Bifasische slaap

Gepubliceerd:

Van oudsher hanteren veel samenlevingen en culturen een bifasisch slaapschema. Nu onze moderne wereld steeds sneller wordt, is het essentieel om de mogelijke voordelen en risico's van dit alternatieve slaappatroon te begrijpen. In deze blogpost duiken we in de fascinerende geschiedenis van de bifasische slaap en onderzoeken we hoe onze prehistorische voorouders hun slaappatroon hebben aangepast.

We vergelijken ook monofasische en bifasische slaappatronen en onderzoeken de factoren die leiden tot een verschuiving van het ene patroon naar het andere. Verder ontdekt u verschillende soorten bifasische slaapschema's en de potentiële cognitieve voordelen van middagslaapjes.

Ten slotte bespreken we de mogelijke risico's van een bifasisch slaapschema en geven we praktische tips voor wie overweegt over te stappen. Door kennis op te doen over bifasisch slapen, kunt u beslissingen nemen die het beste zijn voor uw eigen individuele slaapgewoonten.

Bifasische slaap

De geschiedenis van de bifasische slaap

Voor de komst van elektriciteit was bifasische slaap een wijdverbreide praktijk in verschillende culturen. Onze prehistorische voorouders volgden waarschijnlijk gesegmenteerde slaappatronen die waren afgestemd op natuurlijke licht- en donkercycli.

Slaappatroon van prehistorische voorouders

Er zijn aanwijzingen dat de vroege mens in twee verschillende fasen sliep, gescheiden door een periode van waakzaamheid gedurende de nacht. Dit gesegmenteerde slaappatroon, ook bekend als "eerste" en "tweede" slaap, stelde mensen in staat activiteiten te ondernemen zoals socialiseren, intieme relaties onderhouden of gewoon rusten voordat ze terugkeerden naar hun tweede slaapfase.

Nachtelijke waakzaamheid in gemeenschappelijke instellingen

In veel traditionele samenlevingen verzamelden mensen zich tijdens nachtelijke waakperioden rond een vuur voor het vertellen van verhalen of andere gemeenschappelijke activiteiten. Deze vorm van bifasisch slapen is terug te vinden in literatuur zoals The Canterbury Tales van Geoffrey Chaucer waarin personages worden beschreven die ontwaken uit hun "firste slaap".

Naast de historische context is het essentieel om te begrijpen hoe de hedendaagse monofasische slaap verschilt van bifasische slaappatronen. Monofasische slaap bestaat uit één ononderbroken segment dat gewoonlijk 7-9 uur per nacht duurt, terwijl bifasische schema's de nachtrust opsplitsen in twee kortere segmenten die vergezeld gaan van een middagdutje (ook bekend als siësta). Sommige mensen kunnen zelfs kiezen voor complexere polyfasische schema's die bestaan uit meerdere dutjes gedurende de dag.

Opmerking: De industriële revolutie heeft een belangrijke rol gespeeld in de verschuiving van de slaapgewoonten van de mens naar monofasische slaapschema's. Naarmate de werktijden gestructureerder werden en kunstlicht de activiteiten overdag uitbreidde, nam de praktijk van de bifasische slaap geleidelijk af.

Het is essentieel om de mogelijke gevolgen voor de gezondheid van het afwijken van het standaard monofasische slaappatroon af te wegen wanneer men beslist of alternatieve slaapregelingen gunstig zijn. In de volgende delen van dit artikel worden de verschillende bifasische slaapschema's onderzocht en de resultaten van studies over hun invloed op de gezondheid.

Monofasische vs. bifasische slaappatronen

Inzicht in de verschillen tussen monofasische en bifasische slaappatronen is cruciaal voor wie zijn rust en algehele welzijn wil optimaliseren. Monofasische slaap bestaat uit één ononderbroken segment van nachtelijke rust, dat gewoonlijk ongeveer 7-9 uur duurt, wat in de moderne maatschappij als de norm wordt beschouwd. De bifasische slaap daarentegen bestaat uit twee afzonderlijke segmenten per dag: een langere periode 's nachts en een korter dutje overdag.

De invloed van de industriële revolutie op de slaapgewoonten van de mens

De wijdverbreide invoering van monofasische slaapgewoonten kan worden teruggevoerd tot de industriële revolutie, toen kunstlicht de werktijd verlengde tot in de avond. Deze verschuiving leidde ertoe dat mensen hun slaap consolideerden tot één ononderbroken blok in plaats van de meer natuurlijke gesegmenteerde of polyfasische schema's te volgen die in de loop van de geschiedenis gangbaar waren(bron). Als gevolg daarvan hebben veel mensen tegenwoordig een chronisch slaaptekort, wat leidt tot verschillende gezondheidsproblemen zoals obesitas, diabetes, hart- en vaatziekten en een verminderde werking van het immuunsysteem.

Redenen om te kiezen voor bifasische of polyfasische schema's

 • Beter tijdsbeheer: Sommige mensen vinden dat het opsplitsen van hun dagelijkse rusttijden hen meer flexibiliteit biedt bij het beheren van de eisen die het evenwicht tussen werk en privéleven stelt.
 • Natuurlijke aanleg: Anderen hebben misschien een aangeboren voorkeur voor bifasische of zelfs polyfasische slaapschema's en voelen zich meer uitgerust met meerdere korte dutjes in plaats van één lang stuk.
 • Voordelen voor de gezondheid: Onderzoek suggereert dat bifasische slapers een beter geheugen, een grotere alertheid en een beter gecoördineerd denkvermogen hebben (bron). Verder onderzoek is nodig om deze vermeende voordelen te valideren.

Kortom, het is essentieel om de individuele verschillen in slaappatronen te erkennen en te overwegen te experimenteren met alternatieve schema's zoals bifasisch of polyfasisch slapen als u moeite hebt met uw huidige monofasische routine. Raadpleeg altijd een arts voordat u uw leefgewoonten ingrijpend wijzigt.

Typische bifasische slaapschema's

Bifasische slaappatronen bestaan uit twee afzonderlijke slaapperioden binnen een cyclus van 24 uur. Er zijn veel voorkomende variaties in bifasische slaapschema's met middagdutjes naast kortere nachtelijke rustperioden. Deze kunnen worden ingedeeld in korte- en lange-slaapschema's.

Voorbeeld van een kort dutje

Een populair voorbeeld van een bifasisch kortdutsschema is dat men 's nachts zes uur slaapt en overdag een dutje van 20 minuten doet, meestal aan het begin tot halverwege de middag, wanneer men zich van nature slaperig voelt. Met dit soort schema kunnen mensen hun gewone activiteiten overdag voortzetten en toch profiteren van een energieboost door het korte dutje.

 • Nachtrust: 6 uur (bijv. 23.00 - 5.00 uur)
 • Middagdutje: 20 minuten (bijv. tussen 13.00 en 16.00 uur)

Voorbeeld van een lang dutjesschema

Sommige mensen geven er daarentegen de voorkeur aan langere dutjes in hun dagelijkse routine op te nemen. Een typisch bifasisch slaappatroon voor lange dutjes bestaat uit ongeveer vijf uur nachtelijke slaap, gevolgd door een langere middagrust van ongeveer één tot anderhalf uur. Deze aanpak kan goed werken voor mensen met flexibele werk- of studieroosters die voldoende tijd kunnen vrijmaken voor zowel de nachtelijke sluimer als de ontspanning overdag.

 • Nachtrust: 5 uur (bijv. middernacht - 5 uur 's ochtends)
 • Middagdutje: Ongeveer 1-1,5 uur (bijv. tussen 12.00 en 14.00 uur)

Hoewel individuele behoeften kunnen variëren, kan het experimenteren met verschillende bifasische slaapschema's helpen om het evenwicht tussen nachtrust en dutten overdag te vinden dat het beste past bij het algehele welzijn. Door te experimenteren met verschillende bifasische slaapschema's kunt u het optimale evenwicht vinden tussen nachtelijke rust en dutten overdag dat het beste past bij uw algehele welzijn. Bifasische slapers kunnen een betere slaapkwaliteit, een grotere alertheid en minder slaperigheid overdag ervaren in vergelijking met degenen die een monofasisch slaapschema volgen. Het is echter belangrijk op te merken dat slaapstoornissen en slaaptekort de effectiviteit van bifasische slaappatronen kunnen beïnvloeden. Als u moeite hebt om in te dommelen of als u moeite hebt om weer in slaap te komen na het ontwaken, kan een monofasisch slaappatroon de betere optie zijn.

Onderzoek naar voordelen en risico's voor de gezondheid

Het debat over de mogelijke gezondheidsvoordelen of risico's van bifasische slaappatronen gaat door, met gemengde onderzoeksresultaten. Sommige studies suggereren dat een bifasisch slaapschema kan leiden tot een beter geheugen, een grotere alertheid en een beter gecoördineerd denkvermogen. Dit is met name relevant voor oudere mensen met geheugenverlies die baat zouden kunnen hebben bij het opnemen van een middagdutje in hun dagelijkse routine.

Anderzijds beweren sommige onderzoekers dat het afwijken van een traditioneel monofasisch slaappatroon negatieve gevolgen kan hebben, zoals slechte slaapgewoonten en een verhoogd risico op het ontwikkelen van chronische aandoeningen zoals obesitas, diabetes, hart- en vaatziekten en een verminderde werking van het immuunsysteem als gevolg van slaaptekort.

 • Geheugenbehoud: Uit een studie van de Harvard Medical School bleek dat deelnemers die een dutje van 60-90 minuten deden, hun geheugen beter konden vasthouden dan deelnemers die geen dutje deden.
 • Mentale alertheid: Onderzoek heeft aangetoond dat korte middagslaapjes de mentale alertheid gedurende de dag kunnen helpen verbeteren zonder de nachtelijke slaapkwaliteit negatief te beïnvloeden.
 • Cognitief functioneren: In een studie gepubliceerd in het tijdschrift Sleep Medicine Reviews werd vastgesteld dat ouderen die gesegmenteerde slaapschema's volgen, een beter cognitief functioneren vertonen dan hun tegenhangers die monofasische slaappatronen volgen.

Tegenover deze positieve bevindingen in verband met bifasische slaapschema's staan potentiële risico's die voornamelijk verband houden met slechte slaapgewoonten. Te kort voor bedtijd dutten kan een uitdaging zijn wanneer men later probeert in te dommelen, wat kan leiden tot slaaptekort. Bovendien kunnen personen met reeds bestaande slaapstoornissen verergerde symptomen ervaren wanneer zij een bifasisch slaapschema proberen.

Voordat u overschakelt op een bifasisch slaappatroon, is het belangrijk om in overleg met uw arts de mogelijke risico's en voordelen te overwegen.

Mogelijke risico's van slapen bij volwassenen

Hoewel bifasische slaappatronen voor sommigen aantrekkelijk kunnen lijken, is het belangrijk om na te denken over de mogelijke risico's van dit soort schema's voor volwassenen. Zorgen over onvoldoende slaap en een verstoring van regelmatige slaappatronen kunnen ernstige gevolgen hebben voor iemands gezondheid.

Slechte slaapgewoonten

Het aannemen van een bifasisch slaapschema kan leiden tot slechte slaapgewoonten, zoals onregelmatige bedtijden of moeite om in slaap te vallen tijdens aangewezen rustperioden. Dit kan leiden tot een verminderde slaapkwaliteit en maakt het moeilijker voor mensen om zich fris te voelen bij het ontwaken. Bovendien kunnen mensen die 's middags langere dutjes doen, zich daarna suf of gedesoriënteerd voelen, een fenomeen dat bekend staat als "slaapinertie".

Verband tussen slaaptekort en chronische aandoeningen

Regelmatig slaaptekort verhoogt de kans op nadelige gevolgen voor de gezondheid, zoals obesitas, diabetes, hart- en vaatziekten en een verminderde werking van het immuunsysteem. Bij een bifasisch slaappatroon met kortere nachtelijke rustperiodes in combinatie met middagslaapjes is er een verhoogd risico op onvoldoende totale dagelijkse slaap, vooral als men moeite heeft met het handhaven van consistente dutjestijden of -tijden.

 • Obesitas: Slaaptekort is in verband gebracht met gewichtstoename door hormonale onevenwichtigheden die de eetlustregulatie beïnvloeden.
 • Diabetes: Onvoldoende slaap kan het glucosemetabolisme en de insulinegevoeligheid aantasten, waardoor het risico op diabetes type 2 toeneemt.
 • Hart- en vaatziekten: Chronisch slaaptekort wordt in verband gebracht met een verhoogde bloeddruk, ontstekingen en andere risicofactoren voor hart- en vaatziekten.
 • Verminderde werking van het immuunsysteem: Een gebrek aan kwaliteitsslaap kan het vermogen van het immuunsysteem om infecties en ziekten te bestrijden verzwakken.

Kortom, hoewel bifasisch slapen voor sommige mensen potentiële voordelen biedt, is het cruciaal om deze voordelen tegen de mogelijke risico's af te wegen. Om de negatieve gevolgen van het experimenteren met een nieuw slaapschema tot een minimum te beperken, moet u een arts of slaapspecialist raadplegen voor persoonlijke begeleiding en ondersteuning.

Hoe een bifasisch slaapschema te beginnen

Als u een bifasisch slaapschema wilt uitproberen, is het essentieel dat u de overgang bedachtzaam en geleidelijk aanpakt. Hier volgen enkele praktische tips om bifasische slaap in uw dagelijkse routine op te nemen:

Middagdutjes effectief plannen

Om uw energieniveau gedurende de dag te optimaliseren, kunt u overwegen uw dutje te plannen rond het midden van de middag, wanneer veel mensen van nature een energiedip ervaren. Voor een optimaal energieniveau kunt u experimenteren met powernaps van 20 minuten of slaapcycli van 1-1,5 uur om te zien wat het beste bij u past.

 • Kortere dutjes: Streef naar een powernap van 20 minuten waarbij u zich verfrist voelt zonder in diepe slaapstadia te komen.
 • Langere dutjes: Als u kiest voor een langere dagrust, zorg er dan voor dat deze tussen één en anderhalf uur duurt om een volledige slaapcyclus te voltooien zonder suf wakker te worden.

Minder blootstelling aan kunstmatige lichtbronnen

Het handhaven van gezonde slaapgewoonten is cruciaal bij het aannemen van een nieuw slaappatroon zoals bifasisch slapen. Eén manier om dit te doen is door de blootstelling aan kunstmatige lichtbronnen tijdens nachtelijke waakperioden te verminderen. Het dragen van een blauw licht blokkerende bril, vooral tijdens het gebruik van schermen 's nachts, kan helpen de melatonineproductie te reguleren en de algehele slaapkwaliteit te verbeteren.

Naast deze strategieën kunt u overwegen om regelmatige lichaamsbeweging en eetgewoonten te handhaven terwijl u overgaat op een bifasisch slaapschema. Het invoeren van kalmerende rituelen voor het slapengaan, zoals lezen of het beoefenen van mindfulness technieken zoals meditatie, kan u ook helpen om gemakkelijker in slaap te vallen, zowel 's nachts als 's middags.

Vergeet niet dat de slaapbehoeften van elk individu verschillen, dus het is van cruciaal belang om aandacht te besteden aan uw lichaam en de nodige aanpassingen aan uw bifasisch slaappatroon aan te brengen. Als u moeite hebt met de nieuwe routine of een aanhoudend slaaptekort ervaart, raadpleeg dan een arts voor advies over het vinden van het meest geschikte slaappatroon voor uw levensstijl.

Veelgestelde vragen over bifasische slaap

Kan bifasisch slapen gezond zijn?

Ja, bifasische slaap kan voor sommige mensen gezond zijn. Hierbij wordt gedurende de dag in twee afzonderlijke fasen geslapen, meestal bestaande uit een langere nachtrust en een korter middagdutje. Dit patroon kan voordelen bieden zoals een beter geheugen en een grotere alertheid. Het is echter essentieel om naar uw lichaam te luisteren en ervoor te zorgen dat u voldoende slaap krijgt.

Waarom is de mens gestopt met de bifasische slaap?

De mens veranderde van bifasische naar monofasische slaappatronen, voornamelijk als gevolg van maatschappelijke veranderingen door de industrialisatie. De opkomst van kunstlicht verlengde de werktijd tot in de nacht, terwijl de verstedelijking leidde tot meer gestructureerde schema's die prioriteit gaven aan voortdurende productiviteit overdag boven herstellende slaappauzes.

Hoeveel uur bifasische slaap?

De optimale hoeveelheid totale dagelijkse slaap varieert per persoon, maar ligt voor volwassenen over het algemeen tussen 7-9 uur. In een typisch bifasisch schema omvat dit 5-6 uur 's nachts en een extra dutje van 1-2 uur overdag. Het is cruciaal om deze duur aan te passen aan individuele behoeften en voorkeuren.

Wanneer is de mens gestopt met de bifasische slaap?

De verschuiving van overwegend bifasische slaappatronen naar monofasie deed zich geleidelijk voor met de toenemende industrialisatie vanaf het einde van de 18e eeuw tot het begin van de 20e eeuw. Kunstmatige verlichting speelde een belangrijke rol bij het veranderen van het menselijk gedrag rond bedtijdroutines en nachtelijke waakzaamheid.

Conclusie

De bifasische slaap heeft een rijke geschiedenis en biedt potentiële voordelen zoals een beter geheugen en meer alertheid. Het aannemen van dit slaappatroon kan echter ook risico's met zich meebrengen, zoals slaaptekort en nadelige gevolgen voor de gezondheid. Als u een bifasisch slaapschema wilt uitproberen, moet u de dutjes goed plannen en u langzaam aanpassen.

Een bifasisch slaappatroon kan het overwegen waard zijn als u merkt dat u overdag moe bent of moeite hebt om u te concentreren. Zorg voor uw lichaam door elke nacht voldoende te slapen!Meld u aan voor onze nieuwsbrief en ontvang 10% korting op één order

Welk product heb ik nodig?
As Seen On:
 • https://www.deondernemer.nl/actueel/retail/cibdol-opent-brandstore-stap-ideaal~2659792
 • https://retailtrends.nl/item/62892/cibdol-het-highend-cbd-merk-waar-je-niet-high-van-wordt
 • https://www.dailybase.nl/thegoodlife/lifestyle-thegoodlife/cibdol-opent-cbd-brandstore-amsterdam/
 • https://www.ad.nl/regiosport-den-haag/karlien-sleper-heeft-spelen-in-monobob-als-missie-ik-voel-me-vrijer-bij-deze-nieuwste-bobsleediscipline~a0db0ffe/
 • https://www.womenshealthmag.com/nl/beauty/g34723687/cbd-producten/
 • https://www.libelle.nl/