Verband tussen gamen en slapen

Gepubliceerd:

De band tussen gamen en slapen wordt steeds interessanter, vooral nu videogames steeds alomtegenwoordiger worden in ons dagelijks leven. Deze blogpost gaat in op de nuances van deze complexe wisselwerking en onderzoekt hoe overmatig gamen de routines voor het slapengaan kan verstoren en de algehele slaapkwaliteit kan beïnvloeden.

We onderzoeken ook de fysiologische effecten van schermlicht op uw slaapcyclus en laten zien hoe blootstelling aan blauw licht door het spelen van games slapeloosheid kan veroorzaken. Daarna verschuift de aandacht naar gamegewoonten bij adolescenten en de mogelijke langetermijneffecten daarvan op rustgevende slaappatronen.

Daarnaast bespreken we verslavend gedrag bij het gamen - we herkennen tekenen die wijzen op een mogelijke verslaving en begrijpen wanneer professionele hulp nodig kan zijn. We gaan ook in op de impact van mediaconsumptie op het slaappatroon van kinderen en bieden richtlijnen voor ouders die een evenwicht willen vinden tussen schermtijd en gezonde rust.

Uiteindelijk willen we u uitgebreid inzicht geven in videogames en slaap, zodat u een optimale balans kunt vinden tussen gametijd en goede sluimertijd voor een betere gezondheid en productiviteit.

videospelletjes-en-slapen

De invloed van videospellen op slaappatronen

Naarmate de technologie voortschrijdt, zijn videospellen een activiteit geworden waar veel mensen van genieten. Studies tonen echter aan dat buitensporig gamen de slaappatronen en de algehele gezondheid aanzienlijk kan beïnvloeden. De spanning en opwinding die videospellen teweegbrengen, stimuleren de stressrespons van het lichaam en leiden tot angstgevoelens die de bedtijd kunnen uitstellen of gezonde slaapgewoonten kunnen verwaarlozen.

Hoe overmatig gamen de routines voor het slapengaan beïnvloedt

Gamen is een boeiende activiteit waarbij spelers vaak de tijd uit het oog verliezen. Dit wordt problematisch wanneer het resulteert in uitgestelde bedtijden en verstoorde slaapschema's. Uit een onderzoek gepubliceerd in het Journal of Clinical Sleep Medicine bleek dat gamers later opblijven dan niet-gamers, wat resulteert in een kortere totale slaaptijd.

Daarnaast kan intensief gamen rond bedtijd leiden tot een verhoogd arousal-niveau, waardoor het voor mensen moeilijk wordt om onmiddellijk na het spelen van videospellen in slaap te vallen. Dit kan er verder toe leiden dat mensen onvoldoende tijd hebben om uit te slapen, wat nodig is om zowel op de korte als op de lange termijn een optimale gezondheid en productiviteit te behouden.

Het verband tussen nachtelijk gamen en slechte slaapkwaliteit

Gamen 's nachts vertraagt niet alleen de bedtijd, maar draagt ook bij aan een verminderde slaapkwaliteit door een verhoogde blootstelling aan het scherm tijdens de avonduren - een uitstekende periode voor de voorbereiding van uw lichaam op nachtelijke rust. Langdurig gebruik van digitale schermen 's nachts is in verband gebracht met vermoeidheidsverschijnselen bij het ontwaken de volgende dag, naast vertraagde wektijden.

Uit een onderzoek van de Flinders University is gebleken dat mensen die voor het slapen gaan gamen aanzienlijke verstoringen ervaren in hun REM-cyclus (Rapid Eye Movement) - een cruciale fase in ons slaappatroon die verantwoordelijk is voor cognitieve functies zoals geheugenconsolidatie. Daarom kan een overdaad aan nachtelijke virtuele zoektochten niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk schadelijk zijn.

De invloed van schermlicht op de slaapcyclus

Het is geen geheim dat schermgloed ons 's nachts wakker kan houden. Maar wist u dat vooral blauw licht onze slaapcyclus kan verstoren? Dit is vooral relevant voor gamers die zich vaak overgeven aan nachtelijke sessies.

Begrijpen hoe blauw licht uw hersenen beïnvloedt

Beeldschermen zenden blauw licht uit, waardoor onze hersenen denken dat het nog dag is. Ons lichaam is afgestemd op een circadiaan ritme, onze interne lichaamsklok die bepaalt wanneer we moeten opstaan en slapen. Wanneer we onszelf blootstellen aan schermverlichting tijdens wat nachtelijke uren zouden moeten zijn, verstoren we dit natuurlijke ritme.

Deze verstoring leidt tot problemen om in slaap te vallen of in slaap te blijven gedurende de nacht, omdat uw hersenen denken dat ze wakker en alert moeten zijn in plaats van te rusten. Het resultaat? Een verstoorde slaapcyclus waardoor u zich de volgende dag suf en onproductief voelt.

Slapeloosheid door gamen

Slechte slaapgewoonten worden in verband gebracht met slapeloosheid, een aandoening die gekenmerkt wordt door aanhoudende problemen om in slaap te vallen of te blijven ondanks het feit dat er voldoende gelegenheid is om te rusten. Veel gamers lijden aan slapeloosheid omdat ze geneigd zijn tot diep in de nacht videogames te spelen.

 • Gamen tot laat in de nacht: Laat op de avond gamen kan niet alleen leiden tot uitgesteld naar bed gaan, maar ook tot een kortere totale slaaptijd omdat spelers niet kunnen (of willen) stoppen totdat ze bepaalde mijlpalen in hun spel hebben bereikt.
 • Frequente onderbrekingen: Zelfs als het ze lukt om na het gamen in slaap te vallen, kunnen deze mensen 's nachts vaak wakker worden - een ander veelvoorkomend symptoom van slapeloosheid.
 • Onvoldoende rust: Na verloop van tijd kan een chronisch gebrek aan voldoende rust leiden tot ernstige gezondheidsproblemen zoals hartaandoeningen en diabetes.

Als u symptomen als deze ervaart na late gamingsessies, is het misschien het overwegen waard om uw gewoonten aan te passen voor een betere slaaphygiëne, zoals het instellen van specifieke tijden voor het gamen en het vermijden van schermen in de buurt van bedtijd wanneer dat mogelijk is. Onthoud: evenwicht is de sleutel tot een optimale gezondheid en productiviteit, zowel op de korte als op de lange termijn.

Gamegewoonten en langetermijneffecten op rust bij adolescenten

Videospellen zijn een verleidelijke ontsnapping aan de werkelijkheid, maar overmatig gamen tijdens de adolescentie kan langetermijneffecten hebben op het slaappatroon op volwassen leeftijd. Uit een onderzoek van het National Center for Biotechnology Information (NCBI) is gebleken dat volwassenen die tijdens hun tienerjaren veel videospellen hebben gespeeld, nu elke nacht ongeveer 47 minuten meer rust krijgen dan toen ze jonger waren.

Deze zelfde personen gaven echter ook aan dat ze gemiddeld 16 minuten later naar bed gingen voor elk half uur dat ze als tieners aan gamen besteedden. Dit suggereert dat deze volwassen gamers weliswaar over het algemeen meer slaap krijgen, maar waarschijnlijk ook later naar bed gaan en later wakker worden - wat hun dagelijkse routines en productiviteitsniveau kan verstoren.

Potentiële langetermijneffecten van gaminggewoonten bij tieners

Door gamen veroorzaakte late nachten zijn niet alleen een probleem omdat ze de wektijden opschuiven; ze kunnen na verloop van tijd ook leiden tot chronisch slaaptekort als er niet goed mee wordt omgegaan. Chronisch slaaptekort wordt volgens de Sleep Foundation in verband gebracht met tal van gezondheidsproblemen, waaronder obesitas, diabetes, hart- en vaatziekten en zelfs een kortere levensduur.

 • Sociale impact: Laat op de avond gamen betekent vaak minder tijd voor sociale activiteiten of familieverplichtingen, die cruciale aspecten zijn van een holistische ontwikkeling, vooral bij adolescenten.
 • Educatieve gevolgen: Slaaptekort als gevolg van laat op de avond gamen kan de schoolprestaties negatief beïnvloeden door het nadelige effect op het concentratieniveau en de cognitieve functies die nodig zijn voor leerprocessen.
 • Gevolgen voor de geestelijke gezondheid: Regelmatig beknibbelen op de nodige snooze-uren kan risicofactoren in verband met mentale stoornissen zoals depressie en angst verhogen, gezien het nauwe verband tussen de kwaliteit en kwantiteit van de sluimer en psychologisch welzijn, volgens studies gepubliceerd door het NCBI.

In het licht van deze potentiële risico's die verbonden zijn aan gaminggewoonten bij adolescenten, wordt het duidelijk waarom gematigdheid essentieel is bij het in evenwicht brengen van gametijd en snoezeltijd - om zowel op de korte als op de lange termijn een optimale gezondheid en productiviteit te garanderen. Ouders en opvoeders moeten waakzaam zijn bij het controleren van de schermgebaseerde vrijetijdsactiviteiten van kinderen en de juiste grenzen stellen om ervoor te zorgen dat het evenwicht bewaard blijft, zodat de toekomstige generaties morgen tot gezonde en productieve volwassenen opgroeien.

Verslavend gedrag bij kansspelen aanpakken

Ruwweg een derde van de gamers heeft toegegeven dat ze vaak van school of werk wegblijven om te kunnen gamen. Dit wijst op een verslavend gedrag ten opzichte van dit tijdverdrijf, dat niet alleen het fysieke en psychologische welzijn kan verstoren, maar ook invloed kan hebben op normale routines zoals schoolwerk of werkroosters.

Tekenen herkennen die wijzen op mogelijke verslaving

Het is belangrijk om de tekenen die wijzen op een mogelijke verslaving te herkennen. Veelvoorkomende symptomen zijn onder andere gepreoccupeerdheid met gamen, ontwenningsverschijnselen als u niet speelt, tolerantie (de behoefte om meer tijd aan gamen te besteden), onvermogen om de speeltijd te verminderen ondanks negatieve gevolgen, en verlies van interesse in activiteiten waar u eerder van genoot. Als u dit gedrag bij uzelf of bij iemand anders opmerkt, kan het tijd zijn om in te grijpen.

Professionele hulp zoeken voor digitale entertainmentverslavingen

Als u denkt dat uw gamegewoonten problematisch aan het worden zijn, is het van cruciaal belang om professionele hulp te zoeken. Er zijn online talloze bronnen beschikbaar die advies geven over hoe u het beste om kunt gaan met buitensporige schermgewoonten, waaronder de HelpGuide-gids over videogameverslaving. De gids biedt praktische tips om met het gebruik van games om te gaan en informatie over waar u indien nodig extra hulp kunt vinden.

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is effectief gebleken bij de behandeling van verslavingen aan digitaal amusement door mensen te helpen bij het identificeren van triggers die hen tot buitensporig spelen aanzetten en bij het ontwikkelen van copingstrategieën om te voorkomen dat ze weer in oude patronen vervallen. U kunt meer te weten komen over CGT op de pagina over cognitieve gedragstherapie van de American Psychological Association.

Manieren om gameverslaving tegen te gaan

 • Matiging: Probeer grenzen te stellen aan de hoeveelheid tijd die u elke dag besteedt aan het spelen van games; houd u strikt aan deze grenzen, ongeacht de verleiding om ze te overschrijden.
 • Sociale interactie: Neem deel aan echte sociale interacties in plaats van alleen te vertrouwen op virtuele interacties in spelomgevingen.
 • Hobby's en interesses: Koester interesses buiten de digitale wereld om evenwicht in het leven te brengen, zodat u minder afhankelijk bent van schermen voor voldoening en bevrediging alleen.

Concluderend kan worden gesteld dat het onderhouden van een gezonde relatie met technologie betekent dat u moet herkennen wanneer het gebruik eerder schadelijk dan bevorderlijk wordt voor het algehele welzijn, met name in gevallen waarin de slaap wordt beïnvloed door intensieve gamingsessies 's avonds laat die het natuurlijke circadiane ritme verstoren, wat leidt tot een slechte kwaliteit van rust de volgende ochtend en op de lange termijn een negatieve invloed heeft op de dagelijkse productiviteitsniveaus.

Invloed van late mediaconsumptie op de slaap van kinderen

Een recent onderzoek onder leiding van Michelle Garrison heeft licht geworpen op de effecten van late mediaconsumptie, met name tv-kijken en het gebruik van videospelletjes, op de slaappatronen van kinderen in de peuterleeftijd. De resultaten waren veelzeggend - ongeveer 28% van de jongeren die deze activiteiten na 19.00 uur ondernamen, hadden regelmatig last van slaapstoornissen.

Richtlijnen voor ouders met betrekking tot de blootstelling van kinderen aan schermapparatuur voor het slapen gaan

De bevindingen benadrukken de noodzaak voor ouders om nauwlettend toe te zien op het mediagebruik onder jongeren, vooral tijdens de latere avonduren. Als ouder of voogd is het essentieel om gezonde grenzen te stellen aan het gebruik van digitale gadgets door uw kind tegen bedtijd.

 • Maak een consequent slaapschema: Zorg ervoor dat uw kind elke avond op dezelfde tijd naar bed gaat en elke ochtend op dezelfde tijd wakker wordt. Deze consistentie helpt de interne klok van hun lichaam te reguleren en kan leiden tot een betere slaapkwaliteit.
 • Beperk schermtijd voor het slapengaan: Experts raden aan om alle schermen minstens een uur voor het slapengaan uit te schakelen. Hieronder vallen tv's, computers, tablets, smartphones en ja - zelfs spelcomputers. Studies hebben aangetoond dat de azuurblauwe lichtsterkte van schermen ons natuurlijke circadiane ritme kan verstoren. Lees hier meer over de effecten van elektronica op de slaap.
 • Creëer een rustgevende omgeving: Zorg ervoor dat de slaapkamer van uw kind rustig en donker is (gebruik indien nodig verduisterende gordijnen), een koele temperatuur heeft (tussen 60-67 graden Fahrenheit) en vrij is van afleidingen zoals speelgoed of elektronica die uw kind in de verleiding kunnen brengen om langer wakker te blijven dan nodig is.

Naast deze richtlijnen zou het goed zijn als u zich ook zou informeren over de mogelijke risico's van buitensporige schermtijd, met inbegrip van maar niet beperkt tot verstoorde slaappatronen. Kennis maakt actie mogelijk; gewapend met deze informatie bent u beter in staat om ervoor te zorgen dat uw kleintje voldoende rust krijgt om optimaal te groeien en zich te ontwikkelen.

Het in evenwicht brengen van vrijetijdsactiviteiten zoals videospelletjes met voldoende snoozetijd van hoge kwaliteit kan in het begin een uitdaging lijken, maar onthoud dat gematigdheid hier de sleutel is. Door dagelijkse grenzen te stellen en intensief gamen rond bedtijd te vermijden, bewaart u niet alleen de nachtelijke rust, maar draagt u ook bij aan het behoud van een optimale gezondheid en productiviteit, zowel op de korte als op de lange termijn. Dus als junior de volgende keer vraagt om "nog één spelletje", herinner hem dan aan het belang van een goede nachtrust.

Game-tijd in evenwicht brengen met snoozetijd voor optimale gezondheid en productiviteit

Terwijl we ons onderdompelen in de stimulerende digitale landschappen die de moderne technologie ons biedt, is het essentieel om een harmonie te bewaren tussen onze gamepraktijken en de hoeveelheid kwaliteitsrust die we krijgen. Het is duidelijk dat videospellen erg leuk kunnen zijn, maar er moet wel gematigd worden gespeeld en er moeten dagelijkse tijdslimieten worden vastgesteld om te voorkomen dat er rond bedtijd intensief wordt gegamed.

Voordelen van gematigdheid en het instellen van dagelijkse tijdslimieten om intensieve gameplay rond bedtijd te vermijden

Matiging in gameplay helpt niet alleen bij het behouden van een optimale gezondheid, maar zorgt ook voor duurzame productiviteitsniveaus, zowel op de korte als op de lange termijn. Het beperken van de hoeveelheid tijd die per dag aan gamen wordt besteed, kan nuttig zijn om het gebruik van games te reguleren. Deze praktijk kan helpen om overmatig gebruik van het scherm te voorkomen, dat vaak leidt tot slaapstoornissen veroorzaakt door blootstelling aan blauw licht van schermen.

Het vermijden van intense gameplay in de buurt van bedtijd is een andere essentiële strategie die de moeite waard is. Het spelen van energierijke of zeer stimulerende games vlak voor uw slaaptijd kan een adrenalinestoot veroorzaken, waardoor u moeilijker in slaap valt als u eindelijk naar bed gaat.

 • Maak een gameschema: Bepaal vaste tijden gedurende de dag die uitsluitend zijn gewijd aan het spelen van videospellen. Dit schema zou idealiter de uren voor het slapengaan moeten uitsluiten.
 • Geef prioriteit aan slaap: Begrijp dat voldoende rustgevende slaap net zo belangrijk is als het winnen van het volgende level in uw favoriete game, zo niet belangrijker. Zorg ervoor dat u uzelf elke nacht voldoende tijd geeft om ononderbroken te snoozen.
 • Zorg voor evenwicht: Vergeet niet dat gamen weliswaar vermaak en ontspanning biedt, maar dat andere aspecten van het leven, zoals werk- of schoolverantwoordelijkheden, sociale interacties, lichaamsbeweging, enz. net zo belangrijk zijn.

De sleutel ligt hier in het bewaren van de nachtelijke rust die nodig is om uzelf voldoende te verjongen voordat u de uitdagingen aangaat die ons elke nieuwe dag weer te wachten staan. Als u zich strikt houdt aan de bovengenoemde praktijken - matiging en toewijding om dagelijkse tijdslimieten aan te houden, met name het vermijden van intensieve gameplay rond bedtijd - kunt u uw algehele welzijn over een bepaalde periode aanzienlijk verbeteren.

CBD-producten, zoals die van Cibdol, in uw routine opnemen kan ook heilzaam zijn als u ze op verantwoorde wijze en onder professionele begeleiding gebruikt. Studies suggereren potentiële voordelen met betrekking tot het verbeteren van slaappatronen door het gebruik van CBD-olie, waardoor gamers mogelijk geholpen worden bij het zoeken naar een betere balans tussen hun vrijetijdsactiviteiten en de juiste hoeveelheid rust die nodig is om topprestaties te leveren op alle gebieden van het leven, inclusief mentale scherpte, concentratievermogen, naast fysieke kracht en uithoudingsvermogen die nodig zijn om alledaagse taken efficiënt en effectief aan te pakken zonder zich uitgeput of vroegtijdig uitgeput te voelen door een gebrek aan een goede herstellende slaap op nachtelijke basis.

Veelgestelde vragen over videospellen en slapen

Hoe beïnvloeden videospellen de slaap?

Gamen kan slaappatronen verstoren door meer mentale stimulatie en blootstelling aan blauw licht van schermen, wat leidt tot een vertraagd begin en een verminderde slaapkwaliteit.

Waarom slapen videospellen slecht?

De intense focus die bij gamen vereist is, verhoogt stresshormonen zoals cortisol, wat het vermogen om in slaap te vallen belemmert, terwijl het blauwe licht dat door beeldschermen wordt uitgezonden de melatonineproductie onderdrukt, een hormoon dat onze slaap-waakcyclus regelt.

Wordt de slaap van uw kind beïnvloed door videospellen?

Als uw kind moeite heeft om in slaap te vallen, vaak 's nachts wakker wordt of overdag moe is, kan overmatige schermtijd, inclusief gamen, een factor zijn die daaraan bijdraagt. Overweeg om richtlijnen voor schermtijd in te voeren.

Kan slaap de spelprestaties beïnvloeden?

Gebrek aan voldoende rust schaadt cognitieve functies zoals reactietijden en besluitvormingsvaardigheden, die cruciaal zijn voor optimale spelprestaties. Een goede sluimertijd kan iemands gamevaardigheden dus juist verbeteren.

Op zoek naar andere vormen van digitaal entertainment? Bekijk de sociale media en streaming platforms voor meer opties.

Vergeet niet om pauzes te nemen en prioriteit te geven aan slaap, vooral als u een fan bent van een bepaald merk of product van videogames.

En vergeet de voordelen van het spelen van videospellen niet, zoals verbeterde probleemoplossende vaardigheden en hand-oogcoördinatie.Meld u aan voor onze nieuwsbrief en ontvang 10% korting op één order

Welk product heb ik nodig?
As Seen On:
 • https://www.deondernemer.nl/actueel/retail/cibdol-opent-brandstore-stap-ideaal~2659792
 • https://retailtrends.nl/item/62892/cibdol-het-highend-cbd-merk-waar-je-niet-high-van-wordt
 • https://www.dailybase.nl/thegoodlife/lifestyle-thegoodlife/cibdol-opent-cbd-brandstore-amsterdam/
 • https://www.ad.nl/regiosport-den-haag/karlien-sleper-heeft-spelen-in-monobob-als-missie-ik-voel-me-vrijer-bij-deze-nieuwste-bobsleediscipline~a0db0ffe/
 • https://www.womenshealthmag.com/nl/beauty/g34723687/cbd-producten/
 • https://www.libelle.nl/