Nachtelijke angsten

Gepubliceerd:

Nachtelijke angsten begrijpen

Nachtmerries zijn een slaapstoornis die wordt gekenmerkt door angst en emotioneel leed tijdens de eerste uren van de slaap. Ze treffen vooral kinderen, vooral preadolescente jongens, en doen zich voor tijdens diepere stadia van de slaap dan nachtmerries. Veel voorkomende symptomen zijn plotseling ontwaken, angst of schrik, schreeuwen, zweten, verwarring, snelle hartslag en moeite met wakker worden.

nachtmerries

Verschillen tussen nachtangsten en nachtmerries

Hoewel zowel nachtangsten als nachtmerries ongemak kunnen veroorzaken tijdens de slaap, verschillen ze op verschillende manieren. Nachtmerries komen meestal voor tijdens de REM-slaap (rapid eye movement), wanneer de kans op dromen het grootst is.Nachtmerries daarentegen vinden plaats in de niet-REM diepe slaap. Bovendien herinneren mensen met nachtmerries zich hun dromen vaak bij het ontwaken, terwijl mensen met nachtmerries zich de gebeurtenis meestal niet herinneren.

Prevalentie bij kinderen versus volwassenen

Nachtmerries treffen vooral jonge kinderen, in het bijzonder die van 4 tot 12 jaar. Volgens de Amerikaanse National Library of Medicine heeft slechts ongeveer 1% tot 6% van de kinderen last van dit verschijnsel, dat meestal verdwijnt naarmate hun zenuwstelsel volgroeit; volwassenen kunnen er echter ook last van hebben, zij het minder vaak dan kinderen.

 • Slaapstoornissen: Volwassenen die nachtelijke terreur ervaren, kunnen lijden aan andere onderliggende aandoeningen zoals rustelozebenensyndroom of slaapapneu.
 • Emotionele stress: Stressvolle levensgebeurtenissen of onopgeloste emotionele problemen kunnen bijdragen tot het optreden van nachtelijke angsten bij volwassenen.

Het bijhouden van slaappatronen en het identificeren van mogelijke triggers kan nuttig zijn om nachtelijke terreur beter te beheersen. Voor een nauwkeurige diagnose en effectieve behandeling van nachtmerries kan een slaapspecialist worden geraadpleegd.

Oorzaken van nachtelijke angsten bij kinderen

Oorzaken van nachtelijke angsten bij kinderen

Nachtmerries, ook bekend als slaapangst, zijn een soort slaapstoornis die kinderen vaker treft dan volwassenen. Onderzoekers geloven dat overprikkeling van het centrale zenuwstelsel een belangrijke factor is bij nachtmerries. In dit hoofdstuk gaan we in op enkele factoren die bijdragen aan nachtmerries bij kinderen en bespreken we hoe milieu-invloeden deze perioden kunnen verergeren.

De rol van het centrale zenuwstelsel

Het centrale zenuwstelsel (CZS) is verantwoordelijk voor het regelen van verschillende lichaamsfuncties zoals hartslag en spierbewegingen tijdens de slaap. Er is gesuggereerd dat nachtmerries optreden wanneer er een onevenwicht of verstoring is binnen het CZS, wat leidt tot verhoogde opwinding tijdens de slaap. Dit kan te wijten zijn aan genetische aanleg of andere onderliggende medische aandoeningen zoals het rusteloze-beensyndroom, die kunnen bijdragen tot verhoogde nachtelijke activiteit en bijgevolg tot nachtelijke terreurepisodes.

Omgevingsfactoren die bijdragen tot nachtelijke angsten

 • Slaaptekort: Onvoldoende rust kan leiden tot verstoringen in de normale slaappatronen, waardoor de hersenen van kinderen moeilijk soepel kunnen overgaan van de ene naar de andere fase van de slaap, wat kan leiden tot nachtmerries.
 • Familiale stressfactoren: Emotionele stress door gezinsconflicten of veranderingen thuis kunnen het vermogen van een kind om zich te ontspannen tijdens het slapen gaan beïnvloeden, waardoor de kans op het ontwikkelen van deze aandoening toeneemt.
 • Pesten: Studies hebben aangetoond dat kinderen die het slachtoffer zijn van pesten meer kans hebben op slaapwandelen en nachtmerries als gevolg van verhoogde angstniveaus.
 • Slaapapneu: Kinderen met slaapapneu hebben vaak last van verstoorde ademhalingspatronen gedurende de nacht, wat kan leiden tot een verhoogde staat van opwinding, waardoor de kans op nachtelijke terreur toeneemt.
 • Late bedtijd of onregelmatige routine: Een consistent bedtijdschema is cruciaal voor het handhaven van gezonde slaapgewoonten. Een onregelmatige routine of nachtelijke activiteiten kunnen de normale slaapcyclus verstoren, waardoor het voor kinderen moeilijk wordt om de diepe, herstellende slaap te bereiken die nodig is om nachtelijke angsten te voorkomen.

Kortom, hoewel er geen definitieve oorzaak is waarom sommige kinderen nachtelijke angsten hebben, kan inzicht in de rol van de opwinding van het centrale zenuwstelsel en verschillende omgevingsfactoren ouders helpen om mogelijke oorzaken te identificeren en passende preventieve maatregelen te nemen. Zorgen voor voldoende rust, een kalmerende omgeving creëren voor het slapengaan, onderliggende medische aandoeningen zoals rusteloze benen of slaapapneu aanpakken, en open communicatielijnen onderhouden over emotionele stressfactoren thuis, kunnen nuttig zijn om het optreden van deze angstige episodes bij jongeren te verminderen.

Diagnose van nachtelijke angsten

Diagnose van nachtelijke angsten

Nachtmerries kunnen een pijnlijke ervaring zijn voor zowel het individu als zijn naasten. Een juiste diagnose is essentieel voor een goede behandeling en behandeling van deze slaapstoornis. In dit hoofdstuk bespreken we de tekenen die wijzen op de mogelijke aanwezigheid van nachtmerries, en het belang van de familiegeschiedenis bij het diagnosticeren van deze episodes.

Tekenen die wijzen op mogelijke aanwezigheid van nachtelijke angsten

Om de symptomen van nachtelijke terreur nauwkeurig vast te stellen, kunnen artsen patiënten vragen naar tekenen die zij hebben opgemerkt in verband met deze episodes. Veel voorkomende indicatoren zijn onder meer:

 • Plotseling ontwaken uit de slaap met intense angst of paniek
 • Schreeuwen of huilen tijdens de slaap zonder volledig wakker te worden
 • Snelle ademhaling en verhoogde hartslag tijdens een episode
 • Onvermogen om zich details van de gebeurtenis te herinneren wanneer u volledig wakker wordt
 • Moeite met troosten of kalmeren na afloop van een episode

Als u vermoedt dat u of uw kind nachtmerries heeft, is het van cruciaal belang om een gedetailleerd slaapdagboek bij te houden. Dit zal gezondheidswerkers helpen de patronen en triggers van deze gebeurtenissen beter te begrijpen.

Belang van familiegeschiedenis

Naast het observeren van de symptomen en het bijhouden van een slaapdagboek, kunnen artsen bij het diagnosticeren van nachtmerries ook naar de familiegeschiedenis vragen. Onderzoek suggereert dat er een genetische component betrokken kan zijn bij het ontwikkelen van deze aandoening; inzicht in iemands familiaire achtergrond is dus van vitaal belang. Studies hebben een hogere prevalentieaangetoond bij personen die familieleden hebben met soortgelijke ervaringen zoals nachtmerries, slaapwandelen of andere slaapstoornissen zoals het rustelozebenensyndroom en slaapapneu.

In sommige gevallen kan ook een psychologisch onderzoek worden aanbevolen om onderliggende oorzaken van het probleem uit te sluiten. Daarbij kan worden gekeken naar emotionele stress die nachtelijke terreur kan verergeren of naar mogelijke traumagerelateerde factoren die het slaappatroon beïnvloeden.

De diagnose van nachtmerries is een cruciale stap in de effectieve aanpak van deze pijnlijke ervaring. Door de symptomen van deze perioden te begrijpen en de familiegeschiedenis in aanmerking te nemen, kunnen zorgverleners persoonlijke behandelplannen ontwikkelen om mensen te helpen hun normale slaappatroon te hervinden en hun algehele welzijn te verbeteren.

Behandeling van & omgaan met nachtmerries bij kinderen

Nachtelijke angsten bij kinderen behandelen en beheersen

Nachtmerries kunnen een bron van verdriet zijn voor zowel kinderen als hun opvoeders. De behandelingsmogelijkheden voor terugkerende verschijnselen variëren afhankelijk van de specifieke behoeften van elk kind, maar over het algemeen gaat het om een veilige omgeving, regelmatige routines voor het slapengaan, open communicatielijnen en troost en geruststelling wanneer dat nodig is. Psychotherapie kan een optie zijn voor wie meer hulp nodig heeft bij het aanpakken van nachtmerries.

Zorgen voor een veilige slaapomgeving

Om het risico op letsel tijdens nachtelijke terreurperioden te minimaliseren, is het van cruciaal belang dat u een veilige slaapomgeving voor uw kind creëert. Dit houdt in dat u scherpe of gevaarlijke voorwerpen uit de kamer verwijdert en zo nodig bedhekken gebruikt om vallen te voorkomen. Daarnaast kan het installeren van een nachtlampje comfort bieden en het gemakkelijker maken om door de ruimte te navigeren, mochten ze tijdens een episode slaapwandelen.

Consistente routines voor het slapengaan instellen

 • Creëer een kalmerende routine voor het slapengaan met activiteiten zoals lezen of luisteren naar rustgevende muziek.
 • Zorg voor een consequent bedtijdschema door elke avond op dezelfde tijd naar bed te gaan.
 • Vermijd stimulerende activiteiten zoals tv kijken of videospelletjes spelen vlak voor het slapengaan.
 • Beperk de inname van cafeïne, vooral in de avonduren voor het slapen gaan.

Communicatiestrategieën om getroffenen te troosten

Als uw kind nachtelijke angsten heeft, is het essentieel dat u het kind troost en geruststelt. Hier volgen enkele tips om tijdens deze perioden effectief met uw kind te communiceren:

 1. Blijf kalm en rustig, want dan voelt het kind zich veiliger.
 2. Maak hem zachtjes wakker door zijn naam te roepen of zijn schouder aan te raken. Vermijd schudden of schreeuwen, want dat kan de episode versterken.
 3. Geef geruststellende woorden als "Je bent veilig" of "Alles is in orde".
 4. Als zij kunnen communiceren, moedig hen dan aan om te praten over wat er tijdens de nachtelijke terreur is gebeurd. Dit kan blijvende angst of vrees helpen verlichten.

Naast deze strategieën is het belangrijk om eventuele onderliggende slaapstoornissen aan te pakken die kunnen bijdragen tot het ervaren van nachtelijke terreur. Als de symptomen van slaapapneu of rustelozebenensyndroom langer aanhouden dan verwacht, is het belangrijk een arts te raadplegen. Overleg met een kinderarts kan ervoor zorgen dat de juiste zorg wordt verleend waar nodig, zodat de betrokkene uiteindelijk eerder vroeger dan later weer een normaal gezond slaappatroon krijgt. Slaapspecialisten kunnen ook advies geven over de beste manier om om te gaan met emotionele stress die nachtelijke terreur bij kinderen kan verergeren.

Ervaringen van volwassenen met nachtelijke angsten

Ervaringen van volwassenen met nachtelijke angsten

Bij volwassenen kunnen nachtelijke angsten leiden tot verlegenheid en angst in sociale situaties. In tegenstelling tot kinderen, die deze slaapstoornis vaak ontgroeien, kunnen volwassenen hun hele leven lang last blijven houden van nachtmerries. De behandeling kan bestaan uit het aanpakken van onderliggende slaapstoornissen of het zoeken van professionele hulp om stressfactoren die kunnen bijdragen aan de perioden te beheersen.

Impact van nachtelijke angsten op het volwassen leven

Nachtmerries kunnen de levenskwaliteit van volwassenen aanzienlijk beïnvloeden doordat ze het normale slaappatroon verstoren en emotioneel leed veroorzaken. Volwassenen die nachtmerries hebben, kunnen zich schamen voor hun aandoening, vooral als zij het bed delen met een partner of huisgenoten hebben. Dit gevoel van schaamte kan leiden tot verhoogde angstniveaus en zelfs het vermijden van bepaalde sociale situaties waarin overnachtingen worden verwacht.

Slecht slapen als gevolg van nachtmerries kan lichamelijke gevolgen hebben, zoals vermoeidheid, chagrijnigheid, concentratieproblemen overdag en een verhoogde kans op ongelukken op het werk of tijdens het autorijden.

Onderliggende slaapstoornissen aanpakken

Als u vermoedt dat uw gevallen van nachtelijke terreur verband houden met een andere slaapstoornis, moet u eerst een arts raadplegen voor een goede diagnose en aanbevelingen voor behandeling. Enkele veel voorkomende gelijktijdige aandoeningen zijn:

 • Slaapapneu: Een mogelijk ernstige aandoening die wordt gekenmerkt door pauzes in de ademhaling tijdens de slaap die de normale herstelprocessen verstoren.
 • Slaapwandelen: Ook bekend als somnambulisme, een parasomnia waarbij mensen activiteiten ondernemen zoals rondlopen terwijl ze nog slapen.
 • Rustelozebenensyndroom: Een neurologische aandoening die een ongemakkelijk gevoel in de benen veroorzaakt en een onweerstaanbare drang om ze te bewegen, vooral tijdens perioden van rust.

De behandeling van deze onderliggende slaapstoornissen kan bij sommige mensen nachtelijke terreur helpen verminderen of voorkomen. Het aanpakken van levensstijlelementen, zoals minder cafeïne innemen, een regelmatig slaaprooster aanhouden en een rustige bedtijdsfeer creëren, kan ook nuttig zijn om de algemene slaapkwaliteit te verbeteren en het risico op nachtelijke terreur te verminderen.

Professionele hulp zoeken voor stressmanagement

In gevallen waarin emotionele stress vermoedelijk bijdraagt tot nachtelijke angsten bij volwassenen, kan het nuttig zijn professionele hulp in te roepen van een therapeut of counselor. Zij kunnen u helpen met effectieve strategieën en technieken om de angst te beheersen die anders de oorzaak zou kunnen zijn van deze nachtelijke angsten. Zo kunnen ontspanningsoefeningen zoals diepe ademhaling of progressieve spierontspanning voor het slapen gaan helpen om het zenuwstelsel te kalmeren en een rustiger slaap te bevorderen.

Nachtelijke angsten voorkomen

Om nog meer nachtmerries te voorkomen, kunnen ouders verschillende maatregelen nemen om een gunstige slaapomgeving voor hun kinderen te creëren. Het instellen van een vaste bedtijdroutine, het creëren van rustgevende rituelen voor het slapengaan en het vermijden van blootstelling aan gewelddadige media-inhoud voor het slapengaan zijn enkele van de strategieën die de kans op nachtmerries kunnen helpen verkleinen. De meeste kinderen ontgroeien deze fase zonder tussenkomst van zorgverleners.

Het belang van consistentie in bedtijdrituelen

Het aanhouden van een regelmatig slaapschema is cruciaal om nachtelijke terreur te voorkomen. Zorg ervoor dat uw kind dagelijks op hetzelfde tijdstip naar bed gaat en opstaat, zelfs op vrije dagen. Dit helpt de interne lichaamsklok te reguleren en bevordert een gezond slaappatroon. Zorg er bovendien voor dat ze elke nacht voldoende rusten door de aanbevolen slaapduur voor hun leeftijd te volgen.

Kalmerende rituelen voor het slapengaan voor preventie

Door ontspannende activiteiten op te nemen in de nachtelijke routine van uw kind, kunt u het helpen zich te ontspannen voordat het naar bed gaat. Enkele voorbeelden zijn:

 • Een warm bad of douche nemen.
 • Samen een boek lezen.
 • Luisteren naar zachte muziek of natuurgeluiden.
 • Zachte rekoefeningen of yogahoudingen die geschikt zijn voor kinderen.
 • Ademhalingsoefeningen of geleide meditatie op maat voor kinderen.

Om een rustige slaapomgeving te bevorderen, mag uw kind geen stimulerende activiteiten ondernemen, zoals tv-programma's met intense scènes kijken, videospelletjes spelen of krachtige lichamelijke activiteiten ondernemen vlak voor het slapengaan.

Blootstelling aan gewelddadige media vermijden

Blootstelling aan gewelddadige of angstaanjagende media-inhoud voor het slapengaan kan de kans op slaapstoornissen, waaronder nachtmerries, vergroten. Beperk de blootstelling van uw kind aan films, tv-programma's, videospelletjes en andere vormen van amusement die emotionele stress of angst kunnen veroorzaken. Kies in plaats daarvan voor kalmerende activiteiten die ontspanning en een gevoel van veiligheid bevorderen.

Als nachtelijke terreur ondanks deze preventieve maatregelen aanhoudt, is het essentieel om een kinderarts of slaapspecialist te raadplegen die u verder kan helpen om deze aandoening doeltreffend aan te pakken.

Wanneer professionele hulp zoeken

Als het probleem van nachtmerries aanhoudt, is het belangrijk om professionele hulp van een kinderarts of slaapspecialist in te roepen om een goede behandeling te garanderen en de betrokkene in staat te stellen sneller terug te keren naar normale gezonde slaapgewoonten. Dit garandeert de juiste zorg waar nodig, waardoor de betrokkene uiteindelijk eerder vroeger dan later weer normale gezonde slaappatronen krijgt.

Indicaties voor het raadplegen van een kinderarts

Hoewel de meeste kinderen nachtelijke angsten ontgroeien zonder dat ze daarvoor hulp van gezondheidswerkers nodig hebben, zijn er bepaalde situaties waarin het raadzaam is om hulp te zoeken:

 • De nachtelijke angsten van uw kind komen vaak voor en verstoren het dagelijks leven.
 • De episodes duren langer dan normaal of worden na verloop van tijd intenser.
 • U vermoedt dat een onderliggende medische aandoening, zoals slaapapneu of rusteloze benen, bijdraagt aan het probleem.
 • Uw kind heeft moeite om overdag alert te blijven door slaapverstoringen 's nachts.

Een kinderarts kan waardevolle inzichten verschaffen en behandelingsopties op maat bieden om de verstoorde slaap van uw kind te verhelpen, wat eventueel kan leiden tot verdere evaluatie door een slaapspecialist. Zij kunnen zo nodig verdere evaluatie door een slaapspecialist aanbevelen.

De rol van gezondheidswerkers in het beheer van nachtmerries

Een brede aanpak waarbij zowel ouders als gezondheidswerkers betrokken zijn, kan de aanhoudende symptomen van nachtelijke terreur doeltreffend beheren en behandelen. Enkele manieren waarop deskundigen kunnen helpen

 1. Evaluatie van slaappatronen: Een grondige beoordeling van de slaapgewoonten van uw kind, zoals het bijhouden van een slaapdagboek, kan helpen om eventuele problemen op te sporen die van invloed zijn op de algehele kwaliteit van de rust. Lees hier hoe u een effectief slaapdagboek aanlegt.li>Onderliggende aandoeningen behandelen: Als een onderliggende slaapstoornis of medische aandoening bijdraagt aan de nachtelijke terreur van uw kind, kan een zorgverlener passende behandelingen aanbevelen, zoals medicatie of veranderingen in levensstijl.
 2. Gedragstherapie: In sommige gevallen kunnen psychotherapietechnieken zoals cognitieve gedragstherapie (CGT) helpen bij het aanpakken van emotionele stress en angst die kunnen bijdragen aan nachtelijke terreur. Lees hier meer over CGT. li>Ondersteuningen voorlichting: Zorgverleners kunnen waardevolle informatie geven over strategieën om met nachtmerries om te gaan, zowel voor ouders als voor kinderen. Dit omvat begeleiding bij het creëren van een veilige slaapomgeving, het instellen van een consistente bedtijdroutine en het bieden van troost tijdens de perioden.

Als u het initiatief neemt om zo nodig een kinderarts of slaapspecialist te raadplegen, krijgt uw kind de best mogelijke zorg voor zijn specifieke behoeften. Met de juiste begeleiding en steun van gezondheidswerkers zullen de meeste mensen deze moeilijke fase in hun leven te boven komen.

Veelgestelde vragen over nachtelijke angsten

Welke geestesziekte wordt in verband gebracht met nachtelijke terreur?

Nachtelijke angsten zijn niet direct gekoppeld aan een specifieke psychische aandoening. Ze kunnen echter wel in verband worden gebracht met onderliggende aandoeningen zoals angst, posttraumatische stressstoornis (PTSS) en depressie. Het is essentieel om deze problemen aan te pakken, want als u de onderliggende oorzaak behandelt, kan dat helpen om de nachtelijke terreur te verminderen. Meer informatie over de relatie tussen geestelijke gezondheid en slaapstoornissen.

Wat is het laatste onderzoek naar nachtmerries?

Recent onderzoek richt zich op het begrijpen van de neurobiologische basis van nachtmerries en het identificeren van effectieve behandelingsmogelijkheden. Studies hebben factoren onderzocht zoals genetica, hersenactiviteit tijdens slaapfasen en mogelijke verbanden met andere slaapstoornissen of medische aandoeningen. Ontdek de recente bevindingen in dit overzicht van kinderparasomnieën.

Wat is de wetenschappelijke verklaring voor nachtmerries?

Nachtmerries ontstaan door een abrupte opwinding uit de diepe niet-REM-slaap, veroorzaakt door overactiviteit in bepaalde gebieden van het centrale zenuwstelsel die verantwoordelijk zijn voor het reguleren van emoties en angstreacties. Dit leidt tot intense gevoelens van paniek zonder volledig ontwaken uit de slaap.Lees meer over hoe de wetenschap nachtelijke terreurepisodes verklaart.

Wat in de hersenen veroorzaakt nachtmerries?

De precieze oorzaak blijft onduidelijk, maar men denkt dat onbalans in neurotransmitters, zoals serotonine en dopamine, een rol speelt bij nachtmerries. Bovendien kan de amygdala - het angstcentrum van de hersenen - tijdens deze perioden overactief zijn, wat leidt tot intense gevoelens van paniek.Lees meer over de mogelijke neurologische factoren achter nachtmerries.

Conclusie

In het algemeen kunnen nachtmerries voor zowel kinderen als volwassenen een pijnlijke ervaring zijn. Het is belangrijk om de verschillen tussen nachtmerries en nachtmerries te begrijpen, mogelijke oorzaken vast te stellen en de juiste behandeling te zoeken om de symptomen te verlichten en de slaapkwaliteit te verbeteren.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en ontvang 10% korting op één order

Welk product heb ik nodig?
As Seen On:
 • https://www.deondernemer.nl/actueel/retail/cibdol-opent-brandstore-stap-ideaal~2659792
 • https://retailtrends.nl/item/62892/cibdol-het-highend-cbd-merk-waar-je-niet-high-van-wordt
 • https://www.dailybase.nl/thegoodlife/lifestyle-thegoodlife/cibdol-opent-cbd-brandstore-amsterdam/
 • https://www.ad.nl/regiosport-den-haag/karlien-sleper-heeft-spelen-in-monobob-als-missie-ik-voel-me-vrijer-bij-deze-nieuwste-bobsleediscipline~a0db0ffe/
 • https://www.womenshealthmag.com/nl/beauty/g34723687/cbd-producten/
 • https://www.libelle.nl/