Is NMN veilig op lange termijn?

Gepubliceerd:

Is NMN veilig op lange termijn? Deze vraag heeft veel onderzoekers en gezondheidsenthousiastelingen beziggehouden. NMN, een voorloper van NAD+ die bekend staat om zijn potentiële voordelen tegen veroudering en zijn rol bij DNA-reparatie, is het onderwerp geweest van veel onderzoeken naar de veiligheid op lange termijn. Maar wat zegt de wetenschap over de veiligheid van NMN?

In dit uitgebreide onderzoek duiken we in het fysiologische veiligheidsprofiel van NMN-supplementatie, waarbij we de invloed op spierfunctie en mobiliteit onderzoeken. We nemen u ook mee door lopende klinische onderzoeken die de langetermijneffecten van het gebruik van NMN onderzoeken.

We bespreken de bevindingen van het eerste menselijke gebruiksonderzoek van de Keio University School of Medicine dat zich richt op verbeteringen in insulinegevoeligheid, evenals een beoordeling van NAD+-concentraties. Is NMN veilig op de lange termijn? Het antwoord kan in deze onderzoeken liggen.

Veiligheid op korte termijn van NMN-suppletie

Nicotinamide mononucleotide (NMN) heeft aandacht gekregen in de gezondheids- en welzijnsindustrie vanwege het potentiële anti-verouderingseffect. Maar is het veilig om in te nemen? Laten we dat eens uitzoeken.

NMN is een verbinding die als basis dient voor NAD+, dat helpt bij DNA-herstel en energieproductie in onze cellen. Het nemen van NMN-supplementen kan helpen bij het aanvullen van afnemende NAD+-niveaus naarmate we ouder worden.

Fysiologisch veiligheidsprofiel van NMN-suppletie

Onderzoeken hebben aangetoond dat het innemen van NMN veilig kan zijn tot zes weken met doses variërend van 100 mg tot 1200 mg per dag. Er werden geen klinisch significante bijwerkingen gerapporteerd bij mensen of muizen.

 • Tijdens deze onderzoeken werden geen ernstige bijwerkingen waargenomen.
 • Er werden geen veranderingen in cardiovasculaire parameters waargenomen.
 • Er is geen bewijs gevonden van leverschade of andere orgaanschade als gevolg van de consumptie van dit supplement.

Invloed op spierfunctie en mobiliteit

Onderzoek suggereert dat NMN-supplementatie de spierfunctie en -mobiliteit bij ouderen zou kunnen verbeteren, wat wijst op mogelijke preventieve maatregelen tegen leeftijdsgerelateerde spieraandoeningen zoals sarcopenie.

Hoewel er veelbelovende tekenen zijn met betrekking tot de voordelen en het veiligheidsprofiel van kortetermijngebruik van NMN, is er meer gedetailleerd wetenschappelijk onderzoek nodig voordat er definitieve conclusies kunnen worden getrokken over de effecten op lange termijn. Daarom is voorzichtigheid geboden wanneer u overweegt om met een NMN kuur te beginnen, totdat er sluitend bewijs beschikbaar is.

Lopende klinische onderzoeken naar langdurig gebruik van NMN

Hoewel de veiligheid van Nicotinamide Mononucleotide (NMN) op de korte termijn vaststaat, worden de effecten op de lange termijn nog steeds onderzocht. Momenteel worden er drie klinische onderzoeken uitgevoerd om de langetermijneffecten van Nicotinamide Mononucleotide (NMN) te onderzoeken.

Onderzoek naar veiligheidsparameters voor langdurig gebruik

Het eerste onderzoek richt zich voornamelijk op het bepalen van nmna€™s veiligheidsparameters bij langdurig gebruik van nmn. Dit onderzoek omvat een uitgebreid onderzoek naar mogelijke bijwerkingen en klinisch significante veranderingen in de gezondheidsstatus van de deelnemers na regelmatig gebruik van nmn-supplementen gedurende enkele maanden of zelfs jaren.

Beoordeling gericht op doeltreffendheid naast gezondheidseffecten

Het tweede onderzoek is gericht op het evalueren van zowel de werkzaamheid als de mogelijke gevolgen voor de gezondheid van langdurig gebruik van Nicotinamide Mononucleotide suppletie. De onderzoekers zullen veranderingen in biomarkers met betrekking tot veroudering, DNA-herstelmechanismen en niveaus van nicotinamide adenine dinucleotide (NAD+) controleren, dat een cruciale rol speelt in het celmetabolisme en de energieproductie.

Dit specifieke onderzoek zou waardevolle inzichten kunnen verschaffen in de vraag of NMN inderdaad een anti-verouderingseffect kan produceren door het NAD+-niveau in menselijke cellen na verloop van tijd te verhogen. Het zou ook mogelijke negatieve gevolgen van langdurig gebruik aan het licht kunnen brengen.

Naast deze twee onderzoeken loopt er momenteel nog een klinisch onderzoek dat zich specifiek richt op volwassenen en senioren van middelbare leeftijd - groepen die het meeste baat hebben bij potentiële anti-verouderingsinterventies zoals NMN-supplementen.

Volwassenen van middelbare leeftijd en senioren: Een speciale focusgroep

 • Volwassenen van middelbare leeftijd: Naarmate we ouder worden, produceert ons lichaam van nature minder NAD+, wat leidt tot verschillende leeftijdsgerelateerde aandoeningen zoals verminderde energieniveaus of cognitieve achteruitgang. Deze groep kan veel baat hebben bij het innemen van NMN-supplementen als deze effectief blijken te zijn bij het handhaven van optimale NAD+-concentraties in de cellen.
 • Ouderen: Voor oudere mensen die al symptomen ervaren die geassocieerd worden met lagere NAD+ niveaus - waaronder verminderde spierkracht of toegenomen vermoeidheid - kan regelmatige inname van een effectief nmn-supplement mogelijk helpen deze problemen te verlichten.

Alle drie de onderzoeken zijn nog niet afgerond; daarom wordt er nog steeds reikhalzend uitgekeken naar de resultaten door wetenschappers wereldwijd die graag meer willen weten over de ware aard achter de effectiviteit van deze veelbelovende verbinding en de algehele impact ervan op de menselijke gezondheid, met name wat betreft aspecten van langdurig gebruik, zodat toekomstige gebruikers tot die tijd dienovereenkomstig worden gewaarschuwd op basis van het beschikbare bewijsmateriaal dat tot nu toe is verzameld in wetenschappelijke onderzoeken die tot op heden langs deze lijnen zijn uitgevoerd.

Eerste studie naar menselijk gebruik door Keio University School of Medicine

In 2016 voerde de Keio University School of Medicine het eerste onderzoek uit naar hoe mensen Nicotinamide Mononucleotide (NMN), een precursormolecuul voor Nicotinamide Adenine Dinucleotide (NAD+), gebruiken om de effecten ervan op insulinegevoeligheid en mogelijke toepassingen voor het beheer van leeftijdsgerelateerde aandoeningen zoals diabetes te onderzoeken.

Verbeteringen in insulinegevoeligheid

Uit het onderzoek bleek dat NMN-supplementatie de insulinegevoeligheid in de spieren verbeterde, wat mogelijk kan helpen bij het beheersen van aandoeningen zoals diabetes die vaak geassocieerd worden met veroudering. Deze bevindingen zijn echter gebaseerd op een kleine steekproefgrootte en moeten verder gevalideerd worden door middel van grotere onderzoeken.

Geen significant effect op NAD+-concentraties

Ondanks de rol die NMN speelt in de NAD+ route, werd er geen duidelijke invloed of stijging van NAD+ niveaus waargenomen door NMN-suppletie. Het gebrek aan bewijs voor een significante toename in NAD+ concentraties in het onderzoek roept vragen op over de werkzaamheid van orale toediening en maakt verder onderzoek naar mogelijke langetermijneffecten en veiligheid noodzakelijk.

De onderzoekers benadrukten de noodzaak van aanvullend klinisch onderzoek om zowel de veiligheid op de korte termijn als de gevolgen op de lange termijn beter te begrijpen bij regelmatig gebruik van NMN-supplementen gedurende langere perioden. Ze benadrukten ook gebieden zoals farmacokinetiek, die gedetailleerd onderzocht moeten worden met betrekking tot deze nieuwe verbinding waarvan de populariteit blijft groeien ondanks het beperkte wetenschappelijke inzicht tot nu toe.

Hoewel de veiligheid van NMN niet klinisch bewezen is, wordt het over het algemeen als veilig beschouwd voor menselijke consumptie. Het is echter altijd het beste om een arts te raadplegen voordat u nieuwe supplementen gaat gebruiken.

Toenemende vraag naar antiverouderingsproducten zoals NMN

Op de wereldmarkt neemt de vraag naar antiverouderingsproducten toe, en Nicotinamide Mononucleotide (NMN) heeft zich ontpopt als een van de meest gewilde supplementen. Deze toegenomen interesse kan worden toegeschreven aan de potentiële voordelen tegen huidveroudering en andere leeftijdsgerelateerde aandoeningen.

Potentiële voordelen tegen huidveroudering door verhoogde NAD metabolische productomzet

NMN verhoogt het niveau van Nicotinamide Adenine Dinucleotide (NAD+), een essentieel co-enzym dat in alle levende cellen aanwezig is. Hogere concentraties NAD+ zijn in verband gebracht met betere celprestaties en stofwisseling, waardoor het verouderingsproces in de huid mogelijk vertraagd wordt. Onderzoek wijst uit dat NMN-supplementatie de collageenproductie zou kunnen verhogen, de elasticiteit zou kunnen verbeteren, rimpels zou kunnen verminderen en de algehele gezondheid van de huid zou kunnen verbeteren.

Dringende behoefte aan gedetailleerd wetenschappelijk onderzoek voor definitieve conclusies

Ondanks deze veelbelovende aanwijzingen blijft er nog veel onbekend over NMN of is het nog niet geverifieerd door streng wetenschappelijk onderzoek. Hoewel talloze anekdotische rapporten de effectiviteit ervan als antiverouderingssupplement aanprijzen, kunnen er nog geen definitieve conclusies worden getrokken over het veiligheidsprofiel of de effecten op lange termijn.

Deze leemte in de kennis is een belangrijk punt van zorg gezien de miljardenstatus die deze productcategorie al heeft bereikt binnen de voedingssupplementenindustrie. Daarom is er dringend behoefte aan meer gedetailleerd onderzoek naar de korte- en langetermijneffecten van regelmatig NMN-gebruik op de menselijke gezondheid.

Om de veiligheid van de consument en de geloofwaardigheid van beweringen over de werkzaamheid te garanderen, zijn robuuste klinische onderzoeken nodig die over langere perioden worden uitgevoerd, naast uitgebreide inspanningen voor toezicht na het op de markt brengen, waarbij eventuele ongewenste voorvallen onder gebruikers uit diverse demografische groepen wereldwijd worden gevolgd. Dit zorgt voor weloverwogen besluitvormingsprocessen met betrekking tot voortgezet gebruik, plus toezichtsmaatregelen van de regelgevende instanties waar van toepassing.

Afgezien van overwegingen met betrekking tot individuele gebruikers, bestaan er ook bredere maatschappelijke implicaties die met name betrekking hebben op ethische kwesties rondom wijdverspreid gebruik, vooral gezien de mogelijke onbedoelde gevolgen voor de populatiedynamiek als een effectieve verlenging van de levensduur inderdaad haalbaar wordt door dergelijke interventies. Daarom is zorgvuldige overweging noodzakelijk voordat dit op grote schaal wordt toegepast.

Gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek (RCT) naar lichaamsbeweging en NNm-supplementen bij amateursporters

De nieuwsgierigheid naar de potentiële voordelen van suppletie met Nicotinamide Mononucleotide (NMN) is onlangs toegenomen. Deze toegenomen aandacht is te danken aan de veelbelovende resultaten in een recent gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek dat werd uitgevoerd bij gezonde amateursporters.

Het doel van het onderzoek was om te onderzoeken welke invloed lichaamsbeweging in combinatie met NMN-supplementen zou kunnen hebben op de aerobe capaciteit. De bevindingen waren behoorlijk intrigerend - er werd waargenomen dat deze combinatie leidde tot verbeteringen in aerobe capaciteit bij de deelnemers. Er werd echter geen waarneembaar effect op fysieke kracht vastgesteld.

Dit wijst op een verhoogd niveau van lichamelijke activiteit, vooral bij oudere proefpersonen. Dergelijke waarnemingen wijzen op mogelijke preventieve maatregelen tegen leeftijdsgerelateerde spieraandoeningen die vaak gepaard gaan met een verminderde mobiliteit en algehele gezondheidskwaliteit.

Hoewel deze eerste bevindingen veelbelovend lijken, benadrukken ze ook de noodzaak van verder gedetailleerd wetenschappelijk onderzoek voordat er definitieve conclusies getrokken kunnen worden over eventuele nadelige effecten als die er zijn. Toekomstige gebruikers moeten daarom voorzichtig zijn met NMN-supplementen totdat er meer sluitend bewijs beschikbaar is over de veiligheid en werkzaamheid op de lange termijn.

Veelbelovende resultaten, maar verder onderzoek nodig

De resultaten van deze RCT bieden hoop voor veel mensen die op zoek zijn naar manieren om hun fysieke prestaties te verbeteren en mogelijk leeftijdsgerelateerde achteruitgang te vertragen. Maar zoals altijd met nieuwe supplementen of behandelingen zoals NMN, is het belangrijk om nog niet op de zaken vooruit te lopen.

Er is verder onderzoek nodig naar hoe NMN precies werkt in ons lichaam gedurende langere perioden - of er onvoorziene bijwerkingen of interacties kunnen optreden bij langdurig gebruik; hoe de dosering verschillende mensen beïnvloedt; of bepaalde bevolkingsgroepen er meer baat bij hebben dan anderen; enzovoort.

Een waarschuwing voor potentiële gebruikers

Als u overweegt om NMN zelf uit te proberen op basis van de resultaten van deze voorlopige onderzoeken, onthoud dan: hoewel de eerste aanwijzingen positief zijn, weten we nog niet genoeg over de gevolgen van het gebruik op de lange termijn. Verschillende factoren zoals individuele genetische opmaak, keuzes in levensstijl, reeds bestaande medische aandoeningen kunnen iemands reactie op dergelijke supplementen aanzienlijk beïnvloeden. Daarom is persoonlijk advies, bij voorkeur onder professionele begeleiding, noodzakelijk. Tot die tijd blijft voorzichtigheid hier het sleutelwoord.

FAQs over Is Nmn op lange termijn veilig?

Is NMN veilig voor langdurig gebruik?

Hoewel de eerste onderzoeken suggereren dat NMN over het algemeen veilig is, is er meer onderzoek nodig om de langetermijneffecten vast te stellen.

Wat zijn de langetermijneffecten van NMN?

Hoewel de langetermijneffecten van NMN niet volledig bekend zijn, kan het de cellulaire gezondheid en levensduur verbeteren.

Kunt u NMN elke dag nemen?

Hoewel dagelijkse inname heilzaam kan zijn, blijven de optimale dosering en frequentie onduidelijk, dus het is altijd het beste om een arts te raadplegen voordat u met een supplementenkuur begint.

Wat zijn de risico's van het gebruik van NMN?

Potentiële risico's zijn onder andere onbekende bijwerkingen door het gebrek aan uitgebreide onderzoeken bij mensen, dus het is belangrijk om voorzichtig te werk te gaan.

Conclusie

Is NMN veilig voor langdurig gebruik?

Kortetermijnstudies suggereren dat NMN-supplementatie over het algemeen veilig is en goed verdragen wordt, maar er is een gebrek aan overtuigend bewijs voor de veiligheid op lange termijn.

Lopende klinische onderzoeken onderzoeken zowel veiligheidsparameters als werkzaamheid naast de gevolgen voor de gezondheid.

Het eerste menselijke gebruiksonderzoek door de Keio University School of Medicine vond verbeteringen in insulinegevoeligheid, maar geen significant effect op NAD+ concentraties.

Naarmate de vraag naar antiverouderingsproducten zoals NMN toeneemt, zijn er potentiële voordelen tegen huidveroudering door een verhoogde NAD metabolische productomzet.

Voordat we een definitieve conclusie kunnen trekken over de veiligheid van NMN-supplementen op de lange termijn, is verder wetenschappelijk onderzoek nodig.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en ontvang 10% korting op één order

Welk product heb ik nodig?
As Seen On:
 • https://www.deondernemer.nl/actueel/retail/cibdol-opent-brandstore-stap-ideaal~2659792
 • https://retailtrends.nl/item/62892/cibdol-het-highend-cbd-merk-waar-je-niet-high-van-wordt
 • https://www.dailybase.nl/thegoodlife/lifestyle-thegoodlife/cibdol-opent-cbd-brandstore-amsterdam/
 • https://www.ad.nl/regiosport-den-haag/karlien-sleper-heeft-spelen-in-monobob-als-missie-ik-voel-me-vrijer-bij-deze-nieuwste-bobsleediscipline~a0db0ffe/
 • https://www.womenshealthmag.com/nl/beauty/g34723687/cbd-producten/
 • https://www.libelle.nl/