Slaaptekort: Symptomen en oplossingen

Gepubliceerd:

Inzicht in de gevolgen van te weinig slaap is essentieel om een optimale gezondheid en welzijn te behouden. Slaap is een fundamenteel onderdeel van ons leven en beïnvloedt het lichamelijk en geestelijk functioneren. In deze blogpost onderzoeken we de veel voorkomende symptomen van slaaptekort, zoals vermoeidheid, prikkelbaarheid en concentratieproblemen.

Wij zullen ook ingaan op de mogelijke oorzaken van deze symptomen - waaronder stressgerelateerde slapeloosheid, ploegendienst die het circadiane ritme verstoort, middelengebruik dat de REM-cycli verstoort en medische aandoeningen die ongemak tijdens de slaap veroorzaken. Bovendien bespreken we de negatieve effecten die een langdurig slaaptekort kan hebben op uw algemene gezondheid.

Ten slotte leert u over effectieve strategieën om slaaptekort tegen te gaan door consistente routines vast te stellen en grenzen te stellen om werk en privé in balans te houden. En indien nodig professioneel worden aangepakt door middel van cognitieve gedragstherapie of voorgeschreven medicijnen. Door deze cruciale elementen met betrekking tot slaaptekort te begrijpen en hun invloed op ons leven, kunt u essentiële stappen ondernemen om elke nacht een betere kwaliteit van herstellende slaap te bereiken.

symptomen van slaaptekort

Veel voorkomende symptomen van slaaptekort

Het herkennen van de symptomen van slaaptekort is essentieel voor het behoud van de lichamelijke en geestelijke gezondheid. Het is essentieel om de symptomen vroegtijdig te herkennen om ze effectief aan te pakken en een gezonde levensstijl te behouden. In dit deel kijken we naar enkele typische aanwijzingen voor onvoldoende slaap.

Vermoeidheid en prikkelbaarheid

Een van de meest opvallende tekenen van slaaptekort is vermoeidheid. Wanneer u niet voldoende rust krijgt, kan uw lichaam moeite hebben om overdag naar behoren te functioneren. Dit leidt tot gevoelens van uitputting gedurende de dag. Bovendien leidt slaaptekort vaak tot verhoogde prikkelbaarheid omdat het voor mensen moeilijker wordt om hun emoties effectief te reguleren.

Stemmingswisselingen

Een gebrek aan voldoende slaap kan ook leiden tot stemmingswisselingen zoals angst of depressie. Studies hebben aangetoond dat een chronisch slaaptekort het risico op het ontwikkelen van psychische aandoeningen verhoogt, waaronder depressieve stoornissen en gegeneraliseerde angststoornissen.

Concentratieproblemen en geheugenproblemen

 • Cognitieve stoornissen: Slaap speelt een cruciale rol in cognitieve processen zoals leren, aandacht, probleemoplossend vermogen, creativiteit, enz., wat het moeilijk maakt voor wie chronisch moe is door een slechte slaapkwaliteit - vooral bij taken die concentratie en concentratie vereisen. Als gevolg daarvan kunnen mensen moeite hebben om zich te concentreren en informatie te onthouden die ze onlangs hebben geleerd, ook al functioneerde hun geest nog net goed voordat ze in slaap vielen.
 • Geheugenproblemen: Een goede nachtrust is essentieel voor het consolideren van herinneringen en het verbeteren van het langetermijngeheugen. Mensen met slaaptekort kampen vaak met geheugenproblemen, waardoor het moeilijk is belangrijke informatie op te roepen of nieuwe vaardigheden te leren.

Verminderde geslachtsdrift

Een ander symptoom van slaaptekort is een verminderde geslachtsdrift. Onderzoek heeft aangetoond dat personen die consequent te weinig rust krijgen, lagere testosteronniveaus ervaren, wat kan leiden tot een verminderd libido bij zowel mannen als vrouwen. Uit een studie gepubliceerd in het tijdschrift JAMA Internal Medicine bleek dat mannen met een slechte slaapkwaliteit aanzienlijk lagere testosteronniveaus hadden dan degenen die goed sliepen.

Snurken of hijgen tijdens de slaap

Als u tijdens uw slaap luid snurkt of naar lucht hapt, kan dit een indicatie zijn van mogelijke ademhalingsproblemen zoals slaapapneu. Deze aandoening treedt op wanneer uw ademhaling tijdens de slaap herhaaldelijk stopt en begint, waardoor uw natuurlijke slaappatroon wordt verstoord. Onbehandelde slaapapneu kan bijdragen tot andere gezondheidsproblemen zoals hoge bloeddruk, hartziekten en beroertes, dus het is van cruciaal belang dat u medische hulp inroept als u deze symptomen 's nachts regelmatig ervaart bij het ontwaken uit wat eigenlijk vredige herstellende periodes van bewusteloosheid hadden moeten zijn in droomwerelden buiten het bewustzijn.

Het is essentieel om de typische tekenen van slaaptekort te herkennen om uw slaappatroon te verbeteren. Door mogelijke oorzaken van slaaptekort te onderzoeken, zoals stressgerelateerde slapeloosheid en verstoring van het circadiane ritme door ploegendienst, kunt u inzicht krijgen in de manier waarop deze uw rust beïnvloeden.

Oorzaken van slaaptekort

Oorzaken van slaaptekort

Slaaptekort kan een aanzienlijke invloed hebben op het algemene welzijn van een persoon, waardoor het essentieel is om de factoren te begrijpen die bijdragen aan een slechte slaapkwaliteit of een gebrek daaraan. In dit hoofdstuk onderzoeken we de oorzaken van slaaptekort en geven we strategieën om ze aan te pakken.

Stressgerelateerde slapeloosheid

Stressvolle situaties op het werk of in het privéleven kunnen leiden tot door zorgen veroorzaakte slapeloosheid, waardoor mensen niet in slaap kunnen vallen of de hele nacht in slaap kunnen blijven. Probeer ontspanningstechnieken zoals diepe ademhaling, progressieve spierontspanning, meditatie en yoga toe te passen voor het slapengaan om door stress veroorzaakte slapeloosheid te bestrijden. Daarnaast kan het instellen van een consistente slaaphygiëneroutine, waaronder het creëren van een ontspannende slaapomgeving en het beperken van blootstelling aan schermen voor het slapen gaan, helpen om stressniveaus te verlagen en de slaapkwaliteit te verbeteren.

Ploegendienst verstoort het circadiane ritme

Ploegendienst, met name wisselende diensten of nachtdiensten, verstoort het natuurlijke circadiane ritme door mensen te dwingen wakker te blijven tijdens de natuurlijke slaapuren van hun lichaam. Deze verstoring leidt tot een chronisch slaaptekort bij werknemers in ploegendienst. Strategieën om met ploegenarbeid om te gaan zijn onder meer het aanhouden van een regelmatig schema, zelfs op vrije dagen, indien mogelijk; het gebruik van verduisteringsgordijnen of oogmaskers voor het slapen overdag; het vermijden van cafeïne in de buurt van bedtijd; zichzelf blootstellen aan fel licht bij het ontwaken (om de interne klok te resetten); en steun zoeken bij vrienden/familieleden met een vergelijkbaar schema.

Substantiegebruik verstoort de REM-cyclus

De consumptie van bepaalde stoffen, zoals alcohol en cafeïne, kan de REM-slaapcycli verstoren, wat leidt tot een slechte slaapkwaliteit. Hoewel matig alcoholgebruik aanvankelijk slaperigheid kan veroorzaken, verstoort het vaak het natuurlijke verloop van de slaapfasen gedurende de nacht. Evenzo kan overmatige cafeïneconsumptie overdag het moeilijk maken om 's nachts in slaap te vallen. Om slaapgebrek door middelen te voorkomen, beperkt of elimineert u deze stoffen uit uw dagelijkse routine.

Medische aandoeningen die ongemak tijdens de slaap veroorzaken

Verschillende medische aandoeningen zoals chronische pijn, rustelozebenensyndroom(RLS) en slaapapneu kunnen het voor patiënten moeilijk maken om in bed comfortabel te slapen. Als u denkt dat een medische aandoening uw vermogen om goed te slapen belemmert, kunt u het beste een arts raadplegen voor een diagnose en behandelingsmogelijkheden.

Het opnemen van gezonde gewoonten in iemands levensstijl speelt een essentiële rol bij het bestrijden van verschillende oorzaken van slaaptekort; soms zijn er echter externe factoren waar we geen invloed op hebben. Door deze mogelijke oorzaken van verstoorde rustpatronen te begrijpen - door stress veroorzaakte slapeloosheid als gevolg van persoonlijke of werkgerelateerde problemen; ploegendienst die het circadiane ritme beïnvloedt; middelengebruik dat de regulering van de REM-cyclus verstoort - zijn we niet alleen beter in staat om ze te herkennen, maar ook om stappen te ondernemen om de negatieve effecten ervan op de algemene gezondheidsresultaten, specifiek op dit gebied, aan te pakken.

Het is absoluut noodzakelijk om de oorzaken van slaaptekort vast te stellen, omdat deze kunnen wijzen op diepere zaken die medische aandacht vereisen. Ook de gevolgen van langdurig slaaptekort voor de gezondheid zijn aanzienlijk en mogen niet over het hoofd worden gezien.

Effecten van langdurig slaaptekort op de gezondheid

Effecten van langdurig slaaptekort op de gezondheid

De langetermijneffecten van onvoldoende rust vormen een ernstig risico voor de algehele gezondheid. Daartoe behoren gewichtstoename als gevolg van hormonale onevenwichtigheden die het honger- en verzadigingsgevoel beïnvloeden, cardiovasculaire problemen als gevolg van onvoldoende herstellende slaapperioden die nodig zijn voor het behoud van een gezond hartritmevariabiliteitspatroon en andere fysiologische functies die op dit gebied van cruciaal belang zijn.

Gewichtstoename door hormonale onevenwichtigheden

Slaaptekort kan leiden tot een onbalans in de hormonen die de eetlust regelen, met name ghreline (dat honger stimuleert) en leptine (dat verzadiging signaleert). Bij slaaptekort produceert uw lichaam meer ghreline en minder leptine, waardoor u zich hongeriger voelt dan normaal. Deze toegenomen eetlust kan leiden tot overeten en vervolgens tot gewichtstoename. Bovendien wordt slaaptekort in verband gebracht met hogere cortisolniveaus - een stresshormoon dat bijdraagt tot vetopslag, vooral rond de buik.

Verhoogd risico op cardiovasculaire problemen

Onvoldoende rust of aanhoudend slaaptekort kan in verband worden gebracht met een verhoogd risico op diverse cardiovasculaire problemen. Onvoldoende slaap vermindert het vermogen van het lichaam om de bloedvaten te herstellen en de bloeddruk goed te regelen. Chronisch slaaptekort kan leiden tot verschillende cardiovasculaire problemen, zoals hoge bloeddruk, coronaire hartziekte, beroerte en zelfs hartfalen; daarnaast kan het immuunsysteem worden aangetast en neemt het risico op psychische aandoeningen toe.

Naast de bovengenoemde langetermijngevolgen voor de gezondheid, dragen langdurige perioden zonder voldoende rust ook bij tot een verminderde werking van het immuunsysteem, waardoor de natuurlijke afweer van ons lichaam tegen ziekteverwekkende ziekteverwekkers zoals bacteriën, virussen, schimmels, parasieten, enz. wordt bemoeilijkt. Slaapgebrek is in verband gebracht met een groter gevaar voor het ontwikkelen van psychologische gezondheidsproblemen, bijvoorbeeld moedeloosheid en onrust.

Verstoorde werking van het immuunsysteem

Een goed functionerend immuunsysteem is cruciaal voor het behoud van de algemene gezondheid en het afweren van infecties. Een gebrek aan voldoende slaap kan echter de productie door het lichaam van cytokinen - moleculen die helpen bij het bestrijden van ontstekingen en ziekten - verminderen. Deze verzwakte immuunrespons kan u vatbaarder maken voor gewone ziekten zoals verkoudheid of griep, en de ernst en duur van deze aandoeningen vergroten.

Psychische aandoeningen in verband met slaaptekort

Langdurige periodes zonder voldoende rust kunnen ook bijdragen tot een verhoogd risico op verschillende geestelijke gezondheidsproblemen. Uit onderzoek blijkt dat chronisch slaaptekort de kans op het ontwikkelen van stemmingsstoornissen zoals depressie of angst kan vergroten. Bovendien wordt slaaptekort in verband gebracht met het verergeren van symptomen bij mensen die al gediagnosticeerd zijn met psychische stoornissen, waardoor het nog belangrijker wordt voor mensen die aan deze aandoeningen lijden om prioriteit te geven aan hun slaapgewoonten.

Kortom, het is essentieel om de mogelijke langetermijneffecten van onvoldoende rust op het lichamelijke en geestelijke welzijn te onderkennen en proactieve stappen te ondernemen om het algemene welzijn te verbeteren door betere slaapgewoonten.

Verwaarlozing van de slaap kan ernstige gevolgen hebben voor het lichamelijke en psychische welzijn. Gelukkig zijn er verschillende strategieën om deze effecten te bestrijden en betere slaapgewoonten te bevorderen.

Strategieën tegen slaaptekort

Strategieën tegen slaaptekort

Om het algemene welzijn te verbeteren door betere slaapgewoonten, kunt u overwegen deze strategieën toe te passen om de uitdagingen van de moderne levensstijl aan te pakken, waarin productiviteit vaak voorrang krijgt op zelfzorgrituelen zoals een goede bedtijdroutine. Door een consistent schema op te stellen, grenzen te stellen tussen werk en privé, rustgevende routines voor het slapengaan te ontwikkelen en schadelijke stoffen voor het slapengaan te vermijden, kan iemand zijn algemene gezondheid verbeteren door ervoor te zorgen dat hij elke nacht voldoende rust krijgt.

Een consistent slaapschema opstellen

Een belangrijke factor in de strijd tegen slaaptekort is het opstellen en handhaven van een consistent slaapschema. Elke dag op een vast tijdstip naar bed gaan en opstaan kan de biologische klok van uw lichaam helpen moduleren, waardoor het eenvoudiger wordt om in te dommelen en uitgerust op te staan. Dit geldt ook voor het weekend, wanneer het verleidelijk kan zijn om laat op te blijven of uit te slapen; vasthouden aan uw regelmatige routine helpt verstoringen van uw circadiane ritme te voorkomen.

Grenzen stellen voor evenwicht tussen werk en privéleven

In de snelle wereld van vandaag worstelen veel mensen met het vinden van een goede balans tussen werk en privéleven. Het is essentieel om grenzen te stellen die u voldoende tijd geven voor ontspanning en zelfzorg buiten werktijd. Ontkoppel elektronische apparaten zoals smartphones of laptops minstens een uur voor het slapengaan, omdat blootstelling aan blauw licht van schermen de natuurlijke melatonineproductie kan verstoren - cruciaal voor het bevorderen van de slaapkwaliteit.

Kalmerende routines voor het slapengaan ontwikkelen

Het cultiveren van ontspannende bedtijdrituelen kan uw hersenen het signaal geven dat het tijd is om te slapen, terwijl het ook helpt om het stressniveau in verband met de dagelijkse uitdagingen te verminderen. Enkele effectieve praktijken zijn:

 • Een boek lezen of luisteren naar rustgevende muziek
 • Een warm bad of douche nemen
 • Beoefenen van mindfulness meditatie, diepe ademhalingsoefeningen of rustige yoga-oefeningen
 • Het handhaven van een comfortabele en rommelvrije slaapomgeving met optimale temperatuur, verlichting en geluidsniveaus.

Schadelijke stoffen vermijden voor het slapen gaan

Om een herstellende slaap te bevorderen en het risico op slaapstoornissen zoals slapeloosheid of rustelozebenensyndroom te minimaliseren, is het essentieel om de consumptie van stoffen die uw vermogen om in slaap te vallen kunnen verstoren, te vermijden. Beperk de inname van cafeïne in de middag- en avonduren, omdat de stimulerende effecten ervan tot enkele uren na consumptie kunnen aanhouden. En hoewel alcohol u aanvankelijk slaperig doet voelen, verstoort het de REM-cycli en leidt het tot een slechte slaapkwaliteit.

Door deze strategieën in uw dagelijkse routine op te nemen, kunt u niet alleen de symptomen van slaaptekort bestrijden, maar ook een positieve bijdrage leveren aan de algemene geestelijke gezondheid en het welzijn. Vergeet niet dat voldoende slaap een integraal aspect is van het behoud van een goede lichamelijke gezondheid - onderschat het belang ervan niet.

Om uw gezondheid en welzijn op peil te houden, is het van essentieel belang proactieve stappen te ondernemen tegen slaaptekort. Professionele hulp inroepen kan een goede volgende stap zijn als de bovengenoemde strategieën alleen niet volstaan.

Professionele hulp zoeken bij slaaptekort

Professionele hulp zoeken bij slaaptekort

Als zelfhulpmaatregelen niet de gewenste resultaten opleveren in termen van verbeterde slaapkwaliteit en rust tijdens de wakkere uren, kan het nodig zijn om medische hulp te zoeken. Een arts kan de oorzaak van uw slaaptekort vaststellen na het bespreken van de symptomen en slaapgewoonten, en kan aanvullende tests of behandelingsopties voorstellen, zoals cognitieve gedragstherapie voor slapeloosheid (CBT-I), medicijnen of aanpassingen van de levensstijl.

Symptomen bespreken met een zorgverlener

Een gesprek met een arts over uw symptomen van slaaptekort is cruciaal om de onderliggende oorzaak vast te stellen. Wees bereid om informatie te verstrekken over uw dagelijkse routine, overmatige slaperigheid overdag, eventuele bestaande gezondheidsproblemen en medicijnen die u momenteel gebruikt. Uw arts kan u ook vragen een paar weken lang een slaapdagboek bij te houden om uw slaapgewoonten beter te begrijpen.

Cognitieve gedragstherapie voor slapeloosheid (CBT-I)

 • Wat is CGT-I? Cognitieve gedragstherapie voor slapeloosheid (CBT-I) is een evidence-based aanpak die mensen helpt gedachten of gedragingen die bijdragen aan hun slechte slaap te identificeren en te veranderen. Het is aangetoond dat CGT-I succesvol is bij de behandeling van verschillende soorten slapeloosheid, zonder het gebruik van medicijnen.
 • Het proces: Tijdens CBT-I sessies werken patiënten met getrainde therapeuten die hen helpen negatieve gedachtenpatronen met betrekking tot de slaap te herkennen, ontspanningstechnieken te ontwikkelen voor het slapengaan, gezonde routines in te stellen rond hun nachtelijke omgeving, zoals het creëren van een ontspannende bedtijdroutine, en hun algemene slaapkwaliteit te verbeteren.
 • Voordelen: Het is aangetoond dat CBT-I zorgt voor langdurige verbeteringen in slaappatronen, de behoefte aan slaappillen vermindert en mensen helpt bij het beheersen van andere psychische stoornissen die mogelijk bijdragen aan hun symptomen van slaaptekort.

Medicijnen op recept en veranderingen in levensstijl

In sommige gevallen kan uw arts medicijnen of supplementen voorstellen om specifieke aspecten van uw slaaptekort aan te pakken, zoals slaapapneu, rustelozebenensyndroom of melatonine. Hij kan bijvoorbeeld medicijnen voorschrijven voor slaapapneu of rustelozebenensyndroom, of melatoninesupplementen voorstellen als u moeite hebt om in slaap te vallen. Het is echter essentieel dat u het advies van uw arts over de dosering en mogelijke bijwerkingen zorgvuldig opvolgt.

Naast medische ingrepen kunnen ook veranderingen in levensstijl een belangrijke rol spelen bij het verbeteren van uw slaapkwaliteit. Enkele suggesties zijn:

 • Een vaste routine instellen om elke dag op hetzelfde uur te vertrekken en op te staan, zelfs op vrije dagen.
 • Vermijd cafeïne en alcohol vlak voor het slapengaan, omdat deze stoffen de normale REM-cycli kunnen verstoren, wat kan leiden tot ernstig slaaptekort.
 • Een optimale omgeving creëren die bevorderlijk is voor een goede nachtrust: houd de slaapkamer donker (gebruik verduisteringsgordijnen), stil (overweeg het gebruik van machines met witte ruis), koel (houd de temperatuur tussen 60-67°F) en zorg ervoor dat comfortabel beddengoed wordt gebruikt, zoals matrassen die specifiek zijn afgestemd op iemands individuele behoeften/voorkeuren op basis van factoren zoals de voorkeuren voor de verdeling van het lichaamsgewicht en andere zaken waarmee tijdens dit proces ook rekening wordt gehouden.

Als u een chronisch of ernstig slaaptekort blijft ervaren ondanks verschillende zelfhulpmaatregelen en professionele behandelingen, is het essentieel om uw arts te raadplegen voor verdere evaluatie en begeleiding. Vergeet niet dat voldoende slaap van vitaal belang is voor het behoud van zowel de lichamelijke als de geestelijke gezondheid.

Wat zijn de symptomen van slaaptekort?

Slaaptekort kan een reeks symptomen veroorzaken die zowel de lichamelijke als de geestelijke gezondheid aantasten. Enkele van de meest voorkomende symptomen zijn:

 • Vermoeidheid: Zich de hele dag moe voelen en te weinig energie hebben.
 • Prikkelbaarheid: Zich snel geïrriteerd of gefrustreerd voelen.
 • Stemmingswisselingen: Het ervaren van stemmingswisselingen of zich emotioneler voelen dan normaal.
 • Concentratieproblemen en geheugenproblemen: Moeite om zich te concentreren of dingen te onthouden.
 • Verminderde zin in seks: Minder interesse in seks hebben of seksuele disfunctie ervaren.
 • Snurken of hijgen tijdens de slaap: Hard snurken of naar lucht happen tijdens de slaap kan een teken zijn van slaapapneu.

Deze symptomen kunnen worden veroorzaakt door verschillende factoren, waaronder stressgerelateerde slapeloosheid, ploegendienst die het circadiane ritme verstoort, middelengebruik dat de REM-cycli verstoort, medische aandoeningen die ongemak in bed veroorzaken en bijwerkingen van medicijnen.

Wat zijn de drie belangrijkste gevolgen van slaaptekort?

Drie belangrijke effecten zijn:

 1. Verzwakte werking van het immuunsysteem: Chronisch slaaptekort kan leiden tot een verzwakt immuunsysteem, waardoor mensen vatbaarder worden voor infecties.
 2. Gewichtstoename: Hormonale disbalans veroorzaakt door slaaptekort kan de eetlustregulatie beïnvloeden, wat leidt tot gewichtstoename.
 3. Cardiovasculaire risico's: Slechte slaapgewoonten, zoals onvoldoende slaap of slaapapneu, kunnen het risico op hoge bloeddruk en hartziekten verhogen.

Dit zijn slechts enkele van de vele negatieve effecten die slaaptekort op het lichaam kan hebben. Lees meer over de effecten van slaaptekort op het lichaam.

Wat zijn de symptomen van langdurig slaaptekort?

Langdurig slaaptekort kan ernstige gevolgen hebben voor zowel de lichamelijke als de geestelijke gezondheid. Enkele van de meest voorkomende symptomen van chronisch slaaptekort zijn:

 • Chronische vermoeidheid: Zich gedurende langere tijd moe voelen en geen energie hebben.
 • Cognitieve stoornissen: Problemen met aandacht, leren en geheugen.
 • Emotionele stoornissen: Stemmingsstoornissen zoals depressie en angst.
 • Fysieke gezondheidsproblemen: Verhoogd risico op obesitas, diabetes en andere gezondheidsproblemen.
 • Verzwakt immuunsysteem: Verhoogde kwetsbaarheid voor ziekten door een verzwakt immuunsysteem.

Als u symptomen van slaaptekort ervaart, is het belangrijk stappen te ondernemen om uw slaapkwaliteit te verbeteren. Dit kan inhouden dat u een ontspannende bedtijdroutine creëert, uw slaapomgeving optimaliseert en eventuele onderliggende slaapstoornissen aanpakt. Het bijhouden van een slaapdagboek kan u ook helpen patronen te herkennen en veranderingen aan te brengen om uw slaap te verbeteren. Met voldoende slaap kunt u de negatieve effecten van slaaptekort verminderen en uw algemene gezondheid en welzijn verbeteren.

Conclusie

Vermoeidheid, prikkelbaarheid, stemmingswisselingen, concentratieproblemen en geheugenproblemen zijn slechts enkele van de veel voorkomende symptomen die mensen ervaren als ze niet genoeg slaap krijgen. Er zijn echter strategieën om deze symptomen te bestrijden, zoals het opstellen van een consistent schema voor slaapregulering en het ontwikkelen van rustgevende bedtijdroutines.

Als u kampt met symptomen van slaaptekort, is het belangrijk professionele hulp te zoeken om eventuele onderliggende problemen te diagnosticeren. In bepaalde scenario's kunnen CGT-I of medicijnen nodig zijn. Daarnaast moeten fysiologische symptomen zoals een verzwakte werking van het immuunsysteem en cardiovasculaire risico's in verband met slechte slaapgewoonten ook worden beoordeeld door een zorgverlener.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en ontvang 10% korting op één order

Welk product heb ik nodig?
As Seen On:
 • https://www.deondernemer.nl/actueel/retail/cibdol-opent-brandstore-stap-ideaal~2659792
 • https://retailtrends.nl/item/62892/cibdol-het-highend-cbd-merk-waar-je-niet-high-van-wordt
 • https://www.dailybase.nl/thegoodlife/lifestyle-thegoodlife/cibdol-opent-cbd-brandstore-amsterdam/
 • https://www.ad.nl/regiosport-den-haag/karlien-sleper-heeft-spelen-in-monobob-als-missie-ik-voel-me-vrijer-bij-deze-nieuwste-bobsleediscipline~a0db0ffe/
 • https://www.womenshealthmag.com/nl/beauty/g34723687/cbd-producten/
 • https://www.libelle.nl/