Wraak Bedtijd Procrastinatie

Gepubliceerd:

Wraakuitstel voor het slapengaan, een fenomeen waarbij mensen opzettelijk de slaap uitstellen om persoonlijke tijd terug te winnen, komt steeds vaker voor in de huidige snelle maatschappij. In dit artikel wordt getracht de gevolgen van uitstelgedrag bij wraak in bed voor het psychisch en lichamelijk welzijn te verduidelijken en de oorzaken ervan te bestuderen.

Wij zullen ons verdiepen in factoren die bijdragen tot uitstelgedrag bij het slapengaan, zoals een stressvolle levensstijl en de invloed van technologie op slaapgewoonten. Daarnaast onderzoeken we de rol van ADHD bij het verergeren van dit probleem door impulscontroleproblemen en slaapproblemen bij mensen met ADHD te onderzoeken.

Verder bespreken we praktische strategieën voor het overwinnen van uitstelgedrag bij het slapengaan door het instellen van consistente routines, het creëren van een ideale slaapomgeving en het verminderen van schermtijd voor het slapengaan. Wij zullen ook emotionele triggers aanpakken die ten grondslag liggen aan dit gedrag door emoties te identificeren die dit gedrag veroorzaken en ontspanningstechnieken te oefenen voor een betere slaap.

Last but not least, zullen professionele hulpopties zoals cognitieve gedragstherapie (CGT) of medicatiebeheer worden onderzocht voor wie worstelt met ADHD-gerelateerde uitstelgedrag bij het slapengaan.

wraak-bedtijd-procrastinatie

Inzicht in uitstelgedrag bij het slapengaan

Uitstelgedrag voor bedtijd is een fenomeen waarbij mensen opzettelijk het naar bed gaan uitstellen, zelfs wanneer zij weten dat zij slaap nodig hebben. Dit gedrag komt vaak voort uit de wens om persoonlijke tijd en autonomie terug te winnen nadat men zich overdag overwerkt of overweldigd voelt. De term "wraak" verwijst naar mensen die de controle over hun leven terugnemen door laat op te blijven, ook al weten ze dat dit negatieve gevolgen kan hebben voor hun gezondheid en welzijn.

Oorzaken van uitstelgedrag bij het slapengaan

Door een gebrek aan vrije tijd overdag, zoeken mensen vaak de nacht op als hun kans voor ontspanning en zelfzorgactiviteiten. Als gevolg daarvan kiezen deze individuen de nacht als hun kans voor ontspanning en zelfzorgactiviteiten, zoals tv-programma's kijken of surfen op sociale mediaplatforms. Psychology Today geeft meer inzicht in de redenen achter dit gedrag.

Effecten op geestelijke en lichamelijke gezondheid

 • Geestelijke gezondheid: Langdurig slaaptekort kan leiden tot verhoogde stressniveaus, stemmingswisselingen, prikkelbaarheid, angststoornissen en in sommige gevallen depressie.
 • Cognitief functioneren: Slaaptekort beïnvloedt cognitieve functies zoals geheugen en probleemoplossend vermogen, wat een negatieve invloed kan hebben op iemands beroepsleven.
 • Fysieke gezondheid: Chronisch slaaptekort is volgens het National Heart, Lung, and Blood Institute in verband gebracht met een hoger risico op obesitas, diabetes type II, hart- en vaatziekten en andere ernstige gezondheidsproblemen.
 • Immuunsysteem: Een verzwakt immuunsysteem door onvoldoende slaap kan mensen vatbaarder maken voor infecties en ziekten.

Naast de bovengenoemde gezondheidsrisico's draagt uitstelgedrag bij tot een slecht evenwicht tussen werk en privé, omdat het mensen berooft van hun broodnodige herstellende slaap. Deze vicieuze cirkel kan hen in een staat van chronische uitputting brengen, waardoor hun stressniveau en algemene levenskwaliteit nog verder toeneemt.

Factoren die bijdragen tot uitstelgedrag voor het slapengaan

Verschillende factoren dragen bij tot deze vorm van uitstelgedrag, zoals hoge niveaus van stress en burn-out als gevolg van onder meer werkeisen, gezinsverantwoordelijkheden en sociale verplichtingen, waardoor het voor hen moeilijk kan zijn om tijdens de wakkere uren voldoende vrije tijd te vinden. Bovendien speelt moderne technologie zoals smartphones en streamingdiensten een belangrijke rol bij het langer wakker houden dan nodig is.

Stressvolle levensstijl leidt tot uitstelgedrag voor het slapengaan

Een hectische levensstijl met voortdurend jongleren tussen professionele verplichtingen en persoonlijke verantwoordelijkheden maakt dat mensen zich vaak overweldigd voelen. Als gevolg daarvan nemen zij hun toevlucht tot laat opblijven in een poging de controle over hun leven terug te krijgen door zich over te geven aan activiteiten die hen helpen de dagelijkse druk van zich af te schudden. De Sleep Foundation biedt waardevolle inzichten in hoe stressvolle levensstijlen bijdragen aan dit gedrag.

De invloed van technologie op slaapgewoonten

Het wijdverbreide gebruik van elektronische apparaten zoals smartphones of tablets heeft onze slaappatronen aanzienlijk beïnvloed. Deze gadgets zenden blauw licht uit, dat de productie van melatonine - een hormoon dat verantwoordelijk is voor het reguleren van onze slaap-waakcycli - verstoort. Bovendien houdt het bekijken van stimulerende inhoud via deze apparaten onze geest actief, waardoor we moeilijk in slaap kunnen vallen. De Harvard Health Blog gaat uitgebreid in op de effecten van blauw licht op onze slaapgewoonten.

Factoren die bijdragen tot uitstelgedrag voor het slapengaan

Verschillende factoren dragen bij tot wraak voor het slapengaan, waardoor het een wijdverbreid probleem is bij veel mensen. Inzicht in deze factoren kan helpen het probleem aan te pakken en de algehele slaapkwaliteit te verbeteren.

Stressvolle levensstijl leidt tot uitstelgedrag voor het slapengaan

De hectiek van het hedendaagse leven vereist vaak dat mensen werk, gezin en sociale verantwoordelijkheden met elkaar in evenwicht brengen, wat leidt tot gevoelens van stress en vermoeidheid. Deze constante druk kan leiden tot hoge niveaus van stress en burn-out, waardoor mensen troost zoeken tijdens hun beperkte vrije tijd 's nachts. Als gevolg daarvan kunnen zij het naar bed gaan bewust uitstellen in een poging om wat persoonlijke autonomie terug te winnen nadat zij zich gedurende de dag overweldigd voelen. Psychology Today biedt waardevolle inzichten in hoe dit fenomeen samenhangt met onze moderne levensstijl.

De invloed van technologie op slaapgewoonten

Technologie speelt een belangrijke rol bij het verergeren van uitstelgedrag voor het slapengaan. Door de opkomst van smartphones, tablets, laptops en streamingdiensten is het voor mensen gemakkelijker dan ooit om langer dan nodig wakker te blijven door zich tot diep in de nacht bezig te houden met verschillende vormen van digitaal entertainment. Sociale mediaplatforms zoals Facebook of Instagram bieden eindeloze scrolmogelijkheden die gebruikers urenlang verslaafd houden, terwijl binge-watching van tv-programma's of films via streamingdiensten zoals Netflix de bedtijd verder uitstelt.

 • Sociale media: Platforms zoals Facebook of Instagram bieden oneindige scrolfuncties die het moeilijk maken voor gebruikers om zich voor het slapen gaan los te maken van hun scherm.
 • Streamingdiensten: TV-programma's of films kijken op platforms als Netflix kan mensen urenlang wakker houden, waardoor hun bedtijd wordt uitgesteld en slaappatronen worden verstoord.
 • Gamen: Tot diep in de nacht videospelletjes spelen kan bijdragen tot uitstelgedrag bij het slapengaan, omdat spelers de tijd uit het oog verliezen en het naar bed gaan uitstellen.

Om de invloed van technologie op slaapgewoonten te beperken, is het essentieel om grenzen te stellen aan schermtijd voor het slapengaan. Dit kan bijvoorbeeld door een "technologietijd" in te stellen waarbij alle apparaten minstens een uur voor het slapengaan worden uitgezet of door apps te gebruiken die de blootstelling aan blauw licht van schermen beperken, waarvan is aangetoond dat het onze natuurlijke slaapcycli verstoort. De Sleep Foundation biedt nuttige tips voor het creëren van een gezonde slaapomgeving die een betere rust bevordert.

Kortom, het aanpakken van factoren zoals stressniveaus en technologiegebruik kan een belangrijke rol spelen bij het overwinnen van uitstelgedrag bij het slapengaan. Door deze factoren te onderkennen en praktische strategieën toe te passen om het algehele welzijn tijdens de wakkere uren te verbeteren, kunnen mensen gemakkelijker prioriteit geven aan hun behoefte aan voldoende herstellende slaap elke nacht.

De rol van ADHD bij uitstelgedrag voor het slapengaan

Mensen met ADHD kunnen ook vatbaar zijn voor uitstelgedrag voor het slapengaan, deels omdat ze moeite hebben met impulscontrole en zelfregulering. Bovendien hebben mensen met ADHD vaak moeite om in slaap te vallen door op hol geslagen gedachten of een hyperactieve geest, wat ertoe kan leiden dat zij de slaap uitstellen ten gunste van nachtelijke activiteiten zoals tv-programma's kijken of sociale media bekijken.

Impulscontroleproblemen bij mensen met ADHD

Impulscontroleproblemen komen vaak voor bij mensen met ADHD, waardoor het voor hen een uitdaging is om de verleiding te weerstaan om 's nachts stimulerende activiteiten te ondernemen in plaats van voorrang te geven aan de slaap. Dit onvermogen om hun gedrag te reguleren kan aanzienlijk bijdragen tot de ontwikkeling van een patroon van uitstelgedrag voor het slapengaan. Bovendien kan de constante behoefte aan stimulatie leiden tot een grotere afhankelijkheid van elektronische apparaten zoals smartphones en tablets tijdens de nachtelijke uren, waardoor het probleem nog groter wordt.

Slaapproblemen bij mensen met ADHD

Naast impulscontroleproblemen ondervinden mensen met ADHD vaak slaapproblemen. Deze problemen omvatten langer dan normaal in slaap vallen (bekend als verlengde slaapvertraging), vaak wakker worden gedurende de nacht, rusteloze benen syndroom (RLS), en zelfs slaapapneu. De combinatie van deze factoren maakt het waarschijnlijker dat iemand met ADHD zich bezighoudt met gedrag dat de bedtijd uitstelt, omdat hij minder geneigd is om te proberen te slapen als hij geconfronteerd wordt met mogelijke frustratie omdat hij niet snel genoeg in slaap kan vallen.

 • Rennende gedachten: Racende gedachten kunnen het voor mensen met ADHD moeilijk maken om te ontspannen en in slaap te vallen. Hun gedachten kunnen gevuld zijn met ideeën, zorgen of plannen die hen wakker houden.
 • Hyperactiviteit: Hyperactiviteit is een ander veel voorkomend symptoom van ADHD dat de slaap kan verstoren. Voor mensen met hyperactiviteit kan het een uitdaging zijn om hun lichaam voldoende te kalmeren om 's nachts comfortabel te kunnen rusten.

Om het probleem van uitstelgedrag bij mensen met ADHD aan te pakken, is het cruciaal om eerst de unieke uitdagingen te begrijpen waarmee zij worden geconfronteerd wanneer zij proberen gezonde slaapgewoonten aan te nemen. Door deze obstakels te erkennen en te werken aan de uitvoering van effectieve strategieën die specifiek zijn afgestemd op personen met ADHD (zoals cognitieve gedragstherapie of medicatiebeheer), kan men beginnen met het nemen van stappen om dit schadelijke gedragspatroon te overwinnen.

Het belang van professionele hulp

Als u vermoedt dat uw problemen met uitstelgedrag voor het slapengaan verband houden met een onderliggende diagnose van ADHD, is het essentieel dat u professionele hulp zoekt bij een psycholoog. Een professionele psycholoog kan eventuele problemen beoordelen en vaststellen, en strategieën aanreiken om beter met de symptomen om te gaan via behandelingen zoals CGT, medicatiebeheer of andere gepersonaliseerde ondersteuning voor mensen met ADHD.

Strategieën voor het overwinnen van uitstelgedrag bij het slapengaan

Om uitstelgedrag bij het slapengaan effectief aan te pakken, is het van cruciaal belang om de onderliggende oorzaken te begrijpen en tegelijkertijd praktische strategieën toe te passen om uw algemene slaaphygiëne te verbeteren. Om uw slaappatroon onder controle te krijgen en de negatieve effecten van dit gedrag op uw gezondheid te verminderen, is het belangrijk om bepaalde wijzigingen aan te brengen in uw dagelijkse gewoonten en omgeving.

Een consistente routine voor het slapengaan instellen

Een vaste routine voor het slapengaan helpt uw lichaam een signaal te geven dat het tijd is om te rusten. Rustgevende taken uitvoeren, zoals een boek lezen, een warm bad of douche nemen, ontspanningstechnieken zoals diepe ademhalingsoefeningen, en zelfs lichtjes stretchen voor het slapengaan, kunnen uw lichaam een signaal geven dat het tijd is om te rusten. Probeer deze activiteiten elke avond rond dezelfde tijd uit te voeren, zodat ze een integraal onderdeel worden van het ontspannen van de dag.

Een ideale slaapomgeving creëren

Uw slaapkamer moet koel, donker en rustig zijn om tot rust te komen. Overweeg het gebruik van verduisterende gordijnen of rolgordijnen om externe lichtbronnen te blokkeren; investeer in comfortabel beddengoed; gebruik zo nodig witte lawaaimachines of ventilatoren om storende geluiden te overstemmen; en zorg voor een kamertemperatuur tussen 15-19°C (60-67°F), wat volgens onderzoek optimaal is voor het bevorderen van een goede slaap.

Minder schermtijd voor het slapen gaan

 • Beperkte blootstelling: Beperk de blootstelling aan schermapparatuur binnen 1-2 uur voor het slapen gaan, omdat blauw licht van elektronische apparaten de melatonineproductie kan verstoren - een hormoon dat verantwoordelijk is voor het reguleren van onze natuurlijke slaap-waakcyclus.
 • Filters voor blauw licht: Als u elektronische apparaten moet gebruiken voordat u naar bed gaat, overweeg dan om apps of instellingen voor blauwlichtfilters op uw apparaten te gebruiken om de impact van dit schadelijke licht te verminderen.
 • Geen schermen in bed: Vermijd het meenemen van smartphones, tablets of laptops in de slaapkamer, omdat ze een mentale associatie kunnen creëren tussen uw slaapruimte en stimulerende activiteiten die het u moeilijk maken om te ontspannen en in slaap te vallen.

Naast deze strategieën is het essentieel om eventuele emotionele triggers aan te pakken die bijdragen aan wraakuitstel voor het slapen gaan. Dit kan betekenen dat u gevoelens van ontoereikendheid, schuldgevoelens over onvoltooide taken en aanhoudende bezorgdheid over de uitdagingen van het dagelijks leven vaststelt - allemaal factoren die uw nachtelijke gewoonten in de hand kunnen werken. Door deze emoties rechtstreeks aan te pakken via ontspanningstechnieken zoals mindfulness meditatie of yoga, aanbevolen door deskundigen, kunt u hun invloed op uw slaappatroon en algemeen welzijn enigszins verminderen.

Emotionele triggers van wraak aanpakken Procrastinatie voor het slapen gaan

Een ander essentieel aspect van het aanpakken van wraakuitstel bij het slapengaan is het aanpakken van eventuele emotionele problemen die tot deze gewoonte bijdragen - zoals gevoelens van ontoereikendheid, schuldgevoelens over onvoltooide taken en aanhoudende bezorgdheid over uitdagingen in het dagelijks leven. Het ondernemen van activiteiten die ontspanning en stressvermindering bevorderen, kan sommige van deze emotionele triggers helpen verlichten.

Het identificeren van onderliggende emoties die het gedrag bepalen

De eerste stap om wraakuitstel voor het slapen gaan te overwinnen is het herkennen van de emoties erachter. Enkele veel voorkomende gevoelens zijn:

 • Frustratie door gebrek aan persoonlijke tijd overdag
 • Ongerustheid over onafgemaakte taken of naderende deadlines
 • Schuldgevoel omdat u de hele dag niet genoeg hebt gedaan
 • Een verlangen naar controle over de eigen agenda en vrije tijd

Om uw specifieke emotionele triggers te identificeren, kunt u overwegen een dagboek bij te houden waarin u uw gedachten en gevoelens elke avond voor het slapen gaan noteert. Op die manier kunt u nadenken over patronen in uw gedrag en kunt u vaststellen welke emoties uw neiging om de slaap uit te stellen veroorzaken.

Ontspanningstechnieken voor een betere slaap

Door ontspanningstechnieken op te nemen in uw nachtelijke routine kunt u de negatieve emoties bestrijden die gepaard gaan met uitstelgedrag voor het slapengaan, en tegelijkertijd een betere slaapkwaliteit bevorderen. Enkele effectieve methoden zijn:

 1. Mindfulness-meditatie: Door u te concentreren op een diepe ademhaling en aanwezig te zijn in het moment, blijkt mindfulness-meditatie het stressniveau aanzienlijk te verminderen. Probeer een korte sessie op te nemen in uw routine voor het slapengaan met behulp van geleide meditaties van apps zoals Headspace.
 2. Progressieve spierontspanning: Bij deze techniek worden verschillende spiergroepen systematisch aangespannen en ontspannen. Door u te concentreren op de fysieke sensaties van spanning en ontspanning, kunt u uw lichaam helpen te ontspannen voordat u naar bed gaat. Meer informatie over progressieve spierontspanning vindt u bij bronnen zoals de Sleep Foundation.
 3. Aromatherapie: Bepaalde essentiële oliën, zoals lavendel of kamille, blijken ontspanning te bevorderen en de slaapkwaliteit te verbeteren. Overweeg deze geuren in uw slaapkamer te verspreiden of voeg een paar druppels toe aan een warm bad voor het slapengaan.
 4. Zachte yogaoefeningen: Het beoefenen van rustige yogahoudingen voor ontspanning kan zowel fysieke als mentale spanning verlichten. Ontdek beginnersvriendelijke routines online via platforms zoals Yoga met Adriene.

Het nemen van maatregelen om de emotionele triggers achter het uitstelgedrag voor het slapengaan aan te pakken, is van cruciaal belang om deze schadelijke cyclus te doorbreken. Door de onderliggende emoties die het gedrag veroorzaken te identificeren en effectieve ontspanningstechnieken te beoefenen, bent u goed op weg naar gezondere slaapgewoonten.

Professionele hulp voor ADHD-gerelateerde uitstelgedrag tijdens het slapen gaan

Voor mensen met ADHD die worstelen met uitstelgedrag bij wraak naar bed, kan het nuttig zijn om een geestelijk verzorger te raadplegen voor begeleiding om hun symptomen effectiever te beheersen. Professionals in de geestelijke gezondheidszorg kunnen voorstellen om verschillende methoden te onderzoeken om ADHD-gerelateerde wraakuitstel voor het slapengaan te beheersen, zoals CGT om onbehulpzame denkpatronen met betrekking tot slaap te identificeren en aan te passen, medicatiebeheer indien nodig, of andere vormen van ondersteuning die bedoeld zijn voor mensen die met de aandoening leven.

Cognitieve gedragstherapie (CGT) voor betere slaapgewoonten

Cognitieve gedragstherapie, of CGT, is een bewezen psychologische behandeling die mensen kan helpen bij het identificeren en veranderen van niet-helpende gedachten en gedragingen die bijdragen aan een slechte slaapkwaliteit. Voor mensen met ADHD die last hebben van uitstelgedrag voor het slapengaan, kan het werken met een therapeut die getraind is in CGT waardevolle hulpmiddelen en technieken bieden om de algehele slaaphygiëne te verbeteren. Deze strategieën kunnen bestaan uit het stellen van realistische doelen voor bedtijdroutines, het aanvechten van irrationele overtuigingen over slaap, het ontwikkelen van ontspanningsvaardigheden voor het slapen gaan en het creëren van een omgeving die bevorderlijk is voor een herstellende slaap.

Medicatiebeheer en andere ondersteuningsopties

In sommige gevallen kan medicatie nodig zijn als onderdeel van iemands uitgebreide behandelplan voor ADHD-gerelateerde woede-uitbarstingen tijdens het slapen gaan. Een psychiater of huisarts kan de noodzaak van medicatie zoals stimulerende of niet-stimulerende middelen beoordelen op basis van factoren zoals de ernst van de symptomen, de medische voorgeschiedenis en mogelijke bijwerkingen. Het is essentieel om altijd de aanbevelingen van uw zorgverlener op te volgen en eventuele veranderingen in slaappatronen of algemeen welzijn in de gaten te houden terwijl u medicijnen voor ADHD gebruikt.

Naast medicatie kunnen andere ondersteuningsmogelijkheden mensen met ADHD helpen hun symptomen effectiever te beheersen. Deze kunnen omvatten:

 • ADHD-coaching: Een professionele coach die getraind is in het werken met mensen met ADHD kan persoonlijke begeleiding bieden bij het ontwikkelen van strategieën om uitdagingen op het gebied van tijdbeheer, organisatie en zelfregulering te overwinnen.
 • Educatieve slaapprogramma's: Educatieve workshops of online cursussen gericht op het verbeteren van de slaapgewoonten kunnen bijzonder nuttig zijn voor degenen die worstelen met uitstelgedrag voor het slapengaan.
 • Steungroepen: Contact maken met anderen die soortgelijke ervaringen delen via lokale of online steungroepen kan waardevolle inzichten, aanmoediging en praktische tips bieden om met ADHD-gerelateerde slaapproblemen om te gaan.

Om uitstelgedrag bij mensen met ADHD aan te pakken, is een veelzijdige aanpak nodig die zowel de emotionele oorzaken van dit gedrag als de unieke uitdagingen van de aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit aanpakt. Door waar nodig professionele hulp te zoeken en op feiten gebaseerde strategieën toe te passen om de algemene slaaphygiëne te verbeteren, kunnen mensen die met dit fenomeen te maken hebben aanzienlijke verbeteringen in hun levenskwaliteit ervaren.

FAQs in verband met wraak Bedtijd uitstelgedrag

Wat zijn de gevolgen van uitstelgedrag bij wraak?

Uitstelgedrag voor het slapengaan kan leiden tot slaaptekort, wat kan resulteren in een verminderde cognitieve functie, een verzwakt immuunsysteem, verhoogde stressniveaus en een slechte geestelijke gezondheid. Bovendien kan het bijdragen tot gewichtstoename en het risico op het ontwikkelen van chronische ziekten zoals diabetes of hartaandoeningen verhogen. Lees hier meer over slaaptekort.

Hoe kan ik mijn neiging tot nachtelijk uitstel overwinnen?

Om nachtelijke uitstelgedrag te overwinnen, moet u een vaste routine voor het slapengaan instellen met ontspanningstechnieken zoals diepe ademhalingsoefeningen of meditatie. Beperk de schermtijd voor het slapengaan door grenzen te stellen aan het gebruik van apparaten en creëer een ideale slaapomgeving met comfortabel beddengoed en minimale afleiding. Meer tips voor betere slaapgewoonten vindt u hier.

Welke strategieën kan ik gebruiken om me aan een regelmatig slaapschema te houden?

Strategieën om een regelmatig slaapschema aan te houden zijn onder meer het instellen van vaste waak- en bedtijden elke dag (ook in het weekend), het beperken van de cafeïne-inname later op de dag, het doen van lichaamsbeweging overdag maar het vermijden van intensieve lichaamsbeweging dicht bij bedtijd, het blootstellen aan natuurlijk licht overdag(bron), en het invoeren van ontspannende rituelen voor het slapen gaan.

Zijn er gezondheidsrisico's verbonden aan uitstelgedrag voor het slapengaan?

Ja, uitstelgedrag voor het slapengaan brengt verschillende gezondheidsrisico's met zich mee door de associatie met onvoldoende slaapduur: verminderde cognitieve prestaties(bron), verzwakt immuunsysteem, verhoogd stressniveau, slechte geestelijke gezondheid (bron), gewichtstoename en een verhoogd risico op chronische ziekten zoals diabetes of hartziekten.

Is het mogelijk om de cyclus van wraakuitstel voor het slapen gaan te doorbreken?

Het doorbreken van de cyclus van uitstelgedrag voor het slapengaan is mogelijk door onderliggende emotionele triggers aan te pakken, een consistente slaaproutine in te stellen, een ideale slaapomgeving te creëren, de schermtijd voor het slapengaan te beperken en ontspanningstechnieken te beoefenen. In sommige gevallen kan professionele hulp zoals cognitieve gedragstherapie (CGT) nuttig zijn om de slaapgewoonten te verbeteren. Lees hier meer over het doorbreken van deze cyclus.

Conclusie

Kortom, uitstelgedrag voor het slapengaan uit wraak is een gedrag dat veel gezonde mensen treft die moeite hebben hun drukke levensstijl in evenwicht te brengen met voldoende slaap. Een stressvol dagelijks leven en te veel schermtijd kunnen factoren zijn die leiden tot uitstelgedrag voor het slapengaan, met negatieve gevolgen voor het geestelijke en lichamelijke welzijn. Strategieën zoals het instellen van consistente bedtijdroutines, het creëren van een ideale slaapomgeving en het beperken van de schermtijd voor het slapen gaan, kunnen echter helpen dit probleem te overwinnen.

Voor mensen met aan ADHD gerelateerde woede-uitbarstingen voor het slapengaan, kan cognitieve gedragstherapie of medicatiebeheer nodig zijn om de slaapgewoonten te verbeteren. Het is belangrijk om de onderliggende emoties die het gedrag veroorzaken te identificeren en ontspanningstechnieken te oefenen voor een betere slaap.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en ontvang 10% korting op één order

Welk product heb ik nodig?
As Seen On:
 • https://www.deondernemer.nl/actueel/retail/cibdol-opent-brandstore-stap-ideaal~2659792
 • https://retailtrends.nl/item/62892/cibdol-het-highend-cbd-merk-waar-je-niet-high-van-wordt
 • https://www.dailybase.nl/thegoodlife/lifestyle-thegoodlife/cibdol-opent-cbd-brandstore-amsterdam/
 • https://www.ad.nl/regiosport-den-haag/karlien-sleper-heeft-spelen-in-monobob-als-missie-ik-voel-me-vrijer-bij-deze-nieuwste-bobsleediscipline~a0db0ffe/
 • https://www.womenshealthmag.com/nl/beauty/g34723687/cbd-producten/
 • https://www.libelle.nl/