Heeft CBG een wisselwerking met medicijnen?

Gepubliceerd:

Nu de belangstelling voor het therapeutische potentieel van CBG-olie en andere van cannabis afgeleide producten groeit, is een belangrijke vraag van gebruikers en medische professionals of CBG wisselwerkingen veroorzaakt met farmaceutische medicijnen.

Inzicht in hoe CBG de werking en bijwerkingen van geneesmiddelen op recept en vrij verkrijgbare geneesmiddelen kan beïnvloeden, kan helpen bij veilig gebruik en het vermijden van mogelijk gevaarlijke combinaties.

In deze uitgebreide gids analyseren we het huidige wetenschappelijke bewijs over de wisselwerking tussen CBG en verschillende soorten geneesmiddelen en geven we wetenschappelijk onderbouwde tips om CBG indien nodig voorzichtig naast medicijnen te gebruiken.

Heeft CBG een wisselwerking met medicijnen?

Overzicht van Cannabigerol (CBG)

Eerst een korte inleiding over CBG zelf. Cannabigerol (CBG) is een niet-intoxicerende cannabinoïde die in lage concentraties voorkomt in de meeste cannabis- en hennepplanten. Het wordt beschouwd als een "minder belangrijke cannabinoïde" in vergelijking met CBD en THC, die meestal in hogere concentraties voorkomen.

Dankzij gespecialiseerde kweek- en extractietechnieken is het nu echter mogelijk om CBG-dominante hennepbloemen te produceren. Wanneer CBG wordt geëxtraheerd in oliën, isolaten of andere producten, biedt het een verscheidenheid aan potentiële therapeutische effecten, waaronder:

 • Minder pijn en ontstekingen
 • Neuroprotectieve kwaliteiten
 • Anti-angst eigenschappen
 • Antibacteriële effecten
 • Verbeterde slaapkwaliteit
 • Verbeterd humeur
 • Voordelen voor de darmen

Maar omdat het een relatief nieuw supplement is, blijven er vragen over hoe het innemen van CBG andere medicijnen zou kunnen beïnvloeden die iemand inneemt. Laten we eens analyseren wat het onderzoek tot nu toe zegt.

Werken Cannabinoïden zoals CBG samen met Medicijnen?

Ja, onderzoek toont aan dat cannabinoïden waaronder THC, CBD en CBG een wisselwerking hebben met bepaalde klassen farmaceutische medicijnen. Een paar belangrijke punten over interacties tussen cannabinoïden en geneesmiddelen:

 • Interacties ontstaan omdat veel medicijnen worden afgebroken door het cytochroom P450 enzymsysteem in de lever - dezelfde weg waarlangs cannabinoïden worden gemetaboliseerd. Dit kan de absorptie en eliminatie van beide stoffen veranderen.
 • Cannabinoïden beïnvloeden ook bepaalde neurotransmitters en biologische routes die de werking van sommige medicijnen kunnen beïnvloeden.
 • Interacties kunnen leiden tot verhoogde bijwerkingen van een medicijn, verminderde werkzaamheid of veranderingen in de effecten van cannabinoïden.
 • Enkele belangrijke medicijnklassen met bekende interacties zijn antidepressiva, opioïden, anticoagulantia, antipsychotica, anti-epileptica, cardiovasculaire medicijnen en andere.
 • CBG is niet zo uitgebreid bestudeerd als CBD en THC, maar brengt waarschijnlijk vergelijkbare interactierisico's met zich mee vanwege vergelijkbare mechanismen.

Over het algemeen wel - het huidige bewijs geeft aan dat CBG een wisselwerking kan hebben met bepaalde soorten farmaceutische medicijnen. De juiste voorzorgsmaatregelen kunnen het risico echter minimaliseren.

Geneesmiddelenklassen waarbij de kans op interactie met CBG het grootst is

Hoewel de effecten complex en onvoorspelbaar kunnen zijn, hebben deze medicijnklassen op basis van huidig onderzoek het hoogste potentiële risico op interacties met CBG:

 • Antidepressiva (SSRI's, MAO-remmers enz.) - CBG kan bijwerkingen zoals slaperigheid, duizeligheid, agitatie of misselijkheid versterken. Omgekeerd kunnen antidepressiva de absorptie en effecten van CBG verminderen.
 • Opioïde pijnmedicatie - CBG kan sedatie en bijwerkingen versterken. Opioïden kunnen ook de pijnstillende eigenschappen van CBG verminderen.
 • Bloedverdunners (warfarine, heparine enz.) - CBG kan het metabolisme van anticoagulantia remmen, waardoor het risico op bloedingen toeneemt. CBG kan zelf ook direct als bloedverdunner werken.
 • Benzodiazepinen en hypnotica - Zowel CBG als deze anti-angstmedicijnen veroorzaken sedatie. Combinatie kan leiden tot overmatige slaperigheid en verzwakking.
 • Immunosuppressiva - CBG zou in theorie de onderdrukking van het immuunsysteem kunnen remmen, waardoor de werkzaamheid van medicijnen afneemt. Daarnaast kan het combineren van CBG met immunosuppressiva het infectierisico verhogen.

Als u een van deze geneesmiddelen gebruikt, is extra voorzichtigheid geboden bij het gebruik van CBG. Het risico kan echter geminimaliseerd worden door met zeer lage doses CBG te beginnen en uw arts te laten controleren op interacties.

Andere geneesmiddelen die een wisselwerking met CBG kunnen hebben

Naast de belangrijkste medicijnklassen hierboven, is er een matig risico op CBG-interacties met:

 • Bloeddrukmedicijnen
 • Cholesterolmedicijnen (statines)
 • Anticonvulsiva en geneesmiddelen tegen aanvallen
 • Chemotherapiemiddelen
 • Antipsychotica en stemmingsstabilisatoren
 • Stimulerende middelen zoals Adderall
 • Steroïden en corticosteroïden
 • Protonpompremmers

En geneesmiddelen die gemetaboliseerd worden via de CYP450 leverenzymroutes, waaronder:

 • Veel antidepressiva
 • Opioïde pijnstillers
 • Bètablokkers
 • Calciumkanaalblokkers
 • Antihistaminica
 • Antibiotica
 • Anti-angst medicijnen
 • Schimmelwerende middelen
 • HIV-antivirale middelen

Dit omvat de meeste, maar niet alle, bekende en theoretische medicijninteracties met CBG. Raadpleeg uw arts over alle andere medicijnen die u gebruikt.

Richtlijnen voor het gebruik van CBG met medicijnen op recept

Hoewel er risico's bestaan, kunt u de kans op problematische CBG-drug interacties minimaliseren door deze medische richtlijnen te volgen:

 • Informeer uw arts over CBG-gebruik - Gebruik CBG nooit naast medicijnen zonder medeweten van uw arts. Zorg ervoor dat zij op de hoogte zijn van alle supplementen die u gebruikt.
 • Begin heel laag - Titreer vanaf slechts 1-2 mg CBG per dosis en verhoog langzaam naarmate u medicijnen gebruikt.
 • Neemde juiste tijd - Neem CBG en medicijnen zo ver mogelijk uit elkaar om overlappende effecten te voorkomen. Gebruik CBG bijvoorbeeld 's ochtends en de medicijnen 's avonds.
 • Goed in de gaten houden - Let goed op veranderingen in medicatie-effecten of bijwerkingen en meld dit aan uw arts. Volg ook de reacties op CBG.
 • Sla sporadisch CBG-gebruik over - Met medicijnen kunt u het beste sporadisch CBG-gebruik vermijden, omdat dit kan leiden tot schommelende medicijnniveaus. Blijf dagelijks CBG gebruiken.
 • Vermijd CBD - CBG en CBD samen zullen eerder met elkaar concurreren voor metabolismepaden. Ideaal is om alleen CBG te gebruiken.

Hoewel voorzichtigheid geboden is bij het gebruik van CBG in combinatie met farmaceutische medicijnen, kan uw arts u helpen bij een veilig gebruik op basis van uw gezondheidstoestand en behoeften, als de potentiële voordelen in uw geval opwegen tegen de risico's. Wijzig nooit voorgeschreven medicijnregimes zonder medisch toezicht.

Veelgestelde vragen over CBG-medicatie-interacties

Hier vindt u antwoorden op een aantal topvragen over de wisselwerking tussen CBG en veelgebruikte medicijnen:

Wat gebeurt er als u CBG-olie mengt met antidepressiva zoals Zoloft?

Het combineren van CBG-olie met SSRI's zoals Zoloft zou bijwerkingen zoals slaperigheid, misselijkheid en duizeligheid kunnen versterken. CBG zou ook de absorptie van Zoloft kunnen verminderen. Beginnen met zeer lage CBG-doses vermindert de risico's.

Is het veilig om CBG olie te nemen als u bloedverdunners gebruikt?

CBG olie in combinatie met bloedverdunners zoals warfarine brengt risico's met zich mee op het verhogen van bloedingen door remming van de stofwisseling van warfarine. Combineren vereist uiterste zorgvuldigheid en nauwgezet medisch toezicht. Uw arts kan u advies geven indien dit gezien uw gezondheidstoestand gepast is.

Kan CBG olie samen met bloeddrukmedicijnen worden ingenomen?

Ja, maar nauwlettend toezicht wordt nog steeds aanbevolen. CBG kan de bloeddrukverlagende effecten van bloeddrukmedicatie versterken, wat nadelige druppels kan veroorzaken. Dosisaanpassingen van beide medicijnen kunnen nodig zijn. Wijzig geen enkele dosis zonder toestemming van uw arts.

Verstoort CBG-olie de anticonceptiepillen of andere hormonen?

Er zijn zeer beperkte gegevens over CBG en anticonceptiepillen. Hormonen worden echter net als CBG gemetaboliseerd via de CYP-450 route, dus er bestaat een theoretisch interactierisico. Bespreek het gebruik van CBG met uw gynaecoloog als u hormonale anticonceptiepillen gebruikt.

Is het veilig om CBG-olie te combineren met vrij verkrijgbare pijnstillers zoals NSAID's?

Het gebruik van CBG olie naast vrij verkrijgbare NSAID pijnstillers brengt een laag interactierisico met zich mee, maar kan in sommige gevallen bijwerkingen zoals bloedingen of zweren versterken. Houd uzelf goed in de gaten en stel uw arts op de hoogte van het gebruik.

Heeft CBG een wisselwerking met medicijnen? Conclusie

Het huidige bewijs en de farmacologische principes geven aan dat CBG een aanzienlijk potentieel heeft voor interactie met veel gangbare farmaceutische medicijnen, gebaseerd op overlappend metabolisme en effecten op biologische routes zoals de bloedplaatjesfunctie, neurotransmitters en cytochroom P450-enzymen.

De risico's worden echter aanzienlijk geminimaliseerd bij gebruik van professionele medische begeleiding, een zeer conservatieve CBG-dosering en nauwlettend toezicht op veranderingen in de effecten van beide stoffen.

Gebruik CBG nooit samen met voorgeschreven of vrij verkrijgbare geneesmiddelen zonder medeweten van uw arts. Hoewel interacties duidelijk bestaan, suggereren de gegevens tot nu toe dat ze voor veel patiënten vaak succesvol beheerd kunnen worden onder de juiste medische zorg. Maar de risico's en behoeften van elk individu moeten eerst volledig geëvalueerd worden.

Als CBG voorzichtig en weloverwogen gebruikt wordt naast conventionele medicatiebehandelingen, kan het voor sommigen nog steeds een therapeutische optie zijn. Maar stel veiligheid altijd voorop en bespreek het gebruik van CBG met uw arts.

Bronnen gebruikt bij het schrijven van dit artikel

 • Rong, C., Carmona, N. E., Lee, Y. L., Ragguett, R. M., Pan, Z., Rosenblat, J. D., ... & McIntyre, R. S. (2018). Drug-drug interacties als gevolg van gelijktijdige toediening van Δ9-THC en CBD met andere psychotrope middelen. Expert opinion on drug safety, 17(1), 51-54. https://doi.org/10.1080/14740338.2017.1397128
 • Brown, J. D., & Winterstein, A. G. (2019). Potentiële bijwerkingen en interacties tussen geneesmiddelen bij medisch en consumentengebruik van cannabidiol (CBD). Tijdschrift voor klinische geneeskunde, 8(7), 989. https://doi.org/10.3390/jcm8070989
 • Grayson, L., Vines, B., Nichol, K., & Szaflarski, J. P. (2018). Een interactie tussen warfarine en cannabidiol, een casusverslag. Epilepsie & Gedrag Case Reports, 9, 10-11. https://doi.org/10.1016/j.ebcr.2017.10.001
 • Yamaori, S., Ebisawa, J., Okushima, Y., Yamamoto, I., & Watanabe, K. (2011). Potente remming van menselijke cytochroom P450 3A-isovormen door cannabidiol: rol van fenolische hydroxylgroepen in het resorcinolgedeelte. Levenswetenschappen, 88(15-16), 730-736. https://doi.org/10.1016/j.lfs.2011.02.017
 • Iffland, K., & Grotenhermen, F. (2017). Een update over de veiligheid en bijwerkingen van cannabidiol: een overzicht van klinische gegevens en relevante dierstudies. Onderzoek naar cannabis en cannabinoïden, 2(1), 139-154. https://doi.org/10.1089/can.2016.0034

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en ontvang 10% korting op één order

Welk product heb ik nodig?
As Seen On:
 • https://www.deondernemer.nl/actueel/retail/cibdol-opent-brandstore-stap-ideaal~2659792
 • https://retailtrends.nl/item/62892/cibdol-het-highend-cbd-merk-waar-je-niet-high-van-wordt
 • https://www.dailybase.nl/thegoodlife/lifestyle-thegoodlife/cibdol-opent-cbd-brandstore-amsterdam/
 • https://www.ad.nl/regiosport-den-haag/karlien-sleper-heeft-spelen-in-monobob-als-missie-ik-voel-me-vrijer-bij-deze-nieuwste-bobsleediscipline~a0db0ffe/
 • https://www.womenshealthmag.com/nl/beauty/g34723687/cbd-producten/
 • https://www.libelle.nl/