Hypopneus: Oorzaken, diagnose en behandelingsmogelijkheden

Gepubliceerd:

Op het gebied van de slaapgeneeskunde zijn hypopneus een cruciaal onderwerp van discussie dat vaak onopgemerkt blijft. Als een minder bekend aspect van slaapgestoorde ademhaling is het begrijpen van hypopneus essentieel voor het behoud van een goede gezondheid en een rustige slaap.

In deze blogpost gaan we dieper in op de definitie en kenmerken van hypopneus en op de gezondheidsrisico's van onbehandelde gevallen. Wij bespreken ook het belang van nauwkeurige diagnose-instrumenten voor het identificeren van ademhalingsgebeurtenissen tijdens slaapstudies en hoe algoritmen op basis van polysomnografie onderscheid kunnen maken tussen centrale en obstructieve hypopneus.

Verder gaan we in op veel voorkomende oorzaken die leiden tot obstructieve hypopneus en de rol die obesitas speelt bij het verhogen van het risico op het ontwikkelen van obstructieve slaapapneu (OSA). Bovendien leert u over de normale waarden voor hypopneus per uur en hoe de frequentie ervan de slaapkwaliteit en de algemene gezondheid beïnvloedt. Ten slotte bespreken we de verschillende behandelingsmogelijkheden voor wie worstelt met slaapstoornissen, zoals aanpassingen van de levensstijl of CPAP-therapie (Continuous Positive Airway Pressure).

Hypopneus

Hypopneus begrijpen

Hypopneus zijn gedeeltelijke blokkades of verminderingen van de luchtstroom tijdens de slaap, die vaak in verband worden gebracht met obstructieve slaapapneu (OSA). Een nauwkeurige diagnose is essentieel voor het herkennen van zowel centrale als obstructieve gevallen van deze aandoening, omdat het niet herkennen hiervan kan leiden tot ernstige gezondheidsrisico's. Nauwkeurige diagnose door middel van algoritmen op basis van polysomnografie is cruciaal om centrale en obstructieve gevallen van deze aandoening effectief te identificeren.

Definitie en kenmerken van hypopneus

Er is sprake van een hypopneu-episode wanneer de luchtopname met minstens 30% afneemt in vergelijking met een typisch ademhalingspatroon, samen met een daling van de zuurstofsaturatie of het ontwaken uit de slaap. Deze gebeurtenissen duren doorgaans minstens 10 seconden, maar kunnen variëren afhankelijk van de specifieke ademhalingspatronen van de persoon. De ernst van hypopneus kan variëren van licht tot ernstig, op basis van factoren zoals de frequentie per uur en de impact op de algemene slaapkwaliteit.

Hypopneus verschillen van apneus, waarbij de luchtstroom tijdens de slaap volledig stopt. Hoewel beide aandoeningen de normale ademhalingspatronen verstoren en bijdragen tot een slechte slaapkwaliteit, vereisen ze verschillende diagnostische criteria voor een nauwkeurige identificatie.

Gezondheidsrisico's verbonden aan onbehandelde hypopneus

Indien onbehandeld, kunnen hypopneus aanzienlijke gezondheidsrisico's inhouden door hun verband met OSA. Enkele mogelijke gevolgen zijn:

 • Gefragmenteerde slaap: Frequente opwinding door verminderde luchtstroom resulteert in verstoorde slaappatronen die leiden tot vermoeidheid overdag en een verminderde cognitieve functie.
 • Desaturatie van zuurstof: Een verlaagd zuurstofgehalte in het bloed verhoogt het risico op cardiovasculaire complicaties zoals hypertensie, hartfalen, beroerte of hartritmestoornissen.
 • Stofwisselingsstoornissen: Chronische slaapverstoring is in verband gebracht met insulineresistentie, diabetes type 2 en obesitas.
 • Geestelijke gezondheidsproblemen: Een slechte slaapkwaliteit kan bijdragen tot stemmingsstoornissen zoals depressie of angst.

Om deze risico's te beperken, is het essentieel dat personen die symptomen van hypopneus of OSA ervaren, zich laten onderzoeken en behandelen. Een grondige beoordeling door een gekwalificeerde gezondheidswerker die gespecialiseerd is in slaapgeneeskunde, helpt bij het bepalen van de meest geschikte aanpak op basis van individuele behoeften en omstandigheden.

Slaaponderzoeken en diagnose van hypopneu

Slaaponderzoek blijft de gouden standaard als het gaat om de diagnose van elke vorm van stoornis die specifiek betrekking heeft op verstoorde patronen tijdens het bewusteloos zijn. Op polysomnografie gebaseerde algoritmen bieden uitgebreid inzicht in wat anders misschien onopgemerkt blijft zonder goed onderzoek door gekwalificeerde professionals zoals artsen die gespecialiseerd zijn in slaapgeneeskunde.

Het belang van nauwkeurige diagnose-instrumenten voor het identificeren van ademhalingsproblemen

Een nauwkeurige diagnose is cruciaal voor het bepalen van het meest effectieve behandelplan voor personen met hypopneus of andere ademhalingsproblemen tijdens de slaap. Polysomnografie (PSG) blijft het diagnose-instrument bij uitstek, omdat het verschillende fysiologische parameters tegelijk kan controleren tijdens een hele nachtrust. Dit omvat hersenactiviteit, oogbewegingen, spiertonus, hartslag, zuurstofgehalte in het bloed, luchtstroom door neusgangen of mondopening (oronasale thermistor), borstwandbewegingen die wijzen op pogingen om adem te halen (ademhalingsinspanningsgerelateerde arousals), naast andere factoren die kunnen wijzen op abnormale ademhalingspatronen in verband met centrale of obstructieve gevallen.

Slaaponderzoeken en diagnose van hypopneu

Slaaponderzoeken en diagnose van hypopneu

Voor de diagnose van slaapstoornissen is slaaponderzoek de gouden standaard. Deze tests bieden onschatbare inzichten in de slaappatronen van een persoon, waardoor medische professionals eventuele verstoringen kunnen vaststellen die van invloed kunnen zijn op de algehele gezondheid. Een dergelijk diagnostisch hulpmiddel zijn op polysomnografie gebaseerde algoritmen, die een cruciale rol spelen bij het opsporen van ademhalingsgebeurtenissen zoals hypopneus.

Het belang van nauwkeurige diagnose-instrumenten voor de identificatie van ademhalingsproblemen

Nauwkeurige diagnose-instrumenten zijn essentieel voor zorgverleners om slaapstoornissen zoals obstructieve slaapapneu (OSA) te identificeren. Op polysomnografie gebaseerde algoritmen bieden uitgebreide gegevens over iemands luchtstroom tijdens de slaap, waardoor artsen die gespecialiseerd zijn in slaapgeneeskunde specifieke ademhalingsgebeurtenissen zoals hypopneus of apneus kunnen vaststellen.

Dankzij dit detailniveau kunnen artsen niet alleen bepalen of iemand aan OSA lijdt, maar ook onderscheid maken tussen centrale en obstructieve gevallen van de aandoening. Door de onderliggende oorzaak van deze ademhalingsstoornissen te begrijpen, kunnen artsen meer gerichte behandelplannen ontwikkelen, gericht op de unieke behoeften van elke patiënt.

Hoe een op polysomnografie gebaseerd algoritme centrale en obstructieve gevallen definieert

Een algoritme op basis van polysomnografie werkt door gedurende de nacht verschillende fysiologische parameters te controleren terwijl iemand slaapt. Enkele veel voorkomende metingen zijn:

 • Luchtstroom door de neus en mond met behulp van thermistors of neusdrukopnemers;
 • Borstwandbeweging met thoracale impedantiebanden;
 • Zuurstofverzadigingsniveaus via pulsoximetrie;
 • Hersenactiviteit via elektro-encefalografie (EEG);
 • EMG kan worden gebruikt om de spieractiviteit te controleren.

Door deze gegevens te analyseren kan het algoritme perioden van verminderde luchtstroom of volledige ademstilstand vaststellen. In het geval van hypopneus wordt een gedeeltelijke blokkering of vermindering van de luchtstroom gedetecteerd. Het algoritme classificeert deze gebeurtenissen vervolgens als centraal of obstructief op basis van aanvullende informatie die tijdens het slaaponderzoek is verzameld.

Centrale hypopneus treedt op wanneer er een gebrek aan ademhalingsinspanning is door problemen met de controle van de ademhalingsspieren door de hersenen. Dit soort voorvallen doet zich meestal voor naast andere neurologische aandoeningen en vereist een gespecialiseerde behandeling. Aan de andere kant worden obstructieve hypopneus veroorzaakt door fysieke obstructies in de luchtwegen die een normale luchtstroom belemmeren ondanks de voortdurende ademhalingsinspanning van een persoon.

Kortom, op polysomnografie gebaseerde algoritmen spelen een essentiële rol bij de diagnose van slaapstoornissen zoals OSA en het onderscheid tussen centrale en obstructieve gevallen. Met nauwkeurige diagnose-instrumenten tot hun beschikking kunnen zorgverleners gerichte behandelplannen ontwikkelen om de unieke behoeften van elke patiënt effectief aan te pakken.

Obstructieve hypopneus: Oorzaken en risicofactoren

Obstructieve hypopneus zijn gedeeltelijke blokkades van de luchtweg tijdens de slaap, die kunnen leiden tot verstoorde ademhalingspatronen en een verlaagd zuurstofgehalte in het bloed. Voor een vroegtijdige opsporing en doeltreffende behandeling is het belangrijk de oorzaken en risicofactoren van obstructieve hypopneus te begrijpen. In dit hoofdstuk gaan we in op veel voorkomende oorzaken die leiden tot obstructieve hypopneus, en op de vraag hoe obesitas een rol speelt bij het verhogen van het risico op de ontwikkeling van obstructieve slaapapneu (OSA).

Veel voorkomende oorzaken die leiden tot obstructieve hypopneus

Het ontstaan van obstructieve hypopneus kan worden toegeschreven aan verschillende aandoeningen die de luchtweg vernauwen of gedeeltelijk blokkeren. Enkele veel voorkomende factoren zijn:

 • Anatomische afwijkingen: Vergrote amandelen of adenoïden, een afwijkend neustussenschot of andere structurele problemen in de bovenste luchtwegen kunnen bijdragen tot een obstructie van de luchtwegen.
 • Spierontspanning: Tijdens de slaap ontspannen de spieren in uw keel zich meer dan normaal door een verminderde spierspanning. Deze ontspanning kan leiden tot vernauwing van uw luchtwegen.
 • Ontsteking: Allergieën of infecties die ontstekingen in uw neus en keel veroorzaken, kunnen ook leiden tot een vernauwing van de luchtwegen.
 • Leefstijlfactoren: Van alcoholgebruik voor het slapen gaan is aangetoond dat het de ontspanning van de spieren vergroot en de algehele spiertonus gedurende de nachtelijke uren regelmatig vermindert.

De rol van obesitas in het verhogen van het risico op het ontwikkelen van OSA

Een belangrijke factor die bijdraagt tot een verhoogde prevalentie van hypopneu overheersende OSA is zwaarlijvigheid. Overgewicht, vooral rond de nek en de borst, kan leiden tot een verhoogde druk op de luchtweg en een grotere kans op obstructie tijdens de slaap. Volgens de American Academy of Sleep Medicine hebben zwaarlijvige personen ten minste vier keer meer kans om OSA te ontwikkelen dan personen met een normaal lichaamsgewicht.

Bovendien heeft onderzoek aangetoond dat vrouwen vatbaarder zijn dan mannen als het gaat om het ontwikkelen van hypopneus, deels omdat zij de neiging hebben om overtollig vet in hun bovenlichaam te dragen in plaats van lagere gebieden zoals heupen of dijen, zoals mannen doorgaans doen(bron). Dit verschil kan leiden tot een grotere vernauwing van de luchtwegen bij vrouwen, wat leidt tot gevallen waarin 's nachts regelmatig gedeeltelijke blokkades optreden tijdens de nachtelijke uren.

Naast zwaarlijvigheid zijn andere risicofactoren voor obstructieve hypopneus onder meer:

 • Leeftijd: De prevalentie van OSA neemt toe met de leeftijd, vooral bij volwassenen van middelbare leeftijd en oudere personen.
 • Familiegeschiedenis: Familieleden die lijden aan slaapapneu kunnen uw kansen vergroten om deze aandoening zelf te ontwikkelen.
 • Gastro-oesofageale refluxziekte (GERD): Mensen die lijden aan GERD hebben vaak last van zure reflux tijdens het slapen, wat kan leiden tot ontsteking en vernauwing van de keelgangen, wat verder bijdraagt aan de ontwikkeling of verergering van symptomen die specifiek te maken hebben met verstoorde patronen tijdens het slapen, zoals snurken of stikken tijdens de nachtelijke uren op regelmatige basis (bron).

Inzicht in de bron en de mogelijke gevaren van obstructieve hypopneus is essentieel voor vroegtijdige ontdekking, identificatie en beheer. Door deze onderliggende problemen aan te pakken via aanpassingen van de levensstijl of medische ingrepen, kunnen mensen hun slaapkwaliteit en algemene gezondheid aanzienlijk verbeteren.

Normaal bereik & Frequentie van hypopneus per uur

Normaal bereik en frequentie van hypopneus per uur

Vaststellen hoeveel hypopneus per uur normaal is, speelt een belangrijke rol bij het bepalen of iemand lijdt aan een slaapgerelateerde ademhalingsstoornis zoals obstructieve hypopneus. Het is niet alleen belangrijk voor patiënten, maar ook voor hun partners die regelmatig 's nachts hinder kunnen ondervinden van symptomen als snurken en verslikken tijdens de nachtelijke uren.

Definiëren van normale bereiken voor hypopneus per uur

Het aantal hypopneus dat als normaal wordt beschouwd, varieert afhankelijk van de persoon en zijn specifieke omstandigheden. Medische professionals gebruiken gewoonlijk de apneu-hypopneu-index (AHI) als maatstaf voor de beoordeling van de ernst van slaapapneu, die het gemiddelde aantal apneus en hypopneus per uur tijdens de slaap berekent. De AHI berekent het gemiddelde aantal apneus en hypopneus per uur tijdens de slaap. Volgens de American Academy of Sleep Medicine kan een AHI-score worden ingedeeld in vier niveaus:

 • Normaal: Een AHI van minder dan 5 gebeurtenissen per uur wordt beschouwd als normaal.
 • Milde slaapapneu: Een AHI tussen 5-15 gebeurtenissen per uur duidt op milde slaapapneu.
 • Matige slaapapneu: Een AHI tussen 15-30 gebeurtenissen per uur wijst op matige slaapapneu.
 • Ernstige slaapapneu: Een AHI groter of gelijk aan 30 gebeurtenissen per uur wijst op ernstige slaapapneu.

Als u vermoedt dat u of uw partner een abnormaal aantal hypopneus heeft, is het van cruciaal belang dat u een arts raadpleegt die gespecialiseerd is in slaapgeneeskunde voor een juiste evaluatie en diagnose.

De invloed van frequentie op slaapkwaliteit en algemene gezondheid

Frequente hypopneus kunnen een aanzienlijke invloed hebben op de slaapkwaliteit en leiden tot een slechte algemene gezondheid. Wanneer de luchtweg tijdens de slaap gedeeltelijk geblokkeerd is, kan het zuurstofgehalte in het bloed dalen. Deze zuurstofdaling zet de hersenen aan om kort te ontwaken en de normale ademhalingspatronen te herstellen, waardoor de herstellende slaap wordt verstoord.

Een slechte slaapkwaliteit als gevolg van hypopneus kan verschillende gevolgen hebben op korte en lange termijn. Enkele onmiddellijke gevolgen zijn overmatige vermoeidheid overdag, prikkelbaarheid, concentratieproblemen of geheugenproblemen. Na verloop van tijd kunnen onbehandelde apneus en hypopneus bijdragen tot ernstigere gezondheidsproblemen zoals hoge bloeddruk(bron), hartaandoeningen(bron), diabetes type 2(bron), beroerte(bron) of zelfs depressie.

Voor een optimale gezondheid en welzijn is het essentieel dat personen die een abnormaal aantal hypopneus per uur ervaren, professionele hulp zoeken bij een gekwalificeerde zorgverlener die gespecialiseerd is in slaapgeneeskunde. Vroegtijdig ingrijpen door middel van een nauwkeurige diagnose en de juiste behandelingsopties kunnen de algehele levenskwaliteit aanzienlijk verbeteren door deze onderliggende ademhalingsproblemen aan te pakken die een gezond slaappatroon verstoren.

Behandelopties voor slaapstoornissen bij de ademhaling

Slaapstoornissen zoals apneus en hypopneus kunnen de levenskwaliteit van mensen aanzienlijk beïnvloeden. Gelukkig zijn er verschillende behandelingsmogelijkheden om de symptomen van deze aandoeningen te verlichten, de frequentie of ernst ervan te verminderen en uiteindelijk de algemene gezondheidsresultaten voor patiënten die hieraan lijden te verbeteren.

Levensstijlaanpassingen om OSA-gerelateerde symptomen aan te pakken

Het aanbrengen van bepaalde veranderingen in levensstijl kan een nuttige eerste stap zijn in het beheer van obstructieve slaapapneu (OSA) en daarmee verband houdende symptomen zoals hypopneus. Enkele aanbevolen aanpassingen zijn:

 • Gewichtsverlies: Aangezien zwaarlijvigheid een belangrijke risicofactor is voor het ontwikkelen van OSA, kan gewichtsverlies helpen het optreden van apneus en hypopneus te verminderen.
 • Vermijd alcohol en kalmerende middelen: Deze stoffen kunnen de spieren in uw keel ontspannen, waardoor de kans op luchtwegobstructie tijdens de slaap toeneemt.
 • Slaaphouding aanpassen: Op uw zij slapen in plaats van op uw rug kan helpen om uw luchtweg open te houden door te voorkomen dat uw tong door de zwaartekracht terugvalt in uw keel.
 • Nasale decongestiva of allergiemedicijnen: Als een verstopte neus bijdraagt aan ademhalingsproblemen tijdens de slaap, kunnen vrij verkrijgbare decongestiva of voorgeschreven allergiemedicijnen verlichting bieden.

CPAP-therapie als effectieve behandelingsoptie

De meest gebruikelijke behandelingsoptie voor matige tot ernstige gevallen van OSA is continue positieve luchtwegdruk (CPAP). Hierbij wordt een masker gedragen dat verbonden is met een machine die lucht onder druk door de neus of mond verspreidt, waardoor de luchtweg open blijft en apneu's en hypopneu's worden voorkomen.

Het is bewezen dat CPAP-therapie zeer effectief is bij het verminderen van slaapstoornissen. Voor sommige patiënten kan het echter moeilijk zijn zich aan te passen aan het dragen van een masker tijdens de slaap. In dergelijke gevallen zijn er alternatieve behandelingsmogelijkheden:

 • Bilevel positieve luchtwegdruk (BiPAP): Vergelijkbaar met CPAP, maar met verschillende drukniveaus voor inademing en uitademing, waardoor het voor sommige gebruikers comfortabeler is.
 • Adaptieve servo-ventilatie (ASV): Een nieuwere vorm van positieve luchtwegdruktherapie die de luchtstroom aanpast op basis van iemands ademhalingspatronen.

Naast deze behandelingen kunnen, afhankelijk van de ernst van OSA en de specifieke behoeften van de patiënt, andere ingrepen worden overwogen, zoals mondkapjes of een operatie. Orale hulpmiddelen werken door de kaak tijdens de slaap naar voren te verplaatsen, waardoor de luchtwegruimte achter in de keel wordt geopend. Chirurgische opties kunnen variëren van minimaal invasieve procedures zoals radiofrequente ablatie(RFA) die het weefsel dat obstructie in uw keel veroorzaakt doen slinken, tot uitgebreidere operaties zoals uvulopalatopharyngoplastie (UPPP) waarbij overtollig weefsel uit uw zachte gehemelte en keelholte wordt verwijderd.

De behandeling van slaapstoornissen is niet alleen cruciaal om de nachtelijke symptomen te verbeteren, maar ook om de potentiële gezondheidsrisico's op lange termijn aan te pakken die gepaard gaan met onbehandelde aandoeningen zoals OSA. Raadpleeg een arts die gespecialiseerd is in slaapgeneeskunde, zoals de American Academy of Sleep Medicine, om het meest geschikte behandelplan voor uw specifieke behoeften te bepalen.

Veelgestelde vragen in verband met hypopneus

Wat is de 4%-regel voor hypopneu?

De 4%-regel voor hypopneu verwijst naar een diagnostisch criterium dat wordt gebruikt bij slaaponderzoek, waarbij een hypopneuze gebeurtenis als significant wordt beschouwd als deze resulteert in een daling van ten minste 4% van de zuurstofsaturatie in het bloed. Dit helpt onderscheid te maken tussen normale schommelingen en klinisch relevante ademhalingsgebeurtenissen die behandeling kunnen vereisen.

Zijn hypopneus even erg als apneus?

Hypopneus zijn over het algemeen minder ernstig dan apneus, maar kunnen nog steeds negatieve gevolgen hebben voor de gezondheid als ze niet worden behandeld. Beide aandoeningen verstoren de normale ademhalingspatronen tijdens de slaap, wat leidt tot gefragmenteerde slaap en een verminderde algemene slaapkwaliteit. Bij apneus is er echter sprake van een volledige obstructie van de luchtwegen, terwijl bij hypopneus slechts sprake is van een gedeeltelijke obstructie of vermindering van de luchtstroom.

Wat is de 3% hypopneu-regel?

De 3%-hypopneu-regel verwijst naar een alternatief diagnostisch criterium waarbij een afname van de luchtstroom met ten minste 30% gedurende meer dan tien seconden in combinatie met een daling van de zuurstofsaturatie in het bloed van ten minste 3% een significant hypopneus geval definieert. Dankzij deze drempel kunnen clinici mildere gevallen identificeren die toch gevolgen kunnen hebben voor de algemene gezondheid en het welzijn.

Wat zijn de langetermijneffecten van hypopneu?

Indien onbehandeld, kunnen chronische gevallen van hypopneu leiden tot verschillende gezondheidsproblemen op lange termijn, zoals overmatige vermoeidheid overdag, verminderde cognitieve functies, stemmingsstoornissen zoals depressie of angst, cardiovasculaire problemen zoals hypertensie en hartritmestoornissen, stofwisselingsstoornissen zoals diabetes mellitus type II of het insulineresistentiesyndroom.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en ontvang 10% korting op één order

Welk product heb ik nodig?
As Seen On:
 • https://www.deondernemer.nl/actueel/retail/cibdol-opent-brandstore-stap-ideaal~2659792
 • https://retailtrends.nl/item/62892/cibdol-het-highend-cbd-merk-waar-je-niet-high-van-wordt
 • https://www.dailybase.nl/thegoodlife/lifestyle-thegoodlife/cibdol-opent-cbd-brandstore-amsterdam/
 • https://www.ad.nl/regiosport-den-haag/karlien-sleper-heeft-spelen-in-monobob-als-missie-ik-voel-me-vrijer-bij-deze-nieuwste-bobsleediscipline~a0db0ffe/
 • https://www.womenshealthmag.com/nl/beauty/g34723687/cbd-producten/
 • https://www.libelle.nl/