Wat zijn rare gedachten tijdens angst?

Gepubliceerd:

Angst komt heel vaak voor. Meer dan 40 miljoen volwassenen in de Verenigde Staten lijden elk jaar aan een angststoornis. Wanneer iemand angstig is, kan dat ongewone of vreemde gedachten veroorzaken die voor anderen "vreemd" lijken. Inzicht in enkele veelvoorkomende rare gedachten tijdens angst kan helpen om de ervaring te normaliseren.

Wat zijn rare gedachten tijdens angst?

Vaak voorkomende soorten vreemde gedachten bij angst

Er zijn veel verschillende soorten vreemde of irrationele gedachten die mensen met angst vaak hebben. Hier volgen enkele van de meest voorkomende categorieën:

Intrusieve gedachten

Indringende gedachten zijn ongewenste, storende gedachten die "uit het niets" lijken te komen. Ze zijn niet in overeenstemming met het ware karakter en de verlangens van de persoon. Opdringerige gedachten zijn een van de kenmerken van angststoornissen, vooral OCD.

Veel voorkomende opdringerige gedachten bij angst zijn onder andere:

 • Angst om anderen onopzettelijk schade te berokkenen
 • Seksuele gedachten die abnormaal of verontrustend lijken
 • Gewelddadige of gruwelijke beelden
 • Taboe religieuze gedachten
 • Angst om zich ongepast te gedragen

Hoewel de inhoud van intrusieve gedachten mensen vaak verontrust, zijn ze ongevaarlijk. De angst zorgt ervoor dat de persoon betekenis en belangrijkheid leest in gedachten die niet overeenkomen met de werkelijkheid.

Existentiële gedachten

Angst kan ook leiden tot diepe, existentiële vragen en angsten over het leven, de dood en de aard van de werkelijkheid. Deze filosofische gedachten zijn verontrustend omdat ze het gebruikelijke begrip van de wereld in twijfel trekken.

Existentiële rare gedachten bij angst kunnen zijn:

 • De zin van het leven in twijfel trekken
 • Het gevoel dat het leven geen doel heeft
 • Angst voor dood of sterven
 • Het gevoel dat de wereld onwerkelijk of denkbeeldig is
 • Bezorgdheid dat alles wat men weet onwaar is

Hoewel existentiële zorgen heel gewoon zijn, worden ze bij angst overmatig, negatief gerommel. De abstracte aard van existentiële gedachten maakt ze moeilijk op te lossen.

Magisch Denken

Magisch denken verwijst naar geloven dat iemands gedachten, woorden of handelingen gebeurtenissen kunnen beïnvloeden op manieren die de normale wetten van oorzaak en gevolg tarten.

Angstig magisch denken kan het volgende inhouden:

 • Geloven dat uw gedachten slechte dingen kunnen laten gebeuren
 • Bepaalde woorden of getallen vermijden om schade te voorkomen
 • Denken dat u ziekte of ongeluk hebt aangetrokken door negativiteit
 • Voelen dat uw angst zich fysiek manifesteert als u er te veel aan denkt

Dit soort denkproces wordt beschouwd als een cognitieve vervorming door angst. In werkelijkheid kunnen gedachten alleen geen slechte resultaten veroorzaken.

Hypochondrische gedachten

Veel mensen met angst hebben last van irrationele gedachten over hun gezondheid, ook wel hypochondrie genoemd. Dit houdt een intense preoccupatie met angsten in over het hebben van een ernstige ongediagnosticeerde ziekte.

Veel voorkomende hypochondrische gedachten zijn onder andere:

 • Normale lichamelijke gewaarwordingen interpreteren als ziektesymptomen
 • Bang zijn dat triviale afwijkingen zoals vlekken of slikproblemen wijzen op ernstige problemen
 • Denken dat elke hoofdpijn een hersentumor is
 • Symptomen googelen en het ergste scenario geloven
 • Veronderstellen dat de kans groot is dat u een aandoening ontwikkelt zonder rationele basis

Hypochondrische gedachten worden vaak "catastroferen" van normale lichaamsfuncties genoemd. Bij angst houdt de geest vast aan de mogelijkheid van ziekte zonder dat er echt bewijs is.

Waarom veroorzaakt angst rare gedachten?

Er zijn verschillende verklaringen waarom angst zich uit in vreemde gedachten:

 • Hypervigilantie - Angst zet de hersenen op scherp voor mogelijke bedreigingen. Hierdoor gaan mensen zich overmatig concentreren op onbelangrijke gedachten en gewaarwordingen die anders niet de aandacht zouden trekken.
 • Negativiteitsbias - Angstige mensen hebben de neiging om negatief te interpreteren. Onschuldige gedachten worden gezien als gevaarlijk of verontrustend.
 • Het gevoel de controle te verliezen - Angstpatiënten hebben vaak het gevoel dat hun geest "overgenomen" wordt door vreemde gedachten. Dit veroorzaakt nog meer leed.
 • Overdenken - Angst bevordert overmatig piekeren over mogelijke problemen. Overanalyse leidt tot onrealistische denkpatronen.
 • Misleiding van de vecht-of-vluchtreactie - Angst activeert de primitieve overlevingsreactie van het lichaam wanneer er geen echte dreiging is. Vreemde gedachten helpen de fysiologische reactie te rechtvaardigen.
 • Cognitieve vervormingen - Bij angst overheersen emotioneel geladen gedachten de logica. Hierdoor kunnen onredelijke gedachten gedijen.
 • Onzekerheidsintolerantie - De betekenis van vreemde gedachten niet kennen, kan nog meer angst oproepen. De geest zoekt naar verklaringen om de onzekerheid te verminderen.

Hoe om te gaan met ongewone gedachten door angst

Ondanks hoe levendig en intens ze aanvoelen, zijn de rare gedachten die met angst gepaard gaan op zich niet gevaarlijk. Enkele strategieën om ze te beheersen zijn:

Gedachten herkennen als symptomen

Herinner uzelf eraan dat de vreemde gedachten slechts uitingen van angst zijn - ze hebben daarbuiten geen betekenis. Ze als symptomen bestempelen kan helpen om de gedachten te ontkrachten.

Accepteren en voorbij laten gaan

Probeer de gedachten niet te bestrijden of te onderdrukken, want dat geeft ze meer aandacht en macht. Accepteer in plaats daarvan dat ze zich voordoen als gevolg van angst. Laat ze op een natuurlijke manier komen en gaan, zonder te oordelen.

Focus op het heden

Richt uw aandacht op uw onmiddellijke externe omgeving met behulp van uw zintuigen. Kijk rond en noteer wat u ziet, luister naar omgevingsgeluiden, voel het contact van uw lichaam met de grond, enz. Dit plaatst u in het heden en haalt de aandacht weg van uw gedachten.

Test uw gedachten op realiteit

Controleer of uw angstige gedachten overeenkomen met de werkelijkheid. Vraag uzelf af - zijn ze aannemelijk, waarschijnlijk en op bewijs gebaseerd? Helpt of schaadt deze manier van denken u? Realiteitstests zetten ruimte tussen u en uw gedachten.

Praat terug tegen uw gedachten

Laat angstige gedachten niet onbesproken. Praat rationeel terug over waarom ze onlogisch en te catastrofaal zijn. Stel u voor dat u met mededogen reageert, zoals u zou doen tegen een vriend die gerustgesteld moet worden.

Blijf vooruitgaan

Laat u niet afleiden door uw pogingen om elke vreemde gedachte op te lossen. Laat ze gaan en ga verder met uw dag en concentreer u op zinvolle activiteiten. De gedachten zullen gemakkelijker overgaan zodra de angst vermindert.

Zoek hulp bij uw ondersteuningssysteem

Praten met vertrouwde vrienden en familie kan perspectief bieden wanneer u zich alleen voelt met uw angstige gedachten. De gedachten met anderen delen helpt om ze te externaliseren en onschadelijk te maken.

Als opdringerige gedachten erg vaak voorkomen of verontrustend worden, kan het ook nuttig zijn om hulp te zoeken bij een professional in de geestelijke gezondheidszorg. Therapieën zoals cognitieve gedragstherapie richten zich op het aanpakken van gedachtepatronen die bijdragen aan angst. Sommige medicijnen kunnen ook geschikt zijn om obsessieve gedachten en piekeren te verlichten.

Voorbeelden van rare gedachten bij verschillende angststoornissen

Het soort irrationele gedachten dat men ervaart, kan variëren afhankelijk van de specifieke angststoornis:

Gegeneraliseerde angststoornis

 • "Wat als ik mijn baan verlies en dakloos word?"
 • "Ik ga ziek worden omdat ik die deurknop heb aangeraakt."
 • "Mijn hart klopt te snel - ik moet een hartaanval krijgen."

Sociale angststoornis

 • "Iedereen zal denken dat ik dom ben als ik praat."
 • "Ik hoor hier bij niemand."
 • "Mensen oordelen vast over mijn uiterlijk."

Paniekstoornis

 • "Dit duizelige gevoel betekent dat ik ga flauwvallen."
 • "Ik ga de controle verliezen en mezelf voor schut zetten."
 • "Ik word vast gek."

OCD

 • "Als ik niet tot 10 tel, zal er iets vreselijks gebeuren."
 • "Ik moet mijn handen blijven wassen, anders worden ze besmet."
 • "Ik ben een vreselijk persoon om dat te denken."

PTSS

 • "Ik kan niemand vertrouwen omdat ze me misschien pijn doen."
 • "Ik ben blijvend beschadigd door mijn trauma."
 • "De wereld is een compleet gevaarlijke plek."

Gezondheidsangst

 • "De moedervlek op mijn huid ziet er kankerachtig uit."
 • "Deze hoofdpijn gaat een beroerte veroorzaken."
 • "Ik moet een ernstige ziekte hebben die artsen over het hoofd zien."

De specifieke gedachte-inhoud kan van persoon tot persoon sterk verschillen. Maar het onderliggende thema van irrationaliteit en onwaarschijnlijkheid blijft consistent.

Wanneer hulp zoeken bij angstig denken

Af en toe vreemde gedachten als gevolg van angst zijn niet per se een probleem. U kunt echter overwegen om professionele hulp in de geestelijke gezondheidszorg te zoeken als:

 • De gedachten komen vaak voor, zijn hardnekkig en zijn moeilijk van de wijs te brengen
 • De gedachten verstoren uw dagelijks functioneren en concentratievermogen aanzienlijk
 • U gaat dwangmatig of vermijdend gedrag vertonen om met de gedachten om te gaan
 • De gedachten verhogen uw algehele angst en onrust
 • U vreest dat u bepaalde verontrustende gedachten zult uitvoeren
 • De gedachten versterken depressie, hopeloosheid of zelfmoordgedachten

Een gediplomeerd therapeut kan met u samenwerken om angstig piekeren te verminderen en op een evenwichtigere, constructievere manier op gedachten te reageren. Medicijnen kunnen ook helpen als de obsessieve gedachten ernstig zijn.

Tips om met rare angstige gedachten om te gaan

 • Onthoud dat de gedachten slechts manifestaties van angst zijn, niet de werkelijkheid.
 • Oefen om de gedachten door uw geest te laten gaan zonder te reageren of te oordelen.
 • Concentreer u op externe zintuiglijke details zoals beelden en geluiden in plaats van op interne gedachten.
 • Vraag u af of de gedachten logisch en op bewijs gebaseerd zijn.
 • Praat rationeel en meelevend terug om de gedachten tegen te gaan.
 • Blijf u richten op constructieve levensactiviteiten in plaats van te proberen om elke gedachte "op te lossen".
 • Neem vertrouwde dierbaren in vertrouwen om te helpen de gedachten te externaliseren.
 • Zoek therapie als de gedachten onbeheersbaar worden of andere geestelijke gezondheidsproblemen verergeren.

Conclusie

Vreemde of irrationele gedachten komen vaak voor bij angststoornissen. Intrusieve gedachten, existentiële zorgen, magisch denken en hypochondrische angsten zijn enkele voorbeelden. Hoewel de inhoud van de gedachten van persoon tot persoon verschilt, blijft het algemene thema hetzelfde - angst vervormt het denken om overdreven bedreigingen te verwachten.

Vreemde gedachten kunnen beangstigend zijn als iemand het gevoel heeft dat hij ze niet onder controle heeft. Maar ze definiëren een persoon of zijn karakter niet. Met angstmanagementvaardigheden en therapie kunnen de meeste mensen leren om angstige denkpatronen los te laten en weer perspectief te krijgen. De eerste stap is erkennen dat de gedachten gewoon een product van geestelijke nood zijn en geen gevaar betekenen.

Wat zijn rare gedachten tijdens angst?

De samenvatting:

 • Angst veroorzaakt vaak vreemde, irrationele gedachten zoals intrusief denken, existentiële zorgen, magisch denken en hypochondrische angsten.
 • De biologie van de angstige reactie verklaart de denkstoornissen - hypervigilantie, negativiteitsvooringenomenheid, het gevoel de controle te verliezen, overdenken en de vecht-vluchtreactie die niet goed werkt.
 • Ermee omgaan houdt in dat u de gedachten herkent als gewoon angst, dat u ze laat gaan, dat u zich extern concentreert, dat u de realiteit toetst, dat u rationeel terugpraat, dat u actief blijft en dat u hulp zoekt als dat nodig is.
 • De specifieke gedachte-inhoud varieert per persoon en stoornis. Maar het thema van overdreven perceptie van bedreiging blijft consistent.
 • Af en toe vreemde gedachten zijn normaal, maar kunnen hulp rechtvaardigen als ze erg storend, aanhoudend en verontrustend worden.

Veelgestelde vragen over rare gedachten bij angst

Waarom heb ik bizarre gedachten ook al heb ik ze nooit eerder gehad?

Het hebben van vreemde, opdringerige gedachten is heel gewoon bij angst, zelfs als u er nog nooit last van hebt gehad. Angst vervormt het denken en veroorzaakt overdreven reacties op bedreigingen. De inhoud van de gedachten is minder belangrijk dan te erkennen dat ze een symptoom van uw angst zijn en u niet definiëren.

Hoe weet ik het verschil tussen gewone gedachten en rare angstige gedachten?

Gewone gedachten hebben een logische basis, houden verband met uw werkelijke zorgen en interesses, en komen overeen met uw kernwaarden. Vreemde angstige gedachten voelen vaak opdringerig, verontrustend of onaanvaardbaar, en zijn overdreven of ongeloofwaardig. Angstige gedachten hebben de neiging om tegen uw wil uw aandacht te trekken.

Kunnen vreemde gedachten een teken zijn dat u gek wordt of uw verstand verliest?

Nee, vreemde gedachten zijn op zichzelf geen indicatie dat u uw verstand of grip op de werkelijkheid verliest. De overgrote meerderheid van mensen met angst ervaart vreemde gedachten zonder dat ze echt psychotisch worden. Herken ze als een uiting van angst, tenzij er andere, ernstigere symptomen optreden.

Betekenen rare gedachten dat ik een slecht mens ben?

Helemaal niet. De inhoud van rare angstige gedachten is geen weerspiegeling van wie u werkelijk bent. Het hebben van een onaanvaardbare gedachte betekent NIET dat u ernaar zult handelen of dat u heimelijk duistere verlangens koestert. Angstige gedachten zijn zinloze indringers, geen inzicht in uw karakter.

Hoe vaak hebben mensen met angststoornissen vreemde gedachten?

De meeste mensen met de diagnose angst hebben regelmatig ongewone gedachten, vooral mensen met OCD of paniekstoornis. In een onderzoek onder OCD-patiënten meldde 94% opdringerige gedachten te hebben. De prevalentie onderstreept dat deze gedachten verband houden met de angst zelf, niet met individuele gebreken.

Kunnen bepaalde medicijnen helpen bij rare angstige gedachten?

Ja, medicijnen zoals SSRI's, SNRI's en benzodiazepinen kunnen voor veel mensen angstige denkpatronen beteugelen. Ze brengen de chemie in de hersenen in balans die verband houdt met piekeren en obsessieve gedachten. Therapietechnieken zijn ook cruciaal om denkgewoonten op lange termijn te veranderen.

Zal ik altijd met vreemde gedachten worstelen als ik angstig ben?

Niet noodzakelijkerwijs. Veel mensen merken dat hun vreemde gedachten vervagen naarmate ze herstellen van hun angst door veranderingen in hun levensstijl, therapie en, indien nodig, medicatie. Het verminderen van het algemene angstniveau vermindert de vervorming van gedachten. Ongewone gedachten met tussenpozen kunnen echter blijven bestaan en vereisen voortdurende vaardigheden om ermee om te gaan.

Moet ik mijn rare gedachten met mijn dierbaren delen?

Als u zich daar prettig bij voelt, kan het in vertrouwen nemen van naaste familie en vrienden perspectief bieden en laten zien dat u niet alleen bent. Het delen van angstige gedachten met vertrouwde dierbaren helpt ze te demystificeren en versterkt dat anderen soms ook bizarre gedachten hebben. Vertel niet te veel als u zich daar erg zelfbewust van voelt.

Wanneer moet ik therapie voor verontrustende gedachten overwegen?

Ga naar een therapeut als uw rare gedachten erg vaak voorkomen, u van streek maken en het moeilijk vinden om er alleen mee om te gaan. Een professional kan cognitieve gedrags- en mindfulnesstechnieken aanbieden om angstig piekeren te verminderen. Als de gedachten uw depressie of gedachten aan zelfbeschadiging verergeren, of normaal functioneren in de weg staan, zoek dan zeker hulp.

Wat is de meest effectieve manier om te reageren op rare angstige gedachten?

Reageer niet te gealarmeerd en probeer niet geobsedeerd te raken door de gedachten of hun betekenis. De meest effectieve aanpak is om de gedachten te accepteren als tijdelijke angstsymptomen, uw aandacht van buitenaf te richten op het huidige moment en uw mentale focus te verleggen naar constructieve activiteiten.

Bronnen gebruikt om dit artikel te schrijven

Amerikaanse Psychiatrische Vereniging. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5e editie). https://doi.org/10.1176/appi.books.9780890425596

Angst- en Depressievereniging van Amerika. (2014). Vreemde gedachten? Geen paniek. https://adaa.org/learn-from-us/from-the-experts/blog-posts/consumer/strange-thoughts-dont-panic

Hirschtritt, M. E., Bloch, M. H., & Mathews, C. A. (2017). Obsessieve-compulsieve stoornis: Vooruitgang in diagnose en behandeling. JAMA, 317(13), 1358-1367. https://doi.org/10.1001/jama.2017.2200

Mancebo, M. C., Eisen, J. L., Grant, J. E., & Rasmussen, S. A. (2005). Obsessieve compulsieve persoonlijkheidsstoornis en obsessieve compulsieve stoornis: Klinische kenmerken, diagnostische moeilijkheden en behandeling. Annalen van de Klinische Psychiatrie, 17(4), 197-204. https://doi.org/10.1080/10401230500295305

Purdon, C., & Clark, D. A. (1994). Obsessieve intrusieve gedachten bij niet-klinische proefpersonen. Part I. Content and relation with depressive, anxious and obsessional symptoms. Behaviour Research and Therapy, 32(8), 713-720. https://doi.org/10.1016/0005-7967(94)90001-9

Wheaton, M. G., Abramowitz, J. S., Berman, N. C., Riemann, B. C., & Hale, L. R. (2010). De relatie tussen obsessieve overtuigingen en symptoomdimensies bij obsessieve-compulsieve stoornis. Behaviour Research and Therapy, 48(10), 949-954. https://doi.org/10.1016/j.brat.2010.05.027

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en ontvang 10% korting op één order

Welk product heb ik nodig?
As Seen On:
 • https://www.deondernemer.nl/actueel/retail/cibdol-opent-brandstore-stap-ideaal~2659792
 • https://retailtrends.nl/item/62892/cibdol-het-highend-cbd-merk-waar-je-niet-high-van-wordt
 • https://www.dailybase.nl/thegoodlife/lifestyle-thegoodlife/cibdol-opent-cbd-brandstore-amsterdam/
 • https://www.ad.nl/regiosport-den-haag/karlien-sleper-heeft-spelen-in-monobob-als-missie-ik-voel-me-vrijer-bij-deze-nieuwste-bobsleediscipline~a0db0ffe/
 • https://www.womenshealthmag.com/nl/beauty/g34723687/cbd-producten/
 • https://www.libelle.nl/