Hoelang blijft CBD in je systeem?

Hoelang blijft CBD in je systeem?

CBD wordt steeds populairder. En nu meer en meer mensen CBD-supplementen gebruiken, vragen velen zich af hoelang CBD-producten na toediening in het lichaam blijven. Hieronder leggen we uit hoe het lijf CBD verwerkt, de halfwaardetijd ervan en nog veel meer.

Hoe CBD werkt

CBD werkt hoofdzakelijk door interactie met het endocannabinoïdesysteem. Dit is een regulerend systeem dat zorgt dat het lichaam op zijn best functioneert. In tegenstelling tot andere cannabinoïden, bindt CBD niet rechtstreeks aan cannabinoïdereceptoren. In plaats daarvan heeft het een wisselwerking met een groot aantal andere receptoren in het lichaam.

CBD is op verschillende manieren te gebruiken. De toedieningsvorm speelt daarbij een belangrijke rol bij hoe het wordt gemetaboliseerd. Neem je CBD bijvoorbeeld oraal in, dan gaat het door het spijsverteringsstelsel. Bij sublinguaal gebruik (onder de tong) of inhalering met een vaporizer, omzeilt de stof de spijsvertering echter. Daarbij werkt het zodoende sneller.

Wanneer CBD eenmaal in het lichaam is opgenomen, gaat het naar de lever. Daar wordt het omgezet in een reeks stoffen, die te benutten zijn door je cellen. Dit proces vindt plaats door een groep enzymen genaamd cytochroom P450. Deze enzymgroep is ook verantwoordelijk voor het metaboliseren van ongeveer 60% van alle medicatie op de markt.

De metabolieten van CBD gaan vanuit de lever naar de rest van het lichaam. Daar hebben ze mogelijk een wisselwerking met diverse receptoren.

Studies naar de halfwaardetijd van CBD bij mensen

In 1991 werd door onderzoekers aan het College of Pharmacy van het University of Arizona Health Sciences Center CBD getest bij 14 mensen met de ziekte van Huntington. De patiënten kregen doses van ongeveer 700mg CBD per dag, gedurende 6 weken. Belangrijk: deze doseringen liggen hoger dan de standaard aanbevolen dosis.

De onderzoekers gebruikten vervolgens een test om de aanwezigheid en functionaliteit van CBD in het lichaam van de deelnemers te meten. Na 6 weken behandeling varieerden de gemeten CBD-gehaltes in het plasma van de patiënten van 5,9 tot 11,2ng/ml. Een week na afloop was het gemiddelde gehalte CBD in het bloedplasma ongeveer 1,5ng/ml. Daarna was de stof vrijwel niet meer detecteerbaar. Op basis van deze resultaten, werd voor CBD een halfwaardetijd vastgesteld van 2-5 dagen.

Hoelang blijft CBD in je systeem?

Wat is halfwaardetijd?

De halfwaardetijd is een term die we gebruiken om te bepalen hoelang een stof in het lichaam blijft. Het wordt bepaald door metabolieten van een bepaalde stof in het bloedplasma te meten. Uit het plasma worden de metabolieten uit het lichaam geleid, dan wel omgezet in andere lichaamssappen.

De halfwaardetijd wordt meestal gemeten door een dosis van een middel toe te dienen en vervolgens het bloedplasma op regelmatige tijdstippen te testen op sporen daarvan. De hoeveelheid van de substantie in het plasma neemt normaal gesproken toe en bereikt een piek, waarna het weer afneemt. De halfwaardetijd verwijst naar de tijd die nodig is voor het halveren van de concentratie van het middel in het bloedplasma.

Wat is de halfwaardetijd van CBD?

Helaas is de exacte halfwaardetijd van CBD niet 100% duidelijk. De eerder vermelde studie suggereert dat dit 2-5 dagen is. Hierbij zijn echter extreem hoge dagelijkse doses CBD gebruikt (700mg, het equivalent van een volledig flesje van 30ml met 2% CBD-olie). Een andere studie die in 1986 is gepubliceerd in het vakblad Biomedical & Environmental Mass Spectrometry, suggereert dat de halfwaardetijd van CBD tussen de 18 en 35 uur ligt, afhankelijk van de toedieningswijze.

Bij deze studie kregen 5 jonge mannen grofweg 20mg CBD toegediend, intraveneus of middels roken. De onderzoekers controleerden na toediening de bloedplasmaspiegels gedurende 72 uur. Aan de hand van de resultaten, stelden ze vast dat CBD een halfwaardetijd heeft van ongeveer 27-35 uur bij roken en 18-30 uur bij intraveneuze toediening.

Wat beïnvloedt de halfwaardetijd van CBD?

Als het gaat over het metabolisme van een bepaalde stof, is het belangrijk te beseffen dat ieder lichaam anders is. Daarbij hebben diverse factoren invloed op de mogelijkheid van je lijf om stoffen als CBD om te zetten.

Hieronder vallen:

- Je lichaamsgewicht
- De efficiëntie van je stofwisseling
- De consumptiewijze
- De hoeveelheid CBD die je gebruikt
- De zuiverheid en kracht van de gebruikte olie/het supplement
- De biobeschikbaarheid van CBD (wat afhankelijk is van de manier van toediening)

Hoelang CBD in je systeem blijft — de conclusie

CBD is een uniek en complex bestanddeel, dat iedereen soms net iets anders beïnvloedt. Helaas hebben studies nog geen exacte halfwaardetijd ervan vastgesteld. Op basis van de twee bovengenoemde studies, schatten we dat deze tussen de 18 en 35 uur ligt. Ander onderzoek dat we niet vermeld hebben, suggereert echter dat de halfwaardetijd van een dosis CBD 1-2 dagen bedraagt.

Onthoud echter dat dit maar grove schattingen zijn. Zoals we eerder al hebben gesteld, zijn er talloze factoren van invloed op de snelheid waarmee je lichaam stoffen als CBD verwerkt en omzet. Tot er meer onderzoek gedaan is naar de halfwaardetijd van cannabidiol, moeten we het hiermee doen — voorlopig.

Welk product heb ik nodig?
As Seen On: