Wie moet CBG niet nemen?

Gepubliceerd:

CBG, kort voor cannabigerol, is een niet-giftige verbinding die voorkomt in cannabis en hennep en steeds meer aandacht krijgt vanwege de potentiële therapeutische effecten. CBG is echter niet voor iedereen geschikt. Bepaalde personen moeten voorzichtig zijn of CBG helemaal vermijden, afhankelijk van factoren zoals leeftijd, medische aandoeningen, gebruikte medicijnen en persoonlijke risico's.

In dit artikel wordt besproken wie CBG-supplementen waarschijnlijk beter kan vermijden op basis van het huidige bewijsmateriaal en de bezorgdheid over de veiligheid.

Wie moet CBG niet nemen?

Wat is CBG?

Eerst een kort overzicht van wat CBG is.

CBG staat voor cannabigerol - het is de voorloper van verbindingen zoals CBD en THC in de cannabisplant. CBG werkt samen met het endocannabinoïde systeem, maar heeft geen psychoactieve effecten.

Vroeg onderzoek suggereert dat CBG voordelen zou kunnen bieden bij aandoeningen als pijn, ontstekingen, bacteriële infecties, angst en maagdarmstoornissen vanwege de veelzijdige effecten in het lichaam en de hersenen.

Onderzoek bij mensen naar CBG staat echter nog in de kinderschoenen. Het veiligheidsprofiel op lange termijn en de interacties met geneesmiddelen zijn nog niet volledig gekarakteriseerd. Daarom is het belangrijk om populaties te identificeren die een hoger risico lopen op mogelijke bijwerkingen.

Populaties die CBG moeten vermijden

Op basis van het huidige bewijsmateriaal en waarschuwingen zouden de volgende groepen het gebruik van CBG-supplementen waarschijnlijk moeten vermijden:

Zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven

Er zijn geen wetenschappelijke onderzoeken gedaan naar de veiligheid van CBG voor zwangere vrouwen of moeders die borstvoeding geven.

Andere cannabinoïden zoals THC en CBD komen in de moedermelk terecht en kunnen de vroege ontwikkeling beïnvloeden. Totdat de veiligheid is vastgesteld, wordt CBG niet aanbevolen.

Kinderen en adolescenten

De effecten van chronische blootstelling aan CBG op de zich ontwikkelende hersenen en het endocannabinoïde systeem zijn onbekend.

Kinderen en tieners moeten CBG vermijden totdat verder onderzoek de veiligheid voor jonge gebruikers bevestigt.

Mensen met cannabisallergieën

Allergieën voor cannabisplanten zijn zeldzaam, maar kunnen symptomen als huiduitslag, loopneus en benauwdheid veroorzaken. Als u op cannabis hebt gereageerd, vermijd dan CBG omdat kruisreactiviteit waarschijnlijk is.

Mensen die vatbaar zijn voor psychose

Hoge doses THC-bevattende cannabis zijn in verband gebracht met psychotische episodes bij mensen die vatbaar zijn voor schizofrenie en bipolaire stoornis.

Hoewel pure CBG op basis van onderzoek tot nu toe geen grote psychotrope effecten zou moeten hebben, is voorzichtigheid nog steeds geboden voor mensen met een verhoogd risico op psychose.

Personen die bepaalde medicijnen gebruiken

CBG kan een wisselwerking hebben met geneesmiddelen die gemetaboliseerd worden door de CYP450 leverenzymen, evenals met geneesmiddelen met kalmerende effecten.

Mensen die bloedverdunners, benzodiazepinen, immunosuppressiva, hartmedicijnen en meer gebruiken, moeten dit eerst met een arts bespreken.

Mensen met glaucoom

Hoewel CBD de oogdruk kan verlagen, zijn er aanwijzingen dat THC en mogelijk CBG de oogdruk kunnen verhogen, wat schadelijk is voor glaucoompatiënten. CBG wordt niet aanbevolen voor mensen met deze oogziekte.

Personen met een leverziekte

De lever verteert CBG. Mensen met een verminderde leverfunctie, zoals levercirrose of hepatitis, kunnen meer bijwerkingen ervaren door de ophoping van CBG in het lichaam.

Mensen met de ziekte van Parkinson

Levodopa is een veelgebruikt medicijn tegen Parkinson. Uit een klein onderzoek bleek dat CBD de levodopa-spiegels kan verhogen en de motorische bijwerkingen kan verergeren. Hoewel dit niet bevestigd is met CBG, is voorzichtigheid geboden.

Dus samenvattend kunnen zwangere vrouwen, kinderen, mensen met allergieën of bepaalde medische aandoeningen en mensen die specifieke medicijnen gebruiken CBG waarschijnlijk beter vermijden totdat er meer onderzoek is gedaan naar het veiligheidsprofiel. Het wordt aangeraden om een arts te raadplegen.

Mensen die CBG met voorzichtigheid moeten gebruiken

Naast degenen die CBG beter helemaal kunnen vermijden, zijn er ook bevolkingsgroepen die CBG voorzichtig kunnen gebruiken, maar die extra toezicht en begeleiding nodig hebben:

Oudere volwassenen

Onderzoek naar CBG bij ouderen is beperkt. Oudere gebruikers hebben mogelijk lagere doses nodig vanwege een verminderde stofwisseling en leverfunctie. Beginnen met zeer lage doses onder medisch toezicht is verstandig.

Personen met medicijnen

Iedereen die geneesmiddelen op recept gebruikt, moet eerst zijn arts of apotheker raadplegen over mogelijke wisselwerkingen tussen CBG. Dit geldt ook voor kruiden en vrij verkrijgbare medicijnen. Zorgvuldige controle is vereist.

Mensen met angststoornissen

CBG is veelbelovend voor het verminderen van angst. Cannabis met een hoog THC-gehalte is echter ook in verband gebracht met een verergering van angst. Bij gebruik van CBG voor angst is extra voorzichtigheid geboden voor het geval de symptomen verergeren.

Mensen met bloedafwijkingen

Zowel CBD als CBG kunnen de bloedstolling beïnvloeden door effecten op de bloedplaatjes. Mensen met bloedingsstoornissen of die antistollingsmedicijnen gebruiken, moeten CBG voorzichtig en onder toezicht gebruiken.

Mensen met gevoeligheden voor cannabis

Sommige mensen ervaren hoofdpijn, misselijkheid, duizeligheid of sufheid van zelfs kleine hoeveelheden cannabisverbindingen. Het is belangrijk om te beginnen met extreem lage CBG-doses en deze heel langzaam op te voeren en de bijwerkingen in de gaten te houden.

Samenvattend: hoewel deze populaties CBG mogelijk veilig kunnen gebruiken met de juiste voorzorgsmaatregelen, wordt zorgvuldig toezicht door een medische professional sterk aangeraden.

Algemene voorzorgsmaatregelen voor veilig gebruik van CBG

Voor iedereen die CBG wil proberen, zijn er enkele algemene voorzorgsmaatregelen voor gebruik:

 • Met uw arts praten over een veilig doseringsbereik en mogelijke wisselwerkingen tussen geneesmiddelen
 • Een huidtest op allergische reacties uitvoeren voordat u nieuwe CBG-producten gebruikt
 • Beginnen met zeer lage doses, zoals 2-3 mg, en langzaam verhogen in de loop van de weken
 • Alleen producten gebruiken van gerenommeerde merken met onafhankelijke laboratoriumtests
 • Bijwerkingen zorgvuldig bijhouden en CBG staken als zich bijwerkingen voordoen
 • Combinatie van CBG met alcohol, kalmerende middelen of andere middelen vermijden
 • Niet rijden of zware machines bedienen na inname van hoge doses CBG totdat de effecten bekend zijn
 • Goed gehydrateerd blijven en iets eten tijdens het doseren om de absorptie te verbeteren en bijwerkingen te verminderen

Voorzichtigheid is belangrijk bij nieuwe supplementen zoals CBG, waar onderzoek naar veiligheid en langetermijneffecten bij mensen beperkt is. Het regelmatig raadplegen van een arts kan helpen bij het identificeren van potentiële risico's die specifiek zijn voor uw persoonlijke gezondheidsstatus en -regime.

Feiten Sectie

Hier volgen enkele belangrijke feiten over de veiligheid van CBG en bevolkingsgroepen die voorzichtig moeten zijn of CBG moeten vermijden:

 • CBG is een niet-intoxicerende cannabisverbinding met opkomend onderzoek dat een therapeutisch potentieel laat zien.
 • Onderzoek bij mensen naar CBG is echter over het algemeen zeer beperkt, en de veiligheid op lange termijn en interacties met geneesmiddelen zijn nog niet volledig gekarakteriseerd.
 • Zwangere vrouwen, kinderen jonger dan 18 jaar en mensen met cannabisallergieën moeten CBG vermijden totdat meer gegevens de veiligheid ervan bevestigen.
 • Personen die vatbaar zijn voor psychoses, bepaalde medische aandoeningen hebben of medicijnen nemen die op elkaar inwerken, zouden waarschijnlijk ook moeten afzien van CBG op dit moment.
 • Oudere volwassenen, mensen met angst, bloedaandoeningen, leveraandoeningen, Parkinson en gevoeligheden kunnen CBG met extra voorzorgsmaatregelen en toezicht gebruiken.
 • Om de risico's tot een minimum te beperken, is het belangrijk om met zeer lage doses te beginnen, deze geleidelijk op te voeren, bijwerkingen nauwlettend bij te houden en met uw arts te bespreken.
 • Het wordt ook aangeraden om gerenommeerde merken met onafhankelijke testen te kiezen en de algemene veiligheidsmaatregelen in acht te nemen bij het gebruik van CBG.
 • Verder onderzoek naar de veiligheid van CBG bij verschillende populaties en aandoeningen is nog steeds nodig.

Wie moet CBG niet nemen? Conclusie

Samenvattend kan gesteld worden dat de niet-intoxicerende cannabisverbinding CBG veelbelovend is voor de behandeling van een reeks van gezondheidsaandoeningen, maar dat onderzoek bij mensen zich nog in een vroeg stadium bevindt. Het veiligheidsprofiel, vooral de risico's op lange termijn bij chronisch gebruik, moet nog verder onderzocht worden. Bepaalde bevolkingsgroepen zoals zwangere vrouwen, minderjarigen en mensen met allergieën of medische aandoeningen kunnen verhoogde risico's van CBG ondervinden die momenteel zwaarder wegen dan de potentiële voordelen. Degenen die CBG kunnen gebruiken, moeten dit voorzichtig doen onder medisch toezicht, beginnen met lage doses en langzaam toenemen terwijl ze de bijwerkingen in de gaten houden. Het kiezen van goed geteste merken en het vermijden van medicijninteracties is ook de sleutel tot het minimaliseren van bijwerkingen. Totdat grootschalig onderzoek de veiligheid van CBG voor verschillende groepen heeft aangetoond, moeten mensen die risico lopen op bijwerkingen afzien van gebruik. Met zorgvuldige medische begeleiding kan CBG uiteindelijk heilzaam blijken te zijn voor velen als de juiste voorzorgsmaatregelen worden genomen - maar het vermijden van CBG blijft op dit moment het verstandigst voor bepaalde individuen, gezien het beperkte onderzoek naar de veiligheid bij mensen.

Bronnen gebruikt om dit artikel te schrijven

Voor een overzicht van CBG en de mogelijke effecten ervan:

Voor risico's van CBG tijdens zwangerschap/borstvoeding:

 • Metz, T.D., Borgelt, L.M. (2018). Marihuanagebruik tijdens de zwangerschap en tijdens het geven van borstvoeding. Obstetrie en Gynaecologie, 131(5), 898-901. https://doi.org/10.1097/AOG.0000000000002586
 • Jaques, S.C., Kingsbury, A., Henshcke, P., Chomchai, C., Clews, S., Falconer, J., Abdel-Latif, M.E., Feller, J.M., Oei, J.L. (2014). Cannabis, de zwangere vrouw en haar kind: de mythes ontkrachten. Tijdschrift voor Perinatologie, 34, 417-424. https://doi.org/10.1038/jp.2013.180

Voor interacties met medicijnen:

 • Brown, J.D. (2017). Potentiële bijwerkingen en interacties tussen geneesmiddelen bij medisch en consumentengebruik van Cannabidiol (CBD). Tijdschrift voor Klinische Geneeskunde, 6(7), 89. https://doi.org/10.3390/jcm7070089
 • Grayson, L., Vines, B., Nichol, K., Szaflarski, J.P. (2018). Een interactie tussen warfarine en cannabidiol, een casusverslag. Epilepsie & Gedrag Case Reports, 9, 10-11. https://doi.org/10.1016/j.ebcr.2017.10.001

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en ontvang 10% korting op één order

Welk product heb ik nodig?
As Seen On:
 • https://www.deondernemer.nl/actueel/retail/cibdol-opent-brandstore-stap-ideaal~2659792
 • https://retailtrends.nl/item/62892/cibdol-het-highend-cbd-merk-waar-je-niet-high-van-wordt
 • https://www.dailybase.nl/thegoodlife/lifestyle-thegoodlife/cibdol-opent-cbd-brandstore-amsterdam/
 • https://www.ad.nl/regiosport-den-haag/karlien-sleper-heeft-spelen-in-monobob-als-missie-ik-voel-me-vrijer-bij-deze-nieuwste-bobsleediscipline~a0db0ffe/
 • https://www.womenshealthmag.com/nl/beauty/g34723687/cbd-producten/
 • https://www.libelle.nl/