Wat veroorzaakt slaapapneu?

Gepubliceerd:

Wat zijn de oorzaken van slaapapneu, een veel voorkomende maar vaak niet gediagnosticeerde slaapstoornis? Deze blogpost gaat in op de fijne kneepjes van deze aandoening en belicht de verschillende vormen ervan, waaronder obstructieve slaapapneu (OSA) en centrale slaapapneu (CSA).

We zullen onderzoeken hoe factoren als leeftijd en overgewicht kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van deze aandoeningen. Daarnaast bespreken we hoe onbehandelde slaapapneus kunnen leiden tot ernstige gevolgen voor de gezondheid, zoals hartproblemen en aandoeningen van het zenuwstelsel.

Het identificeren van de tekenen van slaapapneu is ook essentieel om de effecten op de geestelijke gezondheid als gevolg van onderbroken REM-cycli te herkennen. We zullen de gevolgen van onderbroken REM-cycli voor de geestelijke gezondheid onderzoeken. Tot slot geven we een overzicht van de verschillende behandelingsmogelijkheden, variërend van aanpassingen in de levensstijl tot chirurgische ingrepen en medicijnen.

wat-veroorzaakt-slaapapapneu

Slaapapneu begrijpen

Slaapapneu is een veel voorkomende slaapstoornis die frequente pauzes in de ademhaling tijdens de slaap veroorzaakt. Het treedt op wanneer de spieren achter in uw keel ontspannen, waardoor diepe, rustgevende fases van de slaap worden verstoord, wat overdag tot vermoeidheid en prikkelbaarheid leidt.

Obstructieve slaapapneu (OSA) definiëren

Obstructieve slaapapneu, of OSA, is de meest voorkomende vorm van deze aandoening. Wanneer u OSA hebt, raakt uw luchtweg tijdens de slaap geblokkeerd door ontspanning van de keelspieren, wat leidt tot luid snurken en perioden waarin u stopt met ademen. Dit leidt tot lage zuurstofniveaus in het bloed en kan overdag overmatige slaperigheid en andere gezondheidsproblemen zoals hoge bloeddruk en hartaandoeningen veroorzaken.

Onderzoek naar centrale slaapapneu (CSA)

In tegenstelling tot OSA is er bij centrale slaapapneu (CSA) sprake van een probleem met de manier waarop uw hersenen uw lichaam signalen geven om te ademen tijdens de slaap. Mensen die lijden aan CSA kunnen perioden ervaren waarin ze helemaal niet proberen te ademen of hun pogingen zijn slecht gesynchroniseerd, wat resulteert in oppervlakkige of inefficiënte ademhalingspatronen. Dit resulteert vaak in slaap van slechte kwaliteit, wat weer leidt tot overmatige vermoeidheid overdag.

Een minder vaak voorkomend, maar even ernstig type is behandelingsemergente centrale slaapapneu, dat optreedt wanneer iemand die behandeld wordt voor obstructieve slaapapneu in plaats daarvan symptomen begint te vertonen die geassocieerd worden met centrale slaapapneu - een fenomeen dat het belang onderstreept van het stellen van een juiste diagnose door gekwalificeerde slaapspecialisten.

De gevolgen voor iemands leven kunnen ingrijpend zijn - van moeite om overdag wakker te blijven door voortdurende onderbrekingen in de nachtelijke slaap die de stemming, productiviteit op het werk en zelfs persoonlijke relaties beïnvloeden. Onbehandeld kan langdurige centrale slaapapneu leiden tot ernstige cardiovasculaire aandoeningen zoals atriumfibrillatie, hartfalen en zelfs een hartaanval.

Factoren die bijdragen aan slaapapneu

Slaapapneu is een complexe aandoening met verschillende factoren. Het gaat niet alleen om luid snurken of overmatige slaperigheid overdag, maar eerder om een ingewikkeld samenspel van verschillende elementen die tot deze aandoening kunnen leiden. Het beseffen van de componenten die tot OSA en CSA kunnen leiden, is van fundamenteel belang voor het beheren en voorkomen van het ontstaan ervan.

De rol van leeftijd bij het ontwikkelen van centrale slaapapneu

Leeftijd speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van centrale slaapapneu. Naarmate we ouder worden, kan het vermogen van onze hersenen om de ademhaling tijdens de slaap te reguleren afnemen, wat leidt tot CSA. Dit type slaapstoornis treedt op wanneer uw hersenen er niet in slagen de juiste signalen te sturen naar uw spieren die de ademhaling regelen, waardoor u tijdens uw slaap tijdelijk stopt met ademen.

Hoe overgewicht de ademhaling kan belemmeren

Overgewicht is een andere belangrijke factor die bijdraagt tot OSA. Mensen met overgewicht hebben vaak extra weefsel achter in hun keel dat over de luchtweg kan vallen en de luchtstroom naar de longen kan blokkeren terwijl ze slapen. Deze obstructie zorgt ervoor dat het zuurstofgehalte in het bloed zo laag wordt dat iemand naar adem snakkend wakker wordt. Zulke episodes worden meestal gevolgd door luid snurken wanneer de normale ademhaling hervat wordt.

Leefgewoonten en slaapapneu

Naast deze fysieke kenmerken spelen leefgewoonten zoals roken of alcoholgebruik ook een rol bij het verergeren van de symptomen die met beide soorten slaapstoornissen gepaard gaan. Beide stoffen ontspannen de spieren van de bovenste luchtwegen, waardoor de kans op verstoppingen tijdens de nachtelijke rustperiodes toeneemt, waardoor de zaken die al beladen zijn door de onderliggende aandoeningen zelf, nog ingewikkelder worden.

Als u vermoedt dat u slaapapneu hebt, is het belangrijk om een diagnose te laten stellen door een slaapspecialist. Een slaaponderzoek kan de omvang van uw probleem vaststellen en een geschikt behandelplan voorstellen, mogelijk met CPAP of andere behandelingen. Onbehandeld kan slaapapneu leiden tot tal van medische problemen zoals hoge bloeddruk, hartaandoeningen, hartaanvallen en boezemfibrilleren; het is dus belangrijk om uw slaapomgeving onder controle te houden en hulp te zoeken als u denkt dat u deze aandoening heeft.

Laat slaapapneu uw leven niet verstoren. Onderneem nu actie om uw slaapomgeving aan te passen en zoek hulp als u denkt dat u dit probleem hebt. Uw gezondheid en welzijn hangen ervan af.

Gezondheidsimplicaties van het negeren van slaapapneu

Snurken en vermoeidheid overdag zijn misschien de meest zichtbare tekenen van slaapapneu, maar het negeren ervan kan veel ernstiger gevolgen hebben voor de gezondheid. Als slaapapneu niet wordt aangepakt, kan dit leiden tot ernstige medische complicaties.

Hartproblemen door onbehandelde slaapapneu

Het grootste risico van onbehandelde slaapapneu zijn hartaandoeningen. Als u herhaaldelijk stopt met ademen, daalt het zuurstofgehalte in uw bloed, waardoor uw cardiovasculaire systeem onder druk komt te staan. Deze belasting van het hart- en vaatstelsel kan zich uiten in hoge bloeddruk, hartfalen en in extreme gevallen zelfs boezemfibrilleren. Omgekeerd kan een hartaanval het gevolg zijn van onbehandelde slaapapneu. Veel mensen krijgen de eerste diagnose slaapapneu nadat ze medische hulp hebben gezocht voor hartgerelateerde symptomen.

Het verband tussen slaapstoornissen en aandoeningen van het zenuwstelsel

Onbehandelde slaapapneu is ook in verband gebracht met geestelijke gezondheidsproblemen. Onderbroken REM-cycli kunnen stemmingswisselingen veroorzaken en narcolepsie wordt in verband gebracht met niet gediagnosticeerde of slecht behandelde slaapapneu. Onvoldoende slaap kan bijdragen aan neurologische aandoeningen zoals Alzheimer en Parkinson, waardoor het essentieel is om hulp te zoeken bij een slaapspecialist als u tekenen van slaapapneu vertoont.

Als u tekenen van snurken en slaperigheid overdag vertoont, is het verstandig om een slaapspecialist te zoeken. Negeer slaapapneu niet - het kan u behoeden voor toekomstige gezondheidsrisico's.

Symptomen van slaapapneu herkennen

Slaapapneu wordt vaak niet opgemerkt vanwege de subtiele symptomen. Het herkennen van deze tekenen is echter cruciaal voor een vroege diagnose en behandeling. Hard snurken, dat vaak door bedpartners wordt opgemerkt, is een van de meest voorkomende indicatoren van slaapapneu.

Hard snurken verstoort niet alleen de slaapomgeving, maar wijst ook op een obstructie in uw bovenste luchtweg waardoor u gedurende de nacht herhaaldelijk stopt met ademen. Gebrek aan de juiste zuurstofopname als gevolg van slaapapneu kan leiden tot gezondheidsproblemen op de lange termijn, zoals hoge bloeddruk en hartaandoeningen.

De impact op de geestelijke gezondheid door onderbroken REM-cycli

Naast lichamelijke gezondheidsproblemen kan onbehandelde slaapapneu ook tot psychologische problemen leiden. Vaak wakker worden tijdens de nacht onderbreekt de REM-cycli (Rapid Eye Movement), een kritieke fase van onze slaap waarin dromen en geheugenconsolidatie plaatsvinden.

 • Overmatige slaperigheid overdag: Als u overdag overmatig slaperig bent of moeite hebt om wakker te blijven terwijl u leest of tv kijkt, kan dit een teken zijn van deze aandoening.
 • Stemmingswisselingen: Een gebrek aan de juiste REM-cycli, die essentieel zijn voor emotionele regulatie, kan stemmingswisselingen of gevoelens van depressie veroorzaken.
 • Nachtelijk zweten: Als u wakker wordt met nachtelijk zweten, kan dat erop wijzen dat uw lichaam harder dan normaal probeert te ademen terwijl u in slaap valt.

Als een combinatie van deze symptomen u bekend voorkomt, is het raadzaam om een slaapspecialist te raadplegen. Die zal waarschijnlijk aanraden om een slaaponderzoek te ondergaan, thuis met geavanceerde testkits of in hun kliniek onder gecontroleerde omstandigheden.

Naast luid snurken en door een verstoorde REM-cyclus veroorzaakte stemmingsveranderingen, zijn andere potentiële rode vlaggen onder meer wakker worden en naar adem snakken, een direct gevolg wanneer de ademhaling herhaaldelijk stopt, en hoofdpijn 's ochtends veroorzaakt door lage zuurstofniveaus in het bloed 's nachts, wat kan leiden tot hogere risicofactoren zoals atriumfibrillatie en hartfalen als dit lang genoeg ongecontroleerd blijft zonder onmiddellijk de juiste medische hulp in te schakelen.

Opties voor verschillende soorten slaapapneu

Slaapapneu is een aandoening die een individuele behandeling vereist, afhankelijk van of het obstructief of centraal is. De eerste interventielijn bestaat vaak uit aanpassingen van de levensstijl. Deze veranderingen zijn bedoeld om de ademhalingspatronen te normaliseren en de frequentie waarmee men tijdens de slaap stopt met ademen te verminderen.

Leefstijlaanpassingen als eerstelijnsinterventie voor de behandeling van OSA en CSA

 • Gewichtsverlies: Overgewicht kan leiden tot vetafzettingen rond uw bovenste luchtwegen, waardoor uw ademhaling belemmerd wordt. Afvallen kan deze symptomen aanzienlijk verlichten.
 • Vermijd alcohol en kalmerende middelen: Deze stoffen ontspannen de spieren in uw keel, waardoor de symptomen van slaapapneu verergeren.
 • Beheer van verstopte neus: Als u sinusproblemen of allergieën hebt die neusverstopping veroorzaken, kan het behandelen van deze aandoeningen OSA verbeteren.

In sommige gevallen, wanneer veranderingen in levensstijl niet voldoende zijn om de symptomen effectief te beheersen, kunnen verschillende chirurgische ingrepen worden aanbevolen. Daarnaast kan een slaapspecialist ook bepaalde medicijnen overwegen die speciaal ontwikkeld zijn voor de behandeling van een van beide vormen van deze ziekte.

Chirurgische ingrepen en medicijnen beschikbaar als veranderingen in levensstijl niet genoeg zijn

 • Weefsel verwijderen of krimpen: Bij deze operatie wordt weefsel achter in uw mond en boven in uw keel verwijderd. Uw amandelen en adenoïden worden meestal ook verwijderd.
 • Kaak verplaatsen: Bij deze procedure wordt de kaak naar voren verplaatst ten opzichte van de rest van uw gezichtsbeenderen. Hierdoor wordt de ruimte achter de tong en het zachte gehemelte vergroot, waardoor de obstructie vermindert.
 • Het gebruik van medicijnen zoals Modafinil voor overmatige slaperigheid overdag veroorzaakt door lichte tot matige OSA is een optie als CPAP-therapie niet effectief is. Andere medicijnen zoals Solriamfetol kunnen mensen met narcolepsie helpen om overdag wakker te blijven.

Houd er rekening mee dat alle behandelingen alleen onder medisch toezicht mogen worden uitgevoerd na zorgvuldige afweging van de voordelen ervan vanwege de mogelijke bijwerkingen die ermee gepaard gaan. Slaapapneu kan, als het niet gediagnosticeerd en onbehandeld wordt, leiden tot tal van ernstige gezondheidscomplicaties zoals hoge bloeddruk, hartaandoeningen, hartstilstand, boezemfibrilleren en meer. Het is dus essentieel om slaapapneu door middel van een slaaponderzoek te laten diagnosticeren en door een slaapspecialist te laten behandelen als u last hebt van luid snurken, overdag overmatig slaperig bent, herhaaldelijk stopt met ademen, overdag slaperig bent, in slaap valt, weinig zuurstof in uw bloed krijgt of een hoge bloeddruk hebt.

Rol van Positive Airway Pressure-apparaten in het omgaan met OSA

Als u gediagnosticeerd bent met obstructieve slaapapneu (OSA), is een van de meest effectieve behandelingsopties het gebruik van een positieve luchtwegdruk apparaat. Deze apparaten zorgen voor een continue luchtstroom via een masker dat u over uw neus of mond draagt, waardoor uw luchtwegen de hele nacht open blijven en verstoppingen worden voorkomen. Dit zorgt ervoor dat u daarna elke dag ononderbroken kunt doorslapen.

Het meest voorkomende type van deze apparaten heet Continuous Positive Airway Pressure (CPAP). Een onderzoek heeft aangetoond dat CPAP niet alleen de kwaliteit van de slaap verbetert, maar ook de slaperigheid en vermoeidheid overdag vermindert die geassocieerd worden met OSA.

De voordelen van het gebruik van een CPAP-apparaat

 • Betere slaapkwaliteit: Door regelmatige ademhalingspatronen te handhaven, helpt het om perioden te voorkomen waarin u stopt met ademen tijdens de slaap â€" dit zorgt voor een diepere, meer rustgevende slaap.
 • Minder gezondheidsrisico's: Regelmatig gebruik kan het zuurstofgehalte in het bloed verlagen en de risico's op hoge bloeddruk, hartaandoeningen, beroertes en andere ernstige gezondheidsproblemen die verband houden met onbehandelde OSA verminderen.
 • Beter functioneren overdag: Het verlicht overmatige slaperigheid overdag, vaak veroorzaakt door een onderbroken nachtelijke ademhaling, zodat u overdag alert kunt blijven.

Naast het nachtelijke gebruik van dit apparaat volgens de instructies van uw arts of slaapspecialist, is het belangrijk om bepaalde veranderingen in uw levensstijl door te voeren, zoals afvallen indien nodig en stoppen met roken. Deze stappen zullen verder helpen bij het beheersen van de symptomen en het verbeteren van de algemene gezondheidsresultaten in verband met deze aandoening.

Uw CPAP-machine onderhouden voor optimale prestaties

Om uw apparaat optimaal te laten presteren â€" en dus de voordelen ervan te maximaliseren â€" is het essentieel dat u het goed onderhoudt. Dit houdt in dat u het apparaat regelmatig schoonmaakt volgens de richtlijnen van de fabrikant om te voorkomen dat er zich bacteriÃ"n ophopen die neusverstopping kunnen veroorzaken, waardoor de symptomen verergeren in plaats van ze te verlichten. Vergeet ook niet om onderdelen zoals maskers en filters te vervangen wanneer ze versleten zijn, zodat u altijd en zonder mankeren de best mogelijke resultaten uit uw therapiesessies haalt.

Gemakkelijk een diagnose stellen met testkits voor thuisgebruik

Dankzij de technologie is het diagnosticeren van slaapstoornissen gemakkelijker dan ooit geworden. Testkits die thuis gebruikt kunnen worden, hebben een revolutie teweeggebracht in de manier waarop slaapapneu gediagnosticeerd wordt, zodat mensen hun toestand in de gezelligheid van hun eigen slaapkamer kunnen beoordelen. U hoeft niet langer een nacht door te brengen in een slaaplaboratorium voor een slaaponderzoek.

Deze kits houden verschillende aspecten van uw slaap bij, zoals hartslag, zuurstofgehalte in het bloed en ademhalingspatronen. De verzamelde gegevens kunnen helpen bepalen of u obstructieve slaapapneu of centrale slaapapneu hebt. Dit is vooral nuttig als u last hebt van symptomen zoals luid snurken en overmatige slaperigheid overdag, maar niet zeker weet waarom.

Om deze kits te gebruiken, draagt u het apparaatje 's nachts terwijl u slaapt in uw gebruikelijke slaapomgeving. Zodra u wakker bent, stuurt u de resultaten op voor laboratoriumanalyse zonder dat u uw huis hoeft te verlaten. Zo eenvoudig is het.

Tekenen van slaapapneu

 • Bloedzuurstofgehalte: Een aanzienlijke daling van het zuurstofgehalte in het bloed tijdens perioden waarin de ademhaling herhaaldelijk stopt, kan duiden op obstructieve of centrale slaapapneu.
 • Hard snurken: Hoewel niet iedereen die snurkt OSA heeft, kan luid snurken gevolgd door perioden van stilte (wanneer de ademhaling stopt) en vervolgens hijgen (wanneer de ademhaling hervat wordt) op deze aandoening wijzen.
 • Overmatige slaperigheid overdag: Als u zich overdag overmatig slaperig voelt, ondanks dat u 's nachts genoeg slaap krijgt, kan dat komen doordat u 's nachts herhaaldelijk wakker wordt doordat uw ademhaling stokt.

Het gemak van deze testkits voor thuisgebruik maakt vroegtijdige opsporing mogelijk, zodat de behandeling eerder vroeger dan later kan beginnen. Vergeet niet dat alleen een gecertificeerde slaapspecialist een officiële diagnose kan stellen en de juiste interventies kan aanbevelen op basis van de testresultaten en andere factoren zoals leeftijd en leefgewoonten.

Als de diagnose OSA wordt gesteld, zijn positieve luchtwegdrukapparaten zoals CPAP-machines (Continuous positive airway pressure) zeer effectief. Deze apparaten leveren een continue luchtstroom via een masker dat over de neus/mond wordt gedragen, waardoor de luchtwegen de hele nacht open blijven en verstoppingen worden voorkomen.

Andere gezondheidsrisico's in verband met slaapapneu

Slaapapneu kan een reeks ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid, zoals zuurstofgebrek in het bloed, hoge bloeddruk, hartaandoeningen, hartfalen, hartaanvallen en boezemfibrilleren - naast de behandeling van centrale slaapapneu. Verstopte neus en problemen met de bovenste luchtwegen kunnen ook bijdragen aan slaapapneu.

Laat slaapapneu niet onopgemerkt blijven. Profiteer van het gemak van testkits voor thuisgebruik en raadpleeg een slaapspecialist voor de juiste diagnose en behandeling.

Veelgestelde vragen over wat slaapapneu veroorzaakt

Wat veroorzaakt slaapapneu?

Obstructieve slaapapneu wordt vaak veroorzaakt door ontspannen keelspieren tijdens de slaap, terwijl centrale slaapapneu optreedt wanneer de hersenen niet de juiste signalen sturen om de ademhaling te regelen.

Soorten slaapapneu

Factoren die het risico op slaapapneu verhogen

Volgens een studie gepubliceerd op PubMed kunnen factoren zoals obesitas, veroudering, roken en alcoholgebruik het risico op zowel obstructieve als centrale slaapapneu verhogen.

Niet alleen voor mensen met overgewicht

Hoewel overgewicht een veel voorkomende oorzaak van slaapapneu is, kunnen andere factoren zoals leeftijd, familiegeschiedenis, een grote nekomvang of bepaalde medische aandoeningen ook bijdragen aan het ontstaan ervan.

Conclusie

Inzicht in de oorzaken van slaapapneu is cruciaal voor het behouden van een goede gezondheid, omdat deze aandoening veroorzaakt kan worden door factoren zoals leeftijd, lichaamsgewicht en leefgewoonten.

Als slaapapneu onbehandeld blijft, kan het leiden tot ernstige gevolgen voor de gezondheid, waaronder hartcomplicaties en aandoeningen van het zenuwstelsel, maar er zijn verschillende behandelingsopties beschikbaar, zoals aanpassingen van de levensstijl, chirurgische ingrepen en medicijnen die specifiek zijn voor elke vorm van de ziekte.

Een vroege diagnose door middel van testkits voor thuisgebruik is ook belangrijk om deze aandoening effectief te behandelen, en geloofwaardige bronnen kunnen meer informatie over dit onderwerp verschaffen.

Bekijk onze wikipagina voor meer artikelen

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en ontvang 10% korting op één order

Welk product heb ik nodig?
As Seen On:
 • https://www.deondernemer.nl/actueel/retail/cibdol-opent-brandstore-stap-ideaal~2659792
 • https://retailtrends.nl/item/62892/cibdol-het-highend-cbd-merk-waar-je-niet-high-van-wordt
 • https://www.dailybase.nl/thegoodlife/lifestyle-thegoodlife/cibdol-opent-cbd-brandstore-amsterdam/
 • https://www.ad.nl/regiosport-den-haag/karlien-sleper-heeft-spelen-in-monobob-als-missie-ik-voel-me-vrijer-bij-deze-nieuwste-bobsleediscipline~a0db0ffe/
 • https://www.womenshealthmag.com/nl/beauty/g34723687/cbd-producten/
 • https://www.libelle.nl/