Verhoogt NMN de bloeddruk?

Gepubliceerd:

Verhoogt NMN de bloeddruk? Recent onderzoek heeft de potentiële voordelen van NMN voor de cardiovasculaire gezondheid onderzocht, waardoor wetenschappelijk onderzoek is gedaan naar de invloed ervan op de bloeddruk. Als een essentiële voorloper van Nicotinamide Adenine Dinucleotide (NAD+), zou een beter begrip van de rol van NMN in metabolische routes en de beschikbaarheid van NAD+ in het bloed belangrijke inzichten kunnen bieden.

Dit artikel onderzoekt de effecten van langdurige NMN-inname op bepaalde gezondheidsindicatoren zoals systolische en diastolische bloeddruk, samen met mogelijke correlaties tussen verhoogde hartslag en NMN-suppletie. We onderzoeken ook enkele verrassende correlaties tussen verhoogde hartslag en NMN-inname.

Tot slot zullen we onderzoeken of het aanpakken van het NAD+ metabolisme met NMN de risicofactoren die geassocieerd worden met hart- en vaatziekten effectief kan verminderen. Dus als u zich afvraagt "verhoogt NMN de bloeddruk?", blijf dan kijken voor een verhelderend onderzoek naar dit complexe onderwerp.

verhoogt-nmn-bloeddruk

De rol van NAD+ in metabolische routes

NAD+ is een essentieel co-enzym dat duizenden biochemische reacties faciliteert die nodig zijn voor energieproductie en cellulaire gezondheid, met name door zijn rol in redoxprocessen. Het is betrokken bij duizenden biochemische reacties, waardoor het een cruciale speler is voor de energieproductie en cellulaire gezondheid.

Een van de belangrijkste functies van NAD+ is de betrokkenheid bij redoxreacties - processen waarbij een molecuul wordt geoxideerd terwijl een ander molecuul wordt gereduceerd. Deze reacties zijn fundamenteel voor het handhaven van optimale energieniveaus in cellen. Als we het hebben over gezonder ouder worden, is het onmogelijk om de rol van NAD+ niet te noemen.

In wezen helpt NAD+ om voedingsstoffen om te zetten in bruikbare energie. Het fungeert als een koeriersdienst voor elektronen tijdens de stofwisseling en vervoert ze van de ene plaats naar de andere in de cellen. Dit proces voedt de mitochondriale activiteit - de krachtcentrale van onze cellen - die vervolgens ATP (adenosinetrifosfaat) produceert, de primaire bron van cellulaire brandstof in ons lichaam.

Cellulaire gezondheid behouden

Behalve dat NAD+ een essentieel onderdeel is voor de productie van ATP, heeft het ook andere belangrijke functies, zoals DNA-herstel en celsignalering, die van invloed kunnen zijn op de levensduur en algehele gezondheid.

Gezonder ouder worden bevorderen

Naarmate we ouder worden, neemt het niveau van NAD+ op natuurlijke wijze af. Dit veroorzaakt verstoringen in deze cruciale biologische functies, wat leidt tot verschillende ouderdomsziekten, waaronder neurodegeneratieve aandoeningen en hart- en vaatziekten.

Om deze achteruitgang tegen te gaan en gezonder ouder worden te bevorderen, is er een toenemende interesse in verbindingen die de natuurlijke productie van het lichaam kunnen stimuleren of afnemende voorraden van dit vitale co-enzym kunnen aanvullen - voer Nicotinamide Mononucleotide (NMN) in.

NMN als voorloper van NAD+

Recente onderzoeken tonen aan dat nicotinamide mononucleotide (NMN) de gezondheid van de bloedvaten zou kunnen bevorderen, vooral voor volwassenen van middelbare leeftijd met een verhoogd cardiovasculair risico. Laten we eens duiken in deze bevindingen en hun mogelijke implicaties voor de algehele gezondheid.

De rol van NMN als precursor van NAD+ begrijpen

Nicotinamide adenine dinucleotide (NAD+) is een co-enzym dat in alle levende cellen voorkomt. NAD+ is een co-enzym dat een essentiële rol speelt in tal van stofwisselingsprocessen, zoals energieproductie, DNA-herstel en celcommunicatie. Naarmate we ouder worden, neemt het NAD+-niveau af, wat leidt tot verschillende gezondheidsproblemen die met veroudering gepaard gaan.

Neem NMN. Als een NAD+ precursor vult NMN afnemende niveaus van dit vitale co-enzym in ons lichaam aan. Wanneer we NMN innemen via supplementen of bepaalde voedingsmiddelen zoals broccoli of avocado, wordt het in onze cellen omgezet in NAD+ - waardoor de cellulaire energieproductie effectief wordt gestimuleerd en het verouderingsproces mogelijk wordt vertraagd.

Potentiële voordelen van NMN-suppletie voor de gezondheid van bloedvaten

De voordelen van het verhogen van de voorraad NAD+ in uw lichaam via NMN-supplementen zijn legio, maar laten we ons op één specifiek gebied richten: vasculaire gezondheid.

 • Regulering van de bloeddruk: Uit een onderzoek bleek dat regelmatige inname van NMN hielp om de bloeddruk te verlagen, vooral bij personen met bovengemiddelde glucoseconcentraties voordat ze met de behandeling begonnen. (bron)
 • Vermindering van vaatstijfheid: Hetzelfde onderzoek toonde aan dat consequent gebruik van dit supplement leidde tot verminderde arteriële stijfheid - een andere belangrijke factor die bijdraagt aan het verminderen van het risico op hartaandoeningen. (bron)
 • Vertraging van het verouderingsproces: Door de uitgeputte voorraden van cellulaire energie aan te vullen via een verhoogde beschikbaarheid van NAD+, is het misschien mogelijk om de fysieke prestaties te verbeteren en sommige aspecten van de biologische veroudering zelf te vertragen.

Concluderend kan gesteld worden dat, hoewel er verder onderzoek nodig is om deze eerste veelbelovende resultaten te bevestigen, het innemen van regelmatige doses NMN na verloop van tijd aanzienlijke verbeteringen zou kunnen opleveren in het behouden van een gezonde functie van de bloedsomloop. Dus als u op zoek bent naar manieren om uw persoonlijke reis naar een gezondere toekomst te ondersteunen, overweeg dan vandaag nog om een vorm van NMN aan uw dagelijkse schema toe te voegen.

Onderzoek naar de invloed van NMN op de bloeddruk

In een recent onderzoek werd onderzocht of Nicotinamide Mononucleotide (NMN) de bloeddruk verhoogt. Aan het onderzoek namen 36 gezonde proefpersonen 12 weken lang dagelijks 250 mg NMN.

Methodologie

Het onderzoek was opgezet met een gerandomiseerd, dubbelblind en placebogecontroleerd protocol. De gezondheidsgegevens van de deelnemers, waaronder bloeddrukniveaus, werden constant bijgehouden. Glucoseconcentraties werden ook geregistreerd.

Belangrijkste bevindingen

In tegenstelling tot de verwachtingen, verhoogde NMN de bloeddruk niet. In plaats daarvan kan het helpen om de diastolische waarden te verlagen en de vasculaire gezondheid te verbeteren. De individuele reacties varieerden echter en verder onderzoek is nodig.

Hoewel we nog veel moeten leren over de invloed van NMN op de menselijke fysiologie, zijn de eerste gegevens veelbelovend. Blijf op de hoogte van updates en raadpleeg altijd een zorgverlener voordat u met een nieuw dieet begint.

Verrassende correlatie tussen verhoogde hartslag en suppletie

Suppletie met NMN, een voorloper van NAD+, is onderzocht vanwege de potentiële voordelen voor de gezondheid van de bloedvaten. Een onverwachte bevinding van deze onderzoeken was echter de correlatie tussen een verhoogde hartslag en NMN-suppletie. Dit is verrassend, aangezien hypertensie een bekende risicofactor is voor hart- en vaatziekten (CVD's).

Analyse die correlatie aantoont tussen verhoogde hartslag na suppletie

Een recent onderzoek toonde aan dat er weliswaar geen significante verandering in lichaamsgewicht was bij de proefpersonen die NMN-supplementen innamen, maar dat er wel een merkbare toename in hun hartslag was. Aan het onderzoek namen 36 gezonde mannelijke en vrouwelijke deelnemers gedurende twaalf weken deel met dagelijkse orale toedieningsdoses van 250 mg per dag.

Deze stijging van de hartslag kwam niet overeen met een stijging van de bloeddruk. Het suggereerde eerder een verbeterde hartoutput als gevolg van een verhoogde metabolische activiteit in de cellen, aangedreven door een hogere beschikbaarheid van NAD+.

Verschillende individuele reacties na inname van vergelijkbare doses

Intrigerend genoeg waren er, ondanks identieke doseringsschema's voor alle deelnemers tijdens dit klinische onderzoek, aanzienlijke verschillen tussen de individuele reacties wat betreft de veranderingen die werden waargenomen na inname van NMN.

 • Variatie 1: Bij sommige personen nam zowel de systolische als de diastolische bloeddruk toe na regelmatige inname van NMN-supplementen.
 • Variatie 2: Anderen meldden een afname of hielden de waarden stabiel tijdens de hele behandeling, ondanks het feit dat ze elke dag evenveel innamen - wat misschien duidt op een vorm van resistentie die zich na verloop van tijd ontwikkelt tegen de effecten?
 • Variatie 3: Een derde groep vertoonde gemengde resultaten waarbij slechts één parameter (systolisch/diastolisch) veranderde terwijl de andere onveranderd bleef, ongeacht of ze dezelfde hoeveelheid kregen als alle anderen die naast hen deelnamen onder gecontroleerde omstandigheden die waren ingesteld door onderzoekers die het genoemde experiment uitvoerden.

Deze variatie roept de vraag op of bepaalde factoren zoals leeftijd, geslacht, reeds bestaande medische aandoeningen of zelfs genetische aanleg van invloed kunnen zijn op hoe verschillende mensen verschillend reageren op de therapeutische eigenschappen van NMN. Dit benadrukt nog eens de noodzaak van uitgebreider onderzoek voordat er definitieve conclusies getrokken kunnen worden over de werkzaamheid van NMN bij grotere bevolkingsgroepen op grote schaal.

Effectiviteit tegen risicofactoren voor hart- en vaatziekten

Hypertensie is een belangrijke risicofactor voor hart- en vaatziekten, en daarom is het essentieel om het effect van supplementen en veranderingen in levensstijl op de gezondheid van ons hart te begrijpen. Het is dus cruciaal om te begrijpen hoe verschillende supplementen en veranderingen in levensstijl onze cardiovasculaire gezondheid kunnen beïnvloeden. Eén zo'n supplement dat wetenschappelijk onderzocht is, is nicotinamide mononucleotide (NMN).

NMN is een precursormolecuul voor NAD+, dat een belangrijke rol speelt in veel cellulaire chemische processen. Recente onderzoeken hebben aangetoond dat NMN-supplementen mogelijk de diastolische bloeddruk kunnen verlagen - het onderste getal in een bloeddrukmeting dat de druk in uw slagaders aangeeft wanneer uw hart rust tussen twee hartslagen.

In plaats van de diastolische bloeddruk te verhogen - waar hoge waarden kunnen bijdragen aan risicofactoren voor CVD zoals hartaandoeningen of beroertes - suggereert het bewijs juist dat regelmatige inname van NMN de diastolische bloeddruk zou kunnen helpen verlagen, terwijl het ook de vasculaire gezondheid meer in het algemeen zou kunnen verbeteren door verminderde arteriële stijfheid.

De invloed op de diastolische bloeddruk

Uit een onderzoek van onderzoekers van de Keio University School of Medicine in Tokio bleek dat dagelijkse orale toedieningsdoses van 250 mg per dag gedurende twaalf weken resulteerden in een verlaagde systolische en diastolische druk bij volwassenen van middelbare leeftijd die al bovengemiddelde glucoseconcentraties hadden voordat ze met hun kuur begonnen. Dit wijst op potentiële voordelen voor mensen die het risico lopen om hypertensie of andere cardiovasculaire aandoeningen te ontwikkelen als gevolg van verhoogde glucosespiegels.

Verbetering van de vasculaire gezondheid door verminderde arteriële stijfheid

Naast het potentiële effect op het verlagen van de diastolische bloeddruk, zou regelmatige inname van NMN ook de algehele vasculaire gezondheid kunnen verbeteren door arteriële stijfheid te verminderen. Arteriële stijfheid is een aandoening die wordt gekenmerkt door verharde arteriële wanden, die meestal gepaard gaat met veroudering en een verhoogd risico op cardiovasculaire problemen.

Een ander onderzoek, uitgevoerd door wetenschappers van de Washington University School of Medicine, ontdekte zelfs een positieve correlatie tussen NAD+ precursoren zoals NMN en een verbeterde gladde spierfunctie van de vaten, wat leidde tot verminderde arteriële stijfheid - vooral gunstig bij mensen die hogere glucoseniveaus hadden voordat ze met hun kuur begonnen. Bron

Focussen op individuele reacties: Een oproep voor verder onderzoek

Hoewel deze bevindingen veelbelovend zijn, varieerden de individuele reacties aanzienlijk ondanks identieke doseringsschema's, waardoor verder onderzoek nodig is naar de reden waarom sommige mensen een toename ervaren en anderen een afname na identieke doseringsschema's. Dit is niet alleen belangrijk voor het op maat maken van gepersonaliseerde behandelingen, maar ook om mogelijke bijwerkingen beter te begrijpen en optimale doseringen vast te stellen op basis van individuele behoeften in plaats van alleen algemene gemiddelden. SEO Trefwoorden: cardiovasculaire gezondheid, hypertensie, NMN, diastolische bloeddruk, arteriële stijfheid, vasculaire gezondheid, NAD+

FAQs over Verhoogt Nmn de bloeddruk?

Veroorzaakt NMN hoge bloeddruk?

Nee, onderzoek suggereert dat regelmatige inname van NMN zelfs kan helpen om de diastolische bloeddruk te verlagen. Lees hier meer over het onderzoek.

Verhoogt NAD+ de bloeddruk?

NAD+, een product van het NMN-metabolisme, lijkt volgens de huidige onderzoeken de bloeddruk niet te verhogen. Bekijk dit onderzoeksartikel voor meer informatie.

Welke effecten heeft NMN op het hart?

NMN blijkt de vasculaire gezondheid te verbeteren en de arteriële stijfheid te verminderen, wat goed is voor de gezondheid van het hart. Lees meer over het effect van NMN op de gezondheid van het hart in dit uitgebreide overzicht.

Conclusie

Is NMN een bloeddrukverhogende stof?

Na grondig onderzoek hebben we geen concreet bewijs gevonden dat NMN de bloeddruk verhoogt bij gezonde personen, en sommige onderzoeken suggereren zelfs dat het positieve effecten kan hebben op de gezondheid van de bloedvaten.

De reactie van iedereen op supplementen kan echter variëren, dus het is belangrijk om uw hartslag en bloeddruk in de gaten te houden wanneer u NMN gebruikt en om een arts te raadplegen voordat u met een nieuwe behandeling begint.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en ontvang 10% korting op één order

Welk product heb ik nodig?
As Seen On:
 • https://www.deondernemer.nl/actueel/retail/cibdol-opent-brandstore-stap-ideaal~2659792
 • https://retailtrends.nl/item/62892/cibdol-het-highend-cbd-merk-waar-je-niet-high-van-wordt
 • https://www.dailybase.nl/thegoodlife/lifestyle-thegoodlife/cibdol-opent-cbd-brandstore-amsterdam/
 • https://www.ad.nl/regiosport-den-haag/karlien-sleper-heeft-spelen-in-monobob-als-missie-ik-voel-me-vrijer-bij-deze-nieuwste-bobsleediscipline~a0db0ffe/
 • https://www.womenshealthmag.com/nl/beauty/g34723687/cbd-producten/
 • https://www.libelle.nl/