving.

Professionele medische hulp zoeken

Als u worstelt met aanhoudend snurken, ademhalingsproblemen tijdens de slaap of andere slaapgerelateerde problemen, ondanks het proberen van verschillende huismiddeltjes zoals mondtapen, is het essentieel om een arts te raadplegen voor begeleiding. Een specialist in slaapgeneeskunde kan uw symptomen evalueren en op basis van zijn bevindingen passende behandelingen of veranderingen in levensstijl aanbevelen. In sommige gevallen kan een nachtelijk slaaponderzoek (polysomnografie) nodig zijn om de oorzaak van uw problemen vast te stellen en een gericht behandelplan op te stellen.

Naast het inwinnen van medisch advies voor mogelijke onderliggende aandoeningen zoals obstructieve slaapapneu of neuspoliepen, moeten mensen ook alle factoren aanpakken die de nachtelijke mondademhaling kunnen verergeren. Tot deze factoren behoren stressbeheersingstechnieken, afvallen indien nodig, en eventueel steunprogramma's om te stoppen met roken. Al deze inspanningen zijn gericht op het verbeteren van de algemene gezondheidsresultaten en het bevorderen van een kwalitatief betere slaapbeleving elke nacht.

De juiste tape voor mondtapijt kiezen

Als u het tapen van de mond overweegt als techniek om de neusademhaling tijdens de slaap te bevorderen, is het essentieel om het juiste type tape te kiezen. In dit hoofdstuk worden verschillende soorten tapes besproken en hoe ze verschillen wat betreft kleefkracht en mogelijke risico's op huidirritatie.

Hypoallergene tape-opties

Om het comfort van de huid te garanderen, moet u kiezen voor hypoallergene tapes die speciaal zijn ontworpen voor de gevoelige gezichtshuid. Een populaire optie is 3M Kind Removal Silicone Tape, dat een zachte hechting biedt en toch voldoende houvast om uw mond de hele nacht dicht te houden. Een ander alternatief zijn de SomniFix Sleep Strips, die speciaal zijn ontworpen voor het 's nachts tapen van de mond en positieve recensies hebben ontvangen van gebruikers die melden dat ze minder snurken en een betere slaapkwaliteit hebben.

Vergelijken van lijmsterkten

De kleefkracht van verschillende tapes kan aanzienlijk verschillen, dus het is belangrijk om er een te vinden die voldoende houvast biedt zonder ongemak of problemen bij het verwijderen 's ochtends. Sommige mensen geven misschien de voorkeur aan traditionele medische papieren tape zoals Nexcare Durable Cloth Tape. Dit type is echter mogelijk niet geschikt voor mensen met een gevoelige huid of allergieën vanwege de sterkere kleefkracht in vergelijking met de eerder genoemde opties op siliconenbasis.

 • Micropore papieren tape: Dit is een populaire keuze voor mondtapijt vanwege de zachte kleeflaag en de gemakkelijke verwijdering. Het is ook hypoallergeen, waardoor het geschikt is voor mensen met een gevoelige huid of allergieën.
 • Transpore Plastic Tape: Een andere optie is plastic tape zoals Transpore, dat sterker hecht dan papieren tape, maar voor sommige gebruikers minder comfortabel kan zijn. Dit type tape kan 's ochtends moeilijker te verwijderen zijn zonder irritatie te veroorzaken.
 • Doeksporttape: Doeksporttape zoals Leukotape P of Kinesiology Tape wordt soms gebruikt door mensen die de voorkeur geven aan een steviger houvast tijdens de slaap. Deze tapes hebben echter sterkere kleefstoffen die huidirritatie kunnen veroorzaken als ze niet zorgvuldig worden verwijderd.

Naast de keuze van het juiste type tape, moet bij het 's nachts aanbrengen van mondtape ook rekening worden gehouden met de juiste toepassingstechnieken. Om mogelijke complicaties zoals neusverstopping of ademhalingsproblemen tijdens het slapen te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat u comfortabel door uw neus kunt ademen voordat u een vorm van mondtape aanbrengt. Als u ondanks verschillende vrij verkrijgbare middelen zoals Breathe Right Nasal Strips aanhoudende neusverstoppingsproblemen ondervindt, raadpleeg dan een arts voordat u 's nachts mondtape gaat gebruiken.

Mondtapijt kan mogelijk helpen het snurken te verminderen en de algehele slaapkwaliteit te verbeteren; het is echter essentieel om de juiste materialen en methoden te kiezen die geschikt zijn voor individuele behoeften en gevoeligheden. Door verschillende soorten hypoallergene tapes te onderzoeken die speciaal zijn ontworpen voor gebruik in het gezicht en hun kleefkracht te vergelijken, kan men een effectieve oplossing vinden die is afgestemd op het bevorderen van gezondere neusademhalingsgewoonten tijdens de slaap.

Veelgestelde vragen over mondtaping voor het slapen gaan

Is er bewijs voor mondtaping voor de slaap?

Hoewel anekdotisch bewijs suggereert dat mondtaping de slaapkwaliteit kan verbeteren, is wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit ervan beperkt. Sommige studies hebben voordelen aangetoond van neusademhaling tijdens de slaap, maar er is meer onderzoek nodig om een direct verband te leggen tussen monotaping en een betere slaap.

Wat zijn de waarschuwingen voor mondtaping?

Mondtaping kan risico's met zich meebrengen, zoals ademhalingsproblemen bij uitsluitend neusademhaling en huidirritatie door kleefstoffen. Personen met bepaalde medische aandoeningen of personen die moeite hebben om door hun neus te ademen, moeten een arts raadplegen voordat zij mondtaping proberen.

Kunt u uzelf trainen om met gesloten mond te slapen?

Ja, het is mogelijk om uzelf te trainen om met gesloten mond te slapen door de juiste houding van uw tong te oefenen en technieken te gebruiken zoals oefeningen om uw kin op te trekken. Als u echter problemen blijft ondervinden om uw mond tijdens de slaap gesloten te houden, is het raadzaam professionele begeleiding te zoeken.

Waarom is het beter om met gesloten mond te slapen?

 • Neusademhaling filtert de lucht effectiever dan orale ademhaling
 • Bevordert de ontwikkeling van de gezichtsgroei bij kinderen
 • Helpt een slechte adem door een droge mond te verminderen
 • Verbetert mogelijk de algehele slaapkwaliteit

Mondtapen is een techniek die kan helpen de neusademhaling te bevorderen en de mond gesloten te houden terwijl u slaapt. Hoewel het misschien niet voor iedereen geschikt is, kan het een nuttig hulpmiddel zijn voor wie snurken wil verminderen, de slaap wil verbeteren en mogelijk de symptomen van slaapstoornissen zoals obstructieve slaapapneu wil verlichten.

Het is belangrijk op te merken dat mondtaping alleen mag worden gedaan met een veilige, ademende tape die speciaal voor dit doel is ontworpen. Bovendien is het raadzaam om te beginnen met korte perioden en deze geleidelijk op te voeren naarmate u meer vertrouwd raakt met de techniek.

Als u overweegt mondtapijt te gebruiken om te slapen, kunt u het beste eerst een arts raadplegen om er zeker van te zijn dat het veilig is om te proberen.

Conclusie

Mondtap is een controversieel onderwerp met zowel potentiële voordelen als risico's. Er zijn aanwijzingen dat mondtap de slaapkwaliteit kan verbeteren. Anekdotisch bewijs suggereert dat mondtaping de slaapkwaliteit kan verbeteren, hoewel verder onderzoek nodig is om dit te valideren. Het is belangrijk om de mogelijke ademhalingsproblemen in verband met uitsluitend neusademhaling af te wegen tegen de risico's van huidirritatie door kleefstoffen voordat u deze methode uitprobeert.

Als u op zoek bent naar alternatieve oplossingen om uw slaapkwaliteit te verbeteren, kunt u overwegen uw beddengoed te verbeteren of te zorgen voor een goede ventilatie tijdens de slaap. Professionele medische hulp kan ook nuttig zijn om onderliggende slaapstoornissen aan te pakken.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en ontvang 10% korting op één order

Welk product heb ik nodig?
As Seen On:
 • https://www.deondernemer.nl/actueel/retail/cibdol-opent-brandstore-stap-ideaal~2659792
 • https://retailtrends.nl/item/62892/cibdol-het-highend-cbd-merk-waar-je-niet-high-van-wordt
 • https://www.dailybase.nl/thegoodlife/lifestyle-thegoodlife/cibdol-opent-cbd-brandstore-amsterdam/
 • https://www.ad.nl/regiosport-den-haag/karlien-sleper-heeft-spelen-in-monobob-als-missie-ik-voel-me-vrijer-bij-deze-nieuwste-bobsleediscipline~a0db0ffe/
 • https://www.womenshealthmag.com/nl/beauty/g34723687/cbd-producten/
 • https://www.libelle.nl/