Cataplexie: Symptomen en oorzaken

Gepubliceerd:

Cataplexie is een complexe en vaak onbegrepen slaapstoornis die de levenskwaliteit van mensen aanzienlijk kan beïnvloeden. In dit artikel gaan we in op de complexiteit van cataplexie en het verband met narcolepsie, en onderzoeken we de rol van hypocretinetekort bij het ontstaan ervan.

Terwijl wij ons verdiepen in de mogelijke oorzaken van kataplexie en de oorzaak ervan, onderzoeken wij theorieën over hypocretine neuron depletie en eventuele correlaties tussen vaccinaties en deze aandoening. Wij bespreken ook de procedure voor de diagnose van narcolepsie met kataplexie door middel van klinische evaluatie, polysomnografie en MSLT-tests.

Naast de diagnosemethoden zal onze discussie over de behandelingsmogelijkheden voor narcolepsie en kataplexie gaan over de medicijnen die bij de behandeling worden gebruikt en over veranderingen in levensstijl die kunnen helpen de symptomen effectiever te beheersen. Verder geven wij informatie over essentiële voorzorgsmaatregelen en veiligheidsmaatregelen voor mensen met kataplexie, zoals voorzorgsmaatregelen bij het zwemmen en veiligheidsoverwegingen bij het autorijden.

Ten slotte is het vroegtijdig herkennen van tekenen van narcolepsie met kataplexie cruciaal voor een goede behandeling; daarom begeleiden wij u bij het herkennen van symptomen bij uzelf of anderen en benadrukken wij het belang van een vroege diagnose. Door meer inzicht te krijgen in deze slaapstoornis aan de hand van onze deskundige inzichten van vandaag, kunnen mensen die eraan lijden hun weg naar betere gezondheidsresultaten beter bewandelen.

narcolepsie

Cataplexie begrijpen

Cataplexie is als een plotselinge stroomonderbreking in uw spieren, veroorzaakt door sterke emoties zoals lachen, woede of verrassing, en kan een echte feestbreker zijn voor mensen met narcolepsie type 1.

Definitie en kenmerken van kataplexie

Een cataleptische episode houdt een tijdelijk verlies van spierspanning in, waardoor iemand plotseling in elkaar zakt terwijl hij bij bewustzijn blijft, en duurt enkele seconden tot twee minuten.

Verband tussen kataplexie en narcolepsie

Narcolepsie is een langdurige neurologische aandoening die wordt gekenmerkt door extreme slaperigheid overdag (slaapaanvallen) en een verstoorde nachtelijke sluimer, waarbij type 1 narcoleptici een verhoogde kans hebben om cataplectische episodes door te maken als gevolg van lage hoeveelheden hypocretine.

 • Narcoleptici type 1: Kunnen baat hebben bij korte dutjes overdag vanwege hun neiging om onverwacht in slaap te vallen.
 • Narcoleptici type 2: worstelen vaak met slaapapneu, wat hun symptomen kan verergeren.

Hoewel kataplexie meestal wordt geassocieerd met narcolepsie type 1, kan het ook voorkomen bij personen zonder een voorgeschiedenis van slaapstoornissen, en een bezoek aan een specialist in slaapgeneeskunde kan nodig zijn om de onderliggende oorzaak en de juiste behandelingsopties vast te stellen.

Oorzaken van kataplexie

De bron van kataplexie is onzeker, maar onderzoekers hebben enkele mogelijke elementen voorgesteld die in verband kunnen worden gebracht met het ontstaan ervan.

Hypocretinetekort theorie

De belangrijkste hypothese achter kataplexie is het verlies van neuronen die hypocretine produceren, een neurotransmitter die verantwoordelijk is voor het regelen van het waken en de spiercontrole.

Studies hebben aangetoond dat personen die aan narcolepsie lijden, verminderde niveaus van hypocretine in hun ruggenmergvloeistof kunnen hebben, wat kan leiden tot slaperigheid en verzwakte spiercontrole tijdens momenten van sterke emoties.

Mogelijke oorzaken van kataplexie

 • Slaapstoornissen: Andere slaapgerelateerde problemen zoals slaapapneu of narcolepsie type 2 kunnen mensen vatbaarder maken voor het ontwikkelen van cataplectische episodes.
 • Vaccins: Sommige gevallen van cataplexie zijn in verband gebracht met het ontvangen van het Europese A(H1N1)-grieppandemievaccin AS03, hoewel verder onderzoek nodig is om de causaliteit vast te stellen.(bron)
 • Gebruik van natriumoxybaat: Onjuist of hoog gedoseerd gebruik van het geneesmiddel natriumoxybaat, dat gewoonlijk wordt voorgeschreven als slaapmiddel voor mensen met narcolepsie, heeft in zeldzame gevallen cataplectische verschijnselen veroorzaakt.(bron)
 • Emotionele triggers: Sterke emoties zoals lachen, woede of verbazing kunnen bij gevoelige personen vaak cataplectische aanvallen uitlokken.

Symptomen en ervaringen tijdens een cataplectische aanval

Mensen die een cataleptische episode meemaken, kunnen het gevoel hebben dat hun spieren plotseling verzwakken of onder hen bezwijken, terwijl ze tijdens de hele gebeurtenis bij bewustzijn blijven. In dit hoofdstuk wordt onderzocht wat iemand tijdens deze episodes doormaakt.

Fysieke gewaarwordingen tijdens een aanval

Mensen kunnen te maken krijgen met verschillende niveaus van spierzwakte, variërend van licht tot intens. Enkele veel voorkomende lichamelijke symptomen zijn:

 • Gezichtstrekkingen of hangende oogleden
 • Onduidelijke spraak of moeite met spreken
 • Knie knikken of in elkaar zakken op de grond
 • Het tijdelijk niet kunnen bewegen van ledematen, vingers of tenen (slaapapneu)
 • Emotionele ervaringen geassocieerd met cataplectische gebeurtenissen

  Cataplexie wordt vaak uitgelokt door sterke emoties zoals lachen, woede, verrassing en zelfs opwinding. Deze emotionele triggers kunnen leiden tot plotseling verlies van spiercontrole bij de getroffen personen:

 1. Type 1 narcolepsiepatiënten, die meer kans hebben op een volledige instorting van het lichaam door een volledig verlies van spierspanning. li>
 1. Narcolepsiepatiënten van het type 2 daarentegen hebben soms slechts gedeeltelijke inzakkingen waarbij specifieke lichaamsdelen betrokken zijn, zoals knikkende knieën bij het lachen om een grap. li> ol >

  Behalve datcataplexie lichamelijk slopend is, heeft hetook aanzienlijke psychosociale gevolgen voor de getroffen mensen, omdat zij sociale situaties kunnen vermijden uit angst om een episode mee te maken. Inzicht in de symptomen en ervaringen tijdens een kataplexieaanval kan helpen bij het beheer van deze complexe slaapstoornis.

Diagnose van narcolepsie met kataplexie

Een uitgebreide klinische evaluatie en objectieve tests zoals polysomnografie en de MSLT zijn noodzakelijk voor de diagnose van narcolepsie met kataplexie.

Voor een nauwkeurige diagnose wordt aanbevolen dat patiënten gedurende twee weken voorafgaand aan de evaluatie een regelmatig slaapschema van ten minste zes uur per nacht aanhouden.

Klinische evaluaties voor diagnose

Een arts neemt een gedetailleerde medische voorgeschiedenis af en voert een lichamelijk onderzoek uit om andere mogelijke oorzaken van overmatige slaperigheid overdag uit te sluiten.

Polysomnografie en MSLT-tests

Polysomnografie: Deze nachtelijke test registreert verschillende fysiologische parameters tijdens de slaap om eventuele onderliggende slaapapneu, periodieke limb movement disorder of andere factoren die bijdragen aan een verstoorde slaap te identificeren.

 • Slaapapneu kan leiden tot ademhalingsstoornissen tijdens de slaap.

MSLT: Deze test meet hoe snel iemand overdag in slaap valt met vijf geplande dutjes, met een tussenpoos van twee uur, waarbij de patiënten 20 minuten de tijd krijgen om in slaap te vallen.

 • Natriumoxybaat is een slaapmiddel dat wordt gebruikt voor de behandeling van narcolepsie.
 • Bij kataplexie gaat vaakde controle over de spieren verloren.
 • Slaapaanvallen kunnen plotseling en zonder waarschuwing optreden.
 • Tijdens de MSLT wordenkorte dutjes gedaan om de slaperigheid overdag te meten.
 • Type 2 narcolepsie wordt gediagnosticeerd zonder kataplexie.

Behandelopties voor Narcolepsie en Cataplectische Episoden

De behandeling van narcolepsie en kataplexie vereist een veelzijdige aanpak, waarbij medicijnen worden gecombineerd met veranderingen in levensstijl.

Medicijnen voor de behandeling van narcolepsie: Modafinil wordt gewoonlijk gebruikt als eerstelijnsbehandeling voor de behandeling van overmatige slaperigheid overdag bij patiënten met narcolepsie, terwijl tricyclische antidepressiva zoals venlafaxine, methylfenidaat en selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI's) ook kunnen worden voorgeschreven.

Mogelijke bijwerkingen en risico's van de behandeling: Natriumoxybaat kan de nachtelijke slaapkwaliteit helpen verbeteren, maar kan duizeligheid of verwarring veroorzaken, methylfenidaat houdt een verslavingsrisico in bij misbruik, en abrupt stoppen met bepaalde medicijnen zoals venlafaxine kan mogelijk leiden tot rebound kataplexie.

Naast farmacologische behandelingen kunnen ook niet-medicamenteuze therapieën zoals cognitieve gedragstherapie en slaapgeneeskunde nuttig zijn om de symptomen van narcolepsie en kataplexie te beheersen.

Raadpleeg altijd uw arts om de beste behandeling voor uw specifieke behoeften te bepalen.

Aanpassingen in levensstijl voor patiënten met narcolepsie en kataplexie

Naast medicatie kunnen ook andere maatregelen worden genomen om narcolepsie en kataplexie te beheersen, zoals het toepassen van slaaphygiënepraktijken.

Slaaphygiënepraktijken

Houd u aan een consequent slaapschema, creëer een comfortabele slaapomgeving en probeer ontspanningstechnieken zoals diepe ademhaling of meditatie voor het slapen gaan.

Oefenschema's die geschikt zijn voor mensen met een aandoening

Regelmatige lichaamsbeweging kan de alertheid overdag helpen verbeteren, maar kies voor activiteiten met weinig impact zoals zwemmen, yoga of tai chi om problemen met de spiercontrole te voorkomen.

Voedingsaanbevelingen

 • Eet kleinere maaltijden gedurende de dag om de bloedsuikerspiegel stabiel te houden.
 • Vermijd overmatig gebruik van cafeïne na de middag om de kwaliteit van de nachtrust te verbeteren.
 • Verwerk in uw maaltijden producten met veel magnesium, zoals noten, bladgroenten en zaden om u te helpen beter uit te rusten.

Veiligheidsmaatregelen tijdens activiteiten

Mensen met narcolepsie en kataplexie moeten voorzorgsmaatregelen nemen tijdens lichamelijke activiteiten om plotselinge spierzwakte en slaapaanvallen te voorkomen.

Risico's verbonden aan fysieke inspanning

 • Vermijd risicovolle sporten of activiteiten die tijdens een slaapaanval tot letsel kunnen leiden.
 • Informeer coaches en trainingspartners over uw aandoening voor hulp.
 • Overweeg het gebruik van gespecialiseerde apparatuur zoals CPAP-apparaten voor extra veiligheid.

Veiligheidsoverwegingen bij het rijden

 • Doe korte dutjes voor een lange rit om de kans te verkleinen dat u achter het stuur in slaap valt.
 • Laat u regelmatig controleren door een specialist in slaapgeneeskunde.
 • Beoordeel of voorgeschreven medicijnen zoals natriumoxybaat de alertheid op de weg kunnen beïnvloeden.

Zorgverleners moeten worden geraadpleegd en de communicatie moet open blijven, zodat mensen met narcolepsie en kataplexie een veiliger en actief leven kunnen leiden.

Veelgestelde vragen over kataplexie

Wat zijn enkele feiten over kataplexie?

Cataplexie is een plotseling, tijdelijk verlies van spierspanning dat vaak wordt veroorzaakt door sterke emoties zoals lachen, woede of verrassing. Het treft ongeveer 70% van de mensen met narcolepsie en kan in intensiteit variëren van licht tot ernstig. Cataplexie duurt meestal enkele seconden tot enkele minuten en veroorzaakt geen bewusteloosheid.

Wat is de hoofdoorzaak van kataplexie?

De precieze oorzaak van kataplexie is niet bekend, maar er wordt aangenomen dat het verband houdt met een tekort aan hypocretine. Hypocretine is een neurotransmitter die het waken en de REM-slaap helpt reguleren. Mensen met narcolepsie en kataplexie hebben aanzienlijk verlaagde hypocretineniveaus in hun hersenen als gevolg van het verlies van specifieke neuronen.

Welke emoties zijn sterke triggers bij kataplexie?

Sterke emoties zoals lachen, woede, verrassing, angst of stress kunnen cataplectische aanvallen uitlokken. Deze emotionele prikkels kunnen leiden tot een abrupte afname van de spiertonus, variërend van lichte zwakte (bijv. verslapte gezichtsspieren) tot volledige instorting, afhankelijk van de ernst van de episode.

Hoe voelt een kataplexie-aanval?

Iemand die een cataplectische aanval meemaakt, kan plotselinge spierzwakte of verlamming voelen, terwijl hij of zij tijdens de hele episode bij bewustzijn blijft. De persoon kan de controle over specifieke lichaamsdelen verliezen (bijv. knikkende knieën) of in ernstige mate een volledige instorting van het lichaam ervaren. Tijdens een aanval kan de spraak onduidelijk en het zicht wazig worden, maar dit wordt weer normaal zodra de aanval afneemt.

Conclusie

Het herkennen van de symptomen van kataplexie is cruciaal voor een vroege diagnose en effectieve behandeling.

Als u of iemand die u kent plotselinge spierzwakte of controleverlies ervaart, kan dat een teken zijn van narcolepsie met kataplexie - tijd om de dokter te bellen!

Geen zorgen, er zijn verschillende behandelingsmogelijkheden om de aandoening onder controle te krijgen, dus wees niet bang om medische hulp in te roepen.

Hoe sneller de diagnose wordt gesteld, hoe sneller u zich beter kunt gaan voelen en uw beste leven kunt leiden.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en ontvang 10% korting op één order

Welk product heb ik nodig?
As Seen On:
 • https://www.deondernemer.nl/actueel/retail/cibdol-opent-brandstore-stap-ideaal~2659792
 • https://retailtrends.nl/item/62892/cibdol-het-highend-cbd-merk-waar-je-niet-high-van-wordt
 • https://www.dailybase.nl/thegoodlife/lifestyle-thegoodlife/cibdol-opent-cbd-brandstore-amsterdam/
 • https://www.ad.nl/regiosport-den-haag/karlien-sleper-heeft-spelen-in-monobob-als-missie-ik-voel-me-vrijer-bij-deze-nieuwste-bobsleediscipline~a0db0ffe/
 • https://www.womenshealthmag.com/nl/beauty/g34723687/cbd-producten/
 • https://www.libelle.nl/