Waarom kreun ik in mijn slaap als ik ziek ben?

Gepubliceerd:

Slaapgerelateerd kreunen, ook bekend als catathrenie, is een zeldzame aandoening die zowel de persoon zelf als zijn bedpartner kan treffen door verstoorde rust en verdriet. In deze blogpost gaan we dieper in op catathrenie door de symptomen en het voorkomen ervan bij verschillende bevolkingsgroepen te bespreken.

Wij zullen mogelijke oorzaken onderzoeken waarom mensen tijdens de slaap kunnen kreunen als ze onwel zijn, zoals disfunctionele neuronen die het ademhalingspatroon beïnvloeden of fysieke kenmerken die bijdragen aan dit fenomeen. Daarnaast bespreken we hoe catathrenie kan worden gediagnosticeerd door middel van uitgebreid slaaponderzoek zoals polysomnogrammen.

Ten slotte behandelen we de verschillende behandelingsmogelijkheden voor mensen die 's nachts kreunen - van CPAP-therapie tot chirurgische ingrepen - en geven we advies over het beheer van slaapverstoringen door catathrenie. Als u begrijpt "waarom kreun ik in mijn slaap als ik ziek ben", bent u beter toegerust om zo nodig een gekwalificeerde slaapspecialist te raadplegen en uw algehele welzijn te verbeteren.

Kreunend

Catathrenie begrijpen

Catathrenie, of nachtelijk kreunen, is een zeldzame slaapstoornis die wordt gekenmerkt door de productie van vreemde geluiden tijdens het uitademen tijdens de slaap. Het valt onder de categorie parasomnieën en uit zich voornamelijk in gekreun, gebrom of gekraak van vijf tot 50 seconden in willekeurige clusters.

Symptomen naast kreunende geluiden

Naast de kenmerkende kreunende geluiden kunnen personen met catathrenie ook andere symptomen ervaren, zoals een onrustige slaap en slaperigheid overdag. Het is echter belangrijk op te merken dat deze symptomen niet exclusief zijn voor deze specifieke slaapgerelateerde ademhalingsstoornis en kunnen wijzen op andere onderliggende problemen.

Prevalentie bij jonge mannen en vrouwen

Catathrenie treft zowel mannen als vrouwen, maar komt vaker voor bij jongere volwassenen van 20-40 jaar. Volgens een studie, gepubliceerd in het tijdschrift Sleep Medicine Reviews, werd bij ongeveer 4% van de patiënten die naar een klinisch slaapgeneeskundig centrum werden verwezen, nachtelijk kreunen vastgesteld.

Oorzaken van nachtelijk kreunen

De exacte oorzaak van catathrenie blijft onduidelijk; onderzoek suggereert echter dat het te wijten zou kunnen zijn aan disfunctionele neuronen in het ademhalingscentrum van de hersenen dat de ademhalingspatronen tijdens de slaap regelt. Andere mogelijke oorzaken zijn kleine bovenste luchtwegen, een kleine kaak, problemen met de inademingsstroom of genetische factoren.

Disfunctionele neuronen in het ademhalingscentrum van de hersenen

Catathrenie kan het gevolg zijn van problemen met de neuronen die verantwoordelijk zijn voor het reguleren van onze ademhaling tijdens de slaap. Deze neuronen bevinden zich in een gebied dat het ademhalingscentrum wordt genoemd en dat zich in onze hersenstam bevindt. Wanneer deze neuronen niet goed functioneren, kunnen ze leiden tot abnormale ademhalingspatronen en uiteindelijk bijdragen tot nachtelijk kreunen.

Fysieke factoren die bijdragen tot katathrenie

 • Kleine bovenste luchtwegen: Personen met kleinere bovenste luchtwegen kunnen vatbaarder zijn voor catathrenie omdat hun luchtstroom tijdens de slaap wordt beperkt.
 • Kleine kaakomvang: Een kleinere kaakomvang kan ook een rol spelen bij het veroorzaken van catathrenie doordat de ruimte voor een goede tongligging wordt beperkt en de kans op obstructieve slaapapneu toeneemt.
 • Beperking van de inademing: Sommige mensen hebben moeite om voldoende lucht in te ademen tijdens de niet-REM-slaapfase als gevolg van anatomische afwijkingen of spierzwakte rond hun keel. Deze aandoening staat bekend als inspiratory flow limitation (IFL) en wordt in verband gebracht met nachtelijk kreunen.
 • Genetische factoren: Hoewel het nog niet helemaal duidelijk is, is er mogelijk een genetische component aan catathrenie die bepaalde personen vatbaar maakt voor het ontwikkelen van deze slaapstoornis.

Om de onderliggende oorzaken van catathrenie beter te begrijpen en effectieve behandelingsmogelijkheden te vinden, is verder onderzoek nodig op het gebied van de klinische slaapgeneeskunde.

Diagnose van slaapgerelateerd kreunen

Catathrenie, of slaapgerelateerd kreunen, kan een zorgwekkende ervaring zijn voor individuen en hun bedpartners. Voor een nauwkeurige diagnose van deze aandoening is het essentieel om 's nachts een polysomnogram (slaaponderzoek) te ondergaan, waarbij verschillende fysiologische parameters tijdens de verschillende fasen van de slaap worden gecontroleerd.

Procedure voor nachtelijke polysomnogrammen

Bij een nachtelijk polysomnogram wordt de nacht doorgebracht in een klinisch centrum voor slaapgeneeskunde. Tijdens de test worden elektroden aan het hoofd en lichaam bevestigd om de hersenactiviteit, oogbewegingen, hartslag, spiertonus en andere vitale functies te controleren. Een getrainde technicus observeert uw slaappatronen in real-time terwijl u comfortabel uitrust in een privékamer.

Identificeren van gelijktijdige slaapstoornissen

 • Slaapapneu: Catathrenie kan samengaan met ernstigere aandoeningen zoals obstructieve slaapapneu; daarom is het vaststellen van gelijktijdige slaapstoornissen cruciaal voor een goede planning van de behandeling.
 • Nachtelijk ontwaken: Frequent nachtelijk ontwaken kan duiden op het rusteloze-beensyndroom of een periodieke bewegingsstoornis van de ledematen, waarvoor interventie nodig is voordat de katathreniesymptomen worden aangepakt.
 • Narcolepsie: Overmatige slaperigheid overdag kan wijzen op narcolepsie als een ander onderliggend probleem dat de algehele slaapkwaliteit beïnvloedt.

In sommige gevallen, wanneer tijdens de polysomnografietest geen andere significante problemen worden vastgesteld, worden de resultaten beoordeeld door een gekwalificeerde deskundige, zoals een arts met een diploma van de raad van bestuur, gespecialiseerd in klinische slaapgeneeskunde, die dan de diagnose katathrenie bevestigt.

Behandelingsmogelijkheden voor catathrenie

De behandelingsmogelijkheden voor catathrenie variëren, afhankelijk van de onderliggende aandoeningen die naast dit ongewone gedrag aanwezig zijn. Therapie met continue positieve luchtwegdruk (CPAP) heeft bij sommige mensen met katathrenie succes opgeleverd door lucht onder druk in hun ademhalingssysteem te blazen terwijl zij slapen.

Voordelen en gebruik van CPAP-therapie

CPAP-therapie kan de slaapkwaliteit verbeteren, slaperigheid overdag verminderen en het optreden van lange kreunperioden tijdens de niet-REM-slaap tot een minimum beperken. Om een CPAP-apparaat te gebruiken, dragen patiënten een masker over hun neus of mond dat wordt aangesloten op het apparaat. Het apparaat levert dan een continue luchtstroom, waardoor de luchtweg gedurende de hele nacht open blijft.

Orale hulpmiddelen op maat als alternatieve behandeling

 • Mandibular Advancement Devices (MAD's): MAD's zijn op maat gemaakte tandheelkundige hulpmiddelen die ontworpen zijn om de onderkaak naar voren te verplaatsen, waardoor de ruimte in de bovenste luchtweg toeneemt en het nachtelijk kreunen als gevolg van obstructieve slaapapneu afneemt.
 • Tongbevestigingsapparaten (TRD's): TRD's houden de tong met behulp van zuiging op zijn plaats en voorkomen dat de tong terugvalt in de keel tijdens diepe ademhalingsoefeningen of REM-slaapcycli. Dit kan de katathreniesymptomen die gepaard gaan met obstructie van de bovenste luchtwegen helpen verlichten.

Als u vermoedt dat u catathrenie of een ander type slaapstoornis heeft, raadpleeg dan uw arts of bezoek een gespecialiseerd slaapcentrum voor een uitgebreide evaluatie en een persoonlijk behandelplan.

Chirurgische ingrepen voor bovenste luchtwegobstructie

Wanneer obstructie van de bovenste luchtwegen wordt geïdentificeerd als de primaire oorzaak van catathrenie, kunnen chirurgische ingrepen een effectieve behandelingsoptie zijn. Twee veel voorkomende ingrepen zijn tonsillectomie (verwijdering van de amandelen) en adenotonsillectomie (verwijdering van zowel de amandelen als de adenoïden). Deze ingrepen kunnen de symptomen van nachtelijk kreunen bij de betrokken personen verlichten.

Tonsillectomie procedure

Bij een tonsillectomie worden de amandelen achter in de keel operatief verwijderd. Deze ingreep wordt vaak aanbevolen voor mensen met terugkerende keelpijn of slaapapneu als gevolg van vergrote amandelen die de luchtstroom tijdens de slaap belemmeren. Voorafgaand aan de ingreep, die doorgaans ongeveer een half uur tot 45 minuten duurt, wordt een verdoving toegediend, waarna het herstel ongeveer één tot twee weken duurt. De hersteltijd varieert, maar duurt meestal één tot twee weken.

Adenotonsillectomie Procedure

Een adenotonsillectomie combineert een tonsillectomie met verwijdering van de adenoïden, lymfeweefsel achter de neusholte dat ook kan bijdragen aan ademhalingsproblemen als het vergroot of geïnfecteerd is. Deze procedure pakt meerdere bronnen van obstructie van de bovenste luchtwegen tegelijk aan, waardoor de effectiviteit wordt vergroot bij het oplossen van nachtelijk gekreun in verband met ademhalingsstoornissen zoals slaapapneu. Net als bij een tonsillectomie worden patiënten onder algehele narcose gebracht en de hersteltijd varieert van een week tot drie weken, afhankelijk van individuele factoren.

Beheer van slaapverstoringen voor bedpartners

Catathrenie kan de slaap van bedpartners of huisgenoten aanzienlijk verstoren door het luide gekreun en de geluiden die tijdens de slaap worden geproduceerd. Eenvoudige oplossingen zoals het dragen van oordopjes door de slaapgenoten van de getroffen personen kunnen volstaan om de verstoring door nachtelijk gekreun op te vangen zonder dat verdere medische interventie nodig is.

Gebruik en voordelen van oordopjes

Oordopjes zijn een effectieve manier om ongewenst geluid te blokkeren, inclusief kreunende geluiden van katathreniepatiënten. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende materialen zoals schuim, silicone en was, en bieden verschillende niveaus van geluidsdemping, afhankelijk van persoonlijke voorkeuren. Door 's nachts oordopjes te gebruiken, kunnen bedpartners hun slaapkwaliteit verbeteren en de verstoringen door nachtelijk gekreun tot een minimum beperken.

Communicatiestrategieën met slapende partners

Als u een bed deelt met iemand die katathrenie of andere slaapstoornissen heeft die 's nachts storende geluiden veroorzaken, is het essentieel om open te communiceren over het probleem. Door uw zorgen openlijk te bespreken, kunnen beide partijen samen geschikte oplossingen vinden - of het nu gaat om het uitproberen van witte lawaaimachines, het aanpassen van de slaaphouding of het zoeken van professionele hulp bij een slaapcentrum. Vergeet niet dat begrip en empathie van groot belang zijn om deze problemen effectief aan te pakken.

Catathrenie tijdens de zwangerschap

Mopperen in de slaap tijdens ziekte of zwangerschap kan aanleiding geven tot bezorgdheid over mogelijke gezondheidsrisico's; catathrenie wordt echter niet in verband gebracht met grote complicaties. Aanstaande moeders met dit probleem moeten een slaapspecialist raadplegen voor een passend zorgplan dat is afgestemd op hun individuele behoeften.

Zwangerschapsgerelateerde ademhalingsproblemen aanpakken

Zwangerschap kan ademhalingsproblemen soms verergeren door hormonale veranderingen en toegenomen druk op het middenrif. Het is essentieel dat aanstaande moeders met catathrenie of andere slaapgerelateerde ademhalingsproblemen deze problemen onmiddellijk aanpakken. Eenvoudige remedies zoals het gebruik van extra kussens ter ondersteuning, het doen van diepe ademhalingsoefeningen en het slapen op de zij kunnen de slaapkwaliteit tijdens de zwangerschap helpen verbeteren.

 • Gebruik extra kussens ter ondersteuning
 • Oefen diepe ademhalingsoefeningen
 • Slaap op uw zij in plaats van op uw rug

Overleg met een slaapspecialist

Als het nachtelijke gekreun aanhoudt ondanks huismiddeltjes, is het cruciaal om professioneel advies in te winnen bij een gekwalificeerde slaapspecialist. Deze zal een grondige evaluatie uitvoeren en zo nodig een slaaponderzoek (polysomnogram) aanbevelen. Op basis van de resultaten stelt hij een individueel behandelplan op dat kan bestaan uit CPAP-therapie, aangepaste orale hulpmiddelen of andere ingrepen om het welzijn van moeder en baby te waarborgen.

FAQs in verband met Waarom kreun ik in mijn slaap als ik ziek ben

Wat betekent kreunen in de slaap?

Kreunen tijdens de slaap, ook wel catathrenie genoemd, is een zeldzame slaapgerelateerde ademhalingsstoornis die wordt gekenmerkt door kreunende geluiden tijdens de uitademing. Het komt meestal voor tijdens de REM-fase van de slaap en kan in verband worden gebracht met verschillende factoren, zoals disfunctionele neuronen of lichamelijke kenmerken.

Waarom kreun ik als ik ziek ben?

Kreunen tijdens ziekte kan het gevolg zijn van een verhoogde neusverstopping of ontsteking in de luchtwegen, waardoor het moeilijk is om soepel te ademen. De inspanningen van het lichaam om deze obstructies op te ruimen kunnen leiden tot kreunende geluiden. Als u zich zorgen maakt over uw symptomen, raadpleeg dan een arts voor een goede evaluatie.

Is het gebruikelijk dat mensen kreunen in hun slaap?

Nee, catathrenie of nachtelijk kreunen is relatief ongewoon in vergelijking met andere slaapstoornissen zoals snurken en obstructieve slaapapneu. De prevalentie ervan blijft onduidelijk door het beperkte onderzoek naar deze aandoening; sommige studies suggereren echter dat minder dan 1% van de bevolking last heeft van catathrenie.

Wat betekent onvrijwillig kreunen?

Onvrijwillig kreunen verwijst naar onbedoelde vocalisaties die zonder bewuste controle of bewustzijn worden geproduceerd. In de context van slaapstoornissen zoals catathrenie, worden deze geluiden geproduceerd tijdens de uitademing en duiden vaak niet op pijn of ongemak, maar op een ongewoon ademhalingspatroon tijdens de REM-slaap.

Conclusie

In het algemeen is catathrenie een relatief ongewone maar behandelbare aandoening die 's nachts kreunen en slaapstoornissen kan veroorzaken. Hoewel de precieze oorzaken van catathrenie niet volledig bekend zijn, kan het te maken hebben met disfunctionele neuronen die het ademhalingspatroon beïnvloeden of met fysieke kenmerken die bijdragen aan de aandoening.

Als u denkt dat catathrenie of een andere slaapstoornis de oorzaak kan zijn van uw nachtelijk gekreun en slaapverstoringen, is het raadzaam een gesprek aan te gaan met een slaapspecialist voor een nauwkeurige diagnose en passende behandelingsmogelijkheden. Deze kunnen bestaan uit CPAP-therapie, aangepaste orale hulpmiddelen of chirurgische ingrepen zoals tonsillectomie of adenotonsillectomie.Meld u aan voor onze nieuwsbrief en ontvang 10% korting op één order

Welk product heb ik nodig?
As Seen On:
 • https://www.deondernemer.nl/actueel/retail/cibdol-opent-brandstore-stap-ideaal~2659792
 • https://retailtrends.nl/item/62892/cibdol-het-highend-cbd-merk-waar-je-niet-high-van-wordt
 • https://www.dailybase.nl/thegoodlife/lifestyle-thegoodlife/cibdol-opent-cbd-brandstore-amsterdam/
 • https://www.ad.nl/regiosport-den-haag/karlien-sleper-heeft-spelen-in-monobob-als-missie-ik-voel-me-vrijer-bij-deze-nieuwste-bobsleediscipline~a0db0ffe/
 • https://www.womenshealthmag.com/nl/beauty/g34723687/cbd-producten/
 • https://www.libelle.nl/