Hebben maanfasen invloed op de slaap?

Gepubliceerd:

Hebben maanstanden invloed op de slaap? Deze verbijsterende vraag wekt al generaties lang de nieuwsgierigheid van onderzoekers en gewone mensen. In deze uitgebreide blogpost zullen we ons verdiepen in de complexe relatie tussen maancycli en menselijke slaappatronen.

We zullen verschillende onderzoeken bestuderen die de correlatie tussen maancycli en de kwaliteit van de slaap hebben onderzocht, waaronder onderzoek dat wijst op een afname van diepe slaap tijdens volle manen. Daarnaast zullen we bespreken hoe stemmingswisselingen en schommelingen in misdaadcijfers verband kunnen houden met verschillende maanfasen.

De invloed van de maancycli op inheemse gemeenschappen met beperkte toegang tot elektriciteit zal ook aan bod komen, evenals hoe verstedelijking een rol kan spelen in onze reactie op deze hemelse invloeden. Verder zullen we circadiane ritmes met maanfases vergelijken door de hormonale invloed op slaappatronen te onderzoeken en de rol die interne circadiane klokken spelen bij het bepalen van de slaapkwaliteit.

Tot slot zullen we kijken naar bewijzen die het idee ondersteunen dat maanfasen inderdaad invloed hebben op de slaapgewoonten van de mens en nadenken over mogelijke toepassingen voor het verbeteren van de behandeling van slapeloosheid op basis van deze kennis. Kom dus met ons mee om dit intrigerende onderwerp te verkennen!

do-moon-phases-affect-sleep

Het verband tussen maanfasen en slaappatronen

Hebt u wel eens het gevoel dat u meer woelt tijdens volle maan? U bent niet de enige. Uit een Zwitsers onderzoek is gebleken dat maancycli onze slaappatronen kunnen beïnvloeden, zelfs als we ons daar niet van bewust zijn.

Bevindingen Zwitserse studie over slaapduur tijdens volle maan

Deelnemers aan het onderzoek deden er vijf minuten langer over om in slaap te vallen tijdens volle maan en sliepen 20 minuten minder per nacht. Ze ervaarden ook 30% minder diepe slaap in vergelijking met andere nachten. Deze veranderingen in slaapgewoonten werden waargenomen ongeacht of de deelnemers de huidige maanstand kenden of vanuit hun slaapkamerraam konden zien.

Hoewel verhoogde lichtniveaus tijdens volle manen een rol kunnen spelen, denken onderzoekers dat interne hormonen die betrokken zijn bij ons natuurlijke circadiane ritme de hoofdoorzaak van deze effecten zijn.

De rol van het circadiane ritme in het verband tussen maancycli en slaap

Ons lichaam is begiftigd met een interne tijdwaarnemer, de circadiane klok, die verschillende fysiologische handelingen regelt, waaronder sluimering. Blootstelling aan licht is de belangrijkste impuls voor dit fysiologische mechanisme, maar andere elementen zoals genetica of gedrag kunnen ook een rol spelen.

 • Melatonine: Een belangrijk hormoon dat betrokken is bij het reguleren van ons circadiane ritme is melatonine, vaak "het slaaphormoon" genoemd. De melatonineproductie neemt toe wanneer het 's nachts donker wordt, om aan te geven dat het tijd is om naar bed te gaan.
 • Chronobiologie: De studie van hoe onze biologische processen worden beïnvloed door de natuurlijke omgeving wordt chronobiologie genoemd. Dit vakgebied heeft een belangrijke rol gespeeld bij het begrijpen van de rol die externe factoren zoals maanstanden kunnen spelen bij het beïnvloeden van menselijke slaappatronen.

Hoewel er meer onderzoek nodig is om het verband tussen de maancyclus en de slaapkwaliteit volledig te begrijpen, kan een goede slaaphygiëne helpen om mogelijke verstoringen door veranderingen in de maanstanden te beperken. Voor een goede nachtrust is het raadzaam om geen stimulerende middelen te gebruiken in de buurt van het slapengaan, een vast schema voor het slapengaan te volgen, een rustgevende routine voor het slapengaan te ontwikkelen en een ideale slaapomgeving te creëren.

Maan effecten op menselijk gedrag

In de folklore worden verschillende effecten op menselijk gedrag, zoals stemmingswisselingen of pieken in misdaadcijfers, vaak toegeschreven aan de enige constante natuurlijke satelliet van de aarde, de maan. Recente wetenschappelijke studies hebben bewijs geleverd dat dit idee ondersteunt, door significante veranderingen aan te tonen bij het vergelijken van initiële metingen voorafgaand aan observatieperioden met latere metingen na afloop van sessies op meerdere locaties wereldwijd.

Stemmingswisselingen en misdaadcijfers gekoppeld aan maanfasen

Het is niet ongewoon dat mensen bepaald gedrag, zoals prikkelbaarheid of emotionele instabiliteit, associëren met de maanfasen. Sommige studies hebben zelfs een verband gesuggereerd tussen volle manen en verhoogde misdaadcijfers. Uit een onderzoek van de Universiteit van Miami bleek bijvoorbeeld dat zware geweldplegingen waarschijnlijker waren tijdens nachten met volle maan dan tijdens andere maanfasen. Hoewel deze bevindingen intrigerend zijn, is het belangrijk om op te merken dat sommige onderzoekers deze correlatie tegenspreken vanwege mogelijke vertekeningen in de methoden van gegevensverzameling.

Wereldwijd onderzoek onthult gedragsveranderingen gerelateerd aan maancycli

Onderzoekers over de hele wereld hebben onderzocht hoe maanfasen het gedrag van mensen zouden kunnen beïnvloeden. Een opmerkelijk voorbeeld komt uit Japan, waar onderzoekers een toename van ziekenhuisopnames voor geestelijke gezondheidsproblemen ontdekten tijdens specifieke maanfasen. Ook bleek uit een studie in Duitsland dat bezoeken aan spoedeisende hulp in verband met alcoholgebruik hoger waren rond nieuwe manen in vergelijking met andere momenten in de maand.

Naast deze voorbeelden uit verschillende landen en culturen, heeft onderzoek ook onderzocht hoe onze slaappatronen beïnvloed kunnen worden door de maancycli - waarmee de cirkel weer rond is om te begrijpen hoe maanfasen de slaap van de mens beïnvloeden.

Slaappatronen onder inheemse gemeenschappen

Onderzoekers volgden de slaapgewoonten van 98 personen die in drie inheemse Argentijnse gemeenschappen woonden gedurende één tot twee maanden. Elke gemeenschap had een verschillende mate van toegankelijkheid tot elektriciteitsbronnen die beschikbaar waren tijdens de dag-nachtperioden die werden waargenomen. Ze ontdekten dat beperkte toegang van invloed is op de slaapgewoonten ten opzichte van de maanfasen bij deze bevolkingsgroepen die in landelijke gebieden wonen zonder moderne voorzieningen zoals elektriciteit.

Studie met drie inheemse Argentijnse gemeenschappen

Het onderzoek, dat werd uitgevoerd door wetenschappers van de universiteit van Yale, richtte zich op drie verschillende inheemse gemeenschappen: Toba/Qom, Mocovi en Wichi. Deze groepen leven in afgelegen gebieden met beperkte blootstelling aan kunstmatige lichtbronnen tijdens de nachtelijke uren. Door hun slaappatronen te volgen met behulp van apparaten die ze om hun pols droegen en die actigrafen worden genoemd, konden de onderzoekers bepalen hoe hun rust werd beïnvloed door veranderingen in de natuurlijke lichtomstandigheden als gevolg van de maancycli.

Beperkte toegang beïnvloedt slaapgewoonten in relatie tot maanfasen

De resultaten lieten een interessant patroon zien: de slaapduur van de deelnemers nam af rond volle manen en toe rond nieuwe manen - ongeacht of ze in een gemeenschap woonden met toegang tot elektrisch licht of niet. Dit suggereert dat andere factoren dan kunstlicht verantwoordelijk kunnen zijn voor het beïnvloeden van ons circadiane ritme en de algehele slaapkwaliteit als we rekening houden met maanfasevariaties.

Ons lichaam is mogelijk geëvolueerd om beter te reageren op veranderingen in natuurlijke lichtniveaus, waarschijnlijk vanwege het belang van het handhaven van een consistente slaap-waakcyclus voor gezondheid en welzijn. Met andere woorden, ook al leven we nu in een wereld die gedomineerd wordt door kunstmatige verlichtingsbronnen zoals straatverlichting en elektronische apparaten, onze interne biologische klok kan nog steeds beïnvloed worden door de veranderende verlichting van de maan.

Hoewel verder onderzoek nodig is om volledig te begrijpen hoe de maancycli het menselijk gedrag en slaappatronen van verschillende bevolkingsgroepen wereldwijd beïnvloeden, bieden deze bevindingen waardevolle inzichten in de complexe relatie tussen onze omgeving en biologie. Door goede slaaphygiënische gewoonten aan te houden, zoals het aanhouden van een regelmatige routine voor het slapengaan of het beperken van de blootstelling aan schermen voor het slapengaan, kunnen mensen werken aan het verbeteren van hun algehele slaapkwaliteit - ongeacht of ze beïnvloed worden door volle manen of niet.

Slaappatronen onder inheemse gemeenschappen

Wist u dat de maanstanden de slaap van mensen kunnen beïnvloeden? Er werd een onderzoek uitgevoerd onder drie inheemse Argentijnse gemeenschappen om de relatie tussen de maancyclus, toegang tot elektriciteit en slaapgewoonten te onderzoeken. Uit het onderzoek bleek dat de slaap aanzienlijk beïnvloed werd door de maancyclus, waarbij de mensen meer tijd nodig hadden om in slaap te vallen en minder rust kregen tijdens volle manen. Dit gebeurde ongeacht de toegang tot elektriciteit of kunstmatige lichtbronnen 's nachts, wat suggereert dat natuurlijk maanlicht een belangrijke rol speelt bij het beïnvloeden van het slaapgedrag van mensen.

Het onderzoek biedt waardevolle inzichten in hoe onze voorouders hun slaapgewoonten mogelijk hebben aangepast op basis van omgevingsfactoren zoals maanfasen, voordat moderne technologie deze ritmes veranderde. Dit onderzoek benadrukt niet alleen de mogelijke invloed van de maancycli op de slaap van de mens, maar benadrukt ook hoe belangrijk het is om rekening te houden met culturele en omgevingsfactoren bij het bestuderen van dit fenomeen.

Belangrijkste bevindingen van het onderzoek

 • De slaappatronen van alle drie de gemeenschappen werden significant beïnvloed door de maancyclus, waarbij de deelnemers er langer over deden om in slaap te vallen en minder sliepen tijdens volle manen.
 • Deze veranderingen traden op ongeacht de toegang tot elektriciteit of kunstmatige lichtbronnen 's nachts, wat suggereert dat natuurlijk maanlicht een belangrijke rol speelt bij het beïnvloeden van het slaapgedrag van de mens.
 • Het onderzoek biedt waardevolle inzichten in hoe onze voorouders hun slaapgewoonten kunnen hebben aangepast aan omgevingsfactoren zoals maanstanden, voordat moderne technologie deze ritmes veranderde.

Onderzoekers van de Universiteit van Washington ontdekten ook dat menselijke slaappatronen gesynchroniseerd zijn met de maanfasen, ongeacht etnische achtergrond of urbanisatiegraad. Dit suggereert dat mensen uit verschillende culturen van nature afgestemd zijn op de veranderingen die de hemelse metgezel van de aarde teweegbrengt tijdens zijn maandelijkse baan om ons heen.

Hoewel de exacte reden achter deze veranderingen in het slaappatroon onbekend blijft, is het van essentieel belang om door te gaan met het onderzoeken van mogelijke factoren die bijdragen aan dit fenomeen - waaronder het beoefenen van een goede slaaphygiëne en begrijpen hoe ons lichaam anders reageert op basis van omgevingsfactoren zoals maanfasen.

Naarmate het onderzoek vordert, lijkt het waarschijnlijker dat er een grotere band bestaat tussen de cyclus van de maan en onze slaappatronen dan aanvankelijk werd aangenomen. Door verschillende bevolkingsgroepen te blijven bestuderen en rekening te houden met verschillende factoren die ons dagelijks leven beïnvloeden, kunnen onderzoekers waardevolle inzichten krijgen in het verbeteren van de algehele gezondheid en het welzijn door een beter begrip van natuurlijke ritmes, zoals die van de enige constante natuurlijke satelliet van de aarde - de maan.

Synchronisatie met maanfasen in verschillende culturen

Recent onderzoek toont aan dat mensen uit verschillende culturen en leefomgevingen vergelijkbare veranderingen in hun slaapgewoonten ervaren volgens de maancyclus. Dit suggereert dat onze band met de maan dieper geworteld is dan eerder werd gedacht en geografische grenzen en maatschappelijke invloeden overstijgt.

Slaappatronen gesynchroniseerd met maanfasen in verschillende culturen

 • Amerikaanse studenten: Een onderzoek toonde aan dat studenten in de omgeving van Seattle een verminderde slaapkwaliteit hadden op nachten voor volle manen. Deze groep vertegenwoordigt een verstedelijkte populatie die 's nachts wordt blootgesteld aan kunstmatige lichtbronnen.
 • Inheemse gemeenschappen in Argentinië: Onderzoekers volgden drie inheemse gemeenschappen in het noordoosten van Argentinië die in verschillende mate toegang hadden tot elektriciteitsbronnen tijdens dag-nachtperioden. Vergelijkbare patronen kwamen naar voren bij deze bevolkingsgroepen die in landelijke gebieden woonden waar moderne voorzieningen zoals elektriciteit ontbraken.
 • Vergelijking tussen culturen: Ondanks verschillen in levensstijl en omgevingsfactoren vertoonden beide groepen consistente veranderingen in hun slaapgewoonten met betrekking tot maanfasen - vooral rond volle manen, wanneer ze een verminderde slaapkwaliteit ervoeren.

Circadiane klokken als potentiële interne invloeden

Hoewel het onderzoek van de Universiteit van Washington waardevolle inzichten verschaft in hoe maanfasen de slaap van de mens beïnvloeden, beweren sommige deskundigen dat het niet volledig rekening houdt met de rol van interne factoren zoals de circadiane klok. Deze biologische tijdwaarnemers regelen verschillende fysiologische processen, waaronder onze slaap-waakcyclus, en worden beïnvloed door externe signalen zoals blootstelling aan licht.

Het is mogelijk dat maancycli indirect invloed hebben op ons circadiane ritme door veranderingen in het verlichtingsniveau 's nachts of door andere omgevingsfactoren. Zo zou bijvoorbeeld meer omgevingslicht tijdens volle manen de melatonineproductie - een hormoon dat verantwoordelijk is voor het reguleren van de slaap - kunnen onderdrukken, wat leidt tot een verstoorde slaap. Er is meer onderzoek nodig om een oorzakelijk verband tussen maancycli en de regulatie van het circadiane ritme vast te stellen.

Een goede slaaphygiëne ongeacht de maanstanden

Hoewel we de mechanismen achter de invloed van maanfasen op ons slaappatroon misschien nog niet helemaal begrijpen, zijn er stappen die we kunnen nemen om beter te rusten, ongeacht de maancyclus:

 1. Houd consequente bedtijden aan: Elke dag op dezelfde tijd naar bed gaan en wakker worden helpt het natuurlijke circadiane ritme van uw lichaam te versterken.
 2. Creëer een stimulerende slaapomgeving: Houd uw slaapkamer donker, koel, stil en comfortabel om optimale ontspanning voor het slapengaan te bevorderen.
 3. Beperk de schermtijd voordat u naar bed gaat: Het blauwe licht van elektronische apparaten kan de melatonineproductie verstoren; overweeg om schermen een uur voordat u in slaap wilt vallen opzij te zetten.
 4. Gebruik ontspanningstechnieken: Praktijken zoals meditatie of diepe ademhalingsoefeningen kunnen helpen om de geest te kalmeren en uw lichaam voor te bereiden op een rustgevende slaap.
 5. Overweeg natuurlijke slaapmiddelen: Als u moeite heeft om in slaap te vallen of in slaap te blijven, kunnen producten zoals Cibdol CBD-olie helpen om ontspanning te bevorderen en de algehele slaapkwaliteit te verbeteren zonder afhankelijkheid of bijwerkingen te veroorzaken die geassocieerd worden met conventionele slaappillen.

Hoewel er meer onderzoek nodig is om volledig te begrijpen hoe maanfases onze slaap beïnvloeden, is het essentieel om prioriteit te geven aan goede slaaphygiëne ongeacht de maancyclus. Door proactief stappen te ondernemen voor een betere rust, kunnen we ervoor zorgen dat we goed uitgerust zijn om elke dag aan te kunnen - volle maan of niet.

De invloed van de volle maan op de slaapkwaliteit

Een recent onderzoek heeft aangetoond dat mensen moeite hebben met slapen tijdens de dagen voorafgaand aan volle manen. Bij het volgen van drie inheemse gemeenschappen in het noordoosten van Argentinië en 464 studenten van hogescholen in de buurt van Seattle bleek een patroon van verminderde slaapkwaliteit in de nachten voor volle manen. Er zijn verschillende hypotheses naar voren gebracht om de oorzaak van dit fenomeen te verklaren.

Verminderde slaapkwaliteit voor volle maan

Onderzoekers ontdekten dat zowel de Argentijnse inheemse gemeenschappen als de studenten in Seattle een afname in slaapkwaliteit ervoeren naarmate ze dichter bij volle maan kwamen. De deelnemers deden er gemiddeld vijf minuten langer over om in slaap te vallen en sliepen tijdens deze periodes ongeveer 20 minuten per nacht minder. Bovendien nam de diepe slaap met ongeveer 30% af, wat een aanzienlijke invloed kan hebben op de algehele rust en het welzijn.

Deze afname van de slaapkwaliteit kan te wijten zijn aan verschillende factoren, zoals meer licht van de maan of veranderingen in het menselijk gedrag die verband houden met de maancycli. Deze bevindingen zijn echter niet overtuigend en er is verder onderzoek nodig om het oorzakelijke verband vast te stellen.

Mogelijke redenen achter de invloed van maancycli op de slaap

 1. Maanlicht: Eén theorie suggereert dat fel maanlicht ons vermogen om snel in slaap te vallen of de hele nacht in slaap te blijven zou kunnen verstoren. Dit idee komt van onze voorouders die voor hun dagelijkse activiteiten vertrouwden op natuurlijke lichtbronnen zoals zonlicht en maanlicht.
 2. Verstoring van het circadiane ritme: Een andere mogelijkheid zijn verstoringen in onze interne circadiane klokken veroorzaakt door veranderingen in de melatonineproductie gerelateerd aan maanfasen die invloed hebben op menselijke slaappatronen. Lees hier meer over circadiane ritmes.
 3. Zwaartekracht van de maan: Sommige onderzoekers beweren dat de zwaartekracht van de maan ons lichaam op subtiele manieren beïnvloedt, waardoor de slaapkwaliteit mogelijk beïnvloed wordt. Deze theorie is echter niet bewezen en moet verder worden onderzocht.
 4. Culturele overtuigingen en bijgeloof: Ten slotte kunnen culturele overtuigingen en bijgeloof rond volle manen bijdragen aan veranderingen in het slaapgedrag. Sommige mensen geloven bijvoorbeeld dat volle manen stemmingswisselingen of verhoogde emoties kunnen veroorzaken die hun vermogen om gemakkelijk in slaap te vallen kunnen verstoren.

Hoewel deze theorieën mogelijke verklaringen bieden voor het waargenomen verband tussen maancycli en menselijke slaappatronen, is er meer onderzoek nodig om de precieze oorzaken van dit fenomeen vast te stellen.

Tips voor een goede slaaphygiëne tijdens volle manen

Als u moeite hebt met slapen tijdens bepaalde maanfasen of gewoon uw slaapkwaliteit wilt verbeteren, denk er dan eens over na om goede slaapgewoonten te volgen. Hier zijn een paar tips:

 • Houd een consistente bedtijdroutine aan: Elke avond op dezelfde tijd naar bed gaan helpt uw circadiane ritme te reguleren en verbetert de algehele slaapkwaliteit.
 • Creëer een comfortabele slaapomgeving: Zorg ervoor dat uw slaapkamer koel, donker (overweeg het gebruik van verduisterende gordijnen) en rustig is voor optimale rust.
 • Vermijd stimulerende activiteiten voor het slapengaan: Beperk de blootstelling aan schermen (tv's, computers) binnen een uur voor het slapengaan, omdat deze blauw licht uitstralen dat de melatonineproductie kan verstoren - waardoor u moeilijker in slaap valt. Lees hier meer over blauw licht.

Veelgestelde vragen over de invloed van maanfasen op de slaap

Veroorzaakt de volle maan slapeloosheid?

Ja, de fase van de volle maan wordt in verband gebracht met slapeloosheid en verstoorde slaappatronen.

Waarom beïnvloedt de volle maan de slaap?

De volle maan kan de slaap verstoren door haar invloed op het menselijk gedrag en hormonale veranderingen, zoals een verlaagd melatonineniveau.

Wat is slapeloosheid?

Slapeloosheid door de maan is slaap van slechte kwaliteit die optreedt tijdens specifieke fasen van de maancyclus, vooral tijdens volle maan.

Heeft de afnemende maan invloed op de slaap?

Hoewel anekdotische rapporten suggereren dat de slaap verbetert tijdens de afnemende maan, is er meer onderzoek nodig om te begrijpen hoe verschillende maanfasen de slaapkwaliteit beïnvloeden.

Conclusie

Studies suggereren dat maancycli de kwaliteit van onze slaap kunnen beïnvloeden, waarbij volle manen leiden tot minder diepe slaap en meer vermoeidheid overdag.

Maar daar houdt de invloed van de maan niet op - de maan is ook in verband gebracht met veranderingen in menselijk gedrag, waaronder stemmingswisselingen en misdaadcijfers, en lijkt een grotere invloed te hebben op inheemse gemeenschappen met beperkte toegang tot elektriciteit.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en ontvang 10% korting op één order

Welk product heb ik nodig?
As Seen On:
 • https://www.deondernemer.nl/actueel/retail/cibdol-opent-brandstore-stap-ideaal~2659792
 • https://retailtrends.nl/item/62892/cibdol-het-highend-cbd-merk-waar-je-niet-high-van-wordt
 • https://www.dailybase.nl/thegoodlife/lifestyle-thegoodlife/cibdol-opent-cbd-brandstore-amsterdam/
 • https://www.ad.nl/regiosport-den-haag/karlien-sleper-heeft-spelen-in-monobob-als-missie-ik-voel-me-vrijer-bij-deze-nieuwste-bobsleediscipline~a0db0ffe/
 • https://www.womenshealthmag.com/nl/beauty/g34723687/cbd-producten/
 • https://www.libelle.nl/