Helpt CBG-olie bij paniekaanvallen?

Gepubliceerd:

Paniekaanvallen kunnen zeer beangstigend en ontwrichtend zijn. Deze plotselinge episodes van intense angst en bezorgdheid moeten goed geëvalueerd worden door een medische professional. Er wordt echter steeds meer aandacht besteed aan de vraag of supplementen zoals CBG olie kunnen helpen om de symptomen van paniekaanvallen te beheersen. Hier volgt een diepgaande blik op het bewijs.

Helpt CBG-olie bij paniekaanvallen?

Wat zijn paniekaanvallen?

Paniekaanvallen zijn plotselinge opwellingen van overweldigende angst, bezorgdheid en stress die binnen enkele minuten hun hoogtepunt bereiken. Ze kunnen "uit het niets" optreden of door bepaalde situaties worden uitgelokt. Symptomen zijn onder andere:

 • Bonzend hart, pijn op de borst
 • Zweten, rillingen
 • Beven of schudden
 • Kortademigheid
 • Misselijkheid
 • Duizeligheid, licht in het hoofd
 • Angst om de controle te verliezen of de dood
 • Gevoelloosheid of tintelingen

Aanvallen bereiken meestal binnen 10 minuten hun hoogtepunt en nemen dan weer af. Hun abruptheid en ernst kunnen het dagelijks functioneren enorm verstoren. Mensen die last hebben van terugkerende aanvallen kunnen een angststoornis hebben zoals paniekstoornis of PTSS.

Oorzaken van paniekaanvallen

Medische deskundigen begrijpen de oorsprong van paniekaanvallen niet helemaal. Vermoedelijke bijdragers zijn onder andere:

 • Genetica - Familiegeschiedenis correleert met een hoger risico.
 • Hersencircuits - Hyperactieve angstrespons en emotiecentra.
 • Stress - Grote stressfactoren in het leven kunnen aanvallen uitlokken.
 • Medische aandoeningen - Schildklier- of hartproblemen kunnen aanvallen uitlokken.
 • Gebruik van middelen - Cafeïne, cannabis en drugs kunnen als triggers werken.
 • Trauma - Gebeurtenissen zoals misbruik, geweld of verwaarlozing predisponeren individuen.

Hoewel paniekaanvallen meerdere complexe oorzaken hebben, ligt de oorzaak in een ontregeling van de hersensystemen die de angst en stressrespons beheren. Dit uit zich in plotselinge episodes van opborrelende angst met bijbehorende lichamelijke symptomen.

Traditionele paniekaanval-behandelingen

Er zijn verschillende conventionele behandelingen voor paniekaanvallen:

 • Therapie - Cognitieve gedragstherapie helpt om angstige gedachten te beheersen en triggers te desensibiliseren.
 • Medicijnen - SSRI's, benzodiazepinen en tricyclische antidepressiva helpen de stemming en angst te stabiliseren.
 • Veranderingen in uw levensstijl - Stressmanagement, lichaamsbeweging, gezonde slaap en dieet ondersteunen het welzijn.
 • Noodinterventies - Anti-angstmedicatie zoals lorazepam of aardingstechnieken kunnen aanvallen onderbreken.

De behandeling bestaat ook uit het identificeren van mogelijke onderliggende medische aandoeningen of triggers die bijdragen aan episodes. Een uitgebreide, op bewijs gebaseerde aanpak biedt de beste behandeling.

Een aanvullende aanpak met CBG verkennen

Naast professionele behandeling onderzoeken sommige mensen natuurlijke supplementen zoals CBG-olie om paniekaanvallen holistisch te helpen beheersen. Hier volgt een overzicht van CBG en de potentiële toepasbaarheid ervan:

Wat is CBG?

 • Cannabigerol (CBG) is een niet-psychoactieve cannabinoïde die voorkomt in hennep/cannabis.
 • Het werkt samen met het menselijke endocannabinoïde systeem om verschillende effecten in het lichaam en de hersenen te produceren.
 • Uit vroeg onderzoek blijkt dat CBG veelbelovende ontstekingsremmende, pijnstillende en neuroprotectieve eigenschappen heeft.

CBG-effecten die relevant zijn voor paniekaanvallen:

 • Vermindert basislijnangst en stressreactiviteit
 • Verzacht spierspanning en pijnklachten
 • Normaliseert neurotransmitter onevenwichtigheden
 • Verbetert de slaapkwaliteit
 • Goed verdragen met minimale bijwerkingen

Hoewel het geen vervanging is voor medische behandeling, suggereert voorlopig bewijs dat aanvullende CBG zou kunnen helpen bij het beheersen van symptomen van paniekaanvallen. Maar wat geeft het huidige onderzoek eigenlijk aan?

Wat onderzoeken onthullen over CBG en paniekaanvallen

Er zijn maar heel weinig onderzoeken die specifiek naar CBG-olie voor paniekaanvallen hebben gekeken. De bevindingen over CBG voor angst en aanverwante aandoeningen bieden echter aanwijzingen:

 • Muizenstudies - CBG vertoonde angstremmende effecten in diermodellen van PTSS en fobieën. Het verbeterde het vermogen om met stress om te gaan en de veerkracht.
 • Proeven bij mensen - Een klein dubbelblind onderzoek in 2020 toonde aan dat een enkele dosis CBG de subjectieve angst aanzienlijk verminderde in vergelijking met placebo bij mensen met angststoornissen.
 • Anekdotische rapporten - Velen die CBG olie gebruiken zeggen dat het dagelijks subjectief verlichting geeft van algemene angst en paniekerige gevoelens.
 • Veiligheidsgegevens - Onderzoeken tonen aan dat CBG een positief veiligheidsprofiel heeft met milde bijwerkingen. Het vormt een laag risico op misbruik of afhankelijkheid.

Hoewel de resultaten niet definitief zijn, suggereren ze dat CBG biologische routes beïnvloedt die betrokken zijn bij angst- en paniekreacties. Er zijn meer directe gegevens nodig over paniekstoornissen bij mensen. Maar deze voorlopige bevindingen geven enige aanleiding voor verder onderzoek naar CBG-olie voor panieksymptomen.

Potentiële voordelen van CBG-olie voor paniekaanvallen

CBG-olie is veelbelovend voor de volgende potentiële voordelen voor het beheersen van paniekaanvallen:

 • Aanvallen voorkomen - Het dagelijks innemen van CBG-olie kan helpen om tussen de aanvallen door een lagere basislijn van angst te handhaven. Dit zou de frequentie kunnen verminderen.
 • Aanvallen verkorten - De snelle kalmerende effecten van CBG kunnen helpen om acute paniekaanvallen in te dammen zodra ze zich voordoen.
 • Minimaliseren van lichamelijke symptomen - CBG kan spieren ontspannen, pijn verlichten en cardiovasculaire effecten tijdens aanvallen normaliseren.
 • Afzwakken van cognitieve symptomen - Door de angst en angstreactie te verminderen, kan CBG racegedachten en instabiliteit afzwakken.
 • Slaap verbeteren - Een betere slaapkwaliteit kan paniekprikkels zoals vermoeidheid minimaliseren.
 • Verbetering van andere behandelingen - CBG kan de werkzaamheid van therapieën zoals CGT die een verlaging van de stressreactiviteit vereisen, verhogen.

Nogmaals, grootschalig direct onderzoek naar het gebruik van CBG olie voor paniekaanvallen specifiek ontbreekt nog. Maar de eerste resultaten zijn veelbelovend.

Hoe CBG olie gebruiken bij paniekaanvallen

Als u overweegt om CBG olie te proberen, zijn hier enkele tips om het in een behandelingsplan voor paniekaanvallen op te nemen:

 • Ga eerst naar uw arts - Bespreek het gebruik van CBG olie om er zeker van te zijn dat er geen wisselwerking is met medicijnen of aandoeningen. Vervang medische behandeling nooit door supplementen.
 • Let op uw dosering - Begin met lage CBG doses zoals 5-10mg tweemaal daags en verhoog geleidelijk om de paar dagen indien nodig.
 • Effecten registreren - Noteer alle veranderingen in frequentie, ernst, duur van paniekaanvallen, etc. om uw protocol te optimaliseren.
 • Neem het consequent in - Dagelijks, aanhoudend gebruik van CBG-olie biedt angstpreventie tussen de aanvallen door.
 • Gebruik strategisch - Neem CBG olie preventief in, elke ochtend. Houd extra doses bij de hand om acuut in te nemen tijdens aanvallen.
 • Combineer methodes - Gebruik CBG olie naast voorgeschreven behandelingen en veranderingen in levensstijl voor uitgebreide effecten.
 • Wees geduldig - Het kan een paar weken van regelmatig gebruik duren voordat u de angstverminderende voordelen van CBG olie ziet.

Verantwoord gebruik van CBG olie onder medisch toezicht kan extra verlichting geven als het op doordachte wijze in een behandelplan voor paniekaanvallen wordt opgenomen.

Rekening houden met risico's en beperkingen van CBG-olie

Hoewel CBG-olie een opkomende optie is, zijn er enkele belangrijke risico's en beperkingen waarmee rekening moet worden gehouden:

 • Gebrek aan direct onderzoek - Er zijn maar heel weinig onderzoeken die CBG-olie specifiek onderzoeken voor paniekaanvallen, dus de effecten kunnen niet definitief bevestigd worden. Er zijn meer directe gegevens nodig.
 • Variabele preparaten - CBG-olieproducten variëren in kwaliteit, zuiverheid, bronmateriaal en dosering. Therapeutische effecten kunnen verschillen.
 • Placebo-effect - Waargenomen voordelen zouden gedeeltelijk het gevolg kunnen zijn van placebo-effect in plaats van de farmacologische werking van CBG. Vergelijkende studies met blindering zijn nodig om hiervoor te controleren.
 • Wisselwerking met medicijnen - CBG olie kan mogelijk een wisselwerking hebben met bepaalde medicijnen tegen angst, bloedverdunners, diabetesmedicijnen en meer. Inbreng van uw zorgverlener is noodzakelijk.
 • Onttrekkingseffecten - Er is een gebrek aan veiligheidsgegevens op lange termijn over het gebruik van CBG-olie. Plotseling stoppen met dagelijks gebruik kan leiden tot rebound angst.

Hoewel CBG-olie een opkomende aanvullende optie is, mag het niet in de plaats komen van eerstelijns medische behandelingen. Werk nauw samen met uw arts om de voor- en nadelen af te wegen. Meer onderzoek is hard nodig.

Belangrijkste opmerkingen over CBG-olie en paniekaanvallen

Samengevat zijn hier enkele belangrijke punten om te begrijpen met betrekking tot CBG olie voor paniekaanvallen op basis van het huidige bewijsmateriaal:

 • Vroege preklinische en kleine onderzoeken bij mensen tonen aan dat CBG-olie angst vermindert, wat een mogelijke therapeutische rol suggereert.
 • Anekdotische rapporten van gebruikers wijzen ook op voordelen voor het minimaliseren van dagelijkse angst- en panieksymptomen.
 • CBG-olie zou aanvallen kunnen helpen voorkomen door de basislijn van angst tussen de episodes lager te houden.
 • Tijdens acute aanvallen kan CBG-olie helpen de duur en intensiteit te verkorten door snel kalmte te bevorderen.
 • Het combineren van CBG-olie met eerstelijnstherapieën zou de algehele behandeling van paniekaanvallen kunnen verbeteren.
 • Grootschalig direct onderzoek naar CBG-olie voor paniekaanvallen ontbreekt echter nog.
 • Werk nauw samen met een arts om zorgvuldig te overwegen of CBG-olie geschikt is als aanvulling op uw behoeften.

Hoewel het geen op zichzelf staande oplossing is, kan verstandig gebruik van CBG-olie onder medisch toezicht bij geschikte kandidaten extra verlichting bieden als onderdeel van een uitgebreid behandelplan voor paniekaanvallen. Er is meer onderzoek nodig om de effecten te bevestigen. Bespreek met uw arts of het past bij uw specifieke symptomen, geschiedenis en behandelingsschema.

Veelgestelde vragen

Is CBG-olie verslavend?

Nee, CBG-olie veroorzaakt geen vergiftiging of een "high", dus het heeft een laag verslavingspotentieel. Eén onderzoek gaf zeer hoge doses aan knaagdieren zonder tekenen van drugszoekend gedrag. Gegevens voor de mens op de lange termijn ontbreken echter.

Kan ik CBG-olie vapen om sneller verlichting van angst te krijgen?

De meeste experts raden vaping af, omdat het gezondheidsrisico's voor de luchtwegen met zich meebrengt. CBG-olie onder de tong wordt vrij snel geabsorbeerd. Vaping geeft ook een ongelijkmatige dosering, omdat de effecten snel afnemen.

Hoeveel CBG olie moet ik nemen tegen paniekaanvallen?

Er is geen gestandaardiseerde dosis. Begin met tweemaal daags 10-25 mg CBG olie en pas de dosis om de paar dagen geleidelijk aan naar boven of beneden aan, naar behoefte en zoals voorgeschreven door uw arts. Let op veranderingen in de symptomen.

Geeft CBG-olie u een high of verminderd gevoel?

Nee, CBG bindt zich niet direct aan cannabinoïde receptoren zoals THC dat doet, dus het heeft geen bedwelmende effecten. Gebruikers melden dat ze zich geconcentreerder en helderder in hun hoofd voelen. Beoordeel echter altijd individueel hoe u zich door CBG voelt.

Kan ik CBG-olie samen met mijn andere angstmedicijnen nemen?

Dat hangt ervan af. CBG kan bepaalde leverenzymen remmen en zou daarom een wisselwerking kunnen hebben met anti-angstmedicijnen, antidepressiva, bloedverdunners en andere middelen. Vraag uw arts naar eventuele interacties tussen supplementen en medicijnen. Stop nooit met voorgeschreven medicijnen.

Helpt CBG olie bij paniekaanvallen? Conclusie

Concluderend kan gesteld worden dat er weliswaar zeer beperkt onderzoek is gedaan naar CBG-olie voor paniekaanvallen, maar dat voorlopige onderzoeken naar het verlichten van algemene angst een basis bieden voor de mogelijke werkzaamheid van CBG als aanvullende behandeling. Anekdotische rapporten van gebruikers wijzen ook op enkele voordelen bij het voorkomen van aanvallen en het verminderen van symptomen. Er is echter nog steeds behoefte aan placebogecontroleerde onderzoeken waarin CBG-olie voor paniekstoornis rechtstreeks wordt onderzocht om de effectiviteit en veiligheid in vergelijking met standaardprotocollen beter te kunnen beoordelen. Werk samen met uw arts om te bepalen of het toevoegen van een lage dosis CBG-olie aan uw behandelingsschema extra verlichting zou kunnen bieden, mits dit op de juiste manier gecombineerd wordt met eerstelijnstherapieën zoals CGT en SSRI's. Hoewel het geen op zichzelf staande oplossing is, kan verstandig gebruik van CBG-olie helpen bij het afvlakken van angstpieken en -dalen bij paniekstoornissen.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en ontvang 10% korting op één order

Welk product heb ik nodig?
As Seen On:
 • https://www.deondernemer.nl/actueel/retail/cibdol-opent-brandstore-stap-ideaal~2659792
 • https://retailtrends.nl/item/62892/cibdol-het-highend-cbd-merk-waar-je-niet-high-van-wordt
 • https://www.dailybase.nl/thegoodlife/lifestyle-thegoodlife/cibdol-opent-cbd-brandstore-amsterdam/
 • https://www.ad.nl/regiosport-den-haag/karlien-sleper-heeft-spelen-in-monobob-als-missie-ik-voel-me-vrijer-bij-deze-nieuwste-bobsleediscipline~a0db0ffe/
 • https://www.womenshealthmag.com/nl/beauty/g34723687/cbd-producten/
 • https://www.libelle.nl/