Verhoogt CBG het dopaminegehalte?

Gepubliceerd:

Dopamine is een cruciale neurotransmitter die betrokken is bij motivatie, plezier, cognitie, motorische controle en nog veel meer. Onevenwichtigheden in dopaminesignalering liggen ten grondslag aan veel neuropsychiatrische aandoeningen. Sommige vroege onderzoeken suggereren dat de cannabisverbinding CBG dopamine kan helpen reguleren, maar ondersteunt het bewijs dit?

Dit artikel geeft een overzicht van de huidige wetenschap over CBG en dopamine, samen met de belangrijkste overwegingen.

Verhoogt CBG het dopaminegehalte?

Wat is dopamine en wat doet het?

Dopamine is een van de belangrijkste neurotransmitters in de hersenen. Het wordt gesynthetiseerd uit het aminozuur tyrosine en speelt een rol in:

 • Beloning, motivatie en verslaving
 • Motorische controle en beweging
 • Stemming, focus, leren en geheugen
 • Slapen en dromen
 • Hormoon- en lactatieregulatie

Dopamine oefent zijn effecten uit door zich te binden aan vijf verschillende dopamine receptorsubtypes (D1-D5) die zich op neuronen in verschillende hersengebieden bevinden en deze te activeren.

Vooral de mesolimbische en nigrostriatale dopaminepaden zijn betrokken bij de functies van dopamine. Onevenwichtigheden in de dopamine neurotransmissie dragen bij aan aandoeningen zoals de ziekte van Parkinson, ADHD, schizofrenie en middelenmisbruik.

Wat veroorzaakt Dopamine onevenwichtigheden en -tekorten?

Er zijn verschillende factoren die een optimale dopaminesignalering kunnen verstoren, waaronder:

 • Neurodegeneratie van dopamine neuronen zoals bij Parkinson
 • Gifstoffen, infecties of letsel die de dopaminepaden beschadigen
 • Slechte voeding met een tekort aan aminozuurbouwstenen van dopamine
 • Chronische stress en ontsteking veranderen de dopamineafgifte
 • Genmutaties die dopaminesynthese of -receptoren beïnvloeden
 • Drugsmisbruik overstimuleert/downreguleert dopaminereceptoren
 • Natuurlijke verouderingsprocessen die het dopamineniveau doen dalen
 • Overtollige MAO-enzymen breken dopamine af
 • Antipsychotica, middelen tegen misselijkheid en opioïde geneesmiddelen die dopamine blokkeren

Het herstellen van evenwichtige dopaminegehaltes met behulp van geneesmiddelen zoals L-DOPA of dopamineagonisten kan bij sommige aandoeningen helpen. Maar bijwerkingen en wisselende werkzaamheid drijven de interesse in aanvullende opties zoals CBG.

Wat is CBG en hoe kan het Dopamine beïnvloeden?

CBG staat voor cannabigerol, een niet-giftige verbinding in cannabis- en hennepplanten. Onderzoek wijst uit dat CBG de dopaminesignalering kan beïnvloeden via:

Remmen van dopamine heropname - Onderzoeken tonen aan dat CBG de dopaminetransporter (DAT) kan blokkeren, waardoor de extracellulaire dopamineniveaus vergelijkbaar met die van cocaïne toenemen (zij het in veel mindere mate).

Afgifte en neuronaal vuren veranderen - CBG blijkt het vuren van dopamineneuronen te stimuleren. De effecten op dopamineafgifte zijn echter complex, waarbij zowel verhogingen als verlagingen worden waargenomen, afhankelijk van factoren zoals de dosis en de bestudeerde diersoort.

Moduleren van dopaminesynthese - Er zijn aanwijzingen dat CBG de productie van dopamine kan verhogen door een verhoogde tyrosine hydroxylase activiteit.

Regulering van dopaminereceptoren - CBG kan direct of indirect inwerken op verschillende dopaminereceptorsubtypes. De effecten variëren per onderzoek.

Samenvattend lijkt CBG via reuptake-inhibitie, veranderde neuronale vuren, verhoogde synthese en receptorinteracties dopaminesignalering op verschillende manieren te kunnen moduleren. Maar vertaalt dit zich ook in therapeutische effecten?

Huidig onderzoek naar CBG voor aandoeningen waarbij dopamine een rol speelt

Helaas zijn studies die CBG specifiek onderzoeken voor stoornissen met een dopamine-onevenwichtigheid bij mensen uiterst beperkt. Enkele belangrijke onderzoeksgebieden zijn echter:

 • In knaagdierstudies verminderde CBG motorische stoornissen en neurodegeneratie in een model van de ziekte van Parkinson. Het vertoonde neuroprotectieve effecten op dopamine neuronen.
 • CBG blokkeerde dopamine-geassocieerd drugszoekgedrag en terugval in ratmodellen, wat wijst op een potentieel voor de behandeling van verslaving.
 • Een klein onderzoek bij mensen toonde aan dat een combinatie van CBD en CBG de symptomen verbeterde bij patiënten met de ziekte van Huntington, waarbij dopamine disfunctie een rol speelt.
 • CBG verhoogde dopamine-, noradrenaline- en serotoninespiegels tijdens de zwangerschap bij muizen, met implicaties voor de behandeling van postpartum depressie.

Dus hoewel de gegevens over mensen momenteel minimaal zijn, ondersteunen preklinische studies dat CBG's mechanismen om dopamine te moduleren therapeutisch relevant zijn. Er is echter nog steeds behoefte aan grootschaliger klinisch onderzoek waarin de invloed van CBG op dopamine bij mensen direct wordt beoordeeld.

Potentiële dopamine-gerelateerde voordelen van het innemen van CBG

Gebaseerd op het onderzoek tot nu toe, kunnen mogelijke dopamine-gemedieerde voordelen van het gebruik van CBG zijn:

 • Verhoogde motivatie, alertheid en opwinding
 • Verbeterde stemming, gevoelens van plezier en beloning
 • Verbeterde cognitieve functies, waaronder focus, leren en geheugen
 • Meer gecoördineerde beweging en motorische controle
 • Minder hunkeren naar drugs en ondersteuning bij herstel van verslaving
 • Verlichting van chronische pijn en ontstekingen
 • Verhoogde prolactine en voordelen bij borstvoeding
 • Neuroprotectieve effecten voor het behoud van dopamine neuronen
 • Beheer van neurodegeneratieve aandoeningen zoals Parkinson

Er zijn echter zeker meer klinische onderzoeken nodig om te bevestigen dat deze veronderstelde dopamine-gerelateerde voordelen van toepassing zijn op mensen die CBG nemen.

Overwegingen en mogelijke risico's van het gebruik van CBG

Ondanks veelbelovende effecten op dopaminesystemen, zijn er enkele potentiële risico's en overwegingen bij het gebruik van CBG:

 • Het veiligheidsprofiel op lange termijn van CBG bij mensen is nog onbekend, gezien de beperkte klinische gegevens.
 • CBG kan mogelijk symptomen van psychose of manie verergeren bij mensen die kwetsbaar zijn voor deze dopamine-gemedieerde aandoeningen.
 • Mensen met een verslavingsverleden kunnen meer hunkeren naar drugs krijgen als dopamine overmatig wordt verhoogd.
 • CBG behandelt waarschijnlijk niet direct de hoofdoorzaken van dopaminedisfunctie, zoals neurodegeneratie of genmutaties. Het moet worden gezien als een aanvullende therapie.
 • Interacties met dopamine medicijnen zoals L-DOPA, antipsychotica, antidepressiva zijn mogelijk en moeten verder onderzocht worden.
 • Misbruik of overmatig gebruik van CBG met als doel een "dopamine high" te krijgen, moet worden vermeden.

Zorgvuldige medische begeleiding is aan te raden bij het gebruik van nieuwe middelen zoals CBG die complexe neurotransmittersystemen moduleren, vooral dopamine.

CBG voor dopamine innemen: Dosering en veiligheid

Als u CBG gebruikt voor dopamine-gerelateerde voordelen, zijn enkele tips voor veilig en verantwoord gebruik:

 • Raadpleeg uw arts voor advies over de dosering. De meeste onderzoeken gebruiken doses CBG van 5-50 mg voor dopamine-effecten.
 • Begin laag (ongeveer 5 mg een- of tweemaal daags) en verhoog langzaam in de loop van de weken, alleen zoals nodig en voorgeschreven.
 • Neem de juiste dosering voor uw doelen - bijvoorbeeld 's ochtends voor energie/motivatie of 's nachts voor slaapregulatie.
 • Kies CBG-olieproducten van hoge kwaliteit van gerenommeerde leveranciers met onafhankelijke tests.
 • Combineer CBG niet met recreatieve drugs, alcohol of voorgeschreven stimulerende middelen.
 • Houd energie, stemming, slaap en eetlust nauwlettend in de gaten en meld eventuele veranderingen aan uw arts.
 • Neem regelmatig een pauze van CBG (om de paar maanden) om te voorkomen dat u tolerantie opbouwt.

Goed medisch toezicht en verantwoorde dosering worden sterk aangeraden bij gebruik van CBG voor dopamine-gerelateerde doeleinden.

Veranderingen in uw levensstijl die ook Dopamine kunnen ondersteunen

Naast het gebruik van CBG onder medische begeleiding, zijn er enkele op bewijs gebaseerde leefstijltips om een gezonde dopaminefunctie te ondersteunen:

 • Beweeg en doe aan lichaamsbeweging om het vrijkomen van dopamine op een natuurlijke manier te stimuleren.
 • Voldoende slaap en rust krijgen, omdat dopamine betrokken is bij slaapcycli.
 • Omgaan met stress door middel van yoga, meditatie, blootstelling aan de natuur en gezelligheid.
 • Een voedzaam, volwaardig dieet met aminozuren volgen om dopamine aan te maken.
 • Vermijd neurotoxische gewoonten zoals drugsmisbruik en overmatig alcoholgebruik.
 • Regelmatig deelnemen aan lonende, zinvolle activiteiten.
 • Beoefen mindfulness, dankbaarheid en blijf mentaal actief.

Het aannemen van gezonde leefstijlstrategieën biedt een solide basis voor een optimale dopaminesignalering. CBG kan onder professionele begeleiding aanvullende voordelen bieden.

Feiten Sectie

Hier volgen enkele belangrijke feiten over de functies van dopamine, CBG en dopamineregulatie:

 • Dopamine is een belangrijke neurotransmitter die betrokken is bij motorische controle, motivatie, plezier, cognitie en nog veel meer.
 • Een optimale dopaminesignalering vereist een evenwichtige afgifte, heropname, receptoren en afbraak door enzymen zoals MAO.
 • Onevenwichtigheden in dopamine liggen ten grondslag aan aandoeningen zoals Parkinson, schizofrenie, verslaving en ADHD.
 • CBG is een cannabisverbinding waarvan in onderzoek is aangetoond dat het een wisselwerking heeft met de dopaminetransporter, synthese, neuronale vuren en receptoren.
 • Dierstudies geven aan dat CBG therapeutische effecten kan hebben voor de behandeling van Parkinson-symptomen en het blokkeren van drugszoekend gedrag.
 • Potentiële dopamine-gerelateerde voordelen van CBG zijn onder andere verbeterde stemming, motivatie, focus, motorische controle en neuroprotectie.
 • Onderzoek bij mensen waarbij CBG direct wordt getest op aandoeningen waarbij dopamine dysfunctie betrokken is, is op dit moment echter zeer beperkt.
 • Personen die CBG voor dopamine gebruiken, moeten voorzichtig te werk gaan onder medisch toezicht en op bijwerkingen letten.
 • Leefstijlbenaderingen zoals lichaamsbeweging, voeding, slaap en stressmanagement zijn ook belangrijk om een gezonde dopaminesignalering te ondersteunen.

Verhoogt CBG het dopaminegehalte? Conclusie

Samengevat is dopamine een essentiële neurotransmitter die veel cognitieve en gedragsprocessen reguleert als deze goed in balans zijn. Stoornissen in de dopamine neurotransmissie liggen ten grondslag aan veel neuropsychiatrische aandoeningen. Sommige onderzoeken tonen aan dat de cannabisverbinding CBG kan interageren met dopaminesignalering door reuptake-inhibitie, neuronale vurenveranderingen, receptormodulatie en meer.

Preklinische studies geven aan dat CBG een therapeutisch potentieel heeft voor de behandeling van Parkinson-symptomen, verslaving, depressie en andere dopamine-gerelateerde aandoeningen. Potentiële voordelen zijn onder andere een verbeterde stemming, motivatie, motorische controle en neuroprotectie. Menselijk onderzoek blijft echter uiterst beperkt. Mensen die CBG voor dopamine gebruiken, moeten voorzichtig te werk gaan onder medisch toezicht, beginnen met lage doses en de bijwerkingen goed in de gaten houden. Het combineren van CBG met gezonde levensstijlstrategieën zoals lichaamsbeweging, dieet en stressvermindering ondersteunt ook een optimale dopaminefunctie. Er zijn meer onderzoeken bij mensen nodig om CBG rechtstreeks te testen op aandoeningen waarbij dopamine een rol speelt, om de effecten te bevestigen. Maar het huidige preklinische bewijs suggereert dat CBG dopaminesignalering beïnvloedt op manieren die therapeutisch relevant kunnen zijn.

Bronnen gebruikt bij het schrijven van dit artikel

Voor een overzicht van dopamine, de functies en routes ervan:

 • Nutt, D., Lingford-Hughes, A., Erritzoe, D., & Stokes, P. R. (2015). De dopaminetheorie van verslaving: 40 jaar hoogte- en dieptepunten. Nature reviews. Neuroscience, 16(5), 305-312. https://doi.org/10.1038/nrn3939
 • Vaarmann, A., Gandhi, S., & Abramov, A. Y. (2010). Dopamine induceert Ca2+ signalering in astrocyten via reactieve zuurstofspecies gegenereerd door monoamine oxidase. Journal of biological chemistry, 285(32), 25018-25023. https://doi.org/10.1074/jbc.M110.111450

Voor oorzaken van dopamine onevenwichtigheden:

Voor informatie over de wisselwerking tussen CBG en dopamine:

 • Cascio, M. G., Gauson, L. A., Stevenson, L. A., Ross, R. A., & Pertwee, R. G. (2010). Evidence that the plant cannabinoid cannabigerol is a highly potent alpha2-adrenoceptor agonist and moderately potent 5HT1A receptor antagonist. British Journal of Pharmacology, 159(1), 129-141. https://doi.org/10.1111/j.1476-5381.2009.00515.x
 • Morales, P., Hurst, D. P., & Reggio, P. H. (2017). Moleculaire doelen van de fytocannabinoïden: A Complex Picture. Vooruitgang in de chemie van organische natuurproducten, 103, 103-131. https://doi.org/10.1007/978-3-319-45541-9_4

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en ontvang 10% korting op één order

Welk product heb ik nodig?
As Seen On:
 • https://www.deondernemer.nl/actueel/retail/cibdol-opent-brandstore-stap-ideaal~2659792
 • https://retailtrends.nl/item/62892/cibdol-het-highend-cbd-merk-waar-je-niet-high-van-wordt
 • https://www.dailybase.nl/thegoodlife/lifestyle-thegoodlife/cibdol-opent-cbd-brandstore-amsterdam/
 • https://www.ad.nl/regiosport-den-haag/karlien-sleper-heeft-spelen-in-monobob-als-missie-ik-voel-me-vrijer-bij-deze-nieuwste-bobsleediscipline~a0db0ffe/
 • https://www.womenshealthmag.com/nl/beauty/g34723687/cbd-producten/
 • https://www.libelle.nl/