Obstructieve slaapapneu: Oorzaken, behandelingen en gezondheidsrisico's

Gepubliceerd:

Obstructieve slaapapneu (OSA) is een veelvoorkomende en potentieel ernstige slaapstoornis die zich uit in herhaalde gevallen van gedeeltelijke of volledige obstructie van de bovenste luchtweg tijdens rust, waardoor de ademhaling stokt. Deze aandoening treft wereldwijd miljoenen mensen en veroorzaakt overmatige slaperigheid overdag, een verminderde levenskwaliteit en een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. In deze uitgebreide blogpost gaan we dieper in op de oorzaken en de ernst van OSA en belichten we de prevalentie ervan bij verschillende bevolkingsgroepen.

We zullen ook de verschillende behandelingsopties onderzoeken die beschikbaar zijn voor personen die lijden aan OSA, waaronder gedragsmaatregelen voor milde gevallen en geavanceerde therapieën zoals CPAP-apparaten (continuous positive airway pressure). Verder bespreken we het belang van interventies voor gewichtsverlies bij het beheer van obstructieve slaapapneu bij diabetespatiënten en benadrukken we de impact die onbehandelde OSA kan hebben op iemands cardiovasculaire gezondheid.

obstructieve-slaapapapneu

Obstructieve slaapapneu begrijpen

Door zijn diverse en onopvallende verschijningsvormen is OSA een wijdverspreide aandoening die ernstige metabolische en cardiovasculaire gevolgen kan hebben. Het treedt op wanneer de spieren in de keel zich ontspannen, waardoor de luchtstroom tijdens de slaap gedeeltelijk of volledig wordt geblokkeerd. Miljoenen mensen lijden aan OSA, maar toch wordt het vaak niet ontdekt vanwege de milde symptomen zoals vermoeidheid overdag, ochtendmigraine en snurken.

Oorzaken van obstructieve slaapapneu

De belangrijkste oorzaak van OSA is een ontspanning van de spieren in de bovenste luchtweg tijdens de slaap, wat leidt tot een obstructie die een normale ademhaling verhindert. Verschillende factoren dragen bij tot deze spierverslapping, waaronder overgewicht, alcoholgebruik voor het slapen gaan, roken, familiegeschiedenis van OSA of andere slaapstoornissen, neusverstopping of anatomische afwijkingen zoals vergrote amandelen.

Milde vs. ernstige obstructieve slaapapneu

 • Milde OSA: Mensen met milde obstructieve slaapapneu hebben vijf tot 14 perioden per uur waarin hun ademhaling telkens minstens tien seconden stopt. De symptomen kunnen bestaan uit af en toe snurken en een verstoorde nachtrust, maar zijn over het algemeen minder merkbaar dan bij personen met ernstigere gevallen.
 • Ernstige OSA: In ernstige gevallen is er sprake van frequente ademhalingspauzes, 30 keer per uur of meer, met als gevolg een aanzienlijk zuurstoftekort gedurende de hele nacht. Dit niveau brengt ernstige gezondheidsrisico's met zich mee, zoals hartaandoeningen, beroertes, hartfalen en hart- en vaatziekten. Ernstige OSA-patiënten kunnen ook last hebben van extreme slaperigheid overdag, waardoor het moeilijk is om overdag te functioneren.

De diagnose OSA kan worden gesteld via een slaapapneutest thuis of een overnachting in een slaapcentrum, waar artsen de ademhaling en andere fysiologische factoren tijdens rust kunnen volgen.

De prevalentie van obstructieve slaapapneu

Naarmate obesitas wereldwijd toeneemt, neemt ook de prevalentie van OSA toe. In Europa bleek uit een studie dat alleen al in één jaar tijd ongeveer 1.152.539 mensen werden behandeld voor OSA met CPAP-therapie, wat wijst op de wijdverbreide impact op de gezondheidszorg(bron). Obesitas is een belangrijke factor die bijdraagt aan een teveel aan vetweefsel rond de nek en de keel, waardoor de luchtwegen worden geblokkeerd.

Genderverschillen in prevalentie

Mannen: Mannen hebben meer kans dan vrouwen om obstructieve slaapapneu te ontwikkelen vanwege hormonale verschillen en anatomische factoren zoals een grotere nekomtrek en smallere luchtwegen.
Vrouwen: Vrouwen hebben over het algemeen lagere percentages OSA, maar lopen een hoger risico na de menopauze, wanneer de hormoonspiegels aanzienlijk veranderen.

De prevalentie van obstructieve slaapapneu

De prevalentie van obstructieve slaapapneu

Naarmate obesitas wereldwijd toeneemt, neemt ook de prevalentie van obstructieve slaapapneu (OSA) toe. In Europa bleek uit een studie dat ongeveer 1.152.539 personen alleen al in één jaar werden behandeld voor OSA met behulp van CPAP-therapie - een indicatie van de wijdverbreide impact op gezondheidszorgsystemen. Inzicht in de bijdragende factoren en verschillen in prevalentie tussen verschillende bevolkingsgroepen is essentieel om dit groeiende gezondheidsprobleem aan te pakken.

Obesitas als bijdragende factor

Obesitas, met name centrale obesitas gekenmerkt door overtollig buikvet, is geïdentificeerd als een belangrijke risicofactor voor het ontwikkelen van obstructieve slaapapneu. De ophoping van vetweefsel rond de nek kan leiden tot vernauwing of obstructie van de bovenste luchtweg tijdens de slaap. Volgens onderzoek gepubliceerd in Sleep Medicine Reviews is naar schatting 60-90% van de volwassenen met OSA zwaarlijvig.

 • Een hogere BMI kan het risico op OSA vergroten en verergeren.
 • Afvallen kan de symptomen van slaapgestoorde ademhaling aanzienlijk verbeteren of zelfs doen verdwijnen.
 • Actief blijven en evenwichtig eten zijn essentieel om ziekten zoals OSA, die verband kunnen houden met zwaarlijvigheid, te voorkomen.

Genderverschillen in prevalentie

Naast zwaarlijvigheid speelt het geslacht een belangrijke rol bij het bepalen van de vatbaarheid voor obstructieve slaapapneu. Mannen zijn vatbaarder voor OSA dan vrouwen; de prevalentie wordt twee tot drie keer zo hoog geschat. Dit verschil kan aan verschillende factoren worden toegeschreven:

 • Mannen hebben doorgaans een grotere nekomtrek en meer vetafzetting rond de bovenste luchtweg, waardoor zij een groter risico lopen om slaapapneu te ontwikkelen.
 • Hormonale verschillen tussen mannen en vrouwen kunnen ook bijdragen tot variaties in de prevalentie van OSA. Zo wordt aangenomen dat oestrogeen beschermt tegen het dichtklappen van de luchtwegen tijdens de slaap.
 • Postmenopauzale vrouwen lopen door leeftijdsgebonden hormonale veranderingen een groter risico op het ontwikkelen van OSA dan premenopauzale vrouwen.

Kortom, het is essentieel dat zowel zorgverleners als individuen de toenemende prevalentie van obstructieve slaapapneu erkennen als een ernstig probleem voor de volksgezondheid. Door inzicht te krijgen in bijdragende factoren zoals zwaarlijvigheid en geslachtsverschillen, kunnen gerichte interventies worden ontwikkeld voor degenen met het hoogste risico - waardoor uiteindelijk geassocieerde gezondheidscomplicaties zoals overmatige slaperigheid overdag, hartfalen en hart- en vaatziekten bij patiënten die aan deze veel voorkomende aandoening lijden, kunnen worden verminderd.

Behandelingsmogelijkheden voor obstructieve slaapapneu

Behandelingsmogelijkheden voor obstructieve slaapapneu

Afhankelijk van de ernst en de individuele behoeften variëren de behandelingsopties van veranderingen in levensstijl zoals gewichtsverlies en lichaamsbeweging tot medische ingrepen zoals positieve luchtwegdrukapparatuur of chirurgische procedures. Een vroege diagnose en passende behandeling zijn van cruciaal belang om de gezondheidsrisico's van onbehandelde OSA te beperken.

Gedragsmaatregelen voor milde gevallen

In milde gevallen van OSA kunnen eenvoudige gedragsmaatregelen voldoende zijn om de symptomen te verlichten en de algehele slaapkwaliteit te verbeteren. Enkele effectieve strategieën zijn:

 • Behoud van een gezond lichaamsgewicht door voeding en lichaamsbeweging
 • Vermijden van alcoholgebruik vlak voor het slapen gaan, omdat dit de spieren van de keel ontspant
 • Op de zij slapen in plaats van op de rug om luchtwegobstructie te voorkomen
 • Een goede slaaphygiëne door regelmatige slaappatronen en een comfortabele slaapomgeving.

Positieve luchtwegdrukapparaten (PAP)

Continuous Positive Airway Pressure (CPAP)-therapie wordt beschouwd als de gouden standaard voor de behandeling van matige tot ernstige OSA-patiënten. Deze apparaten werken door continue luchtstroom te leveren via een masker dat tijdens de slaap over de neus of mond wordt gedragen, waardoor de bovenste luchtwegen open blijven en onderbroken ademhalingen worden voorkomen.

Naast CPAP-therapie zijn er ook andere soorten PAP-apparaten beschikbaar, afhankelijk van de voorkeur van de patiënt of specifieke behoeften:

 • Bilevel Positive Airway Pressure (BiPAP): Dit PAP-apparaat biedt twee verschillende drukniveaus - hoger bij het inademen en lager bij het uitademen, waardoor het voor bepaalde patiënten comfortabeler is.
 • Adaptieve Servo-Ventilatie (ASV): Een geavanceerd PAP-apparaat dat de drukniveaus voortdurend aanpast op basis van de ademhalingspatronen van de patiënt, geschikt voor mensen met centrale slaapapneu of complex slaapapneusyndroom.

Orale hulpmiddelen die de kaak naar voren houden tijdens de slaap

Mandibular advancement devices (MAD's) zijn op maat gemaakte orale hulpmiddelen die ontworpen zijn om de onderkaak tijdens de slaap naar voren te houden. Dit helpt de luchtweg open te houden door te voorkomen dat de tong terugvalt in de keel. MAD's kunnen een effectieve alternatieve behandeling zijn voor lichte tot matige OSA bij patiënten die CPAP-therapie niet verdragen of een minder invasieve aanpak verkiezen.

Opties voor chirurgische wijzigingen

In bepaalde situaties kunnen chirurgische ingrepen nodig zijn om OSA effectief te behandelen. Enkele veel voorkomende ingrepen zijn:

 • Uvulopalatopharyngoplastiek (UPPP): Een procedure waarbij overtollig weefsel van het zachte gehemelte en de huig wordt verwijderd om de bovenste luchtweg te vergroten.
 • Tonsillectomie en/of adenoïdectomie: Het verwijderen van amandelen en/of adenoïden als deze bijdragen aan luchtwegobstructie tijdens de slaap.
 • Genioglossus Advancement (GA): Een operatie waarbij een deel van de tongspieraanhechting naar voren wordt verplaatst, waardoor de ruimte achter in de keel toeneemt en de kans op obstructie tijdens de slaap afneemt.

Continue Positieve Luchtwegdruk (CPAP) Therapie

Continue Positieve Luchtwegdruk (CPAP) Therapie

Een van de meest effectieve behandelingen voor obstructieve slaapapneu is CPAP-therapie (Continuous Positive Airway Pressure). Bij deze methode wordt een machine gebruikt die een continue luchtstroom levert via een masker dat tijdens de slaap over de neus of mond wordt gedragen, waardoor een open luchtweg wordt gegarandeerd en ademhalingsonderbrekingen worden voorkomen. Het is bewezen dat CPAP niet alleen de levenskwaliteit verbetert, maar ook de complicaties op lange termijn vermindert die samenhangen met chronische, onbehandelde slaapapneu.

Hoe CPAP werkt voor de behandeling van slaapapneu

De belangrijkste functie van CPAP-apparaten is het leveren van positieve luchtdruk aan de bovenste luchtwegen, om te voorkomen dat deze tijdens de slaap dichtklappen. Het apparaat bestaat uit een motor voor het creëren van lucht onder druk, een verbindingsslang die de motor met het masker verbindt, en een ergonomische gezichtsbedekking die ontworpen is om goed op uw neus of mond te passen. Wanneer u inademt terwijl u dit apparaat draagt, levert het voldoende druk om te voorkomen dat uw keelspieren zich te veel ontspannen en de luchtstroom blokkeren.

Voordelen en doeltreffendheid

 • Betere slaapkwaliteit: Door de luchtweg gedurende de hele nacht open te houden, worden gebruikers van CPAP vaak minder vaak wakker door ademhalingsproblemen en melden zij een betere algehele slaapkwaliteit.
 • Verhoogde alertheid overdag: Met meer rustgevende nachten komt een grotere alertheid overdag en minder overmatige slaperigheid overdag - beide veel voorkomende symptomen bij mensen met onbehandelde slaapapneu.
 • Verlaagt de bloeddruk: Studies hebben aangetoond dat consequent gebruik van CPAP kan helpen de bloeddruk te verlagen bij personen met hypertensie die verband houdt met hun slaapapneu(bron).
 • Minder cardiovasculaire risico's: Zoals eerder vermeld, kan onbehandelde slaapapneu leiden tot verschillende hart- en vaatziekten. Het is aangetoond dat CPAP-therapie het risico op hartfalen en andere complicaties vermindert door een effectieve behandeling van de slaapgestoorde ademhaling.
 • Verlichting van ochtendhoofdpijn: Veel mensen met slaapapneu hebben 's ochtends vaak hoofdpijn als gevolg van het lage zuurstofgehalte tijdens de slaap. Regelmatig gebruik van een CPAP-machine kan dit symptoom helpen verlichten omdat het zorgt voor een adequate luchtstroom gedurende de nacht.

Voor maximale effectiviteit moeten CPAP-gebruikers samenwerken met hun zorgverleners om ervoor te zorgen dat het apparaat en eventuele aanvullende therapieën correct worden gebruikt. Dit omvat regelmatige reiniging en onderhoud van de apparatuur, zo nodig aanpassing van de drukinstellingen en een comfortabele pasvorm voor een optimale therapietrouw. Daarnaast kunnen sommige mensen baat hebben bij aanvullende therapieën, zoals veranderingen in hun levensstijl of orale hulpmiddelen, in combinatie met hun CPAP-behandelplan (bron). Door deze stappen naar een effectieve behandeling van slaapapneu door middel van continue positieve luchtwegdrukapparatuur zoals neus- of volgelaatsmaskers, kunnen patiënten hun levenskwaliteit en algemene gezondheidsresultaten aanzienlijk verbeteren.

Interventies voor gewichtsverlies bij diabetespatiënten met OSA

Diabetespatiënten hebben vaak last van OSA, en interventies voor gewichtsverlies kunnen een effectieve manier zijn om dit te beheersen. Een van de meest effectieve manieren om OSA bij deze mensen te beheersen is door middel van gewichtsverlies. Dit artikel bespreekt de waarde van afvallen bij de behandeling van OSA en geeft tips voor succesvolle gewichtscontrole.

Belang van gewichtsverlies bij de behandeling van OSA

Studies hebben aangetoond dat obesitas een belangrijke risicofactor is voor het ontwikkelen van obstructieve slaapapneu, omdat overtollig lichaamsvet kan leiden tot obstructie van de luchtwegen tijdens de slaap. Afvallen helpt niet alleen de symptomen van OSA te verlichten, maar verbetert ook de cardiovasculaire gezondheid en vermindert het risico op andere complicaties die verband houden met diabetes.

 • Het verliezen van slechts 10% van het lichaamsgewicht kan leiden tot aanzienlijke verbeteringen in zowel slaperigheid overdag als nachtelijke ademhalingsstoornissen veroorzaakt door obstructieve slaapapneu.
 • Uit een studie gepubliceerd in het tijdschrift Sleep Medicine Reviews bleek dat het verliezen van ten minste 15% van het oorspronkelijke lichaamsgewicht leidde tot een verbetering of zelfs volledige oplossing van lichte tot matige gevallen van obstructieve slaapapneu.
 • Naast het verbeteren van de ademhalingsfunctie tijdens de slaap, is het bereiken van een gezonde BMI in verband gebracht met een betere glycemische controle - essentieel voor een effectief diabetesbeheer.

De invloed van obstructieve slaapapneu op de cardiovasculaire gezondheid

Strategieën voor succesvolle gewichtsbeheersing

Om blijvende resultaten te boeken bij het kwijtraken van overtollige kilo's, is het belangrijk om duurzame veranderingen in levensstijl door te voeren. Hier zijn enkele op bewijs gebaseerde strategieën die diabetespatiënten met obstructieve slaapapneu zouden moeten overwegen:

 1. Dieetaanpassingen: Het consumeren van een evenwichtige voeding rijk aan volle granen, magere eiwitten, fruit en groenten is cruciaal voor gewichtsverlies. Diabetespatiënten moeten ook goed letten op de grootte van de porties en de inname van koolhydraten om een optimale bloedsuikerspiegel te handhaven.
 2. Lichaamsbeweging: Regelmatige lichaamsbeweging helpt niet alleen bij het afvallen, maar kan ook de slaapkwaliteit verbeteren. De American Heart Association beveelt voor volwassenen ten minste 150 minuten aërobe activiteit van gemiddelde intensiteit of 75 minuten aërobe activiteit van hoge intensiteit per week aan.
 3. Slaaphygiëne: Het opstellen van een consistent slaapschema en het creëren van een omgeving die bevorderlijk is voor een rustige slaap, kan de symptomen van obstructieve slaapapneu helpen verlichten. Dit omvat het vermijden van cafeïne en alcohol voor het slapengaan, het koel en donker houden van de slaapkamer en het verwijderen van elektronische apparaten uit de slaapruimte.
 4. Bariatrische chirurgie: In gevallen waarin veranderingen in levensstijl alleen onvoldoende zijn om een aanzienlijk gewichtsverlies te bereiken, kan bariatrische chirurgie als optie worden overwogen. Na beoordeling van uw BMI, de ernst van OSA en comorbiditeiten zoals hartaandoeningen of hoge bloeddruk, kan het nodig zijn om bariatrische chirurgie als optie te overwegen.

De integratie van deze strategieën in het dagelijks leven kan diabetespatiënten die lijden aan obstructieve slaapapneu veel voordeel opleveren door een duurzaam gewichtsverlies te bevorderen dat leidt tot betere algemene gezondheidsresultaten.

De invloed van obstructieve slaapapneu op de cardiovasculaire gezondheid

Onbehandelde of onvoldoende behandelde obstructieve slaapapneu (OSA) kan leiden tot hypertensie, beroerte, hartfalen en andere cardiovasculaire complicaties. Een vroege diagnose en passende behandeling zijn essentieel om deze risico's te verminderen en de algemene levenskwaliteit van de getroffen personen te verbeteren.

Het verband tussen hypertensie en obstructieve slaapapneu

Onderzoek heeft aangetoond dat er een sterk verband bestaat tussen OSA en de ontwikkeling van hypertensie. Wanneer de ademhaling stopt tijdens een episode van slaapapneu, daalt het zuurstofgehalte in het bloed aanzienlijk. Dit veroorzaakt een stressreactie in het lichaam die leidt tot een verhoogde productie van adrenaline en cortisol - hormonen waarvan bekend is dat ze de bloeddruk verhogen. Bovendien veroorzaken herhaalde episodes van lage zuurstofniveaus ontstekingen in de bloedvaten, wat verder bijdraagt tot een verhoogde bloeddruk.

 • Prevalentie: Studies hebben aangetoond dat tot 50% van de mensen met OSA ook aan hypertensie lijden.
 • Risicofactoren: Obesitas is een belangrijke risicofactor voor beide aandoeningen; factoren als leeftijd, geslacht, familiegeschiedenis en leefgewoonten spelen echter ook een rol bij het ontstaan ervan.
 • Voordelen van de behandeling: Effectieve behandeling van OSA door middel van CPAP-therapie (Continuous positive airway pressure) of andere behandelingen kan in veel gevallen de hoge bloeddruk helpen verlagen.

Vermindering van cardiovasculair risico door goed beheer

Naast hypertensie is onbehandelde OSA in verband gebracht met diverse hart- en vaatziekten, waaronder coronaire hartziekte (CAD), hartfalen en beroerte. De herhaalde episodes van lage zuurstofniveaus tijdens de slaap kunnen schade veroorzaken aan de bekleding van de bloedvaten, wat leidt tot plaque opbouw in de slagaders (atherosclerose) en het risico op CAD verhoogt.

Bovendien wordt onbehandelde OSA in verband gebracht met een verhoogd risico op het ontwikkelen van boezemfibrilleren, een soort onregelmatige hartslag die kan leiden tot hartfalen of een beroerte als er niets aan wordt gedaan. Boezemfibrilleren treedt op wanneer er sprake is van ongeorganiseerde elektrische activiteit in de bovenste kamers (atria) van het hart, waardoor deze trillen in plaats van effectief samen te trekken.

Het verminderen van cardiovasculaire risico's in verband met obstructieve slaapapneu:

 1. Zoek een vroege diagnose: Als u vermoedt dat u OSA hebt vanwege symptomen zoals luid snurken, naar lucht happen tijdens de slaap of buitensporige slaperigheid overdag, raadpleeg dan uw arts voor een goede evaluatie.
 2. Houd u aan de behandelplannen: Volg de aanbevelingen van uw arts met betrekking tot CPAP-therapie of andere behandelingen die zijn voorgeschreven om uw aandoening te beheersen.
 3. Zorg voor een gezonde levensstijl: Het aannemen van gewoonten zoals regelmatige lichaamsbeweging, een evenwichtig dieet en het vermijden van tabaksgebruik kan helpen om zowel de ernst van OSA als de algehele cardiovasculaire gezondheid te verbeteren.

Veelgestelde vragen over obstructieve slaapapneu

Waar wordt obstructieve slaapapneu vaak mee geassocieerd?

Andere factoren zijn leeftijd, familiegeschiedenis, alcoholgebruik, roken en bepaalde medische aandoeningen zoals hypothyreoïdie of acromegalie. Klik hier voor meer informatie over OSA-risicofactoren.

Wat is een obstructief slaapapneu dagboek?

Een tijdschrift over obstructieve slaapapneu verwijst naar een wetenschappelijke publicatie die zich richt op onderzoek naar OSA. Deze tijdschriften publiceren studies over oorzaken, symptomen, behandelingen en preventiestrategieën voor deze aandoening. Voorbeelden van dergelijke publicaties zijn het Journal of Clinical Sleep Medicine en Sleep & Breathing. Voor meer informatie over OSA, klik hier.

Wat is de levensverwachting van iemand met slaapapneu?

De levensverwachting van iemand met onbehandelde slaapapneu kan dalen door een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, beroerte en andere gezondheidscomplicaties. Een vroege diagnose en een goede behandeling kunnen de levenskwaliteit echter aanzienlijk verbeteren en deze risico's verminderen. Het is essentieel om een arts te raadplegen als u vermoedt dat u OSA heeft. Klik hier voor meer informatie over de gezondheidsrisico's van OSA.

Kunt u obstructieve slaapapneu omkeren?

In sommige gevallen wel - veranderingen in levensstijl zoals gewichtsverlies door dieetaanpassing of lichaamsbeweging kunnen milde tot matige OSA helpen omkeren door de luchtwegobstructie te verminderen die wordt veroorzaakt door overtollig vetweefsel in het keelgebied(bron). In ernstige gevallen kunnen medische ingrepen zoals CPAP-therapie of orale hulpmiddelen nodig zijn om de aandoening effectief te beheersen. Klik hier voor meer informatie over OSA-behandelingsopties.

Obstructieve slaapapneu (OSA)

Dit kan leiden tot een reeks symptomen, waaronder:

 • Overmatige slaperigheid overdag
 • Ochtendhoofdpijn
 • Moeite met concentreren
 • Geheugenproblemen
 • Depressie

OSA wordt gediagnosticeerd door middel van een slaaponderzoek, dat kan worden uitgevoerd in een slaapcentrum of via slaapapneutests thuis. Klik hier voor meer informatie over de diagnose van OSA.

Risicofactoren voor OSA

OSA wordt in verband gebracht met een reeks risicofactoren, waaronder:

 • Obesitas
 • Leeftijd
 • Familiegeschiedenis
 • Alcoholgebruik
 • Roken
 • Bepaalde medische aandoeningen zoals hypothyreoïdie of acromegalie

Het is belangrijk dat u zich bewust bent van deze risicofactoren en een arts raadpleegt als u vermoedt dat u OSA heeft. Klik hier voor meer informatie over OSA.

Gezondheidsrisico's in verband met OSA

Onbehandelde OSA kan leiden tot een reeks van gezondheidscomplicaties, waaronder:

 • Hart- en vaatziekten
 • Beroerte
 • Hartfalen
 • Hoge bloeddruk
 • Diabetes type 2

Een vroege diagnose en een goede behandeling kunnen deze risico's aanzienlijk verminderen. Klik hier voor meer informatie over OSA-behandelingsopties.

Diagnose OSA

OSA wordt vastgesteld door middel van een slaaponderzoek, dat kan worden uitgevoerd in een slaapcentrum of via slaapapneutests thuis. Tijdens een slaaponderzoek worden verschillende parameters gemeten, waaronder:

 • Apneu-hypopneu-index (AHI)
 • Zuurstofverzadigingsniveaus
 • Hartslag
 • Ademhalingsinspanning

Op basis van de resultaten van het slaaponderzoek kan een arts de ernst van OSA bepalen en de juiste behandelingsopties aanbevelen. Klik hier voor meer informatie over OSA-behandelingsopties.

Opties voor OSA-behandeling

OSA-behandelingsopties omvatten:

 • Veranderingen in levensstijl (bijv. gewichtsverlies, lichaamsbeweging)
 • Positieve luchtwegdruk (PAP)-therapie (bv. nasale CPAP)
 • Orale hulpmiddelen
 • Chirurgie

De meest geschikte behandelingsoptie hangt af van de ernst van OSA en andere individuele factoren.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en ontvang 10% korting op één order

Welk product heb ik nodig?
As Seen On:
 • https://www.deondernemer.nl/actueel/retail/cibdol-opent-brandstore-stap-ideaal~2659792
 • https://retailtrends.nl/item/62892/cibdol-het-highend-cbd-merk-waar-je-niet-high-van-wordt
 • https://www.dailybase.nl/thegoodlife/lifestyle-thegoodlife/cibdol-opent-cbd-brandstore-amsterdam/
 • https://www.ad.nl/regiosport-den-haag/karlien-sleper-heeft-spelen-in-monobob-als-missie-ik-voel-me-vrijer-bij-deze-nieuwste-bobsleediscipline~a0db0ffe/
 • https://www.womenshealthmag.com/nl/beauty/g34723687/cbd-producten/
 • https://www.libelle.nl/