Wat zijn de 5 stadia van bewustzijn in Yoga?

Gepubliceerd:

Yoga is een eeuwenoude beoefening die veel verder gaat dan fysieke houdingen. In de kern is yoga een pad van spirituele groei en verruimd bewustzijn. Een belangrijk concept in de yogafilosofie zijn de vijf kleshas of vijf stadia van bewustzijn.

Het begrijpen van deze vijf kleshas is de sleutel tot vooruitgang op het yogapad. Naarmate u verder komt in uw beoefening, kunt u deze verschillende niveaus van bewustzijn uit de eerste hand observeren. Met toegewijde beoefening helpt yoga u om deze stadia te doorlopen en hogere staten van bewustzijn te bereiken.

Wat zijn nu precies de vijf kleshas of vijf stadia van bewustzijn in yoga? Laten we het uit elkaar halen.

De 5 Klesha's van de Yoga Filosofie

De 5 Klesha's van de Yoga Filosofie

De vijf kleshas zijn fundamentele concepten in de traditionele yogafilosofie. Het zijn:

 1. Avidya - Onwetendheid
 2. Asmita - Egoïsme
 3. Raga - Bijlage
 4. Dvesha - Aversie
 5. Abhinivesha - Angst voor de dood

Deze vijf aandoeningen vertegenwoordigen verschillende bewustzijnsniveaus en bronnen van lijden. Yoga is erop gericht om ons te helpen deze beperkingen te overstijgen en vrijheid te vinden.

Inzicht in de vijf kleshas geeft ons een kaart om het landschap van de geest te verkennen. Met dit kader kunnen we onze eigen gedachten, gewoonten en patronen onderzoeken.

Stadium 1: Avidya - Onwetendheid

Avidya betekent "onwetendheid" of "gebrek aan wijsheid". In de yogafilosofie is avidya de klesha die de andere klesha's voortbrengt.

Wat is avidya precies? Het verwijst naar een beperkt perspectief en gebrek aan begrip van onze ware aard. Het is het onvermogen om voorbij oppervlakkige verschijningen te kijken en contact te maken met onze goddelijke essentie.

In het stadium van avidya werken we vanuit een oppervlakkig bewustzijnsniveau. We geloven dat onze identiteit voortkomt uit externe factoren zoals naam, familie, baan, bezittingen, uiterlijk, enz.

Vanuit deze staat van onwetendheid jagen we de verkeerde bronnen van geluk na. We proberen voortdurend het ego op te bouwen en onze beperkte identiteit veilig te stellen.

De sleutel tot het overstijgen van avidya is het verkrijgen van wijsheid over ons ware Zelf. Yoga en meditatie helpen deze sluier van onwetendheid te verwijderen.

Stadium 2: Asmita - Egoïsme

Asmita verwijst naar de aandoening van egoïsme. In dit stadium identificeren we ons sterk met het "ik-zijn" of zelfbesef.

Wanneer het ego verstoord of bedreigd wordt, reageren we met intense emoties. We hunkeren naar positieve versterking om ons goed te voelen over onszelf.

Het beoefenen van nederigheid en waarnemingsbewustzijn helpt ons los te komen van ego-identificatie. Als we onze goddelijke aard erkennen, raken we minder gebonden aan wereldse validatie.

Yogahoudingen die overgave en innerlijke kracht cultiveren, ontmantelen ook het ego. Door ons te herinneren dat we spirituele wezens op een menselijke reis zijn, stijgen we boven de eisen van het ego uit.

Fase 3: Raga - Gehechtheid

De derde klesha is raga of gehechtheid. In dit stadium klampen we ons vast aan voorwerpen, ervaringen en mensen, in de hoop dat ze blijvende voldoening zullen brengen.

Niets uitwendigs kan de ziel echter bevredigen. Dus leiden onze gehechtheden voortdurend tot teleurstelling en lijden.

In de yogafilosofie ontstaat bevrijding wanneer we onze aandacht terugtrekken van externe objecten. Hoe meer we mediteren op het goddelijke Zelf, hoe minder we afhankelijk zijn van wereldse gehechtheden.

Het cultiveren van niet-gehechtheid of vairagya is een centrale beoefening op het yogapad. Het loslaten van gehechtheden stelt ons in staat om volledig in het huidige moment te leven.

Stadium 4: Dvesha - Afkeer

De vierde klesha is dvesha of afkeer. Dit is de keerzijde van gehechtheid.

In dit stadium worden we beheerst door sterke antipathieën, haat en angsten. We verwerpen onplezierige ervaringen en duwen "negatieve" emoties weg.

Dit creëert een eindeloze cyclus van achter plezier aanrennen en pijn vermijden. Dvesha leidt tot immense strijd en toxiciteit.

Yoga leert ons om alle ervaringen met gelijkmoedigheid te omarmen. Door niet-oordelen te beoefenen, vinden we evenwicht.

Het leven zien als een onpartijdige getuige bevrijdt ons uit de greep van afkeer. We stellen ons open voor de perfectie van wat er is, hier en nu.

Fase 5: Abhinivesha - Angst voor de dood

De laatste klesha is abhinivesha, wat angst voor de dood is. In dit stadium zijn we absoluut doodsbang bij de gedachte aan dood en sterfelijkheid.

Om met deze angst om te gaan, klampen we ons voortdurend vast aan het wereldse leven. We verlangen naar eeuwige jeugd, duurzaamheid en onsterfelijkheid.

In de kern komt abhinivesha voort uit identificatie met het beperkte lichaam en de beperkte geest. Vanuit een spiritueel perspectief is onze ware essentie de eeuwige ziel.

Door te mediteren op dit oneindige en onsterfelijke Zelf, kunnen we de angst voor de dood overwinnen. Inzien dat onze tijdelijke fysieke vorm slechts één fase van de levensreis is, brengt bevrijding.

De 5 Kleshas doorlopen

We bewegen allemaal in een ander ritme door de vijf kleshas. Er is geen rechtlijnige progressie van het ene stadium naar het volgende.

Het kan zijn dat bepaalde kleshas door levensomstandigheden op verschillende momenten sterker naar voren komen. De lagen vermengen zich ook op complexe manieren.

Door regelmatige yogabeoefening en zelfstudie kunt u echter geleidelijk negatieve gewoonten in denken en zijn afleren.

Wanneer er uitdagende emoties opkomen, denk dan aan de kleshas. Benoem wat er opkomt, ontmoet het met mededogen en kom terug naar uw centrum.

Na verloop van tijd zal uw begrip zich verdiepen. U zult minder vertrouwen op externe bevestiging, minder veroordelend worden en minder boos of angstig reageren.

Momenten van stilte en vreugde zullen vaker van binnenuit komen. U zult zich meer verbonden voelen met uw ware Zelf.

Hoe yoga helpt om de 5 Kleshas te doorbreken

Het doel van yoga is om door deze sluier van kleshas heen te branden en onze natuurlijke staat van vrede en heelheid bloot te leggen. Er zitten veel hulpmiddelen in de yoga gereedschapskist om ons door deze reis heen te helpen. Hier zijn enkele van de krachtigste:

Asana - Yogahoudingen

De beoefening van fysieke yogahoudingen of asana's is uiterst effectief om de vijf kleshas te doorbreken. Asana's helpen het geest-lichaamssysteem te zuiveren en cultiveren het bewustzijn.

Hier volgen enkele voorbeelden van hoe asana elke aandoening aanpakt:

 • Avidya - Houdingen die focus en mindfulness opbouwen. Het vasthouden van uitdagende balansen roept ons op tot het huidige moment.
 • Asmita - Vernederende houdingen die toegang geven tot innerlijke kracht versus ego. Houdingen zoals de Kinderhouding leren overgave.
 • Raga - Flow-reeksen die niet-gebondenheid vereisen. Vinyasa vereist voortdurend loslaten.
 • Dvesha - Bewustzijn oefenen van oordelende gedachten die opkomen over houdingen of lichamelijke gewaarwordingen.
 • Abhinivesha - Houdingen die moed en zelfacceptatie vereisen, zoals rugbuigingen en armbalansen.

Pranayama - Ademwerk

Pranayama is het controleren van de ademhaling om energie en de geest te beïnvloeden. Als we de ademhaling reguleren, reguleren we de geest en verruimen we het bewustzijn.

Diepe yoga-ademhaling verhoogt het bewustzijn en de geaardheid. De adem is altijd beschikbaar als het perfecte anker wanneer er kleshas opkomen.

Pratyahara - De zintuigen terugtrekken

Pratyahara is de naar binnen gerichte beoefening van het terugtrekken van de aandacht uit externe zintuiglijke stimulatie. Het stelt ons in staat om rustig bij onszelf te zitten.

Door de constante input van informatie, entertainment en lawaai uit te schakelen, kunnen we in een diepere staat van meditatie komen.

Dharana - Concentratie

Dharana betekent gerichte concentratie en eenpuntig bewustzijn. De beoefening ontwikkelt een laserachtig vermogen om aandacht te geven.

Dit niveau van concentratie verwijdert afleidingen en dofheid en onthult onze heldere innerlijke aard.

Dhyana - Meditatie

Dhyana verwijst naar diepe meditatie of absorptie. In meditatie overstijgen we onze beperkte ego-geest om hogere staten van bewustzijn te ervaren.

Door herhaaldelijk deze diepe stilte binnen te gaan, heroriënteren we ons op de vrijheid en gelukzaligheid van het Zelf.

Samadhi - Eenheid

Samadhi is de pure gelukzaligheid van eenheidsbewustzijn. In deze staat werpen we alle illusies van afscheiding af en versmelten we met de heilige bron.

Elk moment hier onthult diepe waarheden over onze onderlinge verbondenheid. Dit is het hoogste doel van yoga.

Yoga biedt vrijheid van de 5 Kleshas

De kleshas laten zien waarom het menselijk leven gevuld is met zoveel lijden en onevenwichtigheid. Door het achtledige pad van yoga te volgen, cultiveren we de wijsheid en gelijkmoedigheid om boven deze valkuilen uit te stijgen.

De reis vereist moed, mededogen en toewijding aan ons eigen innerlijke licht. Als we diep graven om de waarheid te vinden en vanuit deze plaats van authenticiteit handelen, inspireren we de mensen om ons heen.

Naarmate meer mensen wakker worden, creëren we een positief rimpeleffect van bewustzijn. Mogen we allemaal vrijheid vinden van de kleshas en deze wereld doordrenken met het licht van yoga!

Een korte beschrijving van CBD en de voordelen ervan

Bij het verkennen van een verruimd bewustzijn door middel van yoga vinden sommige beoefenaars cannabis en CBD een nuttige aanvulling.

CBD is een van de actieve stoffen die in de cannabisplant te vinden zijn. Het biedt potentiële therapeutische effecten zonder vergiftiging te veroorzaken.

CBD wordt in verschillende vormen verkocht, waaronder cbd-oliën, tincturen, cbd-capsules, topicals, gummies en meer. Het is belangrijk om CBD van hoge kwaliteit van betrouwbare merken te kopen.

Wanneer CBD-olie mindful gebruikt wordt, kan het tussen yogasessies door innerlijke rust ondersteunen. Het ontwikkelen van bewustzijn komt echter uiteindelijk van binnenuit. Geen enkele externe stof kan het werk voor u doen!

Consequente yogabeoefening verlicht de weg naar vrijheid en gelukzaligheid. Door de kleshas te doorlopen, komen we thuis bij onze ware natuur voorbij alle beperkingen. Dit is het juweel dat we zoeken.

De kleshas zijn een centraal concept in de yogafilosofie. Hieronder vindt u gedetailleerde antwoorden op veelgestelde vragen over deze vijf aandoeningen die het bewustzijn beperken. Inzicht in de kleshas biedt een routekaart om bewustzijn te ontwikkelen door middel van yoga.

Wat zijn de 5 kleshas?

De vijf kleshas die in oude yogateksten worden beschreven zijn:

 • Avidya - Onwetendheid, gebrek aan wijsheid
 • Asmita - Egoïsme, ik-heid
 • Raga - Bijlage
 • Dvesha - Afkeer, weerstand
 • Abhinivesha - Angst voor de dood

Deze vertegenwoordigen de obstakels die een heldere waarneming van de werkelijkheid in de weg staan. Yoga biedt hulpmiddelen om de kleshas te overwinnen en hogere staten van zijn te ontsluiten.

Hoe hebben de 5 kleshas betrekking op de geest?

De kleshas weerspiegelen patronen van de geest die onze waarneming filteren en de werkelijkheid vervormen. Het ego projecteert bijvoorbeeld onze angsten en verlangens op de wereld. Gehechtheid zorgt ervoor dat we ons vastklampen aan bepaalde ideeën over hoe dingen "zouden moeten" zijn. Aversie zorgt ervoor dat we ongewenste ervaringen wegduwen.

Wanneer deze aandoeningen zich voordoen, blijven we steken in beperkte denkkaders. De kleshas houden ons bewustzijn beperkt, waardoor we niet helder kunnen zien. Yoga is erop gericht om negatieve mentale gewoonten te ontrafelen door middel van praktijken zoals meditatie.

Waardoor ontstaan de 5 kleshas?

Op een fundamenteel niveau komen de kleshas voort uit de illusie van afscheiding. Als we onze goddelijke natuur vergeten, verliezen we het contact met de perfectie van het huidige moment.

We geloven ten onrechte dat geluk van externe bronnen komt. Dus jagen we voortdurend materiële zaken en relaties na. Wanneer er onvermijdelijke veranderingen plaatsvinden, ervaren we angst en lijden.

De kleshas hebben ook wortels in ervaringen uit de kindertijd die ons perspectief op de wereld hebben gevormd. Ongenezen emotionele wonden kunnen deze schadelijke patronen in de loop van de tijd inslijten.

Hoe leiden de kleshas tot lijden?

De kleshas planten zaden van lijden op een paar belangrijke manieren:

 • Ze vervormen de werkelijkheid en houden ons gevangen in illusies
 • Ze verhinderen ons om volledig in het moment te leven
 • Ze leiden tot het najagen van onvervulde verlangens
 • Ze creëren cycli van negatieve emotionele reactiviteit
 • Ze scheiden ons van innerlijke vrede en vreugde

Dit lijden blijft bestaan totdat we diepgaand onderzoek doen om ons bewust te worden van de kleshas die aan de basis liggen. Vervolgens moeten we nieuwe mentale gewoonten cultiveren door spirituele beoefening.

Wat is de relatie tussen de 5 kleshas?

De kleshas zijn met elkaar verbonden. Avidya, of onwetendheid over onze ware aard, geeft aanleiding tot de andere kwellingen.

Asmita komt voort uit een oppervlakkig zelfbesef, wat leidt tot raga (gehechtheid) en dvesha (afkeer) terwijl we plezier najagen en pijn afwijzen.

Abhinivesha (angst voor de dood) komt voort uit de bedreiging van dit beperkte ego. Vooruitgang op het yogapad houdt in dat de lagen worden ontrafeld om de Waarheid te onthullen.

Hoe kan ik de 5 kleshas in mijn leven observeren?

Begin met het leren van de belangrijkste kenmerken van elke klesha. Wanneer u gedachten, emoties of gedragingen opmerkt die verband houden met onwetendheid, egoïsme, gehechtheid, afkeer of angst, benoem dan de aandoening.

Onderzoek wanneer en hoe de klesha uw denken verstoort. Hoe beïnvloedt het uw spreken en handelen? Welk lijden of conflict veroorzaakt het?

Na verloop van tijd breekt dit bewustzijn gewoontegedachten af om diepere wijsheid te onthullen. Het kan in het begin ongemakkelijk zijn, maar het leidt tot vrijheid.

Wat is het doel van de 5 kleshas in yoga?

De kleshas bieden een kader om de werking van het menselijk bewustzijn te begrijpen. Ze verklaren de oorzaken achter lijden en ongezonde handelingen.

Deze kaart begeleidt yogisch zelfonderzoek en groei. We cultiveren mededogen voor deze neigingen als onderdeel van de universele menselijke ervaring. Door onze eigen geest te onderzoeken, boeken we vooruitgang in de richting van helderheid.

Hoe kan yoga helpen om de 5 kleshas te overwinnen?

Het achtledige pad van yoga biedt vele hulpmiddelen om het bewustzijn te transformeren en lijden te beëindigen.

Meditatie ontwikkelt bijvoorbeeld inzicht om door misvattingen heen te prikken. Asana maakt ons meer aanwezig en onthecht. Pratyahara trekt de aandacht naar binnen. Dharana bouwt concentratie op te midden van afleidingen.

Het chanten van soetra's herformuleert de geest. Daden van dienstbaarheid verminderen egoïsme. Onze zienswijze ontwikkelt zich stap voor stap met toegewijde beoefening.

Wat gebeurt er als u de 5 kleshas overstijgt?

Naarmate de greep van de kleshas zwakker wordt, stemmen we ons vaker af op onze goddelijke essentie. We accepteren alle ervaringen onvoorwaardelijk terwijl we gecentreerd blijven.

Externe gebeurtenissen beheersen niet langer onze innerlijke toestand. We zien de werkelijkheid helder en handelen vanuit wijsheid. De verkeerde identificatie met het ego verdwijnt.

Vrede, vreugde en eenheid breiden zich op natuurlijke wijze uit. We dienen het hoogste goed in plaats van persoonlijke verlangens. Dit is het uiteindelijke doel van klassieke yoga.

Zijn kleshas slecht of schadelijk?

De klesha's zijn niet per definitie slecht, maar manifestaties van onbewustheid die tot op zekere hoogte in alle mensen aanwezig zijn. Naarmate we ontwaken, leren we op een compassievolle manier met deze beperkende energieën te werken, terwijl we hun doel eren.

Het onderdrukken van moeilijkheden werkt vaak averechts. We moeten de kleshas met openheid en geduld tegemoet treden, zodat vaardige transformatie zich kan ontvouwen. Dit begrip voorkomt harde zelfveroordeling.

Kunt u de 5 kleshas volledig vernietigen?

De klassieke yogawijsheid zegt dat we de aandoeningen volledig kunnen ontwortelen door na verloop van tijd toegewijd te oefenen. De moderne psychologie biedt echter een meer genuanceerde kijk.

We zijn misschien in staat om de kleshas voldoende af te zwakken zodat ze niet langer ons leven beheersen of lijden veroorzaken. Maar patronen die in de loop van tientallen jaren zijn ingesleten, kunnen niet van de ene op de andere dag verdwijnen, als ze dat al ooit zullen doen.

Het doel is niet perfectie, maar het vergroten van opmerkzaamheid. Met mindfulness hebben zelfs diepgewortelde kleshas weinig invloed op onze gedachten, woorden en handelingen.

Zijn de kleshas universeel of persoonlijk?

De vijf kleshas weerspiegelen neigingen die in de menselijke conditie zijn ingebakken. We ervaren allemaal in verschillende mate avidya, asmita, raga, dvesha en abhinivesha.

Maar hoe de kleshas zich specifiek manifesteren, hangt af van onze individuele psyche en levenservaringen. We kunnen bijvoorbeeld vatbaarder zijn voor bepaalde aandoeningen zoals gehechtheid of afkeer.

Persoonlijk bewustzijn en inspanning zijn nodig om te observeren hoe de kleshas op unieke wijze door ons heen werken. Actief zelfonderzoek stelt ons in staat om deze subtiele dynamiek bloot te leggen.

Kan ik de kleshas alleen doorwerken of heb ik een leraar nodig?

Het is mogelijk om de kleshas zelfstandig te onderzoeken door middel van mindfulness, zelfreflectie en consistente yogabeoefening. Een ervaren docent kan echter onschatbare begeleiding bieden.

Een ervaren docent zal klesha-patronen opmerken die u mist en feedback geven. Het leren van yogafilosofie zorgt voor een essentieel begrip van de kaart. Interactie met een gemeenschap stimuleert ook de evolutie.

Dat gezegd hebbende, kan niemand het werk voor u doen. Regelmatige individuele oefening is onmisbaar om het bewustzijn te transformeren. Ondersteuning van buitenaf is een aanvulling op innerlijke inspanning.

Hoe kan ik delen wat ik geleerd heb om anderen te helpen die met kleshas worstelen?

De beste manier om anderen te helpen is om zelf te blijven groeien in bewustzijn. Wanneer u vrede en vrijheid belichaamt, raken mensen geïnspireerd.

U kunt het basiskader van klesha uitleggen en hoe yoga helpt. U kunt praktijken delen die voor u hebben gewerkt. Maar de reis is voor iedereen anders.

Ontmoet mensen waar ze zijn met mededogen. Oordeel niet over hun tempo en leg hen geen "oplossingen" op. Uw gelijkmoedigheid werkt aanstekelijk en opbeurend.

Samenvatting

De yogafilosofie beschrijft 5 kleshas of aandoeningen die het bewustzijn beperken: avidya (onwetendheid), asmita (ego), raga (gehechtheid), dvesha (afkeer) en abhinivesha (angst voor de dood). Deze onbewuste patronen veroorzaken lijden door de werkelijkheid te vervormen, egoïstische verlangens te versterken en reactiviteit te creëren. Avidya, of gebrek aan zelfkennis, ligt ten grondslag aan de andere kleshas. Yoga biedt praktijken zoals meditatie, zelfonderzoek, ademwerk en mantra's om negatieve mentale gewoonten te ontkrachten en de kleshas te overstijgen. Met toegewijde sadhana kunnen we hogere staten van zijn voorbij deze obstakels bereiken. De klesha's zijn echter niet 'slecht' of moeten onderdrukt worden. Het zijn aangeboren menselijke neigingen die we met mededogen tegemoet moeten treden. Terwijl de klassieke yoga zegt dat we de kleshas volledig kunnen ontwortelen, suggereert de moderne psychologie dat we hun invloed alleen kunnen verminderen door middel van mindfulness. Hoe dan ook, een groter bewustzijn stelt ons in staat om spiritueel vooruit te komen en vanuit wijsheid te handelen. De reis vereist actieve inspanning, maar ook acceptatie van waar we nu zijn.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en ontvang 10% korting op één order

Welk product heb ik nodig?
As Seen On:
 • https://www.deondernemer.nl/actueel/retail/cibdol-opent-brandstore-stap-ideaal~2659792
 • https://retailtrends.nl/item/62892/cibdol-het-highend-cbd-merk-waar-je-niet-high-van-wordt
 • https://www.dailybase.nl/thegoodlife/lifestyle-thegoodlife/cibdol-opent-cbd-brandstore-amsterdam/
 • https://www.ad.nl/regiosport-den-haag/karlien-sleper-heeft-spelen-in-monobob-als-missie-ik-voel-me-vrijer-bij-deze-nieuwste-bobsleediscipline~a0db0ffe/
 • https://www.womenshealthmag.com/nl/beauty/g34723687/cbd-producten/
 • https://www.libelle.nl/