Slapeloosheid bij ouderen

Gepubliceerd:

Slapeloosheid bij ouderen is een veel voorkomend probleem dat hun algehele gezondheid en levenskwaliteit aanzienlijk kan beïnvloeden. Er zijn verschillende factoren die bijdragen aan slaapstoornissen, dus het is van cruciaal belang om de onderliggende oorzaken te identificeren en effectieve strategieën te implementeren om deze veelvoorkomende slaapstoornis te beheersen. In deze uitgebreide blogpost gaan we dieper in op verschillende aspecten van chronische slapeloosheid bij oudere volwassenen.

We onderzoeken de invloed van bepaalde aandoeningen, zoals obstructieve slaapapneu en REM-gedragsstoornis, op ouderen met chronische slapeloosheid. Verder zullen we evidence-based behandelingen onderzoeken, zoals CGT-I en lichttherapie, waarvan is aangetoond dat ze de slaapkwaliteit bij oudere patiënten verbeteren, evenals gezonde praktijken zoals regelmatige slaapschema's en lichamelijke activiteiten die slapeloosheidssymptomen kunnen verlichten.

Verder kan het aannemen van gezonde gewoonten, zoals het aanhouden van regelmatige slaapschema's en het doen van lichamelijke activiteiten, de symptomen van slapeloosheid bij ouderen verlichten. We onderzoeken ook kruidensupplementen zoals melatonine, valeriaanwortel en kamillethee als mogelijke hulpmiddelen voor betere rust. Tot slot gaan we in op de opkomende rol van dubbele orexinreceptorantagonisten bij de behandeling van slapeloosheid bij oudere mensen.

slapeloosheid bij ouderen

Factoren die bijdragen aan slapeloosheid bij ouderen

Slapeloosheid is een veel voorkomende slaapstoornis die veel oudere volwassenen treft en die leidt tot problemen met in slaap vallen, in slaap blijven of beide. Er zijn verschillende factoren die bijdragen aan slapeloosheid bij ouderen, waaronder slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen en psychiatrische aandoeningen. In dit gedeelte bespreken we twee veel voorkomende slaapstoornissen bij ouderen: obstructieve slaapapneu en REM-slaapstoornis (Rapid Eye Movement).

Prevalentie van obstructieve slaapapneu onder ouderen

Door de ontspanning van de keelspieren kan OSA tijdens de slaap blokkades in de luchtwegen veroorzaken, wat leidt tot vaak wakker worden en luid snurken. Tijdens de slaap ontspannen de keelspieren zich, wat leidt tot gedeeltelijk of volledig geblokkeerde luchtwegen en waardoor u vaak wakker wordt en luid snurkt en naar adem snakt. Volgens onderzoek neemt de prevalentie van OSA toe met de leeftijd en treft het tot 70% van de mannen en 56% van de vrouwen van 65 jaar of ouder. De risicofactoren voor het ontwikkelen van OSA zijn obesitas, roken, alcoholgebruik, familiegeschiedenis van OSA, chronische neusverstopping, diabetes mellitus type II en hoge bloeddruk.

Rapid Eye Movement (REM) slaapgedragsstoornis bij senioren

Rapid eye movement (REM) slaapgedragsstoornis (RBD) is een andere factor die bijdraagt aan slapeloosheid bij ouderen. RBD treedt op wanneer spieratonie - de natuurlijke verlamming die voorkomt dat we onze dromen uitvoeren - verstoord is. Als gevolg hiervan kunnen mensen met RBD hun dromen fysiek uitvoeren tijdens de REM-slaap, wat leidt tot mogelijk gevaarlijk gedrag en vaak wakker worden. Studies hebben aangetoond dat de prevalentie van RBD toeneemt met de leeftijd en ongeveer 0,5% van de algemene bevolking treft, maar tot 7% bij oudere volwassenen.

Rusteloze Benen Syndroom bij Ouderen

Het rustelozebenensyndroom (RLS), ook bekend als de ziekte van Willis-Ekbom, is een neurologische aandoening die gekenmerkt wordt door een oncontroleerbare drang om de benen te bewegen terwijl men rust. Dit gevoel kan gepaard gaan met ongemakkelijke gevoelens zoals tintelingen of een branderig gevoel in de ledematen. De symptomen verergeren meestal 's nachts en kunnen leiden tot chronische slapeloosheid als ze onbehandeld blijven. Volgens onderzoek komt RLS voor bij ongeveer 10-35% van de oudere volwassenen van 65 jaar of ouder.

Verstoringen van het circadiane ritme die de slaapkwaliteit beïnvloeden

De interne klok van het lichaam - bekend als het circadiane ritme - regelt verschillende fysiologische processen gedurende een cyclus van ruwweg 24 uur, waaronder slapen en waken. Naarmate mensen ouder worden, kan hun circadiane ritme verstoord raken door veranderingen in blootstelling aan licht of dagelijkse routines. Dit kan leiden tot problemen om 's nachts in slaap te vallen of om overdag wakker te blijven, wat bijdraagt aan slaapverlies.

Naast deze slaapstoornissen zijn andere factoren die bijdragen aan slapeloosheid bij ouderen onder andere het rustelozebenensyndroom, verstoringen van het circadiane ritme door veranderingen in blootstelling aan licht of dagelijkse routines, bijwerkingen van medicijnen en onderliggende psychiatrische aandoeningen zoals depressie of angst.

Cognitieve gedragstherapie voor slapeloosheid (CGT-I)

Met het ouder worden kunnen slaapstoornissen steeds vaker voorkomen, wat resulteert in slapeloosheid en vermoeidheid overdag. CBT-I, een niet-farmaceutische aanpak voor de behandeling van slapeloosheid bij ouderen, is effectief gebleken bij het in slaap vallen en het behouden van een rustige slaap gedurende de nacht. Door negatieve gedachten rond gewoonten voor het slapengaan aan te pakken en ontspanningstechnieken voor het slapengaan te verbeteren, helpt CBT-I zowel de duur als de kwaliteit van de slaap van oudere volwassenen te verbeteren.

Negatieve gedachten rond bedtijdroutines aanpakken

Negatieve gedachten rond bedtijdroutines komen vaak voor bij mensen die lijden aan slaapstoornissen zoals chronische slapeloosheid. Zich zorgen maken dat u niet in slaap kunt vallen of kunt blijven slapen, kan leiden tot een patroon van angst dat het probleem verergert. Onderzoek suggereert dat CGT-I kan helpen om deze cyclus te doorbreken door mensen te leren hoe ze deze negatieve gedachtepatronen kunnen identificeren en vervangen door gezondere overtuigingen over hun vermogen om een goede nachtrust te bereiken.

 • Houd een consequent schema aan: Elke avond op dezelfde tijd naar bed gaan helpt om de interne klok van uw lichaam te reguleren, waardoor u gemakkelijker in slaap valt wanneer u er klaar voor bent.
 • Creëer een optimale slaapomgeving: Zorg ervoor dat uw slaapkamer koel, donker, stil en comfortabel is - allemaal factoren die bevorderlijk zijn voor een betere slaapkwaliteit.
 • Vermijd stimulerende activiteiten voordat u naar bed gaat: Doe ontspannende activiteiten zoals lezen of luisteren naar rustgevende muziek in plaats van tv kijken of elektronische apparaten gebruiken, om uw hersenen te laten weten dat het tijd is om te rusten.

Ontspanningstechnieken verbeteren voordat u gaat slapen

Naast het aanpakken van negatieve gedachten, richt CGT-I zich ook op het aanleren van ontspanningstechnieken die ouderen kunnen helpen tot rust te komen en zich voor te bereiden op de slaap. Deze methoden omvatten diepe ademhalingsoefeningen, progressieve spierontspanning (PMR) en geleide beelden. Door deze technieken regelmatig voor het slapengaan te oefenen, kunnen ouderen de stress en angst verminderen die vaak gepaard gaan met slaapstoornissen.

 • Diep ademhalen: Langzaam en diep ademhalen helpt de natuurlijke ontspanningsreactie van uw lichaam te activeren door de hartslag en bloeddruk te verlagen en gevoelens van spanning te verminderen.
 • Progressieve spierontspanning (PMR): Bij deze techniek worden specifieke spiergroepen systematisch aangespannen, waarna de spanning wordt losgelaten om algehele lichamelijke rust te bevorderen.
 • Geleide beelden: Focussen op vredige beelden of scenario's kan afleiden van zorgelijke gedachten over slaapverlies en mentale rust bevorderen die bevorderlijk is voor een rustige slaap.

Oudere patiënten die worstelen met psychiatrische aandoeningen zoals depressie of het rustelozebenensyndroom kunnen extra baat hebben bij het opnemen van CBT-I in hun behandelplan. Omdat deze therapie zowel cognitieve processen aanpakt die de slaapkwaliteit beïnvloeden als gedragsgewoonten die bijdragen aan een slechte nachtrust, biedt het een allesomvattende aanpak voor het beheer van slapeloosheidssymptomen zonder alleen te vertrouwen op medicatie zoals slaapmiddelen of hypnotica die vaak worden voorgeschreven aan oudere volwassenen die moeite hebben met inslapen of wakker blijven overdag als gevolg van een verstoord circadiaan ritme.

Voordelen van Bright Light Therapy

Voor senioren met slaapstoornissen kan lichttherapie een effectieve oplossing zijn om de kwaliteit en duur van hun rust te verbeteren. Deze niet-invasieve behandeling bestaat uit blootstelling aan fel kunstlicht op specifieke tijdstippen gedurende de dag, wat helpt om het circadiane ritme te reguleren en uiteindelijk de slaapkwaliteit te verbeteren. In dit gedeelte bespreken we hoe getimede blootstelling aan licht kan leiden tot verbeteringen in zowel de duur als de kwaliteit van de slaap van oudere volwassenen met slapeloosheid.

Reguleren van het circadiane ritme door tijdige blootstelling aan licht

Het menselijk lichaam werkt volgens een 24-uurs cyclus die bekend staat als het circadiane ritme, dat verschillende fysiologische processen regelt, zoals slaap-waakcycli, hormoonafgifte en regeling van de lichaamstemperatuur. Naarmate mensen ouder worden, kunnen veranderingen in hun circadiane ritme ertoe bijdragen dat ze moeite hebben om in slaap te vallen of de hele nacht in slaap te blijven.

Lichttherapie werkt door mensen elke dag gedurende een bepaalde periode bloot te stellen aan intense niveaus van kunstmatige verlichting. Deze blootstelling helpt bij het resetten van de interne klok die onze natuurlijke slaappatronen regelt. Voor oudere volwassenen die verstoringen in hun circadiane ritme ondervinden door factoren zoals verminderde blootstelling aan zonlicht of bepaalde medische aandoeningen, kunnen getimede sessies met lichttherapie helpen om gezonde slaappatronen te herstellen.

Verbeterde duur en kwaliteit van nachtrust

Onderzoek heeft aangetoond dat lichttherapie niet alleen succesvol is in het verlengen maar ook in het verbeteren van de kwaliteit van de slaap voor ouderen die aan slapeloosheid lijden. Uit één onderzoek bleek dat deelnemers die 's ochtends dagelijks sessies met helder licht ondergingen, aanzienlijke verbeteringen ondervonden in de totale nachtelijke slaaptijd en de slaapefficiëntie.

Een ander onderzoek toonde aan dat therapie met fel licht bijzonder gunstig was voor oudere volwassenen met aan de ziekte van Alzheimer gerelateerde slaapstoornissen. Deelnemers aan dit onderzoek ondervonden significante verbeteringen in hun nachtelijk ontwaken, totale slaapduur en algehele kwaliteit van rust na het ondergaan van een vier weken durende kuur van dagelijkse blootstelling aan fel licht.

Tips voor het implementeren van helderlichttherapie

 • Raadpleeg uw arts: Voordat u met een nieuwe behandeling begint, is het van essentieel belang om met uw arts of een andere medische professional te overleggen. Zij kunnen u helpen bepalen of therapie met fel licht geschikt voor u is en u advies geven over hoe u dit het beste in uw dagelijkse routine kunt implementeren.
 • Kies het juiste type lichtbak: Een goede lichtbak moet minstens 10.000 lux witte fluorescentie- of LED-verlichting uitstralen zonder schadelijke ultraviolette (UV) stralen te produceren. Het is belangrijk om een apparaat te kiezen dat speciaal ontworpen is voor therapeutische doeleinden in plaats van te vertrouwen op standaard huishoudelijke verlichtingsarmaturen.
 • Zorg voor consistentie: Voor optimale resultaten moeten mensen ernaar streven om elke dag op ongeveer hetzelfde tijdstip aan fel licht blootgesteld te worden. Consistentie helpt een gezond circadiaans ritme te versterken en de voordelen van deze vorm van therapie te maximaliseren.
 • Vermijd overmatige blootstelling: Terwijl sommige mensen al binnen een paar dagen of weken na het begin van een behandeling met fel licht positieve effecten ervaren, hebben anderen langere periodes nodig voordat ze verbeteringen in hun slaappatroon merken. Maar let op dat u niet overdrijft; te veel blootstelling kan leiden tot nadelige effecten zoals hoofdpijn of vermoeide ogen.

Het opnemen van lichttherapie in de dagelijkse routine van ouderen kan helpen om hun circadiane ritme te reguleren en zowel de duur als de kwaliteit van de slaap te verbeteren. Een zorgverlener kan begeleiding bieden om van deze niet-invasieve therapie een voordelige oplossing te maken voor senioren die te maken hebben met slapeloosheid, slaapgebrek, rustelozebenensyndroom of andere slaapproblemen.

Gezonde praktijken aannemen om symptomen te verlichten

Voor oudere volwassenen die worstelen met slaapstoornissen zoals chronische slapeloosheid, kunnen niet-farmaceutische opties een spelbreker zijn. Regelmatige werktijden, voldoende lichaamsbeweging, evenwichtige voeding en een goede hygiëne zijn essentiële gezonde gewoonten die kunnen helpen om de symptomen te verlichten. Het vermijden van cafeïne of alcohol vlak voor het slapengaan kan de slaapkwaliteit ook verbeteren.

Regelmatige slaapschema's aanhouden

Het maken van een regelmatig slaapschema is een van de beste strategieën om chronische slapeloosheid te beheersen, omdat het de interne klok van uw lichaam helpt zich aan te passen en een betere slaap mogelijk maakt. Elke dag op een regelmatig tijdstip naar bed gaan en opstaan kan helpen om de interne tijdwaarneming van uw lichaam, of circadiane ritme, aan te passen, waardoor het makkelijker voor u wordt om in slaap te vallen en bewusteloos te blijven gedurende de nacht. Daarnaast kan het creëren van een ontspannende routine voor het slapengaan uw hersenen een signaal geven dat het tijd is om te slapen, waardoor de algehele slaapkwaliteit nog verder verbetert.

De hele week door lichamelijke activiteiten doen

Regelmatige lichaamsbeweging bevordert niet alleen een betere gezondheid, maar verbetert ook de nachtrust bij oudere mensen die moeite hebben om in slaap te vallen. Minstens 150 minuten per week aan gematigde aerobe activiteiten doen, zoals wandelen of zwemmen, kan zowel de duur als de kwaliteit van de slaap aanzienlijk verbeteren en het aantal gevallen van het rustelozebenensyndroom verminderen.

 • Streef ernaar om vijf dagen per week 30 minuten matig te bewegen en daarnaast twee dagen per week aan krachttraining te doen, terwijl u ook deelneemt aan weinig belastende activiteiten zoals yoga of tai chi om uw evenwicht, flexibiliteit en ontspanning te verbeteren.
 • Doe twee dagen per week aan krachttraining om uw spiermassa en botdichtheid op peil te houden.
 • Overweeg activiteiten met weinig impact, zoals yoga of tai chi, om uw evenwicht, flexibiliteit en ontspanning te verbeteren.

Een voedingsrijk dieet eten

Een evenwichtige voeding speelt een cruciale rol bij het behouden van de algehele gezondheid en het welzijn. Het eten van voedingsmiddelen die rijk zijn aan voedingsstoffen die de slaap bevorderen, kan oudere volwassenen die met slapeloosheid worstelen helpen om verlichting van hun symptomen te krijgen. Enkele van deze essentiële voedingsstoffen zijn:

 • Magnesium: Magnesium, dat voorkomt in bladgroenten, noten, zaden en volle granen, helpt bij het reguleren van de lichaamsproductie van melatonine€"een hormoon dat verantwoordelijk is voor het reguleren van de slaap-waakcycli.
 • Tryptofaan: Dit aminozuur zit in eiwitrijke voedingsmiddelen zoals kalkoen, kip, vis, eieren, zuivelproducten en bonen en linzen. Tryptofaan helpt bij de productie van serotonine, wat in verband wordt gebracht met een betere stemmingsregulatie en een betere kwaliteit van rust bij mensen die slaapstoornissen ervaren.
 • B-vitamines: B6 (aanwezig in bananen) ondersteunt de omzetting van tryptofaan in serotonine, terwijl B12 (voornamelijk aanwezig in dierlijke voedingsbronnen) helpt bij de energiestofwisseling. Beide factoren dragen bij aan een betere nachtrust bij senioren met chronisch slaapverlies.

Naast het opnemen van voedingsrijk voedsel in uw dagelijkse maaltijden, moet u ook stimulerende middelen zoals cafeïne of alcohol vermijden vlak voor het slapen gaan, omdat ze normale slaappatronen kunnen verstoren door de REM-cycli in de diepe fase, die nodig zijn voor een goed functioneren overdag, te verstoren.

Kruidensupplementen voor slapeloosheid

Ouderen die worstelen met slaapgebrek kunnen verlichting vinden met natuurlijke middelen zoals kruidensupplementen. In dit gedeelte bespreken we drie populaire kruidensupplementen waarvan bekend is dat ze de symptomen van slapeloosheid bij oudere volwassenen helpen verlichten: melatonine, valeriaanwortel en kamillethee.

Melatonine voor slaapregulatie

Melatonine is een hormoon dat onze interne klok regelt. Naarmate mensen ouder worden, neemt hun melatonineproductie af, wat ertoe kan bijdragen dat ze moeite hebben om 's nachts in slaap te vallen.

Het innemen van een melatoninesupplement voor het slapengaan kan gunstig zijn voor ouderen die moeite hebben om in slaap te vallen. Onderzoek heeft aangetoond dat melatoninesupplementen zowel de slaapvertraging als de algehele slaapkwaliteit kunnen verbeteren. Het is essentieel om medisch advies in te winnen voordat u met een nieuw supplementenprogramma begint.

Valeriaanwortel als natuurlijk ontspanningsmiddel

Valeriaanwortel, een kruid dat oorspronkelijk uit Europa en Azië komt, wordt al heel lang gebruikt als een natuurlijke remedie tegen angst en rusteloosheid vanwege de kalmerende eigenschappen op het centrale zenuwstelsel.

 • Mogelijke voordelen: Studies hebben aangetoond dat de valeriaanwortel de slaapkwaliteit kan verbeteren en de tijd die nodig is om in slaap te vallen kan verkorten bij mensen met slapeloosheid. Uit één onderzoek bleek dat deelnemers die een valeriaanextract innamen een verbetering van 80% in hun slaapkwaliteit ondervonden in vergelijking met deelnemers die een placebo innamen.
 • Veiligheidsoverwegingen: Valeriaanwortel wordt over het algemeen als veilig beschouwd voor gebruik op korte termijn, maar de veiligheid op lange termijn is niet goed vastgesteld. Het is essentieel om met uw zorgverlener te overleggen voordat u met een nieuw supplement begint, vooral als u medicijnen gebruikt of bestaande gezondheidsproblemen hebt.

Kamillethee om spanning te verlichten

Kamillethee, gemaakt van de gedroogde bloemen van de kamilleplant, is een ander populair kruidenmiddel dat wereldwijd door veel mensen wordt gebruikt als een natuurlijke manier om te ontspannen en tot rust te komen voor het slapengaan.

 • Mogelijke voordelen: Het drinken van kamillethee voor het slapengaan kan helpen om spanningen te verlichten en ontspanning te bevorderen, waardoor ouderen die worstelen met slapeloosheidssymptomen gemakkelijker in slaap kunnen vallen. Een klein onderzoek bij vrouwen na de bevalling toonde aan dat het dagelijks drinken van kamillethee de algehele slaapkwaliteit verbeterde in vergelijking met vrouwen die geen kamillethee dronken.
 • Veiligheidsoverwegingen: Kamillethee wordt over het algemeen als veilig beschouwd bij matig gebruik; sommige mensen kunnen echter allergische reacties krijgen of een wisselwerking met bepaalde medicijnen. Voordat u nieuwe kruidenmiddelen in uw routine opneemt, is het belangrijk om een arts te raadplegen.

Het opnemen van deze kruidensupplementen in de bedtijdroutine van ouderen kan helpen om slapeloosheidssymptomen te verlichten en de slaapkwaliteit te verbeteren. Daarom is het belangrijk om er rekening mee te houden dat de individuele reacties kunnen variëren. Raadpleeg altijd een professional uit de gezondheidszorg voordat u met een nieuw supplementenschema begint.

Dubbele Orexin Receptor Antagonisten bij de behandeling van slapeloosheid

Onlangs is er een nieuwe klasse medicijnen ontwikkeld, de zogenaamde dubbele orexinereceptorantagonisten, speciaal voor mensen die om verschillende redenen moeite hebben om de juiste niveaus van diepe REM-cycli te behouden.

Een voorbeeld van dit type medicatie is lemborexant, dat werd geëvalueerd in vergelijking met zolpidem met verlengde afgifte bij oudere volwassenen met ernstige slaapbehoudsproblemen. De resultaten toonden veelbelovende verbeteringen in het functioneren overdag voor deze personen, zoals beoordeeld door de Insomnia Severity Index.

Lemborexant als effectieve behandelingsoptie

Lemborexant werkt door het blokkeren van de activiteit van orexine neurotransmitters, die verantwoordelijk zijn voor het bevorderen van waakzaamheid en opwinding. Door deze neurotransmitters af te remmen, helpt lemborexant ontspanning te bevorderen en stelt het patiënten die met slaapstoornissen worst elen in staat om gemakkelijker in slaap te vallen en langer in slaap te blijven.

In een onderzoek waarin lemborexant werd vergeleken met zolpidem met verlengde afgifte bij ouderen met aanzienlijk slaapverlies, ondervonden deelnemers die lemborexant innamen een verbeterde nachtrust zonder noemenswaardige bijwerkingen. Dit suggereert dat dubbele orexinreceptorantagonisten zoals lemborexant een effectieve behandelingsoptie kunnen zijn voor ouderen die lijden aan chronische slapeloosheid of andere gerelateerde psychiatrische aandoeningen.

Verbetering van het functioneren overdag met behulp van de Insomnia Severity Index

De Insomnia Severity Index is een populair beoordelingsinstrument voor het meten van de intensiteit van slapeloosheid en de effecten ervan op het functioneren overdag. In het bovengenoemde onderzoek vertoonden zowel de placebogroep als de lemborexantgroep positieve effecten op het functioneren overdag, zoals gemeten met deze index.

Deze verbetering in het functioneren overdag is van cruciaal belang voor oudere volwassenen die mogelijk al met andere leeftijdsgerelateerde gezondheidsproblemen kampen. Door de slaapkwaliteit aan te pakken en een betere rust te bevorderen, kunnen dubbele orexinereceptorantagonisten zoals lemborexant het algehele welzijn helpen verbeteren bij ouderen die lijden aan het rustelozebenensyndroom of slaapstoornissen.

Andere behandelingsopties overwegen

Hoewel dubbele orexinereceptorantagonisten veelbelovend zijn bij de behandeling van slaapstoornissen bij oudere volwassenen, is het essentieel om ook andere behandelingsopties te overwegen. Voor sommige mensen kunnen niet-farmacologische benaderingen zoals cognitieve gedragstherapie voor slapeloosheid (CBT-I), lichttherapie of het bijhouden van een consequent slaapdagboek effectiever zijn om hun circadiane ritme en algehele slaapkwaliteit te verbeteren.

Naast deze behandelingen kunnen ook kruidensupplementen zoals melatonine of valeriaanwortel verlichting bieden bij symptomen die samenhangen met een slechte nachtrust, zonder toevlucht te nemen tot farmaceutische interventies. Het vinden van de beste combinatie van behandelingen voor elk individu is de sleutel tot het beheersen van de symptomen en het verbeteren van de slaapkwaliteit.

Als u een oudere volwassene bent die moeite heeft om in slaap te vallen of in slaap te blijven door chronische slapeloosheid of een andere gerelateerde aandoening, bespreek dan met uw zorgverlener of dubbele orexinereceptorantagonisten zoals lemborexant een geschikte behandelingsoptie voor u kunnen zijn. Samen met de begeleiding van uw arts en eventueel met aanvullende strategieën zoals CGT-I of lichttherapie in uw routine, kunt u werken aan een betere slaapkwaliteit en een beter dagelijks functioneren.

Veelgestelde vragen over slapeloosheid bij ouderen

Wat veroorzaakt slapeloosheid bij ouderen?

Slapeloosheid bij ouderen kan door verschillende factoren veroorzaakt worden, waaronder leeftijdsgerelateerde veranderingen in slaappatronen, medische aandoeningen zoals obstructieve slaapapneu en rustelozebenensyndroom, psychiatrische aandoeningen zoals depressie of angst, medicijnen die de slaap verstoren en slechte leefgewoonten. Lees meer over de oorzaken van slapeloosheid.

Hoe beïnvloedt slapeloosheid ouderen?

Slapeloosheid beïnvloedt de lichamelijke gezondheid van oudere volwassenen door het risico op chronische ziekten te verhogen en hun immuunsysteem te verzwakken. Het tast ook de cognitieve functie aan, wat leidt tot geheugenproblemen en een verminderd concentratievermogen. Slapeloosheid kan bijdragen aan emotionele problemen zoals depressie of prikkelbaarheid. Ontdek hoe slapeloosheid senioren beïnvloedt.

Wat is het meest voorkomende slaapprobleem bij ouderen?

Het meest voorkomende slaapprobleem bij oudere volwassenen is moeite om de slaap vast te houden (slaapbehoud), wat vaak het gevolg is van een combinatie van leeftijdsgerelateerde fysiologische veranderingen en andere factoren zoals medische aandoeningen of bijwerkingen van medicijnen. Ontdek veel voorkomende slaapproblemen bij ouderen.

Wat is de eerste lijn voor slapeloosheid bij ouderen?

Cognitieve Gedragstherapie voor Slapeloosheid (CGT-I) wordt beschouwd als een eerstelijns behandelingsoptie voor het omgaan met slapeloosheid bij oudere mensen, vanwege de effectiviteit zonder nadelige bijwerkingen die vaak geassocieerd worden met farmacologische behandelingen. Lees meer over CBT-I.

Conclusie

Slapeloosheid is een veel voorkomend probleem bij ouderen, maar er zijn manieren om het te bestrijden en het slaappatroon te verbeteren.

Cognitieve gedragstherapie voor slapeloosheid (CBT-I) is een bewezen behandelingsoptie, evenals lichttherapie en het aannemen van gezonde gewoonten.

Kruidensupplementen en dubbele orexinereceptorantagonisten kunnen ook effectief zijn bij slapeloosheid bij ouderen.

Door deze strategieën in hun dagelijkse routine op te nemen, kunnen senioren beter uitrusten en overdag beter functioneren.

Ga voor meer informatie over de behandelopties voor slapeloosheid naar Sleep Foundation.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en ontvang 10% korting op één order

Welk product heb ik nodig?
As Seen On:
 • https://www.deondernemer.nl/actueel/retail/cibdol-opent-brandstore-stap-ideaal~2659792
 • https://retailtrends.nl/item/62892/cibdol-het-highend-cbd-merk-waar-je-niet-high-van-wordt
 • https://www.dailybase.nl/thegoodlife/lifestyle-thegoodlife/cibdol-opent-cbd-brandstore-amsterdam/
 • https://www.ad.nl/regiosport-den-haag/karlien-sleper-heeft-spelen-in-monobob-als-missie-ik-voel-me-vrijer-bij-deze-nieuwste-bobsleediscipline~a0db0ffe/
 • https://www.womenshealthmag.com/nl/beauty/g34723687/cbd-producten/
 • https://www.libelle.nl/