Stress Triggers ontdekken en beheren

Gepubliceerd:

Het ontdekken en beheren van stresstriggers is cruciaal voor het effectief beheren en verminderen van stress in het dagelijks leven. Door de factoren te identificeren die bijdragen aan stress, kunnen mensen strategieën ontwikkelen om hun impact te verminderen en een betere geestelijke gezondheid en welzijn te bevorderen. In dit artikel worden verschillende stressbeheerstechnieken besproken, waaronder het identificeren van stresstriggers en het beheren van stresstriggers, om mensen te helpen de uitdagingen van stress het hoofd te bieden en een evenwichtige levensstijl te behouden.

Stress Triggers begrijpen

Belangrijkste opmerkingen:

 • Het begrijpen en beheren van stresstriggers is essentieel voor effectief stressmanagement.
 • Veel voorkomende stressoren zijn druk op het werk, relatieproblemen, financiële zorgen en dagelijkse beslommeringen.
 • Het bijhouden van emotionele en lichamelijke reacties kan helpen bij het identificeren van stresstriggers.
 • Strategieën om met stress-triggers om te gaan zijn onder andere het verwijderen van stressveroorzakende prikkels, het veranderen van reacties op stressoren, steun zoeken, effectief met tijd omgaan, ontspanningstechnieken oefenen en een gezonde levensstijl aanhouden.
 • Mindfulnessoefeningen kunnen mensen helpen om zich meer bewust te worden van hun stresstriggers en gezondere reacties te ontwikkelen.

Stress Triggers begrijpen

Om effectief met stress om te gaan, is het essentieel om een duidelijk begrip te hebben van de triggers die eraan bijdragen. Triggers voor stress kunnen van persoon tot persoon verschillen en kunnen verband houden met verschillende aspecten van het leven, zoals werk, relaties, financiën en dagelijkse beslommeringen. Door deze oorzaken te identificeren, kunnen mensen effectieve strategieën en copingmechanismen ontwikkelen om hun impact te verminderen.

Eén manier om stresstriggers te identificeren is door uw emotionele en lichamelijke reacties in de gaten te houden. Let op hoe u zich voelt tijdens bepaalde situaties, zoals een overweldigd, geïrriteerd of angstig gevoel. Lichamelijke symptomen zoals hoofdpijn, vermoeidheid of maagklachten kunnen ook tekenen zijn van stress-triggers. Door deze patronen te herkennen, kunnen mensen inzicht krijgen in de specifieke situaties of omstandigheden die tot stress leiden.

Daarnaast is het belangrijk om gemeenschappelijke stressfactoren op verschillende gebieden in het leven te erkennen. Druk op uw werk, zoals strakke deadlines of een veeleisende werklast, kan bijdragen tot aanzienlijke stress. Relatieproblemen, financiële zorgen en dagelijkse eisen kunnen ook bronnen van stress zijn. Inzicht in deze stressoren kan mensen helpen om ze effectiever aan te pakken.

Zodra de stresstriggers geïdentificeerd zijn, kunnen er verschillende strategieën gebruikt worden om de stressniveaus te beheersen en te verminderen. Deze strategieën kunnen bestaan uit het verwijderen van stressveroorzakende stimuli, zoals het vermijden van onnodige conflicten of het beperken van de blootstelling aan triggers. Het is ook nuttig om reacties op stressfactoren te veranderen door negatieve gedachten te herkaderen of ontspanningstechnieken te gebruiken. Steun zoeken bij dierbaren, tijd en prioriteiten effectief beheren, mindfulness beoefenen en een gezonde levensstijl aanhouden zijn bijkomende strategieën die gebruikt kunnen worden voor stressmanagement.

Tips om met stressfactoren om te gaan:
1. Oefen diepe ademhalingsoefeningen of meditatie om ontspanning te bevorderen.
2. Doe regelmatig aan lichaamsbeweging om stress te verminderen en het algehele welzijn te verbeteren.
3. Taken prioriteren en realistische doelen stellen om de tijd effectief te beheren.
4. Zoek steun bij familie, vrienden of professionele hulpverleners om stressfactoren te bespreken en strategieën om ermee om te gaan te ontwikkelen.
5. Vermijd het gebruik van alcohol of drugs als overlevingsmechanismen, omdat deze de stress kunnen verergeren en tot bijkomende gezondheidsproblemen kunnen leiden.

Het is belangrijk om te onthouden dat stressmanagement een continu proces is. Door de tijd te nemen om stresstriggers te begrijpen en te beheersen, kunnen mensen beter met uitdagingen omgaan, hun levenskwaliteit verbeteren en hun algehele welzijn vergroten.

Stress Triggers identificeren

Om stresstriggers te identificeren, moeten we onze eigen emotionele en lichamelijke reacties op verschillende situaties goed in de gaten houden. Stressoren kunnen zich op verschillende manieren manifesteren en het is belangrijk om de tekenen die aangeven dat ons stressniveau stijgt, in de gaten te houden. Enkele veel voorkomende emotionele reacties op stressveroorzakers zijn gevoelens van boosheid, zorgen en spanning. Lichamelijke symptomen zoals hoofdpijn, maagklachten en spierspanning kunnen ook wijzen op de aanwezigheid van stresstriggers.

Door goed op deze reacties te letten, kunnen we beginnen met het identificeren van de specifieke situaties of gebeurtenissen die onze stress veroorzaken. Werkdruk, relatieproblemen, financiële zorgen en dagelijkse beslommeringen zijn enkele van de veelvoorkomende stressfactoren waar veel mensen mee te maken hebben. Het is echter belangrijk om te onthouden dat stress triggers uniek kunnen zijn voor elk individu, dus wat voor de ene persoon stress veroorzaakt, heeft misschien niet op dezelfde manier effect op de andere persoon.

Om stress triggers te helpen identificeren, kan het bijhouden van een dagboek of dagboek nuttig zijn. Noteer alle situaties of gebeurtenissen die een significante emotionele of lichamelijke reactie veroorzaken. Dit kan waardevolle inzichten opleveren in de patronen en triggers die bijdragen aan onze stressniveaus. Daarnaast kan het zoeken van steun bij een vertrouwde vriend, familielid of therapeut een perspectief van buitenaf bieden en helpen bij het identificeren van stresstriggers die we zelf misschien moeilijk kunnen herkennen.

In het algemeen is het identificeren van stresstriggers de eerste stap op weg naar effectief stressmanagement. Door zelfbewuster te worden en ons af te stemmen op onze emotionele en lichamelijke reacties, kunnen we een beter begrip krijgen van de specifieke factoren die bijdragen aan onze stressniveaus. Gewapend met deze kennis kunnen we dan beginnen met het ontwikkelen van strategieën en technieken om deze triggers te beheren en te verminderen, wat leidt tot een betere geestelijke gezondheid en algeheel welzijn.

Veel voorkomende stressfactoren: Emotionele reacties: Lichamelijke Symptomen:
Werkdruk Boosheid, zorgen, spanning Hoofdpijn, spierspanning
Relatieproblemen Angst, verdriet, prikkelbaarheid Maagpijn, slapeloosheid
Financiële zorgen Stress, angst, hulpeloosheid Vermoeidheid, veranderde eetlust
Dagelijks gedoe Frustratie, ongeduld Spijsverteringsproblemen, snelle hartslag

Strategieën om met stressveroorzakers om te gaan

Zodra stress triggers geïdentificeerd zijn, is het belangrijk om effectieve strategieën te ontwikkelen om ermee om te gaan. Door verschillende technieken toe te passen en de levensstijl positief te veranderen, kunnen mensen beter omgaan met hun stressbronnen en hun algehele welzijn verbeteren.

1. Verwijder stressveroorzakende prikkels:

Identificeer en beperk blootstelling aan stresstriggers zoveel mogelijk. Dit kan inhouden dat u grenzen in relaties creëert of dat u minder tijd in stressvolle omgevingen doorbrengt. Door het contact met stressveroorzakende factoren te elimineren of te verminderen, kunnen mensen hun algehele stressniveau aanzienlijk verlagen.

2. Verander reacties op stressoren:

Leren hoe men op stressveroorzakers reageert, kan een transformerend proces zijn. Door stressbeheertechnieken zoals diepe ademhaling, meditatie en positieve zelfpraat te oefenen, kunnen mensen gezonder op stress reageren. Dit kan het herkaderen van negatieve gedachten inhouden, humor vinden in moeilijke situaties, of professionele begeleiding zoeken om nieuwe perspectieven te krijgen.

3. Zoek hulp en ondersteuning:

Aarzel niet om contact op te nemen met familie, vrienden of steungroepen bij het omgaan met stresstriggers. Praten over uw stressfactoren met vertrouwde personen kan validatie, begeleiding en praktische oplossingen bieden. Hulp zoeken bij een therapeut of counselor kan ook nuttig zijn bij het ontwikkelen van effectieve copingstrategieën en het krijgen van emotionele steun.

4. Tijd beheren en taken prioriteren:

Stress kan vaak verergerd worden door een gebrek aan tijdbeheer of overweldigende takenlijsten. Door taken te organiseren, realistische doelen te stellen en prioriteit te geven aan zelfzorg, kunnen mensen een gevoel van controle creëren en stressniveaus verlagen. Leren om taken te delegeren en "nee" te zeggen wanneer dat nodig is, is ook essentieel om effectief met stress-triggers om te gaan.

Voordelen van het beheren van stresstriggers
Verbeterd mentaal en emotioneel welzijn
Verbeterd vermogen om met uitdagingen om te gaan
Minder risico op stressgerelateerde gezondheidsproblemen
Verhoogde productiviteit en focus
Verbeterde relaties en communicatie

5. 5. Oefen ontspanningstechnieken:

Ontspanningstechnieken zoals yoga, mindfulness of diepe ademhalingsoefeningen kunnen helpen om effectief met stress-triggers om te gaan. Deze oefeningen bevorderen ontspanning, verminderen spierspanning en kalmeren de geest. Door regelmatig ontspanningsoefeningen in de dagelijkse routine op te nemen, kunnen mensen een groter gevoel van kalmte en veerkracht ontwikkelen wanneer ze met stress worden geconfronteerd.

6. Zorg voor een gezonde levensstijl:

Lichamelijk welzijn speelt een cruciale rol bij stressmanagement. Regelmatig bewegen, evenwichtig eten, voldoende slapen en zelfzorgactiviteiten zijn allemaal essentieel om stressniveaus te verlagen. Deze gezonde levensgewoonten geven mensen de energie en veerkracht die ze nodig hebben om effectief met stress-triggers om te gaan.

Door deze strategieën voor het omgaan met stress-triggers toe te passen, kunnen mensen de vaardigheden en veerkracht ontwikkelen die nodig zijn om met meer gemak door moeilijke situaties te navigeren. Vergeet niet dat het beheersen van stress een doorlopend proces is, en het is altijd aan te raden om professionele hulp te zoeken als de stress verergert of onbeheersbaar wordt.

Mindfulness en stressveroorzakers

Mindfulnesspraktijken kunnen een belangrijke rol spelen bij het herkennen van stresstriggers en het cultiveren van gezondere copingmechanismen. Door een mindful aanpak kunnen mensen hun zelfbewustzijn vergroten en een beter begrip ontwikkelen van hun emotionele en fysieke reacties op stressfactoren. Dit verhoogde bewustzijn stelt hen in staat om de specifieke triggers te identificeren die stress in hun leven veroorzaken.

Een effectieve mindfulness techniek is het beoefenen van opmerkzaamheid op dit moment. Dit houdt in dat u zonder oordeel aandacht besteedt aan de gedachten, gevoelens en gewaarwordingen die zich in het huidige moment voordoen. Door deze ervaringen te observeren zonder te proberen ze te veranderen of te onderdrukken, kunnen mensen waardevolle inzichten krijgen in hun stresstriggers.

Een andere nuttige mindfulnessoefening is het scannen van het lichaam. Hierbij wordt de aandacht gericht op verschillende delen van het lichaam, waarbij spanning of ongemak wordt opgemerkt. Door dit te doen, kunnen mensen gebieden identificeren waar stress zich fysiek kan manifesteren, wat een aanwijzing kan zijn voor de aanwezigheid van stresstriggers.

De voordelen van mindfulness voor stressmanagement

Door mindfulness in hun dagelijks leven op te nemen, kunnen mensen gezonder reageren op stresstriggers. Mindfulness helpt hen om ruimte te creëren tussen hun triggers en reacties, waardoor ze bedachtzamer en doelbewuster kunnen reageren. Met oefening kunnen mensen leren om hun stresstriggers te observeren zonder erdoor overweldigd te worden, wat leidt tot een algehele verlaging van het stressniveau.

Voordelen van mindfulness voor stressmanagement
Zelfbewustzijn vergroten Gezondere copingmechanismen ontwikkelen
Stressniveaus verlagen Het algehele welzijn verbeteren
Creëer ruimte tussen triggers en reacties Veerkracht vergroten

In het algemeen kan het opnemen van mindfulness in het dagelijks leven mensen helpen om hun stresstriggers beter te beheersen en hun algehele welzijn te verbeteren. Door een beter begrip van hun reacties te ontwikkelen en gezondere copingmechanismen te cultiveren, kunnen mensen stressvolle situaties met meer gemak doorstaan en een groter gevoel van evenwicht en vrede bereiken.

Professionele hulp zoeken

Als stress overweldigend wordt, is het raadzaam om professionele hulp te zoeken voor begeleiding en ondersteuning. Stressmanagement is een doorlopend proces, en er kunnen momenten zijn waarop het moeilijk wordt om het alleen aan te kunnen. Professionele hulp van therapeuten, counselors of andere gekwalificeerde professionals kan personen voorzien van de hulpmiddelen en strategieën die ze nodig hebben om hun stresstriggers effectief te beheersen.

Therapie- of counselingsessies kunnen mensen een veilige en vertrouwelijke ruimte bieden om hun stresstriggers te onderzoeken en persoonlijke copingmechanismen te ontwikkelen. Deze professionals kunnen mensen helpen bij het identificeren van patronen en gedragingen die bijdragen aan hun stress, gezondere manieren leren om met stressfactoren om te gaan en strategieën ontwikkelen voor zelfzorg en algemeen welzijn.

Professionele hulp kan ook nuttig zijn voor diegenen die extra ondersteuning nodig hebben bij het beheren van hun stresstriggers. Therapeuten en counselors kunnen begeleiding bieden bij het implementeren van stressmanagementtechnieken, zoals ontspanningsoefeningen, mindfulness en cognitieve gedragstherapie. Ze kunnen ook waardevolle inzichten en perspectieven bieden, zodat mensen een beter begrip krijgen van hun stresstriggers en hoe ze daar effectief mee om kunnen gaan.

De voordelen van professionele hulp bij stressbeheer
Toegang tot getrainde professionals die gespecialiseerd zijn in stressmanagement
Veilige en vertrouwelijke omgeving om stresstriggers en zorgen te bespreken
Persoonlijke begeleiding en ondersteuning om met stress-triggers om te gaan
Ontwikkeling van effectieve copingstrategieën en stressverminderingstechnieken
Verbeterd zelfbewustzijn en begrip van persoonlijke stresstriggers
Mogelijkheid om onderliggende problemen aan te pakken die bijdragen aan stress

Vergeet niet dat professionele hulp zoeken geen teken van zwakte is, maar een proactieve stap naar een betere geestelijke gezondheid. Als stress overweldigend wordt, aarzel dan niet om contact op te nemen met een gekwalificeerde professional die u de nodige begeleiding en ondersteuning kan bieden. Door effectief met stress-triggers om te gaan, kunnen mensen hun algehele welzijn verbeteren en een gelukkiger, bevredigender leven leiden.

Een gezonde levensstijl behouden

Het handhaven van een gezonde levensstijl kan aanzienlijk bijdragen aan het beheersen van stresstriggers en het verbeteren van het mentale welzijn. Regelmatige lichaamsbeweging, goede voeding, voldoende slaap en zelfzorgactiviteiten zijn allemaal essentiële onderdelen van een gezonde levensstijl die stressniveaus kunnen helpen verminderen. Van lichaamsbeweging in het bijzonder is aangetoond dat het endorfine vrijmaakt, wat natuurlijke stressbestrijdende chemicaliën in de hersenen zijn, en ontspanning bevordert.

Tabel: Voordelen van een gezonde levensstijl voor het beheersen van stressveroorzakers

Voordelen Beschrijving
Verlaagde cortisolspiegels Regelmatige lichaamsbeweging en goede voeding kunnen helpen om het cortisolniveau te verlagen, een hormoon dat geassocieerd wordt met stress.
Verbeterde slaapkwaliteit Voldoende slaap bevordert een betere cognitieve functie en emotioneel welzijn, en vermindert de impact van stresstriggers.
Verbeterd humeur Zelfzorgactiviteiten en ontspanningstechnieken kunnen de stemming verbeteren en stressniveaus verlagen.
Verhoogde veerkracht Een gezonde levensstijl versterkt het lichaam en de geest, waardoor mensen weerbaarder worden tegen de negatieve effecten van stresstriggers.

Door prioriteit te geven aan zelfzorg en gezonde levensstijlkeuzes te maken, kunnen mensen beter omgaan met stresstriggers en hun algehele mentale welzijn verbeteren. Het is belangrijk om te onthouden dat het opnemen van deze gewoonten in het dagelijks leven een doorlopend proces is en toewijding vereist. Kleine stapjes, zoals regelmatig een pauze nemen om aan lichaamsbeweging te doen of een voedzame maaltijd bereiden, kunnen al veel doen om stress te bestrijden. Daarnaast kan het beoefenen van ontspanningstechnieken zoals diepe ademhalingsoefeningen of mindfulness-meditatie mensen helpen om effectiever met stress-triggers om te gaan.

Vermijd ongezonde copingmechanismen

Het is van cruciaal belang om te voorkomen dat u alcohol en drugs gebruikt om met stress om te gaan, omdat dit de negatieve effecten op de lange termijn kan verergeren. Hoewel deze middelen tijdelijke verlichting kunnen geven, kunnen ze leiden tot een reeks fysieke, mentale en emotionele gezondheidsproblemen. In plaats daarvan moeten mensen gezondere alternatieven zoeken om stresstriggers te beheersen en het algehele welzijn te bevorderen.

Een effectieve manier om ongezonde copingmechanismen te vermijden, is om alternatieve strategieën voor stressvermindering te vinden. U kunt hierbij denken aan regelmatige lichaamsbeweging, zoals yoga of wandelen, waarbij endorfine vrijkomt en de stemming wordt gestimuleerd. Daarnaast kan het beoefenen van mindfulness en ontspanningstechnieken, zoals diepe ademhalingsoefeningen of meditatie, mensen helpen om kalmte en evenwicht te vinden tijdens stressvolle periodes. Deze strategieën bieden niet alleen onmiddellijke verlichting, maar dragen ook bij aan stressbeheer op de lange termijn.

Een ander belangrijk aspect is steun zoeken bij dierbaren. Praten met vertrouwde familieleden of vrienden over stresstriggers en hun begrip en advies vragen, kan een broodnodige uitlaatklep zijn voor emoties. Daarnaast kunnen contacten met steungroepen of professionele begeleiding waardevolle hulpmiddelen en technieken bieden om op een gezonde manier met stress-triggers om te gaan.

Gezonde copingstrategieën:
Regelmatig bewegen
Mindfulness en ontspanningstechnieken
Steun zoeken bij dierbaren
In contact komen met steungroepen
Professionele begeleiding

Door deze tips voor stressmanagement toe te passen en ongezonde copingmechanismen te vermijden, kunnen mensen gezonder reageren op stresstriggers en hun algehele welzijn verbeteren. Vergeet niet dat stressmanagement een doorlopend proces is, en dat het belangrijk is om prioriteit te geven aan zelfzorg en indien nodig professionele hulp te zoeken. Met de juiste strategieën en ondersteuning kunnen mensen effectief omgaan met stresstriggers en een gezonder en evenwichtiger leven leiden.

Conclusie

Het ontdekken en beheersen van stresstriggers is een fundamentele stap op weg naar een beter stressbeheer en een algehele geestelijke gezondheid. Het is essentieel voor mensen om hun stressoren te identificeren door hun emotionele en lichamelijke reacties op bepaalde situaties in de gaten te houden. Dit houdt in dat u zich bewust moet zijn van gevoelens van boosheid, zorgen en spanning, maar ook van lichamelijke symptomen zoals hoofdpijn of maagklachten.

Veel voorkomende stressveroorzakers kunnen variëren van druk op het werk en relatieproblemen tot financiële zorgen en dagelijkse beslommeringen. Door deze stressoren te herkennen, kunnen mensen effectieve strategieën ontwikkelen om ermee om te gaan. Dit kan inhouden dat ze stressveroorzakende prikkels uit hun omgeving verwijderen, hun reacties op stressoren veranderen en hulp en steun zoeken bij familie en vrienden.

Het beheren van tijd en het effectief prioriteren van taken, het oefenen van ontspanningstechnieken, het handhaven van een gezonde levensstijl en het vermijden van alcohol en drugs als overlevingsmechanismen zijn allemaal cruciaal bij het beheren van stresstriggers. Het is belangrijk om te weten dat stressmanagement een doorlopend proces is, en het wordt aanbevolen om professionele hulp te zoeken als de stress verergert of onbeheersbaar wordt.

Door de stresstriggers te begrijpen en te beheersen, kunnen mensen hun vermogen om met uitdagingen om te gaan aanzienlijk vergroten, hun levenskwaliteit verbeteren en hun algehele welzijn vergroten. Het implementeren van effectieve stressmanagementtechnieken en -methoden, samen met het aannemen van stressreductiestrategieën, kan leiden tot een gezonder en evenwichtiger leven.

FAQ

V: Wat zijn stresstriggers?

A: Stress triggers zijn situaties, gebeurtenissen of omstandigheden die ervoor zorgen dat mensen stress ervaren. Het kan gaan om druk op het werk, relatieproblemen, financiële zorgen, dagelijks gedoe en eisen.

V: Hoe kan ik mijn stresstriggers identificeren?

Antwoord: U kunt uw stresstriggers identificeren door uw emotionele en lichamelijke reacties op verschillende situaties in de gaten te houden. Let op gevoelens van boosheid, zorgen en spanning, maar ook op lichamelijke symptomen zoals hoofdpijn of maagklachten.

V: Welke strategieën kan ik gebruiken om stresstriggers te beheersen?

A: Strategieën om met stress-triggers om te gaan zijn onder andere het verwijderen van stressveroorzakende prikkels, het veranderen van reacties op stressoren, hulp en steun zoeken bij familie en vrienden, tijd beheren en taken prioriteren, ontspanningstechnieken oefenen, een gezonde levensstijl aanhouden en alcohol en drugs vermijden als overlevingsmechanismen.

V: Waarom is het belangrijk om professionele hulp te zoeken om met stress om te gaan?

A: Het is belangrijk om professionele hulp te zoeken als stress verergert of onbeheersbaar wordt. Therapie, counseling of andere vormen van professionele hulp kunnen waardevolle begeleiding en ondersteuning bieden bij het effectief omgaan met stress-triggers.

V: Hoe kan mindfulness helpen om met stress-triggers om te gaan?

A: Mindfulnessoefeningen kunnen mensen helpen zich meer bewust te worden van hun stresstriggers en gezonder te reageren op stress. Mindfulness opnemen in het dagelijks leven kan het zelfbewustzijn vergroten en de impact van stress triggers verminderen.

V: Welke rol speelt een gezonde levensstijl bij het beheersen van stress-triggers?

A: Een gezonde levensstijl aanhouden, met regelmatige lichaamsbeweging, goede voeding, voldoende slaap en zelfzorgactiviteiten, is essentieel om met stress-triggers om te gaan. Deze gewoonten kunnen helpen om stressniveaus te verlagen en het algehele welzijn te bevorderen.

V: Waarom moet ik het gebruik van alcohol en drugs vermijden om met stress om te gaan?

A: Het gebruik van alcohol en drugs als manieren om met stress om te gaan, kan negatieve gevolgen hebben voor zowel de lichamelijke als de geestelijke gezondheid. Het is belangrijk om gezondere alternatieven te zoeken en positieve copingstrategieën te gebruiken om effectief met stress-triggers om te gaan.

Bron koppelingen

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en ontvang 10% korting op één order

Welk product heb ik nodig?
As Seen On:
 • https://www.deondernemer.nl/actueel/retail/cibdol-opent-brandstore-stap-ideaal~2659792
 • https://retailtrends.nl/item/62892/cibdol-het-highend-cbd-merk-waar-je-niet-high-van-wordt
 • https://www.dailybase.nl/thegoodlife/lifestyle-thegoodlife/cibdol-opent-cbd-brandstore-amsterdam/
 • https://www.ad.nl/regiosport-den-haag/karlien-sleper-heeft-spelen-in-monobob-als-missie-ik-voel-me-vrijer-bij-deze-nieuwste-bobsleediscipline~a0db0ffe/
 • https://www.womenshealthmag.com/nl/beauty/g34723687/cbd-producten/
 • https://www.libelle.nl/