Nachtmerriestoornis: Symptomen en behandeling

Gepubliceerd:

Een nachtmerriestoornis is een slaapstoornis die de levenskwaliteit van iemand aanzienlijk kan beïnvloeden. Deze aandoening wordt gekenmerkt door frequente, levendige en verontrustende dromen, en zorgt er vaak voor dat mensen zich uitgeput en angstig voelen als ze wakker worden. In deze blogpost gaan we dieper in op de oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden van een nachtmerriestoornis om een beter begrip te krijgen van de relatie met psychische aandoeningen en PTSS.

Terwijl we de fijne kneepjes van nachtmerries in verband met psychische aandoeningen en PTSS onderzoeken, zal deze blogpost inzicht geven in de mogelijke oorzaken van deze verontrustende dromen en hun invloed op het algehele psychologische welzijn. Verder bespreken we de diagnostische criteria die professionals in de gezondheidszorg gebruiken om een nachtmerriestoornis bij patiënten nauwkeurig vast te stellen.

Naast het onderzoeken van niet-farmacologische interventies zoals imagery rehearsal therapy (IRT) en psychotherapietechnieken die gericht zijn op het verbeteren van de slaapkwaliteit, zullen we ook kijken naar verschillende medicijnen die voorgeschreven worden voor de behandeling van de nachtmerriestoornis. Tot slot sluiten we onze discussie af met een overzicht van de prognose voor mensen die met deze uitdagende aandoening leven.

nachtmerrie-stoornis

Nachtmerriestoornis begrijpen

Nachtmerriestoornis, ook wel droomangststoornis genoemd, is een patroon van herhaaldelijke angstaanjagende en levendige dromen die significant leed veroorzaken of het functioneren belemmeren. Deze aandoening treedt op wanneer iemand vaak nachtmerries heeft die hun slaap, stemming en/of functioneren overdag verstoren. Iedereen kan er last van hebben, ook kinderen en volwassenen.

Oorzaken van nachtmerriestoornis

De precieze oorzaken van nachtmerriestoornissen blijven onduidelijk; toch kunnen ze in verband worden gebracht met een reeks elementen zoals stress in het leven, traumatische gebeurtenissen of zelfs bepaalde medische problemen. Sommige onderzoekers geloven dat het onvermogen van de hersenen om ongewenste gedachten tijdens de slaap te onderdrukken kan bijdragen aan het ontstaan van verontrustende dromen.

Risicofactoren voor het ontwikkelen van de aandoening

 • Geestelijke gezondheidsproblemen: Mensen met psychische problemen zoals depressie of posttraumatische stressstoornis (PTSS) kunnen meer last hebben van chronische nachtmerries.
 • Slaaptekort: Gebrek aan voldoende herstellende slaap door slechte slaapgewoonten of een onderliggende medische aandoening zoals obstructief slaapapneusyndroom (OSAS) kan het risico op het ontwikkelen van dit soort slaapstoornissen vergroten.
 • Trauma: Mensen die in hun leven een trauma hebben meegemaakt, kunnen hierdoor terugkerende nachtmerries ontwikkelen.
 • Familiaire aanleg: Er kan een genetische component betrokken zijn bij het bepalen van iemands vatbaarheid voor het ontwikkelen van nachtmerriestoornissen, aangezien familieleden vaak vergelijkbare patronen hebben wat betreft frequentie en ernst van deze nachtelijke voorvallen.

Om beter te begrijpen hoe een nachtmerriestoornis het leven van mensen beïnvloedt en om effectieve behandelingsopties te vinden die specifiek zijn afgestemd op de behoeften en omstandigheden van elke getroffen persoon, speelt vroegtijdige herkenning een cruciale rol. De American Psychiatric Association heeft specifieke criteria opgesteld voor het diagnosticeren van een nachtmerriestoornis, waaronder de aanwezigheid van goed herinnerde dromen die significant leed of beperkingen in het sociale, beroepsmatige of andere belangrijke gebieden van het functioneren veroorzaken.

De behandeling van een nachtmerriestoornis kan bestaan uit een combinatie van therapieën en interventies zoals cognitieve gedragstherapie (CGT), imagery rehearsal therapy (IRT), rescriptietherapie en zelfs medicijnen zoals antidepressiva of benzodiazepinen, afhankelijk van de ernst van de aandoening van de persoon en de respons op de gekozen behandelingsbenaderingen. Daarnaast kan het handhaven van een goede slaaphygiëne en het beoefenen van ontspanningstechnieken de algehele levenskwaliteit van mensen die met dit slopende probleem leven, helpen verbeteren door de frequentie en intensiteit van verontrustende nachtelijke visioenen te verminderen, wat na verloop van tijd uiteindelijk leidt tot een beter functioneren overdag en een beter emotioneel welzijn.

Het verband tussen nachtmerries en geestelijke gezondheidsproblemen

Een nachtmerriestoornis kan een aanzienlijke invloed hebben op de geestelijke gezondheid van een persoon, maar ook op het geestelijke welzijn van hun gezinsleden. Regelmatige nachtmerries kunnen bestaande psychische stoornissen verergeren, wat kan leiden tot meer angst, depressie of andere stemmingsstoornissen. Daarnaast kan het hebben van een kind met een nachtmerriestoornis aanzienlijke slaapverstoring en verdriet veroorzaken voor ouders en verzorgers.

Impact op het welzijn van de ouders

 • Slaaptekort: Als kinderen vaak nachtmerries hebben, verstoort dit vaak het slaapschema van het hele huishouden. Dit kan ertoe leiden dat zowel het kind als de ouders zich overdag moe voelen.
 • Angst en stress: De constante bezorgdheid over het welzijn van hun kind tijdens de nachtelijke uren kan bijdragen tot verhoogde niveaus van stress en angst onder gezinsleden.
 • Problemen met de geestelijke gezondheid: Chronisch gebrek aan herstellende slaap in combinatie met voortdurende zorgen over de toestand van hun kind kan bij sommige ouders of verzorgers reeds bestaande geestelijke gezondheidsproblemen uitlokken of verergeren.

Om gezonde slaapgewoonten voor alle betrokkenen te ondersteunen, moeten gezinnen overwegen om professionele hulp te zoeken bij een gekwalificeerde zorgverlener die gespecialiseerd is in slaapgeneeskunde.

Relatie tussen PTSS & nachtmerriestoornissen

Het optreden van PTSS kan in verband worden gebracht met terugkerende nachtmerries, wat kan leiden tot de ontwikkeling van een nachtmerriestoornis. De APA stelt dat mensen die PTSS ervaren vaak intensere, memorabele dromen hebben die vaak verband houden met het trauma dat ze hebben doorstaan. Deze aan PTSS gerelateerde nachtmerries kunnen bijzonder schrijnend zijn en bijdragen aan de ontwikkeling van een nachtmerriestoornis.

Het is echter essentieel om op te merken dat niet iedereen met een nachtmerriestoornis PTSS heeft. Hoewel beide aandoeningen gemeenschappelijke symptomen hebben, zoals verontrustende dromen en aanzienlijke onrust tijdens de slaap, zijn het afzonderlijke psychische aandoeningen met verschillende diagnostische criteria en behandelingsbenaderingen.

In gevallen waarin de frequente nachtmerries van een individu direct verband houden met een traumageschiedenis of PTSS-diagnose, kunnen gespecialiseerde therapeutische interventies zoals exposure therapie of cognitieve gedragstherapie (CGT) nuttig blijken om onderliggende problemen aan te pakken die bijdragen aan deze nachtelijke verstoringen.

Als u vermoedt dat uw terugkerende nachtmerries verband houden met traumatische gebeurtenissen uit het verleden of als u zich zorgen maakt over uw geestelijke gezondheid door aanhoudende nare dromen, aarzel dan niet om hulp te zoeken bij een gekwalificeerde zorgverlener die ervaring heeft met de behandeling van zowel slaapstoornissen als geestelijke gezondheidsproblemen. Vroegtijdig ingrijpen kan een cruciale rol spelen bij het verbeteren van het algehele welzijn door op maat gemaakte strategieën aan te reiken voor het beheersen van zowel de stressfactoren van het dagelijks leven als de nachtelijke angsten die gepaard gaan met chronische nachtmerries.

Triggers van nachtmerries

Nachtmerries kunnen verschillende oorzaken hebben, waaronder stress, medicatie, traumagerelateerde ontmoetingen en psychologische gezondheidsproblemen. Hier volgen enkele details over elk van deze oorzaken:

Triggers door stress

Stressvolle situaties zoals werkdruk, relatieproblemen of grote veranderingen in het leven kunnen bijdragen tot een toename van levendige dromen en nachtmerries. Omgaan met stress door ontspanningstechnieken zoals meditatie of lichaamsbeweging kan helpen om chronische nachtmerries onder controle te houden.

Medicijnen die nachtmerries beïnvloeden

Sommige medicijnen, zoals antidepressiva, bloeddrukverlagers en medicijnen die gebruikt worden voor de behandeling van de ziekte van Parkinson, kunnen storende dromen veroorzaken. Overleg met uw zorgverlener voordat u uw medicatie aanpast.

Traumagerelateerde ervaringen die nachtmerries uitlokken

Terugkerende nachtmerries kunnen het gevolg zijn van lichamelijke mishandeling, seksueel misbruik, ongelukken of andere soorten trauma's. Zelfs traumatische ervaringen uit het verleden kunnen nog regelmatig nachtmerries veroorzaken. Zelfs traumatische ervaringen uit het verleden kunnen nog steeds frequente nachtmerries veroorzaken.

Geestelijke gezondheidsproblemen en hun invloed op de slaap

Depressie, angst of bipolaire ziekten kunnen slaapproblemen verergeren en de kans op levendige dromen en chronische nachtmerries vergroten. Professionele hulp zoeken is cruciaal om deze symptomen effectief te beheersen.

Levensstijlfactoren die bijdragen aan de triggers van nachtmerries

 • Slechte slaapgewoonten: Onregelmatige slaapschema's of slechte routines voor het slapengaan kunnen normale slaappatronen verstoren en bijdragen aan incidentele nachtmerrie-episodes.
 • Alcoholgebruik: Het is aangetoond dat het drinken van alcohol voor het slapengaan nachtmerries kan uitlokken vanwege de effecten op de REM-slaap - de fase waarin het meeste gedroomd wordt.
 • Invloeden van buitenaf: Enge boeken, films of andere vormen van media die vlak voor het slapengaan worden genuttigd, kunnen bij sommige mensen ook verontrustende dromen veroorzaken.
 • Slaapapneu: Het obstructieve slaapapneusyndroom (OSAS) is een medische aandoening die een verstoorde ademhaling tijdens de slaap veroorzaakt; deze onderbreking van de luchtstroom kan mogelijk ook leiden tot meer levendige dromen en nachtmerries.

De diagnose nachtmerriestoornis stellen

Voor het diagnosticeren van de nachtmerriestoornis zijn geen specifieke medische tests nodig - in plaats daarvan berust de diagnose op een zorgvuldige evaluatie door professionals in de gezondheidszorg op basis van de gerapporteerde frequentie van de symptomen, de ernst van de impact op de activiteiten van het dagelijks leven en het algehele welzijn van mensen die last hebben van terugkerende angstaanjagende nachtelijke visioenen.

Criteria voor de diagnose van nachtmerriestoornis

De DSM-5 van de American Psychiatric Association geeft criteria voor het diagnosticeren van een nachtmerriestoornis. Volgens deze richtlijnen moet een persoon herhaaldelijk last hebben van goed herinnerde dromen die meestal bedreigingen voor overleving of veiligheid inhouden. Deze nachtmerries moeten klinisch significante onrust of beperkingen in het sociale, beroepsmatige of andere belangrijke gebieden van het functioneren veroorzaken.

 • Frequente nachtmerries die gedurende een langere periode minstens één keer per week voorkomen.
 • Nachtmerries veroorzaken aanzienlijke onrust tijdens de wakkere uren, zoals stemmingsstoornissen en overmatige slaperigheid overdag.
 • Er is geen bewijs dat een andere psychische stoornis verantwoordelijk is voor de nachtmerries.
 • Het gebruik van medicijnen of stoffen kan het optreden van nachtmerries niet verklaren.

Rol van zorgverleners bij het identificeren van het probleem

Een grondige beoordeling door een gekwalificeerde zorgprofessional is essentieel voor een nauwkeurige diagnose van nachtmerriestoornissen. Dit kan het volgende omvatten:

 1. Slaapgeschiedenis: Een gedetailleerd verslag van patiënten over hun slaapgewoonten, inclusief bedtijdroutines, duur, kwaliteit, timing, frequentie, ontwaken tijdens nachtelijke episodes, aan- of afwezigheid van levendige dromen, enz.
 2. Medische voorgeschiedenis: Een uitgebreid overzicht van de medische aandoeningen, medicatie en andere factoren van de patiënt die kunnen bijdragen aan slaapproblemen of nachtmerries.
 3. Evaluatie van de geestelijke gezondheid: Beoordeling op onderliggende psychische stoornissen zoals angst, depressie of posttraumatische stressstoornis (PTSS) die kunnen bijdragen aan terugkerende nachtmerries.

In sommige gevallen kunnen zorgverleners ook een doorverwijzing naar een specialist in slaapgeneeskunde aanbevelen voor verdere beoordeling en behandeling. Dit kan een overnachting in een slaaplaboratorium inhouden, waar patiënten tijdens hun slaap gecontroleerd worden met verschillende diagnostische instrumenten zoals polysomnografie (PSG), multiple sleep latency test (MSLT), enz. om andere mogelijke oorzaken van een verstoorde slaap, zoals obstructief slaapapneusyndroom (OSAS), uit te sluiten.

De behandeling van de nachtmerriestoornis vereist vaak een veelzijdige aanpak met zowel farmacologische als niet-farmacologische interventies die zijn afgestemd op de individuele behoeften en omstandigheden. Vroegtijdige herkenning en de juiste interventie kunnen helpen om pijnlijke nachtelijke gebeurtenissen te verlichten en de algehele levenskwaliteit van zowel de getroffen personen als hun familieleden te verbeteren.

Niet-farmacologische behandelingen voor nachtmerriestoornissen

Een nachtmerriestoornis kan een echte nachtmerrie zijn, maar er zijn niet-farmacologische behandelingen beschikbaar om de symptomen te helpen beheersen. Deze behandelingen richten zich op het aanpakken van de onderliggende oorzaken van nachtmerries en het verbeteren van de slaapkwaliteit zonder afhankelijk te zijn van medicijnen.

Herhalingstherapie met beelden

Imagery rehearsal therapy (IRT) wordt aanbevolen door de American Academy of Sleep Medicine voor volwassenen die lijden aan een nachtmerriestoornis. Deze techniek bestaat uit het herschrijven van het script van iemands terugkerende nachtmerries in positievere scenario's terwijl men wakker is, zodat ze minder bedreigend worden tijdens het eigenlijke dromen. Door dit te doen, helpt IRT zowel de intensiteit als het optreden na verloop van tijd te verminderen.

 • Creëer een nieuwe versie van uw nachtmerrie met een positieve of neutrale uitkomst
 • Visualiseer dit nieuwe scenario in detail tijdens de wakkere uren
 • Oefen regelmatig om de effectiviteit te verhogen

Hypnose & Progressieve Diepe Spierontspanning

Naast IRT zijn andere niet-farmacologische behandelingsopties hypnose en progressieve diepe spierontspanningstechnieken. Hypnose blijkt effectief te zijn bij het verminderen van nachtmerries door mensen te helpen toegang te krijgen tot hun onderbewustzijn en negatieve gedachtepatronen te veranderen die kunnen bijdragen aan verontrustende dromen.

Hypnotherapiesessies, uitgevoerd door getrainde professionals, kunnen u begeleiden door ontspanningsoefeningen die speciaal ontworpen zijn voor de behandeling van slaapstoornissen zoals nachtmerries.

Progressieve diepe spierontspanning is een andere techniek die de slaapkwaliteit kan verbeteren en nachtmerries kan verminderen. Bij deze methode worden verschillende spiergroepen in het lichaam systematisch aangespannen en ontspannen, wat een gevoel van kalmte en ontspanning bevordert.

 • Begin bij uw voeten en werk omhoog naar uw hoofd
 • Span elke spiergroep ongeveer vijf seconden aan voordat u loslaat
 • Concentreer u op de sensatie van ontspanning terwijl u de spanning uit elk gebied laat wegvloeien

Zowel hypnose als progressieve diepe spierontspanning kunnen onafhankelijk worden beoefend of in combinatie met andere behandelingen zoals IRT om een allesomvattende aanpak te creëren voor het beheren van symptomen van nachtmerries.

Cognitieve gedragstherapie en slaaphygiënepraktijken

Cognitieve gedragstherapie (CGT), die vaak gebruikt wordt bij de behandeling van psychische stoornissen, is ook veelbelovend gebleken bij de behandeling van nachtmerries door mensen te helpen bij het identificeren van negatieve gedachtepatronen die bijdragen aan hun frequente nachtmerries. CGT kan technieken omvatten zoals exposure therapie of rescriptietherapie.

Het handhaven van een goede slaaphygiëne is essentieel voor iedereen die te maken heeft met slaapproblemen, waaronder mensen die lijden aan nachtmerries. Het instellen van regelmatige routines voor het slapengaan, het creëren van een comfortabele slaapomgeving, het vermijden van cafeïne vlak voor bedtijd en het beperken van beeldschermtijd voor het slapengaan zijn allemaal manieren waarop u een betere slaapkwaliteit kunt bevorderen en mogelijk het optreden van verontrustende dromen kunt verminderen.

Medicijnen voor het beheersen van de nachtmerriestoornis

Als niet-farmacologische benaderingen niet voldoende verlichting bieden, kunnen zorgverleners overwegen om medicijnen voor te schrijven om de symptomen van de nachtmerriestoornis te helpen beheersen. Enkele veelgebruikte medicijnen zijn antidepressiva, antipsychotica en benzodiazepinen. Het is echter essentieel om mogelijke bijwerkingen en risico's met artsen te bespreken voordat u met een nieuw medicijnenkuur begint, omdat de reactie van elke persoon zal variëren, afhankelijk van individuele factoren zoals leeftijd, medische voorgeschiedenis en andere behandelingen die tegelijkertijd plaatsvinden.

Antidepressiva bij de behandeling van nachtmerriestoornissen

Antidepressiva zijn effectief gebleken bij het verminderen van de frequentie en intensiteit van nachtmerries die geassocieerd worden met posttraumatische stressstoornis (PTSS). Een veelgebruikt voorbeeld is Prazosin, een alfablokker die voornamelijk gebruikt wordt voor de behandeling van hoge bloeddruk, maar veelbelovend is gebleken voor de behandeling van nachtmerries die met PTSS gepaard gaan. Het blokkeert bepaalde receptoren in de hersenen die verantwoordelijk zijn voor het produceren van verontrustende dromen. Deze medicijnen moeten echter met voorzichtigheid worden voorgeschreven vanwege mogelijke bijwerkingen zoals duizeligheid of lage bloeddruk.

Risico's van het gebruik van medicijnen

Hoewel sommige medicijnen kunnen helpen om nachtmerriestoornissen effectief te beheersen, gaan ze ook gepaard met potentiële risico's en bijwerkingen. Bijvoorbeeld:

 • Benzodiazepinen, die soms worden voorgeschreven om angst te verminderen of de slaapkwaliteit te verbeteren, kunnen bij langdurig gebruik verslavend werken. Langdurig gebruik kan echter leiden tot afhankelijkheid of verslaving.
 • Antipsychotische medicijnen: Hoewel ze nuttig zijn voor sommige patiënten die last hebben van chronische nachtmerries die verband houden met psychische aandoeningen zoals schizofrenie of bipolaire ziekten, brengen deze krachtige medicijnen een risico op aanzienlijke bijwerkingen met zich mee, zoals gewichtstoename of veranderingen in de stofwisseling.
 • Antidepressiva: Hoewel deze medicijnen effectief zijn bij de behandeling van sommige gevallen van nachtmerriestoornis, kunnen ze bijwerkingen veroorzaken zoals misselijkheid, duizeligheid of seksuele disfunctie. Ze kunnen ook een wisselwerking hebben met andere medicijnen of bepaalde medische aandoeningen verergeren.

Het is cruciaal om nauw samen te werken met zorgverleners om de meest geschikte medicatie en dosering voor specifieke situaties te vinden. Regelmatige follow-ups zijn nodig om de vooruitgang te controleren en de behandeling zo nodig aan te passen.

Alternatieve medicijnen en supplementen

Naast de traditionele farmaceutische behandelingen is er een groeiende belangstelling voor alternatieve opties zoals CBD-olie. CBD (cannabidiol) is een niet-psychoactieve verbinding afkomstig van de cannabisplant die potentiële voordelen heeft voor verschillende slaapstoornissen, waaronder nachtmerries. Voorlopig onderzoek suggereert dat CBD de slaapkwaliteit kan helpen verbeteren door angstniveaus te verminderen of de natuurlijke slaap-waakcyclus van het lichaam te moduleren. Er zijn echter uitgebreidere onderzoeken nodig voordat het kan worden aanbevolen als standaardbehandeling voor nachtmerries.

Melatoninesupplementen zijn ook onderzocht als aanvullende therapie voor het beheersen van nachtmerries die verband houden met PTSS of andere psychische aandoeningen, vanwege hun rol bij het reguleren van normale slaappatronen. Verder onderzoek is nodig om de werkzaamheid en veiligheid te bepalen wanneer het voor dit specifieke doel wordt gebruikt.

Prognose en langetermijnbehandeling van nachtmerriestoornissen

De prognose voor mensen met een nachtmerriestoornis varieert op basis van factoren zoals ernst, frequentie, onderliggende oorzaken en de reactie op behandeling. Sommigen herstellen zonder tussenkomst, terwijl anderen voortdurende ondersteuning nodig hebben.

Factoren die de prognose beïnvloeden

 • Ernst: Intense of verontrustende dromen kunnen het moeilijker maken om de nachtmerriestoornis te overwinnen.
 • Frequentie: Chronische nachtmerries zijn moeilijker te beheersen dan occasionele.
 • Onderliggende oorzaken: Het identificeren en aanpakken van triggers of bijdragende factoren kan het resultaat van de behandeling verbeteren. Hieronder vallen psychische stoornissen zoals PTSS, slaapstoornissen of medische aandoeningen die nachtmerries veroorzaken.
 • Responsiviteit op behandeling: De respons op verschillende behandelingen speelt een cruciale rol bij het bepalen van de prognose. Sommigen kunnen verlichting vinden door niet-farmacologische methoden zoals imagery rehearsal therapy (IRT), terwijl anderen misschien medicijnen nodig hebben.

Het belang van vroegtijdige interventie

Vroegtijdige herkenning en behandeling op maat zijn cruciaal bij het beheersen van de nachtmerriestoornis. Onbehandeld kan het leiden tot slaaptekort, stemmingsstoornissen en een negatieve invloed op het dagelijks leven. Vroeg hulp zoeken verbetert de kans op een succesvolle behandeling en voorkomt mogelijke gevolgen.

Voor het ontwikkelen van een effectief behandelplan is het essentieel om samen te werken met professionals in de gezondheidszorg, zoals specialisten op het gebied van slaapgeneeskunde of geestelijke gezondheidszorg. Zij zullen helpen bij het verkennen van verschillende therapeutische opties, zoals cognitieve gedragstherapie (CGT), exposuretherapie, rescriptietherapie of, indien nodig, praattherapie.

Steun van familie en vrienden speelt een cruciale rol bij het omgaan met de nachtmerriestoornis. Het aanmoedigen van open communicatie over ervaringen en gevoelens in verband met nachtmerries kan helpen om een ondersteunende omgeving voor herstel te creëren.

Het handhaven van goede slaaphygiënepraktijken, zoals het instellen van regelmatige routines voor het slapengaan, het creëren van een comfortabele slaapomgeving, het vermijden van stimulerende middelen tegen bedtijd en het toepassen van ontspanningstechnieken voor het slapengaan, zijn allemaal belangrijke aspecten van het beheer op de lange termijn voor mensen die leven met een nachtmerriestoornis.

Veelgestelde vragen in verband met nachtmerriestoornis

Nachtmerries en geestelijke gezondheid

Nachtmerries kunnen in verband worden gebracht met angststoornissen, depressie en posttraumatische stressstoornis (PTSS), wat bijdraagt aan hun frequentie en intensiteit. Lees meer over het verband tussen nachtmerries en geestelijke gezondheid.

Nachtmerriestoornis is echt

Een nachtmerriestoornis is een echte slaapaandoening die door medische professionals wordt herkend en die aanzienlijke onrust of beperkingen in het dagelijks leven veroorzaakt. Meer informatie over nachtmerriestoornis.

Prevalentie van nachtmerriestoornis

Een nachtmerriestoornis komt voor bij 2%-6% van de volwassenen en komt vaker voor bij kinderen. Tot 50% heeft af en toe last van nachtmerries en 10%-30% heeft last van chronische nachtmerries. Lees meer over de prevalentie van nachtmerriestoornis.

Nachtmerriestoornis in DSM-5

De nachtmerriestoornis wordt in de DSM-5 erkend onder "Slaap-Waakstoornissen: Parasomnieën - Nachtmerriestoornis". Meer informatie over de DSM-5 criteria voor nachtmerriestoornis.

Conclusie

Laat uw slaap niet door een nachtmerriestoornis achtervolgen - zoek hulp bij een professional in de gezondheidszorg om uw geestelijke gezondheid en levenskwaliteit te verbeteren.

Stress en bepaalde medicijnen kunnen de nachtmerriestoornis uitlokken, die vaak samengaat met andere psychische aandoeningen zoals PTSS.

Nauwkeurige rapportage van symptomen is cruciaal voor de diagnose en behandeling, die niet-farmacologische opties kan omvatten, zoals imagery rehearsal therapy of medicatie zoals antidepressiva.

Krijg de rustgevende slaap die u nodig hebt om te gedijen met de juiste zorg en ondersteuning voor nachtmerriestoornissen.

Onthoud dat het beheersen van de nachtmerriestoornis de sleutel is tot het behouden van een goede geestelijke gezondheid.

Voor meer informatie over de nachtmerriestoornis en de behandelingsopties, kunt u deze geloofwaardige bronnen raadplegen:

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en ontvang 10% korting op één order

Welk product heb ik nodig?
As Seen On:
 • https://www.deondernemer.nl/actueel/retail/cibdol-opent-brandstore-stap-ideaal~2659792
 • https://retailtrends.nl/item/62892/cibdol-het-highend-cbd-merk-waar-je-niet-high-van-wordt
 • https://www.dailybase.nl/thegoodlife/lifestyle-thegoodlife/cibdol-opent-cbd-brandstore-amsterdam/
 • https://www.ad.nl/regiosport-den-haag/karlien-sleper-heeft-spelen-in-monobob-als-missie-ik-voel-me-vrijer-bij-deze-nieuwste-bobsleediscipline~a0db0ffe/
 • https://www.womenshealthmag.com/nl/beauty/g34723687/cbd-producten/
 • https://www.libelle.nl/