Paradoxale slapeloosheid: Oorzaken en behandelingen

Gepubliceerd:

Paradoxale slapeloosheid, ook wel slaaptoestandsafwijking genoemd, is een zeldzame maar vaak verkeerd begrepen slaapstoornis waar veel mensen last van hebben. In deze blogpost zullen we de complexiteit van paradoxale slapeloosheid onderzoeken om een volledig begrip van deze intrigerende aandoening te krijgen.

We zullen beginnen met de definitie en kenmerken van paradoxale slapeloosheid te onderzoeken, samen met de mogelijke gevolgen als deze onbehandeld blijven. Verder bespreken we de discrepanties tussen subjectieve perceptie en objectieve metingen in slaaponderzoeken zoals actigrafie versus polysomnografie.

Als we verder gaan met ons onderzoek, zullen we psychologische factoren en persoonlijkheidsprofielen bekijken die mogelijk verband houden met paradoxale slapeloosheidspatiënten. Dit omvat mogelijke verbanden tussen PTSD en hyperarousal voor het slapen gaan. Daarnaast bespreken we hoe deze aandoening van invloed kan zijn op de toediening van anesthesie tijdens operaties, evenals de gevolgen voor het functioneren overdag voor mensen die eraan lijden.

Tot slot zal onze discussie cognitieve gedragstherapeutische benaderingen omvatten naast strategieën voor slaapeducatie die gericht zijn op het verbeteren van symptomen voor mensen die leven met paradoxale slapeloosheid. We hopen dat deze uitgebreide analyse waardevolle inzichten biedt in zowel persoonlijke ervaringen als professionele perspectieven op het omgaan met deze uitdagende slaapstoornis.

paradoxale-insomnia-oorzaken-en-behandelingen

Overzicht Paradoxale Slapeloosheid

Paradoxale slapeloosheid, ook wel slaapstaatmisperceptie genoemd, is een vorm van chronische slapeloosheid waarbij patiënten ernstige slaapproblemen melden zonder enig objectief bewijs van slaapstoornissen of significante beperkingen in het functioneren overdag. Deze aandoening kan emotioneel schrijnend zijn en kan leiden tot drugsmisbruik in een poging om het waargenomen slaapgebrek zelf te behandelen.

Definitie en kenmerken

Bij deze vorm van chronische slapeloosheid denken mensen dat ze niet in slaap kunnen vallen of lang in slaap kunnen blijven, ondanks dat ze voldoende rusten. Paradoxale slapeloosheid treedt op wanneer er een discrepantie is tussen de subjectieve waarneming en de werkelijke slaaptijd die tijdens een slaaponderzoek wordt geregistreerd. Patiënten met deze aandoening ervaren vaak een buitensporige hoeveelheid slaperigheid overdag, het gevoel dat hun rust niet hersteld is en woede omdat ze denken dat ze geen goede slaap kunnen krijgen.

Mogelijke gevolgen als het niet behandeld wordt

 • Geestelijke gezondheidsproblemen: De voortdurende stress die veroorzaakt wordt door de overtuiging dat men niet genoeg rust krijgt, kan angststoornissen verergeren en bijdragen tot depressie.
 • Symptomen van slaaptekort: Hoewel ze geen echt slaaptekort ervaren, kunnen paradoxale slapeloosheidspatiënten toch last hebben van symptomen zoals prikkelbaarheid, geheugenproblemen of slechte concentratie door hun overtuigingen over hun eigen rusteloosheid.
 • Sociale gevolgen: De subjectieve aard van paradoxale slapeloosheid kan de relaties met dierbaren bemoeilijken, omdat zij de strijd van de persoon misschien niet begrijpen of hun beweringen over slaapgebrek niet geloven. Dit kan leiden tot gevoelens van isolatie en ongemak bij mensen die aan deze aandoening lijden.
 • Misbruik van middelen: In een poging om hun slapeloosheid zelf te behandelen, grijpen sommige mensen naar alcohol of drugs, wat kan leiden tot verslavingsproblemen.

Een slaapspecialist kan een uitgebreide beoordeling uitvoeren om paradoxale slapeloosheid te diagnosticeren, bestaande uit het afnemen van een uitgebreide medische achtergrond en het uitvoeren van objectieve tests zoals PSG of actigrafie. Deze tests helpen vast te stellen of er een discrepantie is tussen de subjectieve ervaring van de patiënt en de werkelijke slaappatronen. Zodra de diagnose is gesteld, bestaan de behandelingsopties voor paradoxale slapeloosheidspatiënten vaak uit cognitieve therapie, medicatiebeheer en het verbeteren van de slaaphygiëne.

Perceptie versus realiteit in slaappatronen

Paradoxale slapeloosheid treedt op wanneer patiënten het gevoel hebben dat ze wakker zijn, zelfs als ze slapen. Het is een verwarrende en frustrerende ervaring die kan leiden tot een gevoel van slaaptekort. Om paradoxale slapeloosheid te diagnosticeren, gebruiken zorgverleners instrumenten zoals actigrafie en polysomnografie om de werkelijke slaappatronen te meten en deze te vergelijken met de subjectieve waarneming.

De rol van waarneming bij het schatten van de totale slaaptijd

Patiënten met paradoxale slapeloosheid kunnen hun totale slaaptijd en het aantal keren dat ze wakker worden verkeerd inschatten, omdat een verhoogde angst of bewustzijn rond hun vermeende slapeloosheid ertoe kan leiden dat ze overdag buitensporig slaperig zijn, ook al hebben ze genoeg gerust. Dit is te wijten aan een verhoogd bewustzijn of angst rond hun vermeende onvermogen om in slaap te vallen of in slaap te blijven gedurende de hele nacht. Als gevolg daarvan kunnen ze overdag overmatig slaperig zijn, ondanks dat ze voldoende hebben uitgerust.

Actigrafie en polysomnografie voor het meten van werkelijke slaappatronen

Actigrafie en polysomnografie zijn instrumenten die gebruikt worden om de werkelijke slaappatronen van een patiënt objectief te beoordelen. Bij actigrafie wordt een apparaatje om de pols gedragen dat de beweging tijdens de slaap meet, terwijl polysomnografie verschillende fysiologische parameters registreert, zoals hersenactiviteit, oogbewegingen, spiertonus en hartslagvariabiliteit. Deze diagnostische instrumenten kunnen helpen bij het identificeren van onderliggende oorzaken van waargenomen slapeloosheid of andere mogelijke problemen zoals obstructieve slaapapneu die kunnen bijdragen aan een verstoorde slaap.

 • Actigrafie: Deze niet-invasieve methode helpt bij het schatten van de werkelijke slaaptijd en biedt waardevolle inzichten in de slaap-waakpatronen van een patiënt. Het kan bijzonder nuttig zijn voor het diagnosticeren van paradoxale slapeloosheid, omdat het zorgverleners in staat stelt om subjectieve meldingen van slechte slaapkwaliteit te vergelijken met objectieve gegevens. bron
 • Polysomnografie: Polysomnografie wordt vaak beschouwd als de gouden standaard voor het beoordelen van slaapstoornissen en houdt een overnachting in in een gespecialiseerd slaapcentrum waar gedurende de nacht verschillende fysiologische parameters worden geregistreerd. Deze uitgebreide evaluatie kan helpen bij het identificeren van eventuele onderliggende oorzaken van slapeloosheid of andere potentiële problemen zoals obstructieve slaapapneu die kunnen bijdragen aan een verstoorde slaap. bron

Door nauwkeurig vast te stellen of er sprake is van paradoxale slapeloosheid, kunnen patiënten de juiste behandelingsopties krijgen die aansluiten bij hun unieke behoeften. Dit kan uiteindelijk de algemene gezondheidsresultaten en levenskwaliteit verbeteren. Laat uw slapeloosheid geen ongemak veroorzaken - praat met een slaapspecialist en krijg de hulp die u nodig hebt om rustig te kunnen slapen.

Casestudie - Een 42-jarige Aziatisch-Amerikaanse vrouw

Een 42-jarige getrouwde Aziatisch-Amerikaanse vrouw had last van de verontrustende symptomen van paradoxale slapeloosheid, waardoor ze professionele hulp zocht. Deze casestudie belicht het diagnostische proces en de behandelingsaanpak die uiteindelijk haar slaapkwaliteit en algehele welzijn verbeterden.

Eerste presentatie en diagnoseproces

De patiënte meldde ernstige moeilijkheden om in slaap te vallen en te blijven, samen met overmatige slaperigheid overdag. Ondanks deze klachten vertoonde ze geen objectieve tekenen van slaapstoornissen tijdens een uitgebreid slaaponderzoek. Haar totale slaaptijd was binnen de normale grenzen, maar ze ervoer het als aanzienlijk minder dan wat objectief gemeten werd.

Om paradoxale slapeloosheid te diagnosticeren, bekeken zorgverleners zowel de subjectieve rapporten van de patiënt over haar waargenomen gebrek aan herstellende rust, als de objectieve gegevens die verzameld waren door middel van actigrafie en polysomnografie. Deze hulpmiddelen hielpen bevestigen dat de ervaring van deze persoon overeenkwam met kenmerken die vaak gezien worden bij patiënten die lijden aan chronische slapeloosheid, de zogenaamde slaapstaatmisperceptie.

Behandelaanpak met medicatiemanagement in combinatie met therapeutische interventies

Er werd een veelzijdig behandelplan ontwikkeld voor deze patiënte, waaronder geruststelling met betrekking tot de werkelijke slaappatronen die tijdens testsessies werden waargenomen, gedragstherapie gericht op het verbeteren van ontspanningstechnieken voor het slapengaan, cognitieve therapie gericht op het aanpakken van haar subjectieve waarneming van de slaapkwaliteit, en kalmerings- en hypnotica om indien nodig te helpen bij het inslapen.

Als gevolg van deze uitgebreide aanpak ondervond de patiënte aanzienlijke verbeteringen in haar ervaren slapeloosheid. De patiënte meldde dat ze zich overdag frisser voelde en zich minder zorgen maakte over bedtijd, wat bijdroeg aan een verbeterde slaaproutine.

Dit onderzoek laat zien dat personen die lijden aan paradoxale slapeloosheid baat kunnen hebben bij een combinatie van medicamenteuze behandeling en interventies die op hun specifieke behoeften zijn afgestemd. Door zowel de lichamelijke als de psychologische aspecten van deze aandoening aan te pakken, kunnen professionals in de gezondheidszorg patiënten helpen om een betere slaapkwaliteit te bereiken en tegelijkertijd gevoelens van frustratie of isolatie als gevolg van hun unieke strijd te verminderen.

Mogelijke oorzaken & psychologische factoren

De oorzaak van paradoxale slapeloosheid is nog onbekend, maar psychologische factoren of persoonlijkheidsprofielen kunnen een rol spelen. Personen met een posttraumatische stressstoornis (PTSS) kunnen soortgelijke problemen ervaren met het onderschatten van de totale slaaptijd en het overschatten van periodiek ontwaken.

Angststoornissen

Angststoornissen kunnen het vermogen van iemand om in slaap te vallen en te blijven aanzienlijk beïnvloeden. Mensen met gegeneraliseerde angst, sociale angst of paniekstoornis kunnen 's nachts wakker liggen van op hol geslagen gedachten en buitensporige zorgen. Deze constante staat van hyperarousal kan bijdragen aan de ontwikkeling van paradoxale slapeloosheid.

Hyperarousal bij het slapengaan

In ernstige gevallen van slapeloosheid kunnen patiënten een verhoogd bewustzijn ontwikkelen tijdens lichte slaapfases. Deze verhoogde opwinding geeft hen het gevoel dat ze niet echt slapen, ondanks dat ze eigenlijk in een lichtere fase van sluimering zijn. Als dit patroon aanhoudt, beginnen patiënten te geloven dat ze geen echte herstellende slaap krijgen, zelfs als objectieve metingen zoals slaaponderzoeken anders uitwijzen.

 • Cognitieve vervormingen: Mensen met paradoxale slapeloosheid vertonen vaak cognitieve vervormingen die te maken hebben met hun perceptie van slaapkwaliteit en -hoeveelheid. Ze kunnen hun situatie catastroferen door dingen te denken als "Ik zal nooit kunnen functioneren als ik niet genoeg slaap krijg" of "Mijn leven zal uit elkaar vallen zonder goede rust".
 • Perfectionisme: Perfectionistische neigingen kunnen ook bijdragen aan de ontwikkeling van paradoxale slapeloosheid. Deze personen kunnen onrealistische verwachtingen hebben over hun slaap, waardoor ze geloven dat alles minder dan een perfecte nachtrust onaanvaardbaar is.
 • Ruminatie: Herkauwen over gebeurtenissen in het verleden of zich zorgen maken over toekomstige resultaten kan mensen 's nachts wakker houden en gevoelens van slapeloosheid verergeren. Dit denkpatroon kan het voor mensen met paradoxale slapeloosheid moeilijk maken om in slaap te vallen en de hele nacht in slaap te blijven.

Zorgverleners moeten deze psychologische factoren in overweging nemen bij het evalueren van patiënten met symptomen die overeenkomen met paradoxale slapeloosheid. Door deze onderliggende problemen aan te pakken via therapie of andere interventies, kunnen patiënten verlichting vinden voor hun vermeende slaaptekort en de algehele levenskwaliteit verbeteren.

Anesthesierisico & gevolgen voor dagelijks functioneren

Mensen met paradoxale slapeloosheid vragen zich vaak af of hun aandoening het anesthesierisico tijdens medische procedures beïnvloedt of de dagelijkse activiteiten belemmert door overmatige vermoeidheid. Onderzoek heeft echter aangetoond dat paradoxale slapeloosheid het anesthesierisico niet verhoogt en niet leidt tot ernstige beperkingen in het functioneren overdag.

Invloed op medische procedures

Een studie gepubliceerd in het tijdschrift Anesthesia & Analgesia vond geen significant verschil in anesthetische complicaties tussen patiënten met en zonder paradoxale slapeloosheid. Dit betekent dat mensen met deze vorm van chronische slapeloosheid veilig operaties en andere medische ingrepen kunnen ondergaan, zonder zich zorgen te hoeven maken over anesthesierisico's.

Effect op het dagelijks leven en functioneren

Mensen die last hebben van paradoxale slapeloosheid kunnen gefrustreerd zijn door het waargenomen slaaptekort, maar vertonen over het algemeen geen tekenen van overmatige slaperigheid overdag. Objectieve metingen laten een normale totale slaaptijd zien voor deze patiënten ondanks subjectieve klachten, waardoor ze de hele dag goed kunnen functioneren. Het blijft echter cruciaal om de psychologische factoren die bijdragen aan deze aandoening aan te pakken, omdat onbehandelde angststoornissen de symptomen na verloop van tijd kunnen verergeren.

Om te helpen bij het leven met paradoxale slapeloosheid, moet u denken aan het toepassen van nuttige gewoonten, zoals een regelmatige bedtijd en wektijd, het opbouwen van een kalmerend nachtregime, het vermijden van cafeïne, nicotine en alcohol voor het slapen gaan, het garanderen van een aangename slaapomgeving en vaak sporten, maar niet te dicht bij bedtijd.

Samenvattend kan gesteld worden dat paradoxale slapeloosheid geen significante risico's met zich meebrengt tijdens medische procedures of het dagelijks functioneren belemmert door overmatige vermoeidheid. Het aanpakken van onderliggende psychologische factoren door middel van therapie kan echter de algehele levenskwaliteit verbeteren voor mensen die aan deze aandoening lijden.

Cognitieve gedragstherapie voor paradoxale slapeloosheid

Paradoxale slapeloosheid, ook wel slaapstoornis genoemd, treedt op wanneer patiënten denken dat ze niet slapen, ondanks bewijs van het tegendeel. Als u een van de paradoxale slapeloosheidspatiënten bent, hoeft u zich geen zorgen te maken: cognitieve gedragstherapie (CGT) kan u helpen bij het diagnosticeren en behandelen van deze aandoening.

Ontwikkelen van copingstrategieën via therapie

CGT helpt u bij het identificeren en veranderen van negatieve gedachtepatronen die bijdragen aan slaapstoornissen. Door deze gedachten te herkennen en te vervangen door positievere gedachten, kunt u uw verwachtingen over de totale slaaptijd en het aantal gepercipieerde ontwakingen bijstellen. Slaapbeperking, stimuluscontrole en voorlichting over slaaphygiëne zijn allemaal essentiële onderdelen van een goede slaaphygiëne.

 • Slaapbeperking: Beperking van de tijd die u in bed doorbrengt, kan de slaapefficiëntie helpen verbeteren doordat u 's nachts minder vaak wakker bent.
 • Stimuluscontrole: De slaapkamer alleen associëren met slapen of seks kan de band tussen bed en rustgevende slaap versterken.
 • Voorlichting over slaaphygiëne: Leren over de juiste routines voor het slapengaan, een optimale slaapomgeving creëren, het vermijden van cafeïne of alcohol vlak voor het slapengaan zijn allemaal essentiële onderdelen van een goede slaaphygiëne.

Verbeterde resultaten voor geestelijke gezondheid

CGT kan ook helpen om slaapstoornissen te verlichten en het algehele welzijn te verbeteren door de onderliggende oorzaken van geestelijke gezondheidsproblemen zoals angststoornissen aan te pakken. Onderzoek suggereert dat een grote meerderheid van de mensen met slapeloosheid ook tekenen en symptomen vertoont die geassocieerd worden met angst. Therapeuten kunnen ontspanningsoefeningen zoals progressieve spierontspanning of diepe ademhalingsoefeningen in behandelplannen opnemen om het angstniveau te verlagen en een gevoel van rust voor het slapengaan te bevorderen.

Als u vermoedt dat u of iemand die u kent lijdt aan paradoxale slapeloosheid, overweeg dan om een slaapspecialist te raadplegen die een nauwkeurige diagnose kan stellen en geschikte behandelingsopties kan aanbevelen, zoals cognitieve gedragstherapie. Met de juiste interventie en ondersteuning kunnen mensen met deze aandoening een betere slaapkwaliteit en een betere geestelijke gezondheid bereiken.

Slaapvoorlichting en goede hygiënepraktijken

Voor mensen met paradoxale slapeloosheid zijn gezonde slaapgewoonten cruciaal. Het instellen van een vaste routine voor het slapengaan, het vermijden van stimulerende middelen, het creëren van een ontspannen slaapomgeving en het toepassen van ontspanningstechnieken kunnen allemaal helpen om de slaapkwaliteit te verbeteren. Deze gewoonten kunnen ook het algehele welzijn en het functioneren overdag verbeteren.

Veelbelovende behandelingsopties

De huidige behandelingen voor paradoxale slapeloosheid bestaan uit medicatiebeheer en therapeutische interventies. CGT blijkt een effectieve manier te zijn om de problemen met deze slaapstoornis aan te pakken. Slaapmiddelen zoals melatoninesupplementen of voorgeschreven medicijnen kunnen ook worden gebruikt, maar het is essentieel om een slaapspecialist te raadplegen voordat u met een medicatieschema begint.

Patiënten moeten nauw samenwerken met professionals in de gezondheidszorg die gespecialiseerd zijn in slaapgeneeskunde om de juiste begeleiding te krijgen om hun aandoening effectief te behandelen. Dit kan het ondergaan van een uitgebreid slaaponderzoek inhouden, het ontvangen van persoonlijke aanbevelingen voor het verbeteren van de slaaphygiëne en het krijgen van ondersteuning van therapeuten of counselors die ervaring hebben met het behandelen van personen met paradoxale slapeloosheid.

De sociale impact van paradoxale slapeloosheid

Paradoxale slapeloosheid, met haar subjectieve aard, kan problemen veroorzaken in persoonlijke relaties en leiden tot gevoelens van isolatie. Omdat mensen die aan deze aandoening lijden vaak geloven dat ze niet genoeg slaap krijgen, hoewel objectief bewijs het tegendeel aantoont, kan het voor naasten moeilijk zijn om hun strijd te begrijpen of hun beweringen over slaapgebrek te valideren. In dit hoofdstuk wordt de sociale impact van paradoxale slapeloosheid op patiënten besproken en worden enkele mechanismen aangereikt om met deze problemen om te gaan.

Uitdagingen binnen persoonlijke relaties

Personen met paradoxale slapeloosheid kunnen onbegrip of ongeloof ervaren van vrienden en familieleden die de ernst van hun vermeende slaaptekort niet kunnen bevatten. Deze twijfels kunnen frustratie veroorzaken bij patiënten, omdat ze zich niet gesteund voelen door hun naasten. Bovendien kunnen voortdurende discussies over iemands onvermogen om in slaap te vallen of in slaap te blijven relaties verder onder druk zetten.

Chronische slapeloosheidgerelateerde overmatige slaperigheid overdag kan iemands vermogen om uit te blinken op het werk of op school belemmeren, waardoor twijfel ontstaat over zijn of haar capaciteiten en toewijding. De resulterende stress kan de symptomen van angststoornissen, die vaak gepaard gaan met paradoxale slapeloosheid, verergeren.

Copingmechanismen voor het beheren van sociale impact

 • Familieleden voorlichten: Het delen van informatie over paradoxale slapeloosheid, de oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden kan vrienden en familie helpen om de problemen van de persoon beter te begrijpen en hun ervaringen te valideren. [1]
 • Steungroepen zoeken: Door lid te worden van online forums of lokale steungroepen waar mensen soortgelijke ervaringen delen, kunnen patiënten in contact komen met anderen die echt met hun situatie meeleven, wat een gevoel van troost en begrip geeft. [2]
 • Professionele hulp zoeken: Overleg met een slaapspecialist of een professional in de geestelijke gezondheidszorg kan patiënten voorzien van op maat gemaakte strategieën om met de sociale gevolgen van paradoxale slapeloosheid om te gaan. Deze deskundigen kunnen ook cognitieve therapie of andere therapeutische interventies aanbevelen om onderliggende angststoornissen aan te pakken die mogelijk bijdragen aan de aandoening. [3]
 • Gezonde communicatie onderhouden: Het openlijk bespreken van gevoelens en frustraties in verband met paradoxale slapeloosheid met dierbaren kan empathie en steun bevorderen en tegelijkertijd voorkomen dat misverstanden escaleren tot conflicten.

Het integreren van deze copingmechanismen in het dagelijks leven kan enkele van de sociale uitdagingen verlichten waarmee personen die lijden aan paradoxale slapeloosheid, geconfronteerd worden. Door begrip te kweken bij vrienden, familieleden en collega's, kunnen mensen die aan deze aandoening lijden werken aan het verbeteren van hun algehele levenskwaliteit, ondanks de subjectieve aard ervan.

Veelgestelde vragen met betrekking tot paradoxale slapeloosheid

Hoe kan paradoxale slapeloosheid behandeld worden?

Cognitieve gedragstherapie (CGT), ontspanningstechnieken, voorlichting over slaaphygiëne en CBD-olie kunnen helpen.

Wat is paradoxale slaap?

Het is de REM-fase van de slaap wanneer dromen optreedt, en de hersenactiviteit lijkt op die van een waaktoestand.

Is paradoxale slapeloosheid schadelijk?

Het kan de levenskwaliteit negatief beïnvloeden, overmatige vermoeidheid, stress, stemmingsstoornissen en een verminderd dagelijks functioneren veroorzaken.

Wat is het verschil tussen paradoxale slapeloosheid en slapeloosheid?

Slapeloosheid houdt in dat men moeite heeft om in slaap te vallen of te blijven, terwijl paradoxale slapeloosheidpatiënten een slechte slaap ervaren ondanks een normale slaapduur en -kwaliteit die tijdens een slaaponderzoek werden geregistreerd.

Conclusie

Dit kan leiden tot verminderd cognitief functioneren en een verhoogd risico op ongelukken, waardoor het cruciaal is om steun te zoeken bij dierbaren en professionals in de gezondheidszorg.

De precieze oorzaken van paradoxale slapeloosheid zijn onbekend, maar onderzoek suggereert dat psychologische factoren zoals hyperarousal en PTSS een rol kunnen spelen.

Behandelingsopties zijn onder andere cognitieve gedragstherapie en slaaphygiënevoorlichting, die beide effectief kunnen zijn bij het omgaan met deze uitdagende aandoening.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en ontvang 10% korting op één order

Welk product heb ik nodig?
As Seen On:
 • https://www.deondernemer.nl/actueel/retail/cibdol-opent-brandstore-stap-ideaal~2659792
 • https://retailtrends.nl/item/62892/cibdol-het-highend-cbd-merk-waar-je-niet-high-van-wordt
 • https://www.dailybase.nl/thegoodlife/lifestyle-thegoodlife/cibdol-opent-cbd-brandstore-amsterdam/
 • https://www.ad.nl/regiosport-den-haag/karlien-sleper-heeft-spelen-in-monobob-als-missie-ik-voel-me-vrijer-bij-deze-nieuwste-bobsleediscipline~a0db0ffe/
 • https://www.womenshealthmag.com/nl/beauty/g34723687/cbd-producten/
 • https://www.libelle.nl/