Wat is de Wet van Karma Yoga?

Gepubliceerd:

Hebt u zich ooit afgevraagd waarom slechte dingen gebeuren met goede mensen, terwijl anderen die zich onethisch gedragen welvarend lijken te zijn? Of afgevraagd waarom sommige mensen in een bevoorrecht leven worden geboren terwijl anderen ontberingen en lijden moeten doorstaan? De oude Indiase filosofie van karma kan antwoorden bieden op deze eeuwenoude vragen over rechtvaardigheid en eerlijkheid.

Wat is de Wet van Karma Yoga?

In wezen is karma de universele wet van oorzaak en gevolg die bepaalt hoe energie in ons leven stroomt. Onze acties, zowel positieve als negatieve, genereren overeenkomstige reacties, waardoor complexe ketens van gebeurtenissen ontstaan die naar buiten uitwaaieren. Karma yoga biedt een kader om deze karmische patronen te doorbreken door onzelfzuchtige handelingen te verrichten zonder gehecht te zijn aan persoonlijk gewin.

De beoefening van karma yoga is gebaseerd op het verrichten van goede daden met een houding van dienstbaarheid, waarbij u handelt vanuit uw hoogste zelf in plaats van uw ego. Wanneer we onze denkwijze verschuiven van egoïsme naar onbaatzuchtigheid, wordt onze energie getransmuteerd en raken we geleidelijk bevrijd van de banden van karma.

In deze blogpost verkennen we de belangrijkste principes van karma yoga en hoe u deze in uw leven kunt integreren:

Wat betekent "Karma Yoga"?

Het woord "karma" betekent actie of daad. Karma yoga is het pad van actie die onbaatzuchtig wordt uitgevoerd in de geest van dienstbaarheid. In plaats van gemotiveerd te worden door het verlangen naar beloningen, handelt u met de intentie om anderen en de wereld in het algemeen ten goede te komen.

Karma yoga is een van de vier klassieke yogapaden hiernaast:

 • Jnana yoga (het pad van wijsheid en kennis)
 • Bhakti yoga (het pad van toewijding en liefde)
 • Raja yoga (het pad van meditatie en mentaal meesterschap)

Deze vier paden sluiten elkaar niet uit. De meeste beoefenaars integreren aspecten van alle vier in hun sadhana of spirituele praktijk.

Karma yoga richt zich meerop de kwaliteit en de intentie achter handelingen dan op de handelingen zelf. Anderen met nederigheid dienen, zonder acht te slaan op persoonlijk gewin, is een daad van karma yoga.

De wortels van Karma Yoga in de Bhagavad Gita

De principes van karma yoga vinden hun oorsprong in de Bhagavad Gita, een heilig Hindoeïstisch geschrift en tijdloze filosofische tekst. In de Gita schetst Heer Krishna het pad van onbaatzuchtig handelen voor de krijger Arjuna op het slagveld.

Geconfronteerd met het morele dilemma om tegen zijn broers en leraren te vechten in een rechtvaardige oorlog, wordt Arjuna verlamd door angst, twijfel en wanhoop. Als antwoord geeft Krishna Arjuna de raad om zijn plichten zonder gehechtheid uit te voeren en alle handelingen aan het goddelijke aan te bieden. Deze onsterfelijke wijze woorden uit de Bhagavad Gita vormen de filosofische basis van karma yoga.

Enkele van de belangrijkste verzen over karma yoga uit de Gita zijn:

"Uw recht is alleen op arbeid, maar nooit op de vruchten ervan. Laat de vruchten van actie niet uw drijfveer zijn, noch laat uw gehechtheid aan passiviteit zijn." (2:47)

"Verricht werk in deze wereld, Arjuna, als een man die in zichzelf gevestigd is - zonder zelfzuchtige gehechtheden, en gelijk in succes en nederlaag." (3:19)

"De wijzen noemen hem geleerd van wie alle handelingen vrij zijn van begeerten en hun gedachten vrij van bezorgdheid." (4:18)

Krishna raadt niet aan om je plichten op te geven, maar alleen om handelingen uit te voeren met gelijkmoedigheid en onthechting van materiële beloningen. Door afstand te doen van gehechtheid aan resultaten, kunnen we ons volledig wijden aan het levenswerk als een daad van toewijding.

Hoe werkt Karma Yoga?

Het beoefenen van karma-yoga ontwart geleidelijk het web van karma dat ons bindt aan voortdurende cycli van lijden. Door te handelen vanuit onzelfzuchtigheid in plaats van ego, stoppen we met het opbouwen van karmische schulden die gevolgen hebben in de toekomst.

Onze daden zijn als zaadjes die in aarde geplant zijn. Zelfzuchtige daden zijn als besmette zaden die giftige vruchten voortbrengen en kwaad voortbrengen. Maar wanneer zaden van dienstbaarheid met een zuivere geest worden geplant, leveren ze een overvloedige oogst van zegeningen op voor onszelf en de wereld.

De vruchten van karma zijn vaak subtiel en onzichtbaar. Anderen kwaad doen kan bijvoorbeeld zaden van schuldgevoelens planten, terwijl genereuze daden innerlijke vrede cultiveren. Bedrog wekt wantrouwen op, terwijl oprechtheid liefdevolle relaties creëert.

Karma yoga biedt de bevrijding van het werken zonder gehechtheid, waarbij de natuurlijke eb en vloed van het leven worden toegelaten. Het loslaten van resultaten brengt gelijkmoedigheid van geest en acceptatie van wat is. Elke actie wordt een offer dat gebracht wordt zonder aan beloning te denken.

Ons werk zelf wordt dan een meditatie, uitgevoerd met opmerkzaamheid en concentratie. Als druppels die een oceaan vullen, leidt dit proces van overgave door onbaatzuchtige actie ons naar een staat van eenheid met het universele bewustzijn.

Belangrijkste principes van Karma Yoga

Dit zijn de belangrijkste filosofische principes en houdingen die u moet belichamen in de beoefening van karma yoga:

1. Onbaatzuchtig dienen zonder verlangen naar vruchten

Voer handelingen uit als een dienst, zonder rekening te houden met resultaten of voordelen die u ervoor terugkrijgt. Blijf gefocust op de handeling zelf in plaats van gehecht te zijn aan wat u zou kunnen winnen.

2. Uw intenties en denkwijze zuiveren

Cultiveer onbaatzuchtigheid en zuiverheid van hart. Blijf ongebonden aan persoonlijk gewin of identiteit. Offer de vruchten van uw daden aan het goddelijke of ten voordele van de mensheid.

3. Ego loslaten en de resultaten van actie aan het universum aanbieden

Raak niet verstrikt in ideeën van "ik heb dit gedaan" of strijk de eer niet op voor positieve resultaten. Erken een hogere macht die door u heen werkt en bied de resultaten van uw inspanningen nederig aan het universum aan.

4. Gelijkmoedig blijven bij succes en mislukking

Bekijk succes en mislukking, lof en blaam, plezier en pijn met gelijkmoedigheid. Raak niet verstoord door de ups en downs van het leven. Zie alle resultaten als genade die zich ontvouwt.

5. Voer uw taken en karma met volle aandacht uit

Wees volledig betrokken bij handelingen zonder afleiding. Breng mindfulness en volledige aandacht naar de taken die voor u opdoemen. Vermijd multitasking.

6. Dien het grotere goed en stem af op uw Dharma

Gebruik uw unieke talenten en mogelijkheden om anderen van dienst te zijn. Stem acties af op uw innerlijke doel of dharma om uw bijdrage te optimaliseren.

7. Handel zonder gehechtheid aan resultaten

Werk hard aan wat u ook doet, maar behoud innerlijke onthechting van resultaten. Vervul verantwoordelijkheden naar uw beste vermogen zonder gehecht te zijn aan specifieke resultaten.

Door karma yoga met discipline en toewijding te beoefenen, leert u onbaatzuchtig te werken alleen omwille van de dienstbaarheid. Dit ontrafelt geleidelijk karma uit het verleden en voorkomt de opeenhoping van nieuwe karmische verwikkelingen.

Voorbeelden van Karma Yoga

Karma-yoga kan in elk aspect van het leven worden geïntegreerd door uw onderliggende houding en motivatie achter handelingen te veranderen. Hier volgen enkele voorbeelden van hoe karma yoga beoefend kan worden:

 • Vrijwilligerswerk - Verricht gemeenschapswerk zonder erkenning te hoeven krijgen. Zoek mogelijkheden voor vrijwilligerswerk die overeenkomen met uw waarden.
 • Caregiving - Zorg liefdevol en zonder verwachtingen voor kinderen, bejaarde ouders of iedereen die ondersteuning nodig heeft. Zie het als spirituele oefening.
 • Baan - Ga volledig op in uw werk als een onbaatzuchtig offer. Behoud gelijkmoedigheid tijdens ups en downs.
 • Huishoudelijk werk - Doe klusjes zoals schoonmaken en koken met mindfulness, als een meditatieve daad van dienstbaarheid.
 • Relaties - Breng meer onbaatzuchtige liefde en mededogen in uw relaties. Laat uw ego in interacties los.
 • Creatief werk - Deel uw gaven en talenten met de intentie om anderen te verheffen. Maak u los van resultaten.
 • Bewegen - Oefen met aanwezigheid. Bied beweging aan als dienst om gezondheid te behouden. Laat gehechtheid aan doelen los.
 • Natuur - Onbaatzuchtig tuinen onderhouden, conserveren of afval oprapen. Zorg voor de aarde zonder waardering te hoeven krijgen.

De sleutel is het verschuiven van uw innerlijke intentie en houding naar acties die u al uitvoert in plaats van iets nieuws op u te nemen. Wanneer u dit belangeloos doet, kan elk werk karma-yoga worden.

Obstakels en uitdagingen voor Karma Yoga

De karma-yogafilosofie in praktijk brengen is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Hier zijn enkele veelvoorkomende obstakels die zich kunnen voordoen:

 • Ego - De neiging van het ego om validatie te zoeken en met de eer te strijken voor positieve resultaten.
 • Luiheid - De gewoonte om werk uit te stellen of te vermijden dat geen persoonlijk voordeel oplevert.
 • Gebrek aan discipline - Wankele toewijding aan de plicht zonder structuur en routine.
 • Verlangen naar resultaten - Gehechtheid aan specifieke beloningen zoals geld, roem, status.
 • Dharma negeren - Uw werk niet afstemmen op uw innerlijke doel en waarden.
 • Stress - Overweldigd raken wanneer eisen onbeheersbaar zijn.
 • Wrok - Frustratie of bitterheid wanneer acties ondergewaardeerd of niet gewaardeerd lijken.
 • Isolatie - Moeite om de motivatie vast te houden wanneer u karma yoga alleen beoefent.

De sleutel is het bewust observeren van deze neigingen wanneer ze opkomen en het voorzichtig ombuigen van acties van het ego naar onzelfzuchtigheid. Geduld en compassie voor jezelf maken vooruitgang in de loop van de tijd mogelijk.

Tips om Karma Yoga in het dagelijks leven te integreren

Hier volgen enkele tips om u te helpen de principes van karma yoga gestaag in uw routine op te nemen:

 • Maak elke ochtend de intentie om onbaatzuchtigheid en gelijkmoedigheid te beoefenen.
 • Offer de vruchten van uw daden aan het Goddelijke, hoe u het ook opvat.
 • Bedenk, voordat u een taak uitvoert, hoe u deze als een dienstbare handeling kunt uitvoeren.
 • Voer waar mogelijk taken uit die in lijn zijn met uw innerlijke doel en waarden.
 • Blijf u tijdens alle activiteiten bewust van het huidige moment.
 • Controleer regelmatig uw motivatie. Werkt u belangeloos of handelt u vanuit uw ego?
 • Wanneer ego opkomt, wijd de resultaten van actie dan aan het grotere goed.
 • Overbelast uzelf niet. Bedenk wat realistisch gezien haalbaar is.
 • Zoek een gemeenschap om u te inspireren en op te beuren op het karma yoga pad.
 • Druk dankbaarheid uit voor kansen om van dienst te zijn.

Begin waar u bent door meer onbaatzuchtige intentie in uw bestaande verantwoordelijkheden te brengen. Na verloop van tijd zult u het bevrijdende effect van karma yoga ervaren.

Het bevrijdende effect van Karma Yoga

Welke innerlijke ervaring kunt u verwachten van toegewijde beoefening van karma yoga? Hier zijn enkele overpeinzingen die door karma yogi's zijn gedeeld:

 • Onthechting - Acties worden uitgevoerd met innerlijke afstand tot de resultaten, zodat gelijkmoedigheid gemakkelijker tot stand komt.
 • Uitbreiding - Identificatie met het individuele zelf maakt plaats voor het voelen van onderlinge verbondenheid met alle wezens.
 • Doel - Uw dagelijkse werk en taken worden afgestemd op uw diepste waarden en zingeving.
 • Harmonie - Acties voelen synchroon aan, waardoor innerlijke wrijving verdwijnt. Het leven stroomt moeiteloos zonder vaste verwachtingen.
 • Tevredenheid - U voelt zich tevreden, ongeacht de externe omstandigheden, wanneer uw werk een aanbod is.
 • Lichtheid - Vrijheid van zelfbezorgdheid maakt de last van ego-identificatie los.
 • Aanwezigheid - Volledig opgaan in het huidige moment wanneer u gefocust bent op het dienen.
 • Vrede - door te vertrouwen op de universele stroom kan ongerustheid over de toekomst verdwijnen.

Door ego uit uw handelingen te verwijderen, creëert u ruimte voor zuiver bewustzijn om door uw werk te schijnen. Uw leven wordt een onbaatzuchtig offer aan het goddelijke dat zich in elk moment manifesteert.

Aspecten van Karma Yoga integreren in uw leven

De effecten van het beoefenen van karma yoga zijn cumulatief. U zult misschien niet meteen dramatische veranderingen opmerken. Wees geduldig en richt u liever op gestage vooruitgang dan op grote sprongen.

Hier volgen enkele suggesties om aan de slag te gaan:

 • Denk na over welke principes van karma yoga bij u resoneren. Begin misschien eerst met het integreren van die houdingen.
 • Identificeer 2-3 dagelijkse activiteiten die u vandaag als onbaatzuchtige offers wilt doen. Merk op hoe dit uw innerlijke ervaring verandert.
 • Stel een eerste doel, zoals één onbaatzuchtige daad van dienstbaarheid per week. Karma-yoga is als een spier die sterker wordt door regelmatige lichaamsbeweging. Zoek mogelijkheden om vrijwilligerswerk te doen of anderen op kleine manieren te helpen zonder verwachtingen.
 • Deel uw intenties met vrienden of gemeenschap die karma yoga willen beoefenen. Steun en inspireer elkaar.
 • Lees de Bhagavad Gita of andere bronnen over de karma-yogafilosofie om uw motivatie en helderheid te verdiepen.
 • Wanneer u merkt dat ego de kop opsteekt, pauzeer dan en vernieuw de intentie om onzelfzuchtig te handelen. Wees geduldig met uzelf terwijl u nieuwe gewoonten opbouwt.
 • Denk na over hoe uw werk overeenstemt met uw innerlijke doel. Maak kleine aanpassingen voor een betere afstemming.

De sleutel is het zetten van de eerste stappen, hoe klein ook. Vooruitgang op het pad van karma yoga vindt plaats door consequente beoefening na verloop van tijd. Door persoonlijk gewin los te laten als de motiverende kracht achter uw daden, zult u het bevrijdende effect van onbaatzuchtigheid voelen.

Laatste gedachten over Karma Yoga Filosofie

De universele wet van karma en karmische yoga bieden een leidraad voor het uitvoeren van handelingen vanuit een plaats van onbaatzuchtigheid in plaats van ego. Door gehechtheden los te laten en de vruchten van uw werk aan anderen ten goede te laten komen, worden uw handelingen gezuiverd van karmische verstrikkingen.

Hoewel de filosofie eeuwenoud is, heeft karma yoga tijdloze relevantie voor het vinden van innerlijke vrede en harmonie in de moderne wereld. Door toewijding en geduld cultiveert de beoefening overgave, gelijkmoedigheid en vrijheid van verlangens.

Wanneer uw werk voortkomt uit de intentie van onbaatzuchtige dienstbaarheid, stemt u zich af op het goddelijke dat zich via u manifesteert. Uw leven wordt een offer aan het grotere goed, wat het uiteindelijke doel van karma yoga is.

Als u deze inleiding tot karma yoga nuttig vond, vergeet dan niet om een bladwijzer aan te maken of te delen met anderen die geïnteresseerd zijn in het toepassen van de yogafilosofie op het moderne leven!

Veelgestelde vragen over Karma Yoga

Wat is de oorsprong van karma yoga?

Karma-yoga vindt zijn oorsprong in de Bhagavad Gita, het belangrijkste Hindoeïstische geschrift waarin Heer Krishna Arjuna het pad van onzelfzuchtige actie op het slagveld schetst. Karma yoga is een van de vier klassieke yogapaden, samen met jnana yoga (wijsheid), bhakti yoga (toewijding) en raja yoga (meditatie).

Hoe bevrijdt karma yoga ons van karma?

Door handelingen te verrichten zonder te verlangen naar persoonlijke beloningen, stoppen we met het ophopen van nieuw karma of karmische schulden die gevolgen hebben in de toekomst. Zelfzuchtige daden binden ons aan lijden, terwijl onbaatzuchtige dienstbaarheid ons zuivert en bevrijdt van karmische verstrikkingen.

Wat is juiste en gepaste handeling in karma yoga?

Juiste actie betekent het uitvoeren van uw plichten en karma in overeenstemming met uw innerlijke doel of dharma, zonder acht te slaan op de vruchten of resultaten. Juiste actie is onzelfzuchtig, vrij van egoïstisch verlangen en toegewijd als een offer ten voordele van het hogere goed.

Hoe leidt karma yoga tot zelfrealisatie?

Door onzelfzuchtig te handelen zonder egoïstische gehechtheid, creëert u ruimte voor zuiver bewustzijn om door uw werk te stromen. Dit leidt tot de realisatie van uw eenheid met het hele bestaan. Uw leven wordt een goddelijk offer.

Waarom afstand doen van de vruchten van actie?

Het opgeven van gehechtheid aan resultaten brengt gelijkmoedigheid van geest. U kunt elk moment met volledige betrokkenheid handelen wanneer u niet wordt afgeleid door winst of verlies. Het gaat niet om het opgeven van resultaten, maar om ze belangeloos aan het goddelijke aan te bieden.

Wat zijn de belangrijkste principes om te volgen?

De belangrijkste principes zijn onbaatzuchtige dienstbaarheid, het zuiveren van uw intenties, gelijkmoedig resultaten opgeven, u volledig op uw werk concentreren, anderen dienen en het grotere goed.

Hoe kan ik karma yoga praktisch toepassen?

Integreer onbaatzuchtige intentie in uw bestaande taken - zie vrijwilligerswerk, relaties, ouderschap, of welke actie dan ook als spirituele oefening aangeboden zonder persoonlijke beloning. Stem uw werk af op uw innerlijke doel.

Welke mentale houdingen helpen bij succes met karma yoga?

Cultiveer nederigheid, mindfulness, overgave, innerlijke vrede temidden van uiterlijke veranderingen, toewijding, zie dienstbaarheid als zijn eigen beloning. Laat op het ego gebaseerde verlangens naar bepaalde resultaten los.

Hoe kan ik obstakels zoals ego, luiheid of verlangen naar beloningen overwinnen?

Observeer uw patronen geduldig en bewust wanneer ze zich voordoen. Heroriënteer uw acties voorzichtig naar onbaatzuchtigheid. Zoek gemeenschap en steun. Reflecteer op karma-yogaprincipes om inspiratie en helderheid te verdiepen.

Hoe kan ik in de loop van de tijd gestaag vooruitgang boeken?

Stel elke dag intenties. Denk na over welke principes het meest resoneren. Identificeer een paar activiteiten om te proberen onbaatzuchtig te doen. Verhoog geleidelijk aan het aandachtig dienen. Beoordeel uw motivatie regelmatig.

Welke innerlijke veranderingen kan ik verwachten van het beoefenen van karma yoga?

U kunt meer onthechting, gelijkmoedigheid, tevredenheid, afstemming van waarden en doelen, onderlinge verbondenheid, harmonie, aanwezigheid en vrede ervaren. Vooruitgang wordt geleidelijk aan zichtbaar door consequente beoefening.

Hoe begin ik met karma yoga?

Denk na over principes die u inspireren. Kies 1-2 kleine dagelijkse daden van dienstbaarheid om zonder verwachtingen uit te proberen. Deel intenties met anderen die geïnteresseerd zijn in karma yoga. Lees spirituele teksten voor motivatie. Controleer uw motivatie en stem deze af op de dharma.

Kan karma yoga andere yogapaden of praktijken versterken?

Ja, karma yoga is een natuurlijke aanvulling op andere yogatradities. U kunt bijvoorbeeld meditatie of pranayama als dienst opdragen. Bhakti yoga handelingen zoals zingen kunnen belangeloos aangeboden worden. Jnana wijsheid kan manieren onthullen om te dienen.

Wat zijn andere bronnen om meer te leren over de karma-yoga filosofie?

Enkele aanbevolen bronnen zijn de geschriften van Swami Vivekananda die karma yoga in het Westen introduceerde, de vertalingen van de Bhagavad Gita met commentaar, de Upanishads, boeken van Swami Kriyananda over karma yoga, en lezingen van spirituele leraren die deze traditie delen.

Samenvatting

Karma-yoga is het pad van onbaatzuchtige actie of dienstbaarheid, uitgevoerd zonder gehechtheid aan resultaten of persoonlijk gewin. Het vindt zijn oorsprong in de Bhagavad Gita, waar Krishna Arjuna aanraadt om te handelen zonder naar beloningen te verlangen. Door onze plichten met onbaatzuchtige intentie uit te voeren, stoppen we met het ophopen van karmische schulden die ons aan lijden binden. Karma-yoga zuivert handelingen door de motivatie te verschuiven van egoïsme naar onbaatzuchtigheid, waardoor we geleidelijk loskomen van karmische verstrikkingen.

De belangrijkste principes van karma yoga zijn onder andere het dienen van anderen en het grotere goed, het zuiveren van intenties, het gelijkmoedig opgeven van resultaten, je volledig richten op je plicht en je werk afstemmen op je innerlijke doel. Obstakels zoals ego, luiheid of verlangen naar beloningen kunnen overwonnen worden door geduldige beoefening en toewijding. Om karma yoga te integreren, brengt u onbaatzuchtige intentie in uw bestaande verantwoordelijkheden. Zie huishoudelijke taken, taken op uw werk, vrijwilligerswerk als mogelijkheden voor mindful dienstbetoon. Door regelmatige beoefening wordt langzaam vooruitgang geboekt. De effecten van karma yoga zijn innerlijke vrede, afstemming op waarden, onderlinge verbondenheid, voldoening en harmonie met wat is.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en ontvang 10% korting op één order

Welk product heb ik nodig?
As Seen On:
 • https://www.deondernemer.nl/actueel/retail/cibdol-opent-brandstore-stap-ideaal~2659792
 • https://retailtrends.nl/item/62892/cibdol-het-highend-cbd-merk-waar-je-niet-high-van-wordt
 • https://www.dailybase.nl/thegoodlife/lifestyle-thegoodlife/cibdol-opent-cbd-brandstore-amsterdam/
 • https://www.ad.nl/regiosport-den-haag/karlien-sleper-heeft-spelen-in-monobob-als-missie-ik-voel-me-vrijer-bij-deze-nieuwste-bobsleediscipline~a0db0ffe/
 • https://www.womenshealthmag.com/nl/beauty/g34723687/cbd-producten/
 • https://www.libelle.nl/