Slaapwandelen: oorzaken, gevolgen en oplossingen

Gepubliceerd:

Inzicht in slaap praten

Slaappraten, of somniloquy, is een veel voorkomende parasomnie die mensen van alle leeftijden en geslachten treft. Het gaat om onbewust hoorbare uitdrukkingen tijdens de slaap zonder dat de persoon zich daarvan bewust is. Deze conflictgestuurde dialoog kan variëren van eenvoudige geluiden tot lange toespraken en kan verband houden met genetica, psychische problemen, bepaalde medicijnen of een slechte slaaphygiëne.

Definitie en prevalentie van slaappraten

Slaappraten wordt gedefinieerd als het spreken of maken van vocale geluiden tijdens de slaap. Episoden van slaappraten doen zich meestal voor tijdens de overgang tussen de NREM- en de REM-rustfase (Sleep Foundation). Ongeveer de helft van alle kinderen heeft last van slaappraten, maar de meesten zullen deze gewoonte op volwassen leeftijd ontgroeien; een klein percentage volwassenen blijft echter tot op latere leeftijd in hun slaap praten. Ongeveer 5% van de volwassenen blijft echter het hele leven in hun slaap praten(PubMed Central).

Het spectrum van spraakcomplexiteit in Somniloquy

De complexiteit en inhoud van de spraak tijdens somniloquy kan per persoon sterk verschillen. Sommige mensen produceren alleen onverstaanbaar gemompel of eenvoudige zinnen, terwijl anderen uitgebreidere gesprekken voeren, compleet met emotionele uitingen zoals lachen of huilen(Healthline). Ook de duur verschilt; sommige gevallen duren slechts enkele seconden, terwijl andere zich over meerdere minuten uitstrekken.

Gebrabbel vs. coherente spraak:

 • Gebrabbel: Slaappraters kunnen onzinnige geluiden of moeilijk te begrijpen woorden produceren. Dit soort spraak is vaak kort en komt voor tijdens de diepere stadia van de slaap.
 • Coherente spraak: In sommige gevallen kunnen mensen tijdens hun slaap meer samenhangende gesprekken voeren. Deze voorvallen doen zich meestal voor tijdens de lichtere stadia van de slaap en kunnen bestaan uit volledige zinnen of zelfs complexe dialogen met anderen in de kamer.

In de meeste gevallen is slaappraten onschuldig en wijst het niet op ernstige onderliggende problemen. Het is echter essentieel dat u zich bewust bent van de mogelijke oorzaken van dit verschijnsel, zodat u zo nodig passende maatregelen kunt nemen.

slaapwandelaar

Oorzaken en triggers van slaappraten

Hoewel de precieze oorzaak onbekend blijft, denken onderzoekers dat slaappraten verband kan houden met factoren zoals genetica, psychische problemen zoals stress of angststoornissen, hoge koorts bij kinderen als ze ziek zijn, bepaalde medicijnen, slechte slaapgewoonten, samengaan met andere parasomnieën zoals tandenknarsen (bruxisme), nachtmerries of gewelddadige bewegingen tijdens het dromen (Mayo Clinic). Om deze bijdragende factoren beter te begrijpen, zullen we ze stuk voor stuk nader onderzoeken.

Genetische aanleg voor Somniloquy

Een familiegeschiedenis van somniloquy suggereert een mogelijk genetisch verband met deze aandoening(PubMed Central). Als uw ouders of broers en zussen eerder slaappraten hebben meegemaakt, hebt u mogelijk ook een verhoogde kans om dit gedrag zelf te ontwikkelen.

Geestelijke gezondheidsfactoren die bijdragen tot slaapwandelen

Stress, angst en andere psychische aandoeningen kunnen bijdragen tot slaappraten. Deze emotionele toestanden kunnen ervoor zorgen dat de hersenen tijdens de slaap actiever blijven, wat leidt tot een grotere kans op vocale uitingen tijdens de slaap (Sleep Foundation). Het aanpakken van deze onderliggende problemen via therapie of begeleiding kan helpen de frequentie van somniloquy te verminderen.

Medicijnen gekoppeld aan verhoogd risico op dit verschijnsel

Bepaalde medicijnen zoals antidepressiva of slaapmiddelen zijn in verband gebracht met een verhoogd risico op slaappraten. Als u vermoedt dat uw medicatie dit gedrag veroorzaakt, raadpleeg dan uw zorgverlener voor mogelijke alternatieven of aanpassingen in de dosering(Healthline).

Oorzaken en triggers van slaappraten

Slaappraten, ook bekend als somniloquy, is een verschijnsel dat veel mensen op enig moment in hun leven ervaren. Hoewel de exacte oorzaak onbekend blijft, denken onderzoekers dat slaappraten verband kan houden met verschillende factoren zoals genetica, geestelijke gezondheidsproblemen zoals stress of angststoornissen, hoge koorts bij zieke kinderen, bepaalde medicijnen, slechte slaapgewoonten, en het samengaan met andere parasomnieën zoals tandenknarsen (bruxisme), nachtmerries of gewelddadige bewegingen tijdens het dromen. In dit hoofdstuk gaan we dieper in op deze mogelijke oorzaken en triggers.

Genetische aanleg voor Somniloquy

Onderzoek suggereert dat er mogelijk een genetische component betrokken is bij slaappraten. Uit een studie gepubliceerd in het American Journal of Medical Genetics bleek dat personen die eerstegraads familieleden hebben met een geschiedenis van slaappraten, meer kans hebben om het zelf ook te ervaren. Dit wijst erop dat als uw ouders of broers en zussen in hun slaap praten, u ook een verhoogd risico daarop loopt.

Geestelijke gezondheidsfactoren die bijdragen tot slaapwandelen

De National Sleep Foundation stelt dat emotionele stress en angst kunnen bijdragen tot slaappraten. Wanneer onze geest in beslag wordt genomen door de stress en de problemen van het leven, kunnen deze onbedoeld tijdens de slaap worden uitgesproken zonder dat we ons daarvan bewust zijn.

 • Angst: Mensen die lijden aan een gegeneraliseerde angststoornis (GAD) maken zich vaak overmatig zorgen over alledaagse situaties, wat kan leiden tot episodes van somniloquy.
 • Depressie: Slaapstoornissen komen vaak voor bij personen met een depressie, en dit kan leiden tot een verhoogde kans op slaappraten.
 • Posttraumatische stressstoornis (PTSS): Nachtmerries en flashbacks in verband met PTSS kunnen leiden tot vocalisaties tijdens de slaap, omdat de persoon de traumatische ervaringen onbewust herbeleeft.

Medicijnen gekoppeld aan verhoogd risico op slaappraten

Het is bekend dat bepaalde medicijnen slaappraten kunnen veroorzaken of verergeren. Sedatieve-hypnotica (bijv. Valium, Xanax), SSRI's (Prozac of Zoloft) en stimulerende middelen voor de behandeling van ADHD worden in verband gebracht met een verhoogd risico op slaappraten. Als u vermoedt dat uw medicatie bijdraagt aan uw slaperige episodes, is het essentieel dat u uw zorgverlener raadpleegt voordat u wijzigingen aanbrengt in uw receptuur.

Slechte slaapgewoonten en coëxistentie met andere parasomnieën

Een gebrek aan goede slaaphygiëne kan ook bijdragen tot het optreden van slaappraten. Factoren zoals onregelmatige bedtijdschema's, overmatige cafeïne-inname vlak voor het slapengaan, blootstelling aan schermen voor het slapengaan of slapen in een lawaaierige omgeving kunnen deze gebeurtenissen uitlokken. Bovendien kunnen mensen met andere parasomnieën zoals tandenknarsen(bruxisme) of het rusteloze-beensyndroom meer geneigd zijn tot praten in hun slaap door hun verstoorde rustpatronen.

Identificeren van ernstige onderliggende aandoeningen in verband met slaappraten

Hoewel slaappraten vaak onschuldig is, kan het in sommige gevallen wijzen op ernstigere onderliggende slaapstoornissen. Obstructieve slaapapneu is zo'n ernstige aandoening die uw slaappraten kan veroorzaken en die door een medisch deskundige moet worden onderzocht. Als u vermoedt dat uw slaappraten verband houdt met een ernstiger probleem, is het essentieel dat u professionele hulp zoekt voor een juiste diagnose en behandeling.

Obstructieve slaapapneu als mogelijke oorzaak

Obstructieve slaapapneu (OSA) is een veel voorkomende maar potentieel gevaarlijke slaapstoornis die wordt gekenmerkt door herhaalde onderbrekingen van de ademhaling tijdens de slaap als gevolg van de ontspanning van de keelspieren. Deze pauzes kunnen enkele seconden tot minuten duren en kunnen honderden keren per nacht voorkomen, wat leidt tot gefragmenteerde slaap van slechte kwaliteit.

Naast luid snurken en vermoeidheid overdag kunnen OSA-patiënten ook last hebben van hijgen of stikken tijdens hun slaap. In sommige gevallen kunnen deze symptomen worden verward met eenvoudige somniloquie of andere parasomnieën, terwijl ze kunnen wijzen op een onderliggend gezondheidsprobleem dat onmiddellijk ingrijpen vereist.

Belang van professionele hulp voor een juiste diagnose

Als u vreest dat uw nachtelijke stemgeluiden verband houden met een andere gelijktijdige aandoening zoals OSA of andere parasomnia, is het van cruciaal belang dat u niet alleen een zelfdiagnose stelt, maar dat u gecertificeerde specialisten raadpleegt die ervaring hebben met verschillende soorten slaapstoornissen. Een grondige evaluatie, inclusief een gedetailleerde anamnese en eventuele tests indien nodig, kan helpen om de hoofdoorzaak van uw slaappraten vast te stellen.

Enkele stappen die zorgverleners kunnen nemen om uw aandoening te beoordelen zijn:

 • Slaapdagboek: Men kan u vragen om gedurende enkele weken uw slaappatroon bij te houden, waarbij u factoren noteert zoals de routine voor het slapengaan, de duur en de kwaliteit van de slaap, gevallen van nachtelijk ontwaken of vocalisatie, enz.
 • Lichamelijk onderzoek: Uw arts zal waarschijnlijk een uitgebreid lichamelijk onderzoek uitvoeren om eventuele onderliggende gezondheidsproblemen die bijdragen aan uw slaapstoornissen uit te sluiten.
 • In-lab polysomnografie (PSG): In sommige gevallen, wanneer andere diagnostische methoden geen uitsluitsel geven of ontoereikend zijn om de precieze aard van het parasomnieprobleem vast te stellen, kunnen specialisten een nachtelijke PSG-test aanbevelen. Hierbij worden verschillende fysiologische parameters zoals hersenactiviteit, hartslag, ademhalingspatronen, oogbewegingen en spieractiviteit tijdens de verschillende fasen van de slaap gecontroleerd in een gespecialiseerde faciliteit die is uitgerust met de modernste apparatuur en getrainde technici die de verzamelde gegevens analyseren en inzicht geven in de mogelijke oorzaken en behandelingsmogelijkheden op basis van de resultaten van deze procedure.

De behandeling van onderliggende aandoeningen is van cruciaal belang, niet alleen om het aantal slaapstoornissen te verminderen, maar ook om de algemene slaapkwaliteit en het algemene welzijn te verbeteren. Vergeet niet dat tijdig ingrijpen het verschil kan maken als het erom gaat complexe slaapstoornissen effectief te beheersen en complicaties op lange termijn te voorkomen.

Strategieën voor het verminderen van slaap-praten op natuurlijke wijze

Slaappraten kan een storende en soms pijnlijke gebeurtenis zijn, maar er zijn verschillende natuurlijke methoden om de frequentie van deze voorvallen te verminderen. Door u te concentreren op gezonde slaapgewoonten en ontspanningstechnieken toe te passen, kunt u het aantal gevallen van slaappraten aanzienlijk verminderen.

Een consistent slaapschema opstellen

Een regelmatige slaaproutine is essentieel om een rustige slaap te bevorderen. Elke dag op dezelfde tijd naar bed gaan en wakker worden helpt de interne klok van uw lichaam te reguleren, waardoor u 's nachts gemakkelijker in slaap valt en 's ochtends verfrist wakker wordt. Een consistent slaapschema opstellen:

 • Creëer een routine voor het slapengaan die uw hersenen laat weten dat het tijd is om te slapen (bijvoorbeeld lezen of een warm bad nemen).
 • Vermijd stimulerende activiteiten voor het slapen gaan, zoals tv-kijken of het gebruik van elektronische apparaten.
 • Zorg ervoor dat u 's nachts voldoende rust krijgt door advies op te volgen van instanties als de National Sleep Foundation.

Ontspanningstechnieken en stressbeheer toepassen

Stress wordt vaak in verband gebracht met meer slaapproblemen; daarom kan het beheersen van het stressniveau gedurende de dag leiden tot rustigere nachten. Overweeg enkele van deze ontspanningstechnieken in uw dagelijkse routine op te nemen:

 • Meditatie: Het beoefenen van mindfulness-meditatie blijkt het algehele mentale welzijn te verbeteren en angstniveaus te verlagen(bron). Trek elke dag tijd uit voor gerichte ademhalingsoefeningen of geleide meditaties.
 • Yoga: yoga opnemen in uw dagelijkse routine kan helpen stress te verlichten en ontspanning te bevorderen. Hatha- en herstellende yoga zijn beide nuttige oefeningen om de geest te kalmeren en stress te verminderen.
 • Cognitieve gedragstherapie (CGT): CGT is een bewezen aanpak die mensen helpt negatieve denkpatronen die stress veroorzaken te identificeren en te veranderen(bron). Neem contact op met een psycholoog om CGT-technieken in uw leven op te nemen.

Een ideale slaapkameromgeving creëren voor een goede nachtrust

Uw slaapomgeving speelt een belangrijke rol in de kwaliteit van uw slaap. Overweeg deze tips om een ruimte te creëren die bevorderlijk is voor een goede nachtrust:

 • Zorg voor een comfortabele kamertemperatuur, idealiter tussen 60-67°F (bron).
 • Beperk lawaaihinder tot een minimum door zo nodig witte lawaaimachines of oordopjes te gebruiken.
 • Vermijd blootstelling aan schermen dicht bij bedtijd; blauw licht van elektronische apparaten kan de melatonineproductie verstoren en de slaapcyclus verstoren(bron).
 • Beperk de consumptie van cafeïne, alcohol en nicotine in de avonduren, omdat deze de slaapkwaliteit negatief kunnen beïnvloeden.>. Als u deze strategieën voor het verminderen van slaappraten op natuurlijke wijze toepast, zult u misschien rustigere nachten beleven zonder dat storende gesprekken uw slaap verstoren.

Copingmechanismen voor bedpartners van slaappraters

Slaappraten kan zowel het eigen herstelproces als dat van anderen die in de buurt slapen verstoren door het luide karakter ervan, wat na verloop van tijd een negatieve invloed kan hebben op de algehele gezondheid. In gevallen waarin bedpartners worden gestoord door het lawaai dat tijdens deze gebeurtenissen wordt gegenereerd, kan het dragen van oordopjes of een hoofdtelefoon met geluidsonderdrukking en apart slapen als een haalbare optie worden beschouwd om de verstoring tot een minimum te beperken.

Oordopjes of ruisonderdrukkende koptelefoons gebruiken

Een effectieve manier om het slaappraten van uw partner op te vangen is het gebruik van oordopjes of een hoofdtelefoon met ruisonderdrukking. Deze apparaten helpen bij het blokkeren van ongewenste geluiden, terwijl u nog steeds belangrijke geluiden zoals alarmen kunt horen. Bij het kiezen van oordopjes is het essentieel dat ze comfortabel zitten en voldoende geluid dempen zonder ongemak te veroorzaken. Hoofdtelefoons voor de slaap moeten licht en comfortabel zijn, met verstelbare hoofdbanden zodat ze 's nachts goed blijven zitten.

 • Tips voor oordopjes: Zoek naar herbruikbare siliconen of schuim oordopjes met een hoge geluidsreductie (NRR) van minstens 30 decibel.
 • Tips voor ruisonderdrukkende hoofdtelefoons: Kies voor draadloze modellen met comfortabele vulling rond de oren en verstelbare hoofdbanden die niet afglijden terwijl u slaapt.

Aparte slaapgelegenheid overwegen

In sommige gevallen kan een aparte slaapregeling nodig zijn als het slaapgedrag van uw partner de kwaliteit van uw rust blijft beïnvloeden, ondanks het feit dat u andere manieren hebt geprobeerd om ermee om te gaan. Dit betekent niet dat uw relatie in de problemen zit; het betekent alleen dat u prioriteit geeft aan de slaapgezondheid van beide partners. Volgens een onderzoek van de Sleep Foundation kiest ongeveer 25% van de Amerikaanse stellen ervoor om apart te slapen om verschillende redenen, waaronder snurken en verschillende slaapschema's.

Hier volgen enkele tips voor de aanpak van gescheiden slaapgelegenheden:

 1. Communiceer openlijk: Bespreek de kwestie met uw partner en spreek uw bezorgdheid uit over de gevolgen van hun slaapgedrag voor uw rust. Praat open en eerlijk over de kwestie met uw partner en zorg ervoor dat hij of zij begrijpt dat deze beslissing niet bedoeld is om emotionele afstand te bewaren, maar om een betere gezondheid voor beiden te bevorderen.
 2. Creëer speciale ruimtes: Wijs indien mogelijk aparte slaapkamers of slaapruimtes aan binnen dezelfde kamer (bijv. met behulp van kamerschermen) waar iedereen zijn eigen ruimte heeft die is afgestemd op zijn specifieke behoeften en voorkeuren.
 3. Behoud de intimiteit: Ondanks het feit dat u een aparte slaapregeling heeft, moet u er toch voor zorgen dat u voor het slapengaan quality time met elkaar doorbrengt door activiteiten te ondernemen zoals knuffelen of samen tv kijken.

Het vinden van effectieve mechanismen om om te gaan met het slaappraten van een partner kan een uitdaging zijn, maar is noodzakelijk voor het behoud van de algemene gezondheid en de harmonie in de relatie. Door oordopjes of ruisonderdrukkende koptelefoons uit te proberen en zo nodig een aparte slaapregeling te overwegen, kunnen beide personen beter uitrusten zonder hun band als koppel in gevaar te brengen.

Veelgestelde vragen over slaappraten

Wat is de belangrijkste oorzaak van slaappraten?

Er is niet één hoofdoorzaak voor slaappraten, want het kan worden veroorzaakt door verschillende factoren zoals stress, angst, medicijnen en genetische aanleg. In sommige gevallen kunnen onderliggende aandoeningen zoals obstructieve slaapapneu of REM-slaapgedragstoornis bijdragen tot slaappraten. De meeste gevallen zijn echter onschuldig en wijzen niet op ernstige gezondheidsproblemen.

Hoe ernstig is slaappraten?

Slaappraten zelf wordt over het algemeen niet beschouwd als een ernstige aandoening, maar als een veel voorkomende parasomnie waar veel mensen af en toe last van hebben. Het is meestal onschuldig en behoeft geen behandeling, tenzij het storend wordt of wijst op een onderliggend medisch probleem zoals obstructieve slaapapneu of psychische stoornissen die professionele interventie vereisen.

Wat zijn enkele interessante feiten over slaappraten?

 • Slaappraters kunnen in volledige zinnen spreken of alleen onverstaanbare geluiden mompelen.
 • De inhoud van spraak tijdens somniloquy heeft vaak geen verband met de werkelijkheid.
 • Somniloquy-episodes duren meestal minder dan 30 seconden, maar kunnen meerdere keren per nacht voorkomen.
 • Het komt vaker voor bij kinderen en neemt geleidelijk af met de leeftijd.

Hoe normaal is slaappraten?

Slaappraten is relatief normaal; ongeveer de helft van alle kinderen ervaart af en toe episodes, terwijl ongeveer vijf procent van de volwassenen dit gedurende hun hele leven blijft doen. De meeste mensen zullen tijdens hun leven minstens één keer last hebben van slaappraten zonder noemenswaardige gevolgen voor het algemeen welzijn of het dagelijks functioneren. (bron)

Conclusie

In het algemeen is slaappraten een veel voorkomend verschijnsel waar veel mensen last van hebben. Het kan variëren van eenvoudige geluiden tot complexe zinnen en kan worden veroorzaakt door genetische aanleg, psychische factoren of medicijnen. Het is raadzaam een medisch deskundige te raadplegen als u zich zorgen maakt over de oorzaak van slaappraten, zoals obstructieve slaapapneu.

Om de frequentie van slaappraten op natuurlijke wijze te verminderen, is het nuttig om een consistent slaapschema op te stellen en een ideale slaapkameromgeving te creëren voor een rustgevende slaap. Voor bedpartners van slaappraters kan het gebruik van oordopjes of het overwegen van aparte slaapafspraken verlichting brengen.Meld u aan voor onze nieuwsbrief en ontvang 10% korting op één order

Welk product heb ik nodig?
As Seen On:
 • https://www.deondernemer.nl/actueel/retail/cibdol-opent-brandstore-stap-ideaal~2659792
 • https://retailtrends.nl/item/62892/cibdol-het-highend-cbd-merk-waar-je-niet-high-van-wordt
 • https://www.dailybase.nl/thegoodlife/lifestyle-thegoodlife/cibdol-opent-cbd-brandstore-amsterdam/
 • https://www.ad.nl/regiosport-den-haag/karlien-sleper-heeft-spelen-in-monobob-als-missie-ik-voel-me-vrijer-bij-deze-nieuwste-bobsleediscipline~a0db0ffe/
 • https://www.womenshealthmag.com/nl/beauty/g34723687/cbd-producten/
 • https://www.libelle.nl/