Behandeling van slapeloosheid: Gids voor een betere slaap

Gepubliceerd:

Om slapeloosheid aan te pakken is een uitgebreide aanpak nodig met kennis van de verschillende vormen en hun oorzaken. Deze blogpost gaat in op de verschillende classificaties van slapeloosheid, van acute tot chronische vormen, en van primaire en secundaire gevallen.

Wij zullen niet-farmacologische interventies voor de behandeling van slapeloosheid onderzoeken, waaronder begeleidingstechnieken voor het beheer van stressoren die het slaappatroon beïnvloeden, cognitieve gedragstherapiemethoden gericht op negatieve denkprocessen, en slaaphygiëneonderwijs dat gezonde levensstijlgewoonten bevordert.

Verder bespreken we farmacologische behandelingen voor slapeloosheid, zoals orexinereceptorantagonisten zoals Suvorexant en Daridorexant, en melatoninereceptoragonisten zoals Ramelteon. We vergelijken ook de doeltreffendheid van melatoninesupplementen versus agonisten bij de behandeling van slapeloosheidssymptomen.

Naast deze benaderingen voor de behandeling van slapeloosheid, gaan we in op de unieke uitdagingen waarmee oudere volwassenen te maken krijgen als gevolg van cognitieve achteruitgang en hormonale veranderingen. Tot slot wordt in dit artikel acupressuurtherapie geïntroduceerd als alternatieve methode voor de behandeling van slapeloosheid, waarbij de voordelen op lange termijn worden besproken wanneer deze wordt opgenomen in een holistisch behandelplan.

slapeloosheid-behandeling

Soorten slapeloosheid

Slapeloosheid kan worden ingedeeld in verschillende typen, elk met zijn unieke kenmerken en mogelijke oorzaken. Inzicht in het type slapeloosheid is cruciaal voor het bepalen van de meest effectieve behandelingsaanpak. In dit hoofdstuk bespreken we acute, voorbijgaande, chronische, primaire en secundaire slapeloosheid.

Acute slapeloosheid

Kortdurende slapeloosheid, of aanpassings-slaapstoornis, duurt meestal een paar dagen tot weken en verdwijnt meestal wanneer de gebeurtenis die de slapeloosheid veroorzaakte, voorbij is. Het is vaak het gevolg van stress, zoals werkgerelateerde problemen of belangrijke gebeurtenissen in het leven, zoals het verlies van een dierbare. Acute slapeloosheid verdwijnt meestal vanzelf als de gebeurtenis die de slapeloosheid veroorzaakt eenmaal voorbij is.

Voorbijgaande slapeloosheid

Voorbijgaande slapeloosheid is tijdelijk van aard en duurt minder dan een week. Deze vorm van moeite met inslapen kan worden veroorzaakt door factoren als een jetlag of veranderingen in de slaapomgeving. Net als acute slapeloosheid verdwijnt het meestal zonder ingrijpen zodra de onderliggende oorzaak wordt aangepakt.

Chronische slapeloosheid

Chronische slapeloosheid daarentegen wordt gekenmerkt door een verstoorde slaap die ten minste drie nachten per week optreedt gedurende ten minste drie maanden. Het kan het gevolg zijn van een reeks factoren, waaronder medische aandoeningen (bv. slaapapneu), bijwerkingen van medicijnen, levensgewoonten (bv. cafeïnegebruik) en psychische aandoeningen (bv. angst). De behandeling van chronische slapeloosheid vereist vaak een combinatie van farmacologische en niet-farmacologische interventies zoals ontspanningstechnieken, cognitieve gedragstherapie en toediening van geneesmiddelen.

Primaire slapeloosheid

Primaire slapeloosheid gaat niet gepaard met een andere aandoening of stoornis. Het kan worden veroorzaakt door genetische factoren, slechte slaapgewoonten of een overactief opwekkingssysteem. De behandeling van primaire slapeloosheid richt zich meestal op het verbeteren van de slaaphygiëne en het aanpakken van onderliggende gedragsproblemen die bijdragen aan het probleem.

Secundaire slapeloosheid

Daarentegen is secundaire slapeloosheid het gevolg van een onderliggende oorzaak, zoals medische aandoeningen (bijv. rusteloze benen syndroom), bijwerkingen van medicijnen of stoornissen door middelengebruik. Het aanpakken van de onderliggende oorzaak van secundaire slapeloosheid is essentieel voor een effectieve behandeling.

Samengevat kan het vaststellen van het soort slapeloosheid helpen bij het bepalen van de juiste behandelingsstrategieën om de slaapkwaliteit te verbeteren en de symptomen overdag, zoals concentratieproblemen en vermoeidheid, te verlichten.

Slaapverstoring, een wijdverbreid probleem, kan vele oorzaken hebben en het is van vitaal belang de verschillende soorten slapeloosheid te begrijpen om ze adequaat te kunnen behandelen. Om de behandelingsmogelijkheden voor slapeloosheid verder te onderzoeken, moeten ook niet-farmacologische interventies worden overwogen.

Niet-farmacologische interventies voor de behandeling van slapeloosheid

Niet-farmacologische interventies voor de behandeling van slapeloosheid

Niet-farmacologische interventies spelen een belangrijke rol bij de behandeling van slapeloosheid, omdat zij gedachten en gedragingen aanpakken die bijdragen tot slechte slaapgewoonten en tegelijkertijd ontspanningstechnieken en gezonde routines voor het slapengaan bevorderen. Deze benaderingen worden vaak aanbevolen voordat men zijn toevlucht neemt tot medicijnen, omdat ze minder bijwerkingen hebben en duurzamere oplossingen op lange termijn kunnen zijn.

Cognitieve gedragstherapie voor chronische slapelozen

CGT is de voorkeursbehandeling voor personen die lijden aan chronische slapeloosheid, omdat het werkt om negatieve gedachtenpatronen met betrekking tot de slaap te vervangen door positieve. CGT richt zich op het identificeren van negatieve gedachtenpatronen met betrekking tot de slaap, zoals angst om in slaap te vallen of in slaap te blijven, die de slaapproblemen kunnen verergeren. Door middel van verschillende oefeningen en strategieën zoals stimuluscontrole, slaapbeperking en ontspanningstraining leren patiënten hoe ze deze onbehulpzame gedachten kunnen veranderen in positievere gedachten die een betere slaapkwaliteit bevorderen.

Tips voor slaaphygiëne

Een ander essentieel onderdeel van niet-farmacologische behandelingen voor slapeloosheid is voorlichting over goede slaaphygiëne. Slaaphygiëne verwijst naar gewoonten en praktijken die de nachtelijke rust verbeteren en de slaperigheid overdag minimaliseren. Enkele effectieve tips zijn:

 • Het aanhouden van een consistente bedtijdroutine: Elke avond op dezelfde tijd naar bed gaan helpt de interne klok van uw lichaam te reguleren.
 • Vermijd stimulerende middelen vlak voor het slapengaan: Het consumeren van cafeïne of nicotine kan het begin van de slaap verstoren door de alertheid te verhogen.
 • Een ontspannende slaapkameromgeving creëren: Een comfortabele matras, donkere gordijnen en een koele kamertemperatuur kunnen het inslapen vergemakkelijken.
 • Beperk schermtijd voor het slapengaan: Blootstelling aan blauw licht van elektronische apparaten kan de productie van melatonine verstoren, waardoor het moeilijker wordt om in slaap te vallen.
 • Integreer ontspanningstechnieken in uw routine voor het slapengaan: Diepe ademhalingsoefeningen, progressieve spierontspanning of meditatie kunnen de geest en het lichaam helpen kalmeren als voorbereiding op de slaap.

Cognitieve gedragstherapie in combinatie met instructie in goede slaappraktijken kan leiden tot aanzienlijke verbeteringen in iemands vermogen om 's nachts in slaap te vallen en te blijven. Deze niet-farmacologische interventies bieden een veiliger alternatief voor medicijnen en pakken de onderliggende oorzaken van verstoorde slaappatronen aan.

Niet-medicamenteuze strategieën voor het beheersen van slapeloosheid kunnen hulp bieden bij de symptomen van aanhoudende slapeloosheid, maar in ernstigere gevallen kunnen medicamenteuze behandelingen noodzakelijk zijn. Daarom is het belangrijk om alle beschikbare opties te onderzoeken wanneer u een behandeling van slapeloosheid overweegt.

Farmacologische behandelingsmogelijkheden voor slapeloosheid

Farmacologische behandelingsmogelijkheden voor slapeloosheid

Hypnotische geneesmiddelen zijn doeltreffend gebleken voor de behandeling op korte termijn van verschillende vormen van slapeloosheid. Sedatief-hypnotische geneesmiddelen worden tegenwoordig vaak voorgeschreven vanwege hun lagere bijwerkingenprofiel in vergelijking met antidepressiva, die vroeger veel werden gebruikt maar nu worden vermeden omdat ze meer risico's inhouden.

Door de FDA goedgekeurde slaapmiddelen

De Food and Drug Administration (FDA) heeft verschillende slaappillen goedgekeurd die mensen met slapeloosheid helpen in slaap te vallen, in slaap te blijven, of beide. Deze medicijnen omvatten benzodiazepinen zoals temazepam en niet-benzodiazepine hypnotica zoals zolpidem, eszopiclone en zaleplon. Hoewel deze medicijnen effectief kunnen zijn bij de behandeling van slapeloosheidssymptomen, is het essentieel om ze onder toezicht van een arts te gebruiken vanwege de kans op afhankelijkheid en andere bijwerkingen.

Melatonine Receptor Agonisten zoals Ramelteon

Melatonine receptor agonisten, zoals ramelteon, zijn een andere klasse van door de FDA goedgekeurde slaapmiddelen die werken door zich te richten op melatonine receptoren in de hersenen die verantwoordelijk zijn voor het reguleren van de slaap-waak cycli. In tegenstelling tot kalmerende-hypnotica hebben melatoninereceptoragonisten geen kalmerend effect en zijn ze niet verslavend. De werkzaamheid ervan kan echter variëren, afhankelijk van individuele factoren zoals leeftijd en onderliggende medische aandoeningen.

Specifieke geneesmiddelen voor de behandeling van slapeloosheid

De FDA heeft verschillende soorten geneesmiddelen goedgekeurd die specifiek gericht zijn op verschillende aspecten van de paden die betrokken zijn bij de regulering van normale slaappatronen. Orexin-receptorantagonisten zoals Suvorexant en Daridorexant zijn daar voorbeelden van. Deze medicijnen verbeteren de slaapkwaliteit, vooral bij mensen met ernstige of chronische aandoeningen.

Orexin Receptor Antagonisten: Suvorexant & Daridorexant

Orexinreceptorantagonisten zoals suvorexant en daridorexant blokkeren de werking van orexine, een neurotransmitter die de waakzaamheid bevordert. Door deze neurotransmitter te remmen, helpen deze geneesmiddelen mensen met slapeloosheid sneller in slaap te vallen en langer in slaap te blijven. Bijwerkingen van orexinreceptorantagonisten, zoals suvorexant en daridorexant, zijn slaperigheid overdag en concentratieproblemen.

Alternatieve therapieën en afwijkend gebruik van geneesmiddelen

Alternatieve therapieën en afwijkend gebruik van geneesmiddelen

Ramelteon, een off-label melatonine agonist, kan enig voordeel bieden bij de behandeling van slapeloosheidssymptomen, hoewel de werkzaamheid van langdurig gebruik onzeker is. Echter, off-label gebruik van melatonine agonisten zoals ramelteon is veelbelovend bij de behandeling van slapeloosheidssymptomen.

Off-Label Gebruik van Ramelteon

Ramelteon wordt voornamelijk voorgeschreven bij moeilijkheden met inslapen, maar het off-label gebruik ervan heeft ook potentiële voordelen aangetoond voor andere vormen van slapeloosheid. Als alternatief voor traditionele hypnotica of sedativa biedt ramelteon minder risico's in verband met afhankelijkheid of bijwerkingen, terwijl het toch verlichting biedt bij problemen met inslapen.

Farmacologische behandelingen voor slapeloosheid zijn een haalbare optie om slapeloosheid te behandelen, maar het is belangrijk om deze behandelingen met uw arts te bespreken voordat u medicijnen gebruikt. De volgende rubriek richt zich specifiek op geneesmiddelen die op de markt worden gebracht voor de behandeling van slapeloosheid, zoals Orexin Receptor Antagonisten.

Specifieke geneesmiddelen voor de behandeling van slapeloosheid

In de afgelopen jaren heeft de ontwikkeling van nieuwe medicijnen geleid tot een reeks geneesmiddelen die speciaal zijn ontwikkeld voor de behandeling van slapeloosheid. Deze medicijnen richten zich op verschillende aspecten en paden die betrokken zijn bij het reguleren van normale slaappatronen en bieden een betere slaapkwaliteit voor mensen met ernstige of chronische gevallen.

Orexin Receptor Antagonisten: Suvorexant & Daridorexant

Orexin-receptorantagonisten, zoals Suvorexant en Daridorexant, zijn voorbeelden van innovatieve behandelingen die door de Food and Drug Administration (FDA) zijn goedgekeurd voor de behandeling van slapeloosheid. Orexine is een neurotransmitter die verantwoordelijk is voor het bevorderen van de waakzaamheid; door de werking ervan te blokkeren kunnen mensen gemakkelijker in slaap vallen.

 • Suvorexant: Dit geneesmiddel was de eerste orexine-antagonist die in 2014 door de FDA werd goedgekeurd. Suvorexant richt zich op zowel orexine-A- als orexine-B-receptoren in de laterale hypothalamusregio van de hersenen om de slaap-waakcycli te regelen. Klinische studies hebben de doeltreffendheid van suvorexant aangetoond bij het verminderen van de slaapopkomstvertraging (tijd die nodig is om in slaap te vallen) en het verhogen van de totale slaaptijd bij volwassenen met primaire slapeloosheid(bron). Sommige patiënten kunnen echter bijwerkingen ondervinden, zoals slaperigheid overdag of abnormale dromen.
 • Daridorexant: Een nieuwere toevoeging aan deze klasse van geneesmiddelen is daridorexant, dat in 2023 door de FDA werd goedgekeurd. Het heeft veelbelovende resultaten laten zien in klinische proeven voor de behandeling van slapeloosheid, waarbij deelnemers verbeteringen meldden in slaapopkomstvertraging en ontwaken na slaapopkomst(bron). Daridorexant wordt geacht een gunstig veiligheidsprofiel te hebben in vergelijking met andere hypnotische geneesmiddelen vanwege het lagere risico op resteffecten op de volgende dag.

Het is belangrijk op te merken dat, hoewel deze medicijnen specifiek op de markt zijn voor de behandeling van slapeloosheid, ze niet voor iedereen geschikt zijn. Patiënten moeten met hun zorgverlener overleggen voordat zij met een medicijnenkuur beginnen en rekening houden met mogelijke bijwerkingen of wisselwerkingen tussen medicijnen.

Naast orexinereceptorantagonisten zijn er ook andere categorieën geneesmiddelen beschikbaar voor de behandeling van slapeloosheidssymptomen, zoals benzodiazepinen (bv. temazepam), niet-benzodiazepine hypnotica (bv. zolpidem) en melatoninereceptoragonisten (bv. ramelteon). Elke klasse heeft echter zijn eigen risico's en voordelen die zorgvuldig moeten worden afgewogen tegen de individuele behoeften/voorkeuren van de patiënt op basis van de ernst/type van de onderliggende oorzaken en eventuele comorbiditeiten (bv. angst/depressie).

De Orexin Receptor Antagonisten Suvorexant en Daridorexant zijn twee geneesmiddelen die specifiek op de markt zijn gebracht voor de behandeling van slapeloosheid. Er kan ook worden gekeken naar andere manieren om slapeloosheid te behandelen, zoals alternatieve therapieën of het gebruik van geneesmiddelen voor doeleinden die niet op het etiket staan.

Alternatieve therapieën en afwijkend gebruik van geneesmiddelen

Alternatieve therapieën en afwijkend gebruik van geneesmiddelen

Hoewel melatoninesupplementen overal verkrijgbaar zijn en vaak worden gebruikt voor slaapproblemen, worden ze niet aanbevolen als eerstelijnsbehandeling vanwege het beperkte bewijs voor hun werkzaamheid en bezorgdheid over mogelijke bijwerkingen bij langdurig gebruik. Off-label gebruik van bepaalde medicijnen is echter veelbelovend gebleken bij de behandeling van slapeloosheidssymptomen.

Off-Label Gebruik van Ramelteon

Ramelteon, een melatonine receptor agonist, is zo'n medicijn dat bij off-label gebruik voor de behandeling van slapeloosheid de slaapkwaliteit blijkt te verbeteren. Deze medicatie werkt door de effecten van melatonine in het lichaam na te bootsen, en helpt zo een regelmatige slaap-waakcyclus in stand te houden en ongestoorde rust te bevorderen, zonder slaperigheid of verdovende effecten te veroorzaken, zoals bij traditionele slaapmedicatie gebruikelijk is.

Ramelteon is door de Food and Drug Administration (FDA) goedgekeurd voor de behandeling van slaapproblemen, maar is niet specifiek op de markt gebracht voor de behandeling van chronische slapeloosheid. Ondanks deze beperking hebben studies aangetoond dat het effectief is in het verminderen van het aantal nachtelijke ontwakingen en het verhogen van de totale slaaptijd bij personen die worstelen met verschillende vormen van slapeloosheid, waaronder voorbijgaande, kortdurende en chronische gevallen.

 • Werkzaamheid: Onderzoek suggereert dat ramelteon zowel subjectieve metingen zoals zelfgerapporteerde tevredenheid over de slaapkwaliteit als objectieve markers zoals verminderde latentie tot aanhoudende slaap kan verbeteren in vergelijking met placebogroepen.
 • Veiligheidsprofiel: In tegenstelling tot veel hypnotica die risico's inhouden in verband met afhankelijkheid en ontwenningsverschijnselen, heeft ramelteon een gunstig veiligheidsprofiel met een minimaal risico op misbruik of verslaving. Bovendien lijkt het geen nadelige invloed te hebben op het cognitief functioneren op de volgende dag of restsedatie te veroorzaken.
 • Comorbiditeiten: Ramelteon kan bijzonder gunstig zijn voor personen die moeite hebben met inslapen als gevolg van gelijktijdige aandoeningen zoals angststoornissen, depressie en chronische pijn die het begin van de slaap verstoren.

Er is meer onderzoek nodig om de werkzaamheid en veiligheid van ramelteon op lange termijn vast te stellen bij off-label gebruik voor slapeloosheid. Het is essentieel dat iedereen die een medicijn tegen slapeloosheid wil gebruiken - of het nu on- of off-label is - met zijn arts overlegt over de mogelijke voordelen en risico's van elke keuze, voordat hij een besluit neemt.

Het off-label gebruik van medicijnen kan een effectief alternatief zijn voor traditionele slapeloosheidsbehandelingen, maar het is belangrijk om rekening te houden met de leeftijd en andere factoren die de slaapkwaliteit kunnen beïnvloeden bij het bepalen van de beste aanpak. Aangepaste behandelingen voor oudere volwassenen moeten een prioriteit zijn om optimale resultaten van een voorgeschreven therapie of medicatie te garanderen.

Behandeling van slapeloosheid bij ouderen

Oudere volwassenen kunnen te maken krijgen met unieke uitdagingen als gevolg van cognitieve achteruitgang en hormonale veranderingen die van invloed zijn op normale slaappatronen. De beste aanpak van slapeloosheid omvat een combinatie van niet-farmacologische strategieën, zoals cognitieve gedragstherapie (CGT), voorlichting over slaaphygiëne en gerichte farmacotherapie, afgestemd op de individuele behoeften/voorkeuren van de patiënt op basis van de ernst/type van de onderliggende oorzaken en eventuele comorbiditeiten (bijv. angst/depressie).

Behandelingen op maat voor ouderen

Om slapeloosheid bij oudere volwassenen effectief te behandelen, is het essentieel om rekening te houden met de specifieke factoren die bijdragen aan hun slaapproblemen. Leeftijdsgebonden aandoeningen zoals slaapapneu of rustelozebenensyndroom kunnen bijvoorbeeld de slaap verstoren en vereisen een gespecialiseerde behandeling. Bovendien kunnen medicijnen die gewoonlijk voor andere gezondheidsproblemen worden voorgeschreven, een kalmerend effect hebben of slaperigheid overdag veroorzaken, waardoor de behandeling van slapeloosheid nog ingewikkelder wordt.

 • Cognitieve gedragstherapie: CGT is effectief gebleken bij de behandeling van chronische slapeloosheid door het aanpakken van gedachten en gedragingen die bijdragen aan slechte slaapgewoonten, terwijl ontspanningstechnieken en gezonde bedtijdroutines worden bevorderd.
 • Voorlichting over slaaphygiëne: Voorlichting aan ouderen over goede slaaphygiëne kan hun algehele levenskwaliteit helpen verbeteren door goede gewoonten aan te moedigen, zoals het aanhouden van een consequent bedtijdschema, het creëren van een comfortabele slaapomgeving, het beperken van cafeïnegebruik voor het slapen gaan, enz.
 • Farmacologische interventies: Indien nodig moeten gerichte farmacotherapieopties worden overwogen, rekening houdend met de medische geschiedenis van de patiënt en mogelijke interacties met andere medicijnen die hij/zij gebruikt. Het is cruciaal om een arts te raadplegen voordat u met nieuwe medicijnen tegen slapeloosheid begint.

Aanpak van leeftijdsgebonden factoren die de slaapkwaliteit beïnvloeden

Naast een behandeling op maat is het essentieel om leeftijdsgebonden factoren aan te pakken die de slaapkwaliteit bij oudere volwassenen negatief kunnen beïnvloeden. Zo kan de menopauze hormonale veranderingen veroorzaken, waardoor het moeilijk wordt om in slaap te vallen of te blijven. Ook chronische pijn door aandoeningen als artritis of neuropathie kan het slaappatroon verstoren.

De slaapkwaliteit verbeteren bij oudere volwassenen die met deze uitdagingen worden geconfronteerd:

 1. Stimuleer regelmatige lichaamsbeweging overdag om een betere nachtrust te bevorderen.
 2. Beveel ontspanningstechnieken aan zoals diepe ademhalingsoefeningen of meditatiepraktijken die stress en angst voor het slapen gaan kunnen helpen verminderen.
 3. Stel voor hulpmiddelen te gebruiken (bijv. kussens voor specifieke slaaphoudingen) of strategieën voor pijnbestrijding (bijv. warmtetherapie) indien nodig om het ongemak tijdens het rusten te verlichten.

De integratie van niet-farmacologische benaderingen, in combinatie met de juiste medicatie, kan de resultaten van de behandeling van slapeloosheid bij senioren drastisch verbeteren, en uiteindelijk hun algemene gezondheid en tevredenheid verhogen.

Kortom, bij de behandeling van slapeloosheid bij senioren is een gepersonaliseerde aanpak nodig om rekening te houden met leeftijdsgebonden factoren die de slaap kunnen beïnvloeden. Verder kan acupressuur worden gebruikt als aanvullende therapie voor de behandeling van slapeloosheid en de verbetering van de slaapkwaliteit.

Acupressuur als aanvullende therapie bij slapeloosheid

Slaapstoornissen zijn een veel voorkomend probleem dat talloze mensen over de hele wereld treft. Hoewel medicijnen en andere behandelingen kunnen helpen de symptomen te beheersen, zoeken veel mensen naar alternatieve of aanvullende therapieën om hun slaapkwaliteit te verbeteren zonder alleen op geneesmiddelen te vertrouwen. Een alternatieve therapie voor slapeloosheid die steeds meer ingang heeft gevonden is acupressuur.

Voordelen van acupressuur voor een betere slaapkwaliteit

Uiteen recente longitudinale studie van Sun et al. bleek dat een consequente acupressuurbehandeling de slapeloosheidssymptomen na verloop van tijd aanzienlijk kan verbeteren. Deze niet-invasieve therapie biedt verschillende voordelen voor mensen die kampen met chronische slapeloosheid, moeite hebben met inslapen, in slaap blijven of overdag slaperig zijn door een verstoord slaappatroon:

 • Natuurlijke aanpak: Acupressuur vertrouwt op de natuurlijke genezingscapaciteiten van het lichaam en niet op externe stoffen zoals slaappillen of kalmerende effecten van medicijnen.
 • Geen bijwerkingen: In tegenstelling tot sommige farmacologische interventies die gebruikt worden om slapeloosheid te behandelen, heeft acupressuur geen bekende nadelige bijwerkingen wanneer het correct wordt uitgevoerd.
 • Gebruiksgemak: Mensen kunnen eenvoudige technieken leren en deze thuis toepassen met hun vingers of met speciaal daarvoor ontworpen instrumenten (bijv. een acupressuurmat).
 • Holistische voordelen: Naast het verbeteren van de slaapkwaliteit kunnen regelmatige acupressuursessies ook verlichting bieden bij aanverwante problemen zoals angst, depressie en chronische pijn, die vaak samengaan met slaapstoornissen zoals het rustelozebenensyndroom en obstructieve slaapapneu.

Om de potentiële voordelen van acupressuur voor de behandeling van slapeloosheid te maximaliseren, is het essentieel om specifieke drukpunten aan te pakken waarvan bekend is dat ze het begin en de kwaliteit van de slaap beïnvloeden. Enkele vaak gebruikte acupressuurpunten zijn:

 1. Anmian (vredige slaap): Dit punt bevindt zich achter de oorlel en zou ontspanning bevorderen en de slaap opwekken.
 2. Shenmen (Poort van de Geest): Gevonden op de binnenste polsplooi, kan het uitoefenen van druk hier helpen de geest te kalmeren en angst te verlichten die de slaap verstoort.
 3. Yin Tang (Hall of Impression): Gelegen tussen de wenkbrauwen, kan het stimuleren van dit gebied een gevoel van rust bevorderen waardoor u gemakkelijker in slaap valt.

Het integreren van acupressuur met cognitieve gedragstherapie, ontspanningstechnieken en andere niet-farmacologische interventies kan een uitgebreide aanpak bieden voor de behandeling van chronische slapeloosheid. Het is echter cruciaal om een arts te raadplegen voordat u met een nieuwe behandeling begint, vooral als u reeds bestaande medische aandoeningen heeft of momenteel medicijnen gebruikt tegen slapeloosheid of andere slaapstoornissen.

Veelgestelde vragen over de behandeling van slapeloosheid

Wat is de meest succesvolle behandeling voor slapeloosheid?

De meest succesvolle behandeling van slapeloosheid bestaat vaak uit een combinatie van cognitieve gedragstherapie (CGT) en slaaphygiënevoorlichting. CGT pakt negatieve denkprocessen aan, terwijl slaaphygiëne gezonde leefgewoonten bevordert om de slaapkwaliteit te verbeteren. In sommige gevallen kunnen ook farmacologische behandelingen worden voorgeschreven, zoals melatoninereceptoragonisten of orexinereceptorantagonisten.

Wat is een goede behandeling voor slapeloosheid?

Een goede behandeling van slapeloosheid omvat niet-farmacologische interventies, zoals begeleidingstechnieken om stressfactoren die het slaappatroon beïnvloeden te beheersen, cognitieve gedragstherapiemethoden gericht op negatieve gedachten, en voorlichting over slaaphygiëne. Farmacologische behandelingen zoals melatoninesupplementen of voorgeschreven medicijnen kunnen ook effectief zijn, mits ze op de juiste manier onder medisch toezicht worden gebruikt.

Wat is de wetenschappelijke behandeling van slapeloosheid?

Wetenschappelijke behandelingen voor slapeloosheid zijn wetenschappelijk onderbouwde benaderingen. Deze omvatten cognitieve gedragstherapie, die effectief is gebleken bij de behandeling van zowel acute als chronische vormen van de aandoening, en farmacologische opties zoals orexinereceptorantagonisten of melatoninereceptoragonisten die strenge klinische proeven hebben ondergaan om hun veiligheid en doeltreffendheid te garanderen.

Conclusie

Kortom, slapeloosheid kan vele vormen aannemen en verschillende onderliggende oorzaken hebben. Niet-medicamenteuze methoden, zoals praattherapie, cognitieve gedragsbehandeling en begeleiding bij het verbeteren van de slaaphygiëne kunnen succesvol zijn bij het beheersen van slapeloosheidssymptomen. Farmacologische behandelingen zoals orexinreceptorantagonisten en melatoninereceptoragonisten kunnen ook worden gebruikt om de aandoening te beheersen. Oudere volwassenen worden geconfronteerd met unieke uitdagingen bij het beheersen van hun slapeloosheid als gevolg van cognitieve achteruitgang en hormonale veranderingen.

Acupressuur is een holistische alternatieve behandeling die na verloop van tijd de slaapkwaliteit blijkt te verbeteren. Al met al zijn er meerdere opties beschikbaar voor wie hulp zoekt bij de behandeling van slapeloosheid.Meld u aan voor onze nieuwsbrief en ontvang 10% korting op één order

Welk product heb ik nodig?
As Seen On:
 • https://www.deondernemer.nl/actueel/retail/cibdol-opent-brandstore-stap-ideaal~2659792
 • https://retailtrends.nl/item/62892/cibdol-het-highend-cbd-merk-waar-je-niet-high-van-wordt
 • https://www.dailybase.nl/thegoodlife/lifestyle-thegoodlife/cibdol-opent-cbd-brandstore-amsterdam/
 • https://www.ad.nl/regiosport-den-haag/karlien-sleper-heeft-spelen-in-monobob-als-missie-ik-voel-me-vrijer-bij-deze-nieuwste-bobsleediscipline~a0db0ffe/
 • https://www.womenshealthmag.com/nl/beauty/g34723687/cbd-producten/
 • https://www.libelle.nl/