Helpt CBG-olie bij paranoia?

Gepubliceerd:

Gevoelens van extreem wantrouwen, angst en bezorgdheid die bekend staan als paranoia kunnen zowel beangstigend als storend zijn. Paranoia is geen aandoening op zich, maar eerder een symptoom van andere psychische aandoeningen zoals schizofrenie, waanstoornis, dementie of door drugs veroorzaakte psychose. Hoewel antipsychotische medicijnen meestal worden gebruikt, blijkt uit sommige onderzoeken dat de cannabisverbinding CBG ook kan helpen bij bepaalde vormen van paranoia.

Dit artikel zal de mogelijke voordelen en risico's van het gebruik van CBG olie voor paranoia symptomen onderzoeken.

Helpt CBG-olie bij paranoia?

Wat is paranoia en wat veroorzaakt het?

Paranoia houdt intense, irrationele achterdocht en wantrouwen ten opzichte van anderen in. Mensen die paranoia ervaren, kunnen geloven dat anderen hen kwaad willen doen of misleiden. Paranoïde gedachten zijn vaak waanvoorstellingen, wat betekent dat ze blijven bestaan ondanks een gebrek aan bewijs en niet voor rede vatbaar zijn.

Enkele veel voorkomende paranoïde wanen zijn:

 • Geloven dat mensen u bespioneren of volgen
 • Denken dat er verborgen bedreigende boodschappen zitten in ongerelateerde gebeurtenissen
 • Het gevoel hebben dat uw gedachten gevolgd of gecontroleerd worden
 • Vermoeden dat vrienden/familie een complot tegen u smeden

Deze vervormde gedachten veroorzaken aanzienlijk leed en belemmeren het dagelijks functioneren.

Hoewel veel aandoeningen paranoia met zich mee kunnen brengen, zijn enkele topoorzaken onder andere:

 • Schizofrenie - Hallucinaties en wanen zijn kenmerkend voor schizofrenie. Paranoia is een van de meest voorkomende waansymptomen.
 • Waanstoornis - Deze aandoening wordt gekenmerkt door minstens één waanvoorstelling die langer dan een maand aanhoudt. Paranoia is het meest voorkomende thema.
 • Door drugs veroorzaakte psychose - Psychoactieve drugs zoals methamfetamine, cocaïne en overmatig marihuanagebruik kunnen paranoïde gedachten opwekken die zelfs na het stoppen met de drugs aanhouden.
 • Dementie - Alzheimer, Lewy body en andere vormen van dementie kunnen in latere stadia achterdocht, hallucinaties en wanen veroorzaken.
 • Ernstige stress/trauma - Hoewel het zelf geen psychische aandoening is, kunnen periodes van ernstige traumatische stress ook leiden tot kortdurende reactieve paranoïde gedachten.

Samenvattend kan paranoia dus vele oorzaken hebben, maar psychotische stoornissen met wanen en hallucinaties zijn de meest voorkomende boosdoeners.

Huidige behandelingen voor paranoia

De behandeling voor paranoia richt zich op het aanpakken van de onderliggende aandoening die de paranoia veroorzaakt. Veel voorkomende medische interventies zijn onder andere:

Antipsychotische medicijnen

Typische of atypische antipsychotica zoals haloperidol, risperidon, olanzapine en quetiapine worden routinematig gebruikt om paranoïde wanen te verminderen. Ze blokkeren dopaminereceptoren in de hersenen die in verband worden gebracht met psychose.

Psychotherapie

Praattherapiebenaderingen zoals cognitieve gedragstherapie helpen patiënten om paranoïde gedachten als irrationeel te herkennen en om copingstrategieën te ontwikkelen. Groepstherapie biedt ook ondersteuning.

Training sociale vaardigheden

Het aanleren van communicatie- en relatievaardigheden kan paranoïde personen helpen om sociale signalen goed te interpreteren en sociale interacties te normaliseren.

Ziekenhuisopname

In ernstige gevallen met veiligheidsrisico's kan een tijdelijke ziekenhuisopname nodig zijn voor nauwlettend toezicht, gestructureerde zorg en aanpassingen van de medicatie.

De huidige behandelingen voor paranoia hebben echter beperkingen:

 • Antipsychotica hebben bijwerkingen zoals gewichtstoename, beven en emotionele gevoelloosheid
 • Therapie is tijdrovend en de resultaten kunnen variëren
 • Ziekenhuisopname is duur en ontwrichtend voor de patiënt

Dit heeft geleid tot interesse in het onderzoeken van aanvullende benaderingen zoals CBG-olie.

Wat is CBG-olie?

CBG staat voor cannabigerol, een niet-psychoactieve verbinding die voorkomt in hennep- en cannabisplanten.

CBG werkt anders dan CBD en THC en heeft een wisselwerking met receptoren zoals:

 • Serotonine 5-HT1A - beïnvloedt stemming en cognitie
 • Alfa-2 adrenoceptor - reguleert noradrenaline voor stress
 • TRPV1 en 2 - beïnvloedt pijnperceptie

Uit vroeg onderzoek blijkt dat CBG eigenschappen heeft als:

 • Een ontstekingsremmend middel
 • Pijnstiller
 • Neurobeschermend
 • Antimicrobieel

CBG-olie verwijst naar geconcentreerde hennep-extracten met een hoog CBG-gehalte. Het kan onder de tong worden ingenomen of worden verwerkt in edibles, topicals en andere producten.

Laten we nu eens onderzoeken wat het huidige onderzoek zegt over het specifieke gebruik van CBG olie voor paranoia symptomen.

Kan CBG olie paranoia verminderen?

Er is op dit moment zeer beperkt direct onderzoek naar CBG voor paranoia. Enkele vroege onderzoeken suggereren echter dat CBG via kan helpen:

Onderliggende aandoeningen gerelateerd aan paranoia verlichten

 • Onderzoek wijst uit dat CBG ontstekingsremmende, neuroprotectieve en pijnstillende effecten kan hebben. Dit suggereert dat het zou kunnen helpen bij neurologische aandoeningen zoals schizofrenie en dementie.
 • CBG moduleert ook serotoninereceptoren om de stemming en stress te verbeteren, wat goed zou kunnen zijn voor door trauma/stress veroorzaakte paranoia.

Interactie met cannabinoïde receptoren

 • In tegenstelling tot THC heeft CBG een lage affiniteit voor CB1-receptoren die in verband worden gebracht met door cannabis veroorzaakte paranoia. Hierdoor zal het waarschijnlijk minder paranoïde gedachten verergeren.
 • Het activeren van CB2-receptoren kan neuro-inflammatie verminderen die in verband wordt gebracht met psychiatrische stoornissen met paranoïde symptomen.

Neurotransmitters reguleren

 • CBG blokkeert serotonine 5-HT2A receptoren, waar antipsychotica zich op richten om hallucinaties en wanen te verminderen.
 • CBG dat 5-HT1A receptoren activeert, kan het serotonineniveau verhogen, wat depressie en angst verlicht.
 • Interactie met alfa-2 adrenoceptoren kan overtollige noradrenaline gerelateerd aan stress verlagen.

Dus in theorie kan CBG, door onderliggende aandoeningen aan te pakken, de receptoractiviteit te veranderen en neurotransmitters te reguleren, in bepaalde gevallen paranoia helpen verlichten. Maar er zijn nog klinische onderzoeken nodig.

Mogelijke voordelen van CBG-olie voor paranoia

Gebaseerd op beperkt vroeg onderzoek en anekdotische rapporten, kunnen mogelijke voordelen van CBG olie voor paranoia zijn:

 • Vermindering van waanideeën en achterdocht in verband met psychiatrische stoornissen
 • Vermindering van angst en depressie die vaak gepaard gaan met paranoia
 • Verbetering van de focus en cognitie bij neurologische aandoeningen
 • Afname van ontsteking en oxidatieve stress in verband met paranoïde symptomen
 • Verbetering van de algehele mentale helderheid en emotionele stabiliteit
 • Minder bijwerkingen dan antipsychotische medicijnen
 • Verhoogd sociaal functioneren en levenskwaliteit

Nogmaals, er zijn nog geen grootschalige onderzoeken beschikbaar naar CBG specifiek voor paranoia. Maar de eerste bevindingen zijn veelbelovend.

Voor sommige patiënten kan CBG-olie een nuttige aanvullende aanpak zijn die voorzichtig gebruikt wordt in combinatie met standaardbehandelingen onder medisch toezicht.

Risico's en overwegingen bij het gebruik van CBG olie

Er zijn echter enkele belangrijke risico's en overwegingen bij het gebruik van CBG olie:

 • CBG olie kan een wisselwerking hebben met bepaalde medicijnen zoals bloedverdunners en psychiatrische drugs. Het mag alleen onder medisch toezicht worden gebruikt.
 • CBG kan CYP3A4-enzymen remmen die veel geneesmiddelen metaboliseren. Dit kan de medicijnspiegels verhogen tot toxische waarden.
 • Langzaam beginnen en controleren op bijwerkingen is essentieel, omdat het onderzoek naar de effecten van CBG olie nog beperkt is.
 • CBG-olie mag bewezen conventionele behandelingen niet vervangen. Het is misschien het beste als aanvullende therapie.
 • Mensen met een bipolaire stoornis en schizofrenie moeten THC-versies van CBG-olie mogelijk vermijden vanwege het risico op psychose.
 • CBG olie kan mogelijk de symptomen van paranoia bij sommige mensen verergeren, vooral bij hoge doseringen.

Het gebruik van elke vorm van cannabis kan risico's met zich meebrengen. Patiënten met paranoïde symptomen moeten de mogelijke voor- en nadelen van CBG-olie grondig bespreken met hun psychiater of arts.

Hoe CBG olie in te nemen bij paranoia

Als u en uw arts besluiten dat CBG-olie het proberen waard is, zijn enkele tips voor gebruik:

 • Raadpleeg uw arts over een geschikte begindosis en timing. Overschrijd de aanbevolen hoeveelheden niet.
 • Kies een CBG-olie van hoge kwaliteit van een gerenommeerde bron en controleer de labtestresultaten van derden.
 • Maak gedetailleerde aantekeningen over de effecten om met uw arts te delen, zodat de kuur indien nodig aangepast kan worden.
 • Begin met een zeer lage dosis van ongeveer 2-5 mg CBG eenmaal of tweemaal daags en verhoog dit langzaam over meerdere weken als het wordt verdragen.
 • Neem CBG olie consequent in in plaats van sporadisch om de voordelen de tijd te geven zich te ontwikkelen.
 • Vermijd THC-houdende producten als u een geschiedenis heeft van door cannabis veroorzaakte psychose of schizofrenie.

De reacties van patiënten variëren aanzienlijk. Om het juiste CBG-olieregime te vinden, is geduld, nauwlettend toezicht en begeleiding van een arts of psychiater met ervaring met cannabinoïdentherapieën nodig.

Veranderingen in uw levensstijl die ook kunnen helpen bij paranoia

Hoewel er nog meer onderzoek nodig is, kunnen sommige veranderingen in levensstijl en copingstrategieën helpen om lastige paranoïde gedachten te verminderen:

 • Het vermijden van recreatieve drugs en het beperken van alcoholgebruik
 • Omgaan met stress door ontspanningstechnieken, therapie, lichaamsbeweging, enz.
 • Regelmatige kwaliteitsslaap en gezonde voeding
 • Deelnemen aan een steungroep om isolatie te verminderen en ervaringen te normaliseren
 • Paranoïde gedachten logisch op realiteit testen wanneer ze opkomen
 • Uzelf afleiden door buiten te wandelen, hobby's te doen of bij huisdieren te zijn
 • Medicatie tegen angst bij u dragen, zoals benzodiazepines voor acute episodes
 • Mindfulness en aardingstechnieken oefenen om zorgen te beheersen

Aanpassingen in de positieve levensstijl naast conventionele behandelingen en mogelijk CBG-olie kunnen helpen om verbeteringen in paranoïde symptomen te maximaliseren.

Feiten Sectie

Hier zijn enkele belangrijke feiten die u moet weten over paranoia en CBG olie:

 • Paranoia houdt irrationele verdenkingen en wantrouwen ten opzichte van anderen in
 • Het is geen op zichzelf staande stoornis, maar een symptoom van aandoeningen zoals schizofrenie en waanstoornissen.
 • Antipsychotica, psychotherapie en hospitalisatie zijn conventionele behandelingen
 • Deze benaderingen hebben echter beperkingen, waaronder bijwerkingen en een variabele werkzaamheid.
 • CBG is een niet-giftige verbinding in cannabis die een interactie aangaat met receptoren die betrokken zijn bij psychose
 • Beperkt onderzoek suggereert dat CBG-olie bepaalde soorten paranoia kan helpen door ontstekingen te verminderen, neurotransmitters te reguleren en de cognitie te verbeteren.
 • Potentiële voordelen zijn onder andere vermindering van wanen, angst en depressie die gepaard gaan met paranoia
 • Risico's zijn onder andere medicijninteracties en mogelijk verergering van paranoia in sommige gevallen
 • Indien gebruikt, mag CBG-olie alleen onder medisch toezicht in lage doses worden ingenomen en geleidelijk worden verhoogd.
 • Leefstijlbenaderingen zoals therapie, stressmanagement en groepsondersteuning moeten ook worden gebruikt.
 • Er zijn nog meer grootschalige onderzoeken bij mensen nodig om de werkzaamheid en veiligheid van CBG-olie voor paranoia te bevestigen.

Helpt CBG olie bij paranoia? Conclusie

Samengevat is paranoia een verontrustend symptoom dat optreedt bij psychiatrische stoornissen zoals schizofrenie en waanstoornis. Conventionele behandelingen met antipsychotica, psychotherapie en ziekenhuisopname zijn in verschillende mate effectief en riskant. Sommige vroege onderzoeken suggereren dat de cannabisverbinding CBG ontstekingsremmende, neuroprotectieve en stemmingsregulerende eigenschappen kan hebben. Dit wijst erop dat CBG-oliepreparaten bepaalde soorten paranoia kunnen helpen verlichten door ontstekingen te verminderen, neurotransmitterspiegels te reguleren en de cognitie te verbeteren.

Potentiële voordelen zijn onder andere het verminderen van wanen, angst en depressie die gepaard gaan met paranoia. Er bestaan echter ook risico's, zoals medicijninteracties en onzekere veiligheid op de lange termijn. Mensen die lijden aan paranoia zouden nauw moeten samenwerken met medische professionals om te bepalen of een proef met CBG-olie onder toezicht nuttig zou kunnen zijn als aanvullende behandeling. Het combineren van CBG-olie met leefstijlbenaderingen kan de resultaten ook optimaliseren. Meer grootschalig onderzoek bij mensen naar CBG-olie voor paranoia is nog steeds nodig. Maar de eerste bevindingen zijn veelbelovend voor specifieke gevallen onder medische begeleiding.

Bronnen gebruikt om dit artikel te schrijven

Voor een overzicht van de symptomen en oorzaken van paranoia:

Voor conventionele behandelingen tegen paranoia:

Voor informatie over CBG en de mechanismen ervan:

Voor onderzoeken naar CBG en psychiatrische/neurologische aandoeningen:

 • Morales, P., Hurst, D. P., & Reggio, P. H. (2017). Moleculaire doelen van de fytocannabinoïden: A Complex Picture. Vooruitgang in de chemie van organische natuurproducten, 103, 103-131. https://doi.org/10.1007/978-3-319-45541-9_4
 • Pucci, M., Rapino, C., Di Francesco, A., Dainese, E., D'Addario, C., & Maccarrone, M. (2013). Epigenetische controle van huiddifferentiatiegenen door fytocannabinoïden. British Journal of Pharmacology, 170(3), 581-591. https://doi.org/10.1111/bph.12309

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en ontvang 10% korting op één order

Welk product heb ik nodig?
As Seen On:
 • https://www.deondernemer.nl/actueel/retail/cibdol-opent-brandstore-stap-ideaal~2659792
 • https://retailtrends.nl/item/62892/cibdol-het-highend-cbd-merk-waar-je-niet-high-van-wordt
 • https://www.dailybase.nl/thegoodlife/lifestyle-thegoodlife/cibdol-opent-cbd-brandstore-amsterdam/
 • https://www.ad.nl/regiosport-den-haag/karlien-sleper-heeft-spelen-in-monobob-als-missie-ik-voel-me-vrijer-bij-deze-nieuwste-bobsleediscipline~a0db0ffe/
 • https://www.womenshealthmag.com/nl/beauty/g34723687/cbd-producten/
 • https://www.libelle.nl/