Slaapwandelen: oorzaken, preventie en behandeling

Gepubliceerd:

Veel mensen blijven verbaasd over dit nachtelijke verschijnsel. Slaapwandelen treedt op tijdens een slecht gereguleerde diepe slaap en kan leiden tot complex gedrag waar de betrokkene zich bij het ontwaken niets meer van herinnert. In dit artikel onderzoeken we de mysterieuze wereld van het slaapwandelen en geven we nuttige informatie over de oorzaken, de gevolgen en de aanpak ervan.

Wij onderzoeken de gebruikelijke symptomen van slaapwandelen en hun verband met NREM-stoornissen (non-rapid eye movement). Verder bespreken we genetische factoren die van invloed zijn op slaapwandelen en omgevingsfactoren die slaapwandelen bij bepaalde personen kunnen uitlokken.

Ten slotte leert u over het voorkomen van slaapwandelen door goede slaaphygiëne en het creëren van een ontspannende slaapkameromgeving. Voor degenen die al last hebben van deze fascinerende maar potentieel ontwrichtende aandoening, bieden wij richtlijnen over hoe cognitieve gedragstherapie (CGT) kan helpen slaapwandelen te stoppen, samen met langetermijneffecten en managementstrategieën voor volwassen patiënten.

slaapwandelen

Slaapwandelen begrijpen

Slaapwandelen, of somnambulisme, is een gedragsstoornis die optreedt tijdens de diepe slaap en enkele seconden tot een half uur kan duren. Het komt voort uit NREM-slaapstoornissen (non-rapid eye movement) en komt vaker voor bij kinderen dan bij volwassenen. Symptomen zijn onder meer overeind gaan zitten in bed, rondlopen in de slaap, versuft of verward kijken, onhandig gedrag vertonen en zelfs plassen op ongewenste plaatsen.

Veel voorkomende symptomen van slaapwandelen

 • In bed gaan zitten terwijl u slaapt
 • Rondlopen in huis zonder besef van omgeving
 • Een lege gezichtsuitdrukking of glazige blik
 • Onvermogen om adequaat te reageren wanneer anderen tegen u spreken
 • Complex gedrag zoals koken of autorijden uitvoeren zonder volledig wakker te worden

Slaapgeneeskundigen schatten dat ongeveer één procent van de mensen regelmatig slaapwandelt, maar veel gevallen worden niet gemeld omdat de persoon zich zijn of haar handelingen bij het ontwaken niet herinnert. Kinderen hebben meer kans op dit fenomeen door slecht gereguleerde diepe slaapcycli; er bestaan echter ook gevallen bij volwassenen.

Het verband tussen NREM slaapstoornissen en slaapwandelen

NREM (non-rapid eye movement) bestaat uit drie fasen: lichte sluimer die overgaat in diepere herstellende fasen alvorens over te gaan in REM (rapid eye movement). De derde fase wordt gekenmerkt door langzame hersengolven, delta-activiteit genaamd, die verantwoordelijk zijn voor de verjonging van de lichamelijke gezondheid gedurende de nacht.

Slaapwandelen komt meestal voor tijdens deze periodes waarin er een abrupte overgang is tussen verschillende niveaus binnen dit spectrum - vooral als iemand verstoringen ervaart zoals geluidsoverlast buiten het slaapkamerraam, waardoor hij even wakker wordt en vervolgens weer wegdrijft zonder volledig wakker te worden.

Tijdens deze periode kan het lichaam actief blijven terwijl de hersenen in een diepe slaaptoestand blijven. Dit kan leiden tot complex gedrag zoals rondlopen of zelfs het ondernemen van potentieel gevaarlijke activiteiten zonder zich bewust te zijn van wat er gebeurt.

Studies hebben aangetoond dat mensen die regelmatig slaapwandelen vaak lijden aan andere symptomen van NREM-stoornissen, zoals overmatige slaperigheid overdag en 's nachts wakker worden als gevolg van obstructieve slaapapneu of rustelozebenensyndroom. Door deze onderliggende problemen aan te pakken, kan het aantal gevallen waarin iemand onbewuste handelingen verricht tijdens zijn of haar sluimerperiode worden verminderd en kunnen de nachten over het algemeen rustiger en ononderbroken worden.

Slaapwandelen is een ingewikkelde zaak, en inzicht in het ontstaan en de verschijningsvormen ervan kan helpen om ermee om te gaan. Er wordt aangenomen dat de oorzaken van slaapwandelen verband houden met zowel genetische factoren als omgevingsfactoren; verder onderzoek op deze gebieden kan inzicht verschaffen in de beste manier om deze aandoening te voorkomen of te behandelen.

Oorzaken van slaapwandelen

Oorzaken van slaapwandelen

Slaapwandelen, ook bekend als somnambulisme, is een complex gedrag dat door verschillende factoren kan ontstaan. Sommige mensen zijn vatbaarder voor slaapwandelen door genetische aanleg of omgevingsfactoren. Inzicht in deze oorzaken kan helpen slaapwandelen te beheersen en te voorkomen.

Genetische factoren die slaapwandelen beïnvloeden

In sommige gevallen van slaapwandelen is een erfelijke component vastgesteld. Onderzoek wijst uit dat de kans op slaapwandelen toeneemt wanneer iemand familieleden heeft met een geschiedenis van slaapstoornissen, waaronder terrors en apneu, vooral als beide ouders er last van hebben. De kans neemt zelfs toe als beide ouders een geschiedenis hebben van deze non-rapid eye movement (NREM) stoornis.

Bovendien hebben studies aangetoond dat identieke tweelingen meer kans hebben op vergelijkbare patronen van door slaaptekort veroorzaakt gedrag, zoals slecht gereguleerde diepe slaap die leidt tot somnambulisme. Dit suggereert dat genetica een essentiële rol speelt bij het bepalen wie deze aandoening kan ontwikkelen.

Omgevingstriggers voor Somnambulisme

Naast genetische factoren kunnen bepaalde omgevingsfactoren somnambulisme uitlokken of verergeren:

 • Gebrek aan een goede herstellende slaap: Onvoldoende of verstoorde diepe (NREM) slaapcycli kunnen het risico op complex gedrag zoals lopen tijdens de slaap vergroten.
 • Mentale stressfactoren: Angstopwekkende situaties kunnen bijdragen tot nachtelijke opwinding tijdens niet-rapide eye movement-fasen en bij gevoelige personen episodes uitlokken.
 • Stress door koorts: Ziektes die gepaard gaan met hoge koorts kunnen leiden tot slaapwandelen, omdat de lichaamssystemen worstelen om de juiste herstelfuncties te handhaven.
 • Medicijnen: Sommige medicijnen, zoals slaapmiddelen en bepaalde antidepressiva, kunnen slaapwandelen opwekken of verergeren. Raadpleeg uw arts als u vermoedt dat een medicijn bijdraagt aan slaapwandelen.
 • Migraine en hoofdletsels: Neurologische verstoringen veroorzaakt door migraine of hoofdletsel in het verleden kunnen de kans op onbewuste activiteiten tijdens diepe slaapfasen vergroten.

Naast deze factoren kunnen ook andere aandoeningen zoals overmatige slaperigheid overdag als gevolg van narcolepsie of obstructieve slaapapneu indirect bijdragen. Deze aandoeningen verstoren normale slaappatronen en kunnen leiden tot een verhoogd risico op nachtelijke opwinding die leidt tot somnambulisme.

Om de individuele gevoeligheid beter te begrijpen en mogelijke triggers effectief te beheren, is het cruciaal dat mensen die regelmatig last hebben van slaapwandelen een specialist in slaapgeneeskunde raadplegen. Vroegtijdig ingrijpen kan verdere complicaties in verband met deze complexe gedragsstoornis helpen voorkomen.

Slaapwandelen kan een veelzijdige oorsprong hebben en het gevolg zijn van zowel genetische als omgevingselementen. Inzicht in de mogelijke oorzaken van slaapwandelen is essentieel om deze aandoening effectief aan te pakken. We zullen nu de gevolgen van somnambulisme bij volwassenen en de risico's van onbehandeld slaapwandelen onderzoeken.

Gevolgen van slaapwandelen bij volwassenen

Gevolgen van slaapwandelen bij volwassenen

Slaapwandelen bij volwassenen kan ernstige gevolgen hebben voor hun gezondheid en algehele levenskwaliteit. Uit een onderzoek dat tussen juni 2007 en januari 2011 werd uitgevoerd, bleek dat volwassen slaapwandelaars tijdens de perioden gewelddadig gedrag kunnen vertonen, wat een risico vormt voor henzelf en anderen.

Frequentie en ernst van Somnambulisme-episoden bij volwassenen

Uit het onderzoek bleek dat van de deelnemers met een geschiedenis van slaapwandelen, 22,8% nachtelijke episodes had en 43,5% wekelijks. Deze frequente incidenten verstoren niet alleen de slaapcyclus van het individu, maar vormen ook een potentieel gevaar door complexe gedragingen die tijdens deze episodes onbewust worden uitgevoerd.

Sommige volwassen slaapwandelaars lopen niet alleen in hun slaap rond, maar ondernemen ook activiteiten zoals koken of autorijden zonder zich daar achteraf iets van te herinneren. Dit gebrek aan bewustzijn verhoogt het risico op ongevallen of verwondingen, zowel voor de persoon die somnambulisme ervaart als voor de mensen in zijn omgeving.

Potentiële risico's van onbehandelde gevallen bij volwassenen

Maar liefst 58% van de deelnemers meldde een geschiedenis van gewelddadige acties tijdens hun bewusteloze toestand, wat het belang onderstreept van de aanpak van deze ondergediagnosticeerde aandoening bij volwassenen. Potentiële risico's van onbehandelde gevallen bij volwassenen zijn onder meer:

 • Letsel: Aangezien mensen complexe taken uitvoeren zonder bewuste controle, is de kans groter dat zij zichzelf of anderen onbedoeld verwonden door vallen of andere ongelukken.
 • Geestelijke gezondheidsproblemen: Chronisch slaaptekort als gevolg van frequente episodes kan leiden tot overmatige slaperigheid overdag (EDS), angst en depressie.
 • Relatiespanning: Slaapwandelen kan spanning veroorzaken tussen de persoon die het meemaakt en zijn bedpartner of familieleden vanwege verstoorde slaappatronen en mogelijke veiligheidsproblemen.
 • Slaapstoornissen: Onbehandeld somnambulisme kan een indicator zijn van andere onderliggende slaapstoornissen zoals obstructieve slaapapneu of non-rapid eye movement (NREM) stoornissen die medische aandacht vereisen.

Om deze risico's te beperken, is het van cruciaal belang dat volwassen patiënten professionele hulp zoeken bij een specialist in slaapgeneeskunde. Een juiste diagnose en behandeling kunnen niet alleen de levenskwaliteit van het individu verbeteren, maar hen ook beschermen tegen potentieel gevaarlijke situaties die zich tijdens episodes voordoen. Vroegtijdig ingrijpen kan ook verdere complicaties in verband met een slecht gereguleerde diepe slaap voorkomen, waardoor de algehele gezondheid en het welzijn worden gewaarborgd.

Naast het zoeken van medische hulp is het essentieel om een gezonde levensstijl aan te passen, zoals het aanhouden van een consistente bedtijdroutine, het effectief beheersen van stressniveaus, het vermijden van alcoholgebruik voor het slapen gaan en het creëren van een veilige slaapomgeving.

De gevolgen van slaapwandelen op volwassen leeftijd kunnen ernstig en terugkerend zijn, dus het is van cruciaal belang om actie te ondernemen om deze voorvallen te voorkomen. Door goede slaaphygiënische gewoonten aan te nemen en een ontspannende slaapkameromgeving te creëren, kunnen mensen het risico op slaapwandelen op volwassen leeftijd verminderen.

Slaapwandelen voorkomen

Slaapwandelen voorkomen

Om de kans op slaapwandelen te verkleinen, is het essentieel om regelmatige slaap- en slaapschema's op te stellen, minder te drinken voor het slapengaan, geen cafeïne te gebruiken voor het slapengaan en te zorgen voor een ontspannende omgeving die bevorderlijk is voor een rustige slaap. Door optimale omstandigheden te creëren die gezonde slaapgewoonten bevorderen, kan men de kans op onbewuste activiteiten tijdens de slaap minimaliseren.

Belang van slaaphygiëne bij het voorkomen van somnambulisme

Slaaphygiëne verwijst naar praktijken die een goede slaapkwaliteit en alertheid overdag bevorderen. Het speelt een cruciale rol bij het voorkomen van somnambulisme, omdat slechte slaapgewoonten kunnen leiden tot slaaptekort, wat slaapwandelen kan uitlokken. Volgens de American Academy of Sleep Medicine (AASM) kan het verbeteren van uw algemene slaaphygiëne helpen bij het reguleren van uw NREM-stoornis (non-rapid eye movement).

 • Handhaaf consequente bedtijden en wektijden.
 • Creëer een comfortabele slaapomgeving met een minimum aan lawaai en licht.
 • Vermijd zware maaltijden vlak voor het slapen gaan.
 • Beperk de blootstelling aan schermen (tv's, smartphones) voordat u naar bed gaat.
 • Neem ontspanningstechnieken zoals meditatie of diepe ademhalingsoefeningen op in uw nachtelijke routine.

Tips voor het creëren van een ontspannende slaapkameromgeving

Een ideale slaapkamer moet bevorderlijk zijn voor een herstellende slaap door een sfeer te creëren die ontspanning bevordert en nachtelijke verstoringen tot een minimum beperkt. Dit helpt een slecht gereguleerde diepe slaap te voorkomen, die slaapwandelen kan uitlokken. Hier volgen enkele tips om een rustgevende slaapkameromgeving te creëren:

 1. Kies voor slaapverwekkende bedmaterialen die bij uw voorkeuren passen, zoals schuimmatrassen of hypoallergene kussens.
 2. Zorg voor een koele en comfortabele kamertemperatuur, idealiter tussen 15-19°C.
 3. Gebruik verduisterende gordijnen of rolgordijnen om externe lichtbronnen te blokkeren.
 4. Gebruik rustgevende geuren zoals essentiële lavendelolie in een diffuser voor extra ontspanning.

Door deze maatregelen te nemen kunt u de algehele slaapkwaliteit verbeteren en de kans op slaapwandelen verminderen. Als slaapwandelen aanhoudt ondanks gezonde slaapgewoonten, kan het nuttig zijn om met een specialist in slaapgeneeskunde te spreken voor verdere evaluatie en mogelijke behandelingen.

Slaapwandelen kan worden voorkomen door een goede slaaphygiëne en het creëren van een rustgevende slaapkameromgeving. CGT is een bruikbare techniek om slaapwandelen bij volwassenen te behandelen, en als u zich bewust bent van de blijvende gevolgen van deze stoornis, kunt u meer succesvolle behandelplannen opstellen.

Hoe stoppen met slaapwandelen

Gelukkig zijn er verschillende methoden beschikbaar om slaapwandelen te stoppen of te verminderen. Eén zo'n interventiemethode is cognitieve gedragstherapie (CGT), die bewezen effectief is bij de behandeling van verschillende slaapstoornissen.

De rol van CGT bij de behandeling van slaapwandelen

CGT is een vorm van psychotherapie die gericht is op het identificeren en wijzigen van onaangepaste denkpatronen en gedragingen die verband houden met slaapstoornissen, wat leidt tot een betere slaapkwaliteit en een kleiner risico op somnambulisme. Door deze problemen aan te pakken kunnen mensen hun algemene slaapkwaliteit verbeteren en de kans op nachtelijke verstoringen zoals somnambulisme verminderen.

In sommige gevallen kan CGT ontspanningstechnieken omvatten, zoals progressieve spierontspanning of diepe ademhalingsoefeningen om een betere slaaphygiëne te bevorderen. Andere onderdelen zijn bijvoorbeeld stimuluscontrole - waarbij patiënten leren hoe ze hun bed alleen met slapen kunnen associëren - of het instellen van consistente bedtijdroutines die aangeven dat het tijd is voor een herstellende slaap.

Langetermijneffecten en beheersstrategieën voor volwassen patiënten

Hoewel de meeste kinderen slaapwandelen in hun tienerjaren ontgroeien, blijven sommige volwassenen hun hele leven lang slaapwandelen. In deze gevallen zijn langetermijnbeheerstrategieën essentieel, niet alleen om het aantal incidenten te verminderen, maar ook om de potentiële risico's van somnambulisme bij volwassenen te minimaliseren.

 • Houd een regelmatig slaapschema aan: Elke avond op dezelfde tijd naar bed gaan helpt de interne klok van uw lichaam te reguleren, zodat u voldoende NREM-slaap krijgt - de fase waarin slaapwandelen optreedt.
 • Creëer een veilige slaapomgeving: Verwijder alle mogelijke gevaren uit uw slaapkamer en zorg ervoor dat deuren en ramen goed zijn afgesloten om verwondingen of ongelukken tijdens episodes te voorkomen.
 • Vermijd triggers: Bepaalde factoren zoals stress, alcoholgebruik of bepaalde medicijnen kunnen slaapwandelen uitlokken. Het identificeren van deze triggers en het vinden van manieren om ze te beheersen is cruciaal voor het verminderen van incidenten.
 • Raadpleeg een zorgverlener: Als uw somnambulisme ondanks zelfhulpmaatregelen aanhoudt, is het essentieel om een specialist in slaapgeneeskunde te raadplegen. Die kan u een verdere evaluatie of specifiek op u toegesneden behandelingsmogelijkheden aanbevelen.

Naast CGT en andere bovengenoemde strategieën is het belangrijk om de rol van de algemene gezondheid bij het voorkomen van slaapstoornissen niet te vergeten. Goede voeding, regelmatige lichaamsbeweging en het beheersen van stressniveaus kunnen allemaal aanzienlijk bijdragen tot een betere kwaliteit van de herstellende slaap - en uiteindelijk het risico op onbewuste activiteiten tijdens de slaap minimaliseren.

Door de rol van CGT bij de behandeling van slaapwandelen te begrijpen, kunnen patiënten langetermijnbeheerstrategieën ontwikkelen om het aantal episodes te verminderen. Tegelijkertijd moet het alcoholgebruik worden gematigd om de kans op verergering van slaapwandelen te minimaliseren.

Slaapwandelen als u dronken bent

Het is bekend dat alcoholgebruik slaapwandelen kan verergeren of uitlokken bij mensen die gevoelig zijn voor somnambulisme. Dit komt door de invloed ervan op het vermogen van de hersenen om goede slaappatronen te reguleren, waardoor de kans toeneemt dat iemand onbewust gedrag gaat vertonen zonder zich bij het ontwaken bewust te zijn van wat er daarna gebeurde.

De invloed van alcohol op slaapwandelen

Alcohol beïnvloedt verschillende aspecten van onze slaapcyclus, waaronder het verstoren van de REM- en NREM-slaapfasen. Bijgevolg kan alcohol slaapwandelen uitlokken door slecht gereguleerde diepe slaap (NREM-stoornis) en gefragmenteerde rust te veroorzaken. Bovendien kan overmatige slaperigheid overdag als gevolg van door alcohol veroorzaakte slaap van slechte kwaliteit het risico op complex gedrag zoals somnambulisme verder vergroten.

Alcohol verstoort niet alleen het normale slaappatroon, maar tast ook het cognitieve functioneren en de coördinatie aan. Hierdoor is de kans groter dat bedwelmde personen die al aanleg hebben voor somnambulisme, onhandig gedrag gaan vertonen tijdens hun episodes. Bovendien lopen zij een verhoogd risico op ongevallen of verwondingen omdat hun beoordelingsvermogen onder invloed wordt aangetast.

Tips om het risico op Somnambulisme onder invloed te verminderen

 1. Matig uw alcoholgebruik: Het beperken van uw consumptie kan helpen om verstoringen in uw natuurlijke slaapcyclus te verminderen en de kans op het uitlokken van een slaapwandeling te verkleinen.
 2. Vermijd drinken vlak voor het slapengaan: Als u ruim de tijd neemt tussen het nuttigen van alcoholische dranken en het slapengaan, krijgt uw lichaam voldoende tijd om de stof te metaboliseren voordat u in de diepe NREM-fasen komt waarin de meeste mensen slaapwandelen.
 3. Stel een regelmatig slaapschema op: Het aanhouden van regelmatige slaap- en wektijden kan de interne klok van uw lichaam helpen reguleren, waardoor het minder waarschijnlijk wordt dat alcohol uw normale slaappatroon verstoort. Dit is vooral belangrijk als u gevoelig bent voor slaapwandelen.
 4. Creëer een veilige omgeving: Als u weet dat alcoholgebruik de kans op slaapwandelen vergroot, neem dan voorzorgsmaatregelen door mogelijke gevaren uit uw omgeving te verwijderen voordat u naar bed gaat. Dit omvat het beveiligen van ramen en deuren of het buiten bereik brengen van scherpe voorwerpen.
 5. Praat met een arts: Als u ondanks preventieve maatregelen blijft slaapwandelen onder invloed, neem dan contact op met een arts die gespecialiseerd is in slaapgeneeskunde voor verdere evaluatie en begeleiding bij het effectief behandelen van deze aandoening.

Kortom, inzicht in de relatie tussen alcoholgebruik en slaapwandelen is cruciaal voor mensen die aanleg hebben voor dit gedrag. Door deze tips in hun dagelijkse routines toe te passen, kunnen zij de risico's van slaapwandelen onder invloed tot een minimum beperken en tegelijkertijd hun algemene gezondheid en welzijn bevorderen door een betere slaap.

Veelgestelde vragen over slaapwandelen

Wat veroorzaakt slaapwandelen?

Deze kunnen bestaan uit een familiegeschiedenis van slaapstoornissen, stress, onregelmatige slaapschema's, bepaalde medicijnen of stoffen zoals alcohol, en onderliggende medische aandoeningen zoals slaapapneu.

Wat zijn drie veel voorkomende oorzaken van slaapwandelen?

Drie veel voorkomende oorzaken van slaapwandelen zijn: (1) genetische aanleg - het hebben van een naast familielid dat de stoornis ervaart; (2) externe triggers - zoals stress of bijwerkingen van medicijnen; en (3) verstoorde slaappatronen - die het gevolg kunnen zijn van slechte bedtijdgewoonten of een inconsistent schema.

Wat is het laatste onderzoek naar slaapwandelen?

Het meest recente onderzoek naar slaapwandelen richt zich op het begrijpen van de neurobiologische mechanismen en het identificeren van mogelijke behandelingsopties. Recente studies suggereren dat abnormale hersenactiviteit tijdens diepe niet-REM fasen van de slaap kan bijdragen aan dit gedrag, terwijl andere onderzoeken hoe cognitieve gedragstherapie kan helpen om het effectief te beheersen.

Wordt slaapwandelen veroorzaakt door trauma?

Slaapwandelen wordt niet direct veroorzaakt door trauma, maar het meemaken van traumatische gebeurtenissen kan de kans op het ontwikkelen van deze aandoening vergroten. Traumagerelateerde stressoren kunnen normale slaappatronen verstoren of bestaande kwetsbaarheden verergeren bij personen die gevoelig zijn voor parasomnieën zoals somnambulisme.

Conclusie

Slaapwandelen is een algemeen verschijnsel dat zowel kinderen als volwassenen treft. Hoewel de precieze oorzaken van slaapwandelen niet volledig bekend zijn, kan het worden aangepakt door gezonde slaapgewoonten aan te nemen, een rustgevende slaapkameromgeving te creëren, slaapwandelaars veilig terug naar bed te begeleiden en zo nodig professionele hulp te zoeken.

Voor de veiligheid en een goede behandeling is het belangrijk om actie te ondernemen als u of iemand die u kent regelmatig last heeft van slaapwandelen. Door deze tips te volgen en de onderliggende factoren te begrijpen die bijdragen aan slaapwandelgedrag, kunnen mensen deze aandoening beter beheersen voor een betere algemene gezondheid en welzijn.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en ontvang 10% korting op één order

Welk product heb ik nodig?
As Seen On:
 • https://www.deondernemer.nl/actueel/retail/cibdol-opent-brandstore-stap-ideaal~2659792
 • https://retailtrends.nl/item/62892/cibdol-het-highend-cbd-merk-waar-je-niet-high-van-wordt
 • https://www.dailybase.nl/thegoodlife/lifestyle-thegoodlife/cibdol-opent-cbd-brandstore-amsterdam/
 • https://www.ad.nl/regiosport-den-haag/karlien-sleper-heeft-spelen-in-monobob-als-missie-ik-voel-me-vrijer-bij-deze-nieuwste-bobsleediscipline~a0db0ffe/
 • https://www.womenshealthmag.com/nl/beauty/g34723687/cbd-producten/
 • https://www.libelle.nl/