Nachtmerries : Oorzaken en oplossingen

Gepubliceerd:

Nachtmerries kunnen voor veel mensen een verontrustende en verontrustende ervaring zijn. Deze levendige dromen verstoren vaak onze slaap, waardoor we ons uitgeput en angstig voelen als we wakker worden. In deze uitgebreide blogpost gaan we dieper in op de verschillende oorzaken van nachtmerries, waaronder door stress veroorzaakte nare dromen en traumagerelateerde verstoringen.

Voor mensen die last hebben van terugkerende nachtmerries is inzicht in de onderliggende factoren essentieel bij het zoeken naar effectieve behandelingsmogelijkheden. Wij bespreken de diagnose van nachtmerries en hoe het bijhouden van een slaapdagboek waardevolle inzichten kan opleveren in uw nachtelijke ervaringen.

We kijken naar psychotherapiestrategieën, zoals CGT, hypnose voor droomcontrole en progressieve diepe spierontspanning, en gaan in op het verband tussen nachtmerries en angststoornissen. Verder leert u over het verband tussen slaapapneu en nachtmerries bij kinderen.

Tot slot gaan we in op de rol van medicijnen zoals SSRI's bij intensiever dromen en ontgiftingsgerelateerde nachtmerries. U ontdekt ook de invloed van melatonine op verontrustende dromen en leert strategieën om deze bij zowel kinderen als baby's te voorkomen - en zelfs of honden ook nachtmerries kunnen hebben!

nachtmerries

Oorzaken van nachtmerries

Trauma's, medicijnen en andere factoren kunnen nachtmerries veroorzaken, die voornamelijk worden veroorzaakt door angst en stress; inzicht in deze onderliggende oorzaken is dus essentieel om dit slaapgerelateerde leed aan te pakken. Inzicht in deze onderliggende oorzaken is essentieel om dit slaapgerelateerde leed aan te pakken.

Door stress veroorzaakte nachtmerries

Nachtmerries ontstaan vaak tijdens periodes van grote stress, als de hersenen emoties en ervaringen uit het wakkere leven verwerken. Chronische stress kan leiden tot frequente nachtmerries, waardoor iemands slaapkwaliteit en algehele welzijn wordt verstoord. Gezonde manieren vinden om met dagelijkse stressfactoren om te gaan, zoals ontspanningstechnieken of lichaamsbeweging, kan helpen om het aantal nare dromen te verminderen.

Traumagerelateerde slechte dromen

Terugkerende nachtmerries in verband met traumatische gebeurtenissen kunnen leiden tot PTSS bij zowel volwassenen als kinderen. PTSS, een veel voorkomende aandoening die zowel volwassenen als kinderen treft, gaat vaak gepaard met traumatische nachtmerries. Volgens slaaponderzoek kan het zoeken van professionele hulp via therapie of begeleiding de PTSS-symptomen verlichten en iemand beter in staat stellen om zonder angst in slaap te vallen.

Bijwerkingen van medicijnen op droomervaringen

Bepaalde medicijnen kunnen ook het slaappatroon beïnvloeden en bijdragen tot levendige dromen of incidentele nachtmerries. Zo kunnen antidepressiva die het serotonineniveau beïnvloeden de REM-slaap - de fase waarin de meeste dromen voorkomen - veranderen, wat leidt tot intensere droomervaringen. Als u vermoedt dat uw medicatie frequente nachtmerries veroorzaakt, overleg dan met uw arts over mogelijke alternatieven die uw goede nachtrust niet in de weg staan.

Levensstijlfactoren die de frequentie van nachtmerries beïnvloeden

 • Onregelmatig slaapschema: Naar bed gaan en wakker worden op onregelmatige tijden kan de natuurlijke slaap-waakcyclus van uw lichaam verstoren, wat kan leiden tot meer nachtmerries.
 • Slechte slaapomgeving: Een lawaaierige of oncomfortabele slaapruimte kan het voor u moeilijk maken om in slaap te vallen en te blijven, waardoor de kans op nare dromen toeneemt.
 • Tussendoortjes: Het eten van zware maaltijden of het consumeren van cafeïne vlak voor het slapengaan kan indigestie veroorzaken en de hersenactiviteit stimuleren, die beide kunnen bijdragen tot levendige dromen en nachtmerries.

Om terugkerende nachtmerries te voorkomen, is het van cruciaal belang eerst de onderliggende oorzaken te achterhalen. Door deze factoren aan te pakken - of ze nu voortkomen uit stress, traumagerelateerde ervaringen, bijwerkingen van medicijnen of leefgewoonten - kunnen mensen werken aan de verbetering van hun algemene slaapkwaliteit en de frequentie van verontrustende droomepisodes verminderen.

Diagnose en behandeling van nachtmerries

Mensen die regelmatig nachtmerries hebben die hun slaap, stemming en functioneren overdag verstoren, lijden mogelijk aan een nachtmerriestoornis. Om dit verontrustende aspect van iemands slaap aan te pakken, is het cruciaal om de symptomen te identificeren en de juiste behandelingsmethoden te zoeken.

Symptomen van nachtmerries herkennen

Iemand met een nachtmerriestoornis heeft vaak last van herhaalde nachtmerries die een opmerkelijk onbehagen of een handicap kunnen veroorzaken op professioneel, sociaal of ander cruciaal gebied van het leven. Enkele veel voorkomende symptomen zijn:

 • Angst om naar bed te gaan uit angst voor een nieuwe nare droom
 • Aanhoudende gedachten over de storende dromen tijdens het wakende leven
 • Stemmingsstoornissen zoals prikkelbaarheid of verdriet na het ontwaken uit een nachtmerrie
 • Moeite om weer in slaap te vallen na een levendige droom.

Het belang van een slaapdagboek bij de diagnose

Om mogelijke problemen in verband met deze verontrustende dromen te helpen diagnosticeren, raden artsen vaak aan gedurende minstens twee weken een gedetailleerd slaapdagboek bij te houden. Een goed bijgehouden dagboek kan waardevolle inzichten verschaffen in iemands slaappatronen en -gewoonten, die kunnen bijdragen tot een beter begrip van het onderliggende probleem achter frequente nachtmerries. Zorg ervoor dat u in uw slaapdagboek noteert:

 • Datum en tijd waarop u naar bed ging en wakker werd
 • Slaapkwaliteit (bijv. rustgevend vs. rusteloos)
 • Beschrijving van enig ervaren trauma tijdens uw droom(s)

Psychotherapietechnieken voor de behandeling van nachtmerriestoornissen

CGT, waarvan is aangetoond dat het succesvol is bij de behandeling van verschillende angstproblemen, waaronder nachtmerries, kan mensen helpen hun negatieve gedachtenpatronen die tot nare dromen leiden te herkennen en te veranderen, waardoor nachtmerries minder vaak voorkomen. CGT helpt mensen bij het herkennen en veranderen van negatieve gedachtepatronen die bijdragen aan hun nare dromen, waardoor de frequentie van nachtmerries afneemt. Enkele andere psychotherapietechnieken die gebruikt worden bij de behandeling van nachtmerries zijn:

 • Imagery rehearsal therapy (IRT): Hierbij wordt het einde van een terugkerende nachtmerrie herschreven terwijl u wakker bent, waarna u de nieuwe versie verschillende keren mentaal oefent voordat u gaat slapen.
 • Lucide dromen: Leren hoe u zich tijdens een droom bewust kunt worden en mogelijk de uitkomst ervan kunt controleren, kan helpen om de angst voor terugkerende nachtmerries te verminderen.
 • Ontspanningstechnieken: Het beoefenen van ontspanningsmethoden zoals diepe ademhalingsoefeningen of progressieve spierontspanning voor het slapengaan kan de slaapkwaliteit verbeteren en de kans op het ervaren van storende dromen verminderen.

Prazosin, een medicijn dat effectief is gebleken bij het verminderen van de frequentie van nachtmerries bij mensen met PTSS, mag alleen worden ingenomen onder toezicht van een medisch deskundige of klinisch psycholoog. Het is echter essentieel om met een arts of klinisch psycholoog te overleggen voordat u begint met medicatie voor de behandeling van nachtmerries.

Het verband tussen nachtmerries en angst

Het verband tussen nachtmerries en angst

Onderzoekers hebben een sterk verband gevonden tussen frequente nachtmerries en angst. Australische onderzoekers voerden een onderzoek uit waaruit bleek dat mensen die last hadden van terugkerende nare dromen, vaker last hadden van algemene angst dan mensen die te maken hadden met schokkende gebeurtenissen zoals een scheiding van de ouders. Dit verband kan het gevolg zijn van de manier waarop onze hersenen emoties verwerken tijdens de slaap, met name in de gebieden die betrokken zijn bij het herinneren van dromen.

Bevindingen van de studie over het verband tussen nachtmerries en angstniveaus

 • Angst gaat vaak gepaard met terugkerende nachtmerries, wat leidt tot een verstoorde slaapkwaliteit.
 • Frequente nachtmerries kunnen het chronische stressniveau verergeren, wat verder bijdraagt tot slechte geestelijke gezondheid.
 • De bron van nachtmerries aanpakken, zoals PTSD of andere traumagerelateerde problemen, kan helpen om de frequentie ervan te verminderen en het algemene welzijn te verbeteren.

In hun onderzoek ontdekten Australische wetenschappers dat mensen die regelmatig verontrustende dromen ervaren hogere niveaus van gegeneraliseerde angst hadden dan degenen die stressvolle levensgebeurtenissen meemaakten maar geen terugkerende nachtmerries rapporteerden. De bevindingen suggereren dat het aanpakken van de onderliggende oorzaken van deze levendige dromen een essentiële rol kan spelen bij het beheersen van angstsymptomen voor betere resultaten op het gebied van geestelijke gezondheid.

Bij droomherinnering betrokken hersengebieden

Dromen ontstaan tijdens de snelle oogbewegingen (REM-slaap) wanneer de hersenactiviteit lijkt op het wakende leven. Bepaalde gebieden in onze hersenen zijn verantwoordelijk voor het verwerken van emoties die zowel in droomtoestanden als in dagelijkse ervaringen worden ervaren - namelijk de amygdala en de hippocampus:

 1. Amygdala: Deze amandelvormige structuur speelt een cruciale rol in de emotionele verwerking, zowel bij het ontwaken als tijdens de REM-slaap. Hij is verantwoordelijk voor het verwerken van angst en vrees, wat bij overactiviteit kan leiden tot nachtmerries.
 2. Hippocampus: Dit gebied is essentieel voor de consolidatie en het ophalen van het geheugen, met inbegrip van het vermogen om zich bij het ontwaken dromen te herinneren. Een zeer actieve hippocampus tijdens de slaap kan bijdragen tot levendige droomervaringen die gemakkelijk worden herinnerd - en mogelijk verontrustend zijn als er negatieve emoties of gebeurtenissen mee gemoeid zijn.

Inzicht in de interactie tussen deze hersengebieden tijdens de slaap kan waardevolle inzichten verschaffen in waarom sommige mensen regelmatig nachtmerries hebben en anderen niet. Bovendien benadrukt het het belang van het aanpakken van onderliggende problemen die bijdragen aan nare dromen om een goede nachtrust en algemeen geestelijk welzijn te bevorderen.

Slaapapneu, nachtmerries en hun effect op de slaap van kinderen

Zowel slaapapneu als nachtelijke angsten komen vaak voor bij kinderen en beïnvloeden hun algemene slaapkwaliteit. Deze aandoeningen komen vaak in de familie voor, maar leiden niet noodzakelijkerwijs direct tot volwassen aandoeningen zoals chronische slapeloosheid of narcolepsie/cataplexiesyndroom (NCS). Door de symptomen van deze slaapstoornissen te begrijpen en te weten hoe ze de rust van een kind beïnvloeden, kunnen ouders passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat hun kleintjes een goede nachtrust krijgen.

Symptomen van slaapapneu bij kinderen

Slaapapneu wordt gekenmerkt door onderbroken ademhalingspatronen tijdens rust. Bij kinderen uit deze aandoening zich vaak in luid gesnurk dat gepaard gaat met hijg- of verslikgeluiden. Andere symptomen zijn onrustig woelen en draaien tijdens de slaap, bedplassen boven een voor de leeftijd geschikt niveau, 's morgens moeilijk wakker worden ondanks lange perioden van slaap in bed. Als u vermoedt dat uw kind slaapapneu heeft, moet u een kinderarts of klinisch psycholoog raadplegen die gespecialiseerd is in slaapgeneeskunde.

Verschillen tussen Night Terrors en NCS

Nachtmerries verschillen van nachtmerries omdat ze optreden tijdensNREM-fasen (non-rapid eye movement), terwijl nachtmerries optreden tijdensREM-fasen (rapid eye movement) van iemands slaapcyclus. Hoewel beide voor kinderen verontrustend kunnen zijn, zijn nachtmerries vaak intenser en kunnen ze ertoe leiden dat een kind schreeuwt, in bed ronddartelt of zelfs slaapwandelt. NCS daarentegen wordt gekenmerkt door plotselinge spierzwakte die wordt veroorzaakt door sterke emoties zoals lachen of verrassing.

Hoewel er geen definitief antwoord is op de vraag waarom sommige kinderen nachtmerries hebben, is gesuggereerd dat factoren als chronische stress, een onderliggend probleem met het centrale zenuwstelsel (CZS) of een ervaren trauma kunnen bijdragen aan het optreden ervan. Cognitieve gedragstherapie (CGT) kan nuttig zijn om deze problemen aan te pakken en de frequentie van nachtmerries te verminderen.

Slaapstoornissen bij kinderen aanpakken

 • Creëer een consistente bedtijdroutine: Het opstellen van een regelmatig schema voor naar bed gaan en wakker worden helpt de interne klok van uw kind te reguleren en de algehele slaapkwaliteit te verbeteren.
 • Zorg voor een comfortabele slaapomgeving: Zorg ervoor dat de slaapkamer van uw kind donker, stil en koel is, en vrij van afleiding zoals elektronische apparaten.
 • Stimuleer ontspanningstechnieken voor het slapengaan: Het oefenen van diepe ademhalingsoefeningen of het ondernemen van kalmerende activiteiten zoals lezen kan helpen de angst te verminderen voordat u in slaap valt.
 • Raadpleeg indien nodig professionals uit de gezondheidszorg: Als u vermoedt dat uw kind een slaapstoornis heeft zoals apneu of terugkerende nachtmerries die het dagelijks functioneren beïnvloeden, moet u professionele begeleiding zoeken voor de juiste diagnose en behandelingsmogelijkheden die tegenwoordig beschikbaar zijn in de moderne geneeskunde in verschillende disciplines, waaronder klinieken voor kinderpsychologie die alleen op dit gebied gespecialiseerd zijn.

Melatonine nachtmerries - Oorzaken & oplossingen

Nachtmerries door melatonine - Oorzaken & oplossingen

Sommige mensen krijgen nachtmerries door het effect van melatonine op de REM-cycli; er zijn echter manieren om deze verontrustende episodes te voorkomen. Door het verband tussen melatonine en nachtmerries te begrijpen, kunt u maatregelen nemen om het optreden ervan tot een minimum te beperken.

Waarom krijgen sommige mensen nachtmerries van melatonine?

Melatonine is een hormoon dat de slaap-waakcycli helpt reguleren. Het wordt van nature door het lichaam aangemaakt, maar is ook verkrijgbaar in de vorm van supplementen voor mensen die moeite hebben in slaap te vallen of te blijven slapen. Hoewel bewezen is dat het de slaapkwaliteit verbetert, kan een van de bijwerkingen bestaan uit levendige dromen of zelfs terugkerende nachtmerries.

De reden voor dit fenomeen ligt in de manier waarop melatonine onze REM-slaapcyclus (rapid eye movement) beïnvloedt. Aangezien melatoninesupplementen de REM-slaap kunnen verlengen, die wordt geassocieerd met meer intense en memorabele dromen en een verhoogde hersenactiviteit die vergelijkbaar is met ons wakkere leven, kan dit leiden tot levendige en soms verontrustende dromen. Aangezien het innemen van melatoninesupplementen de duur van de REM-slaap verlengt, kan dit leiden tot levendigere en soms verontrustende dromen.

Tips om slechte dromen door melatonine te stoppen

 1. Pas uw dosering aan: Als u regelmatig nachtmerries krijgt na het gebruik van melatoninesupplementen, overweeg dan uw dosis te verlagen of overleg met een arts over het vinden van een geschikte hoeveelheid voor uw behoeften.
 2. Creëer een ontspannende routine voor het slapengaan: Voer rustgevende rituelen in voor het slapengaan, zoals het lezen van een boek, het doen van diepe ademhalingsoefeningen of het doen van rustige stretchoefeningen om het angstniveau, dat kan bijdragen tot slechte dromen, te helpen verminderen.
 3. Vermijd stimulerende activiteiten vlak voor het slapengaan: Het ondernemen van energieke activiteiten zoals het kijken naar films vol actie of het spelen van videospelletjes kan de kans op levendige dromen vergroten. Kies in plaats daarvan voor meer ontspannende activiteiten om tot rust te komen voordat u gaat slapen.
 4. Overweeg alternatieve slaapmiddelen: Als melatonine nachtmerries blijft veroorzaken, onderzoek dan andere opties zoals kruidenthee of supplementen met valeriaanwortel, kamille of lavendel, die bekend staan om hun kalmerende effecten op het zenuwstelsel en kunnen helpen uw algehele slaapkwaliteit te verbeteren.
 5. Zoek professionele begeleiding: In sommige gevallen kunnen aanhoudende nachtmerries wijzen op een onderliggend probleem, zoals een posttraumatische stressstoornis of een slaapstoornis. Deskundig advies inwinnen kan nodig zijn als de nachtmerries aanhouden; een slaapspecialist of klinisch psycholoog kan u op maat helpen bij het opsporen en aanpakken van onderliggende problemen die het probleem kunnen veroorzaken.

Proactieve stappen ondernemen om door melatonine veroorzaakte nare dromen te minimaliseren is essentieel voor een goede nachtrust en een optimale geestelijke gezondheid. Door te begrijpen hoe dit hormoon onze droomervaringen beïnvloedt en passende strategieÃ"n toe te passen, kunt u genieten van de voordelen van een betere slaap zonder de verontrustende bijwerkingen.

Wanneer krijgen baby's en kinderen nachtmerries?

Naarmate kinderen groeien en zich ontwikkelen, kunnen zij in verschillende levensfasen nachtmerries krijgen. Als u begrijpt wanneer baby's en kinderen last krijgen van angstige dromen, kunt u ouders helpen om hen in deze moeilijke periode te steunen.

Typische leeftijd voor de eerste nachtmerries van baby's

Het slaappatroon van baby's verschilt van dat van volwassen mensen, dus nachtmerries komen in deze leeftijdsgroep meestal niet voor. Tegen de leeftijd van 1 à 2 jaar kunnen sommige peuters echter af en toe nachtmerries krijgen. Dat komt omdat hun hersenen voldoende ontwikkeld zijn om hen in staat te stellen levendige dromen te ervaren die soms verontrustend kunnen zijn.

Factoren die het ontstaan van nachtmerries bij kinderen beïnvloeden

 • Cognitieve ontwikkeling: Naarmate de cognitieve vaardigheden van een kind toenemen, neemt ook zijn vermogen om zich complexe scenario's voor te stellen toe, wat zich kan uiten in nare dromen of terugkerende nachtmerries.
 • Angsten en zorgen: Kinderen hebben vaak te maken met verschillende angsten, zoals verlatingsangst of angst voor het donker. Deze emoties kunnen een belangrijke rol spelen bij het veroorzaken van frequente nachtmerries.
 • Traumatische gebeurtenissen: Het meemaken van trauma's zoals ongelukken of het getuige zijn van geweld kan leiden tot een toename van verontrustende dromen bij kinderen die deze gebeurtenissen aan den lijve hebben ondervonden.
 • Slaapstoornissen: Aandoeningen zoals slaapapneu, rustelozebenensyndroom (RLS) of slapeloosheid kunnen de slaapkwaliteit van een kind verstoren en leiden tot meer levendige droomervaringen, waaronder slechte.

Hoewel het normaal is dat kinderen af en toe nachtmerries hebben, moeten ouders zich zorgen maken als hun kind vaak of herhaaldelijk nachtmerries heeft. In zulke gevallen kan het raadplegen van een kinderarts of een specialist in slaapgeneeskunde helpen om eventuele onderliggende problemen op te sporen.

Om uw kind in deze periode te ondersteunen, kunt u overwegen de volgende strategieën toe te passen:

 1. Creëer een rustgevende bedtijdroutine met activiteiten zoals verhaaltjes lezen en rustig spelen.
 2. Zorg ervoor dat de slaapomgeving comfortabel en veilig is door nachtlampjes aan te brengen en voorwerpen die angst of vrees kunnen veroorzaken te verwijderen.
 3. Praat openlijk met uw kind over zijn of haar dromen en moedig het aan om zijn of haar gevoelens te delen. Dit kan u helpen begrijpen wat de oorzaak kan zijn van de verontrustende dromen en u tegelijkertijd geruststellen.

Door deze technieken in uw dagelijkse routine op te nemen, kunt u het aantal nachtmerries bij kinderen aanzienlijk verminderen en hen helpen een goede nachtrust te krijgen terwijl ze blijven groeien en ontwikkelen.

Kunnen honden nachtmerries hebben?

Net als mensen ervaren ook honden verschillende slaappatronen, waaronder dromen. Hoewel het moeilijk te bevestigen is of honden echte "nachtmerries" hebben, zijn er tekenen die erop wijzen dat een hond tijdens zijn slaapcyclus onrust ervaart. In dit hoofdstuk gaan we in op de mogelijkheid dat honden nachtmerries hebben, hoe we weten dat ze dromen, en wat u kunt doen als uw harige vriend last lijkt te hebben van nare dromen.

Hoe weten we of honden dromen?

Uit onderzoek is gebleken dat honden bij het inslapen dezelfde hersenactiviteit en REM-slaapfasen (rapid eye movement) vertonen als mensen. Tijdens de REM-slaap ervaren zowel mensen als dieren vaak levendige dromen. Studies bij slapende honden hebben bovendien fysieke bewegingen aangetoond, zoals trillende poten of jankende geluiden, die erop wijzen dat ze inderdaad dromen over hun wakkere levenservaringen.

Tekenen dat uw hond een nachtmerrie heeft

 • Zingen: Jammeren of blaffen in de slaap kan erop wijzen dat uw hond een verontrustende droom beleeft.
 • Bewegingen: Trillende ledematen of plotselinge schokkende bewegingen tijdens de slaap kunnen wijzen op een verontrustend droomscenario voor uw huisdier.
 • Angst bij het ontwaken: Als uw hond plotseling wakker wordt met tekenen van angst of vrees - zoals zwaar hijgen of troost bij u zoeken - kan dat betekenen dat hij een nachtmerrie heeft gehad.

In sommige gevallen wijzen deze symptomen niet noodzakelijkerwijs op nachtmerries, maar eerder op andere onderliggende problemen zoals chronische stress of zelfs gezondheidsproblemen die veterinaire aandacht vereisen. Het is belangrijk om het gedrag van uw hond te observeren en advies te vragen aan een dierenarts als u zich zorgen maakt over zijn gezondheid.

Wat kunt u doen als uw hond nachtmerries lijkt te hebben?

Als u vermoedt dat uw harige metgezel vaak nachtmerries heeft, kunt u een aantal maatregelen nemen om de slaapkwaliteit te verbeteren:

 1. Creëer een comfortabele slaapomgeving: Zorg ervoor dat uw hond een knus bed heeft in een rustig, donker gedeelte van het huis waar hij zich veilig en geborgen voelt.
 2. Handhaaf consistente routines: Het instellen van regelmatige voedertijden, bewegingsschema's en bedtijdrituelen kan een betere slaap bevorderen voor zowel mensen als honden.
 3. Stel hem gerust: Als uw hond overstuur wakker wordt van wat een nachtmerrie lijkt, troost hem dan zachtjes door zachtjes te praten of hem te aaien tot hij kalmeert. Vermijd abrupt wakker worden, want dat kan extra stress veroorzaken.

Kortom, hoewel het niet helemaal duidelijk is of honden nachtmerries hebben, ervaren ze wel verschillende slaappatronen, waaronder dromen. Als u merkt dat uw hond nachtmerries heeft, is het belangrijk dat u zijn gedrag in de gaten houdt en maatregelen neemt om zijn slaapkwaliteit te verbeteren. Door een comfortabele slaapomgeving te creëren, consequente routines aan te houden en uw hond gerust te stellen, kunt u uw harige vriend helpen een goede nachtrust te krijgen.

Veelgestelde vragen over nachtmerries

Wat is de psychologie achter nachtmerries?

Nachtmerries zijn vaak een uiting van onopgeloste emotionele problemen, stress of trauma. De hersenen verwerken deze emoties tijdens de slaap en proberen ze te begrijpen en te integreren in onze ervaringen. Nachtmerries kunnen ook worden uitgelokt door externe factoren zoals medicijnen of het afkicken van drugs.

Wat zijn de drie soorten nachtmerries?

De drie belangrijkste soorten nachtmerries zijn:

 1. Door stress veroorzaakte nachtmerries, die het gevolg zijn van stress in het dagelijks leven
 2. Traumagerelateerde nare dromen, voortkomend uit traumatische gebeurtenissen in het verleden
 3. Slaapstoornis-geassocieerde nachtmerries, als gevolg van aandoeningen zoals slaapapneu of rusteloze benen syndroom.

Wat is waar over nachtmerries?

Nachtmerries zijn levendige en verontrustende dromen die gevoelens van angst, bezorgdheid of verdriet veroorzaken. Ze treden meestal op tijdens de REM-slaap (Rapid Eye Movement), wanneer de meeste dromen plaatsvinden. Hoewel ze vaak voorkomen bij kinderen, kunnen ook volwassenen er last van hebben. Het aanpakken van onderliggende oorzaken zoals stress of trauma kan helpen de frequentie ervan te verminderen.

Kunnen nachtmerries u een trauma bezorgen?

Hoewel het meemaken van een nachtmerrie zelf niet direct een trauma veroorzaakt, kan herhaalde blootstelling aan verontrustende inhoud van de droom bijdragen tot symptomen die lijken op posttraumatische stressstoornis (PTSS). In sommige gevallen kan professionele hulp nodig zijn voor mensen die worstelen met ernstige nachtmerriegerelateerde angst.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en ontvang 10% korting op één order

Welk product heb ik nodig?
As Seen On:
 • https://www.deondernemer.nl/actueel/retail/cibdol-opent-brandstore-stap-ideaal~2659792
 • https://retailtrends.nl/item/62892/cibdol-het-highend-cbd-merk-waar-je-niet-high-van-wordt
 • https://www.dailybase.nl/thegoodlife/lifestyle-thegoodlife/cibdol-opent-cbd-brandstore-amsterdam/
 • https://www.ad.nl/regiosport-den-haag/karlien-sleper-heeft-spelen-in-monobob-als-missie-ik-voel-me-vrijer-bij-deze-nieuwste-bobsleediscipline~a0db0ffe/
 • https://www.womenshealthmag.com/nl/beauty/g34723687/cbd-producten/
 • https://www.libelle.nl/