De structuur van slaappatronen

Gepubliceerd:

Het begrijpen van de betekenis van slaappatronen is cruciaal voor het behouden van een optimale gezondheid en welzijn. Dit artikel verkent de complexiteit van slaapcycli, hun betekenis in ons leven en hoe verschillende elementen deze patronen kunnen beïnvloeden. Door de betekenis achter slaappatronen te onderzoeken, krijgt u een beter inzicht in het bereiken van een betere slaapkwaliteit.

We zullen de structuur van slaappatronen onderzoeken door elke fase te bespreken - van het begin van een lichte slaap tot diepe herstellende slaap en hersenherstel tijdens de REM-slaap. Daarnaast gaan we in op leeftijdgerelateerde veranderingen in slaapgewoonten, de effecten van alcohol en cafeïne op in slaap vallen en veelvoorkomende slaapstoornissen die uw herstellende slaap kunnen verstoren.

Verder geeft dit bericht praktische tips om uw slaaphygiëne te verbeteren, zoals het handhaven van consistente bedtijden en wektijden of het creëren van een comfortabele slaapkameromgeving. We bespreken ook veranderingen in uw levensstijl die kunnen leiden tot een betere algehele slaapkwaliteit, zoals voordelen van gewichtsverlies voor een betere slaap of stressbeheerstechnieken om meer rustgevende nachten te bevorderen.

Als laatste, maar daarom niet minder belangrijk, behandelen we mogelijke gevolgen van het verwaarlozen van een goed slaappatroon, zoals cognitieve achteruitgang door onvoldoende rust of gezondheidsrisico's door slechte gewoonten. Door te begrijpen wat een gezond slaappatroon inhoudt, kunt u actie ondernemen om prioriteit te geven aan voldoende rust voor levenslang welzijn.

de-structuur-van-slaappatronen

De structuur van slaappatronen

Slaap is niet saai. Het is eigenlijk heel complex en bestaat uit vier tot zes cycli, die elk uit vier stadia bestaan. De vier slaapfases omvatten drie NREM-fases (niet-REM) en één REM-fase. De fijne kneepjes van deze slaappatronen kennen is van cruciaal belang voor een goede lichamelijke en geestelijke gezondheid.

Niet-snelle oogbewegingen (NREM) slaap

De NREM-slaap maakt ongeveer 75% van onze totale slaaptijd uit en kan verder onderverdeeld worden in drie verschillende fasen: N1, N2 en N3. De eerste fase, N1, vertegenwoordigt de overgang van waakzaamheid naar lichte slaap; tijdens deze fase kunnen we plotselinge spiersamentrekkingen of levendige dromen ervaren. In de tweede fase, N2, daalt onze lichaamstemperatuur lichtjes terwijl we in een diepere staat van ontspanning komen met verminderde hersenactiviteit in vergelijking met de wakkere uren. Tot slot komt de derde fase die bekend staat als de langzame- of diepe slaap (N3), waarin vitale processen zoals weefselherstel plaatsvinden terwijl de hartslag en bloeddruk aanzienlijk dalen.

Snelle oogbeweging (REM) slaap

De snelle oogbewegingsslaap, ook wel REM-slaap genoemd, maakt gemiddeld ongeveer 25% uit van onze totale sluimerperiode tijdens een willekeurige nachtrust - en komt voor in cycli die tussen de 90-120 minuten duren, afhankelijk van individuele factoren zoals leeftijd en levensstijlkeuzes die elke persoon hier vandaag dagelijks maakt. Tijdens deze unieke fase in onze algemene slaaparchitectuur ervaren we vaak levendige dromen terwijl onze hersenactiviteit toeneemt tot niveaus die vergelijkbaar zijn met die tijdens het waken. Daarnaast vindt er spieratonie (tijdelijke verlamming) plaats, zodat we droomscenario's niet fysiek kunnen uitvoeren terwijl ze zich mentaal ontvouwen.

Het begrijpen van de structuur van slaappatronen is essentieel omdat het ons in staat stelt te herkennen hoe verschillende fases bijdragen aan het behouden van een optimale gezondheid en welzijn door middel van verschillende herstellende processen die plaatsvinden tijdens elke fase die hier vandaag aan de orde is. Door meer te weten te komen over deze specifieke cycli en hun bijbehorende functies - zoals lichamelijk herstel dat voornamelijk plaatsvindt tijdens de NREM-slaap of cognitieve/geheugenconsolidatie die voornamelijk plaatsvindt tijdens de REM-perioden zelf - kunnen mensen hun persoonlijke behoeften beter beheren wanneer het tijd is om elke nacht een dutje te doen.

Functies van NREM- en REM-fasen

Elke fase in de slaapcyclus heeft een specifieke functie die bijdraagt aan onze algehele gezondheid. De NREM-slaap bestaat uit drie stadia, terwijl de REM-slaap een apart stadium is. Als we de rol van deze stadia begrijpen, kunnen we hun belang voor het behoud van een optimaal welzijn beter begrijpen.

Fysiek herstel tijdens NREM slaap

De NREM-slaap bestaat uit drie verschillende stadia: N1, N2 en N3. Tijdens deze fases ondergaat ons lichaam verschillende herstellende processen die cruciaal zijn voor de lichamelijke gezondheid:

 • N1: Deze lichtste fase markeert de overgang van waakzaamheid naar sluimering terwijl uw lichaam begint te ontspannen. Deze korte periode duurt meestal maar een paar minuten en omvat ongeveer 5% van de totale slaap.
 • N2: Als u deze iets diepere fase ingaat, vertraagt uw hartslag, daalt uw lichaamstemperatuur en ontspannen uw spieren zich verder. Deze fase maakt ongeveer 50% van uw totale slaapduur uit.
 • N3: Dit staat ook bekend als de langzame-golf- of diepe slaap en is het moment waarop het meeste lichamelijke herstel plaatsvindt. Weefselgroei en -herstel vinden plaats, hormonen komen vrij, energievoorraden worden aangevuld en het immuunsysteem wordt versterkt - allemaal essentiële functies die nodig zijn voor een goede gezondheid.

Hersen- en lichaamsherstel tijdens de REM-slaap

Het laatste deel van elke cyclus is de REM-slaap (snelle oogbewegingen) - een periode die gekenmerkt wordt door levendige dromen als gevolg van verhoogde hersenactiviteit, vergelijkbaar met waaktoestanden. In tegenstelling tot andere fases waarin de spierspanning afneemt, is er in de REM-slaap een verhoogde spieractiviteit die leidt tot tijdelijke verlamming, waardoor we onze dromen niet fysiek kunnen uitvoeren. Deze fase is goed voor ongeveer 20-25% van de totale slaaptijd en dient verschillende vitale functies:

 • Geheugenconsolidatie: Tijdens de REM-slaap verwerken uw hersenen informatie die ze gedurende de dag hebben verzameld, consolideren ze herinneringen en verbeteren ze het leervermogen.
 • Stemmingsregulatie: Voldoende REM-slaap is essentieel voor het behouden van het emotionele evenwicht, omdat het neurotransmitters zoals serotonine en dopamine helpt reguleren die de stemming beïnvloeden.
 • Cognitieve functie: Goede cognitieve prestaties zijn afhankelijk van voldoende NREM diepe slaap en REM fases. Een gebrek hieraan kan leiden tot verminderde concentratie, probleemoplossend vermogen of zelfs overmatige slaperigheid overdag.

Samenvattend: begrijpen hoe deze verschillende stadia bijdragen aan het algehele welzijn, benadrukt hun belang voor het bevorderen van een gezonde levensstijl. Het benadrukt ook hoe belangrijk het is om prioriteit te geven aan rust van goede kwaliteit door een goede slaaphygiëne te implementeren en mogelijke onderliggende aandoeningen zoals slapeloosheid of obstructieve slaapapneu aan te pakken. Door dit te doen, kunnen we ervoor zorgen dat ons lichaam voldoende lichamelijk herstel krijgt tijdens de NREM-fasen, terwijl onze hersenen voldoende gelegenheid krijgen om te herstellen tijdens de cruciale REM-perioden - wat uiteindelijk een optimale geestelijke en lichamelijke gezondheid ondersteunt.

Factoren die het slaappatroon beïnvloeden

Verschillende invloeden, zoals leeftijd, alcohol- of cafeïnegebruik, keuzes in levensstijl, stressniveaus en medische aandoeningen kunnen het slaappatroon van een persoon beïnvloeden. Door deze invloeden op ons slaappatroon te begrijpen, kunnen we stappen ondernemen om de kwaliteit van onze rust te verbeteren.

Leeftijdsgerelateerde veranderingen in slaappatronen

Naarmate we ouder worden, ondergaat onze slaaparchitectuur aanzienlijke veranderingen. Bij baby's wordt, in vergelijking met volwassenen, over het algemeen een groter deel van de slaap aan REM besteed. Naarmate mensen ouder en volwassener worden, kunnen ze een lichtere en meer gefragmenteerde slaap ervaren met meer ontwakingen tijdens de nacht. Deze verandering is vaak te wijten aan een afname van de diepe NREM-slaapfases.

Invloed van alcohol op slaappatronen

Alcoholgebruik, vooral vlak voor het slapengaan, kan normale slaappatronen verstoren door aanvankelijk slaperigheid te veroorzaken, maar later de hele nacht door veelvuldig wakker te worden. Alcohol onderdrukt de REM-slaap vroeg in de nacht en verhoogt de NREM-slaap (diepe slaap); dit effect verdwijnt echter na enkele uren, wat leidt tot een verstoorde tweede helft van de nachtrust. [bron]

Cafeïneconsumptie beïnvloedt rustgevende nachten

Cafeïne is een bekend stimulerend middel dat niet alleen invloed heeft op uw vermogen om in slaap te vallen, maar ook op uw algehele slaapkwaliteit. Het is aangetoond dat het nuttigen van cafeïnehoudende dranken binnen zes uur voor het slapengaan het inslapen bemoeilijkt en de totale duur van de nachtelijke sluimering bij veel mensen aanzienlijk verkort. [bron]

Levensstijlkeuzes en hun invloed op slaappatronen

Onze dagelijkse gewoonten spelen een cruciale rol bij het bepalen van de kwaliteit van onze slaap. Factoren zoals onregelmatige bedtijdschema's, te veel beeldschermtijd voor het slapengaan, te weinig lichaamsbeweging of een ongezond dieet kunnen allemaal bijdragen aan slechte slaappatronen. Door uw levensstijl bewust te veranderen, zoals het aanhouden van consistente slaap-waaktijden en het opnemen van regelmatige lichaamsbeweging in uw routine, kunt u uw algehele slaaphygiëne verbeteren.

Stressniveaus die een rustige slaap beïnvloeden

Hoge stressniveaus kunnen ons vermogen om in slaap te vallen en te blijven slapen gedurende de nacht belemmeren. Hoge stressniveaus kunnen voorkomen dat onze geest ontspant, wat leidt tot een slechte slaapkwaliteit. Het opnemen van ontspanningstechnieken zoals diepe ademhalingsoefeningen of meditatie in uw dagelijkse routine kan helpen om door stress veroorzaakte slapeloosheid te verlichten.

Onderliggende medische aandoeningen die gezonde slaapcycli verstoren

 • Slaapapneu: Deze veel voorkomende aandoening veroorzaakt ademhalingspauzes tijdens de slaap door een obstructie van de luchtwegen als gevolg van ontspannen keelspieren of overtollig vetweefsel rond de nek. Slaapapneu leidt niet alleen tot onderbroken slaap, maar ook tot verhoogde risicofactoren in verband met hart- en vaatziekten. [bron]
 • Slapeloosheid: Slapeloosheid verwijst naar het onvermogen om in slaap te vallen of in slaap te blijven ondanks dat daar voldoende gelegenheid voor is; deze aandoening heeft een aanzienlijke invloed op het functioneren overdag, op het welzijn en op de gevolgen voor de gezondheid op de lange termijn als het gedurende langere tijd onbehandeld blijft. [bron]
 • Circadiane ritmestoornissen: Dit zijn verstoringen in de interne klok van ons lichaam die verantwoordelijk zijn voor het reguleren van verschillende fysiologische processen, waaronder waak- en slaperigheidstoestanden gedurende elke periode van vierentwintig uur, vaak veroorzaakt door factoren zoals ploegendienst, jetlag of zelfs bepaalde medicijnen. [bron]
 • Rustelozebenensyndroom: Deze neurologische aandoening veroorzaakt een onweerstaanbare drang om de benen te bewegen tijdens perioden van rust, wat leidt tot verstoorde slaap en overmatige slaperigheid overdag. Behandelingsopties omvatten veranderingen in levensstijl en medicatiebeheer. [bron]

Als we de vele elementen begrijpen die onze slaapcycli bepalen, kunnen we weloverwogen beslissingen nemen om onze rustgevende slaap te verbeteren. Door onderliggende problemen aan te pakken en noodzakelijke aanpassingen in dagelijkse gewoonten te maken, kunnen we de weg vrijmaken voor een gezondere en meer rustgevende nachtrust.

Slaaphygiënepraktijken verbeteren

Voor een optimale rust is het essentieel om een gezonde slaaphygiëne te cultiveren. Op die manier kunt u uw persoonlijke behoefte aan goede rust beheren en een gezondere levensstijl bevorderen, zowel mentaal als fysiek. In dit gedeelte vindt u tips om uw slaapgewoonten te verbeteren.

Consistente routines voor het slapengaan instellen

Een regelmatige bedtijdroutine is cruciaal voor het handhaven van een stabiel circadiaan ritme, dat onze interne lichaamsklok regelt. Om consistentie in uw slaapgewoonten te creëren:

 • Stel elke dag een vaste tijd in om naar bed te gaan en wakker te worden, zelfs in het weekend.
 • Creëer een ontspannende omgeving voor het slapengaan door de lichten te dimmen of rustgevende activiteiten te ondernemen, zoals lezen of een warm bad nemen.
 • Vermijd het gebruik van elektronische apparaten zoals smartphones of laptops voordat u naar bed gaat, omdat deze blauw licht uitstralen dat de productie van melatonine kan verstoren - het hormoon dat verantwoordelijk is voor het opwekken van slaperigheid.

Vermijd stimulerende middelen vlak voor het slapengaan

Bepaalde stoffen zoals cafeïne en alcohol kunnen een negatieve invloed hebben op uw vermogen om in slaap te vallen of om gedurende de nacht een diepe slaap te behouden. Het is belangrijk om op het gebruik hiervan te letten als u uw slaappatroon probeert te verbeteren:

 • Cafeïne: Beperk de inname vanaf de late namiddag, aangezien de stimulerende effecten enkele uren na inname kunnen aanhouden; kies in plaats daarvan voor kruidenthee die speciaal ontwikkeld is om ontspanning te bevorderen (bijv. kamille).
 • Alcohol: Hoewel men zich er in eerste instantie slaperig door kan voelen vanwege de kalmerende eigenschappen, verstoort het uiteindelijk de algehele kwaliteit van de slaap, waardoor men vaak wakker wordt en de REM-fase-activiteit lichter wordt, wat resulteert in slechtere herstellende voordelen van een goede nachtrust.

Mogelijke onderliggende aandoeningen aanpakken

Als u vermoedt dat een onderliggende medische aandoening uw slaapkwaliteit beïnvloedt, is het essentieel om een arts te raadplegen voor een diagnose en behandeling. Enkele veel voorkomende slaapstoornissen zijn:

 • Slaapapneu: Een mogelijk ernstige aandoening die wordt gekenmerkt door onderbroken ademhaling tijdens de slaap, wat leidt tot overmatige slaperigheid overdag en slechte algemene gezondheidsresultaten. Lees hier meer over slaapapneu.
 • Rustelozebenensyndroom (RLS): Een neurologische aandoening die een onaangenaam gevoel in de benen veroorzaakt dat gepaard gaat met een onweerstaanbare drang om de benen te bewegen, wat vaak het slaappatroon verstoort. Lees hier meer over RLS.
 • Slapeloosheid: Aanhoudende moeite om in slaap te vallen of in slaap te blijven ondanks voldoende gelegenheid om te rusten; kan veroorzaakt worden door verschillende factoren zoals stress, angst of andere medische aandoeningen. Lees hier meer over slapeloosheid.

Veranderingen in uw levensstijl voor een betere slaapkwaliteit

Het aanpassen van dagelijkse gewoonten kan de slaapkwaliteit aanzienlijk verbeteren. Regelmatige lichaamsbeweging, het kwijtraken van extra kilo's en het toepassen van stressverlagende praktijken staan erom bekend dat ze het welzijn bevorderen en helpen om beter te slapen.

Regelmatig bewegen voor een rustige slaap

Lichaamsbeweging reguleert het circadiane ritme van het lichaam, wat leidt tot een betere slaapkwaliteit. Lichaamsbeweging vermindert ook stress en angst, die de slaap kunnen verstoren. Voor maximale voordelen moet u eerder op de dag of laat in de middag bewegen, niet te dicht bij bedtijd.

Gewichtsverlies en slaapkwaliteit

Overgewicht kan de slaapkwaliteit negatief beïnvloeden, vooral voor mensen met slaapstoornissen. Afvallen door gezonde voeding en lichaamsbeweging kan de symptomen verlichten en een betere slaap bevorderen.

Tips voor succesvol gewichtsverlies:

 • Maak een uitgebalanceerd maaltijdplan met volledige voedingsmiddelen.
 • Blijf gehydrateerd met water.
 • Combineer cardio- en krachttraining.
 • Controleer de vooruitgang en pas de doelen aan.

Stressmanagement voor beter slapen

Stressbeheertechnieken zoals meditatie, diep ademhalen en spierontspanning verminderen het angstniveau dat bijdraagt aan onrustige nachten. Een rustgevende routine voor het slapengaan, zoals lezen of een warm bad nemen, geeft het lichaam het signaal dat het tijd is om te slapen.

Suggesties voor een ontspannende routine voor het slapengaan:

 • Vermijd schermen voordat u naar bed gaat.
 • Creëer een comfortabele slaapomgeving.
 • Doe ontspannende activiteiten zoals stretchen of naar muziek luisteren.

Door deze veranderingen in uw levensstijl aan te brengen, kunt u de slaapkwaliteit verbeteren, overmatige slaperigheid overdag verminderen en fris wakker worden. Zoete dromen.

Gevolgen van slaapverwaarlozing

Het negeren van het belang van een goede slaap kan leiden tot verminderde cognitieve prestaties, een verhoogd risico op chronische ziekten en zelfs een kortere levensduur. Door zich te richten op het verbeteren van de slaaphygiëne en indien nodig professionele hulp te zoeken, kunnen mensen hun persoonlijke behoefte aan goede rust beter beheren. In dit gedeelte bespreken we de verschillende gevolgen van het verwaarlozen van gezonde slaapgewoonten.

Achteruitgang van cognitieve prestaties door slecht slapen

Een slechte slaapkwaliteit wordt in verband gebracht met tal van cognitieve tekortkomingen, waaronder verminderde concentratie, geheugenstoornissen en tragere reactietijden. Uit een onderzoek, gepubliceerd in SLEEP, bleek dat mensen die overdag overmatig slaperig zijn, vaker een slechte aandachtsspanne hebben en fouten maken bij taken die waakzaamheid vereisen. Bovendien kan een gebrek aan diepe slaap of REM-slaapfases leiden tot problemen met het leren van nieuwe informatie of het consolideren van herinneringen.

Risico's van chronische ziekten in verband met onvoldoende rust

 • Slaapapneu: Mensen die lijden aan onbehandelde obstructieve slaapapneu, die 's nachts herhaaldelijke ademhalingsonderbrekingen veroorzaakt door obstructie van de luchtwegen, lopen een verhoogd risico op het ontwikkelen van hoge bloeddruk, hartaandoeningen, beroertes en diabetes.
 • Geestelijke gezondheidsproblemen: Chronische slapeloosheid wordt in verband gebracht met een verhoogde kans op het ontwikkelen van geestelijke gezondheidsproblemen zoals depressie en angst. Uit een onderzoek gepubliceerd in JAMA Psychiatry bleek zelfs dat mensen met slapeloosheid een hoger risico lopen om een depressie te ontwikkelen.
 • Zwaarlijvigheid: Slaapgebrek kan leiden tot gewichtstoename door het verstoren van de balans van hormonen die verantwoordelijk zijn voor het reguleren van de eetlust. Een review gepubliceerd in het tijdschrift Sleep Medicine Reviews suggereert dat er een sterk verband is tussen een korte slaapduur en een verhoogd risico op obesitas.
 • Diabetes type 2: Het is aangetoond dat slaaptekort het glucosemetabolisme en de insulinegevoeligheid beïnvloedt, waardoor het risico op diabetes type 2 toeneemt. Uit een onderzoek van onderzoekers van de Universiteit van Chicago bleek dat bij deelnemers die slechts vier uur per nacht sliepen, de insulinegevoeligheid met meer dan 30% was afgenomen vergeleken met deelnemers die acht uur sliepen.

Verkorte levensduur door verwaarlozing van gezonde slaapgewoonten

Een consequent gebrek aan voldoende rust kan bijdragen aan een algehele verkorte levensduur. Onderzoek wijst uit dat mensen die consequent minder dan zes uur of meer dan negen uur per nacht slapen, een hoger sterftecijfer hebben dan mensen die een gezond slaappatroon van zeven tot acht uur aanhouden. Een mogelijke verklaring voor dit fenomeen heeft te maken met hoe slechte slaap het vermogen van ons immuunsysteem om goed te functioneren beïnvloedt, waardoor we na verloop van tijd vatbaarder worden voor infecties en ziekten.

Dus als u wilt voorkomen dat u zich moe voelt en levendige dromen heeft, is het belangrijk om prioriteit te geven aan uw slaap. Of het nu gaat om het instellen van betere routines voor het slapengaan, het vermijden van slaappillen of het aanpakken van mogelijke onderliggende stoornissen die verstoorde slaappatronen veroorzaken, het nemen van de nodige stappen om uw slaapkwaliteit te verbeteren kan leiden tot een beter algeheel welzijn.

FAQs met betrekking tot slaappatroon Betekenis

Het belang van slaappatronen voor uw gezondheid

Slaappatronen zijn cruciaal voor het behoud van een optimale lichamelijke en geestelijke gezondheid en reguleren essentiële processen zoals geheugenconsolidatie, cognitieve functie en weefselherstel.

Een consistent slaappatroon helpt de stemming, het energieniveau en het algehele welzijn te verbeteren.

Lees meer over het belang van slaap op Harvard Health.

Inzicht in slaappatronen

Een slaappatroon verwijst naar de natuurlijke cyclus van een persoon waarin perioden van waakzaamheid en herstellende slaap elkaar afwisselen.

Het bestaat uit verschillende stadia: Non-Rapid Eye Movement (NREM) stadia 1-3 en Rapid Eye Movement (REM) slaap.

Deze cycli worden gedurende de nacht meerdere keren herhaald om een goed herstel van lichaam en geest te garanderen.

Leer meer over slaapwetenschap van de Sleep Foundation.

De vier soorten slaappatronen

De vier soorten slaappatronen zijn NREM-stadium 1 (initiatie van lichte slaap), NREM-stadium 2 (diepere ontspanningsfase), NREM-stadium 3 (diepe slaapherstelperiode) en REM-slaap (herstel en ontwikkeling van de hersenen).

Elke fase dient een specifiek doel om ons lichaam 's nachts voldoende rust te geven voor lichamelijk herstel, verbetering van de hersenfunctie, emotionele regulatie, enz.

Onderzoek naar slaappatronen van studenten

Onderzoek wijst uit dat veel studenten slechte of onregelmatige slaapgewoonten hebben door academische eisen of sociale activiteiten die leiden tot onvoldoende herstellende slaap(bron).

Dit kan een negatieve invloed hebben op de cognitieve prestaties, het emotionele welzijn en de algehele gezondheid.

Het implementeren van een gezonde slaaphygiëne is essentieel voor studenten om optimaal academisch succes en persoonlijk welzijn te behouden.

Conclusie

Inzicht in de betekenis van slaappatronen is cruciaal voor het behouden van een goede gezondheid, omdat de structuur van onze slaap, waaronder NREM- en REM-fases, van invloed is op de ontwikkeling en het herstel van onze hersenen.

Om deslaaphygiëne te verbeteren, geeft u prioriteit aan vaste bedtijden en wektijden, terwijl u de blootstelling aan schermen voor het slapengaan vermindert en een comfortabele slaapkameromgeving creëert.

Het verwaarlozen van slaappatronen kan leiden tot cognitieve achteruitgang, gezondheidsrisico's en zelfs een verminderde levensverwachting, dus het is essentieel om prioriteit te geven aan gezonde slaapgewoonten voor een optimaal algeheel welzijn.

Factoren zoals leeftijdgerelateerde veranderingen, alcoholgebruik, cafeïnegebruik en slaapstoornissen kunnen de kwaliteit van onze rust negatief beïnvloeden, dus het is belangrijk om op deze invloeden te letten.

Veranderingen in de levensstijl, zoals afvallen, dagelijkse lichaamsbeweging en stressbeheerstechnieken kunnen zorgen voor een gezondere zzzs, en geloofwaardige bronnen ondersteunen deze beweringen.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en ontvang 10% korting op één order

Welk product heb ik nodig?
As Seen On:
 • https://www.deondernemer.nl/actueel/retail/cibdol-opent-brandstore-stap-ideaal~2659792
 • https://retailtrends.nl/item/62892/cibdol-het-highend-cbd-merk-waar-je-niet-high-van-wordt
 • https://www.dailybase.nl/thegoodlife/lifestyle-thegoodlife/cibdol-opent-cbd-brandstore-amsterdam/
 • https://www.ad.nl/regiosport-den-haag/karlien-sleper-heeft-spelen-in-monobob-als-missie-ik-voel-me-vrijer-bij-deze-nieuwste-bobsleediscipline~a0db0ffe/
 • https://www.womenshealthmag.com/nl/beauty/g34723687/cbd-producten/
 • https://www.libelle.nl/