Hypnopompische hallucinaties : Oorzaken en behandeling

Gepubliceerd:

Om een volledig begrip te krijgen van hypnopompische hallucinaties, zullen we kijken naar de definitie, prevalentie, soorten en vormen ervan, naast de neurologische overeenkomsten met slaapverlamming of buitenlichamelijke ervaringen. In deze blogpost duiken we in de fijne kneepjes van hypnopompische hallucinaties door de definitie, prevalentie, gebruikelijke soorten en vormen ervan te onderzoeken.

Wij onderzoeken ook de neurologische overeenkomsten tussen deze hallucinaties en andere verschijnselen zoals slaapverlamming of buitenlichamelijke ervaringen. Bovendien kunnen bepaalde slaapproblemen in verband worden gebracht met een grotere frequentie van hypnopompische visioenen.

Verder kan het moeilijk zijn om onderscheid te maken tussen nachtmerries en hypnopompische hallucinaties; daarom zullen we de onderscheidende kenmerken en de stadia van de slaap waarin beide voorkomen, onderzoeken. Ook het verband met het Incubus-fenomeen komt aan bod.

Ten slotte is het beheersen en verminderen van de frequentie van deze hallucinaties overdag cruciaal voor de getroffenen; daarom geven wij richtlijnen voor het handhaven van een consistent slaapschema, het instellen van ontspannende routines voor het slapen gaan, het vermijden van cafeïne of alcohol voor het slapen gaan, het toepassen van stressmanagementtechnieken en indicatoren voor het zoeken van professionele hulp indien nodig. Mogelijke behandelingsopties voor mensen die worstelen met aanhoudende hypnopompische hallucinaties komen ook aan bod.

hypnopompische hallucinaties-1

Oorzaken achter hypnopompische hallucinaties

Hoewel hypnopompische hallucinaties veel voorkomen, zijn onderzoekers nog steeds bezig de exacte oorzaak ervan te achterhalen. Deze ervaringen delen neurologische overeenkomsten met zowel hallucinaties overdag als dromen, wat enig inzicht kan geven in hun oorsprong.

Neurologische overeenkomsten met andere verschijnselen

Hypnopompische hallucinaties lijken verband te houden met andere soorten zintuiglijke waarnemingen die optreden tijdens de slaap of het waken, zoals die welke worden ervaren door personen met psychische stoornissen zoals schizofrenie, en kunnen verband houden met het natuurlijke proces van de hersenen bij de overgang tussen bewustzijnstoestanden. Zo vertonen visuele en auditieve hallucinaties bij mensen die lijden aan psychische stoornissen zoals schizofrenie, een gelijkenis met die in hypnopompische toestanden. Bovendien lijken deze valse waarnemingen verband te houden met het natuurlijke overgangsproces van de hersenen tussen verschillende stadia van bewustzijn.

Slaapstoornissen in verband gebracht met toegenomen voorkomen

Bepaalde sluimerkwalen zijn in verband gebracht met een grotere kans op het hebben van hypnagogische of hypnopompische illusies. Enkele voorbeelden zijn:

 • Narcolepsie: Een chronische neurologische aandoening die wordt gekenmerkt door overmatige slaperigheid overdag en plotselinge aanvallen van spierzwakte(kataplexie). Mensen met narcolepsie ervaren vaak levendige droomachtige beelden bij het inslapen(hypnagogie) of bij het ontwaken(hypnopompie).
 • Slaapverlamming: Een tijdelijk onvermogen om te bewegen of te spreken tijdens het inslapen of wakker worden als gevolg van verstoorde overgangen tussen REM (snelle oogbewegingen) en niet-REM slaapstadia. Deze verstoorde overgangen tussen REM- en niet-REM-slaapstadia gaan vaak gepaard met hallucinaties die lijken op die van hypnagogie of hypnopompie.
 • REM-slaapgedragsstoornis: Een slaapstoornis waarbij mensen tijdens de REM-slaap hun dromen fysiek uitvoeren, soms met verwondingen of schade aan de omgeving tot gevolg. Deze stoornis is in verband gebracht met een verhoogde kans op zowel hypnagogische als hypnopompische hallucinaties.

Naast deze specifieke stoornissen kunnen ook andere factoren zoals een slechte slaapkwaliteit, stress, angst en bepaalde medicijnen (bv. tricyclische antidepressiva) bijdragen tot het optreden van deze levendige ervaringen bij het ontwaken. Bovendien worden medische aandoeningen zoals de ziekte van Parkinson in verband gebracht met een hogere prevalentie van hypnagogische en hypnopompische hallucinaties.

Het is belangrijk op te merken dat, hoewel sommige mensen vatbaarder kunnen zijn door onderliggende gezondheidsproblemen of levensstijlfactoren, veel gezonde mensen deze vluchtige waarnemingen toch af en toe zullen ervaren zonder enige duidelijke reden tot bezorgdheid.

Onderscheid tussen nachtmerries en hypnopompische hallucinaties

Onderscheid tussen nachtmerries en hypnopompische hallucinaties

Onderscheid maken tussen nachtmerries en hypnopompische hallucinaties is essentieel om mensen in staat te stellen hun ervaringen beter te herkennen en passende hulp te zoeken. Zo kunnen mensen hun ervaringen beter herkennen en zo nodig passende steun zoeken.

Kenmerken die de twee verschijnselen onderscheiden

Nachtmerries zijn levendige, verontrustende dromen die bij de dromer angst of andere negatieve emoties oproepen. Ze gaan vaak gepaard met een gevoel van bedreiging of gevaar, en veroorzaken aanzienlijke angst bij het ontwaken. Hypnopompische hallucinaties daarentegen zijn meestal niet beangstigend van aard, maar manifesteren zich als valse waarnemingen waarbij alle zintuigen betrokken zijn tijdens het ontwaken. Dit kunnen visuele beelden zijn zoals veranderende patronen of dieren die in iemands kamer verschijnen, auditieve sensaties zoals het horen van stemmen of muziek terwijl er geen externe bron aanwezig is, tactiele gevoelens van aangeraakt worden zonder dat er iemand in de buurt is of zelfs olfactorische (reuk) ervaringen.

Fasen van de slaap wanneer elke fase zich voordoet

Ook de timing binnen onze slaapcyclus onderscheidt nachtmerries van hypnopompische hallucinaties. Nachtmerries komen meestal voor tijdens de REM-slaap (rapid eye movement), die wordt gekenmerkt door een verhoogde hersenactiviteit die vergelijkbaar is met die van wakkere mensen, terwijl we in dit stadium levendige droomperioden ervaren. Hypnopompische hallucinaties daarentegen vinden plaats tijdens de vroege niet-REM-fasen van de slaap bij de overgang van de slaap- naar de waaktoestand.

 • Nachtmerries: Gebeuren voornamelijk tijdens de REM-slaap, waarin het meeste gedroomd wordt.
 • Hypnopompische hallucinaties: Komen voor tijdens de vroege niet-REM stadia van de slaap, als de persoon wakker wordt.

Inzicht in deze verschillen kan mensen helpen hun ervaringen beter te herkennen en zo nodig passende hulp te zoeken. Mensen die vaak nachtmerries hebben, kunnen bijvoorbeeld baat hebben bij het onderzoeken van mogelijke oorzaken zoals stress of angst, terwijl mensen die te maken hebben met hypnopompische hallucinaties kunnen overwegen hun levensstijl te veranderen om hun algemene slaapkwaliteit te verbeteren.

De rol van slaapstoornissen bij nachtmerries en hypnopompische hallucinaties

In sommige gevallen kunnen slaapstoornissen verantwoordelijk zijn voor het optreden van zowel nachtmerries als hypnopompische visioenen. Aandoeningen zoals slapeloosheid of slaapapneu kunnen het normale slaappatroon verstoren, waardoor de kans op beide verschijnselen toeneemt. Daarnaast kunnen bepaalde medische aandoeningen zoals de ziekte van Parkinson of psychische stoornissen zoals schizofrenie leiden tot een hogere frequentie van hypnagogische en hypnopompische hallucinaties, waardoor een goede evaluatie en behandeling door een zorgverlener noodzakelijk is. Daarom is het essentieel dat personen die worstelen met aanhoudende episodes een zorgverlener raadplegen voor een goede evaluatie en aanbevelingen voor behandeling.

De Incubus-fenomenenverbinding

De Incubus-fenomenenverbinding

Een interessant aspect van hypnopompische hallucinaties is hun verband met het incubusfenomeen, een slaapgerelateerde ervaring die wordt gekenmerkt door een gevoel van druk op de borst tijdens de slaap, alsof iemand of iets op de borst van de persoon zit. Dit gevoel kan gepaard gaan met andere symptomen zoals ademhalingsmoeilijkheden, angst en zelfs visuele of auditieve hallucinaties.

Incidentie en verband met psychische stoornissen

Uit onderzoek blijkt dat tot 30% van de mensen ten minste eenmaal in hun leven het incubusfenomeen kan ervaren. Studies hebben aangetoond dat mensen met bepaalde psychische stoornissen, zoals schizofrenie, meer kans hebben om het incubusfenomeen te ervaren dan mensen zonder schizofrenie. Uit een studie gepubliceerd in Sleep Medicine Reviews bleek dat mensen met de diagnose schizofrenie een grotere kans hadden om zowel hypnagogische als hypnopompische hallucinaties te ervaren in vergelijking met gezonde controles(bron). Het is essentieel dat zorgverleners dit verband in overweging nemen bij de beoordeling van patiënten die frequente episodes van incubusverschijnselen melden.

Hypnopompische hallucinaties versus slaapverlamming: De overlapping

In sommige gevallen kunnen hypnopompische hallucinaties en slaapverlamming elkaar overlappen. Slaapverlamming treedt op wanneer iemand wakker wordt tijdens de REM-slaap, maar niet kan bewegen of spreken door tijdelijke spierimmobiliteit. Tijdens deze episodes melden mensen vaak een intense angst, samen met levendige visuele of auditieve hallucinaties die lijken op die tijdens hypnopompische hallucinaties.

Het is van vitaal belang onderscheid te maken tussen slaapverlamming en hypnopompische hallucinaties, hoewel beide potentieel alarmerend zijn. Slaapverlamming treedt gewoonlijk op tijdens de REM-slaap, wanneer spieratonie (tijdelijke spierimmobiliteit) mensen verhindert hun dromen uit te voeren. Hypnopompische hallucinaties daarentegen doen zich voor bij de overgang van niet-REM naar waakzaamheid en gaan niet noodzakelijk gepaard met een onvermogen om te bewegen of te spreken.

Inzicht in de neurologische basis

De exacte neurologische basis voor het incubusfenomeen en het verband met hypnopompische hallucinaties blijft onduidelijk. Sommige onderzoekers suggereren dat deze ervaringen het gevolg kunnen zijn van een tijdelijke verstoring van de hersenfunctie bij de overgang tussen verschillende stadia van de slaap(bron). Zo zouden bepaalde gebieden van de hersenen die verantwoordelijk zijn voor het verwerken van zintuiglijke informatie actief kunnen worden voordat andere gebieden die verantwoordelijk zijn voor motorische controle of emotionele regulering volledig ontwaakt zijn.

Deze theorie sluit aan bij bevindingen die gelijkenissen aantonen in de hersenactiviteitspatronen tijdens episodes van slaapgerelateerde hallucinaties, hallucinaties overdag die geassocieerd worden met mentale stoornissen zoals schizofrenie, en normale droomprocessen.

Beheer & Vermindering van de frequentie van hypnopompische hallucinaties

Beheren en verminderen van de frequentie van hypnopompische hallucinaties

Als u last hebt van hypnopompische hallucinaties, kunnen bepaalde veranderingen in uw levensstijl helpen om de frequentie ervan en de impact op uw dagelijks leven te verminderen. Door een consequent slaapschema aan te houden, een ontspannende routine voor het slapengaan te creëren, cafeïne en alcohol voor het slapengaan te vermijden en stress effectief te beheersen, kunt u het optreden van deze episoden wellicht verminderen als ze na verloop van tijd ongemak of angst veroorzaken.

Consistentie van het slaapschema

Een belangrijke factor bij het verminderen van de frequentie van hypnopompische hallucinaties is het instellen van een regelmatig slaappatroon. Elke avond op dezelfde tijd naar bed gaan en elke ochtend op dezelfde tijd wakker worden helpt de interne klok van uw lichaam te reguleren. Deze consistentie kan de algehele slaapkwaliteit verbeteren en mogelijk nachtelijke verstoringen zoals visuele of auditieve hallucinaties tot een minimum beperken.

Ontspannende Routines voor het slapengaan

Een kalmerend ritueel voor het slapengaan kan ook bijdragen tot een betere slaaphygiëne. Activiteiten die ontspanning bevorderen voor het slapengaan - zoals een boek lezen, een warm bad nemen, diepe ademhalingsoefeningen doen of mediteren - kunnen uw hersenen het signaal geven dat het tijd is voor een herstellende slaap. Vermijd stimulerende activiteiten zoals tv-kijken of het gebruik van elektronische apparaten vlak voor het slapengaan, omdat blootstelling aan blauw licht van schermen in verband wordt gebracht met een slechte slaapkwaliteit.

Vermijden van cafeïne en alcohol voor het slapen gaan

Bepaalde stoffen zoals cafeïne in koffie, thee of chocolade werken als stimulerende middelen die het normale slaappatroon verstoren en leiden tot overmatige slaperigheid overdag wanneer ze vlak voor het slapengaan worden genuttigd; daardoor neemt de kans op hypnagogische hallucinaties toe tijdens perioden waarin men in slaap valt terwijl men nog wakker is. Ook alcohol kan aanvankelijk slaperigheid opwekken, maar het metabolisme ervan in het lichaam kan later de slaap verstoren. Voor een betere slaap moet u de inname van cafeïne eerder op de dag beperken en alcoholgebruik binnen enkele uren voor het slapengaan vermijden.

Technieken voor stressbeheer

Het handhaven van een gezond stressniveau is essentieel om het optreden van hypnopompische hallucinaties te verminderen en de algemene geestelijke gezondheid in stand te houden. Het opnemen van ontspanningstechnieken zoals diepe ademhalingsoefeningen, progressieve spierontspanning of mindfulness meditatie in uw dagelijkse routine kan helpen bij het verlichten van stressniveaus die kunnen bijdragen aan deze nachtelijke verstoringen. Het is aangetoond dat consequente lichaamsbeweging de slaapkwaliteit en de emotionele toestand verbetert en de angst vermindert die gepaard gaat met onvoldoende rust.

Als u ondanks deze veranderingen in levensstijl regelmatig last blijft houden van hypnopompische hallucinaties, neem dan contact op met een zorgverlener die u verder kan helpen met mogelijke behandelingen of aanpassingen van de huidige medicijnen die het probleem kunnen verergeren.

Wanneer medische hulp zoeken bij hypnopompische hallucinaties

Wanneer medische hulp zoeken bij hypnopompische hallucinaties

Als hypnopompische hallucinaties ongemak of angst veroorzaken, is het belangrijk een arts te raadplegen die u medicijnen kan voorschrijven of bestaande medicijnen kan aanpassen die kunnen bijdragen tot het optreden van deze ervaringen. Vroegtijdig ingrijpen kan helpen eventuele onderliggende medische aandoeningen aan te pakken die dergelijke episodes veroorzaken.

Indicatoren voor het zoeken van professionele hulp

Hypnopompische visioenen zijn meestal onschuldig en vereisen geen medische verzorging. Er zijn echter bepaalde situaties waarin professionele hulp nodig kan zijn:

 • Aanhoudende voorvallen: Als u vaak hypnopompische hallucinaties ervaart en deze uw slaap of dagelijks leven verstoren, is het tijd om een arts te raadplegen.
 • Onvermogen om onderscheid te maken tussen werkelijkheid en hallucinatie: Als u moeite hebt om onderscheid te maken tussen wat echt is en wat deel uitmaakte van de hallucinatie, kan dit wijzen op een onderliggend probleem dat moet worden aangepakt.
 • Angst of vrees in verband met de ervaring: Hoewel de meeste hypnopompische hallucinaties niet beangstigend van aard zijn, moet u, als ze aanzienlijke angst of vrees veroorzaken, hulp zoeken bij een psychiater.
 • Slaapstoornissen: Als u naast uw hypnopompische hallucinaties ook andere slaapgerelateerde problemen ervaart, zoals slapeloosheid, overmatige slaperigheid overdag (EDS) of slaapverlamming, kan nader onderzoek door een specialist in slaapgeneeskunde gerechtvaardigd zijn.

Mogelijke behandelingsopties

De behandelingsmogelijkheden voor hypnopompische hallucinaties hangen af van de onderliggende oorzaken. Uw zorgverlener kan een of meer van de volgende benaderingen aanbevelen:

 • Medicijnaanpassingen: Als u momenteel medicijnen gebruikt zoals tricyclische antidepressiva of een medische aandoening hebt zoals de ziekte van Parkinson, kan uw zorgverlener de dosering aanpassen of alternatieve behandelingen voorschrijven om hallucinaties te helpen verlichten.
 • Cognitieve gedragstherapie (CGT): CGT is een effectieve behandeling voor verschillende psychische stoornissen en kan nuttig zijn bij het aanpakken van angst in verband met hypnopompische hallucinaties. Een getrainde therapeut zal samen met u copingstrategieën en technieken ontwikkelen om met deze ervaringen om te gaan.
 • Verbeterde slaaphygiëne: Zoals eerder vermeld, kan het handhaven van een consistent slaapschema, het creëren van een ontspannende routine voor het slapengaan, het vermijden van cafeïne/alcohol voor het slapengaan en het beheersen van stress helpen de frequentie van de voorvallen te verminderen als u kampt met frequente episodes die na verloop van tijd onrust/angst veroorzaken. Uw arts kan u specifieke veranderingen aanbevelen die zijn afgestemd op uw individuele behoeften.

In sommige gevallen kunnen hypnopompische hallucinaties verband houden met ernstigere onderliggende aandoeningen zoals narcolepsie of schizofrenie; daarom is gespecialiseerde medische behandeling essentieel voor personen die deze symptomen ervaren. Het is essentieel dat de betrokkenen de juiste hulp en steun krijgen van getrainde deskundigen die deskundig zijn in het beheer van deze ingewikkelde medische problemen.

Als u vermoedt dat uw hypnopompische hallucinaties verband houden met een onderliggend probleem of dat ze aanzienlijke onrust in uw leven veroorzaken, aarzel dan niet om professionele hulp in te roepen. Onmiddellijke actie is essentieel om de bron van het leed aan te pakken en uw welzijn te verbeteren.

Veelgestelde vragen in verband met hypnopompische hallucinaties

Is het normaal om hypnopompische hallucinaties te hebben?

Ja, hypnopompische hallucinaties komen relatief vaak voor bij gezonde mensen. Ze doen zich meestal voor tijdens de overgang van slaap naar waakzaamheid en kunnen visuele, auditieve of tactiele gewaarwordingen omvatten. Hoewel ze verontrustend kunnen zijn, zijn incidentele voorvallen meestal geen reden tot bezorgdheid.

Waarvan zijn hypnopompische hallucinaties een symptoom?

Hypnopompische hallucinaties kunnen een symptoom zijn van verschillende aandoeningen zoals narcolepsie, slaapverlamming of posttraumatische stressstoornis (PTSS). Ze kunnen echter ook optreden zonder onderliggende aandoening als reactie op factoren zoals stress of een verstoord slaappatroon.

Wat zijn drie voorbeelden van hypnagogische hallucinatie?

Drie voorbeelden van hypnagogische (tijdens de slaap optredende) hallucinaties zijn:

 • Geometrische vormen of patronen zien
 • Stemmen of muziek horen die niet echt spelen
 • Fysieke sensaties voelen zoals zweven of aangeraakt worden zonder externe stimulans

Wat helpt bij hypnopompische hallucinaties?

De frequentie van hypnopompische hallucinaties verminderen:

 • Handhaaf consistente slaapschema's
 • Creëer ontspannende bedtijdroutines
 • Vermijd cafeïne en alcohol voor het slapen gaan
 • Oefen stressbeheersingstechnieken zoals meditatie en lichaamsbeweging

Als deze strategieën na verloop van tijd niet helpen, overweeg dan professionele hulp te zoeken.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en ontvang 10% korting op één order

Welk product heb ik nodig?
As Seen On:
 • https://www.deondernemer.nl/actueel/retail/cibdol-opent-brandstore-stap-ideaal~2659792
 • https://retailtrends.nl/item/62892/cibdol-het-highend-cbd-merk-waar-je-niet-high-van-wordt
 • https://www.dailybase.nl/thegoodlife/lifestyle-thegoodlife/cibdol-opent-cbd-brandstore-amsterdam/
 • https://www.ad.nl/regiosport-den-haag/karlien-sleper-heeft-spelen-in-monobob-als-missie-ik-voel-me-vrijer-bij-deze-nieuwste-bobsleediscipline~a0db0ffe/
 • https://www.womenshealthmag.com/nl/beauty/g34723687/cbd-producten/
 • https://www.libelle.nl/