Heeft CBG invloed op uw stemming?

Gepubliceerd:

Cannabigerol (CBG) is een niet-psychoactieve cannabinoïde die voorkomt in cannabisplanten. Naarmate de belangstelling voor de therapeutische mogelijkheden van cannabis toeneemt, wordt er meer aandacht besteed aan de effecten van verbindingen zoals CBG. Maar heeft CBG daadwerkelijk invloed op de stemming? Hier volgt een uitgebreide blik op het huidige onderzoek naar CBG en stemming.

Heeft CBG invloed op uw stemming?

Wat is CBG?

CBG staat voor cannabigerol. Het wordt beschouwd als een "minder belangrijke" cannabinoïde vergeleken met THC en CBD, omdat het in relatief kleine concentraties voorkomt in de meeste cannabissoorten. CBG is echter de precursor waaruit andere cannabinoïden zoals THC en CBD worden gesynthetiseerd.

CBG werkt samen met het endocannabinoïde systeem (ECS), een complex celsignaleringssysteem bij mensen en andere zoogdieren. Het ECS helpt bij het reguleren van verschillende fysiologische processen, waaronder stemming, pijn, eetlust en geheugen. Er wordt aangenomen dat CBG de stemming beïnvloedt door receptoren in het ECS te moduleren.

Hoe werkt CBG in de hersenen?

De precieze mechanismen waardoor CBG de stemming kan beïnvloeden worden nog steeds onderzocht. Dit is echter wat we tot nu toe weten:

 • CBG kan inwerken op serotoninereceptoren: Serotonine is een belangrijke neurotransmitter die betrokken is bij stemmingsregulatie. Onderzoek wijst uit dat CBG de 5-HT1A serotoninereceptoren positief kan moduleren. Dit is vergelijkbaar met hoe SSRI antidepressiva werken.
 • CBG kan werken op TRPV1-receptoren: TRPV1-receptoren zijn betrokken bij de stemming, de pijnperceptie en de regeling van de lichaamstemperatuur. Onderzoeken tonen aan dat CBG TRPV1-receptoren kan deactiveren, wat de stemming zou kunnen verbeteren.
 • CBG kan het anandamidespiegel verhogen: Anandamide is een endocannabinoïde die een rol speelt bij stemming, eetlust, pijnperceptie en andere functies. Er wordt aangenomen dat CBG het enzym remt dat anandamide afbreekt, waardoor het niveau ervan in de hersenen toeneemt.
 • CBG kan GABA moduleren: GABA is een belangrijke neurotransmitter die kalmerende effecten heeft in de hersenen. Sommige onderzoeken wijzen erop dat CBG de GABA-signalering positief kan beïnvloeden, waardoor angst wordt verminderd.

Samenvattend lijkt CBG dus te werken via meerdere mechanismen die verband houden met belangrijke neurotransmitters en signaalwegen die betrokken zijn bij het reguleren van de stemming. Maar wat zegt het onderzoek over de werkelijke effecten op de stemming?

Wat het onderzoek zegt over CBG en stemming

Het meeste onderzoek naar CBG en stemming is preklinisch (dierstudies en laboratoriumexperimenten). Er beginnen echter een paar kleine onderzoeken bij mensen te verschijnen. Hier volgen enkele van de belangrijkste bevindingen:

 • Muizenstudies tonen antidepressieve effecten aan: Een studie uit 2021 gaf CBG aan muizen vóór een gedwongen zwemtest, die depressief gedrag meet. De muizen die CBG kregen, vertoonden minder tekenen van depressie dan de controlegroep.
 • CBG verminderde angst bij ratten: Uit een onderzoek bij ratten in 2020 bleek dat kleine doses CBG angstgedrag verminderden zonder kalmerende effecten. De effecten waren vergelijkbaar met die van gewone medicijnen tegen angst.
 • Klinisch onderzoek suggereerde angstremmende effecten: In een klein dubbelblind, placebogecontroleerd onderzoek bij mensen in 2020 kregen patiënten met angst enkelvoudige doses CBG. Degenen die CBG kregen, hadden significant minder angst in vergelijking met de placebogroep.
 • CBG verlichtte stress volgens zelfrapportages: In een onderzoek uit 2021 onder mensen die CBG om verschillende redenen zelf innamen, meldde meer dan 60% dat ze zich minder gestrest en angstig voelden na inname van CBG. De meesten zeiden dat de voordelen 2-4 uur aanhielden.

Hoewel deze eerste resultaten intrigerend zijn, zijn er nog grootschalige dubbelblinde onderzoeken bij mensen nodig om de effecten van CBG op de stemming echt te bevestigen. Er is potentieel, maar meer onderzoek zal helpen om de juiste dosering, veiligheid en werkzaamheid te verduidelijken.

Potentiële voordelen van CBG voor de stemming

Op basis van het beschikbare onderzoek zijn hier enkele potentiële stemmingsvoordelen die CBG kan bieden:

 • Minder symptomen van angst en dagelijkse stress
 • Verlichting van depressie en verbeterde stemming
 • Verhoogde ontspanning en kalmte zonder sedatie
 • Minder nervositeit en zorgen in stressvolle situaties
 • Een stabielere emotionele toestand en veerkracht bij de ups en downs van het leven

Nogmaals, er zijn grootschaligere onderzoeken bij mensen nodig om deze voordelen te bevestigen. En CBG kan een verschillend effect hebben op individuen op basis van factoren zoals genetica, hersenchemie, dosis en gebruiksfrequentie. Maar het huidige bewijsmateriaal wijst op potentiële stemmingsverbeterende eigenschappen die verder onderzoek rechtvaardigen.

Is CBG beter dan CBD voor de stemming?

CBD is een andere niet-giftige cannabinoïde die in sommige onderzoeken ook veelbelovend is gebleken voor de ondersteuning van de stemming. Dus hoe verhoudt CBG zich op dit gebied tot CBD?

Een preklinische studie uit 2021 vergeleek rechtstreeks de effecten van CBG en CBD op het angstniveau van ratten aan de hand van verschillende tests. De onderzoekers ontdekten dat zowel CBG als CBD angstremmende effecten hadden. De resultaten toonden echter consistent aan dat CBG sterkere anxiolytische (angstremmende) effecten had dan CBD bij dezelfde doses.

Een mogelijke verklaring is dat CBG een hogere affiniteit heeft voor 5-HT1A serotoninereceptoren dan CBD, waardoor CBG de serotoninesignalering effectiever kan moduleren. De auteurs van het onderzoek concludeerden dat CBG onderscheidende anti-angst eigenschappen heeft en een nieuw therapeutisch middel kan zijn voor de behandeling van stemmingsstoornissen.

Natuurlijk zijn er nog klinische vergelijkingen bij mensen nodig. Maar op basis van deze en andere preklinische gegevens is CBG veelbelovend als een potentieel krachtige stof om de stemming gunstig te beïnvloeden.

Mogelijke bijwerkingen van CBG

Huidig onderzoek geeft aan dat CBG een goed veiligheidsprofiel heeft en door de meeste mensen goed verdragen wordt bij normale doseringen. Mogelijke CBG-bijwerkingen kunnen zijn:

 • Spijsverteringsproblemen zoals diarree, veranderde eetlust
 • Slaperigheid (minder waarschijnlijk dan met THC)
 • Droge mond
 • Veranderingen in hartslag en bloeddruk
 • Interacties met bepaalde medicijnen (bespreken met uw arts)

Deze effecten zijn meestal mild en zeldzaam. Toch is het belangrijk om voorzichtig te zijn wanneer u CBG voor het eerst probeert, totdat u weet wat voor effect het op u heeft. Bespreek, zoals met elk supplement, het gebruik van CBG met uw zorgverlener als u een medische aandoening heeft of medicijnen gebruikt.

Is CBG legaal?

De legale status van CBG hangt af van waar u woont. In de Verenigde Staten zijn CBG-producten afkomstig van hennep met minder dan 0,3% THC op federaal niveau legaal. Sommige staatswetten verbieden echter alle van cannabis afgeleide producten, inclusief CBG.

In Canada is de regelgeving voor CBG afgestemd op de federale cannabiswetgeving. CBG zelf is niet expliciet geregistreerd, maar het zit wel in cannabis, dat federaal legaal is voor medisch en recreatief gebruik.

Internationaal varieert de legaliteit van CBG. Sommige landen zoals Uruguay en Zuid-Afrika staan medische cannabisproducten die CBG bevatten toe. In rechtsgebieden waar cannabis en hennep illegaal blijven, zijn CBG-producten verboden.

Als u CBG wilt proberen, is het belangrijk om eerst uw lokale wetgeving te controleren en te kopen bij gerenommeerde merken die aan de regels voldoen. De cannabisindustrie ontwikkelt zich snel, dus het legale landschap voor compounds zoals CBG zal waarschijnlijk veranderen.

Hoe CBG in te nemen voor de stemming

Als u CBG wilt proberen, volgen hier enkele tips over het gebruik voor stemmingsvoordelen:

 • Begin laag, ga langzaam: Begin met een lage dosis zoals 5-10 mg en verhoog langzaam in de loop van de dagen/weken als dat nodig is en als u het goed vindt.
 • Probeer het eerst op zichzelf: Neem CBG op zichzelf voordat u het met andere stoffen combineert, zodat u de specifieke effecten ervan kunt beoordelen.
 • Overweeg sublinguaal gebruik: Plaats de olie/tinctuur onder de tong voor een snellere opname in de bloedbaan dan bij inname.
 • Neem het consequent in: Velen melden de grootste voordelen wanneer ze CBG regelmatig elke dag op hetzelfde tijdstip innemen.
 • Vermijd vlak voor het slapen gaan: CBG kan voor sommigen licht stimulerende effecten hebben. U kunt dit het beste vermijden vlak voor het slapengaan als slapen een punt van zorg is.
 • Volg hoe u zich voelt: Houd aantekeningen bij over veranderingen in de symptomen, zodat u uw perfecte dosis en schema kunt afstemmen.
 • Praat met uw arts: Bespreek het toevoegen van CBG met uw zorgverlener, vooral als u medicijnen gebruikt of gezondheidsproblemen heeft.

Als u CBG zorgvuldig doseert en bijhoudt, kan het volgens nieuw onderzoek stemmingsvoordelen opleveren. Maar werk nauw samen met een professional uit de gezondheidszorg om veilig te blijven.

De afhaalmaaltijd: Voorzichtig optimisme voor CBG en Mood

Vroeg onderzoek suggereert veelbelovende effecten van CBG op de stemming, met name symptomen van angst, stress en depressie. De onderzoeken wijzen erop dat CBG via meerdere mechanismen in de hersenen werkt die verband houden met belangrijke neurotransmitters en neurale paden die de stemming en emoties reguleren.

Hoewel er nog grootschalige proeven op mensen nodig zijn, tonen de eerste preklinische en kleine klinische onderzoeken potentiële antidepressieve, angstremmende en stressbestrijdende eigenschappen voor CBG aan. Een opwindend onderzoeksgebied is de duidelijk grotere potentie van CBG om de stemming gunstig te beïnvloeden in vergelijking met CBD.

Zoals bij elk supplement moet er nog veel geleerd worden over de langetermijneffecten, de ideale dosering, interacties met medicijnen en meer met betrekking tot CBG. Maar het veiligheidsprofiel en de verdraagbaarheid van CBG lijken positief gebaseerd op de huidige gegevens.

Samenvattend: hoewel er nog geen definitieve conclusies getrokken kunnen worden, zijn er goede wetenschappelijke redenen om optimistisch te zijn over het opkomende onderzoek naar CBG als supplement ter ondersteuning van een stabiele, positieve stemming en emotionele toestand. Als u CBG van hoge kwaliteit onder medisch toezicht zorgvuldig in uw routine opneemt, kunt u de veelbelovende anxiolytische, antidepressieve voordelen ervaren die de eerste onderzoeken suggereren.

Veelgestelde vragen

Maakt CBG u gelukkig?

Onderzoek heeft niet definitief aangetoond dat CBG direct geluk of euforie kan opwekken. Onderzoeken geven echter aan dat CBG angstremmende en antidepressieve effecten kan hebben, die indirect zouden kunnen bijdragen aan een verbeterd gevoel van welzijn en een positievere stemming bij sommige mensen.

Kan CBG helpen bij een bipolaire stoornis?

Er zijn nog geen specifieke onderzoeken gedaan naar CBG voor bipolaire stoornis. Sommige stemmingsregulerende mechanismen van CBG zouden gunstig kunnen zijn, maar er is veel meer onderzoek nodig om specifiek de effecten op bipolaire stoornissymptomen te begrijpen.

Geeft CBG energie of werkt het ontspannend?

De reacties zijn individueel, maar de meesten melden CBG als licht kalmerend zonder veel verdoving. Sommigen vinden dat CBG helpt bij het bevorderen van concentratie en een helder hoofd. Bij hogere doseringen kan het voor sommige mensen wat energie geven. Begin laag en kijk hoe uw lichaam reageert.

Kunt u CBG elke dag nemen?

Er zijn momenteel geen langetermijnonderzoeken naar dagelijks gebruik van CBG. Het meeste bewijs suggereert dat tolerantie langzaam opgebouwd wordt en dat CBG goed verdragen wordt, maar het onderzoek is nog beperkt. Deskundigen raden aan om periodes van dagelijks gebruik af te wisselen met pauzes om uw individuele respons na verloop van tijd te beoordelen.

Is CBG verslavend?

Nee, CBG staat niet bekend als verslavend of verslavend en heeft geen bedwelmende of euforische effecten. Vroeg onderzoek suggereert zelfs dat CBG in dierstudies hunkering naar en verslavend gedrag aan drugs, nicotine en voedsel kan helpen verminderen. Er is meer onderzoek nodig om de effecten bij mensen te bevestigen.

Heeft CBG invloed op uw stemming? Conclusie

Hoewel klinisch onderzoek bij mensen nog in een vroeg stadium verkeert, laten preklinische studies veelbelovende effecten zien van CBG als supplement voor het heilzaam moduleren van stemming en emoties. Via serotonine, anandamide, GABA en andere routes kan CBG symptomen van angst, stress en depressie helpen verminderen. Het voorzichtig opnemen van deze opkomende, niet-giftige cannabinoïde in uw routine onder medisch toezicht, kan volgens de huidige gegevens een natuurlijke ondersteuning van de stemming bieden. Naarmate het onderzoek zich uitbreidt in omvang en schaal, zal het therapeutische potentieel van CBG voor stemmingsstoornissen duidelijker in beeld komen.

Bronnen gebruikt om dit artikel te schrijven

Voor het gedeelte waarin CBG wordt gedefinieerd:

Voor het gedeelte over potentiële stemmingsvoordelen:

Voor het gedeelte over bijwerkingen:

Voor het gedeelte over legaliteit:

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en ontvang 10% korting op één order

Welk product heb ik nodig?
As Seen On:
 • https://www.deondernemer.nl/actueel/retail/cibdol-opent-brandstore-stap-ideaal~2659792
 • https://retailtrends.nl/item/62892/cibdol-het-highend-cbd-merk-waar-je-niet-high-van-wordt
 • https://www.dailybase.nl/thegoodlife/lifestyle-thegoodlife/cibdol-opent-cbd-brandstore-amsterdam/
 • https://www.ad.nl/regiosport-den-haag/karlien-sleper-heeft-spelen-in-monobob-als-missie-ik-voel-me-vrijer-bij-deze-nieuwste-bobsleediscipline~a0db0ffe/
 • https://www.womenshealthmag.com/nl/beauty/g34723687/cbd-producten/
 • https://www.libelle.nl/