Wat is de top 10 van dingen waar mensen zich zorgen over maken?

Gepubliceerd:

Zorgen en angst zijn heel gewone gevoelens die de meeste mensen van tijd tot tijd ervaren. Volgens recente enquêtes en onderzoeken zijn er bepaalde zorgen die meer voorkomen dan andere. Hoewel de specifieke dingen waarover mensen zich zorgen maken kunnen variëren op basis van leeftijd, locatie, cultuur en individuele omstandigheden, zijn er enkele algemene thema's die vaak veel voorkomen.

Wat is de top 10 van dingen waar mensen zich zorgen over maken?

In dit gedetailleerde artikel gaan we in op de top 10 van dingen waarover veel mensen zich volgens onderzoek vaak zorgen maken, bekijken we waarom deze specifieke kwesties zorgen baren en geven we enkele tips en hulpmiddelen om met veelvoorkomende zorgen en angsten om te gaan.

De top 10 van veelvoorkomende zorgen

Hier zijn 10 van de meest voorkomende zorgen die volwassenen ervaren:

1. Geld en financiën

Zorgen over geld en financiële zekerheid staan vaak bovenaan de lijst van dingen waar mensen zich zorgen over maken. Niet genoeg geld hebben om rekeningen te betalen, schulden, de stijgende kosten van levensonderhoud en genoeg sparen voor het pensioen zijn enkele van de grootste geldgerelateerde zorgen.

Financiële zorgen nemen vaak toe tijdens economische recessies en perioden van onzekerheid. Maar geld kan ook stress veroorzaken als alles relatief stabiel is, vooral voor mensen die met schulden worstelen of van salaris tot salaris moeten rondkomen.

2. Gezondheid en veiligheid van dierbaren

Voor veel mensen zijn de gezondheid en het welzijn van naaste familieleden en vrienden een grote bron van zorg. Vooral ouders maken zich vaak zorgen over hun kinderen. Zorgen maken over de veiligheid en gezondheid van partners, broers en zussen, ouders en andere dierbaren komt echter ook vaak voor.

Soms leiden specifieke gezondheidsproblemen of -risico's tot deze zorgen. Andere keren is het meer algemene bezorgdheid over het verlies van een dierbare. Gebeurtenissen zoals ziekten, verwondingen of ongevallen kunnen deze zorgen vergroten.

3. Zorgen over baan en carrière

Werk is nauw verbonden met financiële zekerheid en daarom komen zorgen over werk en carrière vaak voor. Een baan verliezen, geen werk kunnen vinden, een baan niet leuk vinden, baanonzekerheid en onzekerheid over toekomstige carrièrevooruitzichten staan allemaal in de top 10 van veelvoorkomende zorgen.

Te weinig werkgelegenheid en problemen om van carrière te veranderen of om vooruit te komen, dragen ook bij aan deze zorgen van veel mensen. Zorgen over een baan nemen vaak toe tijdens recessies en wanneer bedrijven ontslagen melden.

4. Relatieproblemen

Voor mensen in relaties komen zorgen over relaties veel voor. Veelvoorkomende zorgen over relaties zijn conflicten met een partner, het verliezen van verbondenheid en intimiteit, ontrouw of vertrouwensproblemen, verschillende doelen en waarden, en zorgen dat een partner er niet om geeft.

Andere relatiezorgen zoals zorgen over de gezondheid van de partner, stemmingswisselingen, gebrek aan steun en slechte communicatie komen ook vaak voor. Relatiestress is meestal het hoogst bij koppels met kinderen.

5. 5. Angst en depressie

Veel mensen maken zich zorgen over gevoelens van angst, paniek, spanning en depressie. Wereldwijde onderzoeken tijdens de COVID-19 pandemie gaven een grote toename aan van het aantal mensen dat zich zorgen maakte over hun geestelijke gezondheid en zich geïsoleerd voelde.

Voortdurende stress, traumatische gebeurtenissen, rouw, werkloosheid, geldproblemen, eenzaamheid en vele andere factoren kunnen angst en depressie uitlokken of verergeren. Lijders maken zich vaak zorgen over het omgaan met gevoelens, de gevolgen voor werk en relaties, en het vinden van de juiste hulp.

6. Zorgen over uiterlijk en gewicht

Uiterlijk is steevast een van de grootste zorgen die gemeld worden, vooral onder jongere volwassenen. Veel mensen maken zich zorgen over hun gewicht, lichaamsvorm, of ze er lelijk of oud uitzien, haaruitval en huidproblemen.

Het gebruik van sociale media en onrealistische boodschappen in reclame versterken de druk om er goed uit te zien. Discriminatie en veroordeling over het uiterlijk kunnen deze zorgen nog verder aanwakkeren.

7. wereldgebeurtenissen en politiek

Veel mensen maken zich zorgen over wereldwijde problemen zoals oorlog, terrorisme, politieke instabiliteit, klimaatverandering, armoede, honger en schendingen van de mensenrechten. Lokale problemen zoals criminaliteitscijfers en burgerlijke onrust baren ook veel zorgen.

Voortdurende berichtgeving over rampen, conflicten, verdeeldheid zaaiende politiek en economische crises voeden dit soort zorgen voor grote delen van de bevolking. Zorgen over toekomstige generaties komen ook vaak voor.

8. Covid-19 en pandemische zorgen

De COVID-19 pandemie heeft de afgelopen jaren veel nieuwe zorgen met zich meegebracht. Angst om het virus op te lopen, zorgen over de persoonlijke gezondheid en die van dierbaren, pandemische vermoeidheid, verlies van sociale banden, onstabiele werkgelegenheid en vaccinatieangst zijn allemaal veel voorgekomen.

Nieuwe virusvarianten, strijd om uitbraken onder controle te krijgen, verkeerde informatie en politisering van volksgezondheidsmaatregelen hebben de pandemische stress en onzekerheid voor veel mensen verlengd.

9. Slaapproblemen

Slaapproblemen zijn een bron van zorg voor zowel mensen die lijden aan gediagnosticeerde slaapstoornissen zoals slapeloosheid als mensen die af en toe slaapproblemen hebben.

Veel voorkomende slaapzorgen zijn te weinig slaap, moeite hebben om in slaap te vallen of te blijven, zich overdag moe voelen, angst om een slaapstoornis te ontwikkelen en zorgen over de gevolgen van slechte slaap op de geestelijke en lichamelijke gezondheid.

10. Dood en sterven

Hoewel het voor de meesten geen dagelijkse zorg is, staan gedachten en angsten over de dood en sterven bij een aanzienlijke minderheid van de volwassenen op een bepaald moment in de top 10 van hun lijst. Terminale ziekte van zichzelf of anderen, algemene angst voor de dood of jong sterven, en zorgen over het stervensproces zijn veelvoorkomende onderwerpen.

Gebeurtenissen zoals een ernstige diagnose of een tragisch ongeval, de verjaardag van een verlies of verjaardagsmijlpalen naarmate we ouder worden, kunnen deze zorgen allemaal weer opwekken.

Waarom we ons zorgen maken over deze dingen

De specifieke dingen waarover we ons zorgen maken, hebben meestal te maken met bedreigingen of risico's voor dingen waar we veel om geven - onze gezondheid en veiligheid, geliefden, financiële zekerheid, waarden en levensdoelen. Zorgen maken is een manier van onze geest om problemen op te lossen en mogelijke schade of verlies te vermijden.

Natuurlijk is overmatig piekeren mentaal vermoeiend en vaak onproductief. Maar psychologen vertellen ons dat sommige zorgen normaal en zelfs aanpasbaar zijn. Een gematigde hoeveelheid zorgen maken over echte risico's of problemen kan ons motiveren om verstandige voorzorgsmaatregelen te nemen en constructieve oplossingen te plannen.

We maken ons vaak zorgen over zaken die ons direct aangaan, zoals geld, familie of werk. Maar veel zorgen komen ook voort uit onzekerheid over de toekomst. Pensioen, carrièreveranderingen, ouder worden, de toekomst van onze kinderen en wereldgebeurtenissen kunnen allemaal vage bedreigingen voor de toekomst zijn die ons zorgen baren.

Grote levensveranderingen en onvoorspelbare crisissen zoals een ziekte of een natuurramp kunnen zorgen ook vergroten. Elke gebeurtenis die onze veiligheid, zekerheid, gezondheid, familiebanden of doelen bedreigt, kan zorgwekkende gedachten uitlokken.

Persoonlijkheidskenmerken zoals neuroticisme en pessimisme, geestelijke gezondheidsproblemen zoals gegeneraliseerde angst, en lichamelijke gezondheidsproblemen kunnen mensen ook voorbestemmen tot meer piekeren. Piekeraars hebben de neiging om meer stress en angst te ervaren als reactie op onzekere situaties en potentiële "wat als" scenario's in vergelijking met niet- piekeraars.

Tips om met veelvoorkomende zorgen om te gaan

Omdat iedereen wel eens last heeft van zorgen en angsten, is het belangrijk om een aantal gezonde strategieën te hebben om te voorkomen dat zorgen buitensporig of slopend worden:

 • Blijf in perspectief kijken - Probeer uw zorgen in het grotere geheel van uw leven te zien in plaats van ze te overdrijven.
 • Verkrijg feiten - Doe onderzoek of praat met deskundigen om feitelijke informatie te krijgen die onrealistische of overdreven zorgen kan weerleggen.
 • Maak een plan - Bedenk praktische stappen die u kunt nemen om u voor te bereiden op en om te gaan met problemen die u onder controle hebt.
 • Laat los wat u niet onder controle hebt - Accepteer en pas u aan aan dingen zoals marktschommelingen, politiek of ouder worden die u niet helemaal onder controle hebt.
 • Beheer tijd en routine - Maak u geen zorgen en blijf er niet bij stilstaan. Zet specifieke "piekertijd" opzij en ga op in productieve activiteiten.
 • Praat het uit - Als u uw zorgen verwoordt met een ondersteunende dierbare of professional, kan dat helpen om de greep die ze op uw gedachten hebben te ontkrachten.
 • Blijf gezond - Zorg voor uw lichamelijke en geestelijke gezondheid met goede zelfzorggewoonten. Zaken als voldoende slaap, beweging en gezonde sociale contacten helpen om veerkracht op te bouwen.
 • Overweeg counseling - Als zorgen buitensporig worden en het werk, relaties of de levenskwaliteit aanzienlijk beïnvloeden, kan het helpen om een psycholoog of counselor te raadplegen.

Wanneer professionele hulp zoeken bij angst en zorgen

Af en toe piekeren is normaal, maar overmatig, oncontroleerbaar piekeren en daarmee samenhangende angst die het dagelijks leven verstoort, kan duiden op een angststoornis. Als u zich zorgen maakt en angstig bent, is het raadzaam om een arts of geestelijk verzorger te raadplegen:

 • Veroorzaak aanzienlijk emotioneel leed
 • Verstoren van werk, school of relaties
 • Een negatieve invloed hebben op stemming, slaap, eetlust of energieniveau
 • Inclusief paniekaanvallen, dwangmatig gedrag of opdringerige gedachten
 • Gebruik van middelen als een copingmechanisme
 • Niet verbeteren met zelfhulpstrategieën

Cognitieve gedragstherapie (CGT), exposure therapie, angstmedicatie of mindfulness praktijken zijn veel voorkomende behandelingen die artsen kunnen aanbevelen.

Deelnemen aan een steungroep kan mensen ook helpen om te beseffen dat ze niet de enige zijn met problemen zoals financiële stress, werkdruk, relatieproblemen, gezondheidsproblemen of andere veelvoorkomende zorgen.

Wanneer moet u snel naar de dokter?

In sommige omstandigheden kunnen mensen met ernstige angst of paniek het gevoel hebben dat ze een geestelijke noodsituatie hebben. Waarschuwingssignalen die dringende medische zorg vereisen zijn onder andere

 • Gedachten aan zelfverminking of zelfmoord
 • Dingen zien, horen of geloven die niet echt zijn (hallucinaties of wanen)
 • Oncontroleerbare, op hol geslagen gedachten en onvermogen om u te concentreren
 • Een ernstige paniekaanval die langer dan 10 minuten duurt
 • Onverklaarbare pijn op de borst, hartkloppingen of kortademigheid

Artsen op de spoedeisende hulp kunnen snel verlichting van angst bieden en beoordelen of opname in een ziekenhuis nodig is voor observatie en behandeling van de geestelijke gezondheid.

Conclusie en te nemen punten

 • Zich tot op zekere hoogte zorgen maken over zaken als financiën, gezin, werk, gezondheid en de toekomst komt vaak voor
 • De meest voorkomende zorgen hebben te maken met bedreigingen voor de veiligheid, beveiliging, gezondheid, geliefden en levensdoelen
 • Enig piekeren kan motiverend zijn, maar overmatig piekeren is onproductief en emotioneel vermoeiend
 • Zorgen beheersbaar houden vereist perspectief, planning, openheid, gezond leven en steun zoeken als dat nodig is
 • Angststoornissen en aanverwante geestelijke gezondheidsproblemen kunnen begeleiding, therapie en andere professionele behandeling vereisen

Weten dat we met gedeelde zorgen te maken hebben, kan troost en motivatie bieden om elkaar te helpen de uitdagingen aan te gaan en een samenleving op te bouwen met meer kansen, verbondenheid en zorg.

Veelgestelde vragen

Hier vindt u antwoorden op enkele veelgestelde vragen over piekeren en angst:

Wat is het verschil tussen zorgen, stress en angst?

 • Piekeren bestaat uit herhaalde gedachten die gericht zijn op potentiële bedreigingen of het ergste geval. Overmatige, oncontroleerbare zorgen zijn kenmerkend voor angststoornissen.
 • Stress is een reactie op een veeleisende situatie die fysieke, emotionele en psychologische spanning veroorzaakt. Acute stress is tijdelijk, terwijl chronische stress na verloop van tijd aanhoudt.
 • Angst is bezorgdheid of onbehagen over toekomstige gevaren of bedreigingen. Angst wordt een stoornis als het niet in verhouding staat tot een situatie en aanzienlijke beperkingen en angst veroorzaakt.

Is zorgen maken ooit nuttig?

Ja, een zekere mate van bezorgdheid over echte problemen, risico's en uitdagingen in het leven is normaal en kan helpen bij het motiveren van planning en het oplossen van problemen. Milde tot matige zorgen die komen en gaan zijn niet per se ongezond. Maar overmatig, aanhoudend piekeren is meestal onproductief en schadelijk op de lange termijn.

Kan zorgen maken schadelijk zijn?

Ja, chronisch piekeren en angst kunnen het dagelijks functioneren, de slaapkwaliteit, de werkprestaties en relaties aanzienlijk belemmeren. Langdurige angst wordt in verband gebracht met depressie, aantasting van het immuunsysteem en aandoeningen zoals hartaandoeningen, IBS en migraine.

Wat veroorzaakt overmatig piekeren?

Biologie, jeugdervaringen, trauma's, stress, cognitieve vervormingen, persoonlijkheidskenmerken en geestelijke gezondheidsstoornissen kunnen mensen allemaal vatbaarder maken voor piekeren. Maar vaak is de hoofdoorzaak van chronisch piekeren gewoon gewoon gerommel.

Wanneer wijst piekeren op een angststoornis?

Als piekeren en angst hardnekkig, oncontroleerbaar en slopend zijn en gepaard gaan met andere emotionele en lichamelijke symptomen, is er waarschijnlijk sprake van een angststoornis die medische aandacht vereist. Veel voorkomende stoornissen waarbij men zich overmatig zorgen maakt, zijn gegeneraliseerde angststoornis, paniekstoornis en OCD.

Welke technieken helpen om piekeren onder controle te houden?

Zelfhulpstrategieën zoals mindfulnesspraktijken, lichaamsbeweging, socialiseren, productief plannen, cognitieve herstructurering, leven volgens waarden en professionele therapie zoeken kunnen allemaal helpen om onproductief piekeren tegen te gaan.

Welke behandelingen helpen chronische piekeraars?

Cognitieve gedragstherapie, exposure therapie, angstmedicatie, hypnotherapie, supplementen, acupunctuur, meditatie, Emotional Freedom Technique (tappen), veranderingen in levensstijl en lid worden van een steungroep kunnen chronische piekeraars allemaal helpen.

Hoe kunt u een vriend of familielid steunen die zich overmatig zorgen maakt?

Luisteren zonder te oordelen, aanmoedigen om zich open te stellen, helpen om vervormde gedachten op realiteit te controleren, perspectief bieden, kleine vooruitgang prijzen, gezonde levensgewoonten ondersteunen, hen herinneren aan hun sterke punten en therapie versterken zijn enkele nuttige manieren om een dierbare te steunen die worstelt met angst of zorgen. Maar zorg ervoor dat u geen vermijdingsgedrag of overmatig zoeken naar geruststelling mogelijk maakt.

Wanneer moet u dringende hulp zoeken voor angst?

Ga naar de eerste hulp of bel een crisishotline als de angst of bezorgdheid ernstig wordt en gepaard gaat met gedachten aan zelfbeschadiging, hallucinaties, extreme paniek, snelle hartslag, pijn op de borst of ademhalingsmoeilijkheden. Dit kan wijzen op urgente geestelijke en lichamelijke gezondheidsrisico's die onmiddellijk ingrijpen vereisen.

Wat is de beste manier om angstige gedachten te stoppen?

Leren om bezorgde gedachten te pareren met meer realistische, positieve uitspraken kan helpen. Maar vaak is de meest effectieve aanpak om te oefenen in het gewoon door uw gedachten laten gaan zonder erop te reageren of te proberen ze te controleren. Dit begint met het opnieuw trainen van uw hersenen om niet vast te blijven zitten in piekerpatronen. Regelmatige mindfulness meditatie helpt om deze tolerantie voor onzekerheid en zorgen op te bouwen.

Bronnen gebruikt om dit artikel te schrijven

American Psychological Association. (2022). Stress in AmerikaTM 2022. https://www.apa.org/news/press/releases/stress/2022/top-stressors

Czeisler, M. É. (2020). Geestelijke gezondheid, middelengebruik en zelfmoordgedachten tijdens de COVID-19 pandemie - Verenigde Staten, 24-30 juni 2020. MMWR. Morbidity and Mortality Weekly Report, 69(32), 1049-1057. https://doi.org/10.15585/mmwr.mm6932a1

Gallup.(2021). Amerikanen noemen COVID-19 opnieuw het grootste gezondheidsprobleem in de VS https://news.gallup.com/poll/358521/americans-again-name-covid-top-health-problem.aspx

Geestelijke Gezondheid Amerika.(2022). 2022 Staat van de geestelijke gezondheid in Amerika. https://mhanational.org/issues/2022/mental-health-america-all-data

Miloyan, B., Bulley, A., Pachana, N. A. (2021). Eenzaamheid en ouder worden: De sociale factoren die eenzaamheid beïnvloeden. Australian Journal of Psychology, 73(2), 103-111. https://doi.org/10.1080/00049530.2021.1883409

Quitasol, C. N. (2022). Financiële angst: Waarom het gebeurt en hoe ermee om te gaan volgens deskundigen. Healthline. https://www.healthline.com/health/financial-anxiety

Scott, E. (2021). Nieuw onderzoek onthult waar Canadezen zich in 2021 de meeste zorgen over maken. CTV News. https://www.ctvnews.ca/health/new-survey-reveals-what-canadians-worried-about-most-in-2021-1.5730866

Wan W. (2022). De pandemie heeft een tol geëist op de geestelijke gezondheid, vooral voor sommige groepen. Washington Post. https://www.washingtonpost.com/health/2022/02/03/mental-health-pandemic-cdc/

Witters, D, Liu, D. (2022). Werkende Amerikanen maken zich minder zorgen over hun baan dan in 2020. Gallup. https://news.gallup.com/poll/355073/employed-americans-job-worries-ease-2020-highs.aspx

Wereldgezondheidsorganisatie.(2022). Geestelijke gezondheid en COVID-19. https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/publications-and-technical-guidance/noncommunicable-diseases/mental-health-and-covid-19

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en ontvang 10% korting op één order

Welk product heb ik nodig?
As Seen On:
 • https://www.deondernemer.nl/actueel/retail/cibdol-opent-brandstore-stap-ideaal~2659792
 • https://retailtrends.nl/item/62892/cibdol-het-highend-cbd-merk-waar-je-niet-high-van-wordt
 • https://www.dailybase.nl/thegoodlife/lifestyle-thegoodlife/cibdol-opent-cbd-brandstore-amsterdam/
 • https://www.ad.nl/regiosport-den-haag/karlien-sleper-heeft-spelen-in-monobob-als-missie-ik-voel-me-vrijer-bij-deze-nieuwste-bobsleediscipline~a0db0ffe/
 • https://www.womenshealthmag.com/nl/beauty/g34723687/cbd-producten/
 • https://www.libelle.nl/