Wat zijn obsessieve gedachten?

Gepubliceerd:

Wat is Obsessief-Compulsieve Stoornis (OCD)?

Obsessieve-compulsieve stoornis (OCD) is een stoornis in de geestelijke gezondheid die gekenmerkt wordt door obsessies en compulsies die een aanzienlijk leed veroorzaken en het dagelijks functioneren verstoren. Ongeveer 1-3% van de bevolking heeft ooit last van OCD.

Kunt u een gedetailleerde FAQ-sectie toevoegen

Obsessies zijn terugkerende, aanhoudende gedachten, beelden of impulsen die opdringerig zijn en een duidelijke angst of angst veroorzaken. Veel voorkomende obsessies zijn onder andere:

 • Angst voor besmetting of ziektekiemen
 • Angst om zichzelf of anderen iets aan te doen
 • Behoefte aan orde, symmetrie of perfectie
 • Religieuze of morele preoccupaties

Compulsies zijn zich herhalende gedragingen of mentale handelingen die een persoon zich gedreven voelt om uit te voeren als reactie op een obsessie. Veel voorkomende dwanghandelingen zijn:

 • Overmatig schoonmaken en handen wassen
 • Sloten, schakelaars, apparaten herhaaldelijk controleren
 • Items op een bepaalde manier ordenen en rangschikken
 • Overmatig bidden
 • Mentale rituelen zoals tellen of zinnen herhalen

Het uitvoeren van dwangmatig gedrag biedt tijdelijke verlichting van obsessieve gedachten, maar de cyclus gaat door. OCD wordt klinisch significant als de symptomen meer dan 1 uur per dag in beslag nemen en significant ongemak of beperkingen veroorzaken.

Wat zijn obsessieve gedachten?

Obsessieve gedachten verwijzen specifiek naar de opdringerige, ongewenste gedachten of mentale beelden die kenmerkend zijn voor OCD. Ze worden ook opdringerige gedachten genoemd.

Obsessieve gedachten zijn ongewenste ideeën of impulsen die herhaaldelijk in iemands hoofd opkomen en extreme angst en verdriet veroorzaken. De persoon probeert ze vaak te onderdrukken of te negeren, maar kan ze niet van zich afzetten.

Hier volgen enkele voorbeelden van veelvoorkomende obsessieve gedachten:

 • Angst om dierbaren kwaad te doen
 • Angst om obsceniteiten of beledigingen eruit te flappen
 • Angst om gewelddadige of afschuwelijke impulsen uit te voeren
 • Overmatige bezorgdheid over heiligschennis of godslastering
 • Overmatige focus op symmetrisch of "precies goed" bestellen
 • Obsessies over besmetting door ziektekiemen of lichaamsvloeistoffen
 • Verontrustende seksuele gedachten over vreemden, familie, kinderen
 • Agressieve beelden van het doden van anderen of zichzelf

Obsessieve gedachten zijn een kernsymptoom van OCD. Af en toe een opdringerige gedachte hebben, betekent echter niet noodzakelijk dat iemand OCD heeft. Bijna iedereen heeft wel eens last gehad van ongewenste, storende gedachten.

Obsessieve gedachten worden een deel van OCD wanneer ze dat zijn:

 • Frequent - komt gedurende een langere periode regelmatig voor
 • Hardnekkig - ze gaan niet weg en blijven terugkomen
 • Oncontroleerbaar - de persoon kan de gedachten niet naar believen stoppen
 • Verontrustend - ze roepen gevoelens van angst, afkeer, angst of paniek op
 • Verstorend - ze onderbreken normale activiteiten en functioneren
 • Ego-dystonisch - ze zijn inconsistent met de waarden en het zelfbesef van de persoon

Waarom hebben mensen obsessieve gedachten?

Onderzoekers doen nog steeds onderzoek naar de onderliggende oorzaken van obsessieve gedachten en OCD. Bijdragende factoren zijn waarschijnlijk onder andere:

Biologie: OCD heeft een genetische component. Het hebben van een naast familielid met OCD verhoogt het risico. Verschillen in bepaalde neurotransmitters en hormonen kunnen een rol spelen.

Omgevingsfactoren: Trauma en misbruik in de kindertijd worden in verband gebracht met een verhoogd risico op het ontwikkelen van OCD. Sommige infecties worden in verband gebracht met pediatrische auto-immuun neuropsychiatrische aandoeningen en OCD-symptomen op latere leeftijd.

Gedachte-actie versmelting: Deze cognitieve bias houdt in dat iemand ten onrechte gelooft dat een gedachte de waarschijnlijkheid vergroot dat hij een actie ook daadwerkelijk zal uitvoeren. Bijvoorbeeld, de gedachte "Wat als ik mijn kind pijn doe?" zorgt ervoor dat ze geloven dat de kans groter is dat ze dat zullen doen.

Opgeblazen verantwoordelijkheid: Mensen met OCD overschatten vaak hun vermogen om schade te voorkomen of hun verantwoordelijkheid om dat te doen. Dit voedt de angst dat hun gedachten vreselijke gevolgen zouden kunnen hebben.

Intolerantie voor onzekerheid: Mensen met OCD kunnen moeilijk omgaan met de onzekerheden en mogelijkheden van het dagelijks leven. Ze hunkeren naar zekerheid en proberen alle waargenomen bedreigingen te voorkomen met dwanghandelingen.

Cognitieve vervormingen: OCD wordt geassocieerd met cognitieve vervormingen zoals overbelangrijkheid van gedachten, behoefte om gedachten te controleren en gedachte-actie versmelting. Deze vervormen de werkelijkheid en verergeren de symptomen.

Voorbeelden van veelvoorkomende obsessieve gedachten

Obsessieve gedachten variëren sterk, maar vallen vaak in categorieën zoals:

1. Angst voor besmetting

Overmatige zorgen om in contact te komen met ziektekiemen, lichaamsvloeistoffen, chemicaliën, giftige stoffen in het milieu, enz. Veel voorkomende obsessies zijn angst voor:

 • Vuil, stof of vuil
 • Lichaamsvloeistoffen zoals bloed, sperma, urine, ontlasting
 • Ademhalingsdruppeltjes van hoesten of niezen
 • Speeksel, zweet, tranen
 • Huishoudelijke reinigingsmiddelen of chemicaliën
 • Zeep of water dat "te vuil" is om goed schoon te maken
 • Voedsel of keukengerei dat "besmet" was
 • Vuilnis of iets anders op openbare plaatsen aanraken

2. Schade obsessies

Aanhoudende angsten om zichzelf of anderen kwaad te doen. Bekende voorbeelden zijn:

 • Steken of vergiftigen van dierbaren
 • Een kind wurgen of verdrinken
 • De auto opzettelijk laten crashen
 • Voor een trein springen
 • Schade veroorzaken door ziekte of besmetting te verspreiden
 • Dinergasten per ongeluk vergiftigen
 • Brand of andere ongelukken veroorzaken

3. Seksuele obsessies

Intrusieve seksuele gedachten of beelden die verontrustend zijn, maar niet passen bij het karakter van de persoon. Veel voorkomende seksuele obsessies zijn onder andere:

 • Gedachten aan het molesteren van kinderen
 • Angsten om zich aangetrokken te voelen tot personen van hetzelfde geslacht
 • Agressieve of verontrustende beelden tijdens seks
 • Impulsen om vreemden ongepast aan te raken
 • Taboe gedachten of beelden tijdens gebed of aanbidding
 • Intrusieve gedachten aan verboden handelingen zoals incest

4. Religieuze obsessies

Overmatige bezorgdheid over moraliteit, godslastering, heiligschennis of het beledigen van God. Veel voorkomende religieuze obsessies zijn onder andere:

 • Angst om te zondigen zonder het te weten
 • Overmatig biechten of om vergeving vragen
 • Agressieve of seksuele gedachten tijdens het bidden
 • Angst om godslasterlijke dingen te zeggen tijdens de eredienst
 • Overmatige bezorgdheid over goede vs. foute handelingen

5. Behoefte aan symmetrie of exactheid

Obsessies over evenwicht, orde en precisie. Veel voorkomende symptomen zijn onder andere:

 • Items zo rangschikken dat ze perfect uitgelijnd of symmetrisch zijn
 • Mentale rituelen om voetstappen te tellen of handelingen een bepaald aantal keren te herhalen
 • Fixaties op "geluks-" en "ongeluksgetallen
 • Angsten om woorden of uitspraken precies goed te doen
 • Overmatig lijsten maken, notities maken of controleren om fouten te voorkomen

6. Opdringerige geluiden, woorden of muziek

Herhalende auditieve storingen zoals:

 • Steeds weer gewelddadige of verontrustende teksten horen
 • Mentale herhaling van geluiden of woorden
 • Angst om obsceniteiten of beledigingen naar anderen te schreeuwen
 • Het horen van dezelfde liedjes of zinnen in iemands hoofd
 • Behoefte om woorden of gebeden in het hoofd te blijven herhalen

Wanneer zijn obsessieve gedachten problematisch?

De meeste mensen hebben wel eens last van vreemde gedachten en mentale beelden. Voor mensen met OCD zijn obsessieve gedachten echter buitensporig, storend, extreem verontrustend en lijken ze onmogelijk te negeren of onder controle te krijgen.

Obsessieve gedachten kunnen een probleem zijn als ze:

 • Aanzienlijke angst of ongemak veroorzaken
 • De concentratie op het werk of op school onderbreken
 • Slaap verstoren
 • Relaties of het sociale leven verstoren
 • Leiden tot het vermijden van bepaalde plaatsen, mensen of activiteiten
 • Compulsies veroorzaken die meer dan een uur per dag duren
 • Zeer weerzinwekkend, onaanvaardbaar of verontrustend zijn

Obsessieve gedachten zijn op zichzelf niet gevaarlijk, maar de daaruit voortvloeiende angst leidt vaak tot dwanghandelingen en vermijdingsgedrag. Behandeling door een OCD-specialist kan helpen om de symptomen onder controle te houden.

Wat moet u doen tegen obsessieve gedachten?

Leven met obsessieve gedachten en OCD is een uitdaging, maar verschillende strategieën kunnen helpen:

Zorg voor een nauwkeurige diagnose. Ga naar een arts of psychiater om uw symptomen te bespreken. OCD wordt in het begin vaak verkeerd gediagnosticeerd. De juiste diagnose leidt tot een effectieve behandeling.

Leer OCD-gedachtepatronen herkennen. OCD heeft bepaalde denkstoornissen zoals opgeblazen verantwoordelijkheid, samensmelting van gedachten en acties, overbelangrijkheid van gedachten, behoefte aan zekerheid en perfectionisme. Het herkennen van deze patronen helpt om de behandeling doelgerichter te maken.

Begin met cognitieve gedragstherapie (CGT). CGT is de gouden standaardbehandeling voor OCD. Met exposure en responspreventie (ERP) confronteren patiënten gevreesde gedachten en situaties totdat de angst afneemt.

Vraag naar medicijnen. SSRI's zoals Prozac, Luvox, Paxil en Zoloft kunnen bij sommige mensen de OCD-symptomen verlichten. Anafranil en antipsychotica worden soms ook voorgeschreven.

Word lid van een steungroep. Contact maken met anderen die voor soortgelijke uitdagingen staan, biedt perspectief. Groepen zoals de IOCDF, ADAA en NAMI bieden hulpmiddelen en hulp.

Verander uw levensstijl. Het verminderen van stress door middel van dieet, lichaamsbeweging, slaap, sociale contacten, tijd in de natuur en mindfulness praktijken helpt het OCD-beheer te verbeteren.

Vermijd het zoeken naar geruststelling en dwanghandelingen. Geruststelling door anderen en het uitvoeren van rituelen als reactie op obsessies bieden slechts tijdelijke verlichting. Het bestrijden van compulsies is essentieel.

Houd de ernst van de symptomen in de gaten. Het bijhouden van OCD-symptomen en triggers helpt om de voortgang van de behandeling vast te stellen. Smartphone apps kunnen helpen om obsessieve gedachten en dwanghandelingen bij te houden.

Wanneer spoedeisende hulp zoeken

De meeste obsessieve gedachten zijn niet gevaarlijk. Een geestelijke gezondheidscrisis vereist echter onmiddellijke zorg als iemand:

 • Dreigt zelfmoord te plegen of zichzelf te verwonden
 • Anderen heeft verwond of het risico loopt dit te doen als gevolg van gewelddadige obsessies
 • Tekenen van psychose vertoont, zoals hallucinaties of onthechting van de werkelijkheid
 • Niet in staat is om voldoende voor zichzelf te zorgen vanwege ernstige OCD-symptomen

Bij waarschuwingssignalen voor noodsituaties moet worden ingegrepen om de veiligheid te garanderen en blijvende schade te voorkomen.

Conclusie: De sleutels tot het beheersen van obsessieve gedachten

Obsessieve, opdringerige gedachten vormen de kern van OCD. Hoewel ze vaak verontrustend zijn, zijn de gedachten zelf niet gevaarlijk. De angst voor obsessies drijft het dwangmatige gedrag aan dat het functioneren verstoort. Een effectieve behandeling bestaat uit:

 • Nauwkeurige diagnose en cognitieve gedragstherapie
 • OCD-gedachtepatronen leren herkennen
 • Vaardigheden ontwikkelen om weerstand te bieden aan compulsies via exposure-therapie
 • Medicijnen gebruiken als aanvullende behandeling indien voorgeschreven
 • Een gezonde levensstijl aanpassen om stress te verminderen
 • Deelnemen aan steungroepen om isolement en hopeloosheid tegen te gaan

Met professionele hulp en ijverige beoefening van gezonde copingstrategieën kan de cyclus van obsessieve gedachten en angst overwonnen worden. Verlichting van verontrustende gedachten is mogelijk.

FAQs over Obsessieve gedachten

Wat zijn enkele voorbeelden van veelvoorkomende obsessieve gedachten?

Enkele van de meest voorkomende obsessieve gedachten die mensen met OCD ervaren zijn:

 • Besmettingsobsessies - buitensporige angsten voor ziektekiemen, chemicaliën of lichaamsvloeistoffen
 • Schade obsessies - aanhoudende gedachten over schade aan zichzelf of familie
 • Seksuele obsessies - opdringerige, verontrustende seksuele gedachten of beelden
 • Religieuze obsessies - overmatige bezorgdheid over heiligschennis, godslastering of zonde
 • Behoefte aan symmetrie/ordening - obsessies voor evenwicht, precisie, exactheid
 • Obsessies met opdringerige geluiden, woorden of muziek

Betekenen obsessieve gedachten dat ik OCD heb?

Niet noodzakelijk. Veel mensen hebben af en toe opdringerige gedachten die verontrustend zijn, maar dat betekent niet noodzakelijk dat ze OCD hebben. Als de gedachten gedurende een langere periode vaak voorkomen, oncontroleerbaar aanvoelen en aanzienlijke onrust en verstoring van het leven veroorzaken, kan het een teken van OCD zijn. Raadpleging van een professional in de geestelijke gezondheidszorg kan helpen om vast te stellen of er sprake is van OCD.

Hoe kan ik obsessieve gedachten laten stoppen?

Proberen obsessieve gedachten te dwingen om te stoppen is meestal niet effectief. Hoe meer iemand de gedachten probeert te onderdrukken, hoe krachtiger ze worden. Cognitieve gedragstherapie met exposure en responspreventie helpt het leed te verminderen. In plaats van de gedachten volledig te laten verdwijnen, richt de behandeling zich op het accepteren van het bestaan van de gedachten, terwijl men leert niet te reageren met dwanghandelingen.

Kunnen obsessieve gedachten bij OCD leiden tot zelfmoord of geweld?

Obsessieve gedachten zelf leiden bij mensen met OCD meestal niet tot zelfmoord of geweld. OCD wordt gekenmerkt door ego-dystonische gedachten, wat betekent dat ze weerzinwekkend zijn voor de persoon. De chronische angst en stress van obsessieve gedachten kunnen echter bij sommige mensen het risico op zelfmoord vergroten als ze overweldigend worden. Gewelddadige obsessies uiten zich zelden in daadwerkelijk geweld. Maar zeer zelden, in ernstige gevallen met psychotische kenmerken, kan er letsel aan zichzelf of anderen ontstaan, waardoor spoedeisende hulp nodig is.

Betekenen obsessieve gedachten dat ik er heimelijk naar verlang om ze uit te voeren?

Nee. Obsessieve gedachten zijn zeer opdringerig en voelen volledig vreemd aan het ware karakter van de persoon. Het is niet omdat iemand een gewelddadige of verontrustende gedachte heeft, dat hij die heimelijk wil uitvoeren. In feite zijn ze zo verontrustend omdat ze in tegenspraak zijn met de waarden van de persoon. Het is een veel voorkomende misvatting dat opdringerige gedachten echte verlangens vertegenwoordigen. Dat is niet zo.

Ik kan niet stoppen met mentale rituelen als reactie op obsessies. Wat moet ik doen?

De drang om mentale en fysieke rituelen uit te voeren is sterk. Maar dwanghandelingen bieden slechts tijdelijke verlichting, terwijl ze obsessies in stand houden. Met de hulp van een cognitieve gedragstherapeut kunt u leren om te gaan met de angst die door gedachten wordt veroorzaakt, zonder te reageren. Dit wordt exposure en responspreventie genoemd. Door klein te beginnen en uw angsten geleidelijk onder ogen te zien, wordt het draaglijker. Na verloop van tijd wordt het weerstaan van rituelen gemakkelijker.

Hoe leg ik intrusieve gedachten uit aan mijn dierbaren?

Veel mensen hebben misvattingen over obsessieve gedachten, dus voorlichting kan helpen. Leg uit dat opdringerige gedachten niet uw ware verlangens, interesses of bedoelingen vertegenwoordigen. Deel bronnen over OCD zodat ze begrijpen dat het een veelvoorkomend symptoom is. Laat hen weten dat u geen geruststelling of deelname aan rituelen wilt. Hun steun voor de voortgang van uw behandeling is zeer nuttig.

Moet ik opbiechten of me verontschuldigen voor mijn gewelddadige obsessieve gedachten?

Nee. Door observerende gedachten op te biechten of zich te verontschuldigen voor de inhoud ervan, verergert u de OCD door geruststelling te zoeken. Accepteer dat de gedachten niet vertegenwoordigen wie u bent. Valse drang om te bekennen moet weerstaan worden. Als de gedachten echter veranderen in psychotische wanen, dan is evaluatie nodig.

Is het normaal dat OCD in de loop van de tijd verandert?

OCD wordt gekenmerkt door wisselende en afnemende symptomen. Tijdens perioden van minder stress kunnen de symptomen beter beheersbaar zijn. Maar het komt vaak voor dat ze opflakkeren in tijden van meer stress. Laat u niet ontmoedigen door pieken in obsessies en compulsies. Blijf doorgaan met de behandeling en heb er vertrouwen in dat uw harde werk op de lange termijn vruchten zal afwerpen.

Bronnen gebruikt om dit artikel te schrijven

Amerikaanse Psychiatrische Vereniging. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5e editie). https://doi.org/10.1176/appi.books.9780890425596

Angst- en Depressievereniging van Amerika. (2018). Feiten en statistieken. https://adaa.org/about-adaa/press-room/facts-statistics

Brennan, K. A. E. (2020). Obsessieve compulsieve stoornis: The Ultimate Teen Guide. Rowman & Littlefield.

Hirschtritt, M. E., Bloch, M. H., & Mathews, C. A. (2017). Obsessief-Compulsieve Stoornis: Advances in Diagnosis and Treatment. JAMA, 317(13), 1358-1367. https://doi.org/10.1001/jama.2017.2200

Internationale OCD Stichting. (n.d.). Wat is OCD. https://iocdf.org/about-ocd/

Millet, B., Kochman, F., Gallarda, T., Krebs, M. O., Demonfaucon, F., Barrot, I., Bourgin, J., Masure, M. C., Hantouche, E. G., & Lancrenon, S. (2004). Phenomenological and Comorbid Features Associated in Obsessive-Compulsive Disorder: Influence of Age of Onset. Journal of Affective Disorders, 79(1-3), 241-246. https://doi.org/10.1016/s0165-0327(02)00351-9

Simpson, H. B., Foa, E. B., Liebowitz, M. R., Huppert, J. D., Cahill, S., Maher, M. J., McLean, C. P., Bender, J., Jr, Marcus, S. M., Williams, M. T., Weaver, J., Vermes, D., Van Meter, P. E., Rodriguez, C. I., Powers, M., Pinto, A., Imms, P., Hahn, C. G., & Campeas, R. (2013). Cognitieve gedragstherapie vs. Risperidone for Augmenting Serotonin Reuptake Inhibitors in Obsessive-Compulsive Disorder: Een gerandomiseerde klinische studie. JAMA Psychiatry, 70(11), 1190-1199. https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2013.1932

Wu, M.S., McGuire, J.F., Horng, B., Storch, E.A. (2016). Cognitieve gedragstherapie voor obsessieve-compulsieve stoornis: Een overzicht van hedendaagse kwesties. Psychiatry Research, 239, 337-343. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2016.03.008

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en ontvang 10% korting op één order

Welk product heb ik nodig?
As Seen On:
 • https://www.deondernemer.nl/actueel/retail/cibdol-opent-brandstore-stap-ideaal~2659792
 • https://retailtrends.nl/item/62892/cibdol-het-highend-cbd-merk-waar-je-niet-high-van-wordt
 • https://www.dailybase.nl/thegoodlife/lifestyle-thegoodlife/cibdol-opent-cbd-brandstore-amsterdam/
 • https://www.ad.nl/regiosport-den-haag/karlien-sleper-heeft-spelen-in-monobob-als-missie-ik-voel-me-vrijer-bij-deze-nieuwste-bobsleediscipline~a0db0ffe/
 • https://www.womenshealthmag.com/nl/beauty/g34723687/cbd-producten/
 • https://www.libelle.nl/