Is slaapapneu genetisch bepaald?

Gepubliceerd:

Deze vraag heeft de belangstelling gewekt van zowel onderzoekers als individuen, omdat inzicht in de erfelijke component kan helpen bij de vroegtijdige opsporing en behandeling van deze veel voorkomende slaapstoornis. Slaapapneu is een slaapstoornis waarbij de ademhaling herhaaldelijk wordt onderbroken of oppervlakkig is tijdens de slaap, wat leidt tot verstoorde slaappatronen en mogelijke gezondheidsproblemen.

In deze uitgebreide blogpost gaan we dieper in op de verschillende soorten slaapapneu - centraal en obstructief - en onderzoeken we hun respectieve genetische verbanden. We bespreken ook een tweelingstudie naar de genetica van obstructieve slaapapneu die licht werpt op de erfelijkheid ervan.

Verder onderzoeken we hoe de body mass index (BMI) zich verhoudt tot obstructieve slaapapneu en identificeren we risicofactoren die uniek zijn voor zowel de centrale als de obstructieve vorm. Is slaapapneu bij kinderen erfelijk? Wij zullen dit onderwerp onderzoeken door te kijken naar oorzaken, symptomen en genetische verbanden voor zowel centrale infantiele als obstructieve infantiele gevallen.

Ter afsluiting van onze discussie over de vraag of slaapapneu genetisch is of niet, gaan we in op de methoden die worden gebruikt voor de diagnose van verschillende soorten van deze stoornis en op de behandelingsopties die beschikbaar zijn voor een effectieve behandeling.

Is slaapapneu genetisch bepaald

Soorten slaapapneu en hun genetische verbanden

Er zijn twee soorten slaapapneu: centrale slaapapneu (CSA) en obstructieve slaapapneu (OSA), die beide genetisch met elkaar verbonden zijn.

CSA komt minder vaak voor dan OSA en treedt op wanneer de hersenen niet de juiste signalen sturen naar de spieren die de ademhaling tijdens de slaap regelen. Onderzoek suggereert een mogelijk genetisch verband met zowel CSA als OSA, maar verder onderzoek is nodig.

OSA heeft daarentegen een sterkere erfelijke component, waarbij naar schatting 40% van de gevallen is toe te schrijven aan erfelijkheid. Familiegeschiedenis en genetica spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van OSA, met genvarianten zoals APOE4 die het risico op het ontwikkelen van de ziekte van Alzheimer verhogen en de OSA-symptomen verergeren, het serotoninetransportergen dat verband houdt met de ernst van slaapapneu, en het leptinereceptorgen dat de eetlustcontrole en obesitas beïnvloedt, die beide risicofactoren zijn voor OSA.

Hoewel erfelijkheid een factor is bij OSA, kunnen leefgewoonten zoals gewichtscontrole, lichaamsbeweging en stoppen met roken een effect hebben op de kans om deze aandoening te ontwikkelen.

Risicofactoren voor het ontwikkelen van slaapapneu

Ouderdom, geslacht, zwaarlijvigheid en keuzes in levensstijl kunnen allemaal risicofactoren zijn voor het ontwikkelen van slaapapneu.

Gemeenschappelijke risicofactoren voor centrale slaapapneu

 • Veroudering: De kans op het ontwikkelen van CSA neemt toe met de leeftijd.
 • Geslacht: Mannen hebben meer kans op CSA dan vrouwen.
 • Voorafgaande beroerte of hartproblemen: Personen die een beroerte hebben gehad of hartproblemen hebben, lopen een verhoogd risico op CSA.
 • Gebruik van opioïden: Het gebruik van opioïden kan de kans op het ervaren van CSA vergroten.

Prevalente risicofactoren voor obstructieve slaapapneu

 • Obesitas: Overgewicht is een van de belangrijkste leefstijlfactoren die bijdragen tot OSA.
 • Nauwe luchtweganatomie: Anatomische kenmerken zoals grotere amandelen of adenoïden, een dikkere nekomtrek of andere structurele afwijkingen kunnen het risico op OSA verhogen.
 • Geslacht en menopauze: Mannen lopen meer kans op het ontwikkelen van OSA dan vrouwen, maar bij vrouwen neemt het risico toe na de menopauze.

Roken en alcoholgebruik kunnen ook bijdragen tot OSA, omdat roken de bovenste luchtwegen irriteert en ontstekingen veroorzaakt, terwijl alcohol de keelspieren tijdens de slaap ontspant.

Roken irriteert en ontstoken bijvoorbeeld de bovenste luchtwegen, terwijl alcohol de keelspieren tijdens de slaap ontspant, waardoor slaapapneu na verloop van tijd verergert.

Lees in deze handige gids van het CDC hoe stoppen met roken uw gezondheid ten goede komt.

In dit informatieve artikel op Healthline leest u meer over de invloed van opioïden op uw gezondheid.

Slaapapneu bij baby's en genetica

Slaapapneu's bij kinderen jonger dan één jaar komen voor als centrale zuigelingen- of obstructieve zuigelingenvarianten.

Slaapapneu bij jonge kinderen: Mogelijke erfelijke verbanden

Slaapapneu bij kinderen wordt in bepaalde gevallen in verband gebracht met erfelijke factoren.

Specifieke genmutaties kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van deze aandoening bij kinderen.

Niet alle gevallen van centrale slaapapneu bij kinderen worden echter veroorzaakt door erfelijkheid.

Obstructieve Infantiele Versie: Verbindingen die voortkomen uit genen aanwezig binnen familieleden

Obstructieve infantiele slaapapneu ontstaat wanneer een anatomische obstructie een goede luchtstroom tijdens de slaap verhindert.

Zuigelingen met kleinere luchtwegen kunnen vatbaarder zijn voor het ontwikkelen van obstructieve slaapapneu, omdat zij tijdens hun slaap minder goed in staat zijn tot een adequate luchtstroom.

Vergrote amandelen zijn een andere mogelijke oorzaak van luchtwegobstructie bij zuigelingen; als familieleden een geschiedenis van vergrote amandelen hebben, kan deze eigenschap genetisch worden doorgegeven.

In bepaalde gevallen kan genetica een rol spelen bij zowel centrale als obstructieve slaapapneu's bij zuigelingen als gevolg van syndromen die craniofaciale afwijkingen veroorzaken, zoals het syndroom van Down, dat in verband wordt gebracht met een hogere prevalentie van OSA vanwege hypotonie en hypoplasie van het middengezicht.

Het syndroom van Down wordt bijvoorbeeld in verband gebracht met een verhoogde prevalentie van OSA als gevolg van factoren zoals hypotonie en hypoplasie van het middengezicht.

Kortom, zowel centrale als obstructieve slaapapneu's bij kinderen kunnen in sommige gevallen door genetica worden beïnvloed.

Toch is het essentieel dat verzorgers en medische professionals rekening houden met alle mogelijke oorzaken bij de diagnose en behandeling van deze kwalen bij baby's.

Diagnose van slaapapneu's door evaluaties en onderzoeken

Geen nood - raadpleeg een arts om uw symptomen te evalueren en de beste aanpak te bepalen.

Eerste evaluatie door zorgverleners

Uw medische geschiedenis, leefstijlfactoren en risicofactoren voor het ontwikkelen van slaapapneu zullen worden besproken, en er kan een lichamelijk onderzoek worden uitgevoerd om te controleren op tekenen van obstructieve slaapapneu (OSA).

Slaaponderzoeken en hun rol in de diagnose van slaapapneu

Voor een definitieve diagnose van centrale slaapapneu (CSA) of OSA is meestal een slaaponderzoek nodig waarbij verschillende vitale functies worden gecontroleerd terwijl u 's nachts thuis of in een geaccrediteerde instelling, een "slaaplaboratorium", slaapt.

 • Hartslag
 • Ademhalingspatronen
 • Zuurstofgehalte in het bloed
 • Spieractiviteit
 • Hersengolven

De gegevens van deze metingen helpen specialisten om het type en de ernst van de slaapapneu vast te stellen, zodat zij de juiste behandelingsopties kunnen aanbevelen.

In sommige gevallen kan een slaaponderzoek aan huis voldoende zijn om de diagnose OSA te stellen, maar als centrale slaapapneu wordt vermoed of meer gedetailleerde gegevens nodig zijn, is waarschijnlijk een onderzoek in het laboratorium nodig.

Laat slaapapneu u niet 's nachts wakker houden - stel in een vroeg stadium een diagnose en onderzoek de verschillende behandelingsmogelijkheden die zijn afgestemd op uw specifieke behoeften.

Behandelingsmogelijkheden voor slaapapneu's

Zodra de omvang van de slaapapneu is vastgesteld, bepaalt de mogelijke behandeling.

Levensstijlaanpassingen voor het beheer van slaapapneu

 • Gewichtsverlies: Het verliezen van extra kilo's kan de ernst van zowel obstructieve als centrale slaapapneu verminderen. Mayo Kliniek
 • Vermijd alcohol en kalmerende middelen: Deze stoffen ontspannen de spieren in uw keel, waardoor het risico op luchtwegobstructie tijdens de slaap toeneemt.
 • Aanpassing van de slaaphouding: Op uw zij slapen in plaats van op uw rug kan episodes van slaapapneu helpen voorkomen door uw luchtwegen meer open te houden.
 • Nasale decongestiva: Het gebruik van een neusspray met zoutoplossing of een vrij verkrijgbaar decongestivum voor het slapen gaan kan de luchtstroom verbeteren als u een lichte tot matige neusverstopping hebt als gevolg van een allergie of verkoudheid.

Medische ingrepen en therapieën

 1. Continuous Positive Airway Pressure (CPAP): Een CPAP-machine levert lucht onder druk via een masker dat uw neus en/of mond bedekt, en helpt uw luchtwegen open te houden terwijl u slaapt. Stichting Slaap
 2. Bilevel Positive Airway Pressure (BiPAP): BiPAP-apparaten bieden twee verschillende luchtdrukniveaus - één voor inademing en één voor uitademing.
 3. Adaptieve Servo-Ventilatie (ASV): ASV-apparaten controleren voortdurend de ademhalingspatronen en passen de luchtstroom dienovereenkomstig aan om de ademhaling tijdens de slaap stabiel te houden.
 4. Orale hulpmiddelen: op maat gemaakte hulpmiddelen helpen de kaak en de tong naar voren te bewegen, waardoor obstructie van de bovenste luchtweg tijdens de slaap wordt voorkomen.

De behandeling van onderliggende medische aandoeningen zoals hartfalen of hypothyreoïdie kan ook de symptomen van beide soorten slaapapneu's verbeteren. Het is essentieel om een medisch deskundige te raadplegen voordat u begint met nieuwe therapieën of drastische veranderingen in uw levensstijl.

Is er een genetische basis voor slaapapneu?

Ja, er is een genetische basis voor slaapapneu. Onderzoek heeft aangetoond dat zowel centrale als obstructieve slaapapneu's erfelijke componenten hebben. Tweelingstudies hebben de invloed van genetica op obstructieve slaapapneu (OSA) aangetoond, terwijl ander onderzoek wijst op mogelijke verbanden tussen familiegeschiedenis en centrale slaapapneu.

Wie is het meest vatbaar voor slaapapneu?

Mensen met bepaalde risicofactoren lopen meer kans op slaapapneu. Deze omvatten overgewicht, oudere leeftijd, mannelijk geslacht, roken, alcoholgebruik, familiegeschiedenis van de aandoening, neusverstopping of obstructieproblemen zoals een afwijkend tussenschot of vergrote amandelen/adenoïden bij kinderen.

Bestaat er een genetische aanleg voor slaapstoornissen?

Er kan een genetische aanleg zijn voor sommige soorten slaapstoornissen zoals narcolepsie en het rustelozebenensyndroom (RLS). Naast genetica spelen echter ook omgevingsfactoren een belangrijke rol bij de ontwikkeling van deze aandoeningen.

Wat is de belangrijkste oorzaak van slaapapneu?

De belangrijkste oorzaak verschilt afhankelijk van het type: Centrale slaapapneu's ontstaan door verstoringen van het hersensignaal die de ademhalingscontrole in rust beïnvloeden; Obstructieve slaapapneu's ontstaan wanneer de luchtwegspieren zich overmatig ontspannen, wat leidt tot een gedeeltelijke of volledige blokkering die 's nachts onderbroken ademhalingspatronen veroorzaakt.

Conclusie

Wereldwijd lijden miljoenen mensen aan slaapapneu, en hoewel keuzes in levensstijl en omgevingsfactoren kunnen bijdragen aan de ontwikkeling ervan, suggereert onderzoek dat genetica ook een rol kan spelen.

Er zijn verschillende soorten slaapapneu, en het type dat iemand heeft kan bepalend zijn voor de risicofactoren en de kans op genetische overdracht.

Inzicht in de genetische verbanden met slaapapneu is van cruciaal belang voor het vaststellen van potentiële risico's en het zoeken naar passende behandelingsmogelijkheden.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en ontvang 10% korting op één order

Welk product heb ik nodig?
As Seen On:
 • https://www.deondernemer.nl/actueel/retail/cibdol-opent-brandstore-stap-ideaal~2659792
 • https://retailtrends.nl/item/62892/cibdol-het-highend-cbd-merk-waar-je-niet-high-van-wordt
 • https://www.dailybase.nl/thegoodlife/lifestyle-thegoodlife/cibdol-opent-cbd-brandstore-amsterdam/
 • https://www.ad.nl/regiosport-den-haag/karlien-sleper-heeft-spelen-in-monobob-als-missie-ik-voel-me-vrijer-bij-deze-nieuwste-bobsleediscipline~a0db0ffe/
 • https://www.womenshealthmag.com/nl/beauty/g34723687/cbd-producten/
 • https://www.libelle.nl/