Hoe weet ik of ik angst heb?

Gepubliceerd:

Voelt u zich gespannen? Vraagt u zich af of die zeurende zorgen en angsten meer zijn dan alleen maar alledaagse stress? U bent niet alleen. Angst, een veel voorkomende emotie die veel mensen ervaren, kan u achterlaten met een wervelwind van zorgen, angst, paniekaanvallen en onrust. Het is alsof uw geest constant een marathon loopt terwijl uw lichaam moeizaam probeert bij te blijven.

Angst, inclusief paniekaanvallen, maakt geen onderscheid; iedereen kan er op elk moment last van hebben. Van snelle hartslagen en zweterige handpalmen tot trillende handen, de lichamelijke symptomen van angst en paniekaanvallen kunnen overweldigend zijn. Maar begrijpen wat angst veroorzaakt en de eerste tekenen ervan herkennen, waaronder angsten, is de sleutel tot een effectief beheer van deze intense emotionele achtbaan. De gevolgen van angst kunnen ook vermoeidheid zijn.

Stelt u zich eens voor dat u zich door sociale situaties kunt bewegen zonder het aangrijpende gevoel van angsten en fobieën, of dat u merkt dat rusteloosheid en vermoeidheid verdwijnen. Door de triggers te herkennen en tijdig tussenbeide te komen, kunt u weer controle krijgen over de effecten van angst op uw leven.

Dus, hoe weet u of u angstig bent? Laten we ons eens verdiepen in de wereld van paniekaanvallen, vermoeidheid, angsten, prikkelbaarheid, fobieën en problemen in bepaalde situaties. Bereid u voor op het ontdekken van de informatie die u zal helpen begrijpen wat de oorzaak is van die angstige momenten en manieren zal vinden om ze te overwinnen.

Hoe weet ik of ik angst heb?

Normale angst onderscheiden van een angststoornis

Het ervaren van paniek en angst is een normaal onderdeel van het mens-zijn, vooral wanneer men geconfronteerd wordt met stressvolle situaties. Het kan echter soms moeilijk zijn voor mensen om te bepalen of hun angst binnen het normale bereik valt of dat het op een angststoornis wijst. In deze situaties kunnen aanvallen optreden.

Normale angst: Een natuurlijke reactie

Het is belangrijk om in te zien dat het heel normaal is om u af en toe angstig te voelen. Angst en paniek kunnen zelfs dienen als beschermingsmechanismen, om ons te waarschuwen voor mogelijke gevaren of om ons te motiveren om actie te ondernemen. Angstig zijn voor een sollicitatiegesprek of een grote presentatie is bijvoorbeeld normaal en kan helpen om beter te presteren door ons gefocust en alert te houden. Deze angstaanvallen zijn als de bourne-identiteit, die ons eraan herinnert om waakzaam te blijven.

Angststoornis: Wanneer zorgen de overhand nemen

Aan de andere kant is er bij een angststoornis sprake van buitensporige en aanhoudende zorgen die verder gaan dan wat in het dagelijks leven als normaal wordt beschouwd. Deze constante staat van ongerustheid kan de dagelijkse activiteiten verstoren en het algehele welzijn van mensen aanzienlijk beïnvloeden. In tegenstelling tot incidentele vlagen van nervositeit, blijft een angststoornis vaak langere periodes hangen, waardoor paniek en angst overweldigend lijken.

Intensiteit, duur en impact beoordelen

Om een onderscheid te kunnen maken tussen normale angst en een angststoornis, moeten verschillende factoren zorgvuldig worden overwogen: intensiteit, duur, invloed op het functioneren, paniek, angst, onrust en hoe het mensen beïnvloedt.

Intensiteit: Hoewel zowel normale angst als een angststoornis gepaard gaan met gevoelens van onbehagen of angst, ervaren mensen met een angststoornis deze emoties meestal op een verhoogd niveau. De intensiteit kan zich uiten in lichamelijke symptomen zoals een snelle hartslag, kortademigheid, trillende handen of zelfs paniekaanvallen.

Duur: Een ander cruciaal aspect waar u rekening mee moet houden, is hoe lang de gevoelens van angst aanhouden. Normale angst is meestal van voorbijgaande aard en van korte duur; zodra de stressvolle situatie voorbij is of is opgelost, verdwijnt de bijbehorende zorg. Omgekeerd merken mensen met een angststoornis dat hun zorgen lang aanhouden, soms zelfs zonder dat er een duidelijke aanleiding voor is.

Invloed op het functioneren: De impact van angst op het dagelijks functioneren is een andere onderscheidende factor. Normale angst kan weliswaar tijdelijke verstoringen of ongemak veroorzaken, maar belemmert iemand doorgaans niet in het uitvoeren van zijn of haar gebruikelijke taken. Daarentegen kan een angststoornis iemands levenskwaliteit aanzienlijk aantasten en relaties, werkprestaties en algeheel welzijn beïnvloeden.

Professionele evaluatie zoeken

Als u zich afvraagt of uw angst normaal is of dat het op een angststoornis wijst, kan een professionele evaluatie duidelijkheid en begeleiding bieden. Professionals in de geestelijke gezondheidszorg zijn opgeleid om symptomen te beoordelen, diagnostische evaluaties uit te voeren en geschikte behandelingsopties te bepalen.

Vergeet niet dat hulp zoeken eerder een teken van kracht dan van zwakte is. Als u vermoedt dat uw angst meer is dan alleen maar af en toe zorgen maken, aarzel dan niet om een gekwalificeerde zorgverlener te raadplegen die u ondersteuning en begeleiding kan bieden die op uw specifieke behoeften zijn afgestemd.

Symptomen van angststoornissen herkennen

Angststoornissen zijn veel voorkomende geestelijke gezondheidsproblemen waar miljoenen mensen wereldwijd last van hebben. Als u zich afvraagt hoe u kunt weten of u angstig bent, is het belangrijk dat u zich bewust bent van de symptomen die met deze aandoeningen gepaard gaan. Als u deze symptomen herkent, kunt u de nodige stappen ondernemen om de juiste hulp en ondersteuning te zoeken.

Veel voorkomende symptomen van angststoornissen

Angststoornissen kunnen zich op verschillende manieren uiten, zowel emotioneel als lichamelijk. Hier zijn enkele veelvoorkomende symptomen waar u op moet letten:

 1. Overmatig piekeren: Aanhoudende en overmatige bezorgdheid over alledaagse situaties of specifieke gebeurtenissen is een kenmerkend symptoom van angststoornissen. Deze zorgen kunnen irrationeel zijn of niet in verhouding staan tot de situatie.

 2. Rusteloosheid en prikkelbaarheid: U constant op scherp voelen staan, rusteloos of prikkelbaar zijn is een ander veelvoorkomend teken van angststoornissen. U vindt het misschien moeilijk om te ontspannen en kunt snel geïrriteerd raken.

 3. Moeite met concentreren: Angst kan het moeilijk maken om u op taken te concentreren of u langere tijd te concentreren. Dit concentratieprobleem kan uw productiviteit en algehele welzijn beïnvloeden.

Lichamelijke manifestaties van angststoornissen

Naast emotionele symptomen vertonen angststoornissen vaak ook lichamelijke verschijnselen. Enkele lichamelijke symptomen die vaak met angst geassocieerd worden, zijn onder andere:

 1. Spierspanning: Aanhoudende spierspanning of stijfheid is een veelvoorkomend lichamelijk symptoom bij mensen met angststoornissen. Deze spanning kan leiden tot ongemak of zelfs pijn.

 2. Hoofdpijn: Mensen die aan angststoornissen lijden, melden vaak terugkerende hoofdpijn of migraine. De stress en spanning die door angst worden veroorzaakt, kunnen bijdragen aan deze hoofdpijn.

 3. Maagdarmproblemen: Veel mensen met angst hebben last van maag- en darmproblemen, zoals buikpijn, misselijkheid, diarree of algemene spijsverteringsproblemen.

 4. Slaapstoornissen: Angst verstoort vaak het slaappatroon, wat leidt tot problemen om in slaap te vallen (slapeloosheid) of om de hele nacht in slaap te blijven. Nachtmerries kunnen ook vaker voorkomen bij mensen met onderliggende angststoornissen.

Het is belangrijk om te weten dat deze symptomen van persoon tot persoon in intensiteit en duur kunnen verschillen. Als u meerdere van deze symptomen herkent en ze uw dagelijks leven aanzienlijk beïnvloeden, kan dit een indicatie zijn van een angststoornis.

Professionele hulp zoeken is cruciaal voor een juiste diagnose en een behandelplan. Professionals in de geestelijke gezondheidszorg, zoals psychiaters of therapeuten, kunnen begeleiding en ondersteuning bieden die op uw specifieke behoeften zijn afgestemd. Zij kunnen therapie, veranderingen in uw levensstijl of, indien nodig, angstmedicatie voorschrijven.

Onthoud dat het herkennen van de symptomen de eerste stap is naar een effectieve aanpak van angststoornissen. Aarzel niet om hulp te zoeken als u vermoedt dat u een angststoornis hebt.

Gegeneraliseerde angststoornis (GAD) begrijpen

Gegeneraliseerde angststoornis (GAD) is een veel voorkomende geestelijke gezondheidstoestand die veel mensen treft. Het wordt gekenmerkt door chronische zorgen over verschillende aspecten van het leven zonder specifieke aanleiding of oorzaak. Mensen met GAD vinden het vaak moeilijk om hun zorgen onder controle te houden, zelfs als ze de irrationaliteit erachter inzien.

Een van de belangrijkste kenmerken van GAD is het aanhoudende en buitensporige piekeren dat verder gaat dan wat in het dagelijks leven als normaal wordt beschouwd. Deze constante staat van angst kan een aanzienlijke invloed hebben op iemands dagelijks functioneren en algehele welzijn.

Naast psychologische symptomen kan gegeneraliseerde angststoornis (GAD) ook lichamelijke symptomen vertonen, zoals vermoeidheid, spierspanning, buikpijn, hoofdpijn en slaapproblemen. De combinatie van deze lichamelijke en emotionele symptomen kan het voor mensen met GAD, waaronder mensen die angstaanvallen ervaren of een sociale angststoornis hebben, moeilijk maken om hun dagelijkse activiteiten uit te voeren en gezonde relaties te onderhouden.

Gelukkig zijn er behandelingsmogelijkheden voor mensen die worstelen met GAD. Therapietechnieken zoals cognitieve gedragstherapie (CGT) zijn effectief gebleken om mensen te helpen hun angst te beheersen. CGT richt zich op het identificeren van negatieve gedachtepatronen en deze te vervangen door meer positieve en realistische gedachtepatronen. Dit type therapie helpt mensen ook om copingstrategieën te ontwikkelen om met angstopwekkende situaties om te gaan.

In sommige gevallen kunnen ook medicijnen worden voorgeschreven om de symptomen van GAD te helpen verlichten. Zorgverleners kunnen antidepressiva of angstremmers aanraden om de hersenchemie te reguleren en het angstniveau te verlagen.

Het is belangrijk dat mensen die vermoeden dat ze GAD of een sociale angststoornis hebben, professionele hulp zoeken voor een juiste diagnose. Een zorgverlener of professional in de geestelijke gezondheidszorg zal een grondige beoordeling uitvoeren waarbij de symptomen, de medische voorgeschiedenis en mogelijke onderliggende oorzaken van angstaanvallen worden geëvalueerd.

Obsessief-compulsieve stoornis (OCD) en posttraumatische stressstoornis (PTSS) onderzoeken

Obsessieve compulsieve stoornis (OCD), posttraumatische stressstoornis (PTSS), sociale angst en angstaanvallen zijn psychische aandoeningen die het leven van een persoon aanzienlijk beïnvloeden. Het begrijpen van de symptomen en het zoeken van professionele hulp is cruciaal voor een effectieve behandeling.

OCD: Opdringerige gedachten en repeterend gedrag

Een van de belangrijkste kenmerken van OCD is de aanwezigheid van opdringerige gedachten, ook wel obsessies genoemd, die intense angst of verdriet bij mensen veroorzaken. Deze gedachten draaien vaak rond thema's als vervuiling, symmetrie of schade. De persoon kan een overweldigende angst voor ziektekiemen of vuil ervaren, wat leidt tot overmatig handen wassen of controlegedrag. Ze kunnen zich gedwongen voelen om voorwerpen symmetrisch te rangschikken of om bepaalde rituelen herhaaldelijk uit te voeren.

Leven met OCD kan uitdagend zijn omdat deze obsessies een aanzienlijke hoeveelheid tijd en energie opslokken, wat tot angstaanvallen leidt. Het wordt moeilijk voor mensen om zich op dagelijkse activiteiten te concentreren of van sociale situaties te genieten door hun obsessieve gedachten en dwangmatig gedrag.

PTSS: Blijvende impact van trauma

Post-Traumatische Stress Stoornis (PTSS) ontwikkelt zich na het meemaken of meemaken van een traumatische gebeurtenis zoals een fysieke aanval, natuurrampen, ongelukken of gevechtssituaties. De symptomen die gepaard gaan met PTSS, waaronder sociale angst, kunnen ernstig en langdurig zijn. Mensen met PTSS ervaren vaak flashbacks waarbij ze de traumatische gebeurtenis levendig herbeleven, vergezeld van intense emoties alsof het opnieuw gebeurt. Nachtmerries die verband houden met het trauma en sociale angst komen ook vaak voor.

Om met hun verontrustende herinneringen om te gaan, kunnen mensen herinneringen aan de traumatische gebeurtenis helemaal vermijden. Dit vermijdingsgedrag kan zich uitbreiden naar sociale situaties, waar ze zich van anderen kunnen afzonderen door angst of bezorgdheid die veroorzaakt wordt door specifieke triggers die met hun trauma geassocieerd worden.

Professionele hulp zoeken voor diagnose

Voor het stellen van de diagnose OCD of PTSS is een professionele evaluatie door een specialist in geestelijke gezondheidszorg nodig, zoals een psychiater of psycholoog die gespecialiseerd is in angststoornissen. Deze professionals hebben de expertise om symptomen te beoordelen, interviews af te nemen en de juiste diagnostische instrumenten toe te passen.

Als u vermoedt dat u symptomen van sociale angststoornis, OCD of PTSS ervaart, is het essentieel om professionele hulp in te schakelen. Een specialist op het gebied van geestelijke gezondheid kan een nauwkeurige diagnose stellen en een persoonlijk behandelplan ontwikkelen dat is afgestemd op uw specifieke behoeften.

Behandelopties voor OCD en PTSS

Zowel OCD als PTSS zijn behandelbare aandoeningen, en vroegtijdig ingrijpen kan de levenskwaliteit aanzienlijk verbeteren. Behandelingsopties voor deze stoornissen omvatten vaak een combinatie van therapiebenaderingen zoals cognitieve gedragstherapie (CGT), exposure therapie of medicatie.

Bij CGT leren mensen strategieën om hun obsessieve gedachten uit te dagen en dwangmatig gedrag geleidelijk te verminderen. Exposure therapie houdt in dat mensen in een gecontroleerde omgeving worden blootgesteld aan situaties of triggers die geassocieerd worden met hun angsten om hen te helpen veerkracht op te bouwen en vermijdingsgedrag te overwinnen.

Medicatie kan ook een cruciale rol spelen bij het beheersen van de symptomen van OCD of PTSS. Artsen kunnen selectieve serotonine heropnameremmers (SSRI's) of andere medicijnen voorschrijven die angstgerelateerde symptomen aanpakken.

Als u vermoedt dat u met OCD of PTSS worstelt, aarzel dan niet om professionele hulp te zoeken. Met de juiste ondersteuning en behandeling is het mogelijk om de controle over uw leven terug te krijgen en verlichting te vinden van de overweldigende impact van deze aandoeningen.

Bepalen of u angst, depressie of beide hebt

Angst en depressie zijn twee geestelijke gezondheidsproblemen die vaak naast elkaar voorkomen, met gemeenschappelijke symptomen zoals vermoeidheid, concentratieproblemen en veranderingen in eetlust. Terwijl angst wordt gekenmerkt door overmatige zorgen en angst, wordt depressie gekenmerkt door aanhoudend verdriet en verlies van interesse in activiteiten. Het kan een uitdaging zijn om onderscheid te maken tussen de twee aandoeningen, omdat ze vergelijkbare symptomen kunnen vertonen. Een grondige beoordeling door een professional in de gezondheidszorg kan echter helpen om te bepalen of u alleen angst heeft, alleen depressie, of beide.

Een van de veel voorkomende symptomen bij zowel angst als depressie is moeilijkheid. Mensen met angst hebben vaak moeite om hun zorgen of angstige gedachten onder controle te houden. Ze kunnen voortdurend op het ergste anticiperen of zich zonder aanwijsbare reden gespannen voelen. Aan de andere kant worstelen mensen met een depressie vaak met gevoelens van hopeloosheid en waardeloosheid die het hen moeilijk maken om dagelijkse activiteiten uit te voeren.

Een ander symptoom dat angst en depressie gemeen hebben, is spierspanning. Angst kan lichamelijke symptomen veroorzaken zoals gespannen spieren of spierpijn als gevolg van verhoogde stressniveaus. Op dezelfde manier kunnen mensen met een depressie lichamelijke ongemakken ervaren zoals lichaamspijn of hoofdpijn als gevolg van de emotionele spanning die ze te verduren krijgen.

Om nauwkeurig te kunnen vaststellen of u alleen angst, alleen depressie of beide aandoeningen tegelijk hebt, is een professionele evaluatie nodig. Een zorgverlener zal een uitgebreide beoordeling uitvoeren waarbij uw symptomen, medische voorgeschiedenis en eventuele onderliggende factoren die bijdragen aan uw psychische problemen worden besproken.

De behandelplannen voor angststoornissen en depressie kunnen variëren, afhankelijk van of iemand één aandoening of beide heeft. Als u gediagnosticeerd bent met alleen angst, kunnen de behandelingsopties bestaan uit therapiesessies die gericht zijn op het beheersen van angstige gedachten en gedrag door middel van technieken zoals cognitieve gedragstherapie (CGT) of medicatie voorgeschreven door een psychiater.

Voor mensen die alleen de diagnose depressie hebben, kunnen de behandelplannen bestaan uit therapiesessies die gericht zijn op het aanpakken van negatieve gedachtepatronen en het ontwikkelen van copingmechanismen om de depressieve symptomen te verlichten. In sommige gevallen, wanneer de depressieve symptomen ernstig zijn of langere tijd aanhouden, kan medicatie worden aanbevolen om de hersenchemie te helpen reguleren.

Wanneer bij iemand zowel angst als depressie wordt vastgesteld, worden in de behandelplannen vaak elementen van zowel angst- als depressiemanagementstrategieën gecombineerd. Therapiesessies kunnen bestaan uit een combinatie van CGT-technieken om angstige gedachten en gedragingen aan te pakken, en interventies om depressieve symptomen aan te pakken. Er kunnen ook medicijnen worden voorgeschreven om de gelijktijdig bestaande aandoeningen effectief te behandelen.

Overlappende Symptomen: Angststoornissen en depressie

Slaapstoornissen zoals slapeloosheid zijn veel voorkomende symptomen bij zowel angststoornissen als depressie. Veel mensen met angststoornissen hebben vaak moeite om in slaap te vallen of in slaap te blijven door op hol geslagen gedachten, zorgen of rusteloosheid. Op dezelfde manier kunnen mensen met een depressie het moeilijk vinden om een goede nachtrust te krijgen door gevoelens van verdriet, hopeloosheid of overmatige vermoeidheid. Het verband tussen slaapstoornissen en deze psychische aandoeningen is onmiskenbaar.

Rusteloosheid of prikkelbaarheid kan wijzen op een angststoornis of depressie. Mensen met angststoornissen ervaren vaak een constante staat van rusteloosheid, hebben het gevoel dat ze op scherp staan en kunnen zich niet ontspannen. Aan de andere kant kunnen mensen met een depressie prikkelbaarheid als een van hun primaire symptomen vertonen. Deze overlappende symptomen kunnen het moeilijk maken om onderscheid te maken tussen de twee aandoeningen zonder een zorgverlener te raadplegen voor een nauwkeurige diagnose.

Concentratieverlies is een ander symptoom dat kan overlappen tussen angststoornissen en depressie. Beide aandoeningen kunnen de cognitieve functie aanzienlijk beïnvloeden en het voor mensen moeilijk maken om zich op bepaalde taken te concentreren. Of het nu gaat om moeite hebben om belangrijke details te onthouden of zich snel afgeleid voelen, de effecten van angststoornissen en depressie op de concentratie kunnen slopend zijn. Het is cruciaal voor mensen die dergelijke problemen ervaren om professionele hulp te zoeken voor een goede beoordeling.

Wanneer u te maken hebt met overlappende symptomen van angststoornissen en depressie, is het belangrijk om een zorgverlener te raadplegen voor een nauwkeurige diagnose. Hoewel sommige mensen een zelfdiagnose proberen te stellen op basis van internetonderzoek of anekdotisch bewijs van de ervaringen van anderen, wordt deze aanpak niet aanbevolen omdat dit kan leiden tot een verkeerde interpretatie of een verkeerd begrip van de symptomen. Alleen een gekwalificeerde professional in de gezondheidszorg kan de nodige expertise leveren om onderscheid te maken tussen deze aandoeningen.

Conclusie: Nadenken over uw angstreis

Angst begrijpen en herkennen is een belangrijke stap in het vinden van ondersteuning en het beheren van uw geestelijke gezondheid. Door na te denken over uw angstreis, kunt u waardevolle inzichten krijgen in het onderscheiden van normale angst van een angststoornis, het identificeren van symptomen en het onderzoeken van specifieke stoornissen zoals gegeneraliseerde angststoornis (GAD), obsessieve compulsieve stoornis (OCD) en posttraumatische stressstoornis (PTSS).

Tijdens dit onderzoek wordt duidelijk dat angst vaak samengaat met depressie of overlappende symptomen heeft. Het is essentieel om vast te stellen of u angstig of depressief bent, of beide, om de juiste ondersteuning en behandeling te krijgen.

Door de belangrijkste punten uit de vorige hoofdstukken samen te vatten, hebben we licht geworpen op de verschillende aspecten van het begrijpen van angst. Onthoud dat ieders ervaring met angst uniek is, maar er zijn wel algemene tekenen en symptomen waar u op kunt letten:

 1. Het onderscheid tussen normale angst en een angststoornis helpt om te begrijpen wanneer uw zorgen buitensporig kunnen zijn of het dagelijks leven in de weg kunnen staan.

 2. Symptomen van angststoornissen herkennen, zoals aanhoudende zorgen, rusteloosheid, prikkelbaarheid, concentratieproblemen en lichamelijke verschijnselen zoals een snelle hartslag of kortademigheid.

 3. Een beter begrip krijgen van gegeneraliseerde angststoornis (GAD), waarbij men zich chronisch zorgen maakt over verschillende aspecten van het leven.

 4. Onderzoeken van Obsessieve-Compulsieve Stoornis (OCD) gekenmerkt door opdringerige gedachten (obsessies) die leiden tot herhaald gedrag (compulsies) en Post-Traumatische Stress Stoornis (PTSS) veroorzaakt door traumatische gebeurtenissen.

 5. Erkennen dat u tegelijkertijd angst en depressie kunt hebben vanwege hun gemeenschappelijke symptomen.

 6. Begrijpen dat professionele hulp zoeken cruciaal is voor een nauwkeurige diagnose en het ontwikkelen van een effectief behandelplan.

Als een van deze ervaringen op u overkomt of u vermoedt dat u angstig bent, is het aan te raden om een professional in de gezondheidszorg te raadplegen die gespecialiseerd is in geestelijke gezondheid. Zij kunnen een uitgebreide evaluatie maken op basis van uw unieke omstandigheden en u de weg wijzen naar de juiste ondersteuning en hulpbronnen.

Onthoud dat u niet alleen bent op deze reis. Zoek contact met vrienden, familie of steungroepen die begrip en aanmoediging kunnen bieden. De eerste stap zetten om hulp te zoeken is een moedige beslissing die kan leiden tot een beter welzijn en een betere levenskwaliteit.

FAQs

Kan angst vanzelf overgaan zonder behandeling?

Angstsymptomen kunnen van persoon tot persoon verschillen, en hoewel bij sommige mensen de symptomen na verloop van tijd afnemen zonder formele behandeling, is het essentieel om professionele hulp te zoeken voor een nauwkeurige diagnose en effectieve managementstrategieën.

Hoe lang duurt het om te herstellen van een angststoornis?

Het herstelproces verschilt per persoon, afhankelijk van factoren zoals de ernst van de angststoornis, persoonlijke omstandigheden en de effectiviteit van de behandeling. Met de juiste ondersteuning en behandeling ervaren veel mensen binnen enkele weken of maanden aanzienlijke verbeteringen.

Zijn er natuurlijke remedies of veranderingen in levensstijl die kunnen helpen bij angst?

Hoewel veranderingen in de levensstijl, zoals regelmatig bewegen, een evenwichtig dieet, het beoefenen van ontspanningstechnieken (zoals diep ademhalen of mediteren), voldoende slapen en het minimaliseren van stressoren positief kunnen bijdragen aan het beheersen van angstsymptomen, is het belangrijk om een professional in de gezondheidszorg te raadplegen voor persoonlijke begeleiding.

Kan ik mijn angst zelf diagnosticeren met behulp van online bronnen?

Online bronnen kunnen algemene informatie over angststoornissen verschaffen, maar zelfdiagnose moet met de nodige voorzichtigheid worden benaderd. U kunt het beste een gekwalificeerde zorgverlener raadplegen die uw specifieke situatie nauwkeurig kan beoordelen.

Is medicatie nodig voor de behandeling van angststoornissen?

Indien nodig kunnen zorgverleners medicijnen voorschrijven. De behoefte aan medicatie hangt echter af van individuele omstandigheden. Een uitgebreide evaluatie door een zorgverlener zal bepalen of medicatie geschikt is naast andere vormen van therapie of ondersteuning.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en ontvang 10% korting op één order

Welk product heb ik nodig?
As Seen On:
 • https://www.deondernemer.nl/actueel/retail/cibdol-opent-brandstore-stap-ideaal~2659792
 • https://retailtrends.nl/item/62892/cibdol-het-highend-cbd-merk-waar-je-niet-high-van-wordt
 • https://www.dailybase.nl/thegoodlife/lifestyle-thegoodlife/cibdol-opent-cbd-brandstore-amsterdam/
 • https://www.ad.nl/regiosport-den-haag/karlien-sleper-heeft-spelen-in-monobob-als-missie-ik-voel-me-vrijer-bij-deze-nieuwste-bobsleediscipline~a0db0ffe/
 • https://www.womenshealthmag.com/nl/beauty/g34723687/cbd-producten/
 • https://www.libelle.nl/