Slaapangst

Gepubliceerd:

Slaapangst is een veel voorkomend probleem dat veel mensen treft en dat hun slaappatroon en algehele welzijn verstoort. In deze blogpost gaan we dieper in op de verschillende aspecten van slaapangst om een beter inzicht te krijgen in hoe slaapangst de slaap en het algehele welzijn kan verstoren.

Wij onderzoeken hoe verschillende angststoornissen, zoals gegeneraliseerde angststoornis, paniekstoornis en sociale angststoornis, de slaap kunnen beïnvloeden. Bovendien onderzoeken we het verband tussen obstructieve slaapapneu (OSA) en psychische problemen.

Daarnaast leert u over Cognitieve Gedragstherapie (CGT) voor slapeloosheid die samenhangt met angststoornissen, en strategieën voor het omgaan met stressfactoren die de slaapkwaliteit beïnvloeden, zoals diepe ademhalingsoefeningen en meditatie. We onderzoeken ook de rol van magnesiumsupplementen bij het bevorderen van een betere slaap.

Tot slot kijken we naar de medicijnen die worden gebruikt voor de behandeling van slaapgerelateerde angst, zoals benzodiazepines en SSRI's; alternatieve behandelingen voor mensen die aan dit probleem lijden; en wanneer deskundige hulp noodzakelijk kan zijn.

slaap-angst

Slaapangst begrijpen

Het komt vaak voort uit angststoornissen zoals gegeneraliseerde angststoornis, paniekstoornis, sociale angststoornis, specifieke fobieën, obsessieve compulsieve stoornis (OCD) en posttraumatische stressstoornis (PTSS). Dit emotionele leed kan leiden tot slaapstoornissen zoals slapeloosheid of een slechte kwaliteit van de REM-slaap (Rapid Eye Movement).

Het verband tussen angststoornissen en slaapstoornissen

Angststoornissen worden gekenmerkt door buitensporige zorgen of angst die het dagelijks leven verstoren. Deze psychische aandoeningen kunnen verschillende symptomen veroorzaken, zoals snelle ademhaling, extreme angst, levendige dromen en moeite met inslapen. Als deze problemen onbehandeld blijven, kunnen ze leiden tot chronische slapeloosheid of andere slaapstoornissen.

Uit een studie gepubliceerd in het tijdschrift Sleep Medicine Reviews bleek dat personen met een gegeneraliseerde angststoornis vaker een verstoorde REM-slaap hadden dan personen zonder angststoornis. Verstoorde REM-slaap is in verband gebracht met verhoogde gevoelens van prikkelbaarheid overdag en een verminderd vermogen om effectief met stressfactoren om te gaan.

Hoe stress de REM-slaap beïnvloedt

Stress speelt een belangrijke rol bij het veroorzaken van verstoringen van onze slaappatronen op zowel korte als lange termijn. Volgens de American Psychological Association dragen hoge stressniveaus rechtstreeks bij tot slechte slaapgewoonten doordat ze 's nachts de opwinding verhogen en de ontspanning verminderen die nodig is voor een rustgevende slaap.

Bij onrust kan ons lichaam hormonen aanmaken zoals cortisol en adrenaline die de slaap kunnen verstoren. Deze hormonen maken het niet alleen moeilijk om in slaap te vallen, maar verstoren ook de natuurlijke slaapcyclus, wat leidt tot een lichtere en minder herstellende slaap. Mensen met angststoornissen kunnen daardoor 's nachts vaak wakker worden of moeite hebben om lang in slaap te blijven.

 • Slaapgewoonten: Een vaste routine voor het slapengaan kan helpen om de interne klok van uw lichaam te reguleren en de algehele slaapkwaliteit te verbeteren.
 • Geestelijke gezondheid: Het aanpakken van onderliggende geestelijke gezondheidsproblemen zoals angststoornissen door middel van therapie of medicatie kan op lange termijn leiden tot betere slaapresultaten.
 • Slaapomgeving: Het creëren van een comfortabele slaapruimte zonder afleiding is essentieel voor het bevorderen van ontspanning voor het slapen gaan.

Door deze strategieën in uw dagelijks leven op te nemen, kunt u mogelijk enkele van de negatieve effecten van stress op de REM-slaap verminderen en uiteindelijk een meer rustgevende nachtrust bereiken, ondanks eventuele bestaande angstproblemen.

Diagnose van slaapgerelateerde angsten

Diagnose van slaapgerelateerde angsten

Slaapangst kan het dagelijkse leven van een persoon aanzienlijk beïnvloeden, waardoor het essentieel is om een nauwkeurige diagnose te stellen. Om te bepalen of iemand lijdt aan slaapgerelateerde angsten, voeren zorgverleners meestal een lichamelijk onderzoek uit, nemen ze de medische geschiedenis van de patiënt door en evalueren ze hun symptomen. Een juiste diagnose is cruciaal voor het bepalen van het meest effectieve behandelplan dat mensen met slapeloosheid helpt om beter te leren slapen ondanks angstige gevoelens.

Het belang van een nauwkeurige diagnose bij het omgaan met slaapproblemen door angst

Een nauwkeurige diagnose is essentieel om geïndividualiseerde behandelingsplannen op te stellen die beantwoorden aan de specifieke behoeften van elke patiënt en ervoor zorgen dat zij de nodige zorg krijgen om hun slaapproblemen in verband met angststoornissen te beheren. Een nauwkeurige diagnose stelt zorgverleners in staat om gepersonaliseerde behandelplannen te ontwikkelen die zowel het emotionele leed veroorzaakt door slaapproblemen als eventuele fysiologische factoren die bijdragen aan verstoorde rustpatronen aanpakken.

In sommige gevallen kunnen onderliggende problemen zoals slaapapneu bijdragen tot een slechte slaapkwaliteit en bestaande angsten verergeren. Daarom is een uitgebreide evaluatie door een gekwalificeerde professional essentieel om zowel het emotionele leed veroorzaakt door deze ervaringen als mogelijke fysiologische factoren die bijdragen tot verstoorde rustpatronen aan te pakken.

Biofeedback-oefeningen ter verbetering van de slaapkwaliteit

 • Mindfulness meditatie: Mindfulness-meditatie voor het slapen gaan blijkt het algemene niveau van zorgen te verminderen en bevordert ontspanningstechnieken die bijdragen tot een rustiger slaap.
 • Diepe ademhalingsoefeningen: Het doen van diepe ademhalingsoefeningen kan mensen helpen die last hebben van door angst veroorzaakte slaapstoornissen door ontspanning te bevorderen en de snelle ademhaling te verminderen die gepaard gaat met gevoelens van extreme angst of paniek.
 • Gesprekstherapie: Voor sommigen kunnen praattherapiesessies met een geestelijk verzorger de mogelijkheid bieden om de onderliggende oorzaken van hun angsten aan te pakken en nieuwe strategieën te leren om met de dagelijkse stressfactoren die bijdragen tot slechte slaapgewoonten om te gaan.

Het opnemen van biofeedback-oefeningen in iemands routine kan gunstig zijn voor het verbeteren van de algemene slaapkwaliteit. Deze technieken werken door mensen te leren hoe zij de fysiologische reacties van hun lichaam (zoals hartslag en spierspanning) kunnen controleren wanneer zij geconfronteerd worden met triggers die ervoor zorgen dat zij zich angstig voelen of moeite hebben met inslapen. Door een groter bewustzijn van en controle over deze reacties, kunnen mensen die worstelen met slaapgerelateerde angsten leren hoe zij hun symptomen effectief kunnen beheersen en meer rustgevende nachten kunnen bereiken.

Cognitieve gedragstherapie voor aan slapeloosheid gerelateerde angsten

Cognitieve gedragstherapie voor aan slapeloosheid gerelateerde angsten

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is effectief gebleken bij de behandeling van zowel aan slapeloosheid gerelateerde angsten door het algemene niveau van zorgen te verlagen en tegelijkertijd gezonde gewoonten te bevorderen. CGT helpt mensen negatieve denkpatronen te identificeren die bijdragen aan hun onvermogen om in slaap te vallen of te blijven en deze te vervangen door gezondere alternatieven.

Negatieve gedachtepatronen identificeren die slaapproblemen veroorzaken

Een cruciaal aspect van CGT is het herkennen van de negatieve gedachtepatronen die kunnen bijdragen tot slaapangst. Angst voor het dagelijks leven, gegeneraliseerde angststoornis, sociaal onbehagen, paniekaanval of posttraumatische stress kunnen vaak leiden tot slaapproblemen. Enkele veel voorkomende voorbeelden zijn:

 • Angst voor te weinig slaap en de gevolgen daarvan voor uw gezondheid of prestaties op het werk.
 • Angst voor op hol geslagen gedachten waardoor u niet in slaap kunt vallen.
 • Negatieve overtuigingen over uw vermogen om met een gebrek aan rustgevende slaap om te gaan.

Ongezonde gedachten vervangen door meer constructieve gedachten

Om de slaapgewoonten te verbeteren en gevoelens te verminderen die gepaard gaan met slaapstoornissen zoals chronische slapeloosheid of moeite om in slaap te vallen door een snelle ademhaling als gevolg van extreme angst, is het essentieel dat personen die een CGT-behandelplan ondergaan, leren hoe zij deze ongezonde gedachten kunnen vervangen door constructievere gedachten. Dit proces omvat:

 1. De nauwkeurigheid evalueren: Bepaal of de angstige gedachte gebaseerd is op feiten of op veronderstellingen.
 2. Angsten rationaliseren: Herinner uzelf eraan dat angst een normaal onderdeel van het leven is en niet noodzakelijkerwijs betekent dat er iets vreselijks zal gebeuren.
 3. Gedachten herkaderen: Vervang negatieve overtuigingen door positievere of neutrale alternatieven. Bijvoorbeeld, in plaats van te denken "Ik zal nooit in slaap vallen", kunt u proberen "Het kan even duren voordat ik me kan ontspannen, maar uiteindelijk zal ik in slaap vallen".

Mindfulness-meditatie en andere ontspanningsstrategieën kunnen helpen bij het beheer van slaapgerelateerde problemen die samenhangen met psychologische aandoeningen, zoals GAD of PTSS. Door te leren hoe u deze angstige gevoelens kunt beheersen door middel van cognitieve gedragstherapie en andere bewezen benaderingen zoals gesprekstherapie, kunnen mensen die worstelen met slaapproblemen als gevolg van angststoornissen een betere kwaliteit van rust en een betere algehele geestelijke gezondheid ervaren.

Medicijnen tegen slaapangst

Slaapangst kan een slopende aandoening zijn die iemands vermogen om in slaap te vallen of in slaap te blijven beïnvloedt. In bepaalde gevallen kunnen medicijnen noodzakelijk zijn om deze klachten te verhelpen en de slaapkwaliteit te verbeteren. Voordat u met nieuwe medicijnen begint, is het belangrijk om met uw arts te overleggen.

Soorten geneesmiddelen voor de behandeling van slaapangst

Benzodiazepinen vormen een klasse van geneesmiddelen die vaak worden voorgeschreven voor de behandeling van angststoornissen, waaronder slaapangst. Deze geneesmiddelen werken door de effecten van GABA te versterken, een neurotransmitter die verantwoordelijk is voor het kalmeren van het centrale zenuwstelsel. Voorbeelden zijn diazepam (Valium), lorazepam (Ativan) en alprazolam (Xanax). Benzodiazepinen mogen echter alleen kortdurend worden gebruikt vanwege de kans op afhankelijkheid en andere bijwerkingen.

Selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI's), zoals fluoxetine (Prozac) en sertraline (Zoloft), zijn een ander soort medicatie die vaak wordt voorgeschreven aan personen met een gegeneraliseerde angststoornis of paniekstoornis. SSRI's werken door het serotonineniveau in de hersenen te verhogen, wat helpt om de stemming te reguleren en ontspanning te bevorderen.

Het belang van het raadplegen van een arts voordat u met medicijnen begint

Hoewel medicijnen verlichting kunnen bieden bij slaapgerelateerde angsten, is het van cruciaal belang dat u altijd uw arts raadpleegt voordat u met een nieuw behandelingsplan begint. Sommige medicijnen kunnen de slaapproblemen verergeren of een negatieve wisselwerking hebben met andere medicijnen die u al gebruikt. Uw arts kan de meest geschikte medicatie en dosering voor uw specifieke behoeften bepalen.

Daarnaast is het essentieel om de instructies van uw arts op te volgen over hoe lang u een bepaald medicijn moet innemen. Sommige medicijnen, zoals benzodiazepinen, kunnen leiden tot afhankelijkheid als ze langere tijd worden gebruikt of in hogere doses dan voorgeschreven. Bespreek eventuele zorgen over mogelijke bijwerkingen of afhankelijkheid met uw arts.

Niet-farmacologische behandelingsopties

In sommige gevallen kunnen niet-farmacologische behandelingsopties geschikter zijn voor de behandeling van slaapangst. Deze alternatieven omvatten:

 • Het vormen van een regelmatige slaaproutine en het ontwikkelen van een sfeer die rust bevordert, kan helpen bij het bereiken van een kwalitatief betere slaap.
 • Cognitieve gedragstherapie (CGT): Deze vorm van gesprekstherapie helpt mensen negatieve denkpatronen te identificeren die bijdragen aan hun onvermogen om in slaap te vallen of te blijven en deze te vervangen door gezondere alternatieven.
 • Ontspanningstechnieken: Het beoefenen van diepe ademhalingsoefeningen of mindfulness meditatie voor het slapen gaan kan helpen om het angstniveau te verlagen en de algehele slaapkwaliteit te verbeteren.

Het is belangrijk op te merken dat slaapstoornissen, zoals slaapapneu of chronische slapeloosheid, aanvullende medische interventie kunnen vereisen naast medicatie of niet-farmacologische behandelingen. Als u last hebt van angst of andere psychische aandoeningen die uw dagelijks leven belemmeren, is het essentieel dat u professionele hulp zoekt bij een gekwalificeerde zorgverlener.

Alternatieve therapieën voor slaapangst

Alternatieve therapieën voor slaapangst

Slaapangst kan worden aangepakt met verschillende alternatieve therapieën die ontspanning bevorderen en stressgevoelens helpen verlichten. Deze technieken zijn niet-farmacologische benaderingen die een gevoel van rust bevorderen, waardoor mensen een betere slaapkwaliteit kunnen bereiken.

Meditatie en diepe ademhalingsoefeningen voor ontspanning

Meditatietechnieken, zoals mindfulness meditatie, zijn effectief gebleken bij het verminderen van angstniveaus en het verbeteren van de algemene geestelijke gezondheid. Door zich te concentreren op het huidige moment zonder oordeel, kunnen mensen leren angstige gedachten los te laten die hun vermogen om in slaap te vallen belemmeren. Bovendien kunnen diepe ademhalingsoefeningen helpen om de snelle ademhaling, die vaak gepaard gaat met angststoornissen, te reguleren en ontspanning te bevorderen voor het slapengaan.

Kalmerende activiteiten en planning van zorgen overdag

Het opnemen van kalmerende activiteiten in het dagelijks leven is een andere manier om slaapangst effectief te beheersen. Ontspannende hobby's zoals lezen of luisteren naar zachte muziek voor het slapengaan kunnen een vredige sfeer creëren die bevorderlijk is voor een rustige slaap. Bovendien biedt het inplannen van specifieke momenten overdag voor piekersessies mensen die 's nachts angstig zijn de mogelijkheid om hun zorgen proactief aan te pakken in plaats van ze hun slaappatroon te laten verstoren.

 • Creëer een routine voor het slapengaan met kalmerende activiteiten zoals lezen of luisteren naar rustgevende muziek.
 • Plan overdag "piekertijd" in plaats van te piekeren over zorgen wanneer u 's avonds in slaap probeert te vallen.
 • Overweeg yoga of andere rustige lichamelijke oefeningen eerder op de avond als onderdeel van uw afslankroutine.

Het is essentieel om te onthouden dat elk individu uniek is, en dat wat voor de ene persoon werkt, misschien niet effectief is voor de andere. Door te experimenteren met verschillende ontspanningstechnieken kunt u de meest geschikte aanpak van uw slaapangst ontdekken.

Aanvullende bronnen voor verlichting van slaapangst

Als u op zoek bent naar meer informatie over alternatieve therapieën en strategieën om uw slaapkwaliteit te verbeteren terwijl u met angst kampt, kunt u overwegen deze bronnen te raadplegen:

Goede slaaphygiënepraktijken

Goede slaaphygiënepraktijken

Een goede slaaphygiëne is cruciaal voor het beheersen van slaapangst. Door gezonde gewoonten in uw dagelijkse routine op te nemen, kunt u de kwaliteit van uw rust aanzienlijk verbeteren en de invloed van angst op uw slaappatroon verminderen. In dit hoofdstuk bespreken we enkele belangrijke tips voor het opstellen van een betrouwbaar slaapschema en het creëren van een sfeer die ontspanning bevordert.

Een consistente routine voor het slapengaan handhaven

Een regelmatige bedtijdroutine helpt uw lichaam een signaal te geven dat het tijd is om af te koelen en zich voor te bereiden op de slaap. Door deze consistentie valt u gemakkelijker in slaap en ervaart u minder verstoringen gedurende de nacht. Om een stabiele routine in te stellen, kunt u de volgende praktijken overwegen:

 • Maak een schema: Ga elke avond op dezelfde tijd naar bed en sta elke ochtend op dezelfde tijd op - zelfs in het weekend.
 • Vermijd stimulerende middelen: Beperk de inname van cafeïne tijdens de late middag- of avonduren, omdat het het inslapen kan belemmeren of een slechte slaapkwaliteit kan veroorzaken.
 • Eet licht voor het slapen gaan: Het nuttigen van zware maaltijden vlak voor het slapengaan kan leiden tot ongemak bij het proberen in slaap te vallen; kies zo nodig voor lichtere snacks.
 • Gebruik ontspanningstechnieken: Doe kalmerende activiteiten zoals lezen, een warm bad nemen of mindfulness meditatie beoefenen voordat u naar bed gaat.

Een omgeving creëren die bevorderlijk is voor ontspanning

De slaapomgeving is een belangrijke factor in hoe effectief men zich kan ontspannen als het tijd is om te slapen, dus moet er rekening worden gehouden met het creëren van een sfeer die ontspanning bevordert. Een comfortabele ruimte bevordert een betere slaap en helpt slaapangst te verminderen. Overweeg de volgende tips om een rustgevende sfeer te creëren:

 • Optimaliseer de temperatuur van uw slaapkamer: Houd uw kamer koel, idealiter tussen 15-19°C (60-67°F), omdat is aangetoond dat dit een betere slaap bevordert.
 • Elimineer storende geluiden: Gebruik apparaten met witte ruis of oordopjes om mogelijke storingen die uw rust kunnen verstoren te blokkeren.
 • Zorg voor een donkere omgeving: Investeer in verduisteringsgordijnen of draag een oogmasker om de blootstelling aan licht te minimaliseren terwijl u in slaap probeert te vallen.
 • Geef prioriteit aan comfort: Kies beddengoed en kussens die voldoende ondersteuning bieden en positief bijdragen tot algehele ontspanning tijdens het slapen gaan.

Voor mensen die lijden aan angststoornissen, zoals gegeneraliseerde angststoornis, paniekstoornis, sociale angststoornis en posttraumatische stressstoornis, kan een goede slaaphygiëne nuttig zijn om de kwaliteit van de rust te verbeteren en de symptomen te beheersen. Raadpleeg altijd een arts als u ondanks deze strategieën moeite blijft houden met inslapen.

Magnesiumsupplementen ter verlichting van slaapangst

Onderzoek suggereert dat magnesiumsupplementen de slaapkwaliteit kunnen verbeteren en symptomen van angststoornissen kunnen verminderen. Het is essentieel dat u altijd uw arts raadpleegt als u overweegt voedingssupplementen zoals magnesium toe te voegen om slaapproblemen als gevolg van stress te beheersen.

Soorten magnesiumsupplementen die geschikt zijn voor een betere slaap

Magnesium is een essentieel mineraal dat betrokken is bij verschillende lichaamsfuncties, waaronder het reguleren van neurotransmitters die verantwoordelijk zijn voor het bevorderen van ontspanning en een rustige slaap. Er zijn verschillende soorten magnesiumsupplementen op de markt, maar sommige zijn effectiever dan andere als het gaat om het verlichten van slaapangst:

 • Magnesiumglycinaat: Deze vorm van magnesium is zeer biologisch beschikbaar en heeft kalmerende effecten op de hersenen, waardoor het een uitstekende keuze is voor mensen die kampen met slapeloosheid als gevolg van angst.
 • Magnesiumcitraat: Hoewel het niet zo gemakkelijk wordt opgenomen als magnesiumglycinaat, biedt dit type toch voordelen zoals spierontspanning en een betere algehele slaapkwaliteit.
 • Magnesiummalaat: Bekend om zijn vermogen om overdag vermoeidheid te bestrijden en 's nachts een betere slaap te bevorderen, kan deze vorm helpen bij het verminderen van gevoelens van uitputting die vaak worden ervaren door personen met chronische slapeloosheid of slechte slaapgewoonten.

Om te bepalen welk type magnesiumsupplement voor u het beste werkt, kunt u het beste een arts raadplegen die uw individuele behoeften kan beoordelen op basis van factoren als leeftijd, medische voorgeschiedenis, huidige medicijnen die u gebruikt (indien van toepassing), en specifieke symptomen die verband houden met zowel psychische aandoeningen zoals gegeneraliseerde angststoornis of paniekstoornis als lichamelijke verschijnselen zoals snelle ademhaling of levendige dromen in verband met verstoorde slaappatronen.

Uw arts raadplegen over het gebruik van magnesium

Voordat u met een nieuw supplementenschema begint, is het van cruciaal belang uw zorgverlener te raadplegen. Die kan helpen bij het bepalen van de juiste dosering en ervoor zorgen dat er geen mogelijke wisselwerking is met bestaande medicijnen of onderliggende gezondheidsproblemen. Daarnaast kunnen zij andere veranderingen in levensstijl of behandelingen aanbevelen, zoals het verbeteren van de slaaphygiëne, het beoefenen van mindfulness-meditatie of het volgen van cognitieve gedragstherapie om uw vermogen om angstgerelateerde slaapproblemen effectief te beheersen verder te vergroten.

Het opnemen van magnesium in een alomvattende aanpak van slaapgerelateerde angst kan voordelig zijn, waardoor de symptomen van aandoeningen als PTSD of sociale angststoornis kunnen worden verminderd en de nachtrust kan worden bevorderd. Door nauw samen te werken met een gekwalificeerde zorgverlener en verschillende opties te onderzoeken die specifiek zijn afgestemd op de individuele behoeften, kunnen mensen die kampen met chronische slapeloosheid als gevolg van een verhoogd niveau van emotioneel leed, stappen zetten naar een beter algemeen welzijn door consistentere en herstellende slaapervaringen, nacht na nacht.

Veelgestelde vragen over slaapangst

Wat veroorzaakt slaapangst?

Slaapangst, ook wel slaapangst genoemd, kan worden veroorzaakt door verschillende factoren, zoals stress, psychische aandoeningen zoals gegeneraliseerde angststoornis of paniekstoornis, en slechte slaapgewoonten. Het kan ook het gevolg zijn van een angst om niet genoeg herstellende slaap te krijgen of negatieve ervaringen met bedtijd.

Is er een verband tussen angst en slaap?

Ja, er is een sterk verband tussen angst en slaap. Angst kan leiden tot problemen om in slaap te vallen of te blijven door op hol geslagen gedachten en een verhoogde opwinding. Omgekeerd kan een gebrek aan goede slaap bestaande angstsymptomen verergeren of bijdragen tot de ontwikkeling van nieuwe angsten.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en ontvang 10% korting op één order

Welk product heb ik nodig?
As Seen On:
 • https://www.deondernemer.nl/actueel/retail/cibdol-opent-brandstore-stap-ideaal~2659792
 • https://retailtrends.nl/item/62892/cibdol-het-highend-cbd-merk-waar-je-niet-high-van-wordt
 • https://www.dailybase.nl/thegoodlife/lifestyle-thegoodlife/cibdol-opent-cbd-brandstore-amsterdam/
 • https://www.ad.nl/regiosport-den-haag/karlien-sleper-heeft-spelen-in-monobob-als-missie-ik-voel-me-vrijer-bij-deze-nieuwste-bobsleediscipline~a0db0ffe/
 • https://www.womenshealthmag.com/nl/beauty/g34723687/cbd-producten/
 • https://www.libelle.nl/