Slapende hartslag

Gepubliceerd:

Uw slaaphartslag kan belangrijke inzichten verschaffen in uw algehele gezondheid en welzijn. In dit artikel krijgt u inzicht in de factoren die uw slaaphartslag beïnvloeden en hoe deze een aanwijzing kan zijn voor mogelijke gezondheidsproblemen, en worden studies van slaaplaboratoria naar cardiovasculaire gezondheid en stochastische random walk-modellen voor het analyseren van slaappatronen besproken.

In dit artikel bespreken we het belang van het controleren van de hartslag tijdens de slaap, met name bij kinderen, en de rol die slaaplaboratoria spelen bij het bestuderen van de gezondheid van hart en bloedvaten. We onderzoeken ook stochastische random walk-modellen voor het analyseren van slaappatronen en hun invloed op het autonome zenuwstelsel.

Bovendien onderzoeken we nachtelijke hartslagdips bij verschillende demografische groepen, zoals geslachtsverschillen en de effecten van BMI en behandelde diabetes op iemands hartslag in rust. Ten slotte zullen wij nagaan hoe de nachtelijke hartslag een voorspellende waarde heeft voor sterfte door alle oorzaken, terwijl wij benadrukken hoe belangrijk het is om deze verbanden te begrijpen om ons algemene welzijn te verbeteren.

slapende hartslag

Inzicht in slapende hartslag

Het aantal keren dat het hart van een persoon in één minuut pompt, is een essentiële maatstaf voor zijn welzijn. Tijdens de slaap zou de gemiddelde hartslag van een volwassene in rust tussen 60 en 100 slagen per minuut (bpm) moeten liggen. Het is belangrijk op te merken dat kinderen na het ontwaken een hogere hartslag hebben dan volwassenen als gevolg van factoren zoals angst, koorts en warmte. In dit hoofdstuk bespreken we het belang van het controleren van de slaaphartslag en onderzoeken we enkele factoren die de slaaphartslag van een kind beïnvloeden.

Het belang van het monitoren van de slaaphartslag

Een constant hoge of lage hartslag in rust tijdens de slaap kan wijzen op onderliggende medische aandoeningen die aandacht behoeven van zorgverleners. Zo kan een hoge hartslag in rust 's nachts wijzen op problemen met hart en bloedvaten of stressmanagement, terwijl een gevaarlijk lage hartslag kan wijzen op bradycardie - een abnormaal langzame hartslag die kan leiden tot duizeligheid of flauwvallen.

Naast het vroegtijdig identificeren van mogelijke gezondheidsproblemen door regelmatige controlepraktijken zoals het gebruik van draagbare slaaptrackers, stelt inzicht in iemands eigen unieke patronen mensen in staat hun levensstijlkeuzes beter af te stemmen, zodat zij elke avond bij het naar bed gaan optimaal kunnen herstellen.

Factoren die de slaaphartslag van een kind beïnvloeden

 • Angst: Kinderen die angstig zijn, kunnen 's nachts verhoogde bpm-niveaus vertonen omdat hun lichaam actiever reageert, zelfs tijdens perioden die in de eerste plaats bedoeld zijn om te ontspannen(bron).
 • Koorts: Door koorts kan de hartslag van een kind toenemen omdat het lichaam harder werkt om een infectie te bestrijden. Dit geldt vooral voor jongere kinderen die een minder ontwikkeld immuunsysteem hebben en grotere schommelingen in de bpm kunnen ervaren wanneer ze ziek zijn(bron).
 • Hitte: Het is aangetoond dat blootstelling aan een warme omgeving tijdens de slaap - zoals hoge kamertemperaturen, overmatig beddengoed of kleding die tijdens de slaap wordt gedragen - bij zowel volwassenen als kinderen kan bijdragen tot een verhoogde hartslag tijdens de slaap als gevolg van de hogere metabolische eisen die aan het cardiovasculaire systeem worden gesteld(bron). Zorgen voor goede ventilatie- en koelingsmaatregelen tijdens de nacht zal bijdragen tot optimale omstandigheden voor een goede slaapkwaliteit.

Kortom, inzicht in uw slaaphartslag en regelmatige controle ervan kan waardevolle inzichten verschaffen in uw algehele gezondheid. Bij kinderen kunnen factoren als angst, koorts en warmte hun nachtelijke bpm-niveaus beïnvloeden. Door zich bewust te zijn van deze invloeden op het hartslagpatroon in rust van een kind, zijn ouders en verzorgers beter in staat om mogelijke problemen in een vroeg stadium aan te pakken voordat deze zich ontwikkelen tot ernstige complicaties op latere leeftijd.

Het is belangrijk de slaaphartslag te begrijpen om een gezond cardiovasculair systeem in stand te houden. Slaaplaboratoria en de daarin uitgevoerde onderzoeken zijn van onschatbare waarde voor de beoordeling en diagnose van slaapgerelateerde aandoeningen zoals obstructieve slaapapneu, en bieden de mogelijkheid om de algemene gezondheidsresultaten te verbeteren.

Slaaplaboratoria en cardiovasculair onderzoek

Het controleren van uw slaaphartslag is cruciaal voor het handhaven van een optimale gezondheid, en slaaplaboratoria spelen een belangrijke rol bij het bestuderen van de cardiovasculaire gezondheid tijdens rust. Deze gespecialiseerde faciliteiten gebruiken geavanceerde computergestuurde apparatuur om de slaapgegevens van personen die deelnemen aan cardiorespiratoire slaapstudies op te nemen, te evalueren en te archiveren.

De rol van slaaplaboratoria bij het bestuderen van cardiovasculaire gezondheid

Slaaplaboratoria bieden waardevolle inzichten in verschillende factoren die het autonome zenuwstelsel van een persoon tijdens rustperiodes beïnvloeden. Door gegevens van deelnemers in de loop der tijd te analyseren, kunnen medische professionals beter begrijpen wat de invloed is van leeftijd, geslacht, BMI, hypertensie en diabetesgerelateerde variabelen op slaappatronen en hartslag in rust.

Naast het controleren van de hartslag in rust, onderzoeken deze studies ook aandoeningen zoals obstructieve slaapapneu (OSA), die wordt gekenmerkt door herhaaldelijke onderbrekingen van de ademhaling die minstens tien seconden duren tijdens de slaap. OSA is in verband gebracht met verschillende nadelige gevolgen voor de gezondheid, zoals een verhoogde bloeddruk, een verhoogd risico op een hartaanval of beroerte, en zelfs plotselinge dood door abnormale hartritmes (bron). Vroegtijdige herkenning en interventie zijn dus noodzakelijk om de mogelijke langetermijngevolgen van deze aandoening af te wenden.

Diagnose en behandeling van obstructieve slaapapneu

Een door slaaplaboratoria veel gebruikte methode om OSA vast te stellen is nachtelijke polysomnografie - een uitgebreide test waarbij hersenactiviteit, oogbewegingen, ademhalingspatronen en zuurstofniveaus tijdens de slaap worden gecontroleerd(bron). Als OSA wordt vastgesteld, kan de behandeling bestaan uit veranderingen in levensstijl (zoals gewichtsverlies en het vermijden van alcohol), positietherapie (om zijslapen te bevorderen) of het gebruik vanCPAP-apparatuur(Continuous positive airway pressure).

CPAP-apparaten leveren een constante stroom lucht onder druk via een nauwsluitend masker dat tijdens de slaap over de neus wordt gedragen. Deze constante luchtstroom helpt uw bovenste luchtwegen open te houden, waardoor apneu-episodes worden voorkomen en de algehele slaapkwaliteit wordt verbeterd. Regelmatig gebruik van CPAP blijkt de bloeddruk te verlagen, slaperigheid overdag te verminderen, de alertheid te verhogen en het risico op hartgerelateerde problemen te verminderen bij personen met matige tot ernstige OSA(bron).

Kortom, inzicht in uw slaaphartslag en de factoren die deze beïnvloeden, zoals obstructieve slaapapneu, kan u helpen een optimale cardiovasculaire gezondheid te behouden. Slaaplaboratoria spelen een essentiële rol bij het diagnosticeren van dergelijke aandoeningen en het bieden van passende behandelingen die uiteindelijk bijdragen tot een beter algemeen welzijn.

Slaaplaboratoria zijn essentieel voor het bestuderen van cardiovasculaire gezondheid en het begrijpen van de invloed van slaap op dit systeem. Door gebruik te maken van stochastische random walk-modellen kunnen wij een dieper inzicht krijgen in de manier waarop verschillende variabelen het functioneren van het autonome zenuwstelsel tijdens rust beïnvloeden.

Stochastische Random Walk-modellen voor het bestuderen van slaappatronen

Om slaappatronen en hun invloed op de algemene gezondheid beter te begrijpen, hebben onderzoekers zich gewend tot innovatieve methoden zoals stochastische random walk-modellen. Deze modellen omvatten extra krachten die de slaap bevorderen, waardoor een effectievere analyse mogelijk wordt van verschillende factoren die het autonome zenuwstelsel van een individu tijdens rustperiodes beïnvloeden. Door variabelen met betrekking tot leeftijd, geslacht, body mass index (BMI), hypertensie en diabetes te onderzoeken, kunnen medische professionals waardevolle inzichten verwerven in hoe deze elementen in de loop van de tijd op elkaar inwerken en tevens de daarmee samenhangende risico's op sterfte door alle oorzaken voorspellen.

Voordelen van stochastische random walk-modellen bij het analyseren van slaappatronen

Een belangrijk voordeel van het gebruik van stochastische random walk-modellen is hun vermogen om rekening te houden met de inherente willekeur in menselijk gedrag en fysiologie. Traditionele lineaire benaderingen kunnen de complexe wisselwerking tussen verschillende factoren die de slaapkwaliteit en -duur beïnvloeden niet nauwkeurig weergeven. Daarentegen omarmen stochastische modellen deze complexiteit door probabilistische elementen op te nemen die reële onzekerheden weerspiegelen.

Een ander voordeel is de flexibiliteit die deze modellen bieden bij het opnemen van nieuwe gegevens of het aanpassen van bestaande parameters op basis van nieuwe onderzoeksresultaten. Dit aanpassingsvermogen zorgt ervoor dat de analyses actueel en relevant blijven naarmate ons begrip van slaapgerelateerde verschijnselen zich verder ontwikkelt.

Hoe verschillende variabelen het autonome zenuwstelsel in rust beïnvloeden

 • Leeftijd: Naarmate mensen ouder worden, kunnen veranderingen in hormonale niveaus en circadiane ritmes leiden tot veranderingen in zowel de kwaliteit als de kwantiteit van de slaap. Ouderen ervaren bijvoorbeeld vaak minder diepe slaap dan jongeren(bron). Bijgevolg kan veroudering aanzienlijk bijdragen tot de variaties die worden waargenomen bij hartslagmetingen in rust tussen verschillende demografische groepen.
 • Geslacht: Mannen en vrouwen vertonen duidelijke verschillen in slaaparchitectuur, waarbij vrouwen doorgaans langere perioden van snelle oogbewegingen (REM-slaap) doormaken dan mannen(bron). Dit verschil kan de hartslagvariabiliteit in rust beïnvloeden, aangezien de REM-slaap gepaard gaat met een verhoogde activiteit van het autonome zenuwstelsel.
 • BMI: Een hogere BMI hangt vaak samen met een slechtere slaapkwaliteit als gevolg van factoren zoals obstructieve slaapapneu of algemeen ongemak. Bijgevolg kunnen personen met overgewicht gewijzigde slaappatronen vertonen en vervolgens variaties in hun hartslag in rust ervaren.
 • Hypertensie: Hoge bloeddruk kan het normale circadiane ritme verstoren door de afgifte te beïnvloeden van hormonen die de interne klok van het lichaam regelen(bron). Als gevolg daarvan kunnen mensen met hypertensie onregelmatigheden in hun slaappatroon ervaren die van invloed zijn op de nachtelijke hartslagmetingen.
 • Diabetes: Mensen met diabetes melden vaak moeilijkheden om in slaap te vallen of in slaap te blijven gedurende de nacht. Deze problemen kunnen voortkomen uit schommelende bloedsuikerspiegels of neuropathische pijn veroorzaakt door zenuwschade(bron). Dergelijke verstoringen van de regelmatige sluimerroutines kunnen mogelijk van invloed zijn op de hartslaggegevens in rust die tijdens de nachtelijke uren zijn verzameld.

Samengevat bieden stochastische random walk-modellen waardevolle inzichten in hoe verschillende factoren op elkaar inwerken om het slaappatroon van een individu en de werking van het autonome zenuwstelsel tijdens rust vorm te geven. Door deze complexe relaties beter te begrijpen, zijn medische professionals beter in staat de daarmee samenhangende risico's op sterfte door alle oorzaken te voorspellen en gerichte interventies te ontwikkelen om de algemene gezondheidsresultaten te verbeteren.

In het algemeen bieden stochastische random walk-modellen een nuttig instrument voor het analyseren van slaappatronen en kunnen zij helpen bij het vaststellen van de invloed van verschillende variabelen op de activiteit van het autonome zenuwstelsel tijdens rust. Wij zullen verder onderzoeken hoe nachtelijke hartslagdips verschillen tussen verschillende demografische groepen, zoals geslacht en BMI.

Nachtelijke hartslagdips bij verschillende bevolkingsgroepen

Inzicht in de variaties in nachtelijke hartslagdips bij verschillende bevolkingsgroepen is essentieel voor het bepalen van potentiële gezondheidsrisico's en het bieden van gepersonaliseerde zorg. Uit een uitgebreid onderzoek met 3957 proefpersonen kwamen enkele intrigerende bevindingen naar voren over hoe factoren als geslacht, body mass index (BMI) en behandelde diabetes de slaaphartslag kunnen beïnvloeden.

Verschillen in nachtelijke hartslagdips tussen mannen en vrouwen

Uit het onderzoek bleek dat vrouwen over het algemeen lagere nachtelijke hartslagdips hadden dan mannen. Hormonale veranderingen en verschillen in de werking van het autonome zenuwstelsel tussen mannen en vrouwen kunnen het verschil in nachtelijke hartslagdips verklaren. Het is cruciaal dat gezondheidswerkers rekening houden met deze genderspecifieke nuances bij het beoordelen van iemands cardiovasculaire gezondheid tijdens de slaap.

Invloed van BMI en behandelde diabetes op de slaaphartslag

Naast verschillen tussen mannen en vrouwen wees het onderzoek ook op een correlatie tussen hogere BMI-waarden of behandelde diabetes en minder nachtelijke hartslagdalingen. Personen met obesitas of personen die een behandeling voor diabetes ondergaan, kunnen een minder uitgesproken daling van hun hartslag in rust ervaren tijdens de slaap als gevolg van onderliggende metabolische verstoringen of bijwerkingen van medicatie.

 • BMI: De studie stelde vast dat deelnemers met een hogere BMI een kleinere daling van hun slaaphartslag hadden dan deelnemers met een normale BMI. Deze bevinding suggereert dat overgewicht een negatieve invloed kan hebben op het vermogen om een optimale herstellende slaap te bereiken door een regelmatige hartfunctie tijdens de slaap te belemmeren.
 • Behandelde diabetes: Evenzo vertoonden personen die behandeld werden voor diabetes lagere nachtelijke hartslagdips dan deelnemers zonder diabetes. Het beheersen van de bloedsuikerspiegel door middel van medicijnen zoals insuline-injecties kan verschillende aspecten van de cardiovasculaire prestaties beïnvloeden, waaronder de hartslagvariabiliteit tijdens de slaap.

Opmerkelijk is dat de studie geen lineair verband vond tussen nachtelijke dips en verschillende demografische categorieën, wat impliceert dat ook andere factoren een belangrijke rol kunnen spelen bij het bepalen van de algemene gezondheidsresultaten in verband met de slaaphartslag. Verder onderzoek is nodig om deze mogelijke invloeden te onderzoeken en meer gerichte interventies te ontwikkelen om het cardiovasculaire welzijn tijdens de slaap te verbeteren.

Optimale slaaphartslag handhaven: Tips en aanbevelingen

Voor een optimale bpm in rust tijdens de slaap is het essentieel om gezonde leefgewoonten aan te nemen die een goede cardiovasculaire functie bevorderen. Hier volgen enkele aanbevelingen:

 1. Regelmatige lichaamsbeweging: Door regelmatig aan lichaamsbeweging te doen kunt u uw algehele conditie verbeteren, waardoor uw lichaam gemakkelijker een gezonde slaaphartslag kan handhaven.
 2. Behoud een gezond gewicht: Zoals eerder gezegd, zijn hogere BMI-waarden in verband gebracht met minder nachtelijke hartslagdips. Streef naar het bereiken en behouden van een ideaal gewicht door evenwichtige voeding en lichaamsbeweging.
 3. Vermijd stimulerende middelen voor het slapen gaan: De consumptie van stimulerende middelen zoals cafeïne of nicotine vlak voor het slapengaan kan uw vermogen om rustig te slapen belemmeren doordat uw hartslag 's nachts hoger wordt. Beperk de inname ervan enkele uren voordat u naar bed gaat.
 4. Creëer een slaapvriendelijke omgeving: Zorg voor comfortabel beddengoed, de juiste kamertemperatuur, minimale blootstelling aan lawaai en beperkte lichtbronnen om een diepe ontspanning te ervaren die bevorderlijk is voor optimale hartprestaties tijdens de slaap.

Het onderzoeken van de nachtelijke hartslagpatronen bij verschillende bevolkingsgroepen kan een belangrijke factor zijn bij het begrijpen van de algemene gezondheid, omdat het licht kan werpen op mogelijke oorzaken van ziekte. Daarom is het van essentieel belang te begrijpen hoe de slaaphartslag en de sterfte door alle oorzaken met elkaar in verband kunnen worden gebracht om ons inzicht in de gezondheidsresultaten op lange termijn te verbeteren.

Slapende hartslag en sterfte door alle oorzaken

Onderzoek heeft aangetoond dat de hartslag 's nachts een significante voorspellende waarde heeft voor de sterfte door alle oorzaken, zelfs buiten de gevestigde voorspellers van ambulante monitoring. Door de relatie tussen slaappatronen en hartslagen per minuut (bpm) in rust te begrijpen, kunnen mensen maatregelen nemen om een optimale gezondheid te behouden. In dit deel zullen wij onderzoeken hoe factoren zoals vrouwelijk geslacht, body mass index (BMI), leeftijd, behandelde hypertensie en behandelde diabetes verband houden met verminderde slaapgerelateerde hartslagdips.

Voorspellende waarde van nachtelijke hartslag

Uit een studie gepubliceerd in het Journal of Clinical Sleep Medicine bleek dat een lagere nachtelijke hartslagdip in verband werd gebracht met een verhoogd risico op sterfte door alle oorzaken. Kleinere dalingen van de nachtelijke hartslag kunnen wijzen op een groter risico op verschillende gezondheidsproblemen. De studie onderstreepte ook het belang om zowel de hartslag overdag als 's nachts in aanmerking te nemen bij de beoordeling van de algemene cardiovasculaire gezondheid.

Naast traditionele cardiovasculaire risicofactoren zoals hoge bloeddruk of cholesterol, hebben onderzoekers andere variabelen geïdentificeerd die verband houden met de nachtelijke hartslagvariabiliteit - waaronder het vrouwelijk geslacht, BMI, leeftijd, behandelde hypertensie en behandelde diabetes - die waardevolle prognostische informatie kunnen bieden over het welzijn van een persoon op lange termijn.

Het belang van inzicht in het verband tussen slaappatronen en BPM in ruste

 • Vrouwelijk geslacht: Vrouwen hebben doorgaans lagere nachtelijke dips dan mannen. Dit kan gedeeltelijk te wijten zijn aan hormonale verschillen of andere fysiologische factoren die uniek zijn voor vrouwen.
 • BMI: Een hogere body mass index wordt in verband gebracht met een kleinere daling van de nachtelijke bpm; obesitas staat bekend als een belangrijke risicofactor voor diverse gezondheidsproblemen, waaronder hart- en vaatziekten en slaapapneu.
 • Leeftijd: Naarmate mensen ouder worden, daalt hun hartslag in rust minder tijdens de slaap. Dit kan het gevolg zijn van veranderingen in de werking van de autonome zenuwen of een verminderd vermogen van de hartspier om zich tijdens de slaap te ontspannen en te regenereren.
 • Behandelde hypertensie: Personen met behandelde hoge bloeddruk ervaren vaak kleinere nachtelijke dips in bpm. Een goede behandeling van hypertensie is van cruciaal belang om de risico's op lange termijn in verband met een verhoogde nachtelijke hartslag te beperken.
 • Behandelde diabetes: Diabetespatiënten die worden behandeld, hebben doorgaans ook een lagere daling van de bpm 's nachts. Een goede glycemische controle kan deze effecten helpen verzachten en de algehele cardiovasculaire gezondheid verbeteren.

Het bereiken van een goede slaap is van het grootste belang voor zowel het fysieke als het mentale welzijn, wat kan worden bereikt door een regelmatige bedtijdroutine, regelmatige lichaamsbeweging, stressverminderende technieken zoals meditatie of yoga, en het vermijden van stimulerende middelen voor het slapengaan. Een regelmatige bedtijdroutine, regelmatige lichaamsbeweging, stressverminderingstechnieken zoals meditatie of yoga, en het vermijden van stimulerende middelen zoals cafeïne vlak voor het slapengaan dragen allemaal positief bij tot het bereiken van een optimale slaapomgeving die adequate herstellende slaapcycli bevordert die ons lichaam nodig heeft om efficiënt te functioneren, zonder de daarmee verband houdende resultaten van de levenskwaliteit in gevaar te brengen (Sleep Foundation). Door te begrijpen hoe verschillende factoren de nachtelijke hartslagvariabiliteit tijdens de slaap beïnvloeden, hebben mensen een betere kans om potentiële aandachtsgebieden te identificeren voordat ze escaleren tot ernstiger problemen, wat uiteindelijk leidt tot een beter algemeen welzijn over de hele linie, ongeacht de demografische kenmerken van de leeftijdsgroep die hierboven in detail zijn besproken in dit artikel.

Veelgestelde vragen over de slaaphartslag

Is 40 bpm te laag als u slaapt?

Een slaaphartslag van 40 bpm is niet noodzakelijk verontrustend, vooral niet voor sporters of zeer fitte personen. Als u echter naast een lage hartslag in rust symptomen als duizeligheid, vermoeidheid of kortademigheid ervaart, is het essentieel dat u een arts raadpleegt. Harvard Health biedt meer informatie over hartslag in rust.

Is een hartslag van 39 tijdens het slapen slecht?

Een hartslag in rust van 39 bpm tijdens de slaap kan voor sommige mensen zoals sporters normaal zijn, maar kan bij anderen op een probleem wijzen. Raadpleeg uw arts indien dit gepaard gaat met symptomen zoals duizeligheid of vermoeidheid. De Mayo Clinic biedt richtlijnen voor een gezonde hartslag in rust.

Wat is het verband tussen slaap en hartslag?

Slaap en hartslag zijn met elkaar verbonden; tijdens diepe slaapfasen (NREM) ervaart het lichaam een verminderde activiteit van het sympathische zenuwstelsel, wat leidt tot een lagere bloeddruk en een tragere hartslag(bron). Voldoende herstellende slaap helpt de gezondheid van hart en bloedvaten en het algemene welzijn in stand te houden.

Wat is de laagste hartslag tijdens de slaap?

De laagst mogelijke gezonde slaaphartslag varieert per persoon, afhankelijk van factoren als leeftijd, conditie en medische aandoeningen. Voor getrainde atleten of fysiek fitte volwassenen kan deze dalen tot onder de 40 bpm (bron). Raadpleeg echter een arts als u zich zorgen maakt over uw hartslag tijdens de slaap.

Conclusie

Factoren zoals leeftijd, geslacht, BMI en diabetes kunnen van invloed zijn op nachtelijke hartslagdips, die in verband worden gebracht met sterfte door alle oorzaken. Slaaplaboratoria gebruiken stochastische random walk-modellen om slaappatronen te analyseren en aandoeningen zoals obstructieve slaapapneu te diagnosticeren.Meld u aan voor onze nieuwsbrief en ontvang 10% korting op één order

Welk product heb ik nodig?
As Seen On:
 • https://www.deondernemer.nl/actueel/retail/cibdol-opent-brandstore-stap-ideaal~2659792
 • https://retailtrends.nl/item/62892/cibdol-het-highend-cbd-merk-waar-je-niet-high-van-wordt
 • https://www.dailybase.nl/thegoodlife/lifestyle-thegoodlife/cibdol-opent-cbd-brandstore-amsterdam/
 • https://www.ad.nl/regiosport-den-haag/karlien-sleper-heeft-spelen-in-monobob-als-missie-ik-voel-me-vrijer-bij-deze-nieuwste-bobsleediscipline~a0db0ffe/
 • https://www.womenshealthmag.com/nl/beauty/g34723687/cbd-producten/
 • https://www.libelle.nl/