Dromen blinden?

Gepubliceerd:

Deze intrigerende vraag heeft de aandacht getrokken van onderzoekers en nieuwsgierigen. In deze blogpost onderzoeken wij de unieke droompatronen van blinden en hoe deze zich verhouden tot die van zienden.

Bij de bespreking van visuele droominhoud bij blinden leert u over volledig visuele dromen bij mensen die na hun vijfde tot zevende jaar blind zijn geworden, en over beperkte of geen visuele beelden bij aangeboren blinden. Wij onderzoeken ook zintuiglijke waarnemingen tijdens dromen, zoals levendige tactiele sensaties en de rol die smaak en geur spelen in niet-visuele dromen.

Verder zal ons onderzoek agressieve thema's en nachtmerries vergelijken tussen ziende en visueel gehandicapte personen, en licht werpen op een hogere prevalentie van agressie bij blinde dromers. Persoonlijke succes- of faalgerelateerde dromen bij deze populatie zullen ook worden onderzocht, waarbij mogelijke verklaringen voor het minder voorkomen in hun droomlandschappen worden overwogen.

Een ander aspect dat we zullen behandelen is het behoud van visuele beelden na verlies van het gezichtsvermogen op latere leeftijd. We bespreken het belang van visuele input in het vroege leven voor dromen en de rol van het geheugen bij het creëren van visueel rijke ervaringen tijdens de slaap. Ga dus mee op deze boeiende reis om opnieuw antwoord te krijgen op de vraag: dromen blinde mensen?

doe-blind-mensen-dromen

Visuele droominhoud bij blinden

Blinden dromen anders dan zienden, met verschillende gradaties van visuele beelden.

Volledig visuele dromen voor wie blind werd na zijn vijfde tot zijn zevende jaar

Uit onderzoek blijkt dat mensen die na hun vijfde tot zevende levensjaar hun gezichtsvermogen verliezen, nog steeds volledig visuele dromen kunnen ervaren dankzij hun visuele herinneringen uit hun vroege leven.

Bron

Beperkt of geen zicht voor degenen die zonder zicht geboren zijn of op jonge leeftijd slechtziend werden

Mensen die zonder gezichtsvermogen worden geboren of die op jonge leeftijd slechtziend worden, hebben meestal weinig of geen visuele inhoud in hun dromen en vertrouwen op andere zintuigen zoals tast en geluid.

 • Geboren zonder gezichtsvermogen: Aangeboren blindheid leidt tot geen visuele beelden tijdens de slaap.
 • Werd vroeg visueel gehandicapt: Visusverlies vóór de vijfde verjaardag wijst op een kritieke periode voor de ontwikkeling van het vermogen om visuele droomlandschappen te creëren.

Inzicht in hoe verschillende levenservaringen en het tijdstip van gezichtsverlies droompatronen beïnvloeden, kan waardevolle inzichten verschaffen in de complexe wereld van slaap en dromen.

Zintuiglijke waarnemingen tijdens dromen

Uit onderzoek blijkt dat zelfs aangeboren blinden tijdens hun dromen levendige zintuiglijke waarnemingen ervaren op het gebied van tast, smaak, geur en geluid.

Levendige tactiele sensaties ervaren door blinde dromers

Blinde mensen melden vaak dat zij in hun dromen levendige tactiele sensaties ervaren en texturen of temperaturen intenser voelen dan ziende mensen.

laten zien dat iemand die blind is een droom kan hebben waarin hij de zachtheid van een deken of de warmte van een open vuur duidelijk kan voelen.

Smaak en geur spelen een belangrijke rol bij niet-visueel dromen

Smaak en geur spelen een essentiële rol bij het vormgeven van de droomervaringen van visueel gehandicapten.

suggereren dat deze zintuigen meer ontwikkeld zijn bij mensen zonder gezichtsvermogen, waardoor zij rijkere zintuiglijke ervaringen kunnen creëren in hun droomlandschap dan ziende tegenhangers.

 • Smaak: Blinde dromers kunnen in hun slaaptoestand meer gedetailleerde smaken tegenkomen, waarbij ze heerlijke smaken proeven of subtiele nuances tussen verschillende voedingsmiddelen waarnemen.
 • Geur: De reukzin kan ook worden versterkt in dromen voor mensen zonder zicht, waardoor zij een breed scala aan geuren en aroma's kunnen waarnemen die bijdragen aan een meeslepende droomomgeving.

Deze zintuiglijke ervaringen dragen bij tot de algemene rijkdom en complexiteit van de dromen van blinden, en maken duidelijk hoe onze unieke persoonlijke geschiedenis niet alleen ons wakende leven vormgeeft, maar ook de mysterieuze wereld die we elke nacht betreden als we in slaap vallen.

Vergelijking van droompatronen van ziende en blinde personen

Blinden hebben volgens studies meer agressieve dromen en nachtmerries dan zienden.

Blinde dromers melden agressievere thema's

Uit een studie van Deense onderzoekers bleek dat blinde deelnemers meer agressieve thema's in hun dromen meldden dan ziende proefpersonen, mogelijk als gevolg van verhoogde stressniveaus of een verhoogd zintuiglijk bewustzijn.

Slechtzienden ervaren meer nachtmerries

Blinde dromers ervaren ook meer nachtmerries, mogelijk door hun afhankelijkheid van andere zintuigen zoals gehoor, tast, smaak en reuk, wat resulteert in levendige nachtmerriescenario's waarin deze zintuigen een rol spelen.

 • Tactiele sensaties: De afwezigheid van visuele input kan ertoe leiden dat de hersenen van blinden zich tijdens dromen concentreren op tactiele sensaties, wat resulteert in intense gevoelens van angst of bezorgdheid tijdens de slaap.
 • Auditieve ervaringen: Auditieve ervaringen spelen voor veel visueel gehandicapten een belangrijke rol in het droomlandschap, waardoor zij in nachtmerries vaak verontrustende geluiden ervaren.
 • Aanpassing aan dagelijkse uitdagingen: De behoefte van blinden om zich aan te passen en de dagelijkse uitdagingen aan te gaan zonder zicht kan zich manifesteren als verhoogde angst tijdens de slaapuren.

Inzicht in hoe verschillende levenservaringen onze onderbewuste geest tijdens de slaap vormen, kan waardevolle inzichten verschaffen in de unieke droompatronen die bij visueel gehandicapten worden waargenomen.

Onderzoek naar het verband tussen blindheid en dromen

Uit een studie van Deense onderzoekers blijkt dat blinden minder succes- of faalgerelateerde dromen hebben dan zienden, wat licht werpt op de invloed van levenservaringen op ons onderbewustzijn tijdens de slaap.

Hoe levenservaringen de inhoud van dromen beïnvloeden

Dromen worden beïnvloed door ons dagelijks leven, emoties en ervaringen, en de unieke ervaringen van blinden kunnen leiden tot andere droomthema's dan die van zienden.

Mogelijke redenen voor minder succes- of faalangstdromen bij blinden

 1. Maatschappelijke verwachtingen: Lagere maatschappelijke verwachtingen voor mensen met een handicap kunnen van invloed zijn op hoe blinden zichzelf en hun prestaties zien, wat leidt tot minder succesgerichte dromen.
 2. Gebrek aan visuele signalen: Blinden hebben mogelijk geen toegang tot visuele markers van succes en mislukking, waardoor ze minder dromen over het bereiken van doelen of het onder ogen zien van tegenslagen.
 3. Andere prioriteiten: Visueel gehandicapten kunnen andere aspecten van het leven prioriteit geven boven conventionele begrippen als succes en mislukking, wat leidt tot minder dromen over deze thema's.

Verder onderzoek is nodig om de redenen achter dit verschil volledig te begrijpen en waardevolle inzichten te verkrijgen in de unieke droompatronen van visueel gehandicapten.

Behoud van visuele beelden na verlies van gezichtsvermogen op latere leeftijd

Mensen die na hun zevende blind worden, behouden het vermogen om beelden te zien in hun dromen, wat suggereert dat visuele ervaringen in hun vroege leven een cruciale rol spelen bij de vorming van onze latere droominhoud.

Uit onderzoek is gebleken dat mensen die op latere leeftijd hun gezichtsvermogen verliezen, nog steeds dromen met levendige beelden, waarbij ze putten uit opgeslagen herinneringen van toen ze nog konden zien.

 • Visuele input op jonge leeftijd: Essentieel voor het ontwikkelen en behouden van het vermogen om visueel rijke dromen te ervaren.
 • Sensorische substitutie: Blinden kunnen tijdens het dromen vertrouwen op andere zintuigen, zoals aanraking of geluid, in plaats van uitsluitend te vertrouwen op het gezichtsvermogen.
 • Geheugenconsolidatie: Tijdens de slaap werken onze hersenen onvermoeibaar om nieuwe herinneringen te consolideren en op te slaan, door vroegere visuele ervaringen te herbekijken en ze op te nemen in de huidige droomverhalen.
 • Emotionele verbindingen: Emoties spelen een belangrijke rol bij het vormgeven van onze dromen, waardoor blinden emotioneel geladen dromen kunnen ervaren met rijke visuals gebaseerd op hun ervaringen uit het verleden.

Visuele input in het vroege leven is cruciaal voor de ontwikkeling van visueel rijke droompatronen die zelfs na het verlies van het gezichtsvermogen blijven bestaan, waardoor blinden de fascinerende wereld van dromen met levendige beelden en ingewikkelde verhalen kunnen verkennen.

Dromen blinden?

Als redacteur met ervaring met SEO kan ik bevestigen dat blinde mensen wel degelijk dromen. De inhoud van hun dromen hangt echter af van de vraag of zij zonder gezichtsvermogen zijn geboren of dit op latere leeftijd hebben verloren. Mensen die na hun vijfde tot zevende levensjaar slechtziend zijn geworden, kunnen volledig visuele dromen hebben, terwijl anderen beperkte of geen visioenen ervaren, maar levendige tactiele sensaties.

Dromen natuurblinden?

Natuurlijk blinden ervaren ook dromen, maar in hun dromen ontbreken doorgaans visuele elementen. In plaats daarvan zijn de dromen van deze personen rijk aan andere zintuiglijke waarnemingen zoals tast, smaak en geur.

Dromen blinden en doven?

Blinden en doven kunnen nog steeds dromen hebben die betrekking hebben op andere zintuigen zoals tast, smaak en reuk. De hersenen compenseren de afwezigheid van bepaalde zintuigen door de perceptie van de beschikbare zintuigen te versterken, zowel tijdens het waken als tijdens de slaap.

Verbeelden blinden zich?

Blinden beschikken net als zienden over een actief voorstellingsvermogen, maar hun mentale voorstellingsvermogen is gebaseerd op niet-visuele zintuiglijke ervaringen zoals aanraking of geluid in plaats van op beelden die zij zien. Hierdoor kunnen zij complexe mentale voorstellingen creëren met behulp van alternatieve zintuiglijke informatie.

Conclusie

Ja, dat doen ze, maar de inhoud van hun dromen kan verschillen van die van hen die kunnen zien.

Blinden kunnen volledig visuele dromen ervaren als zij op latere leeftijd hun gezichtsvermogen hebben verloren, maar degenen die zonder gezichtsvermogen zijn geboren of al vroeg visueel gehandicapt zijn geraakt, hebben meestal beperkte of geen visuals tijdens het dromen.

Zintuiglijke waarnemingen zoals levendige tactiele sensaties en smaak/geur spelen een belangrijke rol in het niet-visuele dromen van blinden.

Studies tonen aan dat visueel gehandicapten vaker agressieve thema's en meer nachtmerries hebben dan zienden.

Deze bevindingen suggereren dat onze zintuigen onze droominhoud beïnvloeden en dat het verlies van één zintuig invloed kan hebben op hoe wij onze dromen waarnemen.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en ontvang 10% korting op één order

Welk product heb ik nodig?
As Seen On:
 • https://www.deondernemer.nl/actueel/retail/cibdol-opent-brandstore-stap-ideaal~2659792
 • https://retailtrends.nl/item/62892/cibdol-het-highend-cbd-merk-waar-je-niet-high-van-wordt
 • https://www.dailybase.nl/thegoodlife/lifestyle-thegoodlife/cibdol-opent-cbd-brandstore-amsterdam/
 • https://www.ad.nl/regiosport-den-haag/karlien-sleper-heeft-spelen-in-monobob-als-missie-ik-voel-me-vrijer-bij-deze-nieuwste-bobsleediscipline~a0db0ffe/
 • https://www.womenshealthmag.com/nl/beauty/g34723687/cbd-producten/
 • https://www.libelle.nl/