Slaap sms'en : Oorzaken en preventie

Gepubliceerd:

Bent u wel eens wakker geworden om te ontdekken dat u een slaap-sms hebt verstuurd, zonder dat u zich bewust was van uw acties tijdens de nacht? Sleep texting verwijst naar het fenomeen waarbij mensen tekstberichten versturen terwijl ze slapen. Dit intrigerende verschijnsel roept verschillende vragen op over het verband met verschillende slaapstadia en andere parasomnieën.

In deze blogpost zullen we ons verdiepen in de factoren die slaap-sms'en veroorzaken, zoals door stress veroorzaakte nachtelijke gewoonten om berichten te sturen en onregelmatige slaappatronen. We zullen ook onderzoeken hoe de prevalentie van parasomnia varieert tussen verschillende leeftijdsgroepen en of er een verband is met onderliggende gezondheidsaandoeningen.

Verder bespreken we verschillende scenario's die tot sms-perioden in de slaap leiden - van het reageren op meldingen in iemands slaap tot ongerelateerde berichten die door dromen worden veroorzaakt. Om deze incidenten te helpen voorkomen, geven we een aantal preventieve maatregelen, zoals het uitschakelen van elektronische apparaten voordat u naar bed gaat of het gebruik van de nachtmodus op smartphones.

Tot slot zullen we het hebben over de invloed van technologie op de slaapkwaliteit en onderzoeken of er een genetische component is bij parasomnieën. Doe met ons mee en ontdek fascinerende inzichten in dit eigenaardige maar boeiende onderwerp van slaap sms'en.

slapen-sms'en-oorzaken-en-preventie

Slaap sms'en: Een echt fenomeen

Slaaptekstsessies zijn een echte gebeurtenis die zowel in REM- als NREM-slaap kan plaatsvinden. Het kan verband houden met andere parasomnieën zoals slaapwandelen, slaappraten, eten of zelfs seks hebben tijdens de slaap. Onderzoekers hebben ontdekt dat 10 procent van de deelnemers meldde dat ze minstens een paar nachten per week wakker werden van hun mobiele telefoon.

REM- en NREM-slaapstadia

Zowel REM- als NREM-slaapcycli gaan gepaard met veranderingen in de fysiologie van ons lichaam, waarbij de eerste een verhoogde hersenactiviteit teweegbrengt terwijl de spieren onbeweeglijk blijven, en de tweede drie stadia van lichte slaap tot diepe herstellende slaap omvat. Tijdens de REM-slaap neemt onze hersenactiviteit aanzienlijk toe, maar onze spieren blijven verlamd om te voorkomen dat we dromen uitvoeren. NREM-slaap daarentegen bestaat uit drie stadia - lichte slaap die overgaat in diepe herstellende slaap waarbij de lichaamstemperatuur daalt en de hartslag vertraagt.

Hoewel sms'jes in de slaap meestal voorkomen tijdens lichtere fasen binnen de NREM-fase, wanneer mensen eerder reageren op externe stimuli zoals sms-waarschuwingen of trillingen van hun telefoon, kan het ook gebeuren tijdens REM-perioden als iemand een episode doormaakt die lijkt op REM Sleep Behavior Disorder (RBD).

Verband met andere parasomnieën

Slaap sms'en verwijst naar het onbewust versturen van sms'jes tijdens de slaap - vaak zonder enige herinnering bij het ontwaken. Dit gedrag kan worden beschouwd als een vorm van parasomnia, die verschillende abnormale gedragingen omvat die zich tijdens de slaap voordoen. Andere voorbeelden zijn slaapwandelen, slaappraten en zelfs complexere activiteiten zoals slaap-eten of seks hebben tijdens de slaap.

Deze parasomnieën worden vaak in verband gebracht met factoren zoals stress, angst en chronisch slaaptekort. Bovendien kunnen ze ook gemeenschappelijke onderliggende mechanismen in de hersenen hebben - met name in gebieden die verantwoordelijk zijn voor het reguleren van onze bewustzijnstoestand tussen waken en slapen.

Invloed op de slaapkwaliteit

 • Slaapstoornissen: Mensen die regelmatig last hebben van slaapstoornissen, lijden misschien aan andere gerelateerde aandoeningen zoals slapeloosheid of obstructieve slaapapneu. Deze problemen kunnen de algehele kwaliteit van hun rustgevende slaap verder verstoren.
 • Slaaptekort: Het versturen van sms-berichten tijdens de nachtelijke uren draagt bij aan gefragmenteerde slaappatronen - wat uiteindelijk leidt tot chronische vermoeidheid en slecht functioneren overdag door een gebrek aan goede herstellende rust.
 • Angst: Zich zorgen maken over mogelijke gênante of ongepaste inhoud die via onbewuste nachtelijke berichtgevingsgewoonten wordt verzonden, kan gevoelens van angst rond bedtijdroutines vergroten - en zo bestaande problemen met in slaap vallen of gezond blijven gedurende de nacht verergeren.

Factoren die slaap sms'en uitlokken

Slaapstoornissen kunnen veroorzaakt worden door verschillende factoren die de kwaliteit van iemands rust beïnvloeden. Daartoe behoren stress, onregelmatige slaappatronen en andere externe invloeden. In dit gedeelte bespreken we de rol die deze triggers spelen bij het veroorzaken van sms-slaapaanvallen.

Door stress veroorzaakte gewoonten om 's nachts berichten te sturen

Stress is een veel voorkomende factor die de slaapkwaliteit beïnvloedt en kan leiden tot verstoorde slaapcycli of zelfs chronisch slaaptekort. Als mensen veel stress ervaren, kunnen ze tijdens hun slaap abnormaal gedrag vertonen, zoals 's nachts onbewust sms'jes versturen. Dit kan gebeuren doordat de hersenen onopgeloste gedachten of emoties proberen te verwerken terwijl ze slapen.

Effecten van onregelmatige slaappatronen op tekstcommunicatie

Idealiter zouden tieners en volwassenen elke nacht minstens zeven uur ononderbroken rustgevende slaap moeten krijgen. Moderne levensstijlen gaan echter vaak gepaard met ploegendienst of veelvuldig reizen tussen verschillende tijdzones, wat ons natuurlijke circadiane ritme kan verstoren. Deze verstoringen kunnen ertoe bijdragen dat mensen berichten versturen tijdens de niet-REM (NREM) of REM-fasen zonder zich daar volledig van bewust te zijn.

 • Nachtdienstmedewerkers: Mensen die laat in de nacht werken, kunnen moeite hebben om hun interne lichaamsklok aan te passen, waardoor ze vatbaar zijn voor parasomnieën zoals slaap sms'en.
 • Frequente reizigers: Een jetlag als gevolg van het reizen door verschillende tijdzones kan leiden tot onregelmatige slaapschema's, waardoor het voor het lichaam van reizigers een uitdaging kan zijn om regelmaat te houden bij het ingaan van diepe NREM-fasen, waar parasomnieën meestal voorkomen.

Inzicht in de factoren die sms-slaapjes uitlokken, kan mensen helpen om de juiste maatregelen te nemen om deze episodes te voorkomen. Zo kan het beheersen van stressniveaus door middel van ontspanningstechnieken of het aanhouden van een consequent slaapschema de kans op nachtelijk sms'en aanzienlijk verkleinen.

Externe invloeden en hun invloed op de slaapkwaliteit

Naast stress en onregelmatige slaappatronen kunnen ook externe factoren zoals overmatige blootstelling aan beeldschermen voor het slapengaan of het consumeren van cafeïne laat op de dag bijdragen aan een slechte slaaphygiëne. Deze gewoonten kunnen parasomnieën zoals slaap sms'en in de hand werken door onze natuurlijke circadiane ritmes te verstoren en de algehele slaapkwaliteit te verminderen:

 • Beeldschermtijd: Het blauwe licht van elektronische apparaten zoals smartphones onderdrukt de melatonineproductie - een hormoon dat verantwoordelijk is voor het reguleren van onze interne lichaamsklok. Deze verstoring van de melatonineafscheiding maakt het moeilijker voor ons om 's nachts in slaap te vallen en verhoogt de gevoeligheid voor parasomnieën.
 • Cafeïneconsumptie: Het consumeren van cafeïnehoudende dranken vlak voor het slapengaan stimuleert de alertheid, waardoor het moeilijk wordt voor het lichaam om de diepe NREM-fases in te gaan, waar de meeste parasomnia meestal plaatsvindt.

Het nemen van proactieve stappen, zoals het beperken van de schermtijd voor het slapengaan, het vermijden van cafeïnegebruik voor het slapengaan, het oefenen van ontspanningstechnieken en het volgen van regelmatige slaapschema's, kan het aantal gevallen van sms'en in bed tot een minimum beperken en tegelijkertijd de algehele gezondheid bevorderen.

Prevalentie van parasomnie in verschillende leeftijdsgroepen

Parasomnieën, waaronder slaapstoornissen zoals slaapwandelen, slaapwandelen en slaap-sms'en, kunnen op elke leeftijd voorkomen. Kinderen hebben er echter meer last van dan volwassenen. Deze abnormale gedragingen tijdens de slaap kunnen ook verband houden met onderliggende aandoeningen zoals ademhalingsstoornissen of drugsgebruik, waarvoor meer medische aandacht nodig kan zijn als de verstorende episodes aanhouden naast de nachtelijke gewoonten om berichten te versturen.

Gevoeligheid van kinderen voor parasomnie-episoden

De prevalentie van parasomnia is hoger bij kinderen vanwege hun zich ontwikkelende hersenen en onvolgroeide zenuwstelsel. Volgens de National Library of Medicine heeft ongeveer 17% van de kinderen last van een vorm van parasomnie, zoals nachtelijke angsten of verwarde opwinding. Tieners, die de neiging hebben om hun mobiele telefoons in de buurt te houden als ze slapen, kunnen nog steeds gevoelig zijn voor sms'en in de slaap, ook al komt dit niet zo vaak voor bij jongere kinderen zonder toegang tot dergelijke apparaten.

 • Slaaptekort: Kinderen met een chronisch slaaptekort kunnen meer last hebben van parasomnieën, zoals slaapstoornissen.
 • Angst: Stress kan dit ongewone gedrag 's nachts uitlokken bij zowel kinderen als volwassenen.
 • Geestelijke Gezondheidsstoornissen: Bepaalde aandoeningen zoals ADHD of autismespectrumstoornis kunnen het risico op het ontwikkelen van parasomnieën bij jonge mensen verhogen.

Mogelijk verband met onderliggende gezondheidsaandoeningen

In sommige gevallen kan aanhoudende parasomnie wijzen op een onderliggend gezondheidsprobleem dat aangepakt moet worden. Bijvoorbeeld,

 • Obstructieve slaapapneu: Deze slaapstoornis, die gekenmerkt wordt door herhaalde ademhalingspauzes tijdens de slaap, kan leiden tot een verstoorde slaap en een verhoogde kans op parasomnieën.
 • Rustelozebenensyndroom: Mensen met deze aandoening ervaren vaak een ongemakkelijk gevoel in hun benen dat hun slaapcyclus verstoort, wat mogelijk bijdraagt aan de ontwikkeling van parasomnieën.
 • Narcolepsie: Narcolepsie is een neurologische aandoening die overdag overmatige slaperigheid en plotselinge aanvallen van spierzwakte veroorzaakt. Het wordt ook in verband gebracht met verschillende soorten parasomnia gedrag.

Als u of uw kind last heeft van aanhoudende perioden van ongewoon gedrag 's nachts, zoals sms'en of andere vormen van parasomnie, is het belangrijk om een arts te raadplegen voor een goede evaluatie en behandeling. In sommige gevallen kan het aanpakken van het onderliggende gezondheidsprobleem helpen om deze verstorende nachtelijke gewoonten te verminderen of helemaal te elimineren.

Naast het inwinnen van medisch advies wanneer dat nodig is, kan het aannemen van gezonde leefgewoonten, zoals het handhaven van regelmatige slaappatronen en het beheersen van stressniveaus, ook een cruciale rol spelen bij het voorkomen van gevallen waarin mensen 's nachts onbewust sms'jes versturen. Het aanmoedigen van open communicatie over eventuele zorgen met betrekking tot iemands geestelijk welzijn kan verder bijdragen aan een gezonde slaap zonder onderbrekingen door parasomnia-gerelateerde activiteiten.

Scenario's die leiden tot slaap sms'en

Sms'en in slaap komt in verschillende scenario's voor, vaak zonder dat de persoon zich bewust is van zijn handelingen. In sommige gevallen kunnen mensen sms'en in hun slaap nadat ze een sms-waarschuwing op hun apparaat hebben gekregen, tijdens een droom die niets met de slaap te maken heeft en die hen ertoe aanzet om berichten te sturen, of zelfs zonder enige duidelijke reden. Hoewel sms'en in bed op zichzelf meestal niet als een ernstig probleem wordt beschouwd, is het essentieel om een arts te raadplegen als u naast uw nachtelijke gewoonten op het gebied van sms'en ook last hebt van verstorende of mogelijk gevaarlijke parasomnia-episodes.

Sms'en na ontvangst van een melding

Het geluid van een inkomend sms-bericht kan soms slaap-sms-gedrag uitlokken. Mensen kunnen onbewust naar hun telefoon grijpen en sms-berichten beginnen te versturen terwijl ze nog slapen. Dit soort reacties kan erop wijzen dat ze bijzonder gevoelig zijn voor externe prikkels tijdens de niet-REM slaapfases, wanneer het lichaam eerder geneigd is om fysiek te reageren.

Ongerelateerd slaap sms'en door dromen

In andere gevallen kan iemand in zijn slaap sms'jes beginnen te sturen als onderdeel van een ongerelateerd droomscenario. In een droom kan iemand een gesprek met iemand hebben en onbewust echte sms'jes versturen terwijl hij zich nog steeds niet bewust is van wat er gebeurt. Dit fenomeen vindt meestal plaats tijdens de REM-slaap (rapid eye movement), wanneer dromen het meest levendig en complex zijn.

 • Droominhoud: De inhoud van de droom kan van invloed zijn op de aard en toon van de verzonden berichten, die kunnen variëren van samenhangende zinnen tot onzinnige zinnen.
 • Geen herinnering: Als deze mensen wakker worden, kunnen ze zich meestal niet herinneren dat ze die sms'jes hebben verstuurd, omdat hun hersenen zich in een andere staat van bewustzijn bevonden.

Het is belangrijk om te onthouden dat het ervaren van parasomnieën zoals sms'jes in slaap verband kunnen houden met slaaptekort, stress of andere onderliggende gezondheidsproblemen. Als u merkt dat u vaak sms'jes verstuurt zonder dat u het zich herinnert, kan dit een indicatie zijn van een slaapkwaliteitsprobleem en dus rechtvaardigen dat u professionele hulp zoekt.

Tips om het aantal sms-incidenten tijdens het slapen te verminderen

 1. Houd uw telefoon buiten bereik: Leg uw mobiele telefoon uit de buurt van uw bed of zelfs in een andere kamer om de kans te verkleinen dat u er onbewust naar grijpt terwijl u slaapt.
 2. Meldingen dempen: Schakel geluidsmeldingen op uw apparaat uit voordat u naar bed gaat, zodat inkomende berichten u niet storen tijdens de niet-REM-slaapfases wanneer u eerder geneigd bent om fysiek te reageren.
 3. Creëer een routine voor het slapengaan: Het instellen van een consistente routine voor het slapengaan en het prioriteit geven aan ontspanningstechnieken kan de algehele slaapkwaliteit helpen verbeteren, waardoor de kans op parasomnieën zoals slaap sms'en afneemt.

Door deze strategieën in uw dagelijks leven op te nemen, kunt u niet alleen het aantal nachtelijke berichten verminderen, maar ook bijdragen aan een betere herstellende slaap - zodat lichaam en geest elke dag goed uitgerust zijn.

Preventieve maatregelen voor slaap sms'en

Om sms'en in bed te voorkomen, kunt u eenvoudige stappen ondernemen. Zet uw telefoon uit voor het slapengaan, gebruik de "nachtmodus" om meldingen te beperken en houd uw telefoon buiten bereik van uw slaapgedeelte.

Elektronische apparaten uitzetten voordat u naar bed gaat

Een effectieve manier om het sms'en in bed te stoppen, is door elektronische apparaten zoals mobiele telefoons uit te schakelen voordat u naar bed gaat. Dit zorgt ervoor dat binnenkomende sms'jes of meldingen uw slaapcyclus niet onderbreken en een reactie uitlokken terwijl u slaapt. Daarnaast helpt het de blootstelling aan blauw licht van schermen te verminderen, dat de melatonineproductie kan verstoren en tot slaaptekort kan leiden.

Nachtmodusfuncties op smartphones gebruiken

Als het uitschakelen van uw telefoon geen optie is, overweeg dan om de nachtmodus te gebruiken die op de meeste smartphones beschikbaar is. Deze instelling vermindert de helderheid van het scherm en beperkt onderbrekingen van sms-waarschuwingen of andere meldingen tijdens aangewezen nachtelijke uren. Bijvoorbeeld de modus Niet storen van Apple, de modus Bedtijd van Android of apps van derden zoals Slapen als Android. Door deze functies in te schakelen, minimaliseert u storingen door inkomende sms'jes, terwijl noodoproepen nog steeds mogelijk zijn als dat nodig is.

Een apparaatvrije slaapruimte handhaven

Een andere effectieve strategie om sms'en tijdens het slapen te voorkomen, is door uw telefoon buiten het bereik van uw slaapplek te houden. In het ideale geval kunt u door uw telefoon uit de buurt van uw slaapplaats te houden een fysieke barrière opwerpen die het onbewust versturen van berichten tijdens uw slaap ontmoedigt. Door dit te doen, creëert u een fysieke barrière die het voor u moeilijker maakt om onbewust berichten te versturen terwijl u slaapt. Dit bevordert ook een gezondere slaaphygiëne en kan de algehele slaapkwaliteit verbeteren.

Extra tips om sms'en tijdens het slapen te voorkomen

 • Creëer een routine voor het slapengaan: Het instellen van een vaste bedtijdroutine kan uw lichaam een signaal geven dat het tijd is om af te koelen en zich voor te bereiden op een rustgevende slaap.
 • Vermijd cafeïne en alcohol voor het slapengaan: Het consumeren van stimulerende middelen zoals cafeïne of depressieve middelen zoals alcohol vlak voor het slapengaan kan normale slaappatronen verstoren, wat kan leiden tot parasomnieën zoals slaap sms'en.
 • Behandel onderliggende aandoeningen: Als u naast uw nachtelijke eetgewoonten ook last hebt van parasomnieën, raadpleeg dan een arts die u behandelingen zoals cognitieve gedragstherapie (CGT) of medicijnen kan aanraden, afhankelijk van de ernst van de symptomen.

Door deze preventieve maatregelen in uw dagelijks leven op te nemen, zult u niet alleen het aantal sms'jes verminderen, maar ook bijdragen aan een betere algehele gezondheid door elke nacht zowel de hoeveelheid als de kwaliteit van de herstellende slaap te verbeteren.

De invloed van technologie op de slaapkwaliteit

De aanwezigheid van smartphones en andere elektronische apparaten in onze slaapkamers kan een nadelig effect hebben op de algehele slaapkwaliteit. Gezien hun grotere gevoeligheid voor de impact van technologie, zijn tieners en jonge volwassenen bijzonder kwetsbaar voor de effecten ervan op de slaapkwaliteit. Uit een onderzoek onder universiteitsstudenten bleek dat 93% hun telefoon 's nachts bij zich hield, terwijl 25% telefoontjes beantwoordde terwijl ze sliepen.

Negatieve effecten van het gebruik van gadgets op een rustige slaap

Het gebruik van technologie zoals mobiele telefoons, tablets of laptops voor het slapengaan kan leiden tot onvoldoende slaap, onrustigebenensyndroom, obstructieve slaapapneu en zelfs een REM-ruststoornis. Het blauwe licht van schermen onderdrukt de melatonineproductie - een hormoon dat verantwoordelijk is voor het reguleren van onze slaapcyclus - waardoor het moeilijker wordt om in slaap te vallen en de hele nacht in slaap te blijven.

 • Sms'en tijdens het slapen: Het 's nachts onbewust versturen van sms-berichten zou een gevolg kunnen zijn van het gebruik van elektronische apparaten voor het slapengaan.
 • Praten in de slaap: Mensen die tot het slapengaan met hun telefoon bezig zijn, kunnen gesprekken voortzetten of sms-waarschuwingen beantwoorden, zelfs nadat ze in de niet-REM-slaapfase zijn afgedreven.
 • Slaap-eten: Studies suggereren dat mensen die tijd besteden aan het online bekijken van voedselgerelateerde inhoud een grotere kans hebben om 's nachts te gaan snoepen, omdat ze meer trek krijgen in afbeeldingen of video's met lekkernijen vlak voordat ze in slaap vallen.

Statistieken over smartphonegebruik tijdens nachtelijke uren

Een onderzoek uitgevoerd door de National Sleep Foundation onthulde een aantal alarmerende statistieken over hoe wijdverspreid het gebruik van technologie is tijdens de nachtelijke uren:

 1. Uit een onderzoek van de National Sleep Foundation bleek dat de meerderheid van de kinderen (72%) en tieners (89%) minstens één elektronisch apparaat in hun slaapkamer hebben, wat kan bijdragen aan parasomnieën zoals sms'en, chronisch slaaptekort en een slechte algehele slaapkwaliteit.
 2. Bijna twee derde (65%) van de volwassenen slaapt met een telefoon of tablet binnen handbereik, waardoor de kans groter is dat ze in de verleiding komen om berichten of meldingen te controleren als ze 's nachts wakker worden.
 3. Overmatige schermtijd voor het slapengaan is in verband gebracht met een verhoogd risico op parasomnieën zoals slaap-sms'en, evenals andere problemen zoals chronisch slaaptekort en slechte algehele slaapkwaliteit.

Om er zeker van te zijn dat u een goede nachtrust krijgt en de kans op storend gedrag zoals sms'en tijdens het slapen verkleint, is het essentieel om gezonde gewoonten aan te nemen wat betreft het gebruik van technologie. Dit houdt in dat u grenzen stelt aan uw routines voor het slapengaan door apparaten minstens een uur voor het slapengaan uit te schakelen, ze tijdens het slapen buiten bereik te houden en ervoor te zorgen dat uw slaapkameromgeving bevorderlijk is voor een rustige slaap - zonder afleidingen zoals heldere schermen of lawaaierige meldingen.

Genetische component in parasomnieën

Slaapsms, slaapwandelen en slaappraten kunnen een genetische component hebben. Als een van uw ouders een parasomnie stoornis heeft, erft u die misschien ook. Hoewel er nog verder onderzoek nodig is, wijst het bewijs op een mogelijke genetische basis voor sms'en, slaapwandelen en slaappraten.

Overervingspatronen in verband met Parasomnia Aandoeningen

Het observeren van patronen binnen families waar meerdere leden soortgelijke slaapstoornissen ervaren, suggereert dat genetica een rol speelt bij het bepalen van de vatbaarheid van een individu voor het ontwikkelen van bepaalde soorten parasomnieën. Kinderen met een ouder die een REM slaapstoornis (RBD) heeft, hebben bijvoorbeeld meer kans om deze zelf ook te ontwikkelen.

Onderzoekers onderzoeken mogelijke genetische verbanden voor andere aandoeningen zoals rustelozebenensyndroom en obstructieve slaapapneu.

Behoefte aan aanvullend onderzoek naar genetische verbanden

Er is meer onderzoek nodig om volledig te begrijpen hoe genetica parasomnieën beïnvloedt. Familiair onderzoek op grote schaal, tweelingstudies en genoomwijde associatieonderzoeken kunnen allemaal helpen om licht te werpen op de rol van erfelijkheid versus omgeving bij het ontstaan van deze aandoeningen.

Inzicht in de rol van genetica bij parasomnieën kan uiteindelijk leiden tot gerichte interventies voor mensen die risico lopen en de algehele slaapkwaliteit verbeteren voor mensen die aan deze aandoeningen lijden.

Veelgestelde vragen over sms'en tijdens het slapen

Is sms'en in bed een probleem?

Sms'en tijdens het slapen kan de rust verstoren en tot gênante berichten leiden, dus het is belangrijk om onderliggende factoren zoals stress of een slechte slaaphygiëne aan te pakken.

Wat is het feit over sms'en in bed?

Sleep texting is een parasomnia waarbij mensen tekstberichten versturen terwijl ze slapen, vaak zonder zich daar iets van te herinneren.

Hoe vaak komt sms'en in bed voor?

De precieze prevalentie van sms'en in de slaap is onbekend, maar anekdotisch bewijs suggereert dat het vaker voorkomt door het toegenomen smartphonegebruik.

Hoe werkt slaap sms'en?

Er is sprake van slaap-sms'en wanneer iemand onbewust met zijn telefoon communiceert tijdens een lichte of verstoorde slaap, veroorzaakt door externe prikkels zoals meldingen of interne factoren zoals stressgerelateerde dromen.

Conclusie

Slapen met sms'jes komt echt voor bij zowel tieners als volwassenen, en het kan worden uitgelokt door stress of onderliggende gezondheidsproblemen.

Om sms'en in de slaap te voorkomen, kunt u proberen uw telefoon uit te schakelen of de nachtmodus in te schakelen, en uw apparaat uit de buurt van uw slaapgebied te houden.

Studenten zouden hun mobiele telefoons niet in hun slaapkamer moeten hebben om hun rustpatronen te verbeteren en parasomnia te voorkomen.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en ontvang 10% korting op één order

Welk product heb ik nodig?
As Seen On:
 • https://www.deondernemer.nl/actueel/retail/cibdol-opent-brandstore-stap-ideaal~2659792
 • https://retailtrends.nl/item/62892/cibdol-het-highend-cbd-merk-waar-je-niet-high-van-wordt
 • https://www.dailybase.nl/thegoodlife/lifestyle-thegoodlife/cibdol-opent-cbd-brandstore-amsterdam/
 • https://www.ad.nl/regiosport-den-haag/karlien-sleper-heeft-spelen-in-monobob-als-missie-ik-voel-me-vrijer-bij-deze-nieuwste-bobsleediscipline~a0db0ffe/
 • https://www.womenshealthmag.com/nl/beauty/g34723687/cbd-producten/
 • https://www.libelle.nl/