Geeft CBG u een kick?

Gepubliceerd:

Terwijl de interesse in het therapeutische potentieel van cannabisverbindingen zoals CBD groeit, krijgt een andere cannabinoïde, CBG genaamd, ook steeds meer aandacht. Sommige anekdotische rapporten suggereren dat CBG een merkbare "buzz" kan veroorzaken. Maar zit er enige waarheid in deze beweringen? Of is CBG niet giftig zoals CBD? Hier volgt een uitgebreide blik op het bewijs.

Geeft CBG u een kick?

Wat is CBG?

Laten we eerst wat achtergrondinformatie geven over wat CBG precies is:

 • CBG staat voor cannabigerol.
 • Het is een niet-psychoactieve cannabinoïde die voorkomt in cannabisplanten.
 • CBG is eigenlijk de voorloper waaruit THC en CBD worden gesynthetiseerd tijdens de groei van de plant.
 • Het werkt samen met het menselijke endocannabinoïde systeem om verschillende effecten te produceren.
 • Onderzoek toont aan dat CBG veelbelovende ontstekingsremmende, neuroprotectieve en pijnstillende eigenschappen heeft.

Dus hoewel het verwant is aan de psychoactieve cannabinoïde THC, staat CBG zelf niet bekend als bedwelmend op basis van zijn aparte chemische structuur en farmacologische profiel. Maar heeft het ook subtiele mentale effecten?

Produceert CBG een high?

De belangrijkste reden waarom onderzoekers denken dat CBG geen euforische high veroorzaakt, is omdat:

 • Het heeft een lage bindingsaffiniteit voor CB1-receptoren in de hersenen. THC produceert zijn klassieke high door CB1-receptoren sterk te activeren.
 • CBG heeft een slechte penetratie door de bloed-hersenbarrière. Dit beperkt de effecten op het centrale zenuwstelsel.
 • Dierstudies tonen aan dat CBG THC niet vervangt in drugdiscriminatietests. Dit suggereert dat het geen perceptuele veranderingen veroorzaakt.
 • Menselijk onderzoek meldt geen bedwelmende effecten van CBG, zelfs niet bij hoge doses. Deelnemers beschrijven neutrale mentale effecten.

Dus hoewel het nog niet definitief bewezen is, wijst het huidige bewijs er sterk op dat CBG op zichzelf geen psychoactieve effecten of cognitieve stoornissen veroorzaakt zoals THC dat doet. Maar hoe zit het met het subtielere subjectieve "zoemen" dat sommige gebruikers beschrijven?

Anekdotische meldingen van een CBG-zoemertje

Hoewel wetenschappelijke studies suggereren dat CBG geen psychotrope effecten zou moeten veroorzaken, wijzen sommige anekdotische zelfrapportages anders uit:

 • Sommige recreatieve cannabisgebruikers beweren dat het combineren van CBG met THC hun high versterkt.
 • Een subgroep beschrijft een milde oppepper of stimulatie van CBG alleen.
 • Sommige mensen melden dat ze zich iets meer geconcentreerd, helder in het hoofd of energieker voelen na inname van CBG.
 • Mensen met angst zeggen dat hogere doses CBG jitterigheid of een verhoogde hartslag kunnen veroorzaken.
 • Er verschijnen online beweringen dat CBG lichte euforie, spraakzaamheid of lachen opwekt.

Wat zou de verklaring kunnen zijn voor deze vermeende CBG-effecten, ondanks een gebrek aan ondersteunende farmacologische gegevens?

Mogelijke verklaringen voor waargenomen CBG-zoem

Er zijn verschillende mogelijke verklaringen voor het feit dat sommige mensen een zoemend gevoel hebben van CBG-supplementen, terwijl de wetenschappelijke literatuur stelt dat het niet giftig is:

 • Placebo-effect - Verwachtingen van voordelen kunnen psychosomatische effecten veroorzaken, vooral bij cannabisproducten. De kracht van suggestie mag niet onderschat worden.
 • Entourage-effect - Hoewel CBG op zichzelf niet bedwelmend is, kan het een wisselwerking aangaan met andere plantenbestanddelen die nog in extracten aanwezig zijn om subjectieve effecten te beïnvloeden.
 • Synergetische mechanismen - CBG kan de signalering van de van nature in de hersenen geproduceerde endocannabinoïden versterken, waardoor de stemming indirect verandert.
 • Individuele variabiliteit - Een kleine subgroep mensen kan CBG anders metaboliseren of erop reageren op basis van genetica, fysiologie, enz.
 • Onnauwkeurige rapportage - Online anekdotes zijn wetenschappelijk niet betrouwbaar en kunnen overdreven of verkeerd toegeschreven zijn. Er zijn gecontroleerde studies nodig.

Dus hoewel het onwaarschijnlijk is dat CBG op zichzelf een roes veroorzaakt op basis van de huidige farmaceutische gegevens, zijn er enkele plausibele verklaringen voor waarom een klein deel van de gebruikers anekdotisch iets anders meldt. Maar wat zegt de wetenschap eigenlijk over de mentale effecten van CBG?

Wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van CBG op de stemming

Hoewel menselijke proeven die specifiek de mentale effecten van CBG onderzoeken nog steeds beperkt zijn, zijn hier enkele relevante bevindingen:

 • Acute angststudies - Enkelvoudige doses CBG verminderen angst maar veroorzaken geen subjectieve intoxicatie of verslechtering van cognitieve tests.
 • Proeven met chronische pijn - Wanneer CBG wekenlang dagelijks tegen pijn wordt ingenomen, verbetert het de stemming en de slaap zonder mentale bijwerkingen.
 • Knaagdierstudies - CBG toont antidepressieve en anxiolytische effecten aan in diermodellen zonder te landen op drugdiscriminatietests.
 • Veiligheidsgegevens - Hoge CBG-doses die maandenlang zijn ingenomen, veroorzaken geen meldingen van kalmerende, stimulerende of euforische effecten.
 • Consumentenenquêtes - De meerderheid van de personen die aanvullende CBG om gezondheidsredenen gebruiken, melden neutrale mentale effecten, waarbij slechts een minderheid stimulatie opmerkt.

Dus terwijl wetenschappelijke analyse aangeeft dat CBG op zichzelf verwaarloosbare subjectieve of bedwelmende effecten heeft, ontstaat er een vollediger beeld wanneer preklinische, klinische en anekdotische gegevens worden samengevoegd.

Evaluatie van de mentale effecten van CBG

Over het geheel genomen is dit hoe deskundigen de effecten van CBG op stemming en cognitie conceptualiseren:

 • Geen roes - CBG veroorzaakt niet direct sedatie, stimulatie, euforie of cognitieve stoornissen zoals THC en andere roesmiddelen dat doen.
 • Anxiolyse - CBG vermindert basislijnangst, wat indirect de stemming en concentratie zou kunnen verbeteren door stress te minimaliseren.
 • Verlichting van pijn - Vermindering van ongemak kan ook indirect de mentale toestand verbeteren.
 • Bescheiden alertheid - Voor sommige mensen kan een lagere angst zich uiten als een energieker, geactiveerd of opgewekt gevoel.
 • Placebo-component - Verwachtingen alleen kunnen een milde subjectieve psychoactiviteit veroorzaken.

Dus hoewel CBG geen openlijke roes zou moeten veroorzaken, zouden de subtiele anxiolytische en pijnstillende eigenschappen van CBG voor een subgroep van gebruikers indirect buzz-gerelateerde effecten kunnen veroorzaken door de mentale toestand te optimaliseren. De mate waarin varieert afhankelijk van individuele verschillen.

Sleutelfactoren die de effecten kunnen beïnvloeden

Ervan uitgaande dat CBG zelf niet direct psychotrope effecten veroorzaakt, zijn hier enkele sleutelfactoren die de subjectieve werking ervan kunnen moduleren:

 • Dosis - Hogere CBG-doses vergroten de kans op onbedoelde activering van off-target receptoren en transporters.
 • Gebruiksfrequentie - Chronisch dagelijks CBG-gebruik kan de endocannabinoïdtoon in de loop der tijd indirect beïnvloeden.
 • ** Toedieningswijze** - Geïnhaleerde of sublinguale CBG kan de bloed-hersenbarrière gemakkelijker passeren dan inname.
 • Individuele variatie - Personen met endocannabinoïde tekorten zouden gevoeliger kunnen zijn. Genetica speelt een rol.
 • Aanwezigheid van THC - Zelfs kleine hoeveelheden THC kunnen een wisselwerking met CBG aangaan en zo de effecten beïnvloeden.

CBG zelf veroorzaakt dus misschien niet direct een buzz, maar andere overwegingen kunnen leiden tot een verhoogde waarschijnlijkheid van het waarnemen van psychoactiviteit bij gevoelige personen onder bepaalde omstandigheden.

Is de CBG Buzz leuk of problematisch?

Ervan uitgaande dat sommige mensen subtiele stimulatie of veranderingen van CBG opmerken - is dit verontrustend of mogelijk gunstig?

Aan de positieve kant:

 • Velen zijn blij met de stemmingsverbeterende en angstverminderende eigenschappen van CBG.
 • De milde helderheid en focus die sommigen ervaren, kunnen de creativiteit en productiviteit ten goede komen.
 • CBG kan onderactieve endocannabinoïde systemen activeren en tekorten corrigeren.

Mogelijke nadelen:

 • Mensen die gevoelig zijn voor angst zouden overstimulatie kunnen ondervinden van hogere CBG-doses.
 • Interacties met medicijnen die serotonine verhogen zijn mogelijk.
 • De "buzz" kan duiden op onbedoelde off-target binding die nog niet volledig gekarakteriseerd is.

Over het algemeen maakt het lage risicoprofiel van CBG neuropsychiatrische bijwerkingen onwaarschijnlijk. Maar subjectieve reacties rechtvaardigen meer onderzoek om individuele verschillen in effecten beter te begrijpen.

Verantwoord en veilig gebruik van CBG

Als u zelf CBG probeert, zijn hier enkele tips om veilig te blijven en uw persoonlijke reactie te beoordelen:

 • Raadpleeg uw arts - Vermeld eventuele psychische aandoeningen of medicijnen om te controleren op contra-indicaties.
 • Begin laag en ga langzaam - Gebruik in het begin minimale doses om de effecten te meten voordat u gaat verhogen.
 • Houd stemmingsveranderingen bij - Houd een dagboek bij om in kaart te brengen hoe CBG u laat voelen gedurende uren en dagen.
 • Wees op uw hoede voor interacties met andere geneesmiddelen - CBG kan bepaalde leverenzymen remmen en kan daarom een wisselwerking hebben met antidepressiva, benzodiazepinen en andere psychoactieve geneesmiddelen.
 • Vermijd THC-producten - Zoek breed- of volspectrumextracten met een lager THC-gehalte om CBG-effecten te isoleren.
 • Neem geplande pauzes - stop regelmatig enkele dagen met CBG om te zien of er tolerantie of afhankelijkheid ontstaat.

Als u goed let op uw individuele reactie op aanvullende CBG, kunt u het op een veilige, verantwoorde manier gebruiken.

CBG en psychoactiviteit

Samengevat zijn dit de belangrijkste conclusies die getrokken kunnen worden over de vraag of CBG een kick of high gevoel veroorzaakt:

 • Wetenschappelijk onderzoek geeft aan dat CBG op zichzelf niet direct bedwelmende effecten of cognitieve stoornissen zou moeten veroorzaken op basis van zijn farmacologie.
 • Een deel van de anekdotische meldingen beschrijft echter milde stimulerende of euforische effecten van CBG-gebruik.
 • Voorgestelde verklaringen zijn onder andere het entourage-effect, placeborespons en indirecte stemmingsverbetering door anxiolyse.
 • Hoewel CBG op zichzelf niet bedwelmend is, kan het bij sommige gebruikers de mentale toestand optimaliseren door angst te verminderen, concentratie te verbeteren en gebrekkige endocannabinoïde signalering te activeren.
 • Individuele verschillen in dosisrespons, metabolisme, genetica en neurochemie zijn waarschijnlijk mediërend voor verschillen in subjectieve effecten.
 • Verstandig CBG-gebruik is waarschijnlijk veilig voor de meesten, maar mensen die aanleg hebben voor angst of serotonine-medicijnen gebruiken, moeten voorzichtig zijn.

Concluderend kan gesteld worden dat, hoewel CBG zelf niet psychoactief lijkt te zijn, een constellatie van indirecte effecten voor sommige mensen onder bepaalde omstandigheden buzz-achtige subjectieve veranderingen in stemming, energie en cognitie teweeg kan brengen.

Veelgestelde vragen

Kan CBG ertoe leiden dat u zakt voor een drugstest?

Nee, CBG-producten afkomstig van hennep die minder dan 0,3% THC bevatten zouden geen positieve drugstestresultaten moeten veroorzaken. Vals-positieve uitslagen zijn echter mogelijk bij goedkope tests, dus vraag dit na bij uw werkgever.

Lijkt de CBG buzz meer op sativa's of indica's?

Sommigen beschrijven de mentale effecten van CBG eerder als verwant aan stimulerende sativa variëteiten van cannabis dan als ontspannende indica's. Wetenschappelijk gezien is CBG echter geen van beide, omdat het geen THC bevat, wat sativa- vs. indica-highs onderscheidt.

Welke dosis CBG veroorzaakt een buzz?

Er bestaat geen gestandaardiseerde drempelwaarde, omdat de effecten zeer individueel zijn. Maar gebruikers melden anekdotisch dat ze meer dan 50-100 mg CBG nodig hebben om ook maar iets waar te nemen dat op een kick lijkt, terwijl lagere doses meestal neutraal of kalmerend zijn.

Is het CBG-gehalte angstopwekkend?

Bij de meeste mensen vermindert CBG de basisangst, wat kalmerend werkt. Maar hoge doses kunnen paradoxaal genoeg angst verergeren bij mensen die er aanleg voor hebben. Laag beginnen en uw optimale dosis vinden kan dit voorkomen.

Kan ik CBG nemen zonder me zorgen te maken over drugstests?

Breed spectrum CBG-producten die THC uitfilteren tot niet-detecteerbare niveaus zullen geen mislukte drugstesten veroorzaken. Maar volspectrumextracten met minieme THC-sporen kunnen bij voldoende hoge doses op gevoelige tests tevoorschijn komen. Ken uw bron.

Geeft CBG u een kick? Conclusie

Volgens de huidige farmacologische inzichten zou de niet-intoxicerende cannabinoïde CBG geen psychoactieve effecten of cognitieve stoornissen mogen veroorzaken. Een deel van de gebruikers maakt echter anekdotisch melding van stemmingsverbeterende en licht stimulerende eigenschappen, die waarschijnlijk toe te schrijven zijn aan indirecte factoren zoals vermindering van angst. Hoewel CBG op zich niet bedwelmend is, lijkt het voor de meesten veilig bij verstandig gebruik. Maar er bestaan individuele verschillen in de reactie op de dosis en de gevoeligheid voor subjectieve effecten. Door langzaam te beginnen en uw ervaring met CBG-supplementen bij te houden, kunt u bepalen of u een zoemend effect waarneemt.

Bronnen gebruikt om dit artikel te schrijven

Voor het gedeelte waarin wordt gedefinieerd wat CBG is:

Voor het gedeelte over of CBG een hoge waarde veroorzaakt:

Voor het gedeelte over anekdotische CBG-zoemrapporten:

Voor het gedeelte over wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van CBG:

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en ontvang 10% korting op één order

Welk product heb ik nodig?
As Seen On:
 • https://www.deondernemer.nl/actueel/retail/cibdol-opent-brandstore-stap-ideaal~2659792
 • https://retailtrends.nl/item/62892/cibdol-het-highend-cbd-merk-waar-je-niet-high-van-wordt
 • https://www.dailybase.nl/thegoodlife/lifestyle-thegoodlife/cibdol-opent-cbd-brandstore-amsterdam/
 • https://www.ad.nl/regiosport-den-haag/karlien-sleper-heeft-spelen-in-monobob-als-missie-ik-voel-me-vrijer-bij-deze-nieuwste-bobsleediscipline~a0db0ffe/
 • https://www.womenshealthmag.com/nl/beauty/g34723687/cbd-producten/
 • https://www.libelle.nl/