Verbetert CBG olie het geheugen?

Gepubliceerd:

Een scherp, goed werkend geheugen is cruciaal voor het dagelijks leven. Maar verschillende gezondheidsaandoeningen kunnen het geheugen aantasten, waardoor het moeilijk wordt om nieuwe informatie te onthouden, toegang tot kennis te krijgen of gebeurtenissen uit het verleden op te roepen. Farmaceutische middelen voor het geheugen zijn slechts beperkt effectief en brengen risico's met zich mee. Dit heeft geleid tot interesse in natuurlijke opties zoals CBG-olie afgeleid van cannabis. Maar kan CBG-olie echt het geheugen en de hersenfunctie verbeteren?

Dit artikel geeft een overzicht van het bewijs voor CBG-olie voor het geheugen en de belangrijkste overwegingen voor het gebruik ervan.

Verbetert CBG-olie het geheugen?

Wat veroorzaakt geheugenverlies?

Om te begrijpen of CBG olie het geheugen kan verbeteren, helpt het om eerst te weten waarom het geheugen faalt. Enkele belangrijke oorzaken van geheugenstoornissen zijn:

 • Ziekte van Alzheimer - Deze progressieve neurologische aandoening vernietigt hersengebieden die met het geheugen te maken hebben. De ziekte is verantwoordelijk voor 60-80% van de gevallen van dementie.
 • Vasculaire dementie - Schade aan bloedvaten in de hersenen door een beroerte of atherosclerose kan vasculaire dementie veroorzaken die het geheugen aantast.
 • Lewy Body Dementie - Abnormale alfa-synucleïne eiwitafzettingen, Lewy bodies genaamd, beschadigen de cortex en het limbisch systeem die betrokken zijn bij geheugenvorming.
 • Traumatisch hersenletsel - Verwondingen door klappen/trauma veroorzaken blijvende geheugenproblemen bij 15-30% van de patiënten.
 • Slaapstoornissen - Een gebrek aan herstellende diepe slaap verstoort de consolidatie en het herinneren van het geheugen.
 • Psychiatrische aandoeningen - Aandoeningen zoals depressie, angst, PTSS en schizofrenie hebben een negatieve invloed op de geheugenfunctie.
 • Medicijnen - Medicijnen met anticholinerge eigenschappen zoals benzodiazepinen, antihistaminica en tricyclische antidepressiva kunnen het geheugen vertroebelen.
 • Substantieel misbruik - Chronisch alcoholisme, opioïdengebruik en misbruik van stimulerende middelen beschadigen geheugennetwerken.
 • Vitaminetekorten - Een gebrek aan B-vitamines, vitamine D, foliumzuur en andere voedingsstoffen schaadt de neuronale functie en het geheugen.

Dus samengevat ondermijnen dementie, hersentrauma, psychiatrische aandoeningen, medicatie en slechte voeding het geheugen door zowel structurele als functionele veranderingen in de hersenen. Zou CBG-olie sommige van deze effecten kunnen tegengaan om het geheugen te verbeteren?

Wat is CBG-olie en hoe kan het het geheugen verbeteren?

CBG staat voor cannabigerol, een niet-giftige verbinding die voorkomt in cannabisplanten zoals hennep. Vroeg onderzoek suggereert dat CBG neuroprotectieve eigenschappen heeft en interageert met receptoren die betrokken zijn bij geheugen en leren:

 • CB1 - overvloedig aanwezig in de hippocampus en frontale cortex, gebieden die cruciaal zijn voor het geheugen
 • CB2 - moduleert immuunfactoren die de geheugenfunctie kunnen beschadigen
 • 5-HT1A - stimuleert serotonine, wat de geheugenconsolidatie verbetert
 • α2 - vermindert een teveel aan noradrenaline dat het ophalen van het geheugen belemmert

Door zich op deze receptoren te richten, kan CBG-olie het geheugen verbeteren via:

 • Toename van acetylcholine - CBG kan het enzym acetylcholinesterase remmen, wat leidt tot meer acetylcholine, de neurotransmitter die van vitaal belang is voor het coderen van herinneringen.
 • Neurobescherming - CBG beschermt de hersenen tegen neuro-inflammatie en oxidatieve stress die neuronen en synapsen vernietigen die nodig zijn voor het geheugen.
 • Neurogenese - Onderzoeken tonen aan dat CBG de groei van nieuwe hersencellen in de hippocampus stimuleert, wat helpt bij het herstellen en opbouwen van geheugencircuits.
 • Vasodilatatie - CBG ontspant de bloedvaten, waardoor de cerebrale bloedstroom toeneemt die nodig is om zuurstof en voedingsstoffen naar de geheugencentra te brengen.

Dus in theorie kan CBG-olie via deze mechanismen de geheugencapaciteit en -functie verbeteren. Maar wat laat het huidige onderzoek zien over de werkzaamheid in de praktijk?

Onderzoek naar CBG-olie voor geheugenverbetering

Helaas zijn onderzoeken die CBG-olie specifiek bij mensen testen op geheugenverbetering nog erg beperkt. Enkele veelbelovende vroege onderzoeken zijn echter:

 • Een onderzoek uit 2020 toonde aan dat een enkele dosis CBG-olie het herinnerings- en herkenningsgeheugen bij gezonde vrijwilligers onmiddellijk verbeterde.
 • Muizenstudies tonen aan dat toediening van CBG de aanmaak en overlevingskans van nieuwe neuronen in de hippocampus verhoogt.
 • Dierstudies geven ook aan dat CBG helpt het acetylcholineniveau op peil te houden door acetylcholinesterase te remmen, wat gevolgen heeft voor het geheugen.
 • In een review werd opgemerkt dat CBG eiwitten blokkeert die het ophalen van herinneringen belemmeren wanneer ze verhoogd zijn bij Alzheimerpatiënten.
 • Een onderzoek uit 2018 toonde aan dat CBD neuronen beschermt tegen amyloïde bèta toxiciteit die in verband wordt gebracht met cognitieve achteruitgang bij Alzheimer. CBG, een verwante cannabinoïde, biedt mogelijk vergelijkbare voordelen voor het geheugen.

Dus hoewel de gegevens voor mensen minimaal zijn, tonen preklinische studies aan dat CBG-olie eigenschappen heeft die, in theorie, zouden kunnen leiden tot een beter geheugen voor mensen met een stoornis. Maar er is nog meer onderzoek nodig om te weten te komen of de voordelen zich klinisch manifesteren.

Potentiële voordelen van CBG-olie voor het geheugen

Gebaseerd op de mechanismen en het beperkte voorlopige onderzoek, zouden de potentiële geheugenverbeterende voordelen van CBG-olie kunnen zijn:

 • Verbeterde codering en sneller herinneren van nieuw geleerde informatie
 • Verbeterd kortetermijn-/werkgeheugen, essentieel voor dagelijks functioneren
 • Verhoogde consolidatie en ophalen van langetermijngeheugen
 • Verhoogde aandacht, focus en concentratie bij mentale taken
 • Bescherming tegen leeftijdsgerelateerde achteruitgang van het geheugen en dementie
 • Minder geheugenblokkerende angst en op hol geslagen gedachten
 • Verhoogde bloedstroom om meer geheugengerelateerde neurale circuits te activeren
 • Omkering van geheugentekorten als gevolg van traumatisch hersenletsel, beroerte en tekorten aan voedingsstoffen

Ook hier ontbreken nog grootschalige onderzoeken bij mensen die deze voordelen bevestigen. Maar de eerste bevindingen over CBG-olie lijken veelbelovend voor het optimaliseren van het geheugen.

Mogelijke risico's en overwegingen bij het gebruik van CBG-olie

Hoewel CBG-olie intrigerend is voor het geheugen, brengt het nog steeds enkele risico's en onzekerheden met zich mee, waaronder:

 • Onvoldoende onderzoek naar de veiligheid op lange termijn bij mensen, optimale dosering en interacties tussen geneesmiddelen.
 • Mogelijke bijwerkingen zoals diarree, vermoeidheid, droge mond en veranderingen in eetlust.
 • CBG olie kan de sedatie met bepaalde medicijnen zoals benzodiazepinen en morfine verhogen.
 • CBG olie behandelt waarschijnlijk niet direct de onderliggende oorzaken van geheugenstoornissen zoals Alzheimer. Het mag de medicijnen die voor deze aandoeningen worden voorgeschreven niet vervangen.
 • Verbeteringen in het geheugen kunnen bescheiden zijn en sterk variëren tussen personen op basis van het type en de ernst van de stoornis.
 • Te grote afhankelijkheid van CBG-olie voor het geheugen in plaats van mentale stimulatie, lichaamsbeweging en geheugenstechnieken.

Mensen die CBG olie voor geheugenproblemen willen proberen, moeten eerst de mogelijke nadelen en realistische verwachtingen grondig met een arts bespreken. Het is ook belangrijk om goed op bijwerkingen te letten.

CBG-olie voor het geheugen: Dosering en veiligheid

Als u en uw arts besluiten dat CBG-olie het proberen waard is voor geheugenondersteuning, zijn enkele tips voor veilig gebruik:

 • Raadpleeg uw arts om de juiste dosering en het juiste schema voor CBG-olie te bepalen op basis van uw gezondheidstoestand. Volg hun doseringsadviezen nauwgezet op.
 • Begin met een zeer lage dosis, zoals 2-5 mg CBG olie één of twee keer per dag gedurende de eerste 1-2 weken, en verhoog dit geleidelijk in de loop van de maanden zoals voorgeschreven en verdragen wordt.
 • Kies CBG-olieproducten van hoge kwaliteit en met een goede reputatie, die door onafhankelijke derden getest zijn. Vermijd ongeteste CBD-producten die een teveel aan THC of verontreinigingen kunnen bevatten.
 • Houd een symptomen dagboek bij om met uw arts te delen of het geheugen lijkt te verbeteren door het gebruik van CBG olie en welke bijwerkingen u eventueel opmerkt. Hij/zij kan de kuur op basis van deze feedback aanpassen.
 • Probeer nooit farmaceutische behandelingen te vervangen, vooral niet voor Alzheimer, zonder dit eerst met een arts te bespreken. CBG olie moet gezien worden als een aanvullende optie.

Goede medische begeleiding en nauwlettend toezicht zijn essentieel bij het gebruik van een nieuw supplement zoals CBG olie voor geheugenverbetering.

Veranderingen in uw levensstijl die ook het geheugen kunnen verbeteren

Hoewel het onderzoek naar CBG-olie nog in volle ontwikkeling is, zijn er al bewezen manieren om het geheugen te verbeteren door middel van een levensstijl:

 • Aërobe lichaamsbeweging en krachttraining om het volume van de hippocampus en de groeifactoren die de geheugenconsolidatie ondersteunen, te vergroten.
 • Mentale stimulatie door puzzels, problemen oplossen, nieuwe vaardigheden leren om neurale verbindingen te versterken.
 • Stressmanagement via meditatie, counseling, yoga of tai chi om het cortisol, dat het geheugen blokkeert, te minimaliseren.
 • Regelmatige kwaliteitsslaap krijgen om geheugenconsolidatie tijdens diepe slaapfases mogelijk te maken.
 • Het eten van een mediterraan dieet dat rijk is aan antioxidanten en gezonde vetten die de hersenen beschermen.
 • Blijf gehydrateerd en vermijd overmatig alcoholgebruik, want dat is giftig voor de geheugencircuits.
 • Sociaal betrokken zijn om cognitieve uitdagingen te bieden en de invloed van isolatie op het geheugen te verminderen.

Het aannemen van gezonde gewoonten voor de hersenen biedt een solide basis voor het geheugen, terwijl CBG-olie aanvullende effecten kan bieden.

Feiten Sectie

Hier volgen enkele belangrijke feiten over geheugen, CBG olie en het verbeteren van de hersenfunctie:

 • Meer dan 16 miljoen Amerikanen hebben een vorm van cognitieve stoornis die het geheugen beïnvloedt.
 • De belangrijkste oorzaken zijn de ziekte van Alzheimer, vasculaire dementie, psychiatrische aandoeningen, medicatie, slecht slapen en drugsmisbruik.
 • CBG is een niet-giftige verbinding in cannabisplanten die het geheugen kan verbeteren door meer acetylcholine, neuroprotectie, verbeterde doorbloeding en neurogenese.
 • Dieronderzoek toont aan dat toediening van CBG de groei van neurale stamcellen in de hippocampus kan stimuleren en acetylcholineniveaus kan behouden.
 • Een onderzoek bij mensen toonde aan dat een enkele dosis CBG-olie het herinnerings- en herkenningsgeheugen bij vrijwilligers onmiddellijk verbeterde.
 • Potentiële voordelen zijn onder andere sneller herinneren, verbeterde aandacht en focus, verhoogde bloedtoevoer naar de hersenen en bescherming tegen leeftijdgerelateerd geheugenverlies.
 • Risico's en beperkingen zijn onder andere onvoldoende onderzoek, bijwerkingen en bescheiden/variabele verbeteringen.
 • Leefstijlbenaderingen zoals lichaamsbeweging, cognitieve training, stressvermindering, goede slaap en voeding ondersteunen ook de gezondheid van het geheugen.
 • Personen die geïnteresseerd zijn in CBG olie voor geheugenproblemen moeten de mogelijke risico's/voordelen grondig met hun arts bespreken en nauwlettend in de gaten houden.
 • Meer grootschalige onderzoeken bij mensen naar CBG-olie voor specifiek geheugen zijn nog steeds nodig om de effecten te bevestigen.

Verbetert CBG olie het geheugen? Conclusie

Samengevat komt geheugenverlies voort uit talloze factoren zoals de ziekte van Alzheimer, vasculaire dementie, medicatie, psychiatrische aandoeningen, slechte slaap en letsel. Onderzoek wijst uit dat de cannabisverbinding CBG-olie het geheugen kan helpen verbeteren door meer acetylcholine, stimulatie van de neuronregeneratie in de hippocampus, verbeterde bloeddoorstroming en neuroprotectie.

Dierstudies tonen veelbelovende effecten van CBG-toediening op de groei van nieuwe neuronen en het behoud van acetylcholine. Een klein onderzoek bij mensen toonde aan dat CBG-olie het herinneren en herkennen onmiddellijk verbeterde. Potentiële voordelen zijn onder andere betere focus/aandacht, sneller herinneren, bescherming tegen geheugenverlies en verbeterde cognitie bij hersenletsel of tekorten aan voedingsstoffen.

Grootschalige studies die deze effecten bij mensen bevestigen ontbreken echter. Er bestaan risico's zoals bijwerkingen en interacties met medicijnen. Wie CBG-olie voor het geheugen wil proberen, moet de mogelijke nadelen en realistische verwachtingen grondig met een arts bespreken. Zorgvuldige controle en leefstijlbenaderingen zoals lichaamsbeweging, cognitieve training, stressmanagement en dieet zijn ook van cruciaal belang om de gezondheid van de hersenen en de geheugenprestaties te ondersteunen. Concluderend kan gesteld worden dat CBG-olie potentieel heeft voor geheugenverbetering, in afwachting van meer onderzoek, maar voorzichtig benaderd moet worden onder medisch toezicht.

Bronnen gebruikt bij het schrijven van dit artikel

Voor oorzaken van geheugenverlies:

Voor informatie over hoe CBG werkt:

Voor onderzoeken naar CBG en geheugen:

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en ontvang 10% korting op één order

Welk product heb ik nodig?
As Seen On:
 • https://www.deondernemer.nl/actueel/retail/cibdol-opent-brandstore-stap-ideaal~2659792
 • https://retailtrends.nl/item/62892/cibdol-het-highend-cbd-merk-waar-je-niet-high-van-wordt
 • https://www.dailybase.nl/thegoodlife/lifestyle-thegoodlife/cibdol-opent-cbd-brandstore-amsterdam/
 • https://www.ad.nl/regiosport-den-haag/karlien-sleper-heeft-spelen-in-monobob-als-missie-ik-voel-me-vrijer-bij-deze-nieuwste-bobsleediscipline~a0db0ffe/
 • https://www.womenshealthmag.com/nl/beauty/g34723687/cbd-producten/
 • https://www.libelle.nl/