Hypersomnie: Oorzaken en symptomen

Gepubliceerd:

Inzicht in de fijne kneepjes van hypersomnie is een cruciale factor voor het volhouden van een verkwikkende levensstijl. Deze blogpost gaat in op de complexiteit van hypersomnie en de impact ervan op het dagelijks leven. We onderzoeken de gebruikelijke symptomen van overmatige slaperigheid overdag en hoe ze iemands routine kunnen verstoren.

Bovendien gaan we in op mogelijke oorzaken van hypersomnie, waaronder zowel levensstijlaspecten als medische aandoeningen die kunnen leiden tot extreme slaperigheid overdag. Daarnaast leert u over verschillende slaapstoornissen die verband houden met hypersomnie, zoals narcolepsie type 1 & 2 en idiopathische insomnia managementopties.

Om vast te stellen of u of iemand die u kent last heeft van hypersomnie, behandelen we diagnostische instrumenten zoals slaaponderzoek en meervoudige latentietests, samen met beoordelingen met behulp van de Epworth Sleepiness Scale. Ten slotte zal onze discussie over het omgaan met hypersomnie waardevolle inzichten verschaffen in het vaststellen van gezonde routines en het aanpakken van onderliggende gezondheidsaandoeningen, terwijl ook risicofactoren worden onderzocht die een individu kunnen voorbestemmen tot het ontwikkelen van deze uitdagende aandoening.

hypersomnia

Hypersomnie begrijpen

Hypersomnie, of overmatige slaperigheid overdag, kan een echt snooze festijn zijn dat invloed heeft op het werk, het gezin en het sociale leven, en wordt gekenmerkt door verschillende slaapstoornissen zoals idiopathische hypersomnie, centrale hypersomnie en onvoldoende slaap syndroom.

Effecten van hypersomnie op het dagelijks leven

 • Sociale interacties: Overmatige slaperigheid kan het moeilijk maken om vrienden en familie bij te houden.
 • Cognitieve functie: Slaperigheid overdag kan het moeilijk maken om dingen te onthouden, zich te concentreren en beslissingen te nemen.
 • Geestelijke gezondheid: De hele tijd moe zijn kan bijdragen tot stemmingsstoornissen zoals depressie of angst.
 • Risico op ongelukken: Mensen met hypersomnie hebben meer kans op ongelukken tijdens het rijden of het bedienen van machines door een verminderde alertheid.

Veel voorkomende symptomen van overmatige slaperigheid overdag

 1. Veelvuldig dutten overdag ondanks voldoende nachtelijke slaap.
 2. Aanhoudende gevoelens van slaperigheid, zelfs na het ontwaken uit een lange slaap.
 3. Onvermogen om langere tijd wakker te blijven zonder zich vermoeid te voelen.
 4. Slaapdronkenheid - episodes waarbij men gedesoriënteerd wakker wordt met een slechte coördinatie.
 5. Slaapverlamming - tijdelijk onvermogen om te bewegen bij het in slaap vallen of wakker worden.

De tekenen en gevolgen van hypersomnie kennen is essentieel voor een nauwkeurige identificatie en behandeling. Als u vermoedt dat u of een familielid last heeft van overmatige slaperigheid overdag, neem dan contact op met een specialist in slaapgeneeskunde om uw zorgen te bespreken.

Mogelijke oorzaken van hypersomnie

Verschillende factoren zoals ontregeling van het autonome zenuwstelsel, alcohol- of drugsgebruik en bepaalde medicijnen kunnen leiden tot overmatige slaperigheid overdag.

 • Ontregeling van het autonome zenuwstelsel: Stoornissen in het autonome zenuwstelsel kunnen bijdragen aan hypersomnolentie.
 • Overmatig alcohol- of drugsgebruik: Het consumeren van grote hoeveelheden alcohol of het gebruik van drugs die het slaappatroon beïnvloeden kunnen leiden tot centrale hypersomnia symptomen.
 • Bepaalde medicijnen beïnvloeden het slaappatroon: Sommige voorgeschreven medicijnen kunnen als bijwerking overmatige slaperigheid overdag veroorzaken.

In sommige gevallen treedt idiopathische hypersomnie op zonder aanwijsbare oorzaak, en vereist het een goede diagnose en behandeling.

Het is essentieel om de primaire gezondheidstoestanden die centrale stoornissen veroorzaken aan te pakken, goede slaapgewoonten te handhaven en triggers te vermijden waarvan bekend is dat ze de symptomen van het onvoldoende-slaapsyndroom verergeren.

Als u ondanks voldoende nachtelijke rustperiodes overdag aanhoudende vermoeidheid ervaart, is het belangrijk om mogelijke medische aandoeningen te overwegen en na te gaan of leefstijlfactoren een rol kunnen spelen bij het ontstaan ervan. Een specialist kan helpen bij het bepalen van de beste aanpak, afgestemd op individuele behoeften en voorkeuren.

Slaapstoornissen geassocieerd met hypersomnie

Verschillende slaapstoornissen hebben verschillende symptomen en behandelingen in verband met overmatige slaperigheid overdag.

Narcolepsie type 1 (met kataplexie)

Narcolepsie type 1 is een zeldzame medische aandoening die wordt gekenmerkt door overmatige slaperigheid overdag, plotselinge spierzwakte of verlamming bij hevige emoties (kataplexie), en abnormale REM-slaappatronen (Rapid Eye Movement).

Het kan beginnen in de jeugd- of tienerjaren en een groot effect hebben op iemands welzijn.

Narcolepsie type 2 (zonder kataplexie)

Bij narcolepsie type 2 is er geen sprake van kataplexie, maar wel van overmatige slaperigheid overdag en andere gebruikelijke symptomen van hypersomnie.

De Orexinespiegels zijn over het algemeen lager bij mensen met Narcolepsie Type 1 in vergelijking met die van Type 2, wat het belangrijkste onderscheid tussen beide vormt.

Beide vormen van narcolepsie vereisen een juiste diagnose door middel van instrumenten zoals de meervoudige slaaplatentietest en de Epworth Sleepiness Scale.

De behandelingsmogelijkheden voor narcolepsie omvatten door de FDA goedgekeurde medicijnen, veranderingen in levensstijl en behandeling van gelijktijdig bestaande gezondheidsproblemen.

Idiopathische hypersomnie, centrale hypersomnie, medisch veroorzaakte hypersomnolentie, lange slaapperiodiciteit en obstructieve slaapapneu zijn andere aandoeningen die verband houden met een overmaat aan slaap.

Een juiste diagnose met behulp van instrumenten als nachtelijke polysomnografie en de meervoudige slaaplatentietest is essentieel voor een effectieve behandeling van slaapstoornissen.

Behandeling van slaapinertie, slaapdronkenheid en slaapverlamming kan ook nodig zijn voor personen met hypersomniesymptomen.

Het is cruciaal om medische hulp te zoeken als u last hebt van overmatige slaperigheid overdag of andere symptomen van slaapstoornissen om uw levenskwaliteit te verbeteren.

Stemmingsstoornissen en hypersomnolentie

Stemmingsstoornissen zoals depressie, bipolaire stoornis en SAD kunnen leiden tot hypersomnolentie.

Depressie en slapeloosheid

Een depressieve stoornis gaat vaak gepaard met slaapstoornissen, waaronder slapeloosheid of overmatige slaperigheid.

Bipolaire stoornis en slaap

Zowel manische als depressieve episoden van een bipolaire stoornis kunnen leiden tot verstoorde slaappatronen.

Seizoensgebonden stoornis en slaap

 • SAD kan leiden tot slapeloosheid of hypersomnie, afhankelijk van de ernst en de duur van elke episode.
 • De behandeling van SAD kan bestaan uit lichttherapie, psychotherapeutische benaderingen of medicinale ingrepen.

Het nauwkeurig diagnosticeren en behandelen van emotionele stoornissen kan een opmerkelijk effect hebben op de slaapkwaliteit en de overmatige vermoeidheid overdag bij de betrokkenen verminderen.

Onvoldoende slaap syndroom

Het slaaptekort treedt op wanneer iemand aanhoudend te weinig slaap krijgt door factoren als nachtdienst of andere verplichtingen waardoor hij de aanbevolen uren niet haalt, wat leidt tot overmatige slaperigheid overdag en verschillende gezondheidsproblemen.

Slaapproblemen door ploegendienst

Een ploegendienststoornis komt vaak voor bij mensen die onregelmatige uren werken, waaronder nachtdiensten en roterende roosters, waardoor hun circadiane ritme wordt verstoord en het moeilijk is om in slaap te vallen tijdens de vastgestelde rusttijden, wat leidt tot onvoldoende slaap en meer slaperigheid overdag.

Leefstijlfactoren die de slaapkwaliteit beïnvloeden

 • Slechte slaaphygiëne: Inconsistente routines voor het slapengaan, blootstelling aan schermen voor het slapengaan of een oncomfortabele slaapomgeving kunnen bijdragen tot een slechte kwaliteit van de nachtelijke slaap.
 • Cafeïnegebruik: Het consumeren van cafeïne te dicht bij bedtijd kan uw vermogen om in slaap te vallen en de hele nacht in slaap te blijven belemmeren.
 • Slaapapneu: Obstructieve slaapapneu is een medische aandoening die onderbrekingen in de ademhaling veroorzaakt tijdens de nachtelijke slaap, waardoor mensen meerdere keren wakker worden zonder het te beseffen, waardoor men gefragmenteerd onvoldoende herstelt, waardoor men zich overdag overmatig slaperig voelt.

Diagnose en behandeling van hypersomnie

Als u zich overdag overmatig slaperig voelt, is het belangrijk om met een arts te praten en een diagnose te stellen met hulpmiddelen als slaaponderzoek, de meervoudige slaaplatentietest en de Epworth Sleepiness Scale.

 • Nachtelijke polysomnografie: Een nachtelijk slaaponderzoek waarbij verschillende lichaamsfuncties tijdens de nachtelijke slaap worden gecontroleerd.
 • Multiple Sleep Latency Test (MSLT): Een slaaponderzoek overdag dat meet hoe snel u in slaap valt in rustige situaties gedurende de dag.
 • Test voor behoud van waakzaamheid (MWT): Vergelijkbaar met MSLT, maar beoordeelt het vermogen van een persoon om wakker te blijven tijdens perioden van onvoldoende slaap of overmatige slaperigheid overdag.
 • Epworth Sleepiness Scale: Een zelfrapportagevragenlijst die wordt gebruikt als screeningsinstrument voor verschillende slaapstoornissen.

Medicatie op recept Opties voor behandeling

Voor mensen met verschillende medische aandoeningen kunnen voorgeschreven medicijnen zoals Modafinil, natriumoxybaat (Xyrem) en methylfenidaat (Ritalin) worden gebruikt om de symptomen van hypersomnie te beheersen.

 1. Modafinil: Een stimulerend middel voor het centrale zenuwstelsel dat wordt gebruikt voor de behandeling van overmatige slaperigheid veroorzaakt door narcolepsie, obstructieve slaapapneu en slapeloosheid in ploegendienst.
 2. Natriumoxybaat (Xyrem): Specifiek goedgekeurd voor de behandeling van kataplexie en overmatige slaperigheid overdag bij patiënten met narcolepsie type 1.
 3. Methylfenidaat (Ritalin): Een off-label optie die kan worden voorgeschreven om symptomen van hypersomnie als gevolg van andere medische aandoeningen of stemmingsstoornissen te beheersen.

Het is cruciaal om eventuele onderliggende gezondheidsproblemen die bijdragen aan uw hypersomnia symptomen aan te pakken, en uw arts zal u helpen de beste aanpak te bepalen op basis van uw specifieke situatie.

Beheer van hypersomnie: Tips en technieken

Hoewel er geen genezing bestaat voor hypersomnie, kunt u wel stappen ondernemen om uw levenskwaliteit te verbeteren.

Vasthouden aan een routine

Elke dag op dezelfde tijd naar bed gaan en wakker worden helpt de interne klok van uw lichaam te reguleren.

Vermijd alcohol en cafeïne

 • Alcohol: Het lijkt misschien alsof alcohol u helpt om sneller in slaap te vallen, maar het kan uw algehele slaapkwaliteit negatief beïnvloeden.
 • Cafeïne: Als u laat op de dag cafeïnehoudende dranken of voedingsmiddelen consumeert, kunt u 's nachts moeilijker in slaap vallen.

Een vreedzame omgeving creëren

Zorg ervoor dat uw slaapkamer bevorderlijk is voor de slaap door hem koel, donker en stil te houden.

Onderliggende omstandigheden aanpakken

Als een onderliggende medische aandoening de oorzaak is van uw hypersomnie, zoals slaapapneu of multiple sclerose, zoek dan professionele hulp voor behandeling.

Onthoud dat omgaan met hypersomnie een proces is, maar met de juiste technieken en ondersteuning kunt u uw symptomen verbeteren en de rust krijgen die u nodig hebt.

Veelgestelde vragen over hypersomnie

Wat is de belangrijkste oorzaak van hypersomnie?

Hypersomnie kan worden veroorzaakt door verschillende factoren, waaronder slaapstoornissen zoals narcolepsie en slaapapneu, medische aandoeningen zoals depressie of hersenletsel, bepaalde medicijnen, drugsmisbruik en slechte slaapgewoonten. In sommige gevallen blijft de precieze oorzaak onbekend (idiopathische hypersomnie).

Is hypersomnie een psychische stoornis?

Hypersomnie wordt niet geclassificeerd als een psychische stoornis, maar als een neurologische aandoening die wordt gekenmerkt door overmatige slaperigheid overdag. Het kan echter in verband worden gebracht met andere psychische problemen, zoals depressie of angst, die kunnen bijdragen aan de ontwikkeling ervan.

Wordt hypersomnie erkend als een handicap?

In sommige gevallen kunnen ernstige vormen van hypersomnie in aanmerking komen voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering als ze iemands vermogen om te werken of dagelijkse activiteiten uit te voeren aanzienlijk beperken. Dit hangt af van de ernst van de symptomen en hun impact op het functioneren in specifieke situaties.

Welke tekortkoming veroorzaakt hypersomnie?

Er is niet één specifiek tekort bekend dat hypersomnie veroorzaakt; tekorten aan vitamine D en B12 zijn echter in verband gebracht met vermoeidheid en meer slaperigheid overdag. Een goede voeding kan helpen het algemene energieniveau te ondersteunen en een gezond slaappatroon te bevorderen. [bron]

Conclusie

Hypersomnie is een aandoening die overdag overmatige slaperigheid veroorzaakt en het dagelijks leven ernstig kan beïnvloeden.

Veel voorkomende symptomen zijn moeite om overdag wakker te blijven en zich na het slapen niet fris te voelen.

Leefstijlfactoren zoals slechte slaapgewoonten en medische aandoeningen zoals narcolepsie of idiopathische slapeloosheid kunnen bijdragen tot hypersomnolentie.

Voor de diagnose kan een slaaponderzoek of meervoudige latentietest nodig zijn, en de beheersopties variëren van het instellen van gezonde routines tot het aanpakken van onderliggende medische aandoeningen.

Als u symptomen van hypersomnie ervaart, is het belangrijk dat u medische hulp inroept om de oorzaak en het juiste behandelingsplan vast te stellen.

Door de waarschijnlijke oorzaken van deze aandoening te begrijpen en actie te ondernemen om deze te beheersen, kunnen mensen met hypersomnie hun welzijn en algemene gezondheid verbeteren.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en ontvang 10% korting op één order

Welk product heb ik nodig?
As Seen On:
 • https://www.deondernemer.nl/actueel/retail/cibdol-opent-brandstore-stap-ideaal~2659792
 • https://retailtrends.nl/item/62892/cibdol-het-highend-cbd-merk-waar-je-niet-high-van-wordt
 • https://www.dailybase.nl/thegoodlife/lifestyle-thegoodlife/cibdol-opent-cbd-brandstore-amsterdam/
 • https://www.ad.nl/regiosport-den-haag/karlien-sleper-heeft-spelen-in-monobob-als-missie-ik-voel-me-vrijer-bij-deze-nieuwste-bobsleediscipline~a0db0ffe/
 • https://www.womenshealthmag.com/nl/beauty/g34723687/cbd-producten/
 • https://www.libelle.nl/